Visa alternativ >
Byt bakgrund
A A A

2020 UPS service- och prisguide
Sverige

Vår och service- och prisguide för 2020 är nu tillgänglig. Navigera genom de uppdaterade versionerna online eller ladda ned PDF-filen för att se uppdaterade priser och förbättrade tjänster och teknik från UPS. Gäller från 6 juli, 2020.

Ladda ner UPS prisguide för information om sändningsavgifter och vilka tjänster som finns för dina UPS-sändningar. Mer information om våra servicealternativ och heltäckande tilläggstjänster finns i UPS serviceguide.

2020 UPS tariffguide, SVERIGE

AVSNITT 1
ZONTABELLERNA
Ta reda på vart du kan skicka och varifrån du kan ta emot försändelser med hjälp av våra zontabeller.

AVSNITT 2
KOSTNAD FÖR ATT SKICKA FÖRSÄNDELSER
Ta reda på kostnaden för det servicealternativ du önskar.

AVSNITT 3
KOSTNAD FÖR ATT TA EMOT FÖRSÄNDELSER
Ta reda på kostnaden för det servicealternativ du önskar.

Denna guide är den gällande versionen vid tidpunkten för publicering. Den senaste versionen, som alltid är den som gäller för nya sändningar, återfinns på www.ups.com

välj tjänst

I det här avsnittet hittar du information om vart du kan skicka och varifrån du kan ta emot försändelser med hjälp av våra zontabeller.

De följande sidorna anger vilka servicealternativ som finns från och till en viss destination och ursprung och kan också användas för att identifiera en försändelses zonnummer. Du behöver zonnumret för att beräkna vad sändningen kommer att kosta.

Du behöver zonnumret för att beräkna vad sändningen kommer att kosta i sektion 2 och sektion 3.

Om du inte anger ett servicealternativ, skickas och faktureras sändningen automatiskt som UPS Express, där denna service är tillgänglig.

1. ZONTABELLERNA

Zontabellerna

 
 
 
 
 
 
Skicka eller ta emot
Använd avsändarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet*.

Använd mottagarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras mottagaren eller en part i mottagarlandet*.

Använd zontabellen
1 Leta rätt på den destination du skickar till eller tar emot från.

2 En tjänst är i allmänhet tillgänglig om det står ett zonnummer i avsändar- eller mottagarkolumnen för det valda landet.

3 Notera zonnumret för senare hänvisning när du beräknar kostnaden.

* Se 2020 UPS service- och prisguide för mer information om faktureringsalternativ.


+ Utökade avgifter eller avgifter för avlägsna platser kan gälla för vissa områden. Se 2020 UPS service- och prisguide för mer information.

Du hittar tabeller som visar samtliga avlägsna eller extra avlägsna områden i Beräkna tid och pris-applikationen på www.ups.com.

Avlägsna eller extra avlägsna områden kan komma att ändras.

search Zontabeller

search Zontabeller
search Zontabeller

Zontabellerna

 
 
 
 
 
 
Skicka eller ta emot
Använd avsändarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet*.

Använd mottagarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras mottagaren eller en part i mottagarlandet*.

Använd zontabellen
1 Leta rätt på den destination du skickar till eller tar emot från.

2 En tjänst är i allmänhet tillgänglig om det står ett zonnummer i avsändar- eller mottagarkolumnen för det valda landet.

3 Notera zonnumret för senare hänvisning när du beräknar kostnaden.

* Se 2020 UPS service- och prisguide för mer information om faktureringsalternativ.


+ Utökade avgifter eller avgifter för avlägsna platser kan gälla för vissa områden. Se 2020 UPS service- och prisguide för mer information.

Du hittar tabeller som visar samtliga avlägsna eller extra avlägsna områden i Beräkna tid och pris-applikationen på www.ups.com.

Avlägsna eller extra avlägsna områden kan komma att ändras.

search Zontabeller

search Zontabeller
search Zontabeller

beräkna exportpris / tidsbesparande tips

Kostnaden för att skicka en UPS-försändelse beror på dess servicenivå, leveranszon, vikt och tilläggstjänster.

Så här beräknar du pris för att skicka:
1 Kontrollera att du tittar i rätt avsnitt. Sändningspriserna i detta avsnitt gäller för alla utgående
    inrikes och utrikesförsändelser när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet.
2 Använd zontabellerna i sektion 1 för att hitta korrekt zonnummer för dina försändelsers
    destination.
3 Fastställ försändelsens vikt.
4 Välj det servicealternativ du önskar (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited eller
 Worldwide Express Freight). Mer detaljerade uppgifter om våra sändningsalternativ och om våra övriga
    tjänster hittar du i 2020 UPS service- och prisguide.
5 Leta upp önskad försändelsetyp i tabellen (UPS Express Envelope, dokument eller paket). UPS erbjuder
  separata priser för försändelser med enstaka eller fler paket för servicealternativet UPS Standard.
6 Välj det pris som gäller för vikten och zonen för din försändelse.
7 Notera tilläggsavgifter som kan tillkomma, inklusive avgifter för tilläggstjänster. Se 2020 UPS
    service- och prisguide för mer information.

Tidsbesparande tips
Ta reda på den totala kostnaden för din försändelse med hjälp av verktyget Beräkna tid och pris
på www.ups.com.

Ändringar i priser och tilläggsavgifter
Med hänsyn till ökade kostnader och högre skatter, samt i syfte att tillhandahålla en konkurrenskraftig service, förbehåller sig UPS rätten att ändra eller införa nya tilläggsavgifter och priser. Vi informerar om dessa ändringar minst 10 dagar innan de träder i kraft.

2. KOSTNAD FÖR ATT SKICKA FÖRSÄNDELSER

Så här använder du detta avsnitt

De priser som anges i detta avsnitt gäller när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet.

Zon

Använd Zontabellerna för att fastställa zonnummer.

Debiterbar vikt – för paketförsändelser

Den debiterbara vikten är den vikt som används för att räkna ut priset. För inrikes och internationella tjänster är den debiterbara vikten den största av den dimensionella och den faktiska vikten.

Så här räknar du ut den debiterbara vikten*

Fastställ faktisk vikt: Använd en vanlig våg för att fastställa ditt pakets faktiska vikt. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ dimensionell vikt: Dividera paketets volym (längd x bredd x höjd - avrunda varje mått till närmaste hela cm) i cm med 5 000. Se figuren på nedre delen av sidan. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ debiterbar vikt: Jämför paketets faktiska vikt med dess dimensionella vikt. Det största av de två vikterna är den debiterbara vikten och är den som ska användas för beräkning av priset.

För flerkolli-försändelser summeras vikten för alla paket i försändelsen.

Tilläggsavgifter

Dessa priser är exklusive eventuella extraavgifter, till exempel kan tilläggsavgifter för avlägsna och utökade områden gälla för vissa områden eller alternativa tjänster. Se 2020 UPS service- och prisguide för mer information.

Moms

Våra priser anges exklusive moms. I de fall där moms tillämpas läggs den till det angivna priset.

Boka upphämtning

Gå till Boka upphämtning på www.ups.com eller ring UPS på 077-662 20 77.

UPS Express® Envelope

Endast för korrespondens, dokument och elektronisk media.

Viktbegräsning för kuvert

Kuvertpriser gäller för inrikes och utrikes dokumentförsändelser samt elektronisk media upp till 0,5 kg som skickas i ett UPS Express® kuvert. Inrikes-, export-, och importkuvert mellan 0,5 och 2,5 kg kommer att faktureras enligt dokumentpriser. Inrikes-, import-, och exportkuvert över 2,5 kg kommer att faktureras enligt paketpriser.

Maxvikt

Maxvikt per paket: 70 kg. Se avsnittet Frakttjänster i 2020 UPS service- och prisguide eller ring UPS på 08-595 131 00 om du behöver skicka enskilda paket som väger mer än 70 kg.

Priset för en försändelse som innehåller flera paket och väger mer än 70 kg, 200 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited) beräknas genom att den totala vikten (avrundat uppåt till hela kg) multipliceras med det angivna priset per kg.

Det pris som sedan faktureras är resultatet av den uträkningen eller minimiavgiften, beroende på vilket som är högst.

Vikt – för UPS Worldwide Express Freight-försändelser

Jämför försändelsens faktiska vikt och dimensionella vikt. Den största av dessa två är faktureringsvikten och det är den som ska användas för beräkning av kostnaden. Det belopp som faktureras är resultatet av beräkningen eller minimipriset som angetts, beroende på vilket som är störst.

För flerkollitransporter bestäms den debiterbara vikten genom att summera varje palls avrundade faktiska eller dimensionella vikt, beroende på vilken som är störst.

1. Beräkna den faktiska vikten och avrunda decimaler uppåt till
nästa hela kg.

2. Beräkna den dimensionella vikten genom att multiplicera försändelsens längd, bredd och höjd. För varje dimension mäter du det största avståndet och rundar av varje mått till närmaste heltal.
Resultatet du får är volymen. Dela volymen med 5 000. Avrunda decimaler uppåt till nästa hela kg.

search Beräkna vikt - Express Freight

UPS Express Plus

LEVERANS TIDIGT PÅ MORGONEN FÖR RIKTIGT BRÅDSKANDE FÖRSÄNDELSER

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERANS NÄSTA FÖRMIDDAG INOM EUROPA OCH TIDSBESTÄMDA LEVERANSER ÖVER HELA VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERANS NÄSTA ARBETSDAG INOM EUROPA OCH SNABBA LEVERANSER ÖVER HELA VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Express Saver

UPS Standard

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER INOM EUROPA

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Standard

UPS Expedited

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER UTANFÖR EUROPA

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SNABB LEVERANS AV PALLFÖRSÄNDELSER ÖVER HELA VÄRLDEN
Priser för: Dörr-till-dörr, Avlämning, Håll på plats samt Avlämning & Håll på plats.

search UPS Worldwide Express Freight, UPS Worldwide Express Freight Midday

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight, UPS Worldwide Express Freight Midday

beräkna importpris / tidsbesparande tips

Kostnaden för att ta emot en UPS-försändelse beror på dess servicenivå, avsändarzon, vikt och tilläggstjänster.

För att undvika effekten av skiftande valutakurser fastställer vi totalpriset i lokal valuta i förväg så att du har kontroll över dina kostnader för importförsändelser.

Så här beräknar du leveranspriset:
1 Kontrollera att du tittar i rätt avsnitt. Mottagarpriserna i detta avsnitt gäller för alla inkommande
    inrikes och utrikesförsändelser när sändningskostnaderna faktureras en part i mottagarlandet.
2 Använd zontabellerna i Avsnitt 1 för att hitta korrekt zonnummer för dina försändelsers ursprung.
3 Fastställ försändelsens vikt.
4 Välj det servicealternativ du önskar (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
 eller Worldwide Express Freight). Mer detaljerade uppgifter om våra sändningsalternativ och om våra
    övriga tjänster hittar du i 2020 UPS service- och prisguide.
5 Leta upp önskad försändelsetyp i tabellen (UPS Express Envelope, dokument eller paket). UPS
 erbjuder separata priser för försändelser med enstaka eller fler paket för servicealternativet
    UPS Standard.
6 Välj det pris som gäller för vikten och zonen för din försändelse.
7 Notera tilläggsavgifter som kan tillkomma, inklusive avgifter för tilläggstjänster. Se 2020 UPS
    service- och prisguide för mer information.

Viktigt
Se till att avsändaren anger ditt UPS-kundnummer på UPS sändningsetikett (fraktsedeln).

Heltäckande importkontroll
UPS kan hämta upp dina försändelser runt om i världen. Information om vår säkra UPS Import Control-tjänst finns i avsnittet för Import Control och Trade Direct i 2020 UPS service- och prisguide.

Tidsbesparande tips
Ta reda på mottagarpriserna i avsnittet Beräkna tid och pris på www.ups.com.

Ändringar i priser och tilläggsavgifter
Med hänsyn till ökade kostnader och högre skatter samt i syfte att tillhandahålla en konkurrenskraftig service förbehåller sig UPS rätten att ändra eller införa nya tilläggsavgifter och priser. Vi informerar om dessa ändringar minst 10 dagar innan de träder i kraft.

3. KOSTNAD FÖR ATT TA EMOT FÖRSÄNDELSER

Så här använder du detta avsnitt

De priser som anges i detta avsnitt gäller när sändningskostnaderna faktureras en part i mottagarlandet.

Zon

Använd Zontabellerna för att fastställa zonnummer.

Debiterbar vikt – för paketförsändelser

Den debiterbara vikten är den vikt som används för att räkna ut priset. För inrikes och internationella tjänster är den debiterbara vikten den största av den dimensionella och den faktiska vikten.

Så här räknar du ut den debiterbara vikten

Fastställ faktisk vikt: Använd en vanlig våg för att fastställa ditt pakets faktiska vikt. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ dimensionell vikt: Dividera paketets volym (längd x bredd x höjd - avrunda varje mått till närmaste hela cm) i cm med 5 000. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ debiterbar vikt: Jämför paketets faktiska vikt med dess dimensionella vikt. Det största av de två vikterna är den debiterbara vikten och är den som ska användas för beräkning av priset.

För flerkolli-försändelser summeras vikten för alla paket i försändelsen

Tilläggsavgifter

Dessa priser är exklusive eventuella extraavgifter, till exempel kan tilläggsavgifter för avlägsna och utökade områden gälla för vissa områden eller alternativa tjänster. Se 2020 UPS service- och prisguide för mer information.

Moms

Våra priser anges exklusive moms. I de fall där moms tillämpas läggs den till det angivna priset.

Boka upphämtning

Gå till Boka upphämtning på www.ups.com eller ring UPS på 077-662 20 77.

UPS Express® Envelope

Endast för korrespondens, dokument och elektronisk media.

Viktbegräsning för kuvert

Kuvertpriser gäller för inrikes och utrikes dokumentförsändelser samt elektronisk media upp till 0,5 kg som skickas i ett UPS Express® kuvert. Inrikes-, export-, och importkuvert mellan 0,5 och 2,5 kg kommer att faktureras enligt dokumentpriser. Inrikes-, import-, och exportkuvert över 2,5 kg kommer att faktureras enligt paketpriser.

Maxvikt

Maxvikt per paket: 70 kg. Se avsnittet Frakttjänster i 2020 UPS service- och prisguide eller ring UPS på 08-595 131 00 om du behöver skicka enskilda paket som väger mer än 70 kg.

Priset för en försändelse som innehåller flera paket och väger mer än 70 kg, 200 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited) beräknas genom att den totala vikten (avrundat uppåt till hela kg) multipliceras med det angivna priset per kg.

Det pris som sedan faktureras är resultatet av den uträkningen eller minimiavgiften, beroende på vilket som är högst.

Vikt – för UPS Worldwide Express Freight-försändelser

Jämför försändelsens faktiska vikt och dimensionella vikt. Den största av dessa två är faktureringsvikten och det är den som ska användas för beräkning av kostnaden. Det belopp som faktureras är resultatet av beräkningen eller minimipriset som angetts, beroende på vilket som är störst.

För flerkollitransporter bestäms den debiterbara vikten genom att summera varje palls avrundade faktiska eller dimensionella vikt, beroende på vilken som är störst.

1. Beräkna den verkliga vikten och avrunda decimaler uppåt till
nästa hela kg.

2. Beräkna den dimensionella vikten genom att multiplicera försändelsens längd, bredd och höjd. För varje dimension mäter du det största avståndet och rundar av varje mått till närmaste heltal.
Resultatet du får är volymen. Dela volymen med 5 000. Avrunda decimaler uppåt till nästa hela kg.

search Beräkna vikt - Express Freight

UPS Express Plus

LEVERANS TIDIGT PÅ MORGONEN FÖR DE MEST BRÅDSKANDE FÖRSÄNDELSERNA

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERANS NÄSTA FÖRMIDDAG INOM EUROPA OCH TIDSBESTÄMDA LEVERANSER I RESTEN AV VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERANS NÄSTA DAGINOM EUROPA OCH SNABBA LEVERANSER I RESTEN AV VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Express Saver

UPS Standard

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER INOM EUROPA

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Standard

UPS Expedited

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER FRÅN PLATSER UTANFÖR EUROPA

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SNABB LEVERANS AV PALLFÖRSÄNDELSER ÖVER HELA VÄRLDEN
Priser för: Dörr-till-dörr, Avlämning, Håll på plats samt Avlämning & Håll på plats.

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Transportvillkor

Detta är den aktuella versionen av villkoren per denna guides publiceringsdatum. Den senaste versionen, som alltid är den som gäller för nya sändningar, återfinns på www.ups.com eller kan erhållas från UPS kontor.

1. Inledning
A. I dessa avtalsvillkor (”villkor”) anges under vilka förutsättningar och villkor som UPS befordrar paket, dokument och brev (”paket”) samt gods på pallar (”pallar”; paket och pallar benämns gemensamt ”försändelser”). Dessa villkor kompletteras med den senast tillämpliga versionen av UPS Service- och prisguide (”Guiden”). Guiden innehåller viktig information om UPS tjänster och service. Avsändaren bör läsa igenom Guiden som utgör en del av avtalet mellan UPS och avsändaren.

B. Termen ”UPS” skall i dessa villkor anses syfta på det av nedan nämnda bolag som hör hemma i det land där försändelse lämnats till UPS för befordran. Bolaget i fråga skall även anses vara (första) transportör i den mening som begreppet används i de konventioner till vilka det hänvisas i punkten C nedan.
Storbritannien och Nordirland – UPS Limited, Irland – United Parcel Service of Ireland Limited, Danmark – UPS Denmark A/S, Finland – United Parcel Service Finland Oy, Norge – UPS Norway AS, Sverige – United Parcel Service Sweden AB. Samtliga dessa företag kan nås via c/o Avenue Ariane 5, 1200 Bryssel, Belgien (detta faktum skall inte ha någon betydelse vid fastställande av behörig domstol i anledning av tvist).

C. Om en flygtransport innefattar en slutdestination eller ett uppehåll i ett annat land än avsändarlandet, kan Warszawakonventionen vara tillämplig. Warszawakonventionen reglerar och begränsar vanligen transportörens ansvar i fråga om förlust, skada eller försening av godset (Med ”Warszawakonventionen” förstås i dessa villkor (i) konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran som undertecknades i Warszawa den 12 oktober 1929, eller (ii) ändringar eller tillägg till denna konvention genom protokoll eller tilläggskonvention, eller (iii) Montrealkonventionen 1999). Internationella vägtransporter kan, oavsett vad som avtalats, regleras av innehållet i konventionen om fraktavtalet vid internationell fraktbefordran på väg, undertecknad i Genève den 19 maj 1956 (”CMR-konventionen”).

D. Försändelser får befordras med mellanstopp på de platser som UPS finner lämpliga. Det står UPS fritt att anlita underleverantörer för att utföra tjänster och andra åtaganden, för sin egen räkning eller för sina kontraktuella medhjälpares, anställdas, agenters och underleverantörers räkning, som samtliga skall äga rätt att stödja sig på och åberopa sig av dessa villkor. I sådant fall gäller dessa villkor – likväl för underleverantören.

E. ”Fraktsedel” avser en UPS-fraktsedel eller en upphämtningslogg som avser samma datum, adress och servicealternativ. Alla försändelser som omfattas av en Fraktsedel räknas som en försändelse.

2. Omfattningen av tjänsten
Om inte överenskommelse träffats avseende speciella tjänster är de tjänster som UPS utför begränsade till upphämtning, transport, tullklarering (där detta är nödvändigt) och leverans av försändelser i enlighet med dessa villkor. Avsändaren godkänner att försändelser kan komma samlastas med andra sändningar inför transport och att UPS inte övervakar individuella inkommande och utgående försändelser vid samtliga hanteringsplatser.

UPS är inte ”common carrier” och UPS förbehåller sig rätten att fritt efter eget skön avböja befordran av försändelser som lämnats till UPS för befordran.

3. Transportvillkor
I detta avsnitt anges de begränsningar och villkor som äger tillämpning på UPS befordran av försändelser. Vidare anges följderna av att avsändarens försändelser inte uppfyller de uppställda kraven.

3.1 Begränsningar och villkor vad gäller tjänster

Försändelser måste uppfylla kraven som anges i punkterna (i) till (iv) nedan.

(i) Paket får inte väga mer än 70 kilogram eller vara längre än 274 centimeter eller ha en sammanlagd längd och omkrets som överstiger 419 centimeter. För pallar gäller maximala storleks- och viktbegränsningar som varierar beroende på ursprung och destination och dessa beskrivs på www.ups.com.

(ii) Högsta tillåtna värde per paket får inte överstiga ett belopp som motsvarar USD 50 000 i lokal valuta. Dessutom får värdet på smycken eller armbandsur, med undantag av bijouterier och armbandsur av enklare modell och lägre värde, i ett paket inte överstiga ett belopp som motsvarar USD 500 i lokal valuta, om inte en sådan försändelse lämnas in på sådana tillgängliga inlämningsorter för att skickas till sådana tillgängliga destinationer och med de tillämpliga tjänster som anges på ups.com/jewelry. Värdet av en enskild pall får inte överstiga ett belopp som motsvarar USD 100,000 i lokal valuta.

(iii) Försändelser får inte innehålla de varor som ingår i Guidens lista över förbjudna varor. Dessa innefattar exempelvis varor av ovanligt värde (såsom konstverk, antikviteter, ädelstenar, frimärken, unika föremål, guld eller silver), pengar eller värdepapper (såsom checkar, växlar, obligationer, sparböcker, aktiebrev, förskottsbetalda kreditkort eller andra värdepapper), skjutvapen och farligt gods.

(iv) Försändelser får inte innehålla gods som kan utsätta människor eller djur eller någon form av transportmedel för fara eller som kan förorena, färga eller skada annat gods som transporteras av UPS, eller innehålla gods vars befordran eller export eller import är förbjuden enligt tillämplig lag.

Avsändaren ansvarar för att uppgifterna i Fraktsedeln är riktiga och fullständiga, att alla försändelser är märkta med nödvändiga uppgifter om avsändare och mottagare samt att försändelser är emballerade, packade, märkta och etiketterade på sådant sätt att de är lämpade för befordran samt att innehållet är korrekt beskrivet och klassificerat och åtföljs av sådan dokumentation som (i varje enskilt fall) erfordras för befordran. Försändelser skall även uppfylla kraven och föreskrifterna i Guiden samt i tillämplig lagstiftning. Om inte en annan servicenivå tydligt har valts på UPS Fraktsedel eller i annan tillämplig transportdokumentation som utfärdats av UPS, kommer befordran att utföras som Express service (om Express service tillhandahålls till den valda destinationen) och alla priser och avgifter kommer följaktligen att beräknas på grundval av avgifterna för Express service.

Avsändaren garanterar att alla försändelser som presenteras och lämnas till UPS för befordran enligt dessa villkor uppfyller kraven i punkterna (i) – (iv) ovan och att försändelserna har ställts i ordning i säkra lokaler av avsändaren personligen (i det fall då denne är en enskild avsändare) eller av pålitlig personal anställd av avsändaren eller (där det gäller en tredje part) av den part som överlämnar försändelsen till UPS, samt att försändelser har skyddats mot inblandning av obehöriga under iordningsställandet, lagringen och transporten till UPS. UPS förlitar sig på denna garanti vid mottagande av samtliga försändelser för befordran.

3.2 Ömtåliga och temperaturkänsliga varor accepteras av UPS under förutsättning att avsändaren godkänner att detta sker på avsändarens egen risk. UPS tillämpar inte speciell hantering av sådana försändelser.

3.3 Avböjande och avbrytande av befordran

(i) Om det kommer till UPS kännedom att en försändelse inte följer ovan angivna begränsningar eller villkor, eller att det COD-belopp som anges på COD-fraktsedeln överstiger begränsningarna i punkten 8, äger UPS rätt att avböja befordran av försändelsen i fråga (eller den sändning av vilken försändelsen utgör en del). Om försändelsen redan är under befordran äger UPS rätt att avbryta befordringen och informera avsändaren om de åtgärder som måste vidtas för att försändelsen skall kunna befordras.

(ii) UPS äger dessutom rätt att avbryta befordringen om det visar sig vara omöjligt att leverera till mottagaren, om mottagaren vägrar att ta emot försändelsen, om försändelsen inte går att leverera på grund av felaktig adress (efter vidtagande av alla skäliga åtgärder för att hitta rätt adress) eller på grund av att den på försändelsen eller i Fraktsedeln angivna adressen visar sig vara i ett annat land eller om UPS inte erhåller det belopp som mottagaren skall betala vid leverans.

(iii) I de fall UPS äger rätt att avbryta befordran av en försändelse äger UPS även rätt att returnera försändelsen till avsändaren på sätt som UPS finner lämpligt.

3.4 Avsändaren ska betala och ersätta UPS för samtliga skäliga kostnader och utgifter (inkluderande för lagerhållning) som åsamkas UPS såsom förluster, skatter, tullavgifter som åsamkas UPS samt för alla krav som framställs mot UPS på grund av (i) att en försändelse inte möter de uppställda restriktionerna, villkoren och garantierna som anges i punkten 3.1 ovan eller (ii) att UPS förvägrar, suspenderar eller returnerar transport eller försändelse (eller del härav ), i enlighet med vad som följer och tillåts enligt denna punkt 3 i villkoren, eller (iii) avsändarens bristande uppfyllelse av dessa villkor. I det fall en försändelse (eller del av en försändelse) returneras, ansvarar avsändaren också för samtliga tillämpliga avgifter och kostnader som är förbundna härmed, vilka skall beräknas och fastställas i enlighet med UPS vid var tid gällande priser och avgifter.

3.5 Om avsändaren överlämnar en försändelse till UPS som inte uppfyller samtliga krav och villkor som gäller för försändelser enligt punkten 3.1 ovan utan att UPS uttryckligen och skriftligen accepterat avvikelsen, påtar sig UPS inget ansvar för den eventuella skada, oavsett av hur och av vilket skäl skada uppstår, som avsändaren åsamkas i samband med att UPS befordrar sådana försändelser (oavsett om bristande uppfyllelse orsakat eller medverkat till skada eller förlust och oavsett UPS, UPS anställdas, av UPS anlitade entreprenörers och andra kontraktsmedhjälpares och/eller UPS företrädares och representanters oaktsamhet). Om UPS avbryter befordran i enlighet med dessa villkor äger avsändaren inte rätt att återfå betald frakt. UPS kan också komma att framställa krav med anledning av att försändelsen inte uppfyller kraven och villkoren.

3.6 Om UPS, när befordran av en försändelse skjutits upp i enlighet med ovanstående bestämmelser, inte inom rimlig tid kan erhålla avsändarens instruktioner om hur försändelsen skall förfogas över eller identifiera avsändaren eller någon annan person som är berättigad till godset (vilket om nödvändigt innefattar öppnande av försändelsen), har UPS rätt att helt efter eget skön förstöra eller sälja försändelsen. Intäkterna från en sådan försäljning skall först användas till att täcka till försändelsen hänförliga avgifter, kostnader eller utlägg (inklusive ränta) eller kostnader som på annat sätt gäller avsändaren. Allt överskott skall räknas avsändaren tillgodo.

3.7 I den utsträckning det inte är förbjudet enligt lag har, UPS rätt men inte skyldighet att när som helst öppna och inspektera eller medelst röntgen avsöka alla försändelser som överlämnats till UPS för befordran.

4. Tullklarering
När en försändelse kräver tullklarering åligger det avsändaren att, tillhandahålla UPS eller avsändaren att säkerställa att mottagaren tillhandahåller UPS med komplett och korrekt dokumentation för detta ändamål, men UPS kommer, om UPS inte erhållit andra instruktioner, att agera för avsändarens eller mottagrens räkning vid tullklarering på avsändarens eller motagarens kostnad och risk.

Vad angår transport av packet och försändelser vars avsändningsplats och destination ligger inom samma tullområde utför UPS tullklarering endast om så uttryckligen begärs. Avsändaren förklarar sig även införstådd med att UPS kan komma att anses vara mottagare av paket eller försändelser enbart i syfte att ett tullombud skall kunna utses som kan utföra all erforderlig tullklarering i den mån tillämplig lag tillåter detta.

5. Betalning
5.1 Priser för befordran och andra tjänster anges i Guiden. Med undantag för de fall där betalning har erlagts före avlämnandet för befordran, skall alla belopp betalas inom 7 dagar efter mottagandet av faktura eller före utgången av sådan tidsfrist som skriftligt avtalats mellan avsändaren och UPS. UPS äger rätt att verifiera den faktiska och/eller dimensionella vikten av försändelser och om denna är högre eller större än den deklarerade vikten, rätt att fakturera för den faktiska och/eller dimensionella vikten. En faktura avseende tjänst utförd av UPS skall, om inget annat visas, anses ha mottagits tre arbetsdagar efter faktureringsdatum.

5.2 Om (a) UPS måste erlägga betalning för skatt, tull eller andra avgifter för avsändarens, mottagarens eller annan parts räkning, (b) den valda faktureringsmetoden indikerar att mottagaren eller en annan part skall betala eventuella avgifter eller (c) eventuella skatt-, tull- straffavgifter eller andra avgifter som påförts, korrekt eller inkorrekt av myndigheter, eller som åsamkas UPS på grund av vilka skäl det vara må, inkluderande underlåtelse av avsändaren eller mottagaren att skaffa fram korrekt information och dokumentation eller skaffa fram nödvändiga tillstånd eller licenser som krävs för befordringen, är avsändaren solidariskt ansvarig med mottagaren och tredje man för sådana belopp. I varje enskilt fall som vald betalningsmetod indikerar att betalning först ska debiteras mottagaren eller tredje man kommer UPS att (utan att detta inverkar på avsändarens avtalsmässiga betalningsansvar) först begära betalning av beloppet i fråga från mottagaren och/eller tredje man. Om inte hela det aktuella beloppet omedelbart betalas till UPS av någon av de nämnda parterna, så ska beloppet betalas av avsändaren till UPS när avsändaren erhåller det första betalningskravet från UPS. I samtliga övriga fall åtar sig avsändaren härigenom att vid första begäran av UPS betala nyss nämnda belopp till UPS. UPS har inte skyldighet att särskilt framställa separata krav på betalning från mottagaren eller annan part. I händelse av tvivel ska bevisbördan för att beloppet har betalats åvila avsändaren.

5.3 På förfallna och obetalade fakturor som utställts av UPS löper ränta enligt den räntesats som anges på fakturan från förfallodatum till det datum betalning sker till UPS, oavsett datum för eventuell lagakraftvunnen dom. I tillägg härtill, reserverar sig UPS rätt att debitera en administrativ avgift vid dröjsmål med betalning med ett högsta belopp om GBP 40 (EUR 40 i Irland och Finland, DKK 100 i Danmark, NOK 59 i Norge och SEK 50 i Sverige) per faktura.

5.4 Om något belopp inte betalas av avsändaren, mottagaren eller annan part enligt dessa villkor, får UPS stoppa och hålla kvar en försändelse (eller del av försändelse) som mottagits för befordran till dess UPS erhållit full betalning eller alternativt sälja den och använda intäkterna från försäljningen till att bestrida det belopp som har förfallit till betalning i enlighet med tillämplig lag. Eventuella resterande fordringsbelopp kvarstår.

5.5 De priser för befordran som anges i Guiden är endast beräknade och tillämpliga på befordran av försändelser vars värde inte överstiger de belopp och värden som anges i punkten 3.1(ii) ovan (eller annat gällande värde, om det är lägre). I de fall UPS blir varse om att försändelser vars värde utan UPS uttryckliga skriftliga medgivande överstiger detta belopp befordras, utgår, i tillägg till i övrigt gällande priser och avgifter och andra påföljder enligt dessa villkor, en tillkommande avgift motsvarande 5 % av det relevanta tillämpliga värde/belopp som anges i punkten 3.1(ii) ovan.

6. Avbrytande av befordran eller tjänst
Om UPS är oförmöget att påbörja eller fullfölja befordran av avsändarens försändelse på grund av omständigheter utanför UPS kontroll, skall detta inte utgöra ett avtalsbrott från UPS sida, men UPS skall vidta alla under omständigheterna rimliga åtgärder för att påbörja eller fullfölja befordringen. Exempel på sådana omständigheter utanför UPS kontroll kan utgöras av störningar av flyg- eller marktransporter på grund av oväder, eldsvåda, översvämning, krig, hot, oroligheter och upplopp, myndighets eller annat offentligt organs handlingar (inkluderande utan begränsningar tullmyndighets handlingar), arbetskonflikter eller förpliktelser som berör UPS eller annan part samt förseningar vid tullklarering.

7. Pengarna-tillbaka-garanti
För vissa tjänster och destinationer erbjuder UPS en pengarna-tillbaka-garanti avseende frakten. Information om pengarna-tillbaka-garantins tillämplighet, villkor och bestämmelser samt leveranstid och senaste hämtningstider för avsedd service och destination anges i Guiden och på UPS webbplats (www.ups.com). Denna information avser den tidpunkt som godset tas emot för befordran och kan även inhämtas från avsändarens lokala UPS kundtjänst. Till undvikande av tvivel är UPS ansvar vad gäller pengarna tillbaka-garantin begränsat till vad som ovan sagts och garantin utgår inte på något annat sätt och utgör inte något åtagande eller utfästelse att sändningen kommer att levereras vid en speciell tidpunkt.

8. COD
För vissa destinationer, enligt närmare information från UPS kundtjänst, erbjuder UPS COD-service mot betalning av en extra avgift i enlighet med vad som anges i Guiden. Om avsändaren beställer denna tjänst, (på vilken de bestämmelser som anges nedan äger tillämpning inkluderande bestämmelserna avseende beräkning av valuta- och växlingskurser) kommer UPS att för avsändarens räkning inkassera det COD-belopp som anges i Fraktsedeln. COD-service tillhandahålls inte för pallar.

COD-belopp måste anges i Fraktsedeln antingen i EUR eller i destinationslandets valuta, om denna inte är EUR. Om något COD-belopp som anges i Fraktsedeln uppbärs från mottagaren och/eller betalas till avsändaren i annan valuta, så kommer valutaomräkningen/omräkningarna att göras till kurs/kurser som UPS har rätt att skäligen fastställa.

UPS tar intet ansvar för valutarisk av något slag.

8.1 COD kontant – I de fall då UPS på fraktsedeln - i enlighet med UPS gällande riktlinjer - instruerats att enbart acceptera kontant betalning, tar UPS endast emot kontant betalning i destinationslandets valuta. När kontanta betalningar uppbärs på uppdrag av avsändaren, får maximalt motsvarande USD 5 000 i lokal valuta per mottagare och dag tas emot. Oaktat vad som anges ovan, får det kontantbelopp som uppbärs för avsändarens räkning för COD-sändningar till mottagare i följande länder, inte överstiga följande belopp per mottagare och dag. Belgien EUR 3 000; Spanien EUR 2 499; Grekland EUR 1 500 för privatpersoner, EUR 500 för juridiska personer; Portugal EUR 1 000; Italien EUR 1 999,99; Frankrike EUR 1 000; Rumänien RON 10 000 för privatpersoner, RON 5 000 för juridiska personer; Sverige SEK 3 000.

Från tid till annan kan ytterligare begränsningar gälla för vissa länder. Uppgifter om sådana begränsningar kommer att anges antingen i serviceguiden eller på UPS hemsida (www.ups.com).

8.2 COD Check – Om Fraktsedeln inte korrekt och klart och tydligt anger att UPS enbart skall acceptera kontant betalning, äger UPS rätt att acceptera betalning med varje slags check som är utställd till avsändaren och som är godtagen i destinationslandet eller genom kontant betalning (med förbehåll för begränsningarna i punkten 8.1). I de fall då UPS accepterar check som betalning är det högsta belopp som UPS får mottaga USD 50 000 per paket/försändelse (eller annat gällande värde, om det är lägre). I de fall då UPS äger rätt att ta emot en check får sådan check vara utställd antingen i EUR eller i destinationslandets lokala valuta, om denna inte är EUR.

8.3 Betalning av inkasserade COD-belopp. I de fall då UPS tar emot kontant betalning kommer UPS att betala avsändaren motsvarande belopp i den lokala valutan i det land där paketet/försändelsen överlämnades till UPS för transport. UPS kan göra sådan betalning av COD-belopp antingen genom en inbetalning till ett bankkonto avsändaren meddelat UPS eller genom att ställa ut en check till avsändaren.

Varje check utställd till avsändaren kan, vare sig den utställts av UPS enligt ovan, eller utställts av mottagaren och uppburits av UPS enligt punkten 8.2, antingen sändas till avsändaren med vanlig post på dennes risk eller överlämnas till avsändaren eller till annan person som får antas ha behörighet att mottaga sådan check för avsändarens räkning.

8.4 Om COD-belopp inte erhålles av avsändaren måste avsändaren informera UPS därom skriftligen inom 45 dagar från leveransdatum för paketet.

8.5 Avsändaren skall ersätta UPS för alla förluster, kostnader och utlägg som åsamkas UPS samt för alla krav som riktas mot UPS av mottagaren eller tredje man, som orsakats av eller uppstått som en följd av att UPS inte levererar ett paket på grund av att mottagaren vägrar att betala COD-beloppet på begärt sätt eller på grund av att mottagaren vägrar att ta emot paketet/försändelsen.

8.6 UPS ansvar med avseende på det uppburna beloppet skall inte överstiga det lägsta av följande belopp: Det högsta tillåtna COD-beloppet enligt dessa villkor, det COD-belopp som anges i Fraktsedeln eller det faktiska värdet på de varor som överlämnas till UPS för leverans mot erläggande av det fordrade COD-beloppet. I intet fall får COD-beloppet överstiga värdet av varorna plus fraktkostnader. COD-beloppet betraktas inte som deklarerat värde och påverkar därför inte UPS ansvar för förlust eller skada på varorna.

UPS har inget ansvar för oredligt eller bedrägligt agerande av mottagaren innefattande, men inte begränsat till, betalning med en falsk check eller som inte honoreras vid inlösen eller check som felaktigt utfyllts av mottagaren.

9. Ansvar
9.1 I de fall då Warszawakonventionen, CMR-konventionen eller nationell lagstiftning som innebär tillämpning eller godkännande av en sådan konvention (”konventionsregler”) är tillämpliga eller i de fall då (i den utsträckning) annan tvingande nationell lagstiftning är tillämplig, regleras och begränsas UPS ansvar i enlighet med sådana tillämpliga regler.

9.2 I de fall då konventionsregler eller annan tvingande nationell lagstiftning inte är tillämpliga, begränsas UPS ansvar till underlåtenhet att agera med skälig omsorg och skicklighet och i dessa fall regleras UPS ansvar exklusivt av dessa villkor. UPS ansvar (utom i fall av personskada eller dödsfall) begränsas till påvisade skador som inte överstiger det högre beloppet av:

(a) GBP 60 per sändning i de fall då godset avlämnats för befordran hos UPS i Storbritannien och Nordirland (EUR 85 i Irland, DKK 635 i Danmark, EUR 85 i Finland, NOK 655 i Norge, SEK 785 i Sverige) per sändning, eller

(b) 8,33 Special Drawing Rights (”SDR”) per kilo av det berörda godset,
om inte ett högre värde har deklarerats för extra tilläggsskydd av avsändaren enligt vad som anges i punkten 9.4 nedan. En SDR är en valutaenhet som antagits av Internationella Valutafonden och vars värde regelbundet publiceras i större finansiella tidningar. Vid tiden för utgivandet av dessa villkor motsvarar 8,33 SDR ungefär SEK 84.

9.3 Om den person som för fram anspråket (eller annan person från vilken denne härleder sin rätt) har orsakat eller bidragit till förlust, skada eller fördröjning av ett paket eller en pall, kan UPS ansvar (enligt begränsning ovan) komma att reduceras eller upphävas enligt tillämplig lag för denna typ av medvållande.

9.4 Med reservation för vad som anges i punkten 9.5, kan avsändaren komma i åtnjutande av rätt till ersättning utöver UPS ansvarsbegränsning under punkten 9.2 ovan eller utöver det som kan anges i konventionsregler eller annan tillämplig tvingande nationell lagstiftning. Avsändaren kan åstadkomma detta genom att deklarera ett högre värde för extra tilläggsskydd i Fraktsedeln och betala den tilläggsavgift som anges i Guiden. Om avsändaren deklarerar ett högre värde för en försändelse och betalar den tillämpliga avgiften, skall UPS ansvar begränsas till visade skador som inte överstiger det deklarerade beloppet. Försändelsens/godsets värde får inte under några omständigheter överstiga de begränsningar som anges i punkten 3.1 (ii) och Guiden.

9.5 Om inte konventionsregler eller annan tillämplig tvingande lagstiftning stadgar annat, ansvarar inte UPS för ren förmögenhetsskada eller indirekt förlust såsom kostnader för alternativa transportmedel, utebliven vinst, förlust av affärsmöjlighet eller inkomstbortfall som följer av hindrad användning och som orsakats av förlust, skada eller försening av en försändelse (eller del därav), oberoende av om ett värde har deklarerats för sändningen i enlighet med punkten 9.4.

UPS ansvarar inte för skada på eller förlust av förpackning eller emballage eller lastplattformar/skids.

10. Leverans
UPS har rätt att leverera en försändelse till mottagare eller till en annan person som antas ha behörighet att ta emot försändelser för mottagarens räkning (exempelvis personer som vistas i samma lokaler som mottagaren ). Om någon sådan person inte är närvarande, kan försändelsen lämnas i mottagarens brevlåda (om lämpligt) levereras till en granne, med mindre avsändaren har exkluderat dessa leveranssätt genom att använda den tillämpliga tillkomande tjänsten Mottagaren skall informeras om att alternativt leveranssätt använts (eller att återförsändning till UPS Access Point ®).

Oaktat vad som anges i ovanstående stycket och om inte annat avtalats med avsändaren, har UPS har rätt att använda vilken som helst av de alternativa leveranssätt som valts av mottagaren i enlighet med UPS My Choice ® Tjänstevillkor eller i enlighet med annan överenskommelse som träffats mellan UPS och mottagaren. Sådana alternativa leveranssätt inkluderar, utan begränsning, omdirigering av ett paket till en alternativ adress (inkluderande en UPS Access Point), befullmäktigande/tillåtelse för chauffören att lämna paketet vid mottagarens lokaler, modifiering av tjänst som valts av avsändaren eller omdirigering av leverans. Avsändaren accepterar och samtycker till att mottagaren får erhålla leveransinformation rörande ett paket. Avsändaren avstår uttryckligen från alla krav som avsändaren må ha mot UPS som grundas på att UPS har följt sådana instruktioner som UPS erhållit från mottagaren.

UPS får använda ektronisk utrustning för att säkra bevis om leveransen och avsändaren accepterar och samtycker till e att UPS äger förlita sig på en tryckt kopia därav som bevis enbart på den grunden att informationen i fråga erhålls och lagras i elektronisk form.

Förutom i de fall då konventionsregler eller annan tvingande nationell lagstiftning föreskriver annat rr, åtar sig inte UPS ansvar för att i något fall uppskjuta eller inställa transport, omdirigera leverans (vare sig till annan mottagare eller annan adress än den i Fraktsedeln angivna) eller återsända försändelser till avsändaren samt, för den händelse UPS skulle försöka göra detta men inte lyckas, påtar sig UPS inte något ansvar för sådant misslyckande.

11. Datasekretess
11.1 UPS äger rätt att behandla data tillhandahållen av avsändaren eller mottagaren i samband med transport av UPS, och har rätt att överföra sådan data till andra företag inom koncernen och avtalsparter till UPS, inklusive till koncernföretag och avtalsparter till UPS i andra länder som kanske inte har samma nivå av datasäkerhet som gäller i landet där försändelsen lämnats till UPS, samt äger rätt att behandla sådan data där om och i en sådan utsträckning som behandlingen/överföringen är nödvändig för utförande av den överenskomna transporttjänsten.

Avsändaren garanterar att denne (i) lagligen har erhållit personuppgifter som tillhandahålls UPS för försändelsen (ii) är berättigad och behörig att tillhandahålla sådan data till UPS om och i den utsträckning som överföringen och behandlingen av data i sådana länder är nödvändig för utförandet av den avtalade transporttjänsten och (iii) har inhämtat ett informerat och särskilt samtycke från sådan mottagare gällande att UPS kan komma att skicka e-post och andra meddelande relaterade till den avtalade transporttjänsten till mottagaren. UPS använder avsändarens personuppgifter som tillhandahållits av avsändaren i enlighet med villkoren i UPS Integritetspolicy publicerad på UPS:s webbsida: http://www.ups.com/content/se/sv/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Vidare garanterar avsändaren att denne vederbörligen har informerat mottagaren om att UPS kan använda mottagarens personuppgifter i enlighet med ovanstående länkad UPS integritetspolicy i kraft vid tidpunkten för transporten med avseende på andra användningar än de som anges i punkt 11.1 ovan.

12. Anvisningar för framställande av ersättnings- och skadeståndsanspråk
Alla skadestånds- och ersättningsanspråk mot UPS skall framställas skriftligen så snart det skäligen är möjligt och vad avser skada (inklusive delförlust av sändning) senast inom 14 dagar efter mottagandet, att godset levererats till den person som äger rätt att ta emot det och vad avser förlust senast inom 60 dagar från det att godset överlämnats till UPS för befordran. I tillägg härtill kommer alla skadestånds- och ersättningsanspråk mot UPS i samband med alla försändelseratt vara förverkade och otillåtna, på grund av att tidfristen löpt ut om inte talan väckts mot UPS i laga ordning och sådan talan delgivits UPS inom åtta månader från leveransen av försändelsen eller godset i fråga eller, i fall av utebliven leverans, inom åtta månader från den avtalade leveransdagen. Dessa villkor påverkar inte de rättigheter avsändaren har under konventionsregler eller annan tvingande tillämplig nationell lagstiftning.

13. Hela avtalet – konsekvenser av ogiltighet av viss bestämmelse
Det är UPS avsikt att alla villkor i avtalet mellan UPS och avsändaren regleras i detta dokument och i Guiden. Om avsändaren önskar någon variation av dessa villkor måste detta uppges skriftligen och undertecknas av avsändaren och UPS innan UPS accepterar transport av försändelsen i fråga. Om någon del av dessa villkor inte kan göras gällande skall detta inte påverka giltigheten av villkorens övriga delar.

14. Tillämplig lag
Lagen i det land i vilket en försändelse överlämnats till UPS för befordran, skall äga tillämpning på dessa villkor.

2020 UPS service- och prisguide, SVERIGE

AVSNITT 1
BASTJÄNSTER
Se vilken tjänst som passar dig bäst.

AVSNITT 2
TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER
Få information om våra mervärdestjänster och kontrollera om det tillkommer några tilläggsavgifter utöver transportkostnaden.

AVSNITT 3
REFERENSINFORMATION
Läs om faktureringsalternativ, förbjudna artiklar och andra servicerestriktioner, UPS pengarna-tillbaka-garanti, ansvar och transportvillkor.

AVSNITT 4
FRAKT
Få information om vår fraktservice och kontrollera vilken tjänst som bäst uppfyller dina transportbehov. Läs även om andra tillgängliga tjänster i leveranskedjan.

Denna guide är den gällande versionen vid tidpunkten för publicering. Den senaste versionen, som alltid är den som gäller för nya sändningar, återfinns på www.ups.com

Bastjänster

UPS servicealternativ
UPS är ett distributionsföretag som erbjuder ett omfattande utbud av integrerade leveranstjänster. UPS kan hjälpa dig med både inrikes- och utrikesförsändelser genom fyra tids- och dagsspecifika expresstjänster som ser till att varorna kommer fram på utsatt dag kl. 9.00, 10.30, 12.00, 14.00 eller vid dagens slut. UPS erbjuder dessutom ekonomiska alternativ för mindre brådskande försändelser. Vi tillhandahåller även importtjänster. Importavgifter hittar du i UPS Prisguide 2020 eller om du klickar på ”Zoner och tariffer”, under avsnittet ”Beräkna tid och pris” på www.ups.com.

När du skickar försändelser med UPS får du dessutom:
• utmärkt pålitlig service
• pengarna-tillbaka-garanti¹ för UPS expresstjänster
• upphämtning på din adress
• upp till tre leveransförsök²
• alternativ för att förbereda försändelser online
• full insyn i hela leveranskedjan
• ett leveransföretag som respekteras av dina kunder över hela världen.

Alla uppgifter om UPS:s tilläggstjänster och tilläggsavgifter finns i Avsnitt 2 här i guiden.

Om du inte anger ett servicealternativ, skickas och faktureras sändningen automatiskt som UPS Express, där denna service är tillgänglig.

¹ Pengarna-tillbaka-garanti
Restriktioner förekommer. Pengarna-tillbaka-garantin träder i kraft om vi inte försöker att leverera inom utsatt tid och du begär ersättning för din transportkostnad. Se avsnitt 3 i denna guide eller UPS transportvillkor för mer information om vår pengarna-tillbaka-garanti.

² Gäller inte för UPS Worldwide Express Freight.

1. BASTJÄNSTER

search Servicealternativ

Tilläggstjänster och avgifter / Beräkna totalkostnad

I det här avsnittet hittar du information om UPS tilläggstjänster. Dessa inkluderar:
UPS sändningslösningar online
UPS Visibility Services
UPS Collect on Delivery och faktureringstjänster
UPS Returns
Övriga tilläggstjänster
UPS My Choice
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS TradeAbility
UPS förtullningsservice
UPS Paperless Invoice
Förbjudna artiklar (ISC)

Så här beräknar du totalkostnaden för försändelsen:

1 Beräkna kostnaden för att sända eller ta emot en försändelse (se UPS Prisguide 2020,
    avsnitt 2 och 3).
2 I det här avsnittet söker du rätt på kostnader för eventuella tilläggstjänster som kan tillkomma för
 försändelsen. Observera att vissa avgifter tas ut per paket och vissa tas ut per försändelse.
 Alla paket som är listade på samma fraktsedel räknas som en försändelse.
3 Lägg ihop de två beloppen så får du fram totalkostnaden för din försändelse (omfattar inte tull-
  eller accisavgifter och skatt).

Om inget annat anges, faktureras tilläggsavgifterna till den som betalar för sändningen
Detta gäller alla UPS servicealternativ.


Priserna och tilläggsavgifterna som anges i denna publicering träder i kraft den 6 juli, 2020.

Den senaste informationen finns tillgänglig på UPS webbplats www.ups.com. Du kan även kontakta UPS kundtjänst på 077-662 20 77.

Ändringar av priser och tilläggsavgifter
Med hänsyn till ökade kostnader och högre skatter samt i syfte att tillhandahålla en konkurrenskraftig service förbehåller sig UPS rätten att ändra eller införa nya tilläggsavgifter och priser. Vi informerar om dessa ändringar minst 10 dagar innan de träder i kraft.

2. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER

Hur kan UPS hjälpa mig att skicka och spåra mina sändningar?

UPS sändningslösningar online
Förbered försändelser, spåra leveranser och skicka kundmeddelanden dygnet runt.

Använd våra elektroniska tjänster för att förbereda, skicka och spåra försändelser och minska manuellt pappersarbete, kostnader och tidsåtgång.

Du kan även producera streckkodsetiketter för tillförlitlig sortering och hantering i UPS nätverk.

search UPS sändningslösningar online

UPS sändningsetiketter – Om du inte använder någon av våra onlinelösningar måste du fylla i ett fysiskt exemplar av sändningsetiketten för varje försändelse. Observera att vissa tilläggstjänster, t.ex. COD och UPS Returns, inte är tillgängliga med de manuella sändningsetiketerna.

Bekväma sätt att spåra dina paket online samt när du befinner dig på resande fot.

UPS har branschens mest omfattande service för kostnadsfri sökning, spårning och leveransbesked.

search Visibility-tjänster, E-handelstjänster

Dra fördel av UPS Visiblity Services för att centralt spåra och hantera ditt företags paket- och fraktförsändelser.

search Visibility-tjänster, E-handelstjänster

UPS e-handelstjänster

search Visibility-tjänster, E-handelstjänster

Hur kan UPS bidra till att förbättra mitt kassaflöde?

UPS Collect on Delivery
UPS erbjuder UPS Collect on Delivery för leveranser inom
Sverige och Europa.

search Collect on Delivery / Elektroniska faktureringslösningar

UPS elektroniska faktureringslösningar
UPS hjälper dig att granska, analysera och fördela sändningsutgifter snabbt och enkelt.

search Collect on Delivery / Elektroniska faktureringslösningar

Hur kan UPS hjälpa till med att hämta och returnera mina varor?

UPS Returns® - Dina varor kan returneras lika lätt som de skickas iväg. Om du behöver returnera en försändelse från en närbelägen ort i Europa eller från andra sidan jordklotet, underlättas processen avsevärt med tjänsten UPS Returns som tar hand om en rad olika omvända logistikbehov.

search UPS Returns

Lättillgängliga – UPS Returns-tjänsterna är tillgängliga och kan användas med UPS kostnadsfria sändningssystem; UPS Internet Shipping,
WorldShip, UPS CampusShip och host-to-host EDI-system.

Vilka övriga servicealternativ erbjuder UPS?

search Tilläggstjänster / tilläggsavgifter

Vilka ytterligare kostnader kan gälla för din sändning?

search Tilläggstjänster / tilläggsavgifter

search Tilläggstjänster och avgifter

UPS My Choice®

Med UPS My Choice¹ kan dina kunder själva anpassa slutleveransen av sina paket.

UPS My Choice är en medlemstjänst som mottagare kan prenumerera på med hjälp av en enkel e-postregistrering. Med tjänsten kan de skapa en personlig profil och hantera sina paketleveranser.

Efter registrering kan medlemmar:

Göra inställningar som tillämpas på alla framtida inkommande paket:

   - Leveransaviseringar: Medlemmar kan ställa in vilka leveransaviseringar
     de vill ha via sms, e-post eller UPS mobilapp. Här ingår avisering när
     försändelsen skickas, dagen innan leverans, uppdateringar av planerad
     leverans, avisering på leveransdagen och leveransbekräftelse.

   - Chaufförsinstruktioner: Medlemmar kan välja bland 13 olika platser där
     de vill att UPS-chauffören alltid ska lämna paket (t.ex. på verandan).
     Alternativet är endast tillgängligt om leverans utan underskrift
     har godkänts.

   - Alternativ leveransplats: Medlemmar kan begära att alla leveranser
     skickas till en UPS Access Point®-plats för upphämtning vid ett senare
     tillfälle.

Be UPS att hålla kvar alla inkommande paket under en viss tid, t.ex. när
   mottagaren är på semester.

• Tillgång till leveransplaneraren online för att hjälpa till att hantera och
   spåra kommande hemleveranser från UPS.

• Få ett uppskattat leveransspann på 1-4 timmar som en del av
   leveransaviseringarna.

Leveransändringsalternativ

UPS My Choice-medlemmar har också den extra fördelen att kunna omdirigera och ändra leveransdag för kvalificerade UPS-sändningar redan före första leveransförsöket.

Ändra leveransdag: Låta paket levereras en annan dag.
Leverera till en annan adress: Omdirigera leveransen till en annan adress.
Omdirigera till en UPS Access Point-plats: Omdirigera paket till en
   närliggande UPS Access Point-plats istället för hemleverans (besök
   www.ups.com/accesspoint för mer information om UPS Access Point).
Omleverans till min adress: Om UPS levererade paket till en
   närliggande UPS Access Point-plats eftersom mottagaren inte var hemma,
   kan mottagaren begära att paket som är kvalificerade för detta levereras
   till den ursprungliga adressen.
Håll kvar på UPS kundmottagning: Låt paket hållas kvar på en
   kundmottagning under en viss tid.
Lämna hos granne: Lämna paket hos närmaste granne.
Lämna vid-instruktioner: Ange var föraren ska lämna paketet (t.ex.
   på verandan). Alternativet är endast tillgängligt om leverans utan
   underskrift har godkänts: denna auktorisering kan ges online till UPS.

UPS My Choice hjälper härmed avsändare med:

• ökad sannolikhet för leverans vid första försöket
• färre servicesamtal kopplade till spårning av paket och returer
• fokus på överlägsen kundservice
• förbättrad e-handelsupplevelse för kunden.

Gå in på https://www.ups.com/se/sv/services/tracking/mychoice.page för mer information.

Ladda ner UPS mobilapp för att hantera alla dina UPS-leveranser på ett ställe.

Vilken annan service kan UPS erbjuda?

UPS Import Control®

Med det här servicealternativet kan du hantera hämtning, schemaläggning och fakturering av dina importsändningar från över 120 länder. Med hjälp av avancerad teknik kan du styra viktiga importfaktorer som tulldokumentation, leveranshastighet och faktureringsalternativ. Tjänsten inkluderar:

1 UPS Collection Attempt
Skicka sändningsetiketter och tullfakturor till UPS, som då gör ett försök att hämta paketet. Om paketet inte kan hämtas lämnar chauffören dokumenten till din exportör.
SEK 53 per paket (eller per pall för WW Express Freight) utöver relevanta sändningskostnader.

3 UPS Collection Attempts*
Skicka sändningsetiketter och tullfakturor till UPS, som då gör tre försök att hämta paketet. Om paketet inte kan hämtas efter det tredje försöket återlämnas dokumenten till UPS, och du behöver då beställa tjänsten på nytt.
SEK 73 per paket utöver relevanta sändningskostnader.

Borttagande av tullfaktura
Gör det möjligt för dig att sända direkt till tredjepart utan att ange varornas värde.
SEK 172 per försändelse utöver relevanta sändningskostnader.

Print Return Label, Electronic Return Label, Prints and Posts Return Label är inkluderade. Mer information om dessa tjänster hittar du på sidan UPS Returns.

Alternativet UPS Import Control är tillgängligt via UPS sändningssystem som UPS Internet Shipping, UPS CampusShip, UPS Utvecklingskit och den senaste versionen av WorldShip.

UPS Proactive Response®¹
UPS Proactive Response använder sofistikerade interna system för att hålla koll på dina försändelser dygnet runt och fånga upp paket om förväntade skanningar inte sker. Om milstolpar missas kommer vi att kommunicera proaktivt med dig och vidta alla nödvändiga åtgärder för att fånga upp din sändning, baserat på dina på förhand angivna instruktioner.

UPS Proactive Response™ Secure²
UPS Proactive Response Secure erbjuder en ekonomisk garanti för dina försändelser, utöver fördelarna med UPS Proactive Response. Om milstolpar missas kommer vi att kommunicera proaktivt med dig och vidta alla nödvändiga åtgärder (inklusive agerande från chaufför på aktuell bil). Vi kommer att ersätta dig för förlust eller skada på din produkt upp till det värde som anges i avtalet för UPS Proaktiv Response Secure.

UPS Temperature True® Packaging
En transportplattform för kvalificerad temperaturkontrollerad emballering med fördelarna av hela UPS nätverkskapacitet i överenstämmelse med EUs godstransportpraxis (GDP).

För mer information, vänligen gå in på www.ups.com/healthcarelogistics

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
Hantera brådskande flygfraktsförsändelser på större handelsrutter i Asien och Nordamerika på ett effektivt sätt. Med Trade Direct Air samordnas och levereras försändelser snabbt och effektivt från en enda avsändningsort till detaljhandelsbutiker eller slutanvändare. Nya produkter och värdefulla handelsvaror når marknaden snabbare samtidigt som hanteringskostnaderna minskas.

UPS Trade Direct Ocean
Skicka frakt på större handelsrutter i Asien och Nordamerika på ett effektivt sätt. Trade Direct Ocean är en komplett, integrerad dörr-till-dörr-lösning som kan minska den genomsnittliga lagerhållningen med upp till 20 dagar. Du minskar kostnaderna, får större kontroll och kortar ledtiderna redan från den första försändelsen.

World Ease®*

Med World Ease kan du gruppera flera försändelser på samma eller olika servicenivåer som ska till ett och samma land i en ”huvudförsändelse”. Därmed kan tullklareringen samordnas och en enda importör användas. Tillgängligt som avtalsservice för export till 65 länder över hela världen för kunder som använder WorldShip eller ett host-to-host-system. World Ease är inte tillgängligt för försändelser mellan EU-länder.

World Ease erbjuder:
• förutbestämd klareringshamn
• angivna transittider
• inga oväntade avgifter – specificerad faktura
• ökade möjligheter till spårning och kontroll under hela
  leveransprocessen
• full integrering med dina interna system
• förenklad hantering av försändelser – alla nödvändiga dokument skapas
   automatiskt med WorldShip eller via ett host-to-host-system
• returtjänster.

UPS TradeAbility®

Vårt breda urval av kostnadsfria informationsbaserade tjänster hjälper dig att effektivt hantera förflyttningen av varor över internationella gränser. Hitta harmoniserade tariffkoder, uppskattade leveranskostnader, efterlevnadsinformation med mera, allt från en gemensam webbplats. Du kan även använda vår webbserviceteknik för att integrera TradeAbility-tjänster med din egen webbplats eller dina administrativa system.

UPS TradeAbility Harmoniser - används för att identifiera och tillämpa en produkts tariffkod på rätt sätt.

UPS TradeAbility Landed Cost - beräknar den totala kostnaden för en försändelse, inklusive alla tillhörande tullavgifter, skatter, avgifter och sändningskostnader.

UPS TradeAbility Denied Party Screener - söker efter oönskade handelspartners.

UPS TradeAbility Export License Detector - verifierar exportens beaktande av landsspecifika handelsregler, -procedurer, -priser och -lagar.

UPS TradeAbility Forms - identifierar, skapar och automatiserar nödvändiga dokument för export och import baserat på försändelsens egenskaper.

UPS TradeAbility Import Compliance - verifierar importens beaktande av landsspecifika handelsregler, -procedurer, -priser och -lagar.

UPS Express Critical®

Tidskritiska speciallösningar

UPS Express Critical® är vår allra snabbaste tjänst som erbjuder ett brett urval av snabba och säkra transportalternativ för engångsförsändelser oberoende av storlek, destination och tidpunkt.

När tiden är knapp hjälper vårt team dig att skapa skräddarsydda, högprioriterade, dörr-till-dörr-lösningar med de bästa leverantörerna, offerterna och logistiken baserat på dina behov. Vi skickar din sändning med nästa tillgängliga flyg, ger dig tillgång till världens största charter-flyg och erbjuder en kurir att personligen föra ditt paket genom transportcykeln. Vi har till och med ett kostnadseffektivt markalternativ för brådskande leverans inom Europa.

Du har fördelen av en enda leverantörskontakt från början till slut samt full översikt online för spårning och leveransbekräftelse. Du kan vara säker på att dina sändningar kommer fram med den omvårdnad de förtjänar – i tid och i gott skick.

Har du en brådskande leverans? Kontakta vårt team av experter dygnet runt på +49 696 680 09 00 eller maila oss på ec@ups.com

Mail Boxes Etc.®*

Sändning med mera
Mail Boxes Etc. är en så kallad ”one-stop shop” med en lång rad servicealternativ för privatkunder och småföretag. Vid varje Mail Boxes-center erbjuder UPS ett fullständigt utbud av sändningsalternativ och en rad andra tjänster, inklusive:

Personal Mailbox - hos Mail Boxes Etc. skyddas din integritet på bästa sätt med en personlig postbox som är tillgänglig dygnet runt på de flesta platser. Övriga servicealternativ är bland annat eftersändning av post, faxmottagning och möjligheten att ringa in och kontrollera sin post.

Packaging Expertise - överlåt inslagningen och emballeringen av det mesta till Mail Boxes personal, så att dina ömtåliga varor når sina destinationer säkert. Mail Boxes erbjuder också emballage- och flyttmaterial.

Document Services - i svartvitt eller i färg. Oavsett om du behöver kopiera, binda, laminera, duplicera eller skriva ut digitalt, står Mail Boxes Etc. till tjänst.

MBE Worldwide S.R.L. ingår i Fineffe-koncernen och UPS är deras förstavalstransportör. Mail Boxes Etc.-center utanför USA och Kanada ägs oberoende och drivs av MBE Worldwides huvudlicensinnehavare eller deras franchisetagare. Gå in på www.ups.com för att hitta din närmaste Mail Boxes Etc.

UPS Access Point™

UPS Access Point™ är butiker som erbjuder bekväma möjligheter att lämna in eller hämta upp paket på en tid och plats som passar din kund bäst. Genom att använda centralt belägna platser som kiosker, matbutiker och bensinstationer kan dina kunder ta fördel av längre öppettider och förbättrad bekvämlighet.

För att se alla UPS Access Point med individuella öppettider, vänligen gå in på www.ups.com.

Tillgängliga funktioner:

Skicka till en UPS Access Point
Du har leveransalternativet att skicka paket direkt till en UPS Access Point. När din kund beställer en vara kan de välja att få sin sändning levererad direkt till en UPS Access Point. Dina kunder kommer få avisering via e-post eller SMS när deras paket är redo att hämtas upp från vald UPS Access Point.

Du kan använda alla UPS sändningssystem för att skicka direkt till en närbelägen UPS Access Point för upphämtning av kunden.

Endast leverans till adressaten
Du kommer ha möjligheten att erbjuda dina kunder valet att enbart adressaten som står angiven på fraktsedeln får hämta ut paketet på en UPS Access Point (ingen tredjepartsupphämtning tillåten).
En avgift på SEK 29 per sändning tillkommer.

Paketutlämningskod
Du kommer ha möjligheten att tillhandahålla en PIN-kod till dina kunder så att en tredjepart kan hämtar ut paket å deras vägnar. Detta alternativ gör det möjligt att använda UPS Access Point-nätverket även när mottagarens namn är okänt (exempelvis för sändningar till fälttekniker/mekaniker).

Vänligen observera:
• Specifika vikt- och storleksbegränsningar gäller för UPS-paket som
  levereras eller lämnas in på en UPS Access Point:
  - maxvikt (faktisk vikt) per paket är 20 kg
 - maxlängd per paket är 97 cm
 - maxstorlek per paket är 300 cm i längd plus omkrets.
• Det deklarerade värdet för "Skicka till en UPS Access Point" får inte
 överstiga 5 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta). Information
 om deklarerat värde per paket för Förbetald Inlämning finner du i
 avsnittet "Referensinformation" under rubriken Servicerestriktioner.
• En UPS Access Point håller paketet under en begränsad tid. Vänligen
 se www.ups.com/accesspoint för mottagarlandet för detaljer om hur
 länge paketet ligger kvar för upphämtning. Paket som inte hämtas ut
 returneras till avsändaren under betäckningen olevererbart.
• För att en UPS Access Point ska lämna ut en sändning till dig kan
 identifikation krävas. Vänligen se www.ups.com/accesspoint i
 mottagarlandet för aktuella id-krav.
• Priser kommer att anges vid tiden för sändning utom i de fall där
 priser förhandlats i kontrakt.
• Internationella försändelser med farligt gods och speciella råvaror får
 inte skickas med tjänsten Skicka till en UPS Access Point. För övriga
 begränsningar, vänligen se www.ups.com/accesspoint för
mottagarlandet.

Avisering till mottagaren och leverans till UPS Access Point
UPS kommer att leverera paket för tjänsten Skicka till en UPS Access Point till angivna UPS Access Point. Vid tiden för leverans till UPS Access Point kommer sökstatusen - som tillhandahålls av UPS - för paketet ange att det är tillgängligt för upphämtning (t.ex. "Levererat till UPS Access Point, inväntar upphämtning av kund"). Ett leveransförsök till utsedd UPS Access Point utgör ett leveransförsök inom ramen för UPS pengarna-tillbaka-garanti. Leveransen anses därmed komplett beträffande UPS pengarna-tillbaka-garanti när paketet levereras till utsedd UPS Access Point.

Persondata
UPS Allmänna transportvillkor och UPS integritetspolicy gäller behandling av personuppgifter i samband med användning av UPS Access Point-tjänster. Dessutom kan UPS som tjänsteleverantör på uppdrag av dig eller din kund och i förekommande fall, via e-post, SMS eller telefonmeddelande informera om paketstatus, inklusive men inte begränsat till: (1) paketet är i UPS-systemet och på väg till en UPS Access Point, (2) det har skett ett undantag eller paketet har försenats, (3) paketet är tillgängligt för upphämtning på en UPS Access Point och/eller (4) påminnelseaviseringar om paket som finns tillgängliga för hämtning och kommer returneras till kunden om det inte hämtas upp inom en viss tidsram ("statusmeddelande"). Du, eller du å kundens vägnar, representerar och garanterar att du har fått information och särskilt samtycke från mottagaren (och kommer att lagra sådant samtycke), i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter (inklusive, i förekommande fall, jurisdiktion på adressatens hemvist) för UPS att använda mottagarens personliga information för att utföra UPS Access Point-tjänster och skicka e-post och andra aviseringar till adressaten som rör UPS Access Point-tjänster, inklusive, utan begränsning, statusmeddelanden.

Ej hemma - leverans till UPS Access Point
Efter ett första misslyckat leveransförsök på en bostadsadress kan UPS leverera din kunds paket till en UPS Access Point i kundens närområde. Om detta sker blir din kund informerad om det genom att en UPS InfoNotice - med uppgifter om tid och plats där paketet kan hämtas - lämnas på kundens adress.

Förbetald inlämning
Genom att använda en UPS Access Point, kan dina kunder skicka eller returnera varor ännu enklare. Sändningar med färdiga UPS-sändningsetiketter kan lämnas in på en UPS Access Point på behändigt avstånd för dina kunder.

Hur kan UPS hjälpa till med internationell tullklarering?

UPS förtullningsservice - Att exportera
Se till att dina leveranser snabbt tar sig över gränserna och kommer fram i tid.

Varje dag hanterar UPS tillförlitligt miljoner tullklareringar världen över. Vår erfarenhet och vårt globala kunnande kan hjälpa dig uppfylla lokala krav och undvika förseningar i tullhanteringen.

Dessutom har UPS över hela Europa beviljats eller arbetar aktivt för att uppnå Authorized Economic Operator (AEO)-status som en pålitlig internationell partner genom hela leveranskedjan. Detta EU-godkännande innebär att UPS-försändelser kommer snabbare genom tullen, något som gör att vi kan få hela leveranskedjan att fungera smidigare.

Rutinmässig tullklarering ingår utan extra kostnad. Icke rutinmässiga tullklareringstjänster listas nedan.

search UPS förtullningsservice - export

Hur kan UPS hjälpa till med internationell tullklarering?

UPS förtullningsservice - Att importera
Se till att dina leveranser snabbt tar sig över gränserna och kommer fram i tid.

Varje dag hanterar UPS tillförlitligt miljoner tullklareringar världen över. Vår erfarenhet och vårt globala kunnande kan hjälpa dig uppfylla lokala krav och undvika förseningar i tullhanteringen.

Dessutom har UPS över hela Europa beviljats eller arbetar aktivt för att uppnå Authorized Economic Operator (AEO)-status som en pålitlig internationell partner genom hela leveranskedjan. Detta EU-godkännande innebär att UPS-försändelser kommer snabbare genom tullen, något som gör att vi kan få hela leveranskedjan att fungera smidigare.

Rutinmässig tullklarering ingår utan extra kostnad. Icke rutinmässiga tullklareringstjänster listas nedan.

search UPS förtullningsservice - import

search

Mer information. Uppdaterad prisinformation och tullklareringsinformation
får du på www.ups.com eller genom att ringa kundtjänst
på 077-662 20 77 för att komma i kontakt med förtullningsavdelningen.

Hur kan UPS hjälpa till med internationell tullklarering?

UPS Paperless® Invoice

Denna tjänst gör det möjligt för dig att skicka din faktura elektroniskt i samband med internationella sändningar.

UPS är den första leverantören som erbjuder elektroniska fakturor för internationella sändningar. Det här är ytterligare ett sätt för dig att använda teknik för att integrera orderhantering, sändningsförberedelser och nu även exportfakturauppgifter och därmed göra din verksamhet mer effektiv. Du behöver alltså inte skriva ut eller skicka med flera kopior av pappersfakturan för sändningar till destinationer där tullkontoren kan ta emot elektroniska blanketter.

Alla företag kan använda UPS Paperless Invoice, oavsett storlek och bransch. Du anmäler dig enkelt genom att gå in på www.ups.com och logga in med ditt Min UPS-ID. Allt du behöver är ett kundnummer hos UPS och digitala bilder av din signatur och ditt företags brevhuvud. Du kan också komma att behöva faktureringsinformation för att kunna bli auktoriserad. När du har anmält dig kan du skicka med Paperless Invoice inom 24 timmar. Det bästa av allt är att UPS Paperless Invoice är helt gratis!

UPS Paperless Invoice fungerar smidigt med UPS olika sändningssystem: WorldShip, UPS CampusShip och UPS Internet Shipping.

UPS Broker of Choice®

Genom denna tjänst kan importörer välja sin egen tulldeklarant för förtullningen av sina internationella UPS-sändningar.

Den här möjligheten är tillgänglig med alla UPS sändningstjänster och säkerställer att kundens etablerade relation med en tulldeklarant upprätthålls när importören och UPS samarbetar för att spara tid och öka effektiviteten under sändnings- och förtullningsprocessen. En importör som använder UPS Broker of Choice har tillgång till fullständiga sökmöjligheter och kan minska sina kostnader och fel som kan uppstå när flera olika förtullningsprocesser används.

Importören har två alternativ:
UPS Broker of Choice OnSite används för sändningar som blir kvar hos UPS under tiden som importörens tulldeklarant fullföljer förtullningsrutinerna innan UPS slutför leveransen av sändningen.

UPS Broker of Choice OffSite används för sändningar som flyttas ”i tullnederlag” direkt till ett tullkontrollerat lager (på importörens anvisningar), där importörens tulldeklarant fullföljer förtullningsrutinerna. UPS-transporten har slutförts när sändningen levereras till lagret.

UPS Broker of Choice ger även din tulldeklarant tillgång till sändningsdokumentationen i förväg på UPS webbplats för importklareringsmeddelanden (www.ups.com/import).

För den senaste informationen och avgifterna för UPS Broker of Choice,
gå in på www.ups.com eller kontakta din UPS-representant.

UPS FTZ Facilitator®

Denna tjänst ger importörer och exportörer möjlighet att använda UPS för att transportera internationella sändningar ”i tullnederlag” till och från ett globalt frihandelsområde/utländskt handelsområde (FTZ).

Det innebär att varor kan skickas till och från ett frihandelsområde utan att andra transportleverantörer måste användas. Genom att använda en och samma transportleverantör kan importörer och exportörer öka sina översikts- och sökmöjligheter samt minska risken för de fel och kostnader som kan uppstå i samband med att flera transportleverantörer används.

Processen är egentligen väldigt enkel. Importören väljer UPS FTZ Facilitator för att få sändningar levererade i tullnederlag, till ett bestämt frihandelsområde istället för att de tullklareras. På den andra sidan väljer exportören UPS FTZ Facilitator för att skicka varor i tullnederlag från ett frihandelsområde till en internationell destination.
Så oavsett om du importerar eller exporterar varor kan den här tjänsten hjälpa dig att känna dig trygg när du satsar globalt.

Med UPS FTZ Facilitator finns även din sändningsdokumentation tillgänglig i förväg på UPS webbplats för importklareringsmeddelanden, för din tulldeklarant och FTZ-operatör (www.ups.com/import).

Hur UPS kan hjälpa till med transport av varor klassade som farligt gods?

UPS tar emot följande kategorier av farligt gods för flyg- och marktransport till godkända destinationer. De flesta transporter av farligt gods kräver avtal med UPS. Dessutom krävs att godkända UPS sändningssystem och etiketter används. Gå in på ups.com för att se vilka klasser och varor samt ursprung och destinationer som godtas av UPS.

search Farligt gods