Meddelande: Från och med den 1 april 2023 kommer UPS att implementera förändringar av tillämpligheten av införselberedelseavgiften.

Införselberedelseavgift

UPS tar ut en avgift för alla importförsändelser, föremål för tullklarering, som uppfyller båda dessa kriterier:
• har ett egenvärde på minst 150 EUR eller motsvarande i lokal valuta
• UPS har inte förskottsbetalat tullar, skatter och andra statliga avgifter å den betalningsskyldiges vägnar

Gäller fr.o.m. 1 april 2023:

Införselberedelseavgift

UPS kommer att ta ut en avgift för alla importförsändelser som är föremål för tullklarering och som inte kräver att tull, moms och andra statliga avgifter är förbetalda å betalarens vägnar.

Våra senaste service- och prisguider är nu tillgängliga. Ladda ner PDF-filen och upptäck uppdaterade priser och förbättrade UPS-tjänster och teknik.

UPS service- och prisguide Legacy gäller för kunder med avtal för försändelser till/från Storbritannien som dateras före den 1 januari 2021, eller som förnyades efter detta datum med samma prisstruktur*. UPS service- och prisguide Bas gäller för alla nya kunder och majoriteten av befintliga kunder.

Gör mer med UPS
Vi finns här för att ta dig dit du ska. Börja med att skapa en sändning eller besök vår webbplats för att hitta lösningar på eventuella problem du kan stöta på.
Skapa en sändning
Skicka nu
Gå till vår webbplats
Besök UPS.com