Visa alternativ >
Byt bakgrund
A A A

2019 UPS service- och prisguide
Sverige

Se vår senaste Pris- och serviceguide giltig från och med den 8 juli, 2019. Utforska våra tjänster, tekniska lösningar och pris-/zontabeller eller ladda ner PDF:en för att dela eller skriva ut.

UPS United Problem Solvers™

Vårt uppdrag på UPS är enkelt: att hjälpa dig uppnå dina verksamhetsmål genom att arbeta tillsammans för att lösa dina logistikproblem.

Men vi går längre än så. Vi hittar potentiella sätt att maximera värdet på ditt företag.

Detta innebär en djup förståelse för dina behov och affärsmässiga utmaningar samt att vi utvecklar ett meningsfullt partnerskap med dig och ditt företag. Vi kan hjälpa dig att differentiera ditt företag på marknaden och göra dig mer konkurrenskraftig. Vi kommer att arbeta med dig för att accelerera dina affärsresultat. När du väljer UPS som din logistikleverantör har du över 400 000 UPS-anställda till ditt förfogande som hjälper dig att nå dina mål. Du kommer att arbeta tillsammans med individer som kan identifiera utmaningarna innan de kallas problem och vars passion kombineras med ändamål.

UPS är inte bara i transportbranschen, vi är i gränsöverskridande möjlighetsbranschen, problemlösningsbranschen. Låt oss arbeta tillsammans för att förvandla dina problem till möjligheter.

Från att hitta lösningar till att få det gjort – vi är här för att hjälpa till.

För att läsa mer om alla sätt som vi kan stärka din leveranskedja på,
gå in på www.ups.com.

DEL A Bastjänster

AVSNITT 1
VÄLJ TJÄNST
Se vilka alternativ som passar dig bäst och ta med hjälp av zontabellerna reda på vilka destinationer du kan skicka till eller ta emot försändelser från.

AVSNITT 2
KOSTNAD FÖR ATT SKICKA FÖRSÄNDELSER
Ta reda på kostnaden för det servicealternativ du önskar.

AVSNITT 3
KOSTNAD FÖR ATT TA EMOT FÖRSÄNDELSER
Ta reda på kostnaden för det servicealternativ du önskar.

AVSNITT 4
TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER
Få information om våra mervärdestjänster och kontrollera om det tillkommer några tilläggsavgifter utöver transportkostnaden.

AVSNITT 5
REFERENSINFORMATION
Läs om faktureringsalternativ, förbjudna artiklar och andra servicerestriktioner, UPS pengarna-tillbaka-garanti, ansvar och transportvillkor.

DEL B Fraktservice

AVSNITT 6
FRAKT
Få information om vår fraktservice och kontrollera vilken tjänst som bäst uppfyller dina transportbehov. Läs även om andra tillgängliga tjänster i leveranskedjan.

Denna guide är den gällande versionen vid tidpunkten för publicering. Den senaste versionen, som alltid är den som gäller för nya sändningar, återfinns på www.ups.com

välj tjänst

UPS servicealternativ
UPS är ett distributionsföretag som erbjuder ett omfattande utbud av integrerade leveranstjänster. UPS kan hjälpa dig med både inrikes- och utrikesförsändelser genom fyra tids- och dagsspecifika expresstjänster som ser till att varorna kommer fram på utsatt dag kl. 9.00, 10.30, 12.00, 14.00 eller vid dagens slut. UPS erbjuder dessutom ekonomiska alternativ för mindre brådskande försändelser. Vi tillhandahåller även importtjänster. Importavgifterna hittar du i avsnitt 3 i den här guiden eller genom att klicka på Zoner och priser i verktyget Beräkna tid och pris
www.ups.com.

När du skickar försändelser med UPS får du dessutom:
• utmärkt pålitlig service
• pengarna-tillbaka-garanti¹ för UPS expresstjänster
• upphämtning på din adress
• upp till tre leveransförsök²
• alternativ för att förbereda försändelser online
• full insyn i hela leveranskedjan
• ett leveransföretag som respekteras av dina kunder över hela världen.

Se avsnitt 4 i denna guide för mer information om UPS tilläggstjänster och avgifter.

Om du inte anger ett servicealternativ, skickas och faktureras sändningen automatiskt som UPS Express, där denna service är tillgänglig.

¹ Pengarna-tillbaka-garanti
Restriktioner förekommer. Pengarna-tillbaka-garantin träder i kraft om vi inte försöker att leverera inom utsatt tid och du begär ersättning för din transportkostnad. Se avsnitt 5 i denna guide eller UPS transportvillkor för mer information om vår pengarna-tillbaka-garanti.

² Gäller inte för UPS Worldwide Express Freight.

Del A Bastjänster

1. VÄLJ TJÄNST

search Servicealternativ

Zontabellerna

Nedanstående tabeller är en förteckning över tillgängliga servicealternativ till och från olika destinationer och kan även användas för att ta reda på zonnumret för försändelsen. Zonerna används för att beräkna kostnaden för sändningen.

Skicka eller ta emot
Använd avsändarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet*.

Använd mottagarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras mottagaren eller en part i mottagarlandet*.

Använd zontabellen
1 Leta rätt på den destination du skickar till eller tar emot från.

2 En tjänst är i allmänhet tillgänglig om det står ett zonnummer i avsändar- eller mottagarkolumnen för det valda landet.

3 Notera zonnumret för senare hänvisning när du beräknar kostnaden.

* Mer information om fakturering hittar du under Faktureringsalternativ.


+ En extra avgift tillkommer för vissa avlägsna eller extra avlägsna områden.

Du hittar tabeller som visar samtliga avlägsna eller extra avlägsna områden i Beräkna tid och pris-applikationen på www.ups.com.

Avlägsna eller extra avlägsna områden kan komma att ändras.

search Zontabeller

search
search

Zontabellerna

Nedanstående tabeller är en förteckning över tillgängliga servicealternativ till och från olika destinationer och kan även användas för att ta reda på zonnumret för försändelsen. Zonerna används för att beräkna kostnaden för sändningen.

Skicka eller ta emot
Använd avsändarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet*.

Använd mottagarkolumnerna när sändningskostnaderna faktureras mottagaren eller en part i mottagarlandet*.

Använd zontabellen
1 Leta rätt på den destination du skickar till eller tar emot från.

2 En tjänst är i allmänhet tillgänglig om det står ett zonnummer i avsändar- eller mottagarkolumnen för det valda landet.

3 Notera zonnumret för senare hänvisning när du beräknar kostnaden.

* Mer information om fakturering hittar du under Faktureringsalternativ.

+ En extra avgift tillkommer för vissa avlägsna eller extra avlägsna områden.

Du hittar tabeller som visar samtliga avlägsna eller extra avlägsna områden i Beräkna tid och pris-applikationen på www.ups.com.

Avlägsna eller extra avlägsna områden kan komma att ändras.

search

search
search

beräkna exportpris / tidsbesparande tips

Kostnaden för att skicka en UPS-försändelse beror på dess servicenivå, leveranszon, vikt och tilläggstjänster.

Så här beräknar du leveranspriset:
1 Kontrollera att du tittar i rätt avsnitt. Sändningspriserna i detta avsnitt gäller för alla utgående
    inrikes och utrikesförsändelser när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet.
2 Fastställ försändelsens vikt.
3 Välj det servicealternativ du önskar (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited eller
 Worldwide Express Freight).
4 Leta upp önskad försändelsetyp i tabellen (UPS Express Envelope, dokument eller paket). UPS erbjuder
  separata priser för försändelser med enstaka eller fler paket för servicealternativet UPS Standard.
5 Välj det pris som gäller för vikten och zonen för din försändelse.
6 Notera tilläggsavgifter som kan tillkomma, inklusive avgifter för tilläggstjänster.

Tidsbesparande tips
Ta reda på den totala kostnaden för din försändelse med hjälp av verktyget Beräkna tid och pris på www.ups.com.

Ändringar i priser och tilläggsavgifter
Med hänsyn till ökade kostnader och högre skatter, samt i syfte att tillhandahålla en konkurrenskraftig service, förbehåller sig UPS rätten att ändra eller införa nya tilläggsavgifter och priser. Vi informerar om dessa ändringar minst 10 dagar innan de träder i kraft.

Del A Bastjänster

2. KOSTNAD FÖR ATT SKICKA FÖRSÄNDELSER

Så här använder du detta avsnitt

De priser som anges i detta avsnitt gäller när sändningskostnaderna faktureras en part i avsändarlandet.

Zon

Använd Zontabellerna för att fastställa zonnummer.

Debiterbar vikt – för paketförsändelser

Den debiterbara vikten är den vikt som används för att räkna ut priset. För inrikes och internationella tjänster är den debiterbara vikten den största av den dimensionella och den faktiska vikten.

Så här räknar du ut den debiterbara vikten*

Fastställ faktisk vikt: Använd en vanlig våg för att fastställa ditt pakets faktiska vikt. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ dimensionell vikt: Dividera paketets volym (längd x bredd x höjd - avrunda varje mått till närmaste hela cm) i cm med 5 000. Se figuren på nedre delen av sidan. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ debiterbar vikt: Jämför paketets faktiska vikt med dess dimensionella vikt. Det största av de två vikterna är den debiterbara vikten och är den som ska användas för beräkning av priset.

För flerkolli-försändelser summeras vikten för alla paket i försändelsen.

Tilläggsavgifter

Dessa priser är exklusive tilläggsavgifter, t.ex. avgifter för avlägsna eller extra avlägsna områden eller tilläggstjänster. Gå till avsnitt 4 för mer information.

Moms

Våra priser anges exklusive moms. I de fall där moms tillämpas läggs den till det angivna priset.

Boka upphämtning

Gå till Boka upphämtning på www.ups.com eller ring UPS på 077-662 20 77.

UPS Express® Envelope

Endast för korrespondens, dokument och elektronisk media.

Viktbegräsning för kuvert

Kuvertpriser gäller för inrikes och utrikes dokumentförsändelser samt elektronisk media upp till 0,5 kg som skickas i ett UPS Express® kuvert. Inrikes-, export-, och importkuvert mellan 0,5 och 2,5 kg kommer att faktureras enligt dokumentpriser. Inrikes-, import-, och exportkuvert över 2,5 kg kommer att faktureras enligt paketpriser.

Maxvikt

Maxvikt per paket: 70 kg. Se servicealternativet UPS Worldwide Express Freight, avsnittet Frakt i denna guide eller ring UPS på 08-595 131 00 om du behöver skicka enskilda paket som väger mer än 70 kg.

Priset för en försändelse som innehåller flera paket och väger mer än 70 kg, 200 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited) beräknas genom att den totala vikten (avrundat uppåt till hela kg) multipliceras med det angivna priset per kg.

Det pris som sedan faktureras är resultatet av den uträkningen eller minimiavgiften, beroende på vilket som är högst.

Vikt – för UPS Worldwide Express Freight-försändelser

Jämför försändelsens faktiska vikt och dimensionella vikt. Den största av dessa två är faktureringsvikten och det är den som ska användas för beräkning av kostnaden. Det belopp som faktureras är resultatet av beräkningen eller minimipriset som angetts, beroende på vilket som är störst.

För flerkollitransporter bestäms den debiterbara vikten genom att summera varje palls avrundade faktiska eller dimensionella vikt, beroende på vilken som är störst.

1. Beräkna den faktiska vikten och avrunda decimaler uppåt till
nästa hela kg.

2. Beräkna den dimensionella vikten genom att multiplicera försändelsens längd, bredd och höjd. För varje dimension mäter du det största avståndet och rundar av varje mått till närmaste heltal.
Resultatet du får är volymen. Dela volymen med 5 000. Avrunda decimaler uppåt till nästa hela kg.

search Beräkna vikt - Express Freight

UPS Express Plus

LEVERANS TIDIGT PÅ MORGONEN FÖR RIKTIGT BRÅDSKANDE FÖRSÄNDELSER

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERANS NÄSTA FÖRMIDDAG INOM EUROPA OCH TIDSBESTÄMDA LEVERANSER ÖVER HELA VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERANS NÄSTA ARBETSDAG INOM EUROPA OCH SNABBA LEVERANSER ÖVER HELA VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Express Saver

UPS Standard

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER INOM EUROPA

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Standard

UPS Expedited

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER UTANFÖR EUROPA

PRISER FÖR ATT SÄNDA

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SNABB LEVERANS AV PALLFÖRSÄNDELSER ÖVER HELA VÄRLDEN
Priser för: Dörr-till-dörr, Avlämning, Håll på plats samt Avlämning & Håll på plats.

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

beräkna importpris / tidsbesparande tips

Kostnaden för att ta emot en UPS-försändelse beror på dess servicenivå, avsändarzon, vikt och tilläggstjänster.

För att undvika effekten av skiftande valutakurser fastställer vi totalpriset i lokal valuta i förväg så att du har kontroll över dina kostnader för importförsändelser.

Så här beräknar du leveranspriset:
1 Kontrollera att du tittar i rätt avsnitt. Mottagarpriserna i detta avsnitt gäller för alla inkommande
    inrikes och utrikesförsändelser när sändningskostnaderna faktureras en part i mottagarlandet.
2 Fastställ försändelsens vikt.
3 Välj det servicealternativ du önskar (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
 eller Worldwide Express Freight).
4 Leta upp önskad försändelsetyp i tabellen (UPS Express Envelope, dokument eller paket). UPS
 erbjuder separata priser för försändelser med enstaka eller fler paket för servicealternativet
    UPS Standard.
5 Välj det pris som gäller för vikten och zonen för din försändelse.
6 Notera tilläggsavgifter som kan tillkomma, inklusive avgifter för tilläggstjänster.

Viktigt
Se till att avsändaren anger ditt UPS-kundnummer på UPS sändningsetikett (fraktsedeln).

Heltäckande importkontroll
UPS kan hämta dina försändelser runt om i världen. Här hittar du information om vår säkra UPS Import Control-tjänster.

Tidsbesparande tips
Ta reda på mottagarpriserna i avsnittet Beräkna tid och pris på www.ups.com.

Ändringar i priser och tilläggsavgifter
Med hänsyn till ökade kostnader och högre skatter samt i syfte att tillhandahålla en konkurrenskraftig service förbehåller sig UPS rätten att ändra eller införa nya tilläggsavgifter och priser. Vi informerar om dessa ändringar minst 10 dagar innan de träder i kraft.

Del A Bastjänster

3. KOSTNAD FÖR ATT TA EMOT FÖRSÄNDELSER

Så här använder du detta avsnitt

De priser som anges i detta avsnitt gäller när sändningskostnaderna faktureras en part i mottagarlandet.

Zon

Använd Zontabellerna för att fastställa zonnummer.

Debiterbar vikt – för paketförsändelser

Den debiterbara vikten är den vikt som används för att räkna ut priset. För inrikes och internationella tjänster är den debiterbara vikten den största av den dimensionella och den faktiska vikten.

Så här räknar du ut den debiterbara vikten

Fastställ faktisk vikt: Använd en vanlig våg för att fastställa ditt pakets faktiska vikt. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ dimensionell vikt: Dividera paketets volym (längd x bredd x höjd - avrunda varje mått till närmaste hela cm) i cm med 5 000. Avrunda decimaler upp till nästa halvkilo.

Fastställ debiterbar vikt: Jämför paketets faktiska vikt med dess dimensionella vikt. Det största av de två vikterna är den debiterbara vikten och är den som ska användas för beräkning av priset.

För flerkolli-försändelser summeras vikten för alla paket i försändelsen

Tilläggsavgifter

Dessa priser är exklusive tilläggsavgifter, t.ex. avgifter för avlägsna eller extra avlägsna områden eller tilläggstjänster. Gå till avsnitt 4 för mer information.

Moms

Våra priser anges exklusive moms. I de fall där moms tillämpas läggs den till det angivna priset.

Boka upphämtning

Gå till Boka upphämtning på www.ups.com eller ring UPS på 077-662 20 77.

UPS Express® Envelope

Endast för korrespondens, dokument och elektronisk media.

Viktbegräsning för kuvert

Kuvertpriser gäller för inrikes och utrikes dokumentförsändelser samt elektronisk media upp till 0,5 kg som skickas i ett UPS Express® kuvert. Inrikes-, export-, och importkuvert mellan 0,5 och 2,5 kg kommer att faktureras enligt dokumentpriser. Inrikes-, import-, och exportkuvert över 2,5 kg kommer att faktureras enligt paketpriser.

Maxvikt

Maxvikt per paket: 70 kg. Se servicealternativet UPS Worldwide Express Freight, avsnittet Frakt i denna guide eller ring UPS på 08-595 131 00 om du behöver skicka enskilda paket som väger mer än 70 kg.

Priset för en försändelse som innehåller flera paket och väger mer än 70 kg, 200 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited) beräknas genom att den totala vikten (avrundat uppåt till hela kg) multipliceras med det angivna priset per kg.

Det pris som sedan faktureras är resultatet av den uträkningen eller minimiavgiften, beroende på vilket som är högst.

Vikt – för UPS Worldwide Express Freight-försändelser

Jämför försändelsens faktiska vikt och dimensionella vikt. Den största av dessa två är faktureringsvikten och det är den som ska användas för beräkning av kostnaden. Det belopp som faktureras är resultatet av beräkningen eller minimipriset som angetts, beroende på vilket som är störst.

För flerkollitransporter bestäms den debiterbara vikten genom att summera varje palls avrundade faktiska eller dimensionella vikt, beroende på vilken som är störst.

1. Beräkna den verkliga vikten och avrunda decimaler uppåt till
nästa hela kg.

2. Beräkna den dimensionella vikten genom att multiplicera försändelsens längd, bredd och höjd. För varje dimension mäter du det största avståndet och rundar av varje mått till närmaste heltal.
Resultatet du får är volymen. Dela volymen med 5 000. Avrunda decimaler uppåt till nästa hela kg.

search Beräkna vikt - Express Freight

UPS Express Plus

LEVERANS TIDIGT PÅ MORGONEN FÖR DE MEST BRÅDSKANDE FÖRSÄNDELSERNA

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERANS NÄSTA FÖRMIDDAG INOM EUROPA OCH TIDSBESTÄMDA LEVERANSER I RESTEN AV VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERANS NÄSTA DAGINOM EUROPA OCH SNABBA LEVERANSER I RESTEN AV VÄRLDEN

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Express Saver

UPS Standard

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER INOM EUROPA

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Standard

UPS Expedited

DAGSBERÄKNADE LEVERANSER FRÅN PLATSER UTANFÖR EUROPA

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SNABB LEVERANS AV PALLFÖRSÄNDELSER ÖVER HELA VÄRLDEN
Priser för: Dörr-till-dörr, Avlämning, Håll på plats samt Avlämning & Håll på plats.

PRISER FÖR ATT TA EMOT

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

tilläggstjänster och avgifter / beräkna totalkostnad

I det här avsnittet hittar du information om UPS tilläggstjänster. Dessa inkluderar:
UPS sändningslösningar online
UPS Visibility Services
UPS Collect on Delivery och faktureringstjänster
UPS Returns
Övriga tilläggstjänster
UPS My Choice
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS TradeAbility
UPS förtullningsservice
UPS Paperless Invoice
Förbjudna artiklar (ISC)

Så här beräknar du totalkostnaden för försändelsen:

1 Beräkna sändningskostnaden för att skicka eller ta emot en försändelse (se avsnitt 2).
2 I det här avsnittet söker du rätt på kostnader för eventuella tilläggstjänster som kan tillkomma för
 försändelsen. Observera att vissa avgifter tas ut per paket och vissa tas ut per försändelse.
 Alla paket som är listade på samma fraktsedel räknas som en försändelse.
3 Lägg ihop de två beloppen så får du fram totalkostnaden för din försändelse (omfattar inte tull-
  eller accisavgifter och skatt).

Om inget annat anges, faktureras tilläggsavgifterna till den som betalar för sändningen
Detta gäller alla UPS servicealternativ.


Priserna och tilläggsavgifterna som anges i denna publicering träder i kraft den 8 juli, 2019.

Den senaste informationen finns tillgänglig på UPS webbplats www.ups.com. Du kan även kontakta UPS kundtjänst på 077-662 20 77.

Ändringar av priser och tilläggsavgifter
Med hänsyn till ökade kostnader och högre skatter samt i syfte att tillhandahålla en konkurrenskraftig service förbehåller sig UPS rätten att ändra eller införa nya tilläggsavgifter och priser. Vi informerar om dessa ändringar minst 10 dagar innan de träder i kraft.

Del A Bastjänster

4. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER

Hur kan UPS hjälpa mig att skicka och spåra mina sändningar?

UPS sändningslösningar online
Förbered försändelser, spåra leveranser och skicka kundmeddelanden dygnet runt.

Använd våra elektroniska tjänster för att förbereda, skicka och spåra försändelser och minska manuellt pappersarbete, kostnader och tidsåtgång.

Du kan även producera streckkodsetiketter för tillförlitlig sortering och hantering i UPS nätverk.

search UPS sändningslösningar online

UPS-fraktsedlar – Om du inte använder våra lösningar online måste du fylla i ett fysiskt exemplar av fraktsedeln för varje försändelse. Observera att vissa tilläggstjänster, t.ex. COD och UPS Returns, inte är tillgängliga på de manuella UPS-fraktsedlarna.

UPS Visibility Services
Bekväma sätt att spåra dina paket online samt när du befinner dig på resande fot.

UPS har branschens mest omfattande service för kostnadsfri sökning, spårning och leveransbesked.

search Synbarhetstjänster

Dra fördel av UPS Visiblity Services för att centralt spåra och hantera ditt företags paket- och fraktförsändelser.

search Synbarhetstjänster

Hur kan UPS bidra till att förbättra mitt kassaflöde?

UPS Collect on Delivery
UPS erbjuder UPS Collect on Delivery för leveranser inom
Sverige och Europa.

search Collect on Delivery / Elektroniska faktureringslösningar

UPS elektroniska faktureringslösningar
UPS hjälper dig att granska, analysera och fördela sändningsutgifter snabbt och enkelt.

search Collect on Delivery / Elektroniska faktureringslösningar

Hur kan UPS hjälpa till med att hämta och returnera mina varor?

UPS Returns® - Dina varor kan returneras lika lätt som de skickas iväg. Om du behöver returnera en försändelse från en närbelägen ort i Europa eller från andra sidan jordklotet, underlättas processen avsevärt med tjänsten UPS Returns som tar hand om en rad olika omvända logistikbehov.

search UPS Returns

Lättillgängliga – UPS Returns-tjänsterna är tillgängliga och kan användas med UPS kostnadsfria sändningssystem; UPS Internet Shipping,
WorldShip, UPS CampusShip och host-to-host EDI-system.

Vilka övriga servicealternativ erbjuder UPS?

search Tilläggstjänster / tilläggsavgifter

Vilka ytterligare kostnader kan gälla för din sändning?

search Tilläggstjänster / tilläggsavgifter

search

UPS My Choice®

UPS My Choice¹ hjälper avsändare att:
• öka sannolikheten för leverans vid första försöket
• minska antalet spårningssamtal och returer
• ge bättre kundservice
• förbättra dina kunders online-shoppingupplevelse.

Mottagare som registrerar sig för UPS My Choice får tillgång till mer flexibla leveransalternativ för sina hemleveranser på nätet och i mobilen.

• Kunder kan välja vilka aviseringstyper - SMS, e-post eller
 röstmeddelande - de vill ha för följande aviseringar: sändning
 på väg, dagen före leverans, uppdateringar i leveransschema,
 leveransdagen och leveransbekräftelse.
• Leveransinformationen innehåller vanligtvis ett fyratimmars
 leveransspann.
• En leveranskalender online hjälper mottagaren att hantera
 och spåra hemleveranser.

Gå in på www.ups.com/mychoice för mer information.

Leveransalternativ

Omdirigera eller omboka leverans:

• Omboka leveransen: få paketen levererade en annan dag.
• Leverera till annan adress: omdirigera till en annan adress.
• Skicka till en UPS Access Point-plats: få paketen levererade
  till en UPS Access Point-plats (gå in på www.ups.com/accesspoint
  för mer information om UPS Access Point-platser).
• Leverera till min adress igen: Om UPS levererat paketet till en
  UPS Access Point-plats i närheten för att mottagaren inte var hemma,
  kan mottagaren begära att giltiga paket levereras till sin ursprungliga
  adress igen.
• Genom att ange semesterinställningar kan UPS hålla kvar paket
  och leverera dem upp till tre arbetsdagar efter att semestern
  är slut.
• Håll kvar på en UPS-kundmottagning.
• Lämna hos granne - Få dina paket lämnade hos en nära granne.
• Auktoriserad utlämning - Du kan ge UPS din tillåtelse online att
  leverera paket utan underskrift.
   - "Lämna vid"-instruktioner - Ange var du vill att vår chaufför ska
  lämna ditt paket (t.ex. på verandan). Detta alternativ är endast
  tillgängligt tillsammans med Auktoriserad utlämning.

Vilken annan service kan UPS erbjuda?

UPS Import Control®

Med det här servicealternativet kan du hantera hämtning, schemaläggning och fakturering av dina importsändningar från över 120 länder. Med hjälp av avancerad teknik kan du styra viktiga importfaktorer som tulldokumentation, leveranshastighet och faktureringsalternativ. Tjänsten inkluderar:

1 UPS Collection Attempt
Skicka sändningsetiketter och tullfakturor till UPS, som då gör ett försök att hämta paketet. Om paketet inte kan hämtas lämnar chauffören dokumenten till din exportör.
SEK 51 per paket (eller per pall för WW Express Freight) utöver relevanta sändningskostnader.

3 UPS Collection Attempts*
Skicka sändningsetiketter och tullfakturor till UPS, som då gör tre försök att hämta paketet. Om paketet inte kan hämtas efter det tredje försöket återlämnas dokumenten till UPS, och du behöver då beställa tjänsten på nytt.
SEK 70 per paket utöver relevanta sändningskostnader.

Borttagande av tullfaktura
Gör det möjligt för dig att sända direkt till tredjepart utan att ange varornas värde.
SEK 172 per försändelse utöver relevanta sändningskostnader.

Print Return Label, Electronic Return Label, Prints and Posts Return Label är inkluderade. Mer information om dessa tjänster hittar du på sidan UPS Returns.

Alternativet UPS Import Control är tillgängligt via UPS sändningssystem som UPS Internet Shipping, UPS CampusShip, UPS Utvecklingskit och den senaste versionen av WorldShip.

UPS Proactive Response®¹
UPS Proactive Response använder sofistikerade interna system för att hålla koll på dina försändelser dygnet runt och fånga upp paket om förväntade skanningar inte sker. Om milstolpar missas kommer vi att kommunicera proaktivt med dig och vidta alla nödvändiga åtgärder för att fånga upp din sändning, baserat på dina på förhand angivna instruktioner.

UPS Proactive Response™ Secure²
UPS Proactive Response Secure erbjuder en ekonomisk garanti för dina försändelser, utöver fördelarna med UPS Proactive Response. Om milstolpar missas kommer vi att kommunicera proaktivt med dig och vidta alla nödvändiga åtgärder (inklusive agerande från chaufför på aktuell bil). Vi kommer att ersätta dig för förlust eller skada på din produkt upp till det värde som anges i avtalet för UPS Proaktiv Response Secure.

UPS Temperature True® Packaging
En transportplattform för kvalificerad temperaturkontrollerad emballering med fördelarna av hela UPS nätverkskapacitet i överenstämmelse med EUs godstransportpraxis (GDP).

För mer information, vänligen gå in på www.ups.com/healthcarelogistics

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
Hantera brådskande flygfraktsförsändelser på större handelsrutter i Asien och Nordamerika på ett effektivt sätt. Med Trade Direct Air samordnas och levereras försändelser snabbt och effektivt från en enda avsändningsort till detaljhandelsbutiker eller slutanvändare. Nya produkter och värdefulla handelsvaror når marknaden snabbare samtidigt som hanteringskostnaderna minskas.

UPS Trade Direct Ocean
Skicka frakt på större handelsrutter i Asien och Nordamerika på ett effektivt sätt. Trade Direct Ocean är en komplett, integrerad dörr-till-dörr-lösning som kan minska den genomsnittliga lagerhållningen med upp till 20 dagar. Du minskar kostnaderna, får större kontroll och kortar ledtiderna redan från den första försändelsen.

World Ease®*

Med World Ease kan du gruppera flera försändelser på samma eller olika servicenivåer som ska till ett och samma land i en ”huvudförsändelse”. Därmed kan tullklareringen samordnas och en enda importör användas. Tillgängligt som avtalsservice för export till 65 länder över hela världen för kunder som använder WorldShip eller ett host-to-host-system. World Ease är inte tillgängligt för försändelser mellan EU-länder.

World Ease erbjuder:
• förutbestämd klareringshamn
• angivna transittider
• inga oväntade avgifter – specificerad faktura
• ökade möjligheter till spårning och kontroll under hela
  leveransprocessen
• full integrering med dina interna system
• förenklad hantering av försändelser – alla nödvändiga dokument skapas
   automatiskt med WorldShip eller via ett host-to-host-system
• returtjänster.

UPS TradeAbility®

Vårt breda urval av kostnadsfria informationsbaserade tjänster hjälper dig att effektivt hantera förflyttningen av varor över internationella gränser. Hitta harmoniserade tariffkoder, uppskattade leveranskostnader, efterlevnadsinformation med mera, allt från en gemensam webbplats. Du kan även använda vår webbserviceteknik för att integrera TradeAbility-tjänster med din egen webbplats eller dina administrativa system.

UPS TradeAbility Harmoniser - används för att identifiera och tillämpa en produkts tariffkod på rätt sätt.

UPS TradeAbility Landed Cost - beräknar den totala kostnaden för en försändelse, inklusive alla tillhörande tullavgifter, skatter, avgifter och sändningskostnader.

UPS TradeAbility Denied Party Screener - söker efter oönskade handelspartners.

UPS TradeAbility Export License Detector - verifierar exportens beaktande av landsspecifika handelsregler, -procedurer, -priser och -lagar.

UPS TradeAbility Forms - identifierar, skapar och automatiserar nödvändiga dokument för export och import baserat på försändelsens egenskaper.

UPS TradeAbility Import Compliance - verifierar importens beaktande av landsspecifika handelsregler, -procedurer, -priser och -lagar.

UPS Express Critical®

Tidskritiska speciallösningar

UPS Express Critical® är vår allra snabbaste tjänst som erbjuder ett brett urval av snabba och säkra transportalternativ för engångsförsändelser oberoende av storlek, destination och tidpunkt.

När tiden är knapp hjälper vårt team dig att skapa skräddarsydda, högprioriterade, dörr-till-dörr-lösningar med de bästa leverantörerna, offerterna och logistiken baserat på dina behov. Vi skickar din sändning med nästa tillgängliga flyg, ger dig tillgång till världens största charter-flyg och erbjuder en kurir att personligen föra ditt paket genom transportcykeln. Vi har till och med ett kostnadseffektivt markalternativ för brådskande leverans inom Europa.

Du har fördelen av en enda leverantörskontakt från början till slut samt full översikt online för spårning och leveransbekräftelse. Du kan vara säker på att dina sändningar kommer fram med den omvårdnad de förtjänar – i tid och i gott skick.

Har du en brådskande leverans? Kontakta vårt team av experter dygnet runt på +49 696 680 09 00 eller maila oss på ec@ups.com

Mail Boxes Etc.®*

Sändning med mera
Mail Boxes Etc. är en så kallad ”one-stop shop” med en lång rad servicealternativ för privatkunder och småföretag. Vid varje Mail Boxes-center erbjuder UPS ett fullständigt utbud av sändningsalternativ och en rad andra tjänster, inklusive:

Personal Mailbox - hos Mail Boxes Etc. skyddas din integritet på bästa sätt med en personlig postbox som är tillgänglig dygnet runt på de flesta platser. Övriga servicealternativ är bland annat eftersändning av post, faxmottagning och möjligheten att ringa in och kontrollera sin post.

Packaging Expertise - överlåt inslagningen och emballeringen av det mesta till Mail Boxes personal, så att dina ömtåliga varor når sina destinationer säkert. Mail Boxes erbjuder också emballage- och flyttmaterial.

Document Services - i svartvitt eller i färg. Oavsett om du behöver kopiera, binda, laminera, duplicera eller skriva ut digitalt, står Mail Boxes Etc. till tjänst.

MBE Worldwide S.R.L. ingår i Fineffe-koncernen och UPS är deras förstavalstransportör. Mail Boxes Etc.-center utanför USA och Kanada ägs oberoende och drivs av MBE Worldwides huvudlicensinnehavare eller deras franchisetagare. Gå in på www.ups.com för att hitta din närmaste Mail Boxes Etc.

UPS Access Point™

UPS Access Point™ är butiker som erbjuder bekväma möjligheter att lämna in eller hämta upp paket på en tid och plats som passar din kund bäst. Genom att använda centralt belägna platser som kiosker, matbutiker och bensinstationer kan dina kunder ta fördel av längre öppettider och förbättrad bekvämlighet.

För att se alla UPS Access Point med individuella öppettider, vänligen gå in på www.ups.com.

Tillgängliga funktioner:

Skicka till en UPS Access Point
Du har leveransalternativet att skicka paket direkt till en UPS Access Point. När din kund beställer en vara kan de välja att få sin sändning levererad direkt till en UPS Access Point. Dina kunder kommer få avisering via e-post eller SMS när deras paket är redo att hämtas upp från vald UPS Access Point.

Du kan använda alla UPS sändningssystem för att skicka direkt till en närbelägen UPS Access Point för upphämtning av kunden.

Endast leverans till adressaten
Du kommer ha möjligheten att erbjuda dina kunder valet att enbart adressaten som står angiven på fraktsedeln får hämta ut paketet på en UPS Access Point (ingen tredjepartsupphämtning tillåten).
En avgift på SEK 29 per sändning tillkommer.

Paketutlämningskod
Du kommer ha möjligheten att tillhandahålla en PIN-kod till dina kunder så att en tredjepart kan hämtar ut paket å deras vägnar. Detta alternativ gör det möjligt att använda UPS Access Point-nätverket även när mottagarens namn är okänt (exempelvis för sändningar till fälttekniker/mekaniker).
Kostnadsfri.

Vänligen observera:
• Specifika vikt- och storleksbegränsningar gäller för UPS-paket som
  levereras eller lämnas in på en UPS Access Point:
  - maxvikt (faktisk vikt) per paket är 20 kg
 - maxlängd per paket är 97 cm
 - maxstorlek per paket är 300 cm i längd plus omkrets.
• Det deklarerade värdet för "Skicka till en UPS Access Point" får inte
 överstiga 5 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta). Information
 om deklarerat värde per paket för Förbetald Inlämning finner du i
 avsnittet "Referensinformation" under rubriken Servicerestriktioner.
• En UPS Access Point håller paketet under en begränsad tid. Vänligen
 se www.ups.com/accesspoint för mottagarlandet för detaljer om hur
 länge paketet ligger kvar för upphämtning. Paket som inte hämtas ut
 returneras till avsändaren under betäckningen olevererbart.
• För att en UPS Access Point ska lämna ut en sändning till dig kan
 identifikation krävas. Vänligen se www.ups.com/accesspoint i
 mottagarlandet för aktuella id-krav.
• Priser kommer att anges vid tiden för sändning utom i de fall där
 priser förhandlats i kontrakt.
• Internationella försändelser med farligt gods och speciella råvaror får
 inte skickas med tjänsten Skicka till en UPS Access Point. För övriga
 begränsningar, vänligen se www.ups.com/accesspoint för
mottagarlandet.

Avisering till mottagaren och leverans till UPS Access Point
UPS kommer att leverera paket för tjänsten Skicka till en UPS Access Point till angivna UPS Access Point. Vid tiden för leverans till UPS Access Point kommer sökstatusen - som tillhandahålls av UPS - för paketet ange att det är tillgängligt för upphämtning (t.ex. "Levererat till UPS Access Point, inväntar upphämtning av kund"). Ett leveransförsök till utsedd UPS Access Point utgör ett leveransförsök inom ramen för UPS pengarna-tillbaka-garanti. Leveransen anses därmed komplett beträffande UPS pengarna-tillbaka-garanti när paketet levereras till utsedd UPS Access Point.

Persondata
UPS Allmänna transportvillkor och UPS integritetspolicy gäller behandling av personuppgifter i samband med användning av UPS Access Point-tjänster. Dessutom kan UPS som tjänsteleverantör på uppdrag av dig eller din kund och i förekommande fall, via e-post, SMS eller telefonmeddelande informera om paketstatus, inklusive men inte begränsat till: (1) paketet är i UPS-systemet och på väg till en UPS Access Point, (2) det har skett ett undantag eller paketet har försenats, (3) paketet är tillgängligt för upphämtning på en UPS Access Point och/eller (4) påminnelseaviseringar om paket som finns tillgängliga för hämtning och kommer returneras till kunden om det inte hämtas upp inom en viss tidsram ("statusmeddelande"). Du, eller du å kundens vägnar, representerar och garanterar att du har fått information och särskilt samtycke från mottagaren (och kommer att lagra sådant samtycke), i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter (inklusive, i förekommande fall, jurisdiktion på adressatens hemvist) för UPS att använda mottagarens personliga information för att utföra UPS Access Point-tjänster och skicka e-post och andra aviseringar till adressaten som rör UPS Access Point-tjänster, inklusive, utan begränsning, statusmeddelanden.

Ej hemma - leverans till UPS Access Point
Efter ett första misslyckat leveransförsök på en bostadsadress kan UPS leverera din kunds paket till en UPS Access Point i kundens närområde. Om detta sker blir din kund informerad om det genom att en UPS InfoNotice - med uppgifter om tid och plats där paketet kan hämtas - lämnas på kundens adress.

Förbetald inlämning
Genom att använda en UPS Access Point, kan dina kunder skicka eller returnera varor ännu enklare. Sändningar med färdiga UPS-sändningsetiketter kan lämnas in på en UPS Access Point på behändigt avstånd för dina kunder.

Hur kan UPS hjälpa till med internationell tullklarering?

UPS förtullningsservice - Att exportera
Se till att dina leveranser snabbt tar sig över gränserna och kommer fram i tid.

Varje dag hanterar UPS tillförlitligt miljoner tullklareringar världen över. Vår erfarenhet och vårt globala kunnande kan hjälpa dig uppfylla lokala krav och undvika förseningar i tullhanteringen.

Dessutom har UPS över hela Europa beviljats eller arbetar aktivt för att uppnå Authorized Economic Operator (AEO)-status som en pålitlig internationell partner genom hela leveranskedjan. Detta EU-godkännande innebär att UPS-försändelser kommer snabbare genom tullen, något som gör att vi kan få hela leveranskedjan att fungera smidigare.

Rutinmässig tullklarering ingår utan extra kostnad. Icke rutinmässiga tullklareringstjänster listas nedan.

search UPS förtullningsservice

Hur kan UPS hjälpa till med internationell tullklarering?

UPS förtullningsservice - Att importera
Se till att dina leveranser snabbt tar sig över gränserna och kommer fram i tid.

Varje dag hanterar UPS tillförlitligt miljoner tullklareringar världen över. Vår erfarenhet och vårt globala kunnande kan hjälpa dig uppfylla lokala krav och undvika förseningar i tullhanteringen.

Dessutom har UPS över hela Europa beviljats eller arbetar aktivt för att uppnå Authorized Economic Operator (AEO)-status som en pålitlig internationell partner genom hela leveranskedjan. Detta EU-godkännande innebär att UPS-försändelser kommer snabbare genom tullen, något som gör att vi kan få hela leveranskedjan att fungera smidigare.

Rutinmässig tullklarering ingår utan extra kostnad. Icke rutinmässiga tullklareringstjänster listas nedan.

search UPS förtullningsservice

search

Mer information. Uppdaterad prisinformation och tullklareringsinformation
får du på www.ups.com eller genom att ringa kundtjänst
på 077-662 20 77 för att komma i kontakt med förtullningsavdelningen.

Hur kan UPS hjälpa till med internationell tullklarering?

UPS Paperless® Invoice

Denna tjänst gör det möjligt för dig att skicka din faktura elektroniskt i samband med internationella sändningar.

UPS är den första leverantören som erbjuder elektroniska fakturor för internationella sändningar. Det här är ytterligare ett sätt för dig att använda teknik för att integrera orderhantering, sändningsförberedelser och nu även exportfakturauppgifter och därmed göra din verksamhet mer effektiv. Du behöver alltså inte skriva ut eller skicka med flera kopior av pappersfakturan för sändningar till destinationer där tullkontoren kan ta emot elektroniska blanketter.

Alla företag kan använda UPS Paperless Invoice, oavsett storlek och bransch. Du anmäler dig enkelt genom att gå in på www.ups.com och logga in med ditt Min UPS-ID. Allt du behöver är ett kundnummer hos UPS och digitala bilder av din signatur och ditt företags brevhuvud. Du kan också komma att behöva faktureringsinformation för att kunna bli auktoriserad. När du har anmält dig kan du skicka med Paperless Invoice inom 24 timmar. Det bästa av allt är att UPS Paperless Invoice är helt gratis!

UPS Paperless Invoice fungerar smidigt med UPS olika sändningssystem: WorldShip, UPS CampusShip och UPS Internet Shipping.

UPS Broker of Choice®

Genom denna tjänst kan importörer välja sin egen tulldeklarant för förtullningen av sina internationella UPS-sändningar.

Den här möjligheten är tillgänglig med alla UPS sändningstjänster och säkerställer att kundens etablerade relation med en tulldeklarant upprätthålls när importören och UPS samarbetar för att spara tid och öka effektiviteten under sändnings- och förtullningsprocessen. En importör som använder UPS Broker of Choice har tillgång till fullständiga sökmöjligheter och kan minska sina kostnader och fel som kan uppstå när flera olika förtullningsprocesser används.

Importören har två alternativ:
UPS Broker of Choice OnSite används för sändningar som blir kvar hos UPS under tiden som importörens tulldeklarant fullföljer förtullningsrutinerna innan UPS slutför leveransen av sändningen.

UPS Broker of Choice OffSite används för sändningar som flyttas ”i tullnederlag” direkt till ett tullkontrollerat lager (på importörens anvisningar), där importörens tulldeklarant fullföljer förtullningsrutinerna. UPS-transporten har slutförts när sändningen levereras till lagret.

UPS Broker of Choice ger även din tulldeklarant tillgång till sändningsdokumentationen i förväg på UPS webbplats för importklareringsmeddelanden (www.ups.com/import).

För den senaste informationen och avgifterna för UPS Broker of Choice,
gå in på www.ups.com eller kontakta din UPS-representant.

UPS FTZ Facilitator®

Denna tjänst ger importörer och exportörer möjlighet att använda UPS för att transportera internationella sändningar ”i tullnederlag” till och från ett globalt frihandelsområde/utländskt handelsområde (FTZ).

Det innebär att varor kan skickas till och från ett frihandelsområde utan att andra transportleverantörer måste användas. Genom att använda en och samma transportleverantör kan importörer och exportörer öka sina översikts- och sökmöjligheter samt minska risken för de fel och kostnader som kan uppstå i samband med att flera transportleverantörer används.

Processen är egentligen väldigt enkel. Importören väljer UPS FTZ Facilitator för att få sändningar levererade i tullnederlag, till ett bestämt frihandelsområde istället för att de tullklareras. På den andra sidan väljer exportören UPS FTZ Facilitator för att skicka varor i tullnederlag från ett frihandelsområde till en internationell destination.
Så oavsett om du importerar eller exporterar varor kan den här tjänsten hjälpa dig att känna dig trygg när du satsar globalt.

Med UPS FTZ Facilitator finns även din sändningsdokumentation tillgänglig i förväg på UPS webbplats för importklareringsmeddelanden, för din tulldeklarant och FTZ-operatör (www.ups.com/import).

Hur UPS kan hjälpa till med transport av varor klassade som farligt gods?

UPS tar emot följande kategorier av farligt gods för flyg- och marktransport till godkända destinationer. De flesta transporter av farligt gods kräver avtal med UPS. Dessutom krävs att godkända UPS sändningssystem och etiketter används. Gå in på ups.com för att se vilka klasser och varor samt ursprung och destinationer som godtas av UPS.

search Farligt gods

referensinformation

Det här avsnittet innehåller följande information:

• Faktureringsalternativ
• Förbjudna artiklar och servicerestriktioner
• Pengarna-tillbaka-garanti
• Ansvar
• Transportvillkor

Del A Bastjänster

5. REFERENSINFORMATION

Vilken typ av fakturering kan användas?

UPS har ett antal faktureringsalternativ anpassade efter kundernas skiftande behov. Se tabellen nedan för att se vilket faktureringsalternativ som passar dig bäst.

search Faktureringsalternativ

Allmän information

UPS förbehåller sig rätten att under vissa omständigheter hålla inne en leverans mot betalning.

Anmärkningar mot faktura: Alla fakturor skall anses godkända som de utfärdats om inte UPS mottagit en skriftlig anmärkning mot fakturan med krav på justering inom 90 dagar från fakturadatumet.

  
  
Kontakta UPS kundtjänst på 077-662 20 77 för information om vilka faktureringsalternativ som finns tillgängliga för din avsändningsplats.

Förbjudna artiklar och servicerestriktioner

Förbjudna artiklar

Följande artiklar är förbjudna och får inte fraktas till länder som betjänas av UPS (med undantag för om annat överenskommits i särskilt avtal):

• alkoholhaltiga drycker
• artiklar av ovanligt högt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar,
 guld och silver)
• djurhudar (vilda djur)
• elfenben och elfenbensprodukter
• farligt gods/farliga ämnen (enligt IATA- och ADR-föreskrifter)
• fröer
• levande djur
• obeledsagat bagage (med undantag för befordran till vissa länder när
 bagaget avsänds från deltagande Mail Boxes Etc.-center)
• ömtåligt gods
• pengar, omsättningsbara tillgångar/artiklar och förbetalda kort
• personliga tillhörigheter (med undantag för försändelser till utvalda
 länder som skickas från anslutet Mail Boxes Etc.-center)
• pornografiskt material
• pälsar
• skjutvapen
• smycken och armbandsur (undantaget bijouterier och armbandsur
  av enklare natur) till ett värde överstigande USD 500 eller motsvarande
  belopp i lokal valuta per paket¹
• tobak och tobaksprodukter
• växter.

Personliga tillhörigheter innefattar i allmänhet artiklar som ägs av avsändaren och som är avsedda för dennes personliga bruk samt som har ägts av avsändaren i minst 6 månader. Den exakta definitionen av personliga tillhörigheter (som är baserad på tillämpliga tullregler) varierar från land till land. Vänligen kontakta UPS kundtjänst för mer information.

Obeledsagat bagage avser resväskor, bärkassar, ryggsäckar, portföljer och andra liknande bagageartiklar oavsett innehåll (de kan dock fraktas om de är tomma, olåsta och ordentligt paketerade i enlighet med UPS riktlinjer).

Förbjudet är även: försändelser som fraktas under ATA-carnet, all tillfällig export och import, varor och gods som fraktas under FCR, FCT och CAD (Cash Against Document). Försändelser av varor och gods av sådan natur att varorna/godset på grund av sina inneboende egenskaper lätt fördärvas eller skadas eller som sannolikt orsakar nedsmutsning, missfärgning, försämring eller skada på personer eller på andra varor, annat gods eller annan utrustning. Varor eller gods som det enligt lag i ursprungs-, avsändnings-, transit- eller destinationslandet är förbjudet att frakta (t.ex. elfenben och elfenbensprodukter), varor och gods som är belagda med accisavgifter (t.ex. alkohol) eller som erfordrar speciell utrustning, speciella säkerhetsåtgärder eller tillstånd. Enligt gällande och tillämplig lag får vissa typer av försändelser endast transporteras enligt föreskrivna villkor och vissa typer av produkter får inte transporteras med flyg (t.ex. vätskor i glasbehållare).

Skicka förbjudna artiklar på kontraktsbasis med UPS

Vissa artiklar vi listar som förbjudna kan accepteras av UPS på kontraktsbasis för avsändare med regelbunden volym och förmågan att uppfylla alla gällande föreskrifter.

UPS har infört International Special Commodities (ISC)-programmet som gör det möjligt för kunder att skicka förbjudna artiklar (t.ex. varor som kräver kompletterande pappersarbete eller inspektioner, eller som är föremål för förstöring) till specifika destinationer.

Följande artiklar kan falla under ISC-programmet:
• alkoholhaltiga drycker
• biologiska ämnen - kategori B, animaliska och mänskliga prover
  undantagna
• växter
• färskvaror (fisk och kött)
• fröer
• tobak
• särskilda undantag.

Inte alla varor kan sändas till alla länder.

Detta program kräver ett kontrakt. Vänligen ring 077-662 20 77 eller kontakta din UPS-representant för mer information.

Förbjudna artiklar och servicerestriktioner

Allmänna skyldigheter

Det är avsändarens skyldighet och ansvar att följa de lagar och förordningar som är tillämpliga i respektive land. Försändelser kan bli föremål för inspektion av tullmyndighet eller företrädare för andra myndigheter med eventuella förseningar som följd.
Vi förbehåller oss rätten att avvisa, ställa in eller skjuta upp transporter av paket som saknar uppgifter om avsändare och mottagare samt varor och gods som, enligt vår mening, inte lämpar sig för transport. Detta gäller också varor och gods som inte är korrekt beskrivet, klassificerat, paketerat eller märkt för transport eller som saknar erforderliga dokument.

Vi transporterar inte varor och gods som är förbjudna enligt lag, förordning eller myndighets föreskrift i ursprungs-, eller destinationslandet. Inte heller transporterar vi varor och gods som kan bryta mot gällande export- och importlagar eller andra lagar. Vi transporterar inte varor och gods som kan innebära fara för våra anställda, representanter, underleverantörer eller för transportmedel eller som, enligt vår uppfattning, kan smutsa ned, missfärga, förorena eller på annat vis skada annat gods, varor eller utrustning. Vi transporterar inte heller gods och varor som av ekonomiska eller praktiska skäl inte lämpar sig för transport.

Farligt gods

UPS följer de regler och föreskrifter för flygtransporter som utarbetats av International Air Transport Association (IATA) och de regler och föreskrifter för vägtransporter som utarbetats av UN ADR. UPS accepterar inte farligt gods i sitt system, vare sig nationellt eller internationellt. Nationella regler och föreskrifter är också tillämpliga på vägtransporter.

Företag som avlämnar farligt gods till befordran utan att detta framgår av märkning, dokumentation eller emballage riskerar att drabbas av betydande ekonomiska och juridiska påföljder.

Det är också viktigt att tänka på följande vid sändning med UPS:

1 Om du återanvänder emballage eller kartonger skall du vara noga med att avlägsna all gammal märkning. En eventuell etikett om farligt gods på ett paket medför att paketet kommer att stoppas och inspekteras, vilket leder till förseningar och olägenheter för såväl dig som din kund/mottagare.

2 Om du skickar varor och gods som kan komma att anses som farligt gods (t.ex. till följd av ett ovanligt namn, utseende eller liknande) kan det vara bra att tydligt ange i transportdokumentationen att godset/varorna ”inte klassificeras som farligt gods”. På så sätt undviks onödiga förseningar av försändelsen. Felaktiga deklarationer kan leda till betydande påföljder för avsändaren.

Servicerestriktioner

UPS levererar inte till och hämtar inte från boxadresser.

Det högsta tillåtna värdet och deklarerade värdet för extra tilläggsskydd per paket är USD 50 000 eller motsvarande belopp i lokal valuta. Maxvärdet eller det deklarerade värdet per pall för Worldwide Express Freight-försändelser är USD 100 000 eller motsvarande belopp i lokal valuta.

Det högsta tillåtna värdet och deklarerade värdet för extra tilläggsskydd per paket med smycken och klockor (undantaget bijouterier och armbandsur av enklare natur1) är USD 500 eller motsvarande belopp i lokal valuta.

COD-tjänsten (Collect on Delivery) finns tillgänglig inom Sverige, EU, Liechtenstein, Norge och Schweiz. COD-tjänsten gäller inte pallförsändelser.

Det högsta kontantbelopp UPS accepterar från en enskild mottagare för en avsändares räkning är USD 5 000 eller motsvarande belopp i lokal valuta, per dag (i följande länder får angivet kontantbelopp inte överskridas per mottagare och dag: Belgien EUR 3 000, Spanien EUR 2 499, Grekland EUR 1 500 för privatpersoner, EUR 500 för juridiska personer, Portugal EUR 1 000, Italien EUR 2 999,99, Frankrike EUR 750, Rumänien RON 10 000 för privatpersoner, RON 5 000 för juridiska personer, Sverige SEK 3 000).

Det maximala värdet och deklarerade värdet per paket för en inrikes UPS 1 Attempt Returns Plus-försändelse är USD 999 och för en inrikes UPS 3 Attempts Returns Plus-försändelse är det USD 50 000 eller motsvarande i lokal valuta. Det maximala värdet och deklarerade värdet per pall för en Worldwide Express Freight-försändelse är USD 100 000 eller motsvarande i lokal valuta.

Det högsta tillåtna värdet och deklarerade värdet per paket vid inlämning till tredjepart eller UPS Access Point är USD 1 000 eller motsvarande i lokal valuta.

Det maximala värdet och deklarerade värde per paket för en internationell UPS 1 Attempt Returns Plus eller en internationell UPS 3 Attempt Returns Plus sändning är USD 50 000 under förutsättning att för varje sådan transport - med ett faktiskt eller deklarerat värde överstigande USD 999 - garanterar avsändaren att en sammanställning för UPS högvärdesändning görs och undertecknas av UPS-chauffören vid överlämning av försändelsen till UPS.

Om ingen sammanställning erhålls och undertecknas är det maximala värdet eller deklarerade värdet för varje sådan transport begränsat till USD 999 eller motsvarande i lokal valuta.

Kontakta UPS kundtjänst på 077-662 20 77 för att få uppgifter om motsvarande belopp i lokal valuta.

Vikt- och storleksbegränsningar

UPS har utvecklat speciella vikt- och storleksbegränsningar för paket som skickas med alla UPS servicealternativ. Begränsningarna nedan gäller endast för enskilda paket. Det finns ingen begränsning på den totala vikten på försändelsen eller det totala antalet paket i försändelsen.

Den maximala vikten (verkliga vikten) per paket är 70 kg².

Den maximala längden per paket är 274 cm.

Den maximala storleken per paket är 400 cm beräknad på paketets sammanlagda längd och omkrets.

Paket som väger mer än 25 kg måste förses med en särskild etikett för tunga paket.

Paket som är större än förväntat i förhållande till vikten kan ha en högre dimensionell vikt än den verkliga vikten. Om så är fallet debiterar UPS enligt den dimensionella vikten.

För paket som kräver extra hantering utgår en extra hanteringsavgift.

För paket som överskrider vissa storleksgränser men inte överstiger UPS maxstorlek per paket utgår en tilläggsavgift för stora paket.

Paket som överstiger UPS begränsningar för vikt och storlek accepteras inte för transport. Om dessa upptäcks i UPS paketsystem tillkommer en avgift för överskridna maxgränser.

UPS pengarna-tillbaka-garanti

Pengarna-tillbaka-garanti

För vissa tjänster och utvalda destinationer erbjuder UPS en pengarna-tillbaka-garanti för transportkostnader. Ta reda på om garantin är tillämplig på din sändning genom att gå till Beräkna tid och pris på www.ups.com och ange din sändningsinformation. Du kan även kontakta UPS kundtjänst på 077-662 20 77.

I de fall då pengarna-tillbaka-garantin gäller kommer vi, om vi inte lyckas göra ett leveransförsök inom den tidsperiod som gäller för det aktuella servicealternativet, att på din begäran återbetala eller kreditera dina (eller den person som betalat för transporten) kostnader (eller en proportionell del därav, i de fall då endast vissa av paketen i en sändning inte kommer fram inom den gällande tidsgränsen), med avdrag för eventuella tilläggsavgifter, omsättningsskatter, tull, samt skatter och andra avgifter, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Att transportdokumentationen (inklusive etiketter) har fyllts i på korrekt sätt, samt att det ifrågavarande paketet är försett med pappersetiketter framtagna av UPS sändningslösningar online eller på annat sätt i enlighet med UPS riktlinjer för paketering och emballage.

b) Att all annan dokumentation som krävs i ursprungs- eller destinationslandet, eller i något transitland, är fullständig och korrekt upprättad samt bifogad med paketet.

c) Om tillämpligt, att paketet är försett med en etikett för lördagsleverans (för destinationer där denna tjänst erbjuds).

d) Att sändningen lämnats till UPS senast på eller före den upphämtningstid som UPS angivit för garanterad leverans.

e) Att du skriftligen eller per telefon begärt ersättning från UPS inom 15 kalenderdagar från det fastställda leveransdatumet samt att du meddelat oss mottagarens namn och adress, leveransdatum, paketvikt och UPS-sändningsnummer.

f) Försändelsen får inte innebära extra hantering, omfattas av avgift för överdimensionerade pallar eller innefatta ett stora paket, enligt beskrivningen i avsnittet ”Tilläggstjänster och avgifter” i den här guiden.

g) För garanterad leverans måste avsändaren tillhandahålla all relevant information till UPS i tid. I tid, så som det används i dessa vilkor, avser den elektroniska överföringen av all relevant information (inklusive, men ej begränsat till, mottagarens fullständiga namn, komplett leveransadress samt sändningens vikt och dimensioner) senast 15 minuter före den av UPS angivna senaste inlämningstiden.

  
  
Garantin gäller inte i de fall då leveransförseningen beror på att ett paket inte uppfyller de begränsningar och villkor som anges i paragraf 3.1 i våra transportvillkor eller som beror på händelser som står utanför vår kontroll (enligt paragraf 6 i våra transportvillkor). Garantin gäller inte heller i de fall då förseningen orsakas av uppskjutning eller retur av en sändning i enlighet med vad som anges i paragrafen 3.3 i våra transportvillkor, eller utövande av pant- eller stoppningsrätt i enlighet med våra transportvillkor.

För att undvika missförstånd gäller att UPS ansvar under pengarna-tillbaka-garantin är begränsat till vad som anges ovan och garantin utgör inte någon form av åtagande eller utfästelse om att sändningen kommer att levereras vid en viss tid.

Ansvar

Ansvar vid förlust, skada eller försening

Följande utgör en i informationssyfte framtagen sammanfattning av vissa relevanta bestämmelser i UPS Transportvillkor. Vad som anges i UPS Transportvillkor skall äga företräde vid avvikelse från eller motsägelse i förhållande till vad som anges i denna sammanfattning.

International Carriage:
Vid internationella transporter kan internationella konventioner vara tillämpliga, i synnerhet Warszawa- eller Montrealkonventionen vid flygtransporter respektive CMR-konventionen vid vägtransporter. Genom nationell lagstiftning i vissa länder kan reglerna i sådana konventioner också tillämpas på inrikestransporter.

I de fall då de äger tillämpning, regleras och i de flesta fall begränsas också vårt ansvar vid förlust, skada eller försening av en sändning av bestämmelserna i Warszawa-, Montreal- och CMR-konventionerna.

– Enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna är ansvaret normalt begränsat till 19 Special Drawing Rights¹ (SDR) per kilo för det gods som berörs.

– Enligt CMR-konventionen är ansvarsbegränsningen 8,33 SDR per kg (men vid försening är ansvaret begränsat till ett belopp motsvarande fraktkostnaderna).

Övriga transporter:
I de fall konventionsregler eller tvingande nationell lagstiftning inte är tillämpliga, kommer vi endast att utge ersättning för förlust, skada eller försening av ett paket om denna orsakats av vår oaktsamhet och i sådant fall till ett maximerat belopp om

– SEK 785 per sändning eller

– om beloppet blir högre, 8,33 SDR per kg av det gods som berörs, under förutsättning (i samtliga fall) att förlust eller skada kan bevisas.

Du kan komma i åtnjutande av en högre ansvarsbegränsning genom att ange ett högre värde för extra tilläggsskydd för sändningen i UPS transportdokumentation och genom att betala en motsvarande tilläggsavgift. Om du deklarerar ett högre varuvärde och betalar den högre tillämpliga avgiften, kommer UPS ansvar att begränsas till bevisade direkta skador som inte överstiger det deklarerade värdet för extra tilläggsskydd (se avsnittet Tilläggstjänster).

Värdet på det gods för vilket ett högre värde deklarerats får inte i något fall överstiga USD 50 000 (USD 500 för smycken och klockor förutom bijouterier respektive armbandsur av enklare natur) respektive USD 100 000 eller motsvarande belopp i lokal valuta per pall i en Worldwide Express Freight-sändning, eftersom UPS inte erbjuder transport av gods vars värde överstiger dessa belopp.

Förutom i de fall då konventionsregler eller tillämplig tvingande lag föreskriver annat, kommer vi inte att ersätta ren förmögenhetsskada, indirekta-, följd- och konsekvensskador (såsom utebliven vinst, förlust av affärsmöjlighet, utebliven intäkt och utebliven vinst till följd av skada, förlust, försening, utebliven användning eller annat) och detta gäller även i de fall då ett varuvärde har deklarerats för berörd sändning. Vi ansvarar heller inte för några skador på eller förlust av emballage eller pallar.

  
  
Varje ersättnings- och skadeståndsanspråk som riktas mot UPS måste skriftligen framställas till UPS så snart som möjligt och inom de specifika tidsgränser som särskilt anges i våra transportvillkor. Under vissa omständigheter kan konventionsregler (om de är tillämpliga) medge att ersättnings- eller skadeståndsanspråk framställs senare.

I tillägg till ovanstående gäller att eventuella rättsliga åtgärder avseende en sändning eller paket måste vidtas och delges oss inom 8 månader från leverans, eller (vid utebliven leverans) inom 8 månader från den dag då leverans skulle ha skett. Om Warszawa-, Montreal- eller CMR-konventionen är tillämplig gäller längre tidsgränser för vidtagande av rättsliga åtgärder. Sammanfattningsvis är dessa 2 år vad avser Warszawa- och Montrealkonventionerna, respektive 1 år (3 år i fall av grov vårdslöshet från UPS sida) vad avser CMR-konventionen.

UPS Transportvillkor

Detta är den aktuella versionen av villkoren per denna guides publiceringsdatum. Den senaste versionen, som alltid är den som gäller för nya sändningar, återfinns på www.ups.com eller kan erhållas från UPS kontor.

1. Inledning
A. I dessa avtalsvillkor (”villkor”) anges under vilka förutsättningar och villkor som UPS befordrar paket, dokument och brev (”paket”) samt gods på pallar (”pallar”; paket och pallar benämns gemensamt ”försändelser”). Dessa villkor kompletteras med den senast tillämpliga versionen av UPS Service- och prisguide (”Guiden”). Guiden innehåller viktig information om UPS tjänster och service. Avsändaren bör läsa igenom Guiden som utgör en del av avtalet mellan UPS och avsändaren.

B. Termen ”UPS” skall i dessa villkor anses syfta på det av nedan nämnda bolag som hör hemma i det land där försändelse lämnats till UPS för befordran. Bolaget i fråga skall även anses vara (första) transportör i den mening som begreppet används i de konventioner till vilka det hänvisas i punkten C nedan.
Storbritannien och Nordirland – UPS Limited, Irland – United Parcel Service of Ireland Limited, Danmark – UPS Denmark A/S, Finland – United Parcel Service Finland Oy, Norge – UPS Norway AS, Sverige – United Parcel Service Sweden AB. Samtliga dessa företag kan nås via c/o Avenue A