Možnosti zobrazenia >
Zmeniť pozadie
A A A

2020 UPS SADZOBNÍK A TABUĽKA ZÓN VAT
Slovensko

Náš 2020 Sprievodca Sadzbami a Sprievodca Službami je teraz k dispozícii. Prejdite si aktualizované online verzie alebo si stiahnite súbory PDF a objavte aktualizované ceny a vylepšené služby a technológie UPS, s účinnosťou od 6. Júla 2020.

Vyhľadať témy

Zobraziť všetky témy

Skryť témy

DIEL A Základné služby

ČASŤ 1
VÝBER SPRÁVNEJ SLUŽBY
Stanovte, ktorá služba najlepšie vyhovuje Vašim potrebám a z našich tabuliek zón zistite, kam môžete zásielky odosielať alebo odkiaľ ich môžete prijímať.

ČASŤ 2
STANOVENIE SADZBY – ZA ODOSLANIE ZÁSIELKY
Vyhľadajte sadzbu za službu podľa Vášho výberu.

ČASŤ 3,
STANOVENIE SADZBY – ZA PRIJATIE ZÁSIELKY
Vyhľadajte sadzbu za službu podľa Vášho výberu.

ČASŤ 4
DOPLNKOVÉ SLUŽBY A POPLATKY
Prečítajte si viac o ponúkaných službách s pridanou hodnotou a stanovte všetky prípadné ďalšie náklady na odoslanie.

ČASŤ 5
REFERENČNÉ INFORMÁCIE
Prezrite si naše ponúkané možnosti platby, zakázané tovary a iné obmedzenia služieb, UPS záruku vrátenia peňazí, našu zodpovednosť a Prepravné podmienky UPS.

DIEL B Služby nákladnej prepravy

ČASŤ 6
NÁKLADNÉ ZÁSIELKY
Získajte informácie o našich službách nákladnej prepravy a stanovte si službu, ktorá najviac vyhovuje potrebám prepravy Vašich nákladných zásielok. Taktiež, získajte informácie o ďalších dostupných službách dodávateľského reťazca.

Toto je aktuálna verzia k dátumu zverejnenia tejto príručky. Najnovšia verzia, ktorá musí byť vždy použitá pri nových zásielkách, možno nájsť na www.ups.com/sadzby/sk

Výber Správnej Služby

Hlavné možnosti doručenia spoločnosťou UPS
UPS je plne integrovaná doručovateľská služba, ktorá ponúka najrozsiahlejší sortiment služieb. UPS Vám pomôže posielať tovar do zahraničia pomocou troch expresných služieb s určeným dňom a časom doručenia, aby sa zaručilo doručenie tovaru v plánovaný deň do 9.00, 10.30, 12.00 alebo do konca dňa. Okrem toho spoločnosť UPS ponúka aj úspornejšie alternatívy pre časovo menej náročné zásielky. Dostupné sú aj importné služby. Pozrite si importné sadzby v časti 3 tohto sadzobníka alebo kliknite na odkaz „Zóny a tarify“ v časti „Vypočítať čas a náklady“ na webovej stránke www.ups.com.

Keď budete posielať s UPS, získate:
• Vynikajúcu spoľahlivosť služby.
• Záruku vrátenia peňazí¹ pre služby UPS Express.
• Až tri pokusy o doručenie.²
• Online možnosti na prípravu zásielky.
• Dokonalú viditeľnosť zásielok.
• Doručovateľskú spoločnosť rešpektovanú a uznávanú zákazníkmi na celom svete.

Podrobnejšie informácie o doplnkových službách a poplatkoch spoločnosti UPS nájdete v časti 4 tohto sadzobníka.

Ak si nevyberiete konkrétnu službu, zásielka bude automaticky zaslaná a účtovaná ako služba UPS Express, ak bude táto služba k dispozícii.

¹Záruka vrátenia peňazí
Platia obmedzenia. Záruka vrátenia peňazí sa uplatňuje na požiadanie a zahŕňa vrátenie peňazí za prepravu, ak sa nepokúsime o doručenie do určeného času. Podrobnejšie informácie o našej záruke vrátenia peňazí nájdete na strane 42 tohto sadzobníka a v Prepravných podmienkach UPS.

²Nedá sa použiť pre UPS Worldwide Express Freight.

Diel A Základné Služby

1. VÝBER SPRÁVNEJ SLUŽBY

search Služby

Tabele con

Naslednje tabele prikazujejo, katere storitvene možnosti so na voljo od in do določene destinacije. S pomočjo teh tabel ugotovite tudi številko cone za svojo pošiljko. To številko potrebujete za izračun cene pošiljke.

Pošiljanje ali sprejemanje
Če se stroški prevoza zaračunajo nekomu v državi odpreme, uporabite stolpce con odpreme*.

Če se stroški prevoza zaračunajo nekomu v državi prejema, uporabite stolpce con prejema*.

Uporaba tabel s conami
1 Poiščite kraj, kamor pošiljate ali od koder prejemate pošiljko.

2 Storitev je navadno na voljo, če je za izbrano državo v stolpcu
za pošiljanje ali sprejemanje dana številka cone.

3 Zabeležite številko cone za poznejšo uporabo pri izračunu cene.

* Za več informacij o fakturiranju glejte stran 38.

+ za določena območja lahko velja doplačilo za razširjena ali
oddaljena območja.

Tabele z vsemi razširjenimi ali oddaljenimi območji si lahko ogledate v poglavju »Calculate Time and Cost« na www.ups.com.

Lokacije razširjenih ali oddaljenih območij se lahko spreminjajo.

search Tabela con po svetu

search
search

Tabele con

Naslednje tabele prikazujejo, katere storitvene možnosti so na voljo od in do določene destinacije. S pomočjo teh tabel ugotovite tudi številko cone za svojo pošiljko. To številko potrebujete za izračun cene pošiljke.

Pošiljanje ali sprejemanje
Če se stroški prevoza zaračunajo nekomu v državi odpreme, uporabite stolpce con odpreme*.

Če se stroški prevoza zaračunajo nekomu v državi prejema, uporabite stolpce con prejema*.

Uporaba tabel s conami
1 Poiščite kraj, kamor pošiljate ali od koder prejemate pošiljko.

2 Storitev je navadno na voljo, če je za izbrano državo v stolpcu
za pošiljanje ali sprejemanje dana številka cone.

3 Zabeležite številko cone za poznejšo uporabo pri izračunu cene.

* Za več informacij o fakturiranju glejte stran 38.

+ za določena območja lahko velja doplačilo za razširjena ali
oddaljena območja.

Tabele z vsemi razširjenimi ali oddaljenimi območji si lahko ogledate v poglavju »Calculate Time and Cost« na www.ups.com.

Lokacije razširjenih ali oddaljenih območij se lahko spreminjajo.

search

search
search

Sadzby Za Odosielané Zásielky

Sadzba za odoslanie zásielky UPS sa určuje podľa druhu služby, zóny určenia, hmotnosti a prípadných dodatočných poplatkov.

Spôsob výpočtu sadzby za zásielku:
1 Uistite sa, že sa nachádzate v správnej časti. Sadzby za odosielané zásielky uvedené v tejto časti platia
   pre akékoľvek zásielky odchádzajúce do zahraničia, ak prepravné poplatky hradí strana v
   odosielajúcej krajine.
2 Stanovte účtovanú hmotnosť zásielky.
3 Prejdite na službu podľa Vášho výberu (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard alebo
   Expedited).
4 Nájdite typ zásielky v tabuľke (UPS Express Envelopes, dokumenty alebo balíky). UPS ponúka v rámci
   služby UPS Standard osobitné sadzby za zásielky jedného balíka a zásielky viacerých balíkov.
5 Vyhľadajte sadzbu, ktorá platí pre účtovanú hmotnosť a zónu Vašej zásielky.
6 Vezmite do úvahy akékoľvek ďalšie poplatky vrátane poplatkov za doplnkové služby.

Tip na šetrenie času
K celkovej cene za svoju zásielku sa dostanete cez časť „Vypočítať čas a náklady“ na slovenskej domovskej stránke v rámci domény www.ups.com.

Zmeny sadzieb a dodatočných poplatkov
Aby bolo možné reagovať na vývoj cien a daní a zabezpečiť konkurencieschopnú službu, UPS si vyhradzuje právo meniť alebo zavádzať sadzby a poplatky. Oznámenie bude poskytnuté minimálne 10 dní vopred.

Diel A Základné Služby

2. STANOVENIE SADZBY – ZA ODOSLANIE ZÁSIELKY

Ako používať túto časť

Sadzby v tejto časti platia, ak prepravné poplatky hradí strana v odosielajúcej krajine.

Zóna

Na určenie zóny si pozrite strany 6-9.

Účtovaná hmotnosť - pre balíkove zásielky

Účtovaná hmotnosť je hmotnosť, používaná pre výpočet sadzby. Pri domácich a medzinárodných službách, bude účtovaná hmotnosť, buď objemová alebo skutočná hmotnosť, podľa toho, ktorá z nich je väčšia.

Ako vypočítať účtovanú hmotnosť*

Stanovenie skutočnej hmotnosti: pre určenie skutočnej hmotnosti zásielky použite akúkoľvek štandardnú váhu. Každý zlomok zaokrúhlite nahor na najbližší pol kilogram.

Stanovenie objemovej hmotnosti: Vydeľte objem vášho balíka (dĺžka x šírka x výška, zaokruhliť každý rozmer na najbližší celý centimeter) v centimetroch číslom 5000. Nájdete na obrázku v spodnej časti tejto stránky. Každý zlomok zaokruhlite nahor na najbližší pol kilogram.

Stanovenie účtovanej hmotnosti: porovnajte skutočnú hmotnosť balíka s jeho objemovou hmotnosťou. Väčšia z týchto dvoch hmotností je účtovaná hmotnosť a mala by byť použita pre výpočet sadzby.

U viac balíkových zásielkach, sčítajte účtovanú hmotnosť všetkých balíkov v zásielke

Dodatočné poplatky

K týmto sadzbám môžu byť účtované ďalšie poplatky, ako sú príplatky za odľahlú alebo nedostupnú oblasť alebo poplatky za doplnkové služby. Informácie nájdete na strane 27.

Daň

Uvedené sadzby sú vrátane daní, ale bez palivového príplatku, všetkých doplnkových príplatkov a príslušnej dane z týchto príplatkov. DPH bola implementovaná v súlade s miestnymi zákonmi. Tieto sadzby su informatívneho charakteru. Konečné ceny môžete nájst pri použití prepravných technológií UPS alebo na www.ups.com.

Dohodnite si vyzdvihnutie zásielky

Vyzdvihnutie zásielky si dohodnite telefonicky na čísle spoločnosti UPS 02/16 877.

UPS Express Envelope

Platí len pre korešpondenciu a dokumenty.

Hmotnostné limity pre listové zásielky

Sadzby za listové zásielky platia pre vnútroštátne a medzinárodné dokumenty, korešpondenciu a zásielky s elektronickými médiami, ktoré nepresahujú 0,5 kg odoslané v UPS Express® Envelope. Vnútroštátne, importné a exportné listové zásielky nad 0,5 kg a menšie ako alebo rovnajúce sa 2,5 kg budú účtované podľa sadzieb dokumentov. Vnútroštátne, importné a exportné listové zásielky nad 2,5 kg budú účtované ako balíky.

Maximálna hmotnosť

Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg. Ak potrebujete odoslať jednotlivé balíky, ktorých hmotnosť prevyšuje 70 kg, pozrite si prosím diel Služby nákladnej prepravy v tomto sprievodcovi alebo zavolajte UPS na telefónnom čísle (02) 2085 0010.

Na určenie sadzby za zásielku pozostávajúcu z viacerých balíkov, ktorej celková hmotnosť je vyššia než 70 kg alebo 100kg (UPS Standard a UPS Expedited), vynásobte celkovú hmotnosť (zaokrúhlenú na ďalší celý kilogram) príslušnou cenou za kilogram.

Účtovaná bude sadzba, ktorá bude výsledkom tohto výpočtu, alebo minimálna sadzba, ak bude vyššia než výpočet.

UPS Express Plus

DORUČENIE RÁNO PRE ČASOVO NAJCITLIVEJŠIE ZÁSIELKY.

SADZBY ZA ODOSIELANÉ ZÁSIELKY

search UPS Express Plus

UPS Express

DORUČENIE NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ DOPOLUDNIA V CELEJ EURÓPE A URČENÝ ČAS DORUČENIA V RÁMCI CELÉHO SVETA.

SADZBY ZA ODOSIELANÉ ZÁSIELKY

search UPS Express

UPS Express Saver

DORUČENIE V PRIEBEHU NASLEDUJÚCEHO PRACOVNÉHO DŇA V CELEJ EURÓPE A RÝCHLE DORUČENIE DO CELÉHO SVETA.

SADZBY ZA ODOSIELANÉ ZÁSIELKY

search UPS Express Saver

UPS Standard

PLÁNOVANÉ DORUČENIE V URČENÝ DEŇ V CELEJ EURÓPE.

SADZBY ZA ODOSIELANÉ ZÁSIELKY

search UPS Standard

UPS Expedited

PLÁNOVANÉ DORUČENIE V URČENÝ DEŇ DO MIEST URČENIA MIMO EURÓPY.

SADZBY ZA ODOSIELANÉ ZÁSIELKY

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

RÝCHLE DORUČENIE PALETOVÝCH ZÁSIELOK DO CELÉHO SVETA
Ceny aplikovateľné pre: Door-to-Door, Drop-off, Hold at Location a Drop-off & Hold at Location.

SADZBY ZA ODOSIELANÉ ZÁSIELKY

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Stanovenie Sadzby Za Prijatie Zásielky

Sadzba za prijatie zásielky UPS sa určuje podľa druhu služby, zóny, z ktorej zásielka prichádza, hmotnosti a prípadných dodatočných poplatkov.

Sadzby sú vopred určené v EUR, aby sme sa vyhli zmenám kurzov mien a aby sme Vám umožnili riadiť náklady na dovoz.

Spôsob výpočtu sadzby za zásielku:
1 Uistite sa, že sa nachádzate v správnej časti. Sadzby za prijímané zásielky uvedené v tejto časti platia pre
   akékoľvek zásielky prichádzajúce zo zahraničia, ak prepravné poplatky hradí strana v
   prijímajúcej krajine.
2 Stanovte účtovanú hmotnosť zásielky.
3 Prejdite na službu podľa Vášho výberu (UPS Express, Express Saver, Standard, Expedited alebo
   Worldwide Express Freight).
4 Nájdite typ zásielky v tabuľke (UPS Express Envelopes, dokumenty alebo balíky). UPS ponúka v rámci
   služby UPS Standard osobitné sadzby za zásielky jedného balíka a zásielky viacerých balíkov.
5 Vyhľadajte sadzbu, ktorá platí pre hmotnosť a zónu Vašej zásielky.
6 Vezmite do úvahy akékoľvek ďalšie poplatky vrátane poplatkov za doplnkové služby.

Dôležité upozornenie
Zabezpečte, aby odosielateľ zaznamenal na prepravné dokumenty Vaše zákaznícke číslo
(UPS Account Number).

Kompletná kontrola dovozu
Spoločnosť UPS môže vyzdvihnúť Vaše zásielky na celom svete. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej bezpečnej službe UPS Import Control, prečítajte si stranu 34.

Tip na šetrenie času
Informácie o sadzbách za prijímané zásielky môžete nájsť v časti „Vypočítať čas a náklady“ na slovenskej domovskej stránke v rámci domény www.ups.com.

Zmeny sadzieb a dodatočných poplatkov
Aby bolo možné reagovať na vývoj cien a daní a zabezpečiť konkurencieschopnú službu, spoločnosť UPS si vyhradzuje právo meniť alebo zavádzať sadzby a poplatky. Oznámenie bude poskytnuté minimálne 10 dní vopred.

Diel A Základné Služby

3. STANOVENIE SADZBY – ZA PRIJATIE ZÁSIELKY

Ako používať túto časť

Sadzby v tejto časti platia, ak prepravné poplatky hradí strana v prijímajúcej krajine.

Zóna

Na určenie zóny si pozrite strany 6-9.

Účtovaná hmotnosť - pre balíkove zásielky

Účtovaná hmotnosť je hmotnosť, používaná pre výpočet sadzby. Pri domácich a medzinárodných službách, bude účtovaná hmotnosť, buď objemová alebo skutočná hmotnosť, podľa toho, ktorá z nich je väčšia.

Ako vypočítať účtovanú hmotnosť

Stanovenie skutočnej hmotnosti: pre určenie skutočnej hmotnosti zásielky použite akúkoľvek štandardnú váhu. Každý zlomok zaokrúhlite nahor na najbližší pol kilogram.

Stanovenie objemovej hmotnosti: Vydeľte objem vášho balíka (dĺžka x šírka x výška, zaokruhliť každý rozmer na najbližší celý centimeter) v centimetroch číslom 5000. Každý zlomok zaokruhlite nahor na najbližší pol kilogram.

Stanovenie účtovanej hmotnosti: porovnajte skutočnú hmotnosť balíka s jeho objemovou hmotnosťou. Väčšia z týchto dvoch hmotností je účtovaná hmotnosť a mala by byť použita pre výpočet sadzby.

U viac balíkových zásielkach, sčítajte účtovanú hmotnosť všetkých balíkov v zásielke

Dodatočné poplatky

K týmto sadzbám môžu byť účtované ďalšie poplatky, ako sú príplatky za odľahlú alebo nedostupnú oblasť alebo poplatky za doplnkové služby. Informácie nájdete na strane 27.

Daň

Uvedené sadzby sú vrátane daní, ale bez palivového príplatku, všetkých doplnkových príplatkov a príslušnej dane z týchto príplatkov. DPH bola implementovaná v súlade s miestnymi zákonmi. Tieto sadzby su informatívneho charakteru. Konečné ceny môžete nájst pri použití prepravných technológií UPS alebo na www.ups.com.

UPS Express Envelope

Platí len pre korešpondenciu a dokumenty. Hmotnosť a počet strán, ktoré je možné vložiť do obálky UPS Express Envelope, nie sú obmedzené. Dokumentové alebo balíkové sadzby môžu byť použité pri obálkach pochádzajúcich z USA.

Hmotnostný limit na listové zásielky

Sadzby za listové zásielky platia pre vnútroštátne a medzinárodné dokumenty, korešpondenciu a zásielky s elektronickými médiami, ktoré nepresahujú 0,5 kg odoslané v UPS Express® Envelope. Vnútroštátne, importné a exportné listové zásielky nad 0,5 kg a menšie ako alebo rovnajúce sa 2,5 kg budú účtované podľa sadzieb dokumentov. Vnútroštátne, importné a exportné listové zásielky nad 2,5 kg budú účtované ako balíky.

Maximálna hmotnosť

Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg. Ak potrebujete odoslať jednotlivé balíky, ktorých hmotnosť prevyšuje 70 kg, pozrite si prosím našu službu UPS Worldwide Express Freight, riaďte sa časťou Služby nákladnej prepravy v tomto sprievodcovi alebo zavolajte UPS na telefónnom čísle (02) 2085 0010.

Na určenie sadzby za zásielku pozostávajúcu z viacerých balíkov, ktorej celková hmotnosť je vyššia než 70 kg alebo 100kg (UPS Standard a UPS Expedited), vynásobte celkovú hmotnosť (zaokrúhlenú na ďalší celý kilogram) príslušnou cenou za kilogram.

Účtovaná bude sadzba, ktorá bude výsledkom tohto výpočtu, alebo minimálna sadzba, ak bude vyššia než výpočet.

Účtovaná hmotnosť – pre zásielky UPS Worldwide Express Freight

Porovnajte minimálnu účtovanú hmotnosť, skutočnú hmotnosť a objemovú hmotnosť nákladnej zásielky. Najväčšia z týchto hmotností predstavuje účtovanú hmotnosť a mala by byť použitá pri výpočte sadzby.

Pri zásielkach zložených z viacerých kusov je účtovaná hmotnosť určená spočítaním zaokrúhlených skutočných alebo objemových hmotností každej palety, pričom sa použije vyššia hodnota z oboch súčtov.

1. Stanovte skutočnú hmotnosť a zaokrúhlite zlomok kilogramu smerom hore na najbližší celý kilogram.    
  
2. Stanovte objemovú hmotnosť tak, že dĺžku položky vynásobíte šírkou a výškou. U každého rozmeru zmerajte tú najväčšiu vzdialenosť a zaokrúhlite každú nameranú hodnotu na najbližšie celé číslo. Výsledkom bude objemová veľkosť. Objemovú veľkosť vydeľte číslom 5000. Zaokrúhlite zlomok kilogramu smerom hore na najbližší celý kilogram.

search

UPS Express Plus

EARLY MORNING DELIVERY FOR YOUR MOST TIME-SENSITIVE SHIPMENTS

search UPS Express Plus

UPS Express

DORUČENIE NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ DOPOLUDNIA V CELEJ EURÓPE A URČENÝ ČAS DORUČENIA V RÁMCI CELÉHO SVETA.

SADZBY ZA PRIJÍMANÉ ZÁSIELKY

search UPS Express

UPS Express Saver

DORUČENIE V PRIEBEHU NASLEDUJÚCEHO PRACOVNÉHO DŇA V CELEJ EURÓPE A RÝCHLE DORUČENIE DO CELÉHO SVETA.

SADZBY ZA PRIJÍMANÉ ZÁSIELKY

search UPS Express Saver

UPS Standard

PLÁNOVANÉ DORUČENIE V URČENÝ DEŇ V CELEJ EURÓPE.

SADZBY ZA PRIJÍMANÉ ZÁSIELKY

search UPS Standard

UPS Expedited

PLÁNOVANÉ DORUČENIE V URČENÝ DEŇ Z MIEST URČENIA MIMO EURÓPY.

SADZBY ZA PRIJÍMANÉ ZÁSIELKY

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

RÝCHLE DORUČENIE PALETOVÝCH ZÁSIELOK DO CELÉHO SVETA
Ceny aplikovateľné pre: Door-to-Door, Drop-off, Hold at Location a Drop-off & Hold at Location.

SADZBY ZA PRIJÍMANÉ ZÁSIELKY

search UPS Worldwide Express Freight

Doplnkové Služby A Poplatky

Táto časť obsahuje informácie o doplnkových službách UPS. Medzi ne patria:
Preprava UPS online
Sledovanie zásielok UPS
UPS Collect on Delivery (dobierka)
UPS Returns (Spätné zásielky UPS)
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
Služby colnej deklarácie UPS
Elektronická faktúra UPS

Výpočet celkových prepravných nákladov pri odosielaní alebo prijímaní zásielky:

1 Vypočítajte si prepravnú sadzbu za odosielanú alebo prijímanú zásielku (pozrite si strany 11 až 26).
2 V tejto časti vyhľadajte poplatok za akúkoľvek doplnkovú službu, ktorý by sa Vašej zásielky mohol týkať.
    Niektoré poplatky platia pre jednotlivý balík a niektoré pre jednotlivú zásielku. Všetky balíky združené
    pod jedným nákladným listom (Waybill) sa považujú za jednu zásielku.
3 Spočítajte tieto dve sumy, aby ste zistili celkovú cenu za svoju zásielku (táto cena však nezahŕňa clo
    alebo dane).

Ak nie je uvedené inak, poplatky za doplnkové služby budú účtované platcovi prepravy a vzťahujú sa na všetky služby UPS.

Sadzby a dodatočné poplatky uvedené v tejto publikácii nadobudli účinnosť 29. Decembra 2019.

Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti UPS na adrese www.ups.com alebo Vám ich oznámi zákaznícke centrum UPS na čísle 02/16 877.

Zmeny sadzieb a dodatočných poplatkov
Aby bolo možné reagovať na vývoj cien a daní a zabezpečiť konkurencieschopnú službu, UPS si vyhradzuje právo meniť alebo zavádzať sadzby a poplatky. Oznámenie bude poskytnuté minimálne 10 dní vopred.

Diel A Základné Služby

4. DOPLNKOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Ako mi môže UPS pomôcť odosielať a sledovať zásielky?

Preprava UPS online
Príprava zásielok, sledovanie doručenia a posielanie avíz zákazníkom, a to 24 hodín denne.

Používajte naše elektronické služby na prípravu, odosielanie a sledovanie zásielok, čím znížite množstvo administratívy a ušetrite čas a peniaze.

Okrem toho môžete aj pripravovať štítky s čiarovými kódmi na spoľahlivé triedenie a manipuláciu so zásielkami v sieti UPS.

search Preprava UPS online

Nákladný list UPS – ak nemôžete používať naše online prepravné riešenia, pre každú zásielku musíte ručne vyplniť nákladný list UPS. Upozorňujeme Vás na to, že pri ručnom vyplňovaní nákladného listu UPS nie sú určité voliteľné služby, ako je dobierková zásielka COD alebo UPS Returns (Spätné zásielky UPS), k dispozícii.

Sledovanie zásielok UPS
Pohodlný spôsob sledovania balíkov online, a to aj keď ste na cestách.

UPS má najrozsiahlejší súbor bezplatných služieb na sledovanie a potvrdzovanie doručenia zásielok, ktorý umožňuje sledovanie zásielok rôznymi spôsobmi.

search Sledovanie zásielok UPS

Využívajte výhody služieb kategórie Quantum View® pri centralizovanom sledovaní a správe svojich malých balíkov a nákladných zásielok.

search Sledovanie zásielok UPS

Ako môže UPS pomôcť zlepšiť moje peňažné toky?

UPS Collect on Delivery (Dobierka)
UPS ponúka službu UPS Collect on Delivery (Dobierka) pre európske miesta určenia.

search Collect on Delivery / Elektronická fakturácia riešenia

search Collect on Delivery / Elektronická fakturácia riešenia

Ako môže UPS pomôcť vrátiť môj tovar?

UPS Returns® (Spätné zásielky UPS)
Váš tovar sa k Vám môže vrátiť tak jednoducho, ako odišiel. Či už potrebujete vrátiť zásielku z nejakého blízkeho mesta v rámci Európy alebo v rámci celého sveta, táto služba môže zjednodušiť proces zabezpečením celej škály spätných logistických potrieb.

search UPS Returns

Jednoduchý prístup – UPS Returns (Spätné zásielky UPS) sú prístupné okamžite. Všetky služby možno používať s bezplatnými zasielateľskými systémami spoločnosti UPS: UPS Internet Shipping, WorldShip alebo host-to-host EDI.

Aké doplnkové služby UPS poskytuje?

search

Aké ďalšie dodatočné poplatky sa môžu týkať Vašej zásielky?

search

search

UPS My Choice®

UPS My Choice¹ umožňuje vašim zákazníkom prispôsobiť si poslednú mílu doručovacieho procesu.

UPS My Choice je služba založená na členstve, kde sa členovia môžu sami zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého procesu registrácie založeného na e-maile. Po registrácii môžu členovia ďalej definovať svoje nastavenia, aby mohli využívať tieto služby:

• Nastaviť jednorazové preferencie, ktoré sa vzťahujú na všetky budúce
   prichádzajúce balíky

   - Výstrahy o doručení: Členovia môžu nastaviť, ktoré výstrahy o
     doručení chcú dostávať prostredníctvom SMS, e-mailu alebo
     mobilnej aplikácie UPS, ako napríklad Oznámenie o doručení, Deň
     pred doručením, Aktualizácia plánovaného doručenia, Deň
     doručenia, Potvrdenie o doručení

   - Pokyny pre vodiča: Môžu určiť, kde by chceli, aby vodič UPS
     vždy ponechal balík (napr. veranda). Táto možnosť je k dispozícii
     iba v prípade povoleného vydania zásielky. Členovia si môžu
     vybrať z 13 rôznych miest, ako sú predné dvere, zadné dvere,
     garáž, terasa, vrátnik atď.

   - Alternatívne miesto dodania: Členovia môžu preposielať všetky
     rezidenčné zásielky do odberného miesta UPS Access Point®
     na vyzdvihnutie neskôr.

• Definovať svoje meno a adresu, aby sa zlepšila miera zhody balíkov:
   aj keď spoločnosť UPS nedostane vždy e-mailové adresy v
   informáciách o balíku, stále môžeme identifikovať ich balíky.

• Požiadať spoločnosť UPS, aby všetky prichádzajúce balíky
   uchovávala na určitú dobu, keď sú na dovolenke.

• Získať prístup do online plánovača doručovania, ktorý vám
   pomôže spravovať a sledovať nadchádzajúce rezidenčné
   zásielky zo spoločnosti UPS.

• Získať 1 až 4 hodinové odhadované časové okno vo
   výstrahách o doručení

• Stiahnuť si mobilnú aplikáciu UPS, kde sú všetky ich
   doručenia na jednom mieste, aby ich mohli ľahko spravovať

Možnosti zmeny doručenia

Členovia UPS My Choice majú tiež ďalšiu výhodu v tom, že môžu presmerovať a presunúť oprávnené UPS zásielky určené na rezidenčné adresy, keď je zásielka na ceste k doručeniu.

Zmena termínu doručenia: Doručovanie balíkov v iný deň.
Doručenie na inú adresu: Presmerovanie doručenia na inú adresu.
Presmerovanie na miesto UPS Access Point: Presmerovanie
   balíkov do blízkeho odberného miesta UPS Access Point
   namiesto toho, aby boli doručené domov
Opätovné prevzatie na moju adresu: Ak spoločnosť UPS doručila
   balíky do blízkeho odberného miesta UPS Access Point, pretože
   príjemca nebola doma, príjemca môže požiadať, aby boli balíky
   riadne doručené na pôvodnú adresu
Uskladniť v zákazníckom centre UPS: Nechajte balíky v
   zákazníckom centre na určitý čas
Ponechať u suseda: Nechajte svoje balíky u najbližšieho suseda
Ponechať na základe pokynov: Určite, kde by mal vodič ponechať
   balík (napr. Veranda). Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade
   povoleného vydania zásielky. Autorizáciu možno udeliť online
   spoločnosti UPS

UPS My Choice preto pomáha odosielateľom:

• Zvýšiť pravdepodobnosť úspešných prvých pokusov o doručenie
   zásielok.
• Znížiť servisné hovory spojené so sledovaním balíkov a spätných
   zásielok.
• Zamerať sa na poskytovanie špičkových služieb zákazníkom.
• Zlepšiť skúsenosti zákazníkov v online nakupovaní.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.ups.com/sk/sk/services/tracking/mychoice.page.

Aké ďalšie služby UPS poskytuje?

UPS Import Control®

Táto služba umožňuje spravovať vyzdvihovanie, plánovanie a fakturovanie Vašich dovozných zásielok z viac než 120 krajín. Pomocou pokročilej technológie môžete ovládať rozhodujúce aspekty dovozu vrátane colnej dokumentácie, rýchlosti doručenia a možností platby. Služba zahŕňa:

1 UPS Collection Attempt
Pošlite prepravné štítky a obchodné faktúry do spoločnosti UPS, ktorá potom vykoná jeden pokus o vyzdvihnutie veci. Ak sa nášmu kuriérovi nepodarí vec vyzdvihnúť, nechá dokumenty pre Vášho exportéra.
5,15 EUR za balík (alebo za paletu pre WW Express Freight) okrem príslušných prepravných nákladov.

3 UPS Collection Attempts*
Pošlite prepravné štítky a obchodné faktúry do spoločnosti UPS, ktorá potom vykoná tri pokusy o vyzdvihnutie balíka. Ak sa nášmu kurierovi nepodarí balík vyzdvihnúť na tretí pokus, dokumenty budú vrátené do spoločnosti UPS a Vy budete musieť znovu spracovať svoju žiadosť o službu.
6,85 EUR za balík okrem príslušných prepravných nákladov.

Odvolanie obchodnej faktúry
Umožňuje posielať tovar priamo príjemcom tretej strany bez uvádzania jeho hodnoty.
13,90 EUR za zásielku okrem príslušných prepravných nákladov.

Print Return Label, Electronic Return Label, Prints and Posts Return Label sú zahrnuté. Viac informácií o týchto službách nájdete na strane UPS Returns.

UPS Import Control je k dispozícii ako možnosť v zasielateľských systémoch UPS, ako UPS Internet Shipping, UPS Developer Kit a najnovšia verzia aplikácie WorldShip.

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
Efektívne spravujte časovo naliehavé letecké nákladné operácie na hlavných obchodných trasách v Ázii a Severnej Amerike. So službou Trade Direct Air sa zásielky združujú a presúvajú rýchlejšie a priamočiarejšie z jedného miesta pôvodu do rôznych maloobchodných predajní alebo ku koncovým zákazníkom. Takto sa Vaše nové výrobky a tovar s vysokou hodnotou dostanú na trh rýchlejšie, zatiaľ čo manipulačné náklady sa znížia.

World Ease®*

World Ease umožňuje spájanie viacerých zásielok odosielaných rovnakým typom služby alebo aj rôznymi typmi služieb do jednej krajiny do jednej „veľkej“ zásielky. To zabezpečí konsolidované colné prejednanie zásielky a použitie jedného dovozcu. Táto služba sa poskytuje na zmluvnej báze pre vývoz do viac než 65 krajín sveta zákazníkom využívajúcim WorldShip alebo systém typu host-to-host. Táto služba nie je k dispozícii pre zásielky medzi členskými štátmi EÚ.

World Ease poskytuje
• Vopred určené miesto colnej registrácie zásielky pri vstupe do krajiny.
• Časovo vymedzenú dobu prepravy.
• Presné účtovanie bez akýchkoľvek neočakávaných poplatkov.
• Úplné sledovanie zásielky počas prepravy.
• Úplnú integráciu s internými systémami.
• Zjednodušené spracovávanie zásielky – všetky potrebné dokumenty sú
   automaticky generované systémom WorldShip alebo systémom
   host-to-host.
• Spätné zásielky

UPS Access Point™

Odberné miesta UPS Access Point sú maloobchodné miesta ponúkajúce pohodlný spôsob odovzdania alebo doručenia zásielok načas a na miesto, ktoré najviac vyhovuje potrebám vašich zákazníkov. Využitie miest na obchodných uliciach ako trafiky, potraviny a benzínové pumpy môže priniesť výhody vašim zákazníkom vďaka dlhším otváracím hodinám a vyššej flexibilnosti.

Všetky odberné miesta UPS s jednotlivými pracovnými dňami a otváracími hodinami nájdete na našom webovom sídle www.ups.com.

K službám patrí:
Odosielanie na odberné miesto UPS Access Point™
Máte možnosť odosielať zásielky na miesto prístupu UPS ako doručovaciu možnosť. Ak si vaši zákazníci objednajú tovar, môžu si vybrať doručenie svojej zásielky na odbernom mieste UPS Access Point. Vaši zákazníci dostanú prostredníctvom e-mailu alebo SMS oznámenie o tom, že ich balík je pripravený na vyzdvihnutie na nimi zvolenom odbernom mieste UPS Access Point.

Na zasielanie zásielok priamo do najbližšieho odberného miesta UPS Access Point, kde si balík môže vyzdvihnúť váš zákazník, môžete využiť akýkoľvek zasielací systém UPS.

Doručenie len príjemcovi
Svojim zákazníkom môžete ponúknuť možnosť vyzdvihnutia balíka na odbernom mieste UPS Access Point len adresátom na označení (vyzdvihnutie akoukoľvek treťou stranou nepovolené).
EUR 3,60 za zásielku bude spoplatnené za túto doplnkovú službu.

Kód na vydanie balíka
Svojim zákazníkom môžete poskytnúť kód PIN, ktorý im umožní určiť tretiu stranu na vyzdvihnutie balíkov v ich mene. Táto možnosť taktiež umožňuje využiť sieť odberných miest UPS Access Point v prípade, že adresát je neznámy (napr. servisní technici).

Osobné údaje
Všeobecné prepravné podmienky a oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti UPS sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov v súvislosti s používaním služby odberné miesta UPS Access Point™. Okrem toho spoločnosť UPS môže ako poskytovateľ služieb v mene vás alebo vášho zákazníka, v prípade potreby, poskytnúť oznámenie e-mailom, listom alebo telefonátom o stave balíka, okrem iného vrátane oznámení ako: (1) balík je v systéme spoločnosti UPS a na ceste na odberné miesto UPS Access Point™, (2) balík predstavuje výnimku alebo je v oneskorení, (3) balík je k dispozícii na vyzdvihnutie na odbernom mieste UPS Access Point™ a/alebo (4) oznámenia o tom, že balík je k dispozícii na vyzdvihnutie a bude vrátený zákazníkovi, ak nebude vyzdvihnutý v rámci poskytnutej lehoty (oznámenie o stave). Vy alebo vy v mene vášho zákazníka reprezentujete a ručíte za to, že ste získali informovaný a osobitný súhlas od adresáta (a budete uchovávať taký súhlas), podľa požiadaviek všetkých platných právnych predpisov, pravidiel a nariadení (v prípade potreby vrátane jurisdikcie v sídle adresáta) na použitie osobných údajov o adresátovi pre spoločnosť UPS pre poskytnutie služby UPS Access Point™ a pre odoslanie oznámení na adresátové e-mailové účty a iných oznámení v súvislosti so službou UPS Access Point™, okrem iného vrátane oznámení o stave.

Oznámenie adresátovi a doručenie na odberné miesto UPS Access Point™.
Spoločnosť UPS doručí balíky služby odosielania na odberné miesto UPS Access Point™ na určené odberné miesto UPS Access Point™. Približne alebo v čase doručenia na odberné miesto UPS Access Point™ bude stav sledovania takého balíka, ktorý ponúka spoločnosť UPS, odrážať skutočnosť, že je k dispozícii na vyzdvihnutie (napr. doručené na odberné miesto UPS Access Point™, očakáva sa vyzdvihnutie zákazníkom). Pokusy o doručenie na určené odberné miesto UPS Access Point™ predstavujú pokus o doručenie na účely záruky vrátenia peňazí spoločnosti UPS. Doručenie sa považuje za ukončené na účely záruky vrátenia peňazí spoločnosti UPS, ak je balík doručený na určené odberné miesto UPS Access Point™.

Doručenie na miesto UPS Access Point™, ak nie ste doma
V prípade možnosti po prvom neúspešnom doručení domov, spoločnosť UPS môže doručiť balík vášho zákazníka na odberné miesto UPS Access Point, ktoré sa nachádza v blízkom okolí. Ak k tomu dôjde, spoločnosť UPS zanechá oznámenie, v ktorom informuje zákazníka o tom, že si môže vyzdvihnúť svoj balík na odbernom mieste UPS a o čase, kedy si ho je možné vyzdvihnúť.

Predplatené odovzdanie
Využitím odberného miesta UPS Access Point môžu vaši zákazníci jednoduchšie odosielať alebo vrátiť balíky. Zásielky s už pripevneným označením spoločnosti UPS možno odovzdať na odbernom mieste UPS Access Point, čo je pohodlné pre vašich zákazníkov.

Poznámka:
• Osobitné obmedzenia váhy a veľkosti sa vzťahujú na balíky UPS
   doručené do alebo umiestnené do odberných miest UPS Access Point:
– maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 20 kg
– maximálna dĺžka jedného balíka je 97 cm
– maximálna veľkosť jedného balíka je 300 cm, kombinácia dĺžky
       a obvodu
• Deklarovaná hodnota za odoslanie na odberné miesto
   UPS Access Point musí byť menšia ako 5000 USD (alebo ekvivalent
   v miestnej mene). Informácie o deklarovanej hodnote na jeden balík pre
   predplatené odovzdanie nájdete v časti Referenčné informácie v
   záložke Obmedzenia služieb.
• Odberné miesto UPS Access Point™ uschová balíky na obmedzenú
   dobu. Bližšie informácie o tom, ako dlho sa balíky uschovávajú a kedy
   budú k dispozícii na vyzdvihnutie vami alebo vami menovanou treťou
   stranou nájdete na webovom sídle www.ups.com/accesspoint podľa
   krajiny doručenia. Nevyzdvihnuté balíky budú vrátené spoločnosťou
   UPS odosielateľovi ako nedoručiteľné.
• Pred vydaním každej zásielky na odbernom mieste
   UPS Access Point™ môžu vás alebo inú osobu vo vašom mene v
   odbernom mieste UPS Access Point™ požiadať o poskytnutie
   dostatočného overenia totožnosti. Bližšie informácie o konkrétnych
   požiadavkách identifikácie nájdete na webovom sídle
   www.ups.com/accesspoint v krajine doručenia.
• Sadzby budú poskytnuté v čase odoslania, okrem prípadov, kedy
   boli sadzby zmluvne dohodnuté.
• Medzinárodný nebezpečný tovar a osobitné predmety podľa
   programu International Special Commodities sú zakázané pre
   možnosť odosielania na odberné miesta UPS Access Point™.
   Ostatné obmedzenia nájdete na webovom sídle
   ups.com/accesspoint podľa krajiny doručenia.

Ako môže spoločnosť UPS pomôcť s colným prejednávaním medzinárodných zásielok?

Služby colnej deklarácie UPS
Vaše zásielky budú prechádzať cez hranice rýchlo a budú doručené načas.

Spoločnosť UPS spoľahlivo spravuje každý deň milióny colných prejednaní zásielok na celom svete. Naše skúsenosti a globálne znalosti vám môžu pomôcť spĺňať požiadavky daných krajín a vyhýbať sa tak oneskoreniam súvisiacim s colným prejednávaním zásielok.

Okrem toho UPS získala alebo sa aktívne usiluje o získanie postavenia schváleného hospodárskeho subjektu (SHS) v rámci celej Európy, čo potvrdzuje, že je spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre medzinárodné dodávateľské reťazce. Táto akreditácia EÚ znamená, že colné úrady vybavujú UPS zásielky rýchlo, čím vlastne pomáhame so zrýchľovaním dodávateľských reťazcov.

Bežné služby colného prejednávania zásielok poskytujeme bezplatne; špeciálne služby colného prejednávania zásielok sú uvedené nižšie.

search Služby colnej deklarácie

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o colnom prejednávaní zásielok alebo informácie o aktuálnych cenách sú k dispozícii na webovej stránke www.ups.com alebo ich možno získať od nášho zákazníckeho centra na telefónnom čísle 02/16 877.

Ako môže spoločnosť UPS pomôcť s colným
prejednávaním medzinárodných zásielok?

UPS Paperless® Invoice (Elektronická faktúra UPS)

Táto služba umožňuje posielať s medzinárodnými zásielkami aj elektronické faktúry.

Spoločnosť UPS je prvým prepravcom, ktorý pri medzinárodných zásielkach ponúka elektronické faktúry. Je to ďalšia možnosť využívania
technológie na integráciu spracovávania objednávok, prípravy zásielok na expedíciu, a teraz už aj fakturácie, čo umožňuje zefektívnenie Vašej práce. Preto už netreba tlačiť a prikladať množstvo papierových faktúr k zásielkam odosielaným do miest určenia, v ktorých kancelárie colnej správy môžu prijímať elektronické formy faktúr.

Akákoľvek spoločnosť, bez ohľadu na veľkosť či priemyselné odvetvie, môže používať náš systém UPS Paperless Invoice (Elektronická faktúra UPS). A to bezplatne. Treba len navštíviť webovú stránku www.ups.com a prihlásiť sa na nej pomocou identifikačného čísla UPS (My UPS ID). Potrebujete len svoje zákaznícke číslo UPS (UPS account number), digitálne obrázky
svojho podpisu a hlavičku svojej spoločnosti. Okrem toho môžete potrebovať fakturačné údaje pre overovacie účely. Po dokončení prihlasovacieho procesu možno odosielať zásielky s využitím tohto systému do 24 hodín. Systém UPS Paperless Invoice (Elektronická faktúra UPS) spolupracuje bez problémov s inými zásielkovými systémami UPS – WorldShip a UPS Internet Shipping.

UPS FTZ Facilitator®

Táto služba umožňuje dovozcom i vývozcom používať spoločnosť UPS na prepravu medzinárodných zásielok „pod colnou ochranou“ z/do
globálnej zóny voľného/zahraničného obchodu (FTZ).

To umožňuje odosielať tovar zo/do zóny voľného/zahraničného obchodu bez používania iných prepravcov. Používanie jedného prepravcu
umožňuje dovozcom a vývozcom zvyšovať priehľadnosť a skvalitňovať sledovanie zásielok pri súčasnom obmedzovaní šancí na chyby a nákladov spojených s používaním viacerých prepravcov.

Celý postup je naozaj veľmi jednoduchý. Dovozca si vyberie UPS FTZ Facilitatora, ktorému budú adresované zásielky určené na doručenie v zóne voľného/zahraničného obchodu namiesto ich colného prejednania, pričom budú pod colnou ochranou. Na druhej strane, vývozca si vyberie UPS FTZ Facilitatora, ktorému bude tovar odosielaný pod colnou ochranou zo zóny voľného/zahraničného obchodu do medzinárodného
miesta určenia. Takže bez ohľadu na to, či dovážate alebo vyvážate, táto služba
Vám môže pomôcť dosiahnuť globálny záber s istotou.

Služba UPS FTZ Facilitator okrem toho poskytuje vášmu deklarantovi a prevádzkovateľovi FTZ rozšírený prístup k prepravnej dokumentácii na webovej stránke UPS Import Clearance Alert (www.ups.com/import).

Referenčné Informácie

Táto časť obsahuje informácie o:

• Možnostiach platby
• Zakázanom tovare a obmedzeniach služieb
• Záruke vrátenia peňazíe
• Zodpovednosti
• Prepravné podmienky

Diel A Základné Služby

5. REFERENČNÉ INFORMÁCIE

Aké sú možnosti platby?

Spoločnosť UPS ponúka niekoľko rôznych možností platby, ktoré vyhovujú potrebám našich zákazníkov.
Preštudujte si nižšie uvedenú tabuľku, aby ste si mohli vybrať tú možnosť platby, ktorá bude pre Vás najlepšia.

search Možnostiach platby

Všeobecné informácie
Za primeraných okolnosti si UPS vyhradzuje právo zadržať doručenie zásielky voči úhrade.

Platnosť faktúry: Všetky faktúry budú považované za akceptované tak, ako boli vystavené, ak UPS neobdrží do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry písomnú žiadosť o jej opravu.

S otázkou na možnosti platby ponúkané v mieste podaja zásielok sa obráťte na zákaznícke centrum UPS na telefónnom čísle 02/16 877.

Zakázaný tovar a obmedzenia služieb

Zakázaný tovar

Nasledujúci tovar je zakázané prepravovať do všetkých krajín, do ktorých UPS doručuje zásielky (ak neexistuje špecifická zmluva):

• Alkoholické nápoje
• Batožina bez doprovodu
• Klenoty a hodinky (okrem bižutérie a hodiniek-bižutérie), ktorých
   hodnota prevyšuje 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene na
   jeden balík¹
• Kože zvierat (nezdomácnených)
• Kožušiny
• Nebezpečný tovar/ohrozujúce materiály (podľa predpisov IATA a
   predpisov ADR)
• Osobné veci (s výnimkou vybraných krajín pokiaľ sú posielané so
   zúčastnenými centrami Mail Boxes Etc.)
• Peniaze, preplatiteľné dokumenty a predplatené platobné karty
• Pornografické materiály
• Rastliny
• Semená
• Slonovina a výrobky z nej
• Strelné zbrane
• Tabak a tabakové výrobky
• Tovar podliehajúci skaze
• Tovar výnimočnej hodnoty (napr. umelecké diela, starožitnosti, drahé
   kamene, zlato a striebro)
• Živé zvieratá

Medzi osobné veci patria predmety vlastnené odosielateľom, určené na jeho osobné používanie a vlastnené aspoň 6 mesiacov. Presná definícia osobných vecí sa v jednotlivých krajinách líši. Pre viac informácií kontaktujte Vašu miestnu UPS.

Batožina bez doprovodu sú kufre, tašky, plecniaky, kufríky a podobná batožina bez ohľadu na jej obsah (s výnimkou prepravy prázdnej, neuzamknutej a riadne zabalenej batožiny v súlade s nariadeniami UPS).

Medzi zakázaný tovar patrí aj: tovar pohybujúci sa v zmysle karnetu ATA a všetky dočasné vývozy a dovozy; tovar pohybujúci sa v zmysle FCR, FCT a CAD (platenie proti dokumentom); zásielky svojou povahou rizikové, ktoré majú sklon ku znečisteniu alebo poškodeniu osôb, tovaru či zariadení; tovar, ktorého prepravu nepovoľujú zákony krajiny pôvodu, tranzitnej krajiny alebo krajiny určenia (napr. slonovina a výrobky z nej); tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani (napr. alkoholické nápoje) alebo ktorý vyžaduje špeciálne zariadenia, bezpečnostné opatrenia či povolenia. Podľa platného zákona sa môže určitý tovar prepravovať iba vtedy, ak sú dodržané predpísané podmienky a tento tovar je vylúčený z leteckej prepravy (napr. kvapaliny v sklenených obaloch).

Preprava zakázaného tovaru s UPS na základe špecifickej zmluvy

Určité položky, ktoré sú na zozname zakázaných tovarov, príjme UPS na prepravu na základe špecifickej zmluvy uzatvorenej s odosielateľmi, ktorí majú pravidelné objemy zásielok a sú schopní dodržiavať príslušné predpisy.

UPS zaviedla program International Special Comodities (ISC), Ktorý umožňuje zákazníkom posielať zakázané predmety (napr. položky, ktoré vyžadujú ďalšie papierovanie alebo inšpekcie, alebo ktoré podliehajú skaze) do konkrétnych destinácií.

Položky, ktoré môžeme prepravovať na základe určitých kritérií, sú:
• Alkoholické nápoje
• Biologické látky, kategórie B, mimo zvieracích a ľudských vzoriek
• Rastliny
• Semená
• Tabak a tabakové výrobky
• Tovar podliehajúci skaze

Nie všetky komodity je možné prepravovať do všetkých krajín.

Viac informácií Vám telefonicky poskytne zákaznícke centrum UPS na čísle 02/16 877 alebo sa spojte s miestnym zástupcom UPS.

Zakázaný tovar a obmedzenia služieb

Alkoholické nápoje

Spoločnosť UPS ponúka program zasielania alkoholických nápojov, ktorý zákazníkom umožňuje zasielať alkoholické nápoje s obsahom najviac 70% alkoholu do určitých krajín a medzi určitými krajinami. Odosielatelia z liehovarníckeho priemyslu potrebujú zmluvu. Zákazníci, ktorí nepochádzajú z liehovarníckeho priemyslu môžu posielať darčeky v rámci EÚ bez zmluvy.

V rámci EÚ, alkoholické nápoje možno prepravovať buď s vyplatenou spotrebnou daňou alebo dočasne oslobodené od cla. Musia však mať obsah alkoholu najviac 70% a musia byť v nádobách s objemom najviac 5 litrov.

Spoločnosť UPS prijíma vnútroštátne zásielky takéhoto alkoholu v týchto krajinách alebo teritórium: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko. Do zahraničia možno alkohol zasielať medzi členskými štátmi EÚ okrem Fínska a Švédska. Vylúčené sú územia, ktoré nie sú súčasťou colnej únie EÚ ani spoločného systému dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH). Alkoholické nápoje dočasne oslobodené od cla nemožno zasielať v Lotyšsku ani na Malte, ako ani z týchto krajín.

Balíky obsahujúce alkoholické nápoje musia byť zreteľne označené na prepravnom štítku, nákladnom liste alebo na iných prepravných dokumentoch ako „alkoholické nápoje“. Alkoholické nápoje nemôžu byť vložené do zásielky, ktorá obsahuje nealkoholické výrobky. Okrem toho musia byť balíky obsahujúce alkoholické nápoje pripravené na vyzdvihnutie spoločnosťou UPS fyzicky oddelené od ostatných balíkov.

Spoločnosť UPS doručuje alkoholické nápoje iba dospelým osobám. Preto ak posielate alkohol na bytovú adresu, musíte si vybrať možnosť „Vyžiadaný podpis príjemcu – dospelej osoby“ (ďalšie informácie nájdete na strane 32 tohto sadzobníka).

Výrobky ako alkohol sa riadia režimami spotrebnej dane vo všetkých členských štátoch EÚ. Ako také si vyžadujú aj špecifické dokumenty alebo daňové označenie, ktoré musia sprevádzať všetky medzinárodné i niektoré vnútroštátne zásielky. Upozorňujeme na to, že spoločnosť UPS nebude automaticky žiadať o podpis príjemcu zásielky na dokumenty o spotrebnej dani a že spoločnosť UPS nevracia automaticky takéto dokumenty odosielateľovi.

Podrobnejšie informácie o režime spotrebnej dane uverejňuje Európska komisia a možno si ich vyhľadať na webe².

Môžete kontaktovať príslušného obchodného zástupcu alebo sa obrátiť na brožúru Preprava alkoholu UPS v ktorej nájdete ďalšie informácie.

Všeobecné povinnosti

Odosielateľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov platných v každej dotknutej krajine. Zásielky podliehajú kontrole a nie je možné vylúčiť ich prípadné oneskorenie spôsobené colnými úradmi alebo inými orgánmi verejnej správy.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zastaviť prepravu akéhokoľvek balíka, na ktorom nie sú uvedené kontaktné údaje odosielateľa a príjemcu alebo údaje o tovare, ktorý podľa nášho názoru nie je vhodný na prepravu alebo nie je primerane opísaný, označený alebo zabalený alebo nie je oštítkovaný spôsobom vhodným pre prepravu a sprevádzaný potrebnou dokumentáciou.

Nebudeme prepravovať žiadny tovar, ktorého prepravu nepovoľuje zákon alebo predpisy federálnej, republikovej či miestnej štátnej správy v krajine pôvodu alebo v krajine určenia, tovar, ktorý by mohol porušiť akékoľvek vývozné, dovozné či iné zákony, tovar, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť našich zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov alebo prepravné prostriedky, ďalej tovar, ktorý podľa nášho názoru môže zašpiniť, skaziť alebo inak poškodiť ostatný tovar či zariadenia, ako ani tovar, ktorý je z ekonomických, prípadne prevádzkových dôvodov nevhodný pre prepravu.

Spoločnosť UPS nesúhlasí s prepravou akýchkoľvek zakázaných predmetov. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie v týchto podmienkach alebo prepravných podmienkach spoločnosti UPS, ak spoločnosť UPS zistí, že balík obsahuje akýkoľvek zakázaný predmet, musíte spoločnosti UPS zaplatiť dodatočný minimálny administratívny poplatok vo výške 130 EUR okrem akýchkoľvek ďalších príslušných poplatkov. Platba tohto poplatku žiadnym spôsobom neobmedzuje ani nevylučuje vašu zodpovednosť voči spoločnosti UPS, ktorá vyplýva z porušenia prepravných podmienok spoločnosti UPS, ani to neznamená, že spoločnosť UPS prijíma akúkoľvek zodpovednosť alebo sa vzdáva akýchkoľvek práv v súvislosti s takýmito zakázanými predmetmi.

Nebezpečný tovar

UPS dodržiava nariadenia o leteckej preprave navrhnuté združením International Air Transport Association (IATA) a pravidlá cestnej prepravy navrhnuté UN ADR a do svojho systému národnej alebo medzinárodnej prepravy neprijíma nebezpečný tovar. Miestne nariadenia platia aj pre cestnú prepravu.

Firmy, ktoré prepravujú nebezpečný tovar bez príslušného označenia, dokumentácie a obalu sa vystavujú značným finančným a zákonným postihom.

Ak prepravujete svoje zásielky s UPS, zapamätajte si:

1 Ak chcete opätovne použiť obaly alebo kartónové krabice, odstráňte z nich všetky staré štítky. Akékoľvek staré štítky upozorňujúce na nebezpečný tovar spôsobia, že zásielka bude zadržaná na kontrolu, čím spôsobia oneskorenie služby, čo prinesie nepríjemnosti pre Vás i pre Vášho zákazníka.

2 Ak posielate tovar, ktorý by sa neprávom mohol považovať za nebezpečný, pretože má neobvyklý názov, vzhľad a podobne, je vhodné, aby ste v prepravnej dokumentácii výslovne uviedli, že „tovar nie je klasifikovaný ako nebezpečný“. To zabezpečí, že zásielka nebude zbytočne oneskorená. Za akékoľvek zavádzajúce vyhlásenie môže odosielateľ dostať vysokú pokutu.

Obmedzenia služieb

Spoločnosť UPS nedoručuje ani nevyzdvihuje zásielky z P.O. Box adries.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota jedného balíka je 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota jednej palety pre Worldwide Express Freight je 100 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota jedného balíka obsahujúceho klenoty a hodinky (ale nie bižutériu a hodinky-bižutériu¹) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierkovú službu COD poskytujeme v rámci EÚ, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Maximálna hodnota dobierkovej sumy je 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene za jeden balík v prípade platby šekom. Dobierková služba COD nie je dostupná pre paletové zásielky.

Maximálna hotovosť, ktorú môže UPS prijať od jedného príjemcu pre jedného odosielateľa je 5 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene za jeden deň (maximálne 750 EUR vo Francúzsku a menej ako 1 999,99 EUR v Taliansku).

Maximálna hodnota a deklarovaná hodnota jedného balíka pri vnútroštátnej službe UPS 1 Attempt Returns Plus shipment je 999 USD a pri vnútroštátnej službe UPS 3 Attempts Returns Plus shipment je 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota a deklarovaná hodnota jedného balíka pri uložení do maloobchodnej siete tretej strany alebo do UPS Access Point je 1 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.
Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota palety pri službe Worldwide Express Freight shipment je 100 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota jedného balíka odovzdaného predajcovi tretej strany alebo do UPS Access Point je 1 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota jedného balíka pri medzinárodnej službe UPS 1 Attempt Returns Plus shipment a pri medzinárodnej službe UPS 3 Attempts Returns Plus shipment je 50 000 USD; za predpokladu, že pre každú takúto zásielku s reálnou alebo deklarovanou hodnotou presahujúcou 999 USD, odosielateľ musí zabezpečiť aby bol vygenerovaný sumár UPS zásielka s vysokou hodnotou podpísaný vodičom UPS pri preberaní zásielky. Ak nie je obdržaný a podpísaný žiadny sumár zásielky s vysokou hodnotou, maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota pre každú taku zásielku je limitovaná na 999 USD.

Ekvivalent v miestnej mene sa dozviete telefonicky od zákazníckeho centra UPS na čísle 02/16 877.

Obmedzenie hmotnosti a rozmerov

Spoločnosť UPS stanovila v rámci všetkých svojich služieb špecifické hmotnostné a rozmerové limity pre odosielané balíky. Nasledujúce obmedzenia sa týkajú len jednotlivých balíkov. Z hľadiska celkovej hmotnosti zásielky alebo celkového počtu balíkov v rámci zásielky neexistujú žiadne limity.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg².

Maximálna dĺžka jedného balíka je 274 cm.

Maximálny rozmer jedného balíka je 400 cm v súčte dĺžky a obvodu.

Balíky vážiace viac než 25 kg vyžadujú osobitný štítok označujúci ťažké balíky.

Objemová hmotnosť balíkov s vysokým pomerom veľkosti k hmotnosti môže byť väčšia než ich skutočná hmotnosť. V takomto prípade spoločnosť UPS účtuje poplatky podľa objemovej hmotnosti.

U balíkov so zvýšenými nárokmi na manipuláciu môže byť účtovaný poplatok za dodatočnú manipuláciu.

Za balíky prekračujúce určité rozmerové obmedzenia, ktoré však nie sú väčšie, ako je maximálna veľkosť balíka UPS, môže byť účtovaná prirážka za veľký balík.

Balíky, ktoré prekračujú limity hmotnosti a veľkosti spoločnosti UPS, sa na prepravu neprijímajú. Ak budú zistené v systéme malých balíkov spoločnosti UPS, bude za ne účtovaný poplatok za prekročenie maximálnych limitov.

Záruka vrátenia peňazí UPS

Záruka vrátenia peňazí

Pre určité služby a vybrané miesta určenia UPS ponúka bezplatnú záruku vrátenia peňazí za prepravné poplatky. Ak budete chcieť zistiť, či táto možnosť platí aj pre Vašu zásielku, použite nástroj „Vypočítať čas a náklady“ na webovej stránke www.ups.com a zadajte prepravné údaje. Túto informáciu môžete získať aj telefonicky od zákazníckeho centra UPS na čísle 02/16 877. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje záruka vrátenia peňazí, platí, že ak sa nám nepodarí doručiť zásielku v príslušnej lehote, na požiadanie Vám vrátime alebo pripíšeme vo Váš prospech (alebo v prospech akejkoľvek inej osoby, ktorá zaplatila za prepravu) prepravné poplatky (alebo ich pomernú časť, ak v rámci dohodnutého časového limitu neboli dodané iba niektoré balíky zo zásielky pozostávajúcej z viacerých balíkov) v čistej hodnote bez akýchkoľvek príplatkov, DPH, colných poplatkov, daní či odvodov, avšak za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

a) Prepravná dokumentácia (vrátane štítkov) bola správne vyplnená a príslušný balík obsahoval prepravné štítky zhotovené prostredníctvom UPS online prepravných riešení alebo zodpovedal požiadavkám UPS vzťahujúcim sa na označovanie zásielok.

b) Každá ďalšia dokumentácia požadovaná krajinou pôvodu či krajinou určenia alebo ktoroukoľvek tranzitnou krajinou bola kompletne a presne vyplnená a priložená k balíku.

c) V relevantných prípadoch bol balík označený štítkom sobotného doručenia Saturday Delivery (platí pre miesta určenia, kde je táto služba dostupná).e);

d) Zásielka bola podaná na prepravu spoločnosti UPS v limitnom čase, ktorý UPS uvádza, alebo pred ním, aby mohla garantovať doručenie.

e) Obrátili ste sa na spoločnosť UPS s požiadavkou vrátenia prepravných nákladov písomne alebo telefonicky do 15 kalendárnych dní od dátumu plánovaného doručenia zásielky a oznámili ste jej meno a adresu príjemcu, dátum odoslania zásielky, hmotnosť balíka a UPS číslo zásielky (UPS Tracking Number).

f) Zásielka nesmie vyžadovať žiadnu ďalšiu manipuláciu, nesmie sa na ňu vzťahovať Poplatok za nadrozmernú paletu a nesmie obsahovať veľký balík v zmysle opisu v časti Doplnkové služby a poplatky tohto sadzobníka.

g) odosielateľ musí poskytnúť včasné odovzdanie všetkých príslušných informácií spoločnosti UPS. Včasné odovzudanie, ako sa používa v týchto Podmienkach, sa vzťahuje na elektronický prenos všetkých príslušných informácií (vrátane, ale nielen, úplného mena príjemcu, úplnej adresy doručenia a rozmerov a hmotnosti zásielky) do UPS 15 minút pred posledným nami určeným časom vyzdvihnutia pre garantované doručenie

  
  
Záruka neplatí, ak neskoré doručenie zásielky bolo spôsobené tým, že balík bol v rozpore s obmedzeniami služieb a podmienkami uvedenými v odseku 3.1 Prepravných podmienok UPS, ďalej ak neskoré doručenie bolo spôsobené udalosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť (ako je uvedené v odseku 6 Prepravných podmienok UPS) alebo z dôvodu zastavenia prepravy či vrátenia balíka podľa odseku 3.3 Prepravných podmienok UPS alebo vykonania záložného práva spoločnosťou UPS podľa Prepravných podmienok UPS.

Pre vylúčenie pochybností platí, že zodpovednosť UPS týkajúca sa záruky vrátenia peňazí je obmedzená podľa toho, čo bolo uvedené vyššie a záruka netvorí žiadny záväzok ani vyhlásenie, že zásielka príde na miesto určenia v určitom čase.

Zodpovednosť

Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky alebo za prekročenie dodacej lehoty zásielky

Nasledujúce predstavuje zhrnutie určitých podstatných ustanovení Prepravných podmienok spoločnosti UPS a slúži výlučne pre informačné účely. Úplné znenie Prepravných podmienok sa nachádza na stranách 44-45 a v prípade nejakého rozporu medzi úplným znením a týmto súhrnom je rozhodujúce úplné znenie.

Medzinárodná preprava: Na medzinárodnú prepravu sa môžu vzťahovať
medzinárodné dohovory: predovšetkým Varšavský alebo Montrealský dohovor pre leteckú prepravu a Dohovor CMR pre cestnú prepravu. Právne predpisy niektorých krajín môžu platnosť týchto dohovorov rozširovať aj na vnútroštátnu prepravu.

V prípade ich aplikácie upravujú ustanovenia Varšavského a Montrealského dohovoru a Dohovoru CMR našu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky alebo za prekročenie dodacej lehoty zásielky a vo väčšine prípadov ju obmedzujú.

– horná hranica podľa Varšavského a Montrealského dohovoru je obvykle
  19 Special Drawing Rights¹ (SDR’s) (SDR) (menových jednotiek
  zvláštnych práv čerpania MMF) na jeden kilogram tovaru, na ktorý sa
  vzťahuje.

– horná hranica podľa Dohovoru CMR je 8,33 SDR na kilogram (avšak v
  prípade prekročenia dodacej lehoty je jej výška obmedzená na výšku
  odplaty za prepravu).

Ostatná preprava: Tam, kde sa ustanovenia Dohovorov nebudú aplikovať, zaplatíme náhradu za stratu alebo poškodenie zásielky alebo za prekročenie dodacej lehoty zásielky len v takom prípade, keď tieto boli spôsobené našou nedbanlivosťou a len do maximálnej výšky 85 EUR na zásielku a len vtedy (ako vo všetkých prípadoch), keď strata bola preukázaná. Podrobnejšie informácie nájdete v Prepravných podmienkach UPS.

Uvedením vyššej hodnoty zásielky na prepravných dokumentoch spoločnosti UPS a zaplatením príslušného dodatočného poplatku môžete získať výhodu zvýšenia miery zodpovednosti. Ak uvediete pre prepravu vyššiu hodnotu zásielky a zaplatíte príslušné poplatky, zodpovednosť UPS bude obmedzená na preukázané škody neprevyšujúce túto uvedenú hodnotu (pozrite si „Doplnkové služby“ na strane 32).

Maximálna hodnota príslušného tovaru nemôže v žiadnom prípade prekročiť 50 000 USD (500 USD v prípade klenotov alebo hodiniek iných ako bižutéria) alebo ekvivalent v domácej mene na balík v zásielke zloženej z malých balíkov alebo 100 000 USD alebo ekvivalent v domácej mene na paletu v zásielke Worldwide Express Freight, nakoľko UPS neposkytuje prepravu tovaru v hodnote prevyšujúcej uvedené sumy.

S výnimkou prípadov, keď ustanovenia dohovorov alebo iné platné zákony štátov ustanovia inak, nebudeme poskytovať náhradu za čisto ekonomické straty (ako sú ušlý zisk, strata obchodných príležitostí alebo strata tržieb spôsobená nemožnosťou používania), a to i v prípade, keď pri príslušnej zásielke bola uvedená hodnota. Nezodpovedáme ani za poškodenie alebo stratu obalu alebo prepravných paliet.

  
  
Akékoľvek nároky voči spoločnosti UPS nám musia byť oznámené písomne čo najskôr, a tiež v špecifickej lehote uvedenej v Prepravných podmienkach UPS. Za určitých okolností môžu ustanovenia dohovorov (ak sa budú aplikovať) povoliť uplatnenie nároku voči UPS aj mimo týchto lehôt.

Okrem vyššie uvedeného platí, že akékoľvek súdne konanie v súvislosti so zásielkou musí byť začaté a upovedomenie o tom nám musí byť doručené do ôsmich mesiacov odo dňa doručenia zásielky alebo (v prípade, že sa doručenie neuskutočnilo) odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. V prípade aplikácie Varšavského dohovoru, Montrealského dohovoru alebo Dohovoru CMR platia dlhšie lehoty na začatie súdneho konania: v súhrne, 2 roky v prípade Varšavského dohovoru a Montrealského dohovoru a 1 rok (3 roky, ak ide o úmyselné porušenie povinnosti zo strany UPS) v prípade Dohovoru CMR.

Prepravné podmienky UPS

Táto verzia Sadzobníka je aktuálna ku dňu jeho publikácie. Najnovšiu verziu, platnú vždy pre aktuálne zásielky, možno kedykoľvek nájsť na webovej stránke www.ups.com alebo získať z kancelárie spoločnosti UPS.

1. Úvod
A. Tieto podmienky a dojednania („podmienky“) špecifikujú základ, na ktorom bude spoločnosť United Parcel Service („UPS“) prepravovať balíky, listy a obálky („balíky“). Tieto podmienky sú dopĺňané aktuálne platným UPS Sadzobníkom a tabuľkami zón („Sadzobníky“). Sadzobníky obsahujú dôležité podrobnosti o službách spoločnosti UPS, ktoré si odosielateľ musí prečítať a ktoré tvoria súčasť zmluvy medzi spoločnosťou UPS a odosielateľom.

B. Termín „UPS“ znamená a odosielateľova zmluva bude uzavretá so spoločnosťou UPS splnomocneným dodávateľom služieb v krajine, kde sa zásielka odovzdáva na prepravu, ak taký jestvuje, s ktorým sa možno spojiť prostredníctvom adresy c/o 5 Avenue Ariane, 1200 Brusel, Belgické kráľovstvo (hoci toto samo o sebe sa nemôže považovať za výber sídla, ani za udelenie jurisdikcie ktorémukoľvek súdu). Táto spoločnosť bude tiež (prvým) prepravcom tovaru pre účely Konvencií uvedených v bode C.

C. Tam, kde letecká preprava zahŕňa konečné miesto určenia alebo zastávku mimo krajiny pôvodu, môže platiť Varšavský dohovor. Varšavský dohovor upravuje a vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcov za straty alebo škody alebo zdržanie nákladu. (Na účely týchto podmienok znamená výraz „Varšavský dohovor“ (i) The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel súvisiacich s medzinárodnou leteckou dopravou) podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929 alebo (ii) tento Dohovor v znení pozmenenom alebo doplnenom akýmkoľvek protokolom alebo dodatočným dohovorom alebo (iii) Montrealský dohovor z roku 1999, podľa okolností každého prípadu.) Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie v opačnom zmysle, môže medzinárodná doprava po ceste podliehať nariadeniam The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave) podpísanej v Ženeve 19. mája 1956 („Konvencia o CMR“).

D. Zaslanie môže byť uskutočnené prostredníctvom akejkoľvek zo sprostredkovateľských medzizastávok, ktorú UPS považuje za vhodnú. Spoločnosť UPS môže zaangažovať subdodávateľov na výkon služieb a plnenie zmlúv ako vo svojom vlastnom mene, tak aj v mene jej služobníkov, zástupcov a subdodávateľov, z ktorých každý má mať prospech z týchto podmienok.

E. V týchto podmienkach znamená výraz „Nákladný list“ jeden nákladný list/oznámenie o odoslaní tovaru spoločnosti UPS alebo údaje uvedené pre ten istý dátum, adresu a úroveň služby na zázname o prevzatí. Všetky balíky zahrnuté v nákladnom liste sa považujú za jednu zásielku.

2. Rozsah služby
Ak nebudú dohodnuté žiadne osobitné služby podliehajúce týmto podmienkam, služba, ktorú má poskytnúť spoločnosť UPS, sa obmedzuje na prevzatie, prepravu, colné vybavenie, kde to je vhodné, a dodávku zásielky. Odosielateľ si uvedomuje, že zásielky budú spojené so zásielkami iných odosielateľov pre prepravu, a že spoločnosť UPS nemusí sledovať príchod a odchod jednotlivých zásielok vo všetkých manipulačných strediskách.

UPS nie je všeobecný prepravca a vyhradzuje si právo na svoje plné uváženie odmietnuť prepravu akejkoľvek zásielky mu predloženej na zaslanie.

3. Prepravné podmienky
Táto časť špecifikuje rôzne obmedzenia a podmienky, ktoré sa použijú na prepravu balíkov spoločnosťou UPS. Vysvetľuje tiež, aké následky pre odosielateľa bude mať predloženie balíkov na prepravu, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky.

3.1 Obmedzenia a podmienky služieb

Balíky musia zodpovedať obmedzeniam uvedeným dolu v odsekoch od (i) do (iv).

(i) Balíky nesmú vážiť viac ako 31,5 kilogramu alebo 70 kilogramov (v závislosti od krajiny podania zásielky spoločnosti UPS na prepravu a krajiny určenia, ako sa špecifikuje v Sadzobníkoch), alebo ich dĺžka presahovať 274 centimetrov alebo súčet ich dĺžky a obvodu byť väčší ako 419 centimetrov.

(ii) Hodnota ktoréhokoľvek balíka nesmie prekročiť ekvivalent sumy 50 000 USD v miestnej mene. Okrem toho hodnota akýchkoľvek klenotov a náramkových hodiniek, iných ako je bižutéria alebo bižutériové hodinky, v balíku nesmie prekročiť ekvivalent sumy 500 USD v miestnej mene.

(iii) Balíky nesmú obsahovať žiadne zakázané tovary uvedené v Sadzobníkoch vrátane (avšak bez obmedzenia na) tovarov nezvyčajnej hodnoty (ako sú umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, známky, vzácne predmety, zlato alebo striebro), peňazí alebo obchodovateľných dokumentov (ako sú šeky, zmenky, obligácie, vkladné knižky, predplatené kreditné karty, certifikáty na akcie ani iné cenné papiere), strelných zbraní a nebezpečných tovarov.

(iv) Balíky nesmú obsahovať tovary, ktoré môžu ohrozovať život človeka alebo zvieraťa, ani žiadne dopravné prostriedky, ani tovary, ktoré by mohli poškvrniť alebo poškodiť iné tovary prepravované spoločnosťou UPS, alebo ktorých preprava, vývoz alebo dovoz sú zakázané platnými zákonmi.

Odosielateľ zodpovedá za presnosť a úplnosť údajov uvedených v nákladnom liste a za zaručenie toho, že všetky balíky špecifikujú adekvátne kontaktné údaje o odosielateľovi a príjemcovi balíka, a že sú tak zabalené, označené a opatrené nálepkami, že ich obsah je tak popísaný a klasifikovaný, a že sú sprevádzané takou dokumentáciou, ktorá môže byť (v každom prípade) potrebná na to, aby boli vhodné na prepravu a aby boli splnené požiadavky Sadzobníkov a platných zákonov. Pokým nie je jasne určená úroveň služieb na nákladnom liste alebo iná uplatniteľná dokumentácia UPS, zasielania budú uskutočňované na základe Expresnej služby (podľa dostupnosti do vybraných miest) a všetky uplatniteľné sadzby budú príslušne vypočítané.

Odosielateľ zaručuje, že všetky balíky odovzdané na prepravu na základe týchto podmienok sú v súlade s obmedzeniami uvedenými v odsekoch od (i) do (iv) vyššie a boli pripravené v bezpečných objektoch ním samým (v prípade individuálneho odosielateľa) alebo spoľahlivými pracovníkmi, ktorých zamestnáva alebo (v odlišných prípadoch) subjektom, ktorý spoločnosti UPS odovzdal zásielku, a boli chránené proti neoprávneným zásahom počas ich prípravy, skladovania a prepravy do spoločnosti UPS. Spoločnosť UPS sa za týchto podmienok spolieha na túto záruku prijatím akéhokoľvek balíka na prepravu. Akékoľvek iné balíky sú z prepravy vylúčené.

3.2 Tovary podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu a tovary citlivé na teplotu sa budú prepravovať, ak odosielateľ súhlasí, že je to na jeho riziko. Spoločnosť UPS nezabezpečuje osobitné zaobchádzanie pre takéto balíky.

3.3 Odmietnutie a pozastavenie prepravy

(i) Ak sa spoločnosť UPS dozvie, že niektorý balík nespĺňa niektoré z hore uvedených obmedzení alebo podmienok, alebo že ktorákoľvek suma dobierky (COD) uvedená na dobierkovom nákladnom liste (COD) presahuje limity špecifikované v odseku 8, spoločnosť UPS môže odmietnuť prepraviť príslušný balík (alebo ktorúkoľvek zásielku, ktorej je súčasťou) a, ak sa preprava už začala, spoločnosť UPS môže pozastaviť prepravu a zadržať balík alebo zásielku na základe príkazu odosielateľa.

(ii) Spoločnosť UPS môže takisto pozastaviť prepravu, ak nemôže tovar doručiť, ak príjemca odmieta akceptovať dodávku, ak nedokáže uskutočniť dodávku, pretože adresa nie je správna (po vynaložení všetkých rozumných prostriedkov na vyhľadanie správnej adresy), alebo preto, že sa zistí, že správna adresa sa nachádza v inej krajine ako je uvedené na balíku alebo na nákladnom liste, alebo ak nemôže vyinkasovať sumy splatné príjemcom pri dodávke.

(iii) V prípadoch, ak je spoločnosť UPS oprávnená pozastaviť prepravu balíka alebo zásielky, je oprávnená súčasne aj na jej vrátenie odosielateľovi podľa svojho uváženia.

3.4 Odosielateľ bude zodpovedný a zaplatí a odškodní UPS všetky primerané náklady a výdavky (vrátane uskladnenia), ktoré vzniknú spoločnosti UPS, akékoľvek straty, dane a colné poplatky, ktoré môže spoločnosť UPS utrpieť, a za všetky nároky uplatnené voči spoločnosti UPS z dôvodu, (i) že zásielka nezodpovedá ktorýmkoľvek z obmedzení alebo podmienok alebo vyhlásení uvedených v bode 3.1 hore (ii) akéhokoľvek odmietnutia alebo dočasného pozastavenia prepravy alebo vrátenia zásielky (alebo jej časti) spoločnosťou UPS, ktoré je na základe tohto bodu 3 dovolené alebo (iii) že odosielateľ poruší tieto podmienky. V prípade vrátenia balíka zásielky (alebo jej časti) bude odosielateľ zodpovedný aj za všetky uplatniteľné poplatky za prepravu vypočítané v súlade s platnými komerčnými sadzbami spoločnosti UPS.

3.5 Ak odosielateľ predloží spoločnosti UPS balík, ktorý nespĺňa akékoľvek z obmedzení uvedených hore v bode 3.1 bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti UPS, spoločnosť UPS neuhradí žiadne straty akokoľvek vzniknuté, ktoré môže odosielateľ utrpieť v súvislosti s prepravou balíka spoločnosťou UPS (bez ohľadu na to, či taký nesúlad bol spôsobený alebo prispel k strate i pri akejkoľvek nedbanlivosti, okrem úmyselného zneužitia, spoločnosťou UPS alebo akejkoľvek nedbanlivosti, vrátane úmyselného zneužitia svojich zamestnancov, dodávateľov alebo zástupcov) a ak spoločnosť UPS nepozastaví prepravu z dôvodu povoleného týmito podmienkami, odosielateľ nie je oprávnený dostať akúkoľvek refundáciu za poplatky za prepravu, ktoré zaplatil. Spoločnosť UPS si môže uplatniť nárok v súlade s takýmto nedodržaním podmienok.

3.6 Ak po pozastavení prepravy balíka alebo zásielky v súlade s týmito ustanoveniami spoločnosť UPS nedokáže v priebehu primeraného času získať pokyny odosielateľa na naloženie s balíkom alebo zásielkou, alebo identifikovať odosielateľa alebo akúkoľvek inú osobu oprávnenú k tovaru (majúc za potrebu otvoriť balík), spoločnosť UPS má právo zničiť alebo predať balík alebo zásielku podľa svojho vlastného uváženia. Výnosy z takéhoto predaja sa najprv použijú na všetky poplatky, náklady alebo výdavky (vrátane úrokov) neuhradených v súvislosti s balíkom alebo zásielkou, alebo inak od dotknutého odosielateľa. Akýkoľvek zostatok pripadá k dobru odosielateľovi.

3.7 Pokiaľ to právny poriadok nezakazuje, spoločnosť UPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek balík, odovzdaný jej na prepravu.

4. Colné odbavovanie
V prípade, ak si balík vyžaduje colné odbavenie, odosielateľ je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť, že prijemca poskytne úplnú a správnu dokumentáciu na tento účel, avšak spoločnosť UPS bude jednať v mene, na náklady a na zodpovednosť odosielateľa alebo prijemcu pri colnom odbavovaní. Rozumie sa, že v prípade zásielok, u ktorých je miesto odoslania a miesto určenia na tom istom colnom území, spoločnosť UPS vybaví colné odbavenie iba ak na to dostane pokyn. Odosielateľ tiež súhlasí, že spoločnosť UPS môže byť považovaná za príjemcu balíka alebo zásielky výhradne na účel vymenovania colného deklaranta na uskutočnenie prípadného colného odbavenia, pokiaľ to právne predpisy dovoľujú.

5. Platba
5.1 Sadzby za prepravu a za iné služby sú špecifikované v Sadzobníkoch a ak nebudú zaplatené pred odoslaním, všetky poplatky musia byť zaplatené do 7 dní od prijatia faktúry alebo v priebehu takej inej lehoty, akú si odosielateľ mohol písomne dohodnúť so spoločnosťou UPS. UPS môže overiť skutočnú a/alebo rozmerovú hmotnosť zásielky a ak je väčšia ako deklarovaná hmotnosť, z tohto dôvodu účtovať naviac. Ak sa nepreukáže iné, faktúra sa na tento účel bude považovať za prijatú tri pracovné dni po dátume faktúry.

5.2 Ak: a) sa od spoločnosti UPS požaduje zaplatenie akýchkoľvek daní, odvodov alebo zrážok v mene odosielateľa, príjemcu alebo tretej osoby, b) vybraný spôsob účtovania naznačuje, že príjemca alebo tretia osoba by mali platiť akékoľvek poplatky, alebo (c) akékoľvek dane, odvody, pokuty, poplatky alebo výdavky boli vyrubené, či už právom alebo nie vládnymi orgánmi alebo ich spoločnosť UPS musí zaplatiť z akéhokoľvek dôvodu vrátane neposkytnutia správnej informácie a dokumentácie alebo akýchkoľvek povolení alebo súhlasov potrebných v súvislosti s prepravou zo strany odosielateľa alebo príjemcu, odosielateľ bude spoločne a nerozdielne zodpovedať spoločnosti UPS spolu s prijemcom a tretími stranami za túto sumu. V prípade, ak z vybraného spôsobu účtovania bude vyplývať, že platba má byť najskôr účtovaná príjemcovi alebo akejkoľvek tretej osobe (bez ohľadu na zmluvnú zodpovednosť odosielateľa za platbu), spoločnosť UPS uplatní nárok na zaplatenie predmetnej platby najskôr voči príjemcovi a/alebo tretej osobe.. V prípade, že predmetná platba nie je bezprostredne plne zaplatená spoločnosti UPS niektorou z vyššie uvedených strán, je odosielateľ povinný predmetnú platbu zaplatiť spoločnosti UPC na prvú písomnú výzvu spoločnosti UPS. V ostatných prípadoch sa odosielateľ zaväzuje zaplatiť predmetné platby spoločnosti UPS na prvé požiadanie. Spoločnosť UPS nie je povinná samostatne uplatňovať nárok na platbu proti prijemcovi alebo akejkoľvek tretej strane.

5.3 Každá suma, ktorá sa má zaplatiť spoločnosti UPS, ktorá je po termíne splatnosti, bude zaťažená úrokom o 2 % vyšším ako je jednodenná úroková sadzba na medzibankové pôžičky platná v deň splatnosti v krajine, v ktorej sa balík odovzdáva spoločnosti UPS na prepravu, a to od termínu splatnosti do dátumu, keď spoločnosť UPS dostane platbu, bez ohľadu na to, či pred alebo po súdnom rozhodnutí. Nakoniec, UPS si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok za omeškanie maximálne až do výšky ekvivalentu v lokálnej mene zodpovedajúcemu 40 EUR za každú faktúru.

5.4 Ak odosielateľ, príjemca alebo niektorá iná osoba nezaplatí akúkoľvek sumu na základe týchto podmienok, spoločnosť UPS môže zadržať ktorékoľvek balíky, ktoré prepravuje, až do momentu prijatia platby v plnej výške, alebo môže predať takéto balíky a výnosy využiť na kompenzovanie dlhu v súlade s platnými miestnymi zákonmi. Celý nezaplatený zostatok zostáva splatný.

5.5 Sadzby za prepravu spoločnosti UPS uvedené v Sadzobníku sú vypočítané iba pre prepravu balíkov, ktoré nepresahujú v hodnote miestnej meny ekvivalent sumy 50 000 USD (alebo inú príslušnú hodnotu, ak je nižšia). V prípade, že sa spoločnosť UPS dozvie, že vykonala prepravu balíka prekračujúceho túto sumu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti UPS, vtedy sa k inak platným sadzbám a poplatkom a akýmkoľvek iným náhradám podľa týchto podmienokuplatní dodatočná prepravná sadzba ekvivalentná 5 % zo sumy presahujúcej 50 000 USD.

6. Prerušenie služby
Ak spoločnosť UPS nemôže začať alebo pokračovať v preprave balíka odosielateľa z dôvodu, na ktorý nemá vplyv, UPS tým neporuší svoju zmluvu s odosielateľom, avšak spoločnosť UPS podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane uskutočniteľné za daných okolností, aby začala alebo pokračovala v preprave. Príkladmi udalostí, na ktoré UPS nemá vplyv, sú narušenia leteckej alebo pozemnej prepravy v dôsledku zlého počasia, požiarov a povodní, vojen, nepriateľských akcií a občianskych nepokojov, konania vlády alebo iných verejných orgánov (vrátane bez obmedzenia ciel) a pracovných sporov alebo záväzkov, ktoré majú vplyv na spoločnosť UPS alebo na niektoré iné osoby.

7. Záruka vrátenia peňazí
U určitých služieb a miest určenia spoločnosť UPS ponúka záruku vrátenia peňazí na zasielateľské sadzby. Podrobnosti o jej použiteľnosti, podmienkach a o príslušných časoch doručenia a najneskoršieho prijatia pre príslušnú službu a miesto určenia sú také, aké sú uvedené v Sadzobníkoch na webovej lokalite spoločnosti UPS (www.ups.com), vždy ako platné v čase prevzatia tovarov na prepravu a môžu byť potvrdené aj kontaktom s miestnym telefonickým strediskom služieb spoločnosti UPS. Aby nevznikli pochybnosti, je zodpovednosť spoločnosti UPS podľa záruky vrátenia peňazí obmedzená na predošlé a záruka nevytvára akúkoľvek formu záväzku alebo vyhlásenia, že zásielka príde do určitého času.

8. Dobierka (COD – Collect on Delivery)
Pre určité destinácie, o ktorých informuje miestne telefonické stredisko služieb spoločnosti UPS, poskytuje spoločnosť UPS službu COD po zaplatení dodatočného poplatku stanoveného v Sadzobníkoch. Ak odosielateľ využije túto službu, ktorá podlieha ustanoveniam špecifikovaným dolu (vrátane ustanovení súvisiacich s valutovou konverziou), vyinkasuje spoločnosť UPS v mene odosielateľa COD sumu uvedenú v nákladnom liste.

Sumy COD musia byť špecifikované na nákladnom liste v EUR alebo v obežive krajiny určenia, ak je iné ako EUR. V prípade, ak budú ktorékoľvek zo súm COD špecifikované na nákladnom liste vyinkasované od príjemcu a/alebo zaplatené odosielateľovi uvedené v navzájom odlišných obeživách, bude konverzia (resp. konverzie) urobená v takom výmennom kurze (resp. kurzoch), aké môže spoločnosť UPS primerane určiť.

Spoločnosť UPS neprijíma zodpovednosť za akékoľvek kurzové riziká.

8.1 Hotovostné COD – Pokiaľ má UPS pokyn na nákladnom liste v súlade s príslušnými smernicami UPS, aby prijala len hotovosť, UPS bude inkasovať len hotovosť v mene krajiny určenia. Pokiaľ sa inkasuje hotovosť, maximálna inkasovateľná suma v tejto forme v mene odosielateľa je ekvivalent 5 000 USD v lokálnej mene na príjemcu a deň. Neodporujúc vyššie uvedenému pravidlu inkasovateľná suma v hotovosti v mene odosielateľa od príjemcov nachádzajúcich sa v nasledujúcich krajinách pre zásielky COD nesmie prekročiť príslušné sumy na príjemcu a deň: Belgicko: 3 000 EUR; Španielsko: 2 499 EUR; Grécko: 500 EUR; Portugalsko: 1 000 EUR; Taliansko: 1 999,99 EUR; Francúzsko: 1 000 EUR; Rumunsko: 10 000 RON pre osoby, 5 000 RON pre právne subjekty; Švédsko: 3 000 SEK, Poľsko: 15 000 PLN. Ak dopravca stanoví sumu COD presahujúcu tieto limity, UPS má automaticky právo prijať šeky na celú sumu, alebo na akúkoľvek jej časť.

Ďalšie obmedzenia môžu občas platiť v určitých krajinách; podrobnosti týchto obmedzení budú stanovené buď v Príručkách, alebo na webovskej stránke UPS (www.ups.com).

Ak odosielateľ stanoví sumu COD presahujúcu tieto limity, UPS má automaticky právo prijať šeky na celú sumu, alebo na akúkoľvek jej časť.

8.2 Šeková COD – Ak nákladný list nedáva spoločnosti UPS jasný pokyn (ktorý je v súlade s platnými smernicami spoločnosti UPS), aby akceptovala iba hotovosť, spoločnosť UPS môže akceptovať platbu buď v hotovosti (s prihliadnutím na obmedzenia uvedené v časti 8.1) alebo akýmkoľvek druhom šeku vystaveným na odosielateľa, ktorý je uznávaný v krajine určenia zásielky. V prípade, ak spoločnosť UPS akceptuje šeky, maximálna inkasovateľná suma v akejkoľvek forme nemôže prekročiť ekvivalent 50 000 USD na jeden balík (alebo inú príslušnú hodnotu, ak je nižšia). V prípade, ak je spoločnosti UPS dovolené akceptovať šek, môže prijať šek denominovaný v EUR alebo v miestnej peňažnej mene krajiny určenia, ak je iná ako EUR.

8.3 Platba zinkasovanej sumy COD – V prípade, ak spoločnosť UPS inkasuje hotovosť, spoločnosť UPS zaplatí odosielateľovi ekvivalentnú sumu v miestnej peňažnej mene krajiny, v ktorej bola zásielka odovzdaná spoločnosti UPS na prepravu. Spoločnosť UPS môže uskutočniť takéto platby súm COD buď peňažným prevodom na ktorýkoľvek bankový účet oznámený spoločnosti UPS odosielateľom alebo vystavením šeku v prospech odosielateľa.

Akékoľvek šeky v prospech odosielateľa, vystavené buď spoločnosťou UPS ako sa definuje vyššie, alebo prijímateľom, a zinkasované spoločnosťou UPS podľa odseku 8.2, môžu byť buď odoslané odosielateľovi obyčajnou poštou na riziko odosielateľa, alebo odovzdané odosielateľovi alebo ktorejkoľvek inej osobe, ktorá preukáže oprávnenie na akceptovanie šeku za odosielateľa.

8.4 V prípade, ak odosielateľ nedostane sumy COD, odosielateľ je povinný písomne informovať spoločnosť UPS do 45 dní od dátumu dodávky príslušného balíka.

8.5 Odosielateľ odškodní spoločnosť UPS za všetky straty, výdavky a nároky uplatnené voči spoločnosti UPS príjemcom alebo inou osobou, vzniknuté v prípade, ak spoločnosť UPS nedodá balík z toho dôvodu, že príjemca nezaplatí sumu COD v náležitej forme alebo ak odmietne akceptovať balík.

8.6 Zodpovednosť spoločnosti UPS vo vzťahu k sume, ktorá sa má vyinkasovať, neprekročí buď príslušnú maximálnu sumu, ktorá má byť vyinkasovaná za týchto podmienok, alebo sumu COD uvedenú na nákladnom liste, pričom platí menšia z týchto súm. Okrem toho suma COD nesmie v žiadnom prípade prekročiť hodnotu tovarov v mieste ich určenia, plus platné poplatky za prepravu. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, suma COD nepredstavuje vyhlásenie hodnoty na účely odseku 9.4 ani inak, a preto neovplyvňuje ručenie spoločnosti UPS za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo omeškanie samotných tovarov. Spoločnosť UPS neakceptuje žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nečestné alebo podvodné konanie v mene príjemcu vrátane, avšak bez obmedzenia na, predloženie podvodného šeku alebo šeku, ktorý sa neskôr preukáže nekrytý, ani za šeky nesprávne vystavené príjemcom.

9. Zodpovednosť
9.1 Tam, kde platí Varšavský dohovor alebo Dohovor CMR alebo iné štátne predpisy, ktoré vykonávajú uvedené dohovory (pre zjednodušenie pod názvom Nariadenia dohovorov), alebo tam, kde sa uplatňujú (a do miery, do ktorej sa uplatňujú) iné záväzné štátne predpisy, sa zodpovednosť UPS riadi a bude obmedzená platnými nariadeniami.

9.2 Tam, kde neplatia Nariadenia dohovorov ani iné záväzné štátne predpisy, spoločnosť UPS bude zodpovedná len za to, že nevykonávala svoje povinnosti s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane a jej zodpovednosť sa bude výhradne riadiť týmito podmienkami a (okrem prípadov zranenia alebo smrti osôb) bude obmedzená na preukázané škody v hodnote, ktorá sa rovná ekvivalentu 85 EUR v miestnej mene na jednu zásielku, ak odosielateľ neuviedol vyššiu hodnotu podľa odstavca 9.4 nižšie.

9.3 Ak nárokujúca strana (alebo iná osoba, ktorá odvodzuje svoje právo na reklamáciu od nárokujúcej strany) spôsobila alebo prispela k akejkoľvek strate, škode alebo oneskoreniu zásielky či balíka, môže byť akýkoľvek záväzok vyplývajúci zo zodpovednosti spoločnosti UPS za toto (obmedzený tak, ako je uvedené vyššie) znížený alebo zrušený v súlade so zákonmi vzťahujúcimi sa na spoluvinu pri nedbalosti.

9.4 Ak ustanovenia odstavca 9.5 nestanovia inak, môže sa na odosielateľa vzťahovať vyššia hranica odškodného, než poskytuje UPS podľa odstavca 9.2 vyššie, alebo ktorá môže byť poskytnutá na základe Nariadení konvencií alebo iným záväzným štátnym právom. Odosielateľ si ju môže zabezpečiť tak, že uvedie vyššiu hodnotu na nákladnom liste a zaplatí dodatočné poplatky uvedené v Sadzobníkoch. Ak odosielateľ uvedie vyššiu hodnotu pre prepravu a zaplatí dodatočné poplatky, obmedzí sa zodpovednosť UPS len na preukázané škody nepresahujúce uvedenú hodnotu. Hodnota zmieneného tovaru nesmie v žiadnom prípade prekročiť hranice určené v odstavci 3.1 (ii).

9.5 Okrem prípadov, kde Nariadenia dohovorov alebo iné záväzné štátne predpisy vyžadujú inak, UPS nepreberá zodpovednosť za čisto ekonomické straty, ako náklady za alternatívny spôsob prepravy, stratu zisku, stratu obchodných príležitostí alebo stratu tržieb spôsobených nemožnosťou používania, ktorá vyplýva zo straty, poškodenia alebo oneskorenia zásielky či balíka, bez ohľadu na to, či bola v súvislosti s uvedenou zásielkou deklarovaná jej hodnota podľa odstavca 9.4.

UPS nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo stratu akejkoľvek zásielky.

10. Doručenie
Spoločnosť UPS môže doručiť zásielku príjemcovi menovite uvedenému na nákladnom liste alebo ktorejkoľvek inej osobe, ktorá vyzerá oprávnená na prevzatie doručenia zásielky v mene príjemcu (ako sú osoby nachádzajúce sa v tých istých objektoch ako príjemca alebo susedia príjemcu). Ak príjemca nie je k dispozícii, môže byť balík ponechaný v poštovej schránke príjemcu, ak je na to vhodná. Prijemca musí byť informovaný o každom alternatívnom spôsobe doručenia prostredníctvom oznámenia zanechaného v jeho priestoroch. Ak nie je s odosielateľom dohodnuté inak, UPS môže aplikovať akékoľvek alternatívne spôsoby doručenia [] vybrané príjemcom v súlade s Podmienkami UPS Môj výber služieb alebo akékoľvek iné dohody medzi spoločnosťou UPS a príjemcom. Tieto alternatívne spôsoby doručenia zahŕňajú, bez obmedzenia, presmerovanie [] doručenia balíka na alternatívnu adresu (vrátane UPS Access Point), ktorý autorizuje kuriéra nechať balík v priestoroch príjemcu, [] zmeniť službu [], ktorú vybral odosielateľ alebo preplánovanie doručenia. Odosielateľ tiež súhlasí s tým, príjemca môže získať [] informácie o doručení balíka. Odosielateľ sa výslovne vzdáva každého nároku voči UPS vyplývajúceho z toho, že [] spoločnosť UPS dodržiavala akékoľvek inštrukcie poskytované príjemcom []. Spoločnosť UPS môže použiť elektronické zariadenie na získanie dokladu o doručení a odosielateľ súhlasí, že nebude mať námietky iba na tom základe, že príslušné informácie boli získané a uložené v elektronickej forme, ak sa spoločnosť UPS bude spoliehať na jeho tlačenú kópiu ako dôkaz. Okrem prípadov, kde Nariadenia dohovorov alebo iné záväzné vnútroštátne právne predpisy požadujú niečo iné, neprijíma spoločnosť UPS žiadnu zodpovednosť za žiadnych okolností za pozastavenie prepravy, presmerovania doručenia ( či už inému príjemcovi alebo na inú adresu ako je uvedené na nákladnom liste ) alebo vrátenie balíka jeho odosielateľovi, a v prípade ak sa spoločnosť UPS o to pokúsi, ale sa jej to nepodarí, nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto neúspech a ani akékoľvek straty týmto vyvolané.

11. Ochrana údajov
11.1 UPS má právo spracovať údaje poskytnuté odosielateľom alebo príjemcom v súvislosti s prepravou UPS, preniesť tieto údaje iným spoločnostiam skupiny a dodávateľom UPS, vrátane do iných krajín, ktoré nemusia mať rovnaký stupeň ochrany údajov ako krajina, v ktorej sa zásielka predkladá UPS, a nechať ich tam spracovať, ak a v rozsahu, v ktorom je prenos a spracovanie údajov v týchto krajinách potrebné pre vykonanie dohodnutých prepravných služieb.

Odosielateľ zaručuje, že (i) získal osobné údaje, ktoré odosielateľ poskytol UPS pre zásielku, zákonným spôsobom, (ii) je oprávnený poskytnúť tieto dáta UPS, vrátane ak a v rozsahu, v ktorom je prenos a spracovanie údajov v týchto krajinách potrebné pre vykonanie dohodnutých prepravných služieb, a (iii) získal informovaný a špecifický súhlas od príjemcu, že UPS môže príjemcovi odoslať e-mail a iné oznámenia týkajúce sa dohodnutých prepravných služieb.

UPS využíva osobné údaje poskytnuté odosielateľom v súlade s Privacy Notice(Oznámenie o ochrane súkromia) UPS zverejnené na webovskej stránke UPS na https://www.ups.com/sk/sk/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page.

11.2 Okrem toho odosielateľ zaručuje, že riadne informoval príjemcu, že UPS môže použiť osobné údaje príjemcu v súlade s vyššie uvedeným prepojeným oznámením o ochrane súkromia platným v čase odoslania vzhľadom na využitie iné, než je stanovené v odseku 11.1 vyššie.

12. Reklamačný postup – Premlčanie
Všetky reklamácie voči UPS musia byť vystavené písomne čo najskôr a v každom prípade do 14 dní po prijatí zásielky, ak zásielka bola poškodená (vrátane čiastočnej straty zásielky) a v prípade straty do 60 dní od odovzdania UPS na prepravu. Okrem toho, všetky nároky voči UPS v súvislosti s akoukoľvek zásielkou sa premlčujú, ak právny proces nebol začatý a UPS o ňom nebola písomne oboznámená do ôsmich mesiacov od dátumu doručenia príslušného tovaru alebo v prípade nedodania zásielky do ôsmich mesiacov od plánovaného doručenia zásielky. Táto podmienka nemá vplyv na práva odosielateľa, ktoré môže mať podľa Nariadení konvencií alebo iných záväzných štátnych práv.

13. Úplná dohoda & oddeliteľnosť
Zámerom spoločnosti UPS je, že všetky podmienky zmluvy medzi ňou a odosielateľom sú obsiahnuté v tomto dokumente a v Sadzobníkoch a tabuľkách zón. Ak si odosielateľ želá spoliehať sa na akúkoľvek odchýlku od týchto podmienok, musí zaručiť, že bude zaznamenaná v písomnej forme a podpísaná odosielateľom aj v mene spoločnosti UPS pred prevzatím zásielky na prepravu spoločnosťou UPS. Ak je akákoľvek časť týchto podmienok nevymáhateľná, nemá to vplyv na vymáhateľnosť ktorejkoľvek inej časti.

14. Rozhodujúce právo
Tieto podmienky sa musia vo všetkých ohľadoch riadiť zákonmi krajiny, v ktorej je zásielka odovzdaná spoločnosti UPS na prepravu.

Nákladné Zásielky

Spoločnosť UPS ponúka komplexné portfólio pre logistiku a distribúciu, nákladnú prepravu, integrovanú logistiku a návrh riešenia dodávateľského reťazca a jeho plánovania.

Nasledujúca časť sa zameriava na UPS Air Freight, UPS Ocean Freight a ďalšie dostupné služby dodávateľského reťazca.

V prípade potreby ďalších informácii o našich službách dodávateľského reťazca a ich dostupnosti alebo pre získanie cenovej ponuky kontaktujte prosím Vášho regionálneho obchodného zástupcu alebo kanceláriu UPS Supply Chain Solutions® na telefónnom čísle (02) 2085 0010. Prípadne navštívte ups-scs.com/capabilities, alebo www.ups.com.*

* UPS služby nákladnej prepravy sú poskytované:
UPS SCS (Slovakia) S.r.o.
Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421-2-20850010 Fax.: +421-2-20850011. Základom zmluvy sú Všeobecné
zasielateľské podmienky Zväzu zasielateľov Slovenska. Konateľom spoločnosti je Eduard Morawetz.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Bratislave I. Oddiel Sro, vložka 15953 / B, IČO: 35 73 21 48,
DIČ: 2020228881, IČD: SK2020228881.
Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a.s., SKK 2005180003 / 8130, IBAN: SK9781300000002005180003, EUR 2005180118 / 8130,
IBAN: SK9681300000002005180118, BIC: CITISKBA

Diel B Služby Nákladnej Prepravy

6. NÁKLADNÉ ZÁSIELKY

UPS Air Freight

Zjednodušili sme to úplne najviac, ako sa dalo, aby ste mohli posielať náklady v leteckej preprave po celom svete, s komplexným portfóliom globálnej leteckej nákladnej dopravy, ktoré vyhovuje vašim potrebám time-in-transit.
Ponúkame možnosť poslať a sledovať váš náklad od dverí ku dverám, priamo od vašej obrazovky, za pomoci využitia technológie UPS a sily celej našej siete.

Existuje niekoľko možností pre pohodlné plánovanie vašej leteckej nákladnej dopravy
• WorldShip
• UPS Internet Freight Shipping a UPS CampusShip Freight Shipping
  na www.ups.com. Na rezervovanie a sledovanie svojich zásielok
  kliknite na štítok Freight
• Obráťte sa na svojho miestneho obchodného zástupcu alebo UPS
  pobočku pre podporu a riešenie problémov na čísle (02) 2085 0010.

search UPS Air Freight, UPS Ocean Freight, UPS Multimodal

UPS Ocean Freight

 

UPS Suplly Chain Solutions pôsobí aj ako špeditér a Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) a má jedinečnú pozíciu, aby mohla

 

konať ako samostatný zdroj pre vašu zámorskú nákladnú prepravu. Môžete si vybrať z našich služieb na základe vašich časových potrieb, veľkosti nákladu a trasy.

search UPS Air Freight, UPS Ocean Freight, UPS Multimodal

UPS Preferred Multimodal Services

search UPS Air Freight, UPS Ocean Freight, UPS Multimodal

Služby s pridanou hodnotou pre Air Freight*

search Value Added Services

Integrovaná logistika

Skúsenosti s logistikou UPS siahajú nad rámec prepravných sietí a zasahujú do širšieho dodávateľského reťazca. Môžeme vám pomôcť navrhnúť, vytvoriť a získať maximálny úžitok z vášho dodávateľského reťazca.

Naše služby sú podporované najlepšími systémami IT, ktoré uľahčujú efektívnu integráciu medzi vami a vašimi dodávateľmi a poskytujú možnosť viditeľnosti zásob a zásielok na kľúčových bodoch reťazca dodávania.

Distribúcia a realizácia objednávky
Redukuje celkovú dobu cyklu s našimi službami distribúcie a plnenia objednávky, vrátane služieb krížového doku, vyzdvihnutia a zabalenia, kittingu (zoskupenie, zabalenie a dodanie ako jedna jednotka), poslednej fázy montáže, konfigurácie a pripravenosti pre obchod.
UPS má viac ako 3 milióny m2 distribučnej a skladovacej plochy a približne 1,000 miest vo viac ako 120 krajinách. To umožňuje optimálne spracovanie vášho tovaru, ktoré pomôže urýchliť transport a znížiť celkové náklady transportu.

Služby po predaji
Naše globálne súčasti logistickej siete s ich 950 skladovacími miestami sú navrhnuté tak, aby urýchlili pohyb súčastí v rámci dodávateľského reťazca v rovnaký deň a možnosti next-flight-out. Máte prehľad o produktoch, a to pomocou detailných informácií o tovaroch, ktoré sú k dispozícii on-line 24 hodín, 7 dní v týždni. Spolu s našimi reverznými logistickými službami, čoho výsledkom je zvýšená rýchlosť, flexibilita a efektívnosť práce.

search