Wyświetl opcje >
Zmień tło
A A A

2019 - Cennik oraz Przewodnik po usługach UPS
Polska

Zobacz nasz najnowszy Cennik oraz Przewodnik po Usługach obowiązujący od 8 lipca 2019. Aby zapoznać się ze stawkami, strefami, usługami oraz rozwiązaniami technologicznymi, pobierz naszą najnowszą wersję PDF. 

UPS United Problem Solvers™

Misja UPS jest prosta: chcemy pomóc Państwu osiągnąć cele biznesowe dzięki wspólnej pracy nad wyzwaniami logistycznymi. Idziemy o krok dalej: poszukujemy możliwości wniesienia niespotykanej wartości dodanej do Państwa firmy.

Wymaga to dokładnego rozeznania w Państwa potrzebach i wyzwaniach biznesowych oraz nawiązania głębokiej więzi z Państwa firmą. Możemy pomóc wyróżnić Państwa przedsiębiorstwo na rynku i zwiększyć jego konkurencyjność. Będziemy wspólnie pracować nad poprawieniem wyników biznesowych. Jeśli wybiorą Państwo UPS jako dostawcę rozwiązań logistycznych, w osiągnięciu celów otrzymacie wsparcie ponad 400.000 naszych pracowników. Będą Państwo współpracować z osobami, które potrafią dostrzec wyzwanie, zanim zamieni się ono w problem i które z pasją dążą do celu.

UPS zajmuje się nie tylko działalnością przewozową – przesuwamy granice możliwości, tworzymy rozwiązania. Zapraszamy do współpracy, która pozwoli przekształcić wyzwania w możliwości.

Służymy pomocą - od opracowania rozwiązań, po ich wdrożenie.

Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób możemy usprawnić Państwa łańcuch dostaw, prosimy odwiedzić stronę www.ups.com.

CZĘŚĆ A Usługi Podstawowe

SEKCJA 1
WYBÓR WŁAŚCIWEJ USŁUGI
Proszę ustalić, która usługa najlepiej odpowiada Państwa potrzebom i dowiedzieć się, przy pomocy naszych tabel strefowych, skąd możecie Państwo otrzymać przesyłkę i dokąd ją wysłać.

SEKCJA 2
STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK
Proszę sprawdzić stawkę dla wybranej opcji usługi.

SEKCJA 3,
STAWKI OPŁAT ZA PRZESYŁKI PRZYCHODZĄCE
Proszę sprawdzić stawkę dla wybranej opcji usługi.

SEKCJA 4
USŁUGI I OPŁATY DODATKOWE
Dowiedz się więcej o dostępnych usługach dodatkowych i wszelkich opłatach dodatkowych do podstawowych opłat przewozowych.

SEKCJA 5
INFORMACJA REFERENCYJNA
Proszę o zapoznanie się z opcjami rozliczeń, listą artykułów, których przewóz jest niedozwolony, oraz innymi ograniczeniami usług, a także z zakresem odpowiedzialności UPS, gwarancją zwrotu pieniędzy oraz Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług.

CZĘŚĆ B Usługi Frachtowe

SEKCJA 6
FRACHT
Proszę zapoznać się z naszymi usługami frachtowymi i ustalić, która usługa będzie najbardziej odpowiadała Państwa potrzebom. Mogą Państwo sprawdzić także inne dostępne usługi związane z łańcuchem dostaw.

To jest wersja Przewodnika aktualna w dniu jego publikacji. Najnowsza wersja, która zawsze powinna być stosowana w przypadku nowych przesyłek,
znajduje się na stronie www.ups.com/stawki/pl

Wybór Właściwej Usługi

Podstawowe opcje usług UPS
UPS to w pełni zintegrowana firma kurierska, oferująca szeroki zakres usług. UPS realizuje wysyłki towarów w kraju i za granicą, oferując trzy ekspresowe usługi dostawy w określonym dniu i czasie. UPS oferuje pakiet usług z dostawą w ustalonym dniu do godziny 9.00, 10.30, zazwyczaj do 12.00 w południe lub do końca dnia. Dla mniej pilnych przesyłek UPS oferuje ponadto oszczędne rozwiązania alternatywne. Dostępne są również usługi importu. Stawki importowe można sprawdzić w Sekcji 3 niniejszego przewodnika lub po kliknięciu na "Strefy i taryfy" w zakładce Obliczanie czasu i kosztu przesyłki na stronie www.ups.com

Wysyłając przesyłkę za pośrednictwem UPS, mogą Państwo oczekiwać:
• Niezawodnych usług
• Gwarancji zwrotu pieniędzy¹ za przesyłki typu UPS Express oraz we wskazanych przypadkach, za
   przesyłki kurierskie, w rozumieniu art. 3 pkt 19) ustawy Prawo Pocztowe (“przesyłki kurierskie”)
• Do trzech prób doręczenia²
• Oprogramowania ułatwiającego przygotowanie przesyłki
• Pełnego monitoringu Państwa przesyłki od momentu nadania do doręczenia
• Bezpośredniego odbioru przesyłki kurierskiej od nadawcy, jak również punktów nadawania przesyłek
 rozmieszczonych w dogodnych miejscach w centrum miasta
• Uzyskania przez UPS pokwitowania odbioru przesyłki
• Usług firmy kurierskiej szanowanej i rozpoznawanej przez Państwa klientów na całym świecie.

Szczegółowych informacji na temat usług i opłat dodatkowych UPS prosimy szukać w Sekcji 4 niniejszego przewodnika.

Jeżeli nie wskażą Państwo konkretnego rodzaju usługi, bądź wybrany rodzaj usługi jest niedostępny dla wybranego miejsca przeznaczenia, przesyłka zostanie automatycznie nadana i rozliczona jako UPS Express lub UPS Express Freight w przypadku lokalizacji, w których usługa ta jest dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia.

¹Gwarancja zwrotu pieniędzy
Gwarancja podlega ograniczeniom. Gwarancja zwrotu pieniędzy obejmuje zwrot kosztów przesyłki na żądanie, jeżeli nie podejmiemy próby jej doręczenia w określonym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące naszej gwarancji zwrotu pieniędzy można znaleźć w Sekcji 5 tego Cennika oraz w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

² Nie dotyczy krajowej usługi UPS Standard oraz UPS Worldwide Express Freight.

Część A - Usługi podstawowe

1. WYBÓR WŁAŚCIWEJ USŁUGI

Podstawowe Międzynarodowe i Krajowe Usługi UPS

search Opcje usług

Usługi Krajowe

Krajowe Usługi Paletowe

search Usługi Krajowe

Krajowe Usługi Przesyłkowe Doręczane Tego Samego Dnia

search Usługi Krajowe

Tabele stref

Z tabeli należy korzystać w celu sprawdzenia, czy wybrana usługa jest dostępna z i do wybranego miejsca nadania i odbioru, oraz w celu określenia numeru strefy, do której przesyłka ma zostać dostarczona. Numery stref służą do obliczania kosztu przesyłki.

W przypadku wszystkich Usług Krajowych, Krajowych Usług Doręczanych Tego Samego Dnia oraz Krajowych Usług Paletowych dostępność usługi należy sprawdzić na polskiej stronie głównej www.ups.com lub w biurze obsługi klienta UPS.

Wysyłanie lub otrzymywanie
Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy wysyłki, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju nadania.*

Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy odbioru, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju doręczenia.*

Korzystanie z tabeli stref
1. Znaleźć miejsce, do którego ma być wysłana przesyłka lub z którego
   ma być odebrana.

2. Sprawdzić, czy w kolumnie dotyczącej wysyłania lub odbioru pod
   nazwą wybranej opcji znajduje się numer strefy – jeśli tak, to usługa ta
   jest dostępna.

3. Zapisać numer strefy, gdyż będzie on potrzebny przy obliczaniu kosztu
   przesyłki.

* Bardziej szczegółowe informacje o sposobie rozliczania znajdują się w Sekcji 5.

+ dla pewnych rejonów mogą obowiązywać opłaty dodatkowe za strefę rozszerzoną lub obszary odległe.

Tabele przedstawiające wszystkie strefy rozszerzone lub obszary odległe znajdują się w sekcji „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

Zakres stref rozszerzonych lub obszarów odległych może ulegać zmianom.

search Tabele stref

search
search

Tabele stref

Z tabeli należy korzystać w celu sprawdzenia, czy wybrana usługa jest dostępna z i do wybranego miejsca nadania i odbioru, oraz w celu określenia numeru strefy, do której przesyłka ma zostać dostarczona. Numery stref służą do obliczania kosztu przesyłki.

W przypadku wszystkich Usług Krajowych, Krajowych Usług Doręczanych Tego Samego Dnia oraz Krajowych Usług Paletowych dostępność usługi należy sprawdzić na polskiej stronie głównej www.ups.com lub w biurze obsługi klienta UPS.

Wysyłanie lub otrzymywanie
Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy wysyłki, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju nadania.*

Proszę korzystać z kolumn dotyczących strefy odbioru, kiedy opłatę za wysyłkę ponosi strona w kraju doręczenia.*

Korzystanie z tabeli stref
1. Znaleźć miejsce, do którego ma być wysłana przesyłka lub z którego
   ma być odebrana.

2. Sprawdzić, czy w kolumnie dotyczącej wysyłania lub odbioru pod
   nazwą wybranej opcji znajduje się numer strefy – jeśli tak, to usługa ta
   jest dostępna.

3. Zapisać numer strefy, gdyż będzie on potrzebny przy obliczaniu kosztu
   przesyłki.

* Bardziej szczegółowe informacje o sposobie rozliczania znajdują się na
  stronie 58.

+ dla pewnych rejonów mogą obowiązywać opłaty dodatkowe za strefę
   rozszerzoną lub obszary odległe.

Tabele przedstawiające wszystkie strefy rozszerzone lub obszary odległe znajdują się w sekcji „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.

Zakres stref rozszerzonych lub obszarów odległych może ulegać zmianom.

search

search
search

Opłaty Za Wysyłkę

Koszt wysłania przesyłki UPS zależy od rodzaju usługi, strefy miejsca przeznaczenia, wagi oraz ewentualnych opłat dodatkowych.

Jak obliczyć koszt przesyłki:
1. Proszę sprawdzić, czy wybrali Państwo właściwą sekcję przewodnika. Stawki opłat w tej sekcji dotyczą
   wszystkich wychodzących przesyłek krajowych oraz międzynarodowych, w przypadku gdy opłatę za
   wysyłkę ponosi strona w kraju nadania.
2. Proszę obliczyć wagę rozliczeniową.
3. Proszę odszukać część dotyczącą wybranej usługi (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard,
   Expedited, Worldwide Express Freight, Express Paletowy, Standard Paletowy, Today Express,
   Today Express Saver, Today Standard lub Today Dedykowany Kurier).
4. Proszę wybrać tabelę odpowiadającą rodzajowi przesyłki (Koperta UPS Express, dokumenty lub paczki).
   UPS oferuje oddzielne stawki dla pojedynczych paczek i przesyłek wielopaczkowych w usłudze
   UPS Standard.
5. Proszę odszukać opłatę stosowną do wagi rozliczeniowej i strefy przeznaczenia przesyłki.
6. Proszę zwrócić uwagę na ewentualne opłaty dodatkowe, w tym na opłaty za usługi dodatkowe.

Wskazówka, która pozwoli Państwu zaoszczędzić czas
Całkowity koszt wysłania przesyłki można również ustalić za pośrednictwem narzędzia UPS„Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” dostępnego na polskiej stronie głównej www.ups.com.

Zmiany stawek i opłat dodatkowych
Aby sprostać zmieniającym się kosztom i podatkom oraz utrzymać konkurencyjność, UPS zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat dodatkowych i stawek oraz do wprowadzania nowych opłat. Informacje o zmianach będą podawane z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Część A - Usługi podstawowe

2. STAWKI OPŁAT ZA WYSYŁANIE PRZESYŁEK

Jak korzystać z tej sekcji

Stawki w tej sekcji mają zastosowanie w przypadku, gdy opłaty za przesyłkę ponosi strona w kraju nadania.

Strefa

Aby określić numer strefy, prosimy sprawdzić tabele z międzynarodowymi strefami.
Usługi krajowe realizowane są w strefie 1

Waga rozliczeniowa – dla przesyłek paczkowych

Waga rozliczeniowa to waga używana do obliczenia stawki. W przypadku usług krajowych i międzynarodowych będzie nią waga wymiarowa, jeśli przekracza wagę rzeczywistą.

Jak obliczyć wagę rozliczeniową*

Ustalanie wagi rzeczywistej: Aby ustalić rzeczywistą wagę paczki, użyj dowolnej standardowej wagi. Wynik zaokrąglij w górę do 0,5 kg.
Ustalanie wagi wymiarowej: Podziel wymiary sześcienne paczki w centymetrach przez 5000. Patrz na rysunek na dole tej strony. Części kilograma zaokrąglij w górę do następnego 0,5 kg.
Ustalanie wagi rozliczeniowej: Porównaj wagę rzeczywistą paczki z jej wagą wymiarową. Większa z nich jest wagą rozliczeniową, na podstawie której powinna być obliczana stawka.

W przypadku przesyłek wieloelementowych należy zsumować wszystkie wagi rozliczeniowe paczek w przesyłce.

Opłaty dodatkowe

Tabele opłat nie uwzględniają opłat dodatkowych, takich jak dopłaty za strefę rozszerzoną lub obszar odległy, ani opłat za usługi dodatkowe. Szczegółowe informacje znaleźć można w części Usługi i Opłaty dodatkowe.

Podatek
Nasze opłaty nie obejmują podatków. Tam, gdzie to bedzie miało zastosowanie, podatek VAT może być doliczany według obowiązującej stawki.

Ustal termin odbioru przesyłki

Proszę wybrać opcję „Zaplanuj odbiór” na polskiej stronie głównej
www.ups.com, lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi
klienta UPS.

UPS Express Envelope

Dotyczy tylko korespondencji i dokumentów.

Limit wagi koperty

Opłaty za list dotyczą krajowych i międzynarodowych przesyłek z dokumentami, korespondencją i nośnikami elektronicznymi o ciężarze nie przekraczającym 0.5 kg i wysyłanych w kopercie UPS Express® Envelope. Listy krajowe, importowe i eksportowe o ciężarze powyżej 0.5 kg ale mniejszym niż lub równym 2,5 kg będą rozliczane według stawki dla dokumentów. Listy krajowe, importowe i eksportowe powyżej 2,5 kg podlegają opłacie dla paczek.

Maksymalny ciężar

Maksymalny ciężar pojedynczej paczki wynosi 70 kg. W razie konieczności wysłania pojedynczej paczki o wadze przekraczającej 70 kg proszę sprawdzić usługę UPS Worldwide Express Freight, zapoznać się z sekcją Usługi Frachtowe tego przewodnika lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta UPS dla przesyłek międzynarodowych, lub też skorzystać z Krajowych Usług Paletowych UPS.

Aby ustalić wysokość opłaty za przesyłkę składającą się z kilku paczek, których łączna waga przekracza 70 kg, 100kg (UPS Standard i UPS Expedited), należy pomnożyć ich sumaryczny ciężar (zaokrąglony do pełnego kilograma w górę) przez podaną cenę za kilogram.

Opłata równać się będzie otrzymanej w ten sposób kwocie lub stawce minimalnej z tabeli, jeżeli jest ona wyższa od tej kwoty.

Waga rozliczeniowa dla przesyłek UPS Worldwide Express Freight

Dla danej przesyłki frachtowej proszę porównać ciężar rzeczywisty oraz ciężar wymiarowy. Najwyższą z tych wartości nazywamy ciężarem podlegającym opłacie i na jego podstawie obliczamy opłatę.

Dla przesyłek wielopaletowych waga rozliczeniowa określana jest na podstawie sumy wag wszystkich palet w przesyłce. Dla każdej z palet brana jest pod uwagę waga rzeczywista lub wymiarowa, w zależności od tego, która z nich, po zaokrągleniu w górę, jest wyższa.

1. Proszę obliczyć ciężar rzeczywisty, zaokrąglając ułamkowe części kilograma w górę do najbliższego pełnego kilograma.

2. Proszę obliczyć ciężar wymiarowy, mnożąc długość przesyłki przez jej szerokość i wysokość. Dla każdego wymiaru proszę zmierzyć największą odległość, zaokrąglając ją w górę do najbliższego pełnego centymetra. Otrzymany wynik jest objętością paczki. Następnie objętość należy podzielić przez 5000. Ułamki kilograma zaokrągla się w górę i pobiera opłatę wg następnej wyższej pozycji (co pełen kilogram).

3. Przedmiotem usługi jest przesyłka frachtowa, a nie poszczególne paczki wchodzące w jej skład.

search

UPS Express Plus

DOSTAWA WCZESNYM RANKIEM DLA NAJPILNIEJSZYCH PRZESYŁEK

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

search UPS Express Plus

UPS Express

DORĘCZENIE NASTĘPNEGO DNIA RANO NA OBSZARZE EUROPY ORAZ GWARANCJA TERMINOWEGO DORĘCZENIA NA CAŁYM ŚWIECIE

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

search UPS Express

UPS Express Saver

DORĘCZENIE W CIĄGU NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO NA TERENIE EUROPY I SZYBKA DOSTAWA NA CAŁYM ŚWIECIE
Z GWARANTOWANYM TERMINEM DORĘCZENIA

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

search UPS Express Saver

UPS Standard

DORĘCZENIE PLANOWYCH PRZESYŁEK NA OBSZARZE EUROPY Z GWARANTOWANYM TERMINEM DORĘCZENIA PRZESYŁEK KURIERSKICH

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

search UPS Standard

UPS Expedited

DORĘCZENIE PLANOWYCH PRZESYŁEK O ZASIĘGU POZAEUROPEJSKIM Z GWARANTOWANYM TERMINEM DORĘCZENIA PRZESYŁEK KURIERSKICH

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SZYBKA DOSTAWA PRZESYŁEK PALETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE
Stawki obowiązują dla opcji: "Od drzwi do drzwi"; "Nadane", "Zatrzymane w lokalizacji" oraz "Nadane i zatrzymane w lokalizacji".

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday
SZYBKA DOSTAWA PRZESYŁEK PALETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE DO 12:00 LUB 14:00.
Stawki obowiązują dla opcji: “Od drzwi do drzwi”, “Nadane”, „Zatrzymane w lokalizacji” oraz „Nadane i zatrzymane w lokalizacji”.

search UPS Worldwide Express Freight

Jak korzystać z tej sekcji

Stawki w tej sekcji dotyczą krajowych przesyłek paletowych doręczanych w systemie „burta-burta” na terenie Polski.¹

Europaleta

Skonsolidowane elementy umieszczone na palecie, o wadze od 70 do 1000kg, wymiarach podstawy 80 cm x 120 cm oraz maksymalnej wysokości 200 cm.

Waga rozliczeniowa oraz wymiary

W przypadku europalety oraz innego rodzaju palety cena jest uzależniona od wagi całkowitej lub wymiarów podstawy palety.

Ceny palet innych niż europaleta obliczane są zgodnie z tabelą Dopłaty za palety niewymiarowe (patrz Sekcja 2).

Jeśli zostanie przekroczony którykolwiek z podanych poniżej wymiarów, to palety należy wysyłać za pomocą usługi UPS Today Dedykowany Kurier (patrz Sekcja 2):
Szerokość = 120 cm
Długość = 160 cm
Wysokość = 200 cm

Jeśli przesyłka, której wymiary przekraczają wartości podane powyżej, a która nie została zadeklarowana jako Dedykowany Kurier, znajdzie się w systemie UPS, obowiązuje Dopłata za paletę niewymiarową 200
(patrz Sekcja 2).

Opakowanie

Każdy element o wadze przekraczającej 70kg powinien być umieszczony na palecie.

Opłaty dodatkowe

Tabele opłat nie uwzględniają opłat dodatkowych, takich jak opłaty za strefę rozszerzoną lub obszar odległy, ani opłat za usługi dodatkowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Sekcji 4.

Podatek

Nasze opłaty nie obejmują podatków. Tam, gdzie to będzie miało zastosowanie, podatek VAT będzie doliczany według obowiązującej stawki.

Ustal termin odbioru przesyłki

Aby ustalić termin odbioru przesyłki, proszę wybrać opcję „Zaplanuj odbiór” na polskiej stronie głównej www.ups.com lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta UPS.

Maksymalny ciężar

Maksymalny ciężar pojedynczej palety wynosi 1000kg.

Uwagi

Części kilograma zaokrągla się w górę i za przesyłkę pobiera się opłatę według następnej pozycji.

Europalety mogą być wysyłane na jednym dowodzie nadania, niezależnie od ilości palet w przesyłce. Wszystkie inne palety muszą być wysyłane pojedynczo, z odrębnym dowodem nadania.

Dla przesyłek wielopaletowych minimalna waga każdej palety wynosi 100kg.

Wykonanie usługi UPS Express Paletowy możliwe jest wyłącznie w wybranych miastach na terenie Polski. Szczegółowe informacje na temat dostępności usługi można uzyskać w biurze obsługi klienta UPS.

W celu znalezienia numeru strefy dla usługi UPS Standard Paletowy oraz UPS Express Paletowy proszę skorzystać z poniższej tabeli