Visningsalternativer >
Endre bakgrunn
A A A

2019 UPS TJENESTE- OG TARIFFHÅNDBOK
Norge

Se vår nyeste Tjeneste- og Tariffhåndbok, gjeldende fra 8. juli 2019. Utforsk våre tjenester, teknologiløsninger, og sats-/sonetabeller, eller last ned en PDF for å dele eller skrive ut.

UPS United Problem Solvers™

Hos UPS er vår oppgave enkel: hjelpe deg med å nå dine mål for bedriften ved å jobbe med deg for å løse dine logistikkproblemer.

Vi går utover det og oppdager potensielle måter vi kan bringe unik verdi til ditt firma.

Dette betyr å ha en dyp forståelse av dine behov og forretningsmessige utfordringer og å utvikle et meningsfylt partnerskap med deg og ditt firma. Vi kan hjelpe deg å differensiere firmaet i markedet og gjøre deg mer konkurransedyktig. Vi vil jobbe med deg for å øke dine resultater.

Når du velger UPS som din logistikkleverandør vil mer enn 400.000 UPSere være samlet for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil arbeide med personer som kjenner igjen utfordringene før de kan kalles problemer, og som har lidenskap og formål.

UPS er ikke kun i spedisjonsbransjen, vi er i finne-ut-hva-som-er-mulig-bransjen, problemløsningsbransjen. La oss arbeide sammen for å gjøre dine problemer til muligheter.

Fra å finne det ut til å få det gjort, vi er her for å hjelpe.

Besøk www.ups.com for å lære mer om hvordan vi kan styrke forsyningskjeden din.

DEL A Kjernetjenester

AVSNITT 1
VELG RIKTIG TJENESTE
Finn ut hvilken tjeneste som passer til dine behov, og finn ut hvor du kan sende til eller motta fra
ved hjelp av sonetabellene.

AVSNITT 2
PRISER FOR Å SENDE FORSENDELSER
Finn prisen på ønsket tjeneste.

AVSNITT 3
PRISER FOR Å MOTTA FORSENDELSER
Finn prisen på ønsket tjeneste.

AVSNITT 4
TILLEGGSTJENESTER OG GEBYRER
Les mer om hvilke tilleggstjenester vi tilbyr, og regn ut eventuelle tilleggskostnader som
kommer utenom forsendelseskostnadene.

AVSNITT 5
REFERANSEINFORMASJON
Finn informasjon om faktureringsalternativer, forbudte artikler og andre tjenesterestriksjoner,
UPS’ pengene tilbake-garanti, UPS’ ansvar og UPS’ transportbetingelser.

DEL B Frakttjenester

AVSNITT 6
FRAKT
Les om våre frakttjenester, og avgjør hvilken tjeneste som passer best til ditt behov.
Les også om våre andre leveringskjedetjenester.

Dette er den gjeldende versjonen, ut fra publikasjonsdatoen til denne guiden. Den nyeste versjonen, som alltid er den gjeldende for nye forsendelser,
finnes på www.ups.com/tariff/no

Velg en tjeneste

UPS’ hovedtjenestealternativer
UPS tilbyr en helintegrert leveringstjeneste bestående av et omfattende tjenesteutvalg. UPS hjelper deg med å sende varer både innenlands og internasjonalt. Vi tilbyr tre tids- og dagsbestemte ekspresstjenester, slik at du kan være sikker på at varene dine kommer frem til planlagt tid (innen kl. 09.00, 10.30, oftest innen 12.00 eller i løpet av arbeidsdagen). UPS tilbyr også økonomiske alternativer for mindre tidsavhengige forsendelser. Importtjenester er også tilgjengelige. Du finner importprisene i avsnitt 3 av denne håndboken, eventuelt kan du klikke deg inn på ”Soner og priser” under ”Beregn leveringstid og pris” på www.ups.com.

Når du sender med UPS kan du forvente følgende:
• Overlegen tjenestepålitelighet
• En pengene tilbake-garanti¹ for UPS Express-tjenester
• Opphenting på din adresse
• Inntil tre leveringsforsøk²
• Alternativer for klargjøring av forsendelser online
• Full oversikt over forsendelsene dine
• Et spedisjonsfirma som er respektert og anerkjent av dine kunder over hele verden

Vennligst se avsnitt 4 av denne håndboken for alle opplysninger om UPS’ tilleggstjenester og gebyrer.

Hvis du ikke angir en bestemt tjeneste, blir forsendelsen automatisk sendt og fakturert som UPS Express der tjenesten er tilgjengelig.

¹Pengene tilbake-garanti
Restriksjoner er gjeldende. Pengene tilbake-garantien dekker refusjon av forsendelseskostnadene hvis vi ikke forsøker å levere til angitt tid. Du må selv be om å få pengene refundert. Du finner detaljert informasjon om pengene tilbake-garantien i garantiavsnittet i denne håndboken eller i UPS’ transportbetingelser.

²Gjelder ikke for UPS Worldwide Express Freight.

Del A Kjernetjenester

1. VELG RIKTIG TJENESTE

search Tjenester

Sonetabeller

Disse tabellene viser hvilke tjenestealternativer som er tilgjengelige til og fra et bestemt sted, og brukes også for å finne forsendelsens sonenummer. Sonene brukes til å beregne prisen på forsendelsen.

Sende eller motta
Sonekolonnene for å sende skal brukes når en part i avsenderlandet faktureres for forsendelseskostnadene*.

Sonekolonnene for å motta skal brukes når en part i mottakerlandet faktureres for forsendelseskostnadene*.

Slik bruker du sonetabellen
1 Finn stedet du skal sende til eller motta fra.

2 En tjeneste er vanligvis tilgjengelig hvis det finnes et sonenummer
i kolonnen for sending eller mottak under den valgte tjenesten.

3 Merk deg sonenummeret til senere bruk når du skal beregne prisen.

* Ytterligere informasjon om fakturering finner du i faktureringsavsnittet.

+ Tilleggsgebyr for utkantstrøk eller fjerntliggende områder kan
være gjeldende for visse områder.

Tabeller med oversikt over alle utkantstrøk og fjerntliggende områder finner du på www.ups.com under ”Beregn leveringstid og pris”.

Hvilke steder som regnes som utkantstrøk eller fjerntliggende
områder kan endres.

search Sonetabeller

search
search

Sonetabeller

Disse tabellene viser hvilke tjenestealternativer som er tilgjengelige til og fra et bestemt sted, og brukes også for å finne forsendelsens sonenummer. Sonene brukes til å beregne prisen på forsendelsen.

Sende eller motta
Sonekolonnene for å sende skal brukes når en part i avsenderlandet faktureres for forsendelseskostnadene*.

Sonekolonnene for å motta skal brukes når en part i mottakerlandet faktureres for forsendelseskostnadene*.

Slik bruker du sonetabellen
1 Finn stedet du skal sende til eller motta fra.

2 En tjeneste er vanligvis tilgjengelig hvis det finnes et sonenummer
i kolonnen for sending eller mottak under den valgte tjenesten.

3 Merk deg sonenummeret til senere bruk når du skal beregne prisen.

* For ytterligere informasjon om fakturering, se avsnittet om
faktureringstjenester.

+ Tilleggsgebyr for utkantstrøk eller fjerntliggende områder kan
være gjeldende for visse områder.

Tabeller med oversikt over alle utkantstrøk og fjerntliggende områder finner du på www.ups.com under ”Beregn leveringstid og pris”.

Hvilke steder som regnes som utkantstrøk eller fjerntliggende
områder kan endres.

search

search
search

Priser for å sende

Prisen for å sende en UPS-forsendelse fastsettes av tjenestetype, destinasjonssone, vekt og eventuelle tilleggsgebyrer.

Slik regner du ut prisen på en forsendelse:
1 Kontroller at du er i riktig avsnitt. Prisene for å sende i dette avsnittet gjelder for alle utgående
forsendelser innenlands og internasjonalt når en part i avsenderlandet faktureres
for forsendelseskostnadene.
2 Fastsett forsendelsens fakturerbare vekt.
3 Slå opp på ønsket tjenestealternativ (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard,
Expedited eller Worldwide Express Freight).
4 Finn din forsendelsestype i tabellen (UPS Express Envelope, dokumenter eller pakker).
UPS tilbyr egne priser for enkeltpakke- og flerkolliforsendelser gjennom tjenesten
UPS Standard.
5 Finn den prisen som er gjeldende for sonen og vekten på din forsendelse.
6 Legg merke til eventuelle tilleggsgebyrer som kan bli ilagt, blant annet kostnader for tilleggstjenester.

Tidsbesparende tips
Du kan også finne prisen på forsendelsen ved å bruke UPS-verktøyet ”Beregn leveringstid og pris” på din lokale hjemmeside på www.ups.com.

Endringer av priser og tilleggsgebyrer
For å ta høyde for økte kostnader og avgifter, og for å sørge for å opprettholde et konkurransedyktig tilbud, forbeholder UPS seg retten til å endre eller innføre tilleggsgebyrer og priser. Det vil bli gitt minst 10 dagers forvarsel i slike tilfeller.

Del A Kjernetjenester

2. PRISER FOR Å SENDE FORSENDELSER

Hvordan bruke dette avsnittet

Prisene i dette avsnittet gjelder når en part fra avsenderlandet dekker forsendelseskostnadene.

Sone

Sonenummeret finner du i sonetabellen.

Fakturerbar vekt – for småpakkeforsendelser

Fakturerbar vekt er vekten som brukes for å beregne prisen. For innenlands- og internasjonale tjenester er fakturerbar vekt den største av volumvekt eller faktiske vekt.

Slik fastsetter du fakturerbar vekt*

Fastsette faktisk vekt: Bruk en vanlig vekt for å finne pakkens faktiske vekt. Avrund opp til nærmeste halve kilo.

Fastsette volumvekt: Del pakkens kubikkstørrelse (lengde x bredde x høyde, hvert mål avrundet opp til nærmeste hele centimeter) i centimeter på 5000. Vi henviser til illustrasjonen nederst på siden. Avrundt opp til nærmeste halve kilo.

Fastsette fakturerbar vekt: Sammenlign pakkens faktiske vekt med volumvekten. Den største av disse er den fakturerbare vekten, og skal benyttes til å kalkulere prisen.

For flerkolliforsendelser skal fakturerbar vekt for alle pakker i forsendelsen legges sammen.

Skatt

Disse prisene er eksklusive skatter. I de tilfeller det gjelder vil mva bli lagt til i henhold til normalsats.

Tilleggsgebyrer

Disse prisene er eksklusive tilleggsgebyrer som for eksempel gebyrer for utkantstrøk eller fjerntliggende områder og eventuelle tilleggstjenester. Les mer på vår side om tilleggstjenester og gebyrer for nærmere opplysninger.

Bestille en opphenting

Klikk på ”Bestille en opphenting” på din lokale hjemmeside på
www.ups.com
eller ring UPS’ kundeservice på 22 57 77 33.

UPS Express Envelope

Gjelder kun korrespondanse, dokumenter og elektroniske media.

Vektgrense for brev

Brevtakster gjelder for innenlands og internasjonale dokumenter, korrespondanse og foresendelser med elektroniske media som ikke veier over 0,5 kg og sendes i en UPS Express® Envelope. Innenlands, import- og eksportbrev på mellom 0,5 kg og til og med 2,5 kg vil faktureres med dokumenttakst. Innenlands, import- og eksportbrev på over 2,5 kg vil faktureres med pakketakst.

Maksimumsvekt

Maksimumsvekten for en enkeltpakke er 70 kg. Hvis du har behov for å sende enkeltpakker som veier over 70 kg, henviser vi til vår UPS Worldwide Express Freight-tjeneste, se avsnittet om UPS Worldwide Express Freight eller frakttjenester i denne håndboken eller kontakt UPS på 22 91 94 00.

For å beregne prisen på en flerkolliforsendelse med høyere totalvekt enn 70 kg eller 100 kg (UPS Standard og UPS Expedited), multipliser totalvekten (avrundet opp til nærmeste hele kg) med den angitte kiloprisen.

Forsendelseskostnaden vil bli fakturert på grunnlag av denne utregningen eller den angitte minimumsprisen, avhengig av hvilket beløp som er høyest.

Fakturerbar vekt – for UPS Worldwide Express Freight-forsendelser

Sammenlign fraktforsendelsens faktiske vekt og volumvekt. Den største av disse to er den fakturerbare vekten, som skal benyttes til å regne ut prisen. Det fakturerte beløpet vil baseres på utregning, eller den indikerte minimumsprisen, avhengig av hvilken som er størst.

For flerkolliforsendelser vil fakturerbar vekt bestemmes ved å summere hver palls avrundede faktiske eller dimensjonelle vekt, avhengig av hvilken som er størst.

1. Finn faktisk vekt og rund opp til neste hele kg.

2. Finn volumvekten ved å multiplisere lengde med bredde med høyde. Mål største lengde, bredde og høyde, og avrund hvert tall til nærmeste hele kg. Tallet du får er volumet. Divider volumet med 5000. Rund av oppover til nærmeste hele kilo.

search

UPS Express Plus

LEVERING TIDLIG OM MORGENEN FOR DE FORSENDELSENE SOM HASTER MEST

PRISER FOR Å SENDE

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERING NESTE MORGEN I EUROPA OG TIDSBESTEMT LEVERING I ØVRIGE DELER AV VERDEN

PRISER FOR Å SENDE

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERING I LØPET AV NESTE VIRKEDAG I EUROPA OG RASK LEVERING TIL ØVRIGE DELER AV VERDEN

PRISER FOR Å SENDE

search UPS Express Saver

UPS Standard

DAGSBESTEMT LEVERING OVER HELE EUROPA

PRISER FOR Å SENDE

search UPS Standard

UPS Expedited

DAGSBESTEMT LEVERING TIL BESTEMMELSESSTEDER UTENFOR EUROPA

PRISER FOR Å SENDE

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

RASK LEVERING I HELE VERDEN AV FORSENDELSER PÅ PALL
Prisene gjelder for: Dør-til-dør, Innlevering, Hold for opphenting, og Innlevering og Hold for opphenting.

PRISER FOR Å SENDE

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday
RASK LEVERING AV FORSENDELSER PÅ PALL VERDEN OVER INNEN KL. 12.00 ELLER KL. 14.00.
Priser gjelder for: dør-til-dør, innlevering, oppbevar på sted og innlevering og oppbevaring på sted.

search UPS Worldwide Express Freight

Priser for å motta

Prisen for å motta en UPS-forsendelse fastsettes av tjenestetype, opprinnelsessone,
vekt og eventuelle tilleggsgebyrer.

Vi oppgir prisene i lokal valuta fastsatt på forhånd for å unngå virkningene av valutasvingninger,
slik at du kan kontrollere forsendelseskostnadene.

Slik regner du ut prisen på en forsendelse:
1 Kontroller at du er i riktig avsnitt. Prisene for å motta i dette avsnittet gjelder alle innkommende
forsendelser innenlands og internasjonalt når en part i mottakerlandet faktureres for
forsendelseskostnadene.
2 Fastsett forsendelsens fakturerbare vekt.
3 Slå opp på ønsket tjenestealternativ (UPS Express, Express Saver, Standard, Expedited eller
Worldwide Express Freight).
4 Finn din forsendelsestype i tabellen (UPS Express Envelope, dokumenter eller pakker). UPS tilbyr
egne priser for enkeltpakke- og flerkolliforsendelser gjennom tjenesten UPS Standard.
5 Finn den prisen som er gjeldende for sonen og vekten på din forsendelse.
6 Legg merke til eventuelle tilleggsgebyrer som kan bli ilagt, blant annet kostnader for tilleggstjenester.

Viktig merknad:
Pass på at avsenderen oppgir ditt UPS-kontonummer på UPS-sendingsdokumentene.

Full kontroll over importen
UPS kan hente forsendelser over hele verden. Finn ut mer om vår sikre UPS Import Control-tjeneste
i avsnittet om andre tjenester.

Tidsbesparende tips
Du finner også priser for å motta forsendelser under ”Beregn leveringstid og pris” på din lokale hjemmeside på www.ups.com.

Endringer av priser og tilleggsgebyrer
For å ta høyde for økte kostnader og avgifter, og for å sørge for å opprettholde et konkurransedyktig tilbud, forbeholder UPS seg retten til å endre eller innføre tilleggsgebyrer og priser. Det vil bli gitt minst 10 dagers forvarsel i slike tilfeller.

Del A Kjernetjenester

3. PRISER FOR Å MOTTA FORSENDELSER

Hvordan bruke dette avsnittet

Prisene i dette avsnittet gjelder når en part fra mottakerlandet dekker forsendelseskostnadene.

Sone

Gå til Sonetabellen for å finne sonenummeret.

Fakturerbar vekt – for småpakkeforsendelser

Fakturerbar vekt er vekten som brukes for å beregne prisen. For innenlands- og internasjonale tjenester er fakturerbar vekt den største av volumvekt eller faktiske vekt.

Slik fastsetter du fakturerbar vekt

Fastsette faktisk vekt: Bruk en vanlig vekt for å finne pakkens faktiske vekt. Avrund opp til nærmeste halve kilo.

Fastsette volumvekt: Del pakkens kubikkstørrelse (lengde x bredde x høyde, hvert mål avrundet opp til nærmeste hele centimeter) i centimeter på 5000. Avrundt opp til nærmeste halve kilo.

Fastsette fakturerbar vekt: Sammenlign pakkens faktiske vekt med volumvekten. Den største av disse er den fakturerbare vekten, og skal benyttes til å kalkulere prisen.

For flerkolliforsendelser skal fakturerbar vekt for alle pakker i forsendelsen legges sammen.

Tilleggsgebyrer

Disse prisene er eksklusive tilleggsgebyrer som for eksempel gebyrer for utkantstrøk eller fjerntliggende områder og eventuelle tilleggstjenester.
Les mer på vår side om tilleggstjenester og gebyrer for nærmere opplysninger.

Skatt

Disse prisene er eksklusive skatter. I de tilfeller det gjelder vil mva bli lagt til i henhold til normalsats.

UPS Express Envelope

Gjelder kun korrespondanse, dokumenter og elektroniske media. Dokument- eller pakkepriser kan være gjeldende for Envelopes som sendes fra USA.

Vektgrense for brev

Brevtakster gjelder for innenlands og internasjonale dokumenter, korrespondanse og foresendelser med elektroniske media som ikke veier over 0,5 kg og sendes i en UPS Express® Envelope. Innenlands, import- og eksportbrev på mellom 0,5 kg og til og med 2,5 kg vil faktureres med dokumenttakst. Innenlands, import- og eksportbrev på over 2,5 kg vil faktureres med pakketakst.

Maksimumsvekt

Maksimumsvekten for en enkeltpakke er 70 kg. Hvis du har behov for å sende enkeltpakker som veier over 70 kg, henviser vi til vår UPS Worldwide Express Freight-tjeneste, se avsnittet om UPS Worldwide Express Freight eller frakttjenester i denne håndboken eller kontakt UPS på 22 91 94 00.

For å beregne prisen på en flerkolliforsendelse med høyere totalvekt enn 70 kg eller 100 kg (UPS Standard og UPS Expedited), multipliser totalvekten (avrundet opp til nærmeste hele kg) med den angitte kiloprisen.

Forsendelseskostnaden vil bli fakturert på grunnlag av denne utregningen eller den angitte minimumsprisen, avhengig av hvilket beløp som er høyest.

Fakturerbar vekt – for UPS Worldwide Express Freight-forsendelser

Sammenlign fraktforsendelsens faktiske vekt og volumvekt. Den største av disse to er den fakturerbare vekten, som skal benyttes til å regne ut prisen. Det fakturerte beløpet vil baseres på utregning, eller den indikerte minimumsprisen, avhengig av hvilken som er størst.

For flerkolliforsendelser vil fakturerbar vekt bestemmes ved å summere hver palls avrundede faktiske eller dimensjonelle vekt, avhengig av hvilken som er størst.

1. Finn faktisk vekt og rund opp til nærmeste hele kg.

2. Finn volumvekten ved å multiplisere lengde med bredde med høyde. Mål største lengde, bredde og høyde, og avrund hvert tall til nærmeste hele tall. Tallet du får er volumet. Divider volumet med 5000. Rund av oppover til nærmeste hele kilo.

search

UPS Express Plus

LEVERING TIDLIG OM MORGENEN FOR DE FORSENDELSENE SOM HASTER MEST

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERING NESTE MORGEN I EUROPA OG TIDSBESTEMT LEVERING I ØVRIGE DELER AV VERDEN

PRISER FOR Å MOTTA

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERING I LØPET AV NESTE VIRKEDAG I EUROPA OG RASK LEVERING TIL ØVRIGE DELER AV VERDEN

PRISER FOR Å MOTTA

search UPS Express Saver

UPS Standard

DAGSBESTEMT LEVERING OVER HELE EUROPA

PRISER FOR Å MOTTA

search UPS Standard

UPS Expedited

DAGSBESTEMT LEVERING FRA LAND UTENFOR EUROPA

PRISER FOR Å MOTTA

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

RASK LEVERING I HELE VERDEN AV FORSENDELSER PÅ PALL
Prisene gjelder for: Dør-til-dør, Innlevering, Hold for opphenting, og Innlevering og Hold for opphenting.

PRISER FOR Å MOTTA

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday
RASK LEVERING AV FORSENDELSER PÅ PALL VERDEN OVER INNEN KL. 12.00 ELLER KL. 14.00.
Priser gjelder for: dør-til-dør, innlevering, oppbevar på sted og innlevering og oppbevaring på sted.

search UPS Worldwide Express Freight

Tilleggstjenester

I dette avsnittet finner du opplysninger om tilleggstjenestene som UPS tilbyr, blant annet:

UPS’ sendingsløsninger på nett
UPS’ oversiktstjenester
UPS Collect on Delivery og faktureringstjenester
UPS Returns
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS TradeAbility
UPS’ fortollingstjenester
UPS Paperless Invoice

Slik beregner du den totale forsendelseskostnaden:

1 Beregn forsendelseskostnaden for å sende eller for å motta en forsendelse ved hjelp av prisavsnittet.
2 I denne delen av håndboken finner du gebyrer for tilleggstjenester som kan være aktuelle for
   forsendelsen. Legg merke til at noen gebyrer er per pakke og noen er per forsendelse. Alle pakker
   som dekkes av ett fraktbrev skal anses å være én enkelt forsendelse.
3 Legg sammen de to summene for å finne den totale kostnaden på forsendelsen (eksklusive toll,
forbrukeravgifter og skatter).

Med mindre noe annet er angitt vil gebyrer for tilleggstjenester bli fakturert mottakeren av fakturaen. Dette gjelder alle UPS-tjenestealternativer.

Tilleggsgebyrene og prisene som står oppført i denne publikasjonen gjelder fra og med
8. juli 2019.

Den nyeste informasjonen finnes på UPS’ hjemmeside www.ups.com , eller kan fås bekreftet ved å kontakte UPS’ kundeservice på 22 57 77 33.

Endringer av priser og tilleggsgebyrer
For å ta høyde for økte kostnader og avgifter, og for å sørge for å opprettholde et konkurransedyktig tilbud, forbeholder UPS seg retten til å endre eller innføre tilleggsgebyrer og priser. Det vil bli gitt minst 10 dagers forvarsel i slike tilfeller.

Del A Kjernetjenester

4. TILLEGGSTJENESTER OG GEBYRER

Hvordan kan UPS hjelpe meg med å sende og spore forsendelsene mine?

UPS’ sendingsløsninger på nett
Klargjør forsendelser, spor leveringer og send kundemeldinger hele døgnet.

Bruk våre elektroniske tjenester til å klargjøre, sende og spore forsendelser og redusere manuelt papirarbeid samt spare tid og kostnader.

Du kan også generere etiketter med strekkodeinformasjon for pålitelig sortering og håndtering i hele UPS-nettverket.

search UPS’ sendingsløsninger på nett

UPS-fraktbrev – Hvis du ikke kan bruke våre sendingsløsninger online, må du fylle ut et UPS-fraktbrev manuelt for hver forsendelse. Vær oppmerksom på at visse tilleggstjenester, som COD eller UPS Returns, ikke vil være tilgjengelige når du bruker et manuelt UPS-fraktbrev.

UPS’ oversiktstjenester
Enkle metoder når du vil spore pakkene elektronisk eller når du er ute og reiser.

UPS har det mest omfattende tjenestetilbudet av sporings-,
søke- og leveringsbevistjenester, noe som gir deg muligheten til
å spore forsendelsene dine på forskjellige måter.

search UPS’ oversiktstjenester

Benytt deg av oversiktstjenester for sentralisert sporing og administrering av småpakke- og fraktforsendelser.

search UPS’ oversiktstjenester

Hvordan kan UPS bidra til å forbedre min kontantstrøm?

UPS Collect on Delivery Service
UPS tilbyr UPS Collect on Delivery for destinasjoner
innenlands og i Europa

search UPS Collect on Delivery / Elektroniske faktureringsløsninger

UPS’ elektroniske faktureringsløsninger
UPS gjør det mulig for deg å se over, analysere og fordele forsendelseskostnader raskt og enkelt.

search UPS Collect on Delivery / Elektroniske faktureringsløsninger

Hvordan kan UPS hjelpe meg med å returnere varene mine?

UPS Returns® Du får tilbake varene dine like enkelt som de ble sendt. Enten en forsendelse skal returneres
fra en by i Europa eller fra andre siden av jordkloden, kan UPS Returns gjøre prosessen enklere for deg
ved å oppfylle en rekke behov innen omvendt logistikk.

search UPS Returns

Enkel tilgang – UPS Returns er tilgjengelig øyeblikkelig. Alle tjenester kan brukes med UPS’ kostnadsfrie sendingssystemer:
UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip eller host-to-host-EDI-systemer.

Hvilke tilleggstjenester er tilgjengelige fra UPS?

search Tilleggstjenester / tilleggsgebyr

Hvilke tilleggskostnader kan gjelde for forsendelsen?

search Tilleggstjenester / tilleggsgebyr

search

UPS My Choice®

UPS My Choice¹ lar kundene administrere sin egen hjemleveringsopplevelse.

UPS My Choice er en abonnementsbasert tjeneste, og så fort man er påmeldt kan medlemmer få følgende fordeler:

• Proaktive leveringsvarsler via SMS, e-post eller mobil-apper², som for
   eksempel: Sendingsmelding, Dagen Før Levering,
   Leveringsplan-oppdateringer, Leveringsdagen, Leveringsbekreftelse.
• Firetimers leveringsvindu for de fleste leveringer.
• Leveringsplanlegger på nett som hjelper deg å administrere og
   spore forestående hjemleveringer fra UPS.

Besøk www.ups.com/mychoice for mer informasjon.

Leveringsalternativer

UPS My Choice medlemmer har også den ekstra fordelen at de kan omdirigere og endre leveringstidspunkt for pakker som kvalifiserer for hjemlevering.

• Endre leveringstidspunkt: få pakker levert en annen dag.
• Lever til en annen adresse: omdiriger levering til annen adresse.
• Sett opp en ferie, og få pakker holdt igjen hos UPS eller levert opptil tre
   virkedager etter at ferien er over.
• Hold igjen ved et UPS kundesenter.
• Lever hos en nabo - Få pakkene dine levert hos nærmeste nabo.
• Godkjent utlevering av sending - Du kan gi tillatelse på nett til at UPS leverer
   ut en pakke uten signatur.
   - "Legg igjen ved"-instruksjoner - Velg hvor du ønsker at sjåføren vår skal
      legge igjen pakken din (f.eks. på verandaen). Dette kan kun velges når
      pakken er godkjent for utlevering.

UPS My Choice hjelper dermed avsendere med å:

• Øke sannsynligheten for suksessfull levering ved første forsøk.
• Minke antallet serviceanrop som gjelder sporing av pakker og returer.
• Fokusere på å yte meget god kundeservice.
• Forbedre kundens opplevelse av netthandel.

Hvilke andre tjenester er tilgjengelige fra UPS?

UPS Import Control®

Med denne tjenesten kan du administrere opphenting, planlegging og fakturering av importforsendelsene fra over 120 land. Ved hjelp av avansert teknologi kan du kontrollere viktige importaspekter som tolldokumenter, leveringstid og faktureringsalternativer. Tjenestene inkluderer

1 UPS Collection Attempt
Send sendingsetiketter og handelsfakturaer til UPS, som deretter vil gjøre ett forsøk på å hente pakken. Dersom sjåføren ikke lykkes i å hente pakken, vil han/hun legge igjen dokumentene hos eksportøren din.
44,00 NOK per pakke (eller per pall for WW Express Freight) i tillegg til gjeldende forsendelseskostnader.

3 UPS Collection Attempts*
Send sendingsetiketter og handelsfakturaer til UPS, som deretter vil gjøre tre forsøk på å hente pakken. Dersom sjåføren ikke lykkes i å hente pakken på tre forsøk, vil dokumentene bli returnert til UPS. Du må deretter bestille tjenesten på nytt.
62,00 NOK per pakke i tillegg til gjeldende forsendelseskostnader.

Fjerning av handelsfaktura
Lar deg sende direkte til tredjepartsmottakere uten å avsløre vareverdien.
142,00 NOK per forsendelse i tillegg til gjeldende forsendelseskostnader.

Utskrift av returetikett, elektronisk returetikett, utskrifter og post-returetikett er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om disse tjenestene på siden for UPS Returns.

UPS Import Control er tilgjengelig som et alternativ i UPS’ sendingssystemer, som UPS Internet Shipping, UPS CampusShip, UPS’ utviklerverktøy og nyeste versjon av WorldShip.

UPS Proactive Response®¹

UPS Proactive Response bruker sofistikerte interne systemer for å overvåke forsendelsen din 24/7, samt avskjære forsendelser dersom en forventet skanning ikke blir gjennomført. Ved manglende milepæler vil vi ta initiativet til å kommunisere med deg og ta de nødvendige skrittene for å avskjære forsendelsen din, basert på dine forhåndsdefinerte instrukser.

UPS Proactive Response™ Secure²

UPS Proactive Response Secure tilbyr økonomisk sikring av forsendelsene dine i tillegg til fordelene ved UPS Proactive Response. Hvis en milepæl ikke utføres vil vi proaktivt kommunisere med deg og ta de nødvendige skrittene (inkludert kontakt med kurer): vi vil dekke tap av eller skade på produktet ditt opp til den verdien som er oppgitt i din kundeavtale for UPS Proactive Response Secure.

UPS Temperature True® Packaging
En transportplattform for kvalifiserte temperaturkontrollerte emballasjer som gir fordelene ved UPS´ leveringsnettverk i full overensstemmelse med EU´s Good Distribution Practices (GDP).

For mer informasjon, gå til www.ups.com/healthcarelogistics

UPS Trade Direct*


UPS Trade Direct Air
Håndterer effektivt flyfrakt på større handelsruter i Asia og Nord-Amerika. Med Trade Direct Air blir forsendelsene konsolidert og fraktet raskt og smidig fra ett avsendersted til flere butikker eller sluttbrukere. Nye produkter og kostbare handelsvarer kommer raskere på markedet samtidig som håndteringskostnadene reduseres.

UPS Trade Direct Ocean
Du kan effektivt sende frakt til og fra viktige handelspunkter i Asia og Nord-Amerika. Trade Direct Ocean er en fullstendig integrert dør-til-dør-løsning som kan spare deg for opptil 20 dager med lagring. På denne måten reduserer du kostnadene, du får større kontroll og når hurtigere ut på markedet fra første forsendelse.World Ease®*

Med World Ease kan du sende flere forsendelser av samme eller ulik tjenestetype til ett land i én samlet hovedforsendelse. Dermed kan tollklareringen samordnes og registreres på én importør. Tilgjengelig på kontraktbasis for eksport til over 65 land i hele verden for kunder som bruker WorldShip eller et host-to-host-system. World Ease er ikke tilgjengelig for forsendelser innenfor EU-medlemsland.

World Ease tilbyr
• Forhåndsbestemt tollhavn
• Fastsatte transittider
• Ingen uventede tilleggsgebyrer – fastsatt fakturering
• Full oversikt gjennom hele forsendelsesprosessen
• Full integrering med dine interne systemer
• Forenklet forsendelsesprosess – all nødvendig
dokumentasjon genereres automatisk med WorldShip
eller med et host-to-host-system.
• Returtjeneste

UPS TradeAbility®

Vårt utvalg av kostnadsfrie, informasjonsbaserte tjenester hjelper deg med å administrere forflyttelse av varer på en effektiv måte over landegrensene. Finn varetariffnumre, landed cost-beregninger, samsvarsinformasjon og mer fra ett enkelt nettgrensesnitt, eller bruk vår nettjenesteteknologi til å integrere TradeAbility-tjenestene på nettsiden din eller i servicesystemene dine.

UPS TradeAbility Harmoniser
Et verktøy som brukes til å finne og benytte korrekt varenummer
for et produkt.

UPS TradeAbility Landed Cost
Beregn de totale kostnadene for et produkt, inkludert all toll, alle skatter, avgifter og forsendelseskostnader.

UPS TradeAbility Denied Party Screener
Søk etter handelspartnere som er underlagt restriksjoner.

UPS TradeAbility Export License Detector
Kontroller at eksporten gjennomføres i overensstemmelse med det enkelte lands handelsforskrifter, prosedyrer, tariffer og lovgivning.

UPS TradeAbility Forms
Identifiser, opprett og automatiser nødvendig dokumentasjon for eksport og import basert på forsendelseskarakteristikker.

UPS TradeAbility Import Compliance
Kontroller at importen gjennomføres i overensstemmelse med det enkelte lands handelsforskrifter, prosedyrer, tariffer og lovgivning.

Mail Boxes Etc.®*

Forsendelse og videre håndtering
Mail Boxes Etc.-filialene tilbyr et komplett utvalg av forretningstjenester for privatkunder og små virksomheter i lokalmiljøet. En rekke UPS-sendingsalternativer er tilgjengelige ved alle Mail Boxes Etc.-sentre, i tillegg til en rekke andre tjenester:

Personlig postboks
Mail Boxes Etc. beskytter privatlivet ditt med en personlig postboks som er tilgjengelig 24 timer i døgnet de fleste steder. Tilleggstjenester inkluderer videresending av post, faksmottak og mulighet til å ringe inn og sjekke om det har kommet post.

Emballasjeekspertise
Slipp bekymringer ved å overlate innpakkingen til ekspertene som jobber hos Mail Boxes Etc. for å forsikre deg om at de skjøre gjenstandene dine kommer frem i god behold. Mail Boxes Etc. tilbyr også emballasjematerial og flyttematerial.

Dokumenttjenester
I svart/hvitt eller i farger. Enten du ønsker å få dokumentene kopiert, innbundet, laminert, duplisert eller skrevet ut digitalt kan Mail Boxes Etc. ta hånd om det.

MBE Worldwide S.R.L. er et datterselskap av Fineffe-gruppen, og UPS er deres foretrukne speditør. Mail Boxes Etc.-filialer utenfor USA og Canada eies uavhengig og drives av lisenstakere og franchisetakere av MBE Worldwide. Du finner nærmeste Mail Boxes Etc.-filial ved å gå inn på www.ups.com.

UPS Access Point™

UPS Access Point-steder er UPS detaljhandelssteder som tilbyr praktisk innlevering eller opphenting av pakker på det tidspunktet og stedet som passer best for dine kunder. Ved å bruke steder som kiosker, bensinstasjoner og butikker så kan dine kunder dra nytte av utvidede åpningstider og gunstigere lokalisering.

For å se alle UPS Access Point-stedene, og åpningsdager og -tider til hvert enkelt sted, besøk www.ups.com.

Tjenesten inkluderer:
Send til et UPS Access Point™-sted
Du har muligheten til å sende til UPS Access Point-sted som et leveringsalternativ. Når dine kunder bestiller en vare så kan de velge å få dette levert til et UPS Access Point-sted. Kundene dine vil motta varsler på e-post eller SMS når pakken kan hentes på det valgte UPS Access Point-stedet.

Du kan bruke hvilket som helst UPS Shipping-system til å sende forsendelser direkte til et praktisk UPS Access Point-sted hvor kundene kan hente den.

Kun levering til mottaker
Du vil ha muligheten til å tilby kundene dine alternativet at pakken kun kan hentes på et UPS Access Point-sted av mottakeren på etiketten (ingen tredjeparter tillates å hente pakken).
24,00 NOK vil bli belastet per forsendelse for denne tjenesten.

Hentekode
Du har muligheten til å gi dine kunder en PIN-kode slik at en tredjepart kan hente pakkene på deres vegne. Dette alternativet muliggjør også bruk av UPS Access Point-nettverket når mottakers identitet er ukjent (f.eks. serviceteknikere i felt).
Kostnadsfritt.

Vennligst merk:
• Spesifikke vekt- og størrelsesbegrensninger gjelder for UPS-pakker levert til et UPS Access Point-sted:
- Maksimal vekt (faktisk vekt) per pakke er 20 kg
- Maksimal lengde per pakke er 97 cm
- Den maksimale størrelsen per pakke er 300 cm i lengde og omkrets kombinert
• Verdien for tilleggsbeskyttelse for "Send til et UPS Access Point" må være mindre enn 5.000 USD (eller tilsvarende i lokal valuta). Informasjon om verdi av tilleggsbeskyttelse per pakke for ”Forhåndsbetalt innlevering” kan bli funnet i seksjonen for "Referanseinformasjon" under tjenesterestriksjoner.
• UPS Access Point™-stedet vil oppbevare pakker i en begrenset tidsperiode. Sjekk www.ups.com/accesspoint i destinasjonslandet for detaljer om hvor lenge pakker blir oppbevart og er tilgjengelig for opphenting av deg eller en tredjepart oppnevnt av deg. Pakker som ikke hentes vil bli returnert av UPS til avsender som uleverbare.
• Før en forsendelse kan utleveres på et UPS Access Point™-sted til deg, eller en tredjepart på dine vegne, kan UPS Access Point™-stedet kreve at tilstrekkelig bekreftelse av ID fremvises. Sjekk www.ups.com/accesspoint i destinasjonslandet for gjeldende krav til ID.
• Priser vil bli gitt på tidspunktet for sending, med unntak for priser som har blitt kontraktfestet.
• Det er restriksjoner på å sende internasjonalt farlig gods og spesielle varer for tjenesten ”Send til et UPS Access Point™-sted”. For andre restriksjoner kan du se nettsiden ups.com/accesspoint i destinasjonslandet.

Melding til mottaker og levering til UPS Access Point™-sted.
UPS vil levere ”Send til et UPS Access Point™-sted”-pakker til det valgte UPS Access Point™-stedet. Når forsendelsen leveres til UPS Access Point™-stedet vil sporingsstatusen for en slik pakke fra UPS reflektere at den er tilgjengelig for opphenting (for eksempel ”Levert til et UPS Access Point™-sted, venter på opphenting av kunde”). Leveringsforsøk til det valgte UPS Access Point™-stedet utgjør et leveringsforsøk i forbindelse med UPS’ pengene tilbake-garanti. Levering anses som fullstendig i henhold til UPS’ pengene tilbake-garanti når pakken er levert til valgte UPS Access Point™-sted.

Personopplysninger
UPS’ transportbetingelser for frakt og retningslinjer for personvern gjelder for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med bruk av UPS Access Point™-tjenester. I tillegg kan UPS, som tjenesteleverandør på vegne av deg eller dine kunder, og der det er tilgjengelig, gi melding om pakkestatus via e-post, SMS eller telefonsamtale inkludert, men ikke begrenset til: (1) pakker i UPS-systemet og på vei til et UPS Access Point™-sted, (2) pakker som har blitt utsatt for et unntak eller en forsinkelse, (3) pakker tilgjengelige for opphenting på et UPS Access Point™-sted og/eller (4) påminnelser om at en pakke er tilgjengelig for opphenting og vil bli returnert om den ikke hentes innen en bestemt tidsperiode (”Statusmelding”). Du, eller du på vegne av din kunde, er ansvarlig og garanterer at du har innhentet informert og særskilt samtykke fra mottaker (og lagrer dette samtykket) som kreves i henhold til alle gjeldende lover, regler og reguleringer (inkludert, der det er relevant, mottakerens bosted) slik at UPS kan anvende mottakerens personopplysninger til å tilbyUPS Access Point™-tjenester, og sende e-post og andre meldinger relatert til UPS Access Point™-tjenestene til mottakeren, inkludert Statusmeldinger uten begrensninger.

Ikke hjemme UPS Access Point™-levering
Der det er tilgjengelig, etter første mislykkede leveringsforsøk, kan UPS levere din kundes pakke til et UPS Access Point-sted i nærheten av kunden. Om dette skjer vil en UPS InfoNotice bli lagt igjen hvor din kunde informeres om at de kan hente pakken på et UPS Access Point-sted, og hvor den kan hentes.

Forhåndsbetalt innlevering
Ved å bruke et UPS Access Point-sted kan dine kunder sende, eller returnere, varer enklere. Forsendelser som allerede har UPS-sendingsetiketter festet kan leveres på et UPS Access Point-sted som er praktisk for dine kunder.

UPS Access Point™ Label-less Returns
Om tilgjengelig, muliggjør at en person kan levere inn en forseglet returpakke uten etikett på et UPS Access Point™-sted ved å oppgi navnet på avsenderen som pakken skal returneres til. UPS Access Point™ Label-less Returns er kun tilgjengelig på kontraktsbasis.

Hvordan kan UPS hjelpe deg med internasjonal tollklarering?

UPS fortollingstjenester - Eksport
Sørg for at forsendelsene dine krysser grensene raskt og ankommer til rett tid.

Hver dag tar UPS hånd om millioner av tollklareringer over hele verden.
Vår erfaring og globale kunnskap kan hjelpe deg å overholde lokale forskrifter og unngå tollrelaterte forsinkelser.

UPS har blitt tildelt eller forsøker for tiden å oppnå Authorised Economic Operator-status som en pålitelig, internasjonal leveringskjedepartner over hele Europa. Denne EU-godkjenningen innebærer at UPS-forsendelser kommer hurtigere gjennom tollen, noe som gjør at vi kan få hele leveringskjeden din til å fungere raskere.

Rutinemessige fortollingstjenester er gebyrfrie, mens ikke-rutinemessige tollklareringstjenester er oppført nedenfor.

search UPS’ fortollingstjenester

Hvordan kan UPS hjelpe deg med internasjonal tollklarering?

UPS’ fortollingstjenester - Import
Sørg for at forsendelsene dine krysser grensene raskt og ankommer til rett tid.

Hver dag tar UPS hånd om millioner av tollklareringer over hele verden.
Vår erfaring og globale kunnskap kan hjelpe deg å overholde lokale forskrifter og unngå tollrelaterte forsinkelser.

UPS har blitt tildelt eller forsøker for tiden å oppnå Authorised Economic Operator-status som en pålitelig, internasjonal leveringskjedepartner over hele Europa. Denne EU-godkjenningen innebærer at UPS-forsendelser kommer hurtigere gjennom tollen, noe som gjør at vi kan få hele leveringskjeden din til å fungere raskere.

Rutinemessige fortollingstjenester er gebyrfrie, mens ikke-rutinemessige tollklareringstjenester er oppført nedenfor.

search UPS’ fortollingstjenester

search

Hvordan kan UPS hjelpe deg med internasjonal tollklarering?

UPS Paperless® Invoice

Denne tjenesten kan brukes til å sende inn handelsfakturaer elektronisk ved internasjonale forsendelser.

UPS er den første transportøren som tilbyr elektroniske fakturaer for internasjonale forsendelser. Det er en ny måte å bruke teknologien på
for å integrere ordrebehandling, klargjøring av forsendelser og nå faktureringsdata, slik at handelen blir mer effektiv. Det er ikke lenger nødvendig å skrive ut og anvende flere papirfakturaer for forsendelser til destinasjoner hvor tollkontorene har kapasitet til å motta elektroniske skjemaer.

Alle selskaper, uansett størrelse og bransjesegment, kan bruke UPS Paperless Invoice. Det beste av alt er at UPS Paperless Invoice er helt kostnadsfritt. For å registrere deg besøker du simpelthen www.ups.com
og logger inn med Min UPS-brukernavnet ditt. Alt du trenger er et UPS-kontonummer og digitale bilder av signaturen din og firmaets brevhode. Du kan også måtte behøve å legge inn fakturainformasjon for autentiseringsformål. Når du har fullført registreringen vil du kunne sende med Paperless Invoice innen 24 timer.

UPS Paperless Invoice er kompatibelt med UPS’ sendingssystemer – WorldShip, UPS CampusShip og UPS Internet Shipping.

UPS Broker of Choice®

Importører kan bruke denne tjenesten til å velge sin egen fortoller for tollklarering av sine internasjonale UPS-forsendelser.

Denne tjenesten er tilgjengelig med hele porteføljen av UPS’ sendingstjenester, og sikrer at et etablert forhold til en fortoller opprettholdes mens importøren samarbeider med UPS for å spare tid og øke effektiviteten i sendings- og tollprosessene. Med UPS Broker of Choice får du full oversikt, og importørene får mulighet til å redusere gebyrer og feil som oppstår ved bruk av flere tollklareringsprosesser.

Importørene har to valg:
UPS Broker of Choice OnSite er for forsendelser som blir værende i UPS’ besittelse mens importørens fortoller fullfører fortollingsprosedyrene før UPS leverer forsendelsen.

UPS Broker of Choice OffSite er for forsendelser som flyttes “i tollopplag” rett til et tollkontrollert lager (etter importørens valg) hvor importørens fortoller fullfører tollklareringsprosedyrene. UPS-transporteringen avsluttes når forsendelsen leveres til lageret.

UPS Broker of Choice gir også fortolleren utvidet tilgang til sendingsdokumentasjon på nettsiden UPS Import Clearance Alert
(www.ups.com/import).

Besøk www.ups.com eller ta kontakt med din lokale UPS-salgsrepresentant for nyheter og kostnader i tilknytning til
UPS Broker of Choice.

UPS FTZ Facilitator®

Denne tjenesten gir importører og eksportører mulighet til å bruke UPS
for å transportere internasjonale forsendelser “i tollopplag” til og fra en
global FTZ (Free/Foreign Trade Zone).

Dette gjør at vareforsendelser kan sendes til og fra en FTZ uten bruk
av andre transportselskaper. Ved å bruke kun ett transportselskap kan
importører og eksportører få bedre oversikt og bedre sporingsmuligheter,
samt redusere risikoen for feil og ekstrakostnader som ofte oppstår ved
bruk av flere transportselskaper.

Prosessen er veldig enkel. Importører velger UPS FTZ Facilitator for å
sende forsendelser som skal leveres i tollopplag til en angitt FTZ i stedet
for å klareres gjennom tollen. På motsatt side velger eksportører UPS
FTZ Facilitator for å sende varer i tollopplag fra en FTZ til en internasjonal
destinasjon. Enten du importerer eller eksporterer vil denne tjenesten gi
deg trygghet til å drive handel på det globale markedet.

UPS FTZ Facilitator gir deg også utvidet tilgang til sendingsdokumentasjon
på nettsiden UPS Import Clearance Alert for din fortoller og FTZ-operatør
(www.ups.com/import).

Hvordan kan UPS bistå med transport av farlig gods

UPS kan frakte følgende kategorier av farlig gods til godkjente destinasjoner, med fly- eller bakketransport De fleste forsendelser av farlig gods krever en kontrakt med UPS. I tillegg kreves det godkjenning av forsendelsessystemet og UPS-etiketten. Hvis du vil se nærmere på UPS-godtatte klasser/varekategorier og godkjente opprinnelsessteder og destinasjoner, kan du besøke ups.com.

search Farlig gods

Referanseinformasjon

Dette avsnittet inneholder informasjon om:

• Faktureringsalternativer
• Forbudte varer og servicerestriksjoner
• Pengene tilbake-garanti
• Ansvar
• Transportbetingelser

Del A Kjernetjenester

5. REFERANSEINFORMASJON

Hvilke typer fakturering er tilgjengelige?

UPS har en rekke forskjellige faktureringsalternativer slik at hver bedrift kan velge det som passer best for dem.
Se tabellen nedenfor for å finne ut hvilket alternativ som passer best for deg.

search Hvilke typer fakturering er tilgjengelige

Generell informasjon

UPS forbeholder seg retten til å holde tilbake levering mot betaling ved aktuelle omstendigheter.

Gyldighet av faktura: Alle fakturaer skal anses som akseptert slik de er utstedt, med mindre forespørsler om fakturakorrigeringer er mottatt skriftlig av UPS innen 90 dager fra fakturadato.

  
  
Kontakt UPS’ kundeservice på 22 57 77 33 for nærmere opplysninger om de forskjellige faktureringsmulighetene som er tilgjengelige på ditt forsendelsessted.

Forbudte varer og servicerestriksjoner

Forbudte varer

Det er forbudt å sende følgende varer til alle land betjent av UPS
(med mindre man har inngått en spesiell avtale):

• Alkoholholdige drikkevarer
• Dyrehud (fra ville dyr)
• Elfenben og elfenbensprodukter
• Farlig gods/farlige stoffer (i samsvar med IATA- og ADR-forskrifter)
• Frø/såkorn
• Gjenstander av svært høy verdi (for eksempel kunstverk,
  antikviteter, edelstener, gull og sølv)
• Kontanter, verdipapirer og forhåndsbetalte kort
• Lett bedervelige varer
• Levende dyr
• Pelsverk
• Personlige eiendeler (unntatt til utvalgte land når forsendelsen
  går via medvirkende Mail Boxes Etc.-filialer)
• Planter
• Pornografisk materiale
• Smykker og armbåndsur (bortsett fra bijouteri og uedle armbåndsur)
  til en verdi av over 500 USD eller tilsvarende i lokal valuta per pakke¹.
• Tobakk og tobakksprodukter
• Uledsaget bagasje (bortsett fra til enkelte land når forsendelsen går
  via valgte Mail Boxes Etc.-filialer)
• Våpen

Personlige eiendeler omfatter generelt sett objekter eid av avsender, ment til hans eller hennes personlige bruk, og som har vært i vedkommendes eie i minst seks måneder. Den nøyaktige definisjonen av personlige eiendeler (som er basert på gjeldende tollbestemmelser) varierer fra land til land. Vennligst kontakt ditt lokale UPS-kundesenter for mer informasjon.

Uledsaget bagasje omfatter kofferter, bæreposer, ryggsekker, stresskofferter og lignende reisegods, uavhengig av innhold (bortsett fra at de kan sendes dersom de er tomme, ulåste og innpakket i henhold til UPS’ retningslinjer).

Andre forbudte varer inkluderer varer som transporteres under ATA Carnet og all midlertidig utførsel og innførsel, varer transportert under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document), varer med iboende egenskaper som på grunn av sin beskaffenhet kan antas å tilsøle, forringe eller skade personer, varer eller utstyr, varer hvis transport er forbudt ved lov i opprinnelses-, transitt- eller mottakerlandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter), varer som er underlagt forbrukeravgift
(f.eks. alkohol) eller som krever spesielt utstyr, spesielle forholdsregler eller tillatelser. Under gjeldende lovgivning kan visse typer varer kun transporteres under spesielle betingelser, og visse typer varer kan ikke transporteres med fly (f.eks. flytende stoffer i glassbeholdere).

Forsendelse av forbudte varer på kontraktbasis med UPS

Enkelte artikler som er oppført som forbudte kan aksepteres av UPS på kontraktsbasis for avsendere som har regelmessig volum og kan overholde gjeldende bestemmelser.
UPS har fått på plass International Special Commodities-programmet (ISC) som gjør det mulig for kunder å sende artikler med restriksjoner (f.eks. artikler som krever ekstra papirarbeid eller inspeksjon, eller som er gjenstand for bedervelse) til spesifikke destinasjoner.

Følgende artikler kan falle inn under ISC-programmet:
• Alkoholholdige drikkevarer
• Biologiske stoffer, Kategori B, unntatt prøver av dyr og mennesker
• Frø/såkorn
• Lett bedervelige varer (fisk og kjøtt)
• Planter
• Tobakk og tobakksprodukter
• Spesielle unntak

Ikke alle varer kan sendes til alle land.

Dette programmet krever en kontrakt, for ytterligere informasjon, ring kundeservice på 22 57 77 33 eller snakk med din UPS-representant.

Forbudte varer og servicerestriksjoner

Generelle forpliktelser

Det er avsenderens eget ansvar å overholde gjeldende offentlige regler eller lover i hvert land. Forsendelsene kan inspiseres og derved muligens forsinkes av Tollvesenet eller andre myndigheter.

Vi forbeholder oss retten til å avslå eller avbryte forsendelse av ethvert kolli som ikke tydelig viser kontaktinformasjon for avsender og mottaker, samt av varer som i våre øyne ikke er transporterbare eller ikke er tilstrekkelig beskrevet, klassifisert, pakket og merket på en måte som gjør dem egnet til transport. Nødvendig dokumentasjon må medfølge varene.

Vi vil ikke transportere noen varer som er forbudt ved lover eller regler av noen føderal, nasjonal eller lokal styresmakt i opprinnelses- eller mottakerlandene eller som kan utgjøre et brudd på noen eksport-, import- eller annen lovgivning eller sette i fare sikkerheten til våre medarbeidere, representanter og underleverandører eller våre/disses transportmidler eller som i våre øyne kan tilsøle, smitte av på eller på annen måte skade andre varer eller annet utstyr eller som er økonomisk eller driftsmessig umulig å transportere.

Farlig gods

UPS følger lufttransportforskriftene fastsatt av IATA (International Air Transport Association), og veitransportforskriftene fastsatt av FNs ADR (avtale om internasjonal veitransport), og tar ikke imot farlig gods i sitt system – innenlands eller utenlands. Nasjonale bestemmelser gjelder også for veitransport.

Bedrifter som sender farlig gods uten tilstrekkelig merking, dokumentasjon og innpakning kan utsettes for betydelig økonomisk og juridisk straffeforfølgelse.

Det er også viktig å huske på følgende når du sender med UPS:

1 Hvis du bruker emballasje eller esker om igjen, må du sørge for å fjerne alle gamle etiketter og merker. Eventuelle etiketter for farlig gods på en pakke vil føre til at forsendelsen blir holdt tilbake for inspeksjon, noe som vil medføre forsinkelse og ulemper for deg og kundene dine.

2 Hvis du sender varer som kan forveksles med farlig gods, men ikke er det – på grunn av sitt uvanlige navn, utseende osv., er det en fordel å deklarere tydelig på sendingsdokumentasjonen at varene ikke er klassifisert som farlig gods. På den måten hindrer du at forsendelsen blir unødvendig forsinket. Eventuell feildeklarering vil føre til strenge straffer for avsenderen.

Tjenestebegrensninger¹

UPS leverer ikke til og henter ikke fra postboksadresser.

Maksimumsverdien og høyeste tillatte verdi for tilleggsbeskyttelse per pakke er 50 000 USD eller tilsvarende i lokal valuta. Maksimumsverdien og deklarert verdi per pall for Worldwide Express Freight-forsendelser er 100 000 USD eller tilsvarende i lokal valuta.

Maksimumsverdien og høyeste tillatte verdi for tilleggsbeskyttelse per pakke inneholdende smykker (bortsett fra bijouteri og uedle armbåndsur1) er 500 USD eller tilsvarende i lokal valuta.

COD-tjeneste tilbys innenfor Norge, EU, Liechtenstein og Sveits. Maksimalt COD-beløp som kan innkreves er 50 000 USD eller tilsvarende i lokal valuta per pakke for sjekktransaksjoner. COD-tjeneste tilbys ikke for paller.

Det maksimale kontantbeløpet UPS vil akseptere fra en mottaker på vegne av en avsender er 5000 USD eller tilsvarende i lokal valuta per dag (maksimalt 750 EUR i Frankrike, og mindre enn 1000 EUR i Italia).

Maksimumsverdien og høyeste tillatte verdi for tilleggsbeskyttelse per
pakke for en innenlands UPS 1 Attempt Returns Plus-forsendelse er
999 USD og for en innenlands UPS 3 Attempts Returns Plus-forsendelse
50 000 USD eller tilsvarende i lokal valuta.

Maksimalverdi og oppgitt verdi per pakke for levering til tredjepartsforhandler eller UPS Access Point-lokasjon er 1000 USD eller tilsvarende i lokal valuta.

Maksimumsverdien og høyeste tillatte verdi for tilleggsbeskyttelse per pakke for en internasjonal UPS 1 Attempt Returns Plus-forsendelse eller en internasjonal UPS 3 Attempts Returns Plus-forsendelse er 50 000 USD, forutsatt at avsenderen for hver slik forsendelse med en faktisk eller oppgitt verdi på over 999 USD har opprettet et UPS-sammendrag for høyverdiforsendelser, og at dette har blitt signert av UPS-sjåføren før forsendelsen leveres inn til UPS. Dersom intet sammendrag for høyverdiforsendelser har blitt anskaffet og signert, vil maksimumsverdien og høyeste tillatte verdi for tilleggsbeskyttelse for hver slik forsendelse være begrenset til 999 USD.

Kontakt UPS’ kundeservice på 22 57 77 33 for å få oppgitt tilsvarende beløp i lokal valuta.

Begrensninger i vekt og størrelse

UPS har opprettet spesifikke vekt- og størrelsesbegrensninger for pakkene du sender med alle UPS-tjenester. Restriksjonene nedenfor gjelder kun for individuelle pakker. Det er ingen begrensninger på totalvekten på en forsendelse, eller på det totale antallet pakker i forsendelsen din.

Maksimumsvekten (faktisk vekt) per pakke er 70 kg².

Maksimumslengden per pakke er 274 cm.

Maksimumsstørrelsen per pakke er 400 cm i lengde inkludert omkrets.

Pakker som veier mer enn 25 kg må ha en spesialetikett for tunge pakker.

Pakker med et stort størrelse-til-vekt-forhold kan ha høyere volumvekt enn faktisk vekt. I slike tilfeller vil UPS fakturere ut fra volumvekten.

Pakker som behøver ekstra håndtering kan bli ilagt et gebyr for tilleggshåndtering.

Pakker som overskrider visse størrelsesbegrensninger, men som ikke overskrider UPS’ maksimale størrelsesgrense per pakke, kan bli ilagt et gebyr for store pakker.

Pakker som overskrider UPS’ vekt- og størrelsesgrenser tas ikke imot for transportering. Hvis slike pakker oppdages i UPS-systemet for småpakker vil de bli ilagt et gebyr for pakker som overskrider maksimalgrensen.

Maksimumsverdien og den deklarerte verdien per pakke for en innlevering hos en tredjeparts detaljhandler eller et UPS Access Point-sted er 1.000 USD, eller tilsvarende i lokal valuta.

UPS pengene tilbake-garanti

Pengene tilbake-garanti

For visse tjenester og utvalgte destinasjoner tilbyr UPS en kostnadsfri pengene tilbake-garanti. For å finne ut om dette gjelder din forsendelse, gå til ”Beregn leveringstid og pris” på www.ups.com og skriv inn opplysninger om forsendelsen. Alternativt kan du kontakte UPS’ kundeservice på 22 57 77 33. Der pengene tilbake-garantien gjelder vil vi, hvis vi leverer utenfor den fastsatte tidsfristen for de aktuelle tjenestene, etter anmodning refundere eller kreditere deg (eller den som betalte frakten hvis det er noen andre) for fraktkostnadene (eller en forholdsmessig andel av disse dersom bare deler av pakkene i en forsendelse ikke oppfyller gjeldende tidsfrist), eksklusive eventuelle tilleggsgebyrer, mva, tollavgifter, skatter eller andre avgifter, på følgende vilkår:

a) Sendingsdokumentasjonen (inkludert etiketter) må være korrekt utfylt, og den aktuelle forsendelsen må være påført enten papiretiketter produsert av UPS’ sendingsløsninger online eller være merket i overensstemmelse med UPS’ retningslinjer for emballasje.

b) All gjeldende dokumentasjon som kreves i opprinnelseslandet og destinasjonslandet samt eventuelle transittland må være fullstendig og nøyaktig utfylt og vedlagt forsendelsen.

c) Hvis aktuelt, må forsendelsen være påført en etikett for Lørdagslevering (for destinasjoner hvor denne tjenesten er tilgjengelig).

d) Forsendelsen må være levert til UPS på eller innen siste opphentingstidspunkt som UPS har angitt for garantert levering innen en bestemt frist.

e) Du må ha varslet UPS skriftlig eller på telefon om at leveringen ikke er utført til avtalt tid, innen 15 kalenderdager fra den fastsatte leveringsdatoen og ha opplyst om mottakerens navn og adresse, dato for forsendelsen, vekt og UPS-sporingsnummer.

f) Forsendelsen må ikke ha behov for tilleggshåndtering, være underlagt avgift for overdimensjonert pall eller inkludere en ”Stor pakke”, som beskrevet i avsnittet Tilleggstjenester og gebyrer i denne håndboken.

g) avsenderen må sørge for rettidig opplasting av all relevant informasjon til UPS. Rettidig opplasting, som brukt i disse vilkårene, refererer til elektronisk overføring av all relevant informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, mottakerens fulle navn, fullstendig leveringsadresse og forsendelsesdimensjoner og -vekt) til UPS senest 15 minutter før siste hentetid spesifisert av oss for garantert levering.

  
  
Garantien gjelder ikke for forsinket levering som skyldes at pakken ikke overholder servicerestriksjonene og betingelsene fastsatt i paragraf 3.1 i våre betingelser og vilkår, grunnet hendelser utenfor vår kontroll (beskrevet i paragraf 6 i våre betingelser og vilkår) eller eventuell avbrytelse av transporten eller retur i henhold til paragraf 3.3 i våre betingelser og vilkår eller som følge av at UPS utøver eventuell tilbakeholdsrett som fastsatt i våre betingelser og vilkår.

Det presiseres at UPS’ ansvar i henhold til pengene tilbake-garantien er begrenset i samsvar med ovenstående, og at garantien for øvrig ikke utgjør noen form for forpliktelse eller angivelse av at forsendelsen vil ankomme til et bestemt tidspunkt.

Ansvar

Ansvar for tap, skade eller forsinkelse

Det følgende er et sammendrag av enkelte relevante bestemmelser i UPS’ transportbetingelser. De fullstendige bestemmelsene finner du i avsnittet UPS' transportbetingelser, og gjelder i tilfelle det er uoverensstemmelser mellom transportbetingelsene og dette sammendraget.

Internasjonal transport: Ved internasjonal transport kan internasjonale konvensjoner komme til anvendelse, særlig Warszawa- og Montrealkonvensjonene når det gjelder lufttransport, og CMR-konvensjonen når det gjelder veitransport. De internrettslige bestemmelsene i de enkelte land kan også utvide reglene i slike konvensjoner til å gjelde ren innenlands frakt.

Hvor de gjelder, vil bestemmelsene i Warszawa-, Montreal- og CMR-konvensjonene regulere, og i de fleste tilfeller begrense, vårt ansvar for tap, skade og forsinkelse av forsendelsen.

– grensen for Warszawa- og Montrealkonvensjonene er vanligvis
19 Special Drawing Rights (spesielle trekkrettigheter, SDR1) per
kilo av fraktgodset som er rammet.

– grensen under CMR-konvensjonen er 8,33 SDR per kilo (men
begrenset til fraktbetalingen i tilfelle forsinkelser).

Annen transport: Hvis konvensjonsbestemmelsene og andre nasjonale ufravikelige bestemmelser ikke gjelder, vil vi bare betale erstatning for tap, skade eller forsinkelse av forsendelsen forårsaket av vår uaktsomhet, og da bare opp til maksimalt:

– 655,- NOK per forsendelse; eller,

– 8,33 SDR per kilo av rammet fraktgods dersom dette er høyere,

betinget (som i alle saker) av at tapet dokumenteres.

For forsendelser med høyere verdi enn den gjeldende grensen, kan du benytte en høyere ansvarsbegrensning ved å deklarere en høyere verdi på UPS-sendingsdokumentasjonen og betale et gebyr for tilleggsbeskyttelse. Dersom du oppgir en høyere verdi for forsendelsen og betaler det gjeldende tilleggsgebyret, er UPS’ ansvar begrenset til dokumentert, direkte tap opp til den verdi som er oppgitt (se under Tilleggstjenester.

Vareverdien må ikke overskride det som i den lokale valuta tilsvarer 50 000 USD (500 USD for smykker og klokker unntatt bijouterismykker og uedle klokker) eller tilsvarende i lokal valuta per pakke i en småpakke-forsendelse, eller 100 000 USD eller tilsvarende i lokal valuta per pall i en Worldwide Express Freight-forsendelse, ettersom UPS ikke tilbyr transport av varer med en verdi som overstiger disse summene.

Bortsett fra når konvensjonsregler eller andre lover og regler kommer til anvendelse og krever noe annet, betaler vi ikke erstatning for rent økonomisk tap (for eksempel tap av fortjeneste, forretningsmuligheter eller tap av inntekter på grunn av tapt bruk), selv om det for den aktuelle forsendelsen er oppgitt en verdi for tilleggsbeskyttelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skade på eller tap av emballasje eller paller.

  
  
Eventuelle krav mot UPS må meldes til oss skriftlig så raskt som mulig og innen den tidsfrist som er fastsatt i våre transportbetingelser. Under visse omstendigheter kan konvensjonsregler (hvis de kommer til anvendelse) tillate at det fremsettes krav mot UPS etter utløpet av disse tidsfristene.

I tillegg til ovenstående må eventuelle søksmål i forbindelse med en forsendelse være anlagt og meldt til oss innen 8 måneder etter levering eller (ved manglende levering) etter fristen for levering. Dersom Warszawa-, Montreal- eller CMR-konvensjonen kommer til anvendelse, er det en lengre tidsfrist for anleggelse av søksmål: sterkt forenklet, 2 år i henhold til Warszawa- og Montrealkonvensjonen og 1 år (3 år dersom det foreligger forsettlig forhold fra UPS’ side) i henhold til CMR-konvensjonen.

UPS’ transportbetingelser

Dette er gjeldende versjon per datoen for publiseringen av denne Håndboken. Den nyeste versjonen, som alltid skal være den gjeldende for nye forsendelser, finner du på www.ups.com eller du kan få den fra et UPS-kontor.

1. Innledning
A. UPS’ transport av pakker, dokumenter og konvolutter (“pakker”) og palletert gods (“paller”; paller og pakker blir benevnt som “forsendelser”) blir gjort på grunnlag av disse betingelsene (“betingelsene”). Disse betingelsene suppleres av UPS’ tjeneste- og tariffhåndbok (“Håndboken”). Håndboken inneholder nærmere vilkår for tjenestene til UPS som må leses av avsender og som utgjør en del av avtalen mellom UPS og avsender.

B. Avhengig av hvilket land forsendelsen er overlevert UPS for transport, skal termen “UPS” bety, og avsenderens avtale være med, det av de følgende selskaper som er aktuelt. Selskapet skal også være (det første) transportselskapet for varene med henblikk på konvensjonene henvist til i artikkel C.
UK – UPS Limited; Irland – United Parcel Service of Ireland Limited; Danmark – UPS Denmark A/S; Finland – United Parcel Service Finland Oy; Norge – UPS Norway AS; Sverige – United Parcel Service Sweden AB. Samtlige av disse kan kontaktes via c/o Avenue Ariane 5, 1200 Brussel, Belgia (selv om dette i seg selv ikke innebærer at noen erkjennelse av verneting).

C. Dersom lufttransport innebærer en endelig destinasjon eller opphold i et annet land enn avsenderlandet, kan Warszawa-konvensjonen komme til anvendelse. Warszawa-konvensjonen regulerer og begrenser i de fleste tilfeller transportselskapets ansvar når det gjelder tap av, skade på eller forsinkelse av last. (I disse transportbetingelsene skal “Warszawa-konvensjonen” bety (i) Konvensjonen om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring, undertegnet i Warszawa 12. oktober 1929 eller (ii) Konvensjonen slik den lyder etter endringer eller tillegg ved en protokoll eller supplerende konvensjon eller (iii) Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, avhengig av hva som er aktuelt.) Selv om annet er avtalt, kan internasjonal transport på vei være underlagt bestemmelsene i Konvensjonen om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei, undertegnet i Genève 19. mai 1956 (“CMR-konvensjonen”).

D. En forsendelse kan bli transportert via et hvilket som helst mellomliggende stoppested som UPS finner passende. UPS kan engasjere underleverandører til å utføre tjenester og kontrakter både på egne vegne og på vegne av UPS’ ansatte, agenter og/eller underleverandører, som hver for seg skal kunne påberope seg disse betingelsene.

E. I disse betingelsene skal “fraktbrev” bety ett enkelt UPS-fraktbrev/fraktseddel eller oppføringer registrert mot samme dato, adresse og tjenestetype på et opphentingsdokument. Alle pakker eller paller som omfattes av fraktbrevet, skal betraktes som én forsendelse.

2. Tjenesteomfang
Med mindre det er avtalt spesielle tjenester, og i henhold til disse vilkårene, er tjenesten som skal leveres av UPS begrenset til avhenting, transport, eventuell tollklarering og levering av forsendelsen. Avsenderen er inneforstått med at forsendelser vil bli transportert sammen med forsendelser fra andre avsendere og at UPS ikke kan overvåke de innkommende og utgående bevegelsene til forsendelsene ved alle håndteringssentraler.

UPS er ikke forpliktet til å foreta transport av forsendelse, og forbeholder seg retten til fritt å nekte å transportere enhver forsendelse som er levert til UPS for transport.

3. Transportforhold
Dette punktet fastsetter ulike begrensninger og betingelser som gjelder for forsendelser transportert av UPS. Det forklarer også konsekvensene ved at avsenderen leverer inn forsendelser for transport som ikke oppfyller disse betingelsene.

3.1 Begrensninger og betingelser for UPS’ tjenester
Forsendelser må oppfylle de betingelsene som følger av punkt (i) til (iv) nedenfor.

(i) Pakker må ikke veie mer enn 70 kg eller være lengre enn 274 cm eller overstige 419 cm i lengde og bredde sammenlagt. Paller er underlagt størrelses- og vektbegrensninger som avhenger av startpunkt og destinasjon, slik disse er angitt på www.ups.com.

(ii) Verdien på pakken må ikke overskride det som i den lokale valuta tilsvarer USD 50 000. I tillegg må ikke verdien på smykker og klokker (unntatt bijouterismykker og -klokker) overstige tilsvarende USD 500 i lokal valuta pr. pakke. Verdien på paller må ikke overstige det som i den lokal valuta tilsvarer USD 100 000.

(iii) Forsendelser må ikke inneholde noen av de forbudte artiklene som er oppført i Håndboken, inklusive, men ikke begrenset til, varer av uvanlig verdi (f.eks. kunstverker, antikviteter, edelstener, frimerker, gjenstander av unik karakter, gull eller sølv), penger eller verdipapirer (f.eks. sjekker, veksler, obligasjoner, bankbøker, kontantkort, aksjebrev eller andre verdipapirer), skytevåpen og farlig gods.

(iv) Forsendelser må ikke inneholde noe som kan bringe mennesker og/eller dyr i fare eller som kan skade transportmidler, eller som på annen måte kan forderve eller skade andre varer som transporteres av UPS, eller som er forbudt å transportere, eksportere eller importere.

Avsender har ansvar for nøyaktigheten og fullstendigheten av opplysningene som er oppført på fraktbrev, og skal sørge for at alle forsendelser er påført korrekte kontaktopplysninger for avsender og mottaker av forsendelsen og at de er slik pakket, merket og adressert, deres innhold slik beskrevet og klassifisert og vedlagt den dokumentasjon som er nødvendig (i det enkelte tilfelle) for å gjøre forsendelsene egnet for transport og for å oppfylle betingelsene i Håndboken samt gjeldende lov. Dersom ikke en annen tjeneste er tydelig valgt i fraktbrevet eller annen relevant UPS-fraktdokumentasjon, vil frakten bli utført i henhold til Express- (eller Express Freight)-tjenesten (hvor denne er tilgjengelig for den valgte destinasjon), og alle relevante avgifter og andre vederlag vil bli beregnet med grunnlag i denne tjenesten.

Avsenderen garanterer at alle forsendelser som er levert til transport i henhold til disse betingelsene oppfyller vilkårene i punkt (i) til (v) ovenfor og har blitt klargjort i sikre omgivelser av ham (eller (dersom det gjelder en annen)) av den part som tilbyr UPS å foreta forsendelsen og at forsendelsene har vært beskyttet mot urettmessige inngrep under klargjøring, lagring og transport til UPS. UPS legger garantien til grunn ved aksept av forsendelser til transport.

3.2 Lett fordervelige og temperatursensible varer kan transporteres under forutsetning av at avsenderen påtar seg det fulle ansvaret. UPS tilbyr ikke spesialhåndtering for slike forsendelser.

3.3 Avvisning og avbrytelse av transport

(i) Dersom UPS får informasjon om at en forsendelse ikke oppfyller ovenstående begrensninger eller betingelser eller at eventuelt oppkravsbeløp angitt på et COD-fraktbrev overskrider begrensningene angitt i artikkel 8, kan UPS nekte å transportere den aktuelle forsendelsen (eller en del av denne), og dersom transporten pågår i øyeblikket, kan UPS avbryte transporten og oppbevare forsendelsen (eller en del av denne) i påvente av avsenders anvisning.

(ii) UPS kan også avbryte transport dersom leveranse til mottakeren ikke kan gjennomføres, dersom mottakeren nekter å motta forsendelsen, eller dersom leveranse ikke kan gjennomføres på grunn av feil adresse (etter å ha forsøkt på alle rimelige måter å finne den riktige adressen) eller fordi den riktige adressen viser seg å være i et annet land enn det som er angitt på forsendelsen eller fraktbrevet eller dersom UPS ikke kan innkreve det beløp som mottaker skal betale ved levering.

(iii) Dersom UPS har rett til å avbryte transport av en forsendelse, har UPS også rett til å returnere den til avsenderen etter eget skjønn.

3.4 Avsenderen må betale og erstatte til UPS, alle rimelige kostnader og utgifter (inklusive oppbevaring) som UPS påføres, alle tap, utgifter, skatter og tollavgifter som UPS kan påføres og alle krav fremsatt mot UPS som følge av (i) at forsendelse ikke oppfyller begrensningene, betingelsene eller inneståelsene i artikkel 3.1 ovenfor, (ii) som følge av eventuell avvisning eller avbrytelse av transport eller retur av en forsendelse (eller del av denne) av UPS i henhold til artikkel 3 eller (iii) på grunn av avsenderens manglende overholdelse av disse reglene. Ved retur av en forsendelse (eller del av denne) skal avsenderen betale de gebyrer som følger av de satser UPS fastsetter til enhver tid.

3.5 UPS dekker ikke eventuelle tap som avsenderen påføres i forbindelse med en transport UPS har påtatt seg, uansett hvorledes tapet oppstod, dersom avsender overleverer en forsendelse til UPS for transport som ikke oppfyller begrensningene og betingelsene i artikkel 3.1 ovenfor uten uttrykkelig og skriftlig samtykke fra UPS (uansett om manglende overholdelse har forårsaket eller medvirket til tapet og uavhengig av uaktsomhet fra UPS, UPS’ ansatte eller andre UPS svarer for). Dersom UPS avbryter transport i henhold til disse betingelsene har ikke avsender rett til refusjon på transportkostnadene denne har betalt. UPS kan rette et krav mot avsender i forbindelse med slik manglende overholdelse.

3.6 Dersom UPS, etter å ha utsatt transporten av en forsendelse (eller del av denne) i samsvar med disse bestemmelsene, fortsatt ikke innen rimelig tid mottar avsenderens instruksjoner om hvordan forsendelsen skal behandles eller ikke har klart å identifisere avsenderen eller en annen person som er berettiget til fraktgodset (etter om nødvendig ha åpnet forsendelsen), er UPS berettiget til å destruere eller selge forsendelsen (eller del av denne) slik UPS etter eget skjønn måtte finne det hensiktsmessig. Inntektene fra et slikt salg skal i første rekke dekke alle gebyrer, utlegg og omkostninger (herunder rentekostnader) som har oppstått i forbindelse med forsendelsen eller for øvrig i tilknytning til avsenderen. Eventuelt overskytende beløp utbetales til avsenderen i henhold til hans instruksjoner.

3.7 Med mindre det er forbudt i lov, forbeholder UPS seg retten til, men er ikke forpliktet til, å åpne og inspisere, eller gjennomlyse ved hjelp av røntgen, til enhver tid, alle forsendelser som er mottatt for transport.

4. Tollklarering
Når en forsendelse må underkastes tollklarering, er det avsenders plikt å sørge for, eller sikre at mottaker vil sørge for, komplett og nøyaktig dokumentasjon i relasjon til tollklarering. UPS vil, med mindre UPS instrueres om noe annet, opptre på vegne av, og for avsenders eller mottakers regning og risiko, i forbindelse med tollklarering.

Ved forsendelser hvor både avsendelsessted og destinasjonssted er innenfor samme tollområde, vil UPS bare foreta tollklarering dersom UPS instrueres om dette. Avsenderen gir også samtykke til at UPS kan anses å være mottaker av pakke eller forsendelsen med det eneste formål å oppnevne en tollspeditør til å utføre enhver form for tollklarering i det omfang lovgivningen tillater.

5. Betaling
5.1 Prisene for transport og andre tjenester er oppført i Håndboken, og med mindre det betales for tjenesten før forsendelse, må det betales innen 7 dager fra faktura er mottatt, eller innen forfallsdatoen dersom avsender særskilt har avtalt dette skriftlig med UPS. UPS forbeholder seg retten til å kontrollere den faktiske eller dimensjonelle vekten på forsendelsen og å, dersom den er større enn den oppgitte vekten, fakturere på denne basis. Med mindre det fremlegges bevis på annet, skal en faktura for dette formål anses å være mottatt tre forretningsdager etter faktureringsdatoen.

5.2 Dersom: (a) UPS er forpliktet til å betale toll, avgifter eller liknende på vegne av avsenderen, mottakeren eller en tredjepart(b) den valgte faktureringsmuligheten angir at mottaker eller tredjepart skal betale eventuelle avgifter, eller (c) toll, avgifter, straffetoll, skatter, bøter, gebyr eller andre kostnader er pålagt av myndighetene med rette eller urette, eller påført UPS som følge av enhver omstendighet, inkludert mottaker eller avsenders forsømmelse av å sørge for korrekt informasjon og dokumentasjon eller eventuelle tillatelser eller lisenser som er nødvendige i forbindelse med transporten, er avsender sammen med mottaker og eventuell tredjepart solidarisk og hver for seg ansvarlige for slike beløp ovenfor UPS. I et hvert slikt tilfelle hvor den valgte faktureringsmåten indikerer at betaling først skal belastes mottaker eller tredjeparter vil UPS (uten prejudise for avsenders kontraktmessige forpliktelse i forbindelse med betaling) først kreve betaling for det aktuelle beløpet av mottaker og /eller aktuell/e tredjepart/er. Dersom ingen av partene ovenfor umiddelbart betaler det aktuelle beløpet fullt ut til UPS, skal det aktuelle beløpet betales til UPS av avsender ved første skriftlige krav. I andre tilfeller forplikter herved avsenderen seg til å betale de nevnte beløp til UPS ved første anmodning. UPS er ikke forpliktet til å fremsette separat krav mot mottaker eller tredjepart om betaling, da avsender påtar seg å hefte i fellesskap med slike tredjeparter. I tvilstilfeller er det avsenders ansvar å bevise at hele beløpet har blitt betalt.

5.3 Ethvert utestående beløp til UPS som ikke betales innen forfallsdatoen, ilegges renten som er fastsatt i fakturaen fra forfallsdatoen til datoen UPS mottar betaling, det være seg før eller etter dom. I tillegg forbeholder UPS seg retten til å kreve et gebyr for sen betaling begrenset oppad til GBP 40 (EUR 40 i Irland og Finland, DKK 100 i Danmark, NOK 59 i Norge og SEK 50 i Sverige) per forsendelse.

5.4 Dersom noe beløp ikke betales av avsender, mottaker eller tredjepart i henhold til disse betingelsene, kan UPS holde tilbake alle forsendelser (eller deler av disse) under transport til betaling mottas i sin helhet eller selge dem og bruke utbyttet til å gjøre opp sine utestående fordringer i henhold til gjeldende lokal rett. Eventuelle gjenværende ubetalte beløp skal fortsatt betales.

5.5 Prisene for transport og andre tjenester oppført i Håndboken beregnes kun for transport av forsendelser som i verdi ikke overskrider i verdi de beløpene angitt i artikkel 3.1 (ii) (eller annen aktuell verdi, dersom denne er lavere). Dersom UPS oppdager at selskapet har transportert forsendelse som overskrider denne verdien uten å ha gitt uttrykkelig og skriftlig samtykke til slik transport, kan UPS pålegge avsenderen et ekstra transportgebyr som tilsvarer 5 % av forsendelsens verdi over de beløpene angitt i artikkel 3.1 (ii).

6. Avbrytelse av transporten
Dersom UPS ikke er i stand til å starte eller fortsette transporten av avsenders forsendelse av årsaker som ligger utenfor UPS’ kontroll, innebærer dette ikke et brudd på avtalen med avsenderen, men UPS vil foreta alle rimelige skritt som er praktisk gjennomførbare etter forholdene for å innlede eller fortsette transporten. Eksempler på forhold som ligger utenfor UPS’ kontroll er sammenbrudd i luft- eller landtransporten på grunn av dårlig vær, brann, oversvømmelse, krig, fiendtligheter, sivil ulydighet, myndigheters handlinger (herunder inkludert tollmyndigheter), arbeidskonflikter eller -forpliktelser som får innvirkning for UPS eller andre parter og forsinkelser i tollklareringen.

7. Pengene tilbake-garanti
For visse tjenester og destinasjoner tilbyr UPS pengene tilbake-garanti på fraktprisen. Opplysninger om anvendelsesområde, betingelser og korresponderende levering samt seneste opphentingstider for den aktuelle tjenesten og destinasjonen fremkommer i Håndboken og på nettsiden til UPS (www.ups.com), i begge tilfeller som de gjelder på det tidspunktet varene mottas for transport, og opplysningene kan også fås ved å kontakte avsenderens lokale UPS-kundeservice. For å unngå enhver tvil presiseres det at ansvaret til UPS under pengene tilbake-garantien er begrenset til ovenstående, og at garantien ikke på noen måte innebærer en forpliktelse eller garanti for at forsendelsen vil komme frem innen en bestemt tid.

8. Levering mot oppkrav (C.O.D.)
For visse destinasjoner, som opplyses om av det lokale UPS-kundesenter, tilbyr UPS tjenesten levering mot oppkrav (C.O.D.) mot betaling av et tilleggsgebyr som oppgitt i Håndboken. Dersom avsenderen benytter denne tjenesten, vil UPS på vegne av avsenderen oppkreve C.O.D.-beløpet angitt på fraktbrevet i samsvar med bestemmelsene nedenfor (inkludert bestemmelsene vedrørende valutakonvertering). Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for paller.

C.O.D.-beløpet må spesifiseres på fraktbrevet enten i EUR eller i valutaen i mottakerlandet, dersom denne er en annen enn EUR. Dersom C.O.D.-beløpet som er spesifisert på fraktbrevet, beløpet som er innkrevd fra mottakeren og/eller beløpet som er betalt til avsender er i forskjellige valutaer, skal omregningen(e) bli foretatt med en valutakurs som UPS fastsetter etter rimelig skjønn.
UPS påtar seg ikke risikoen for endringer i valutakurser.

8.1 Kontant C.O.D. – Når UPS er instruert på fraktbrevet, i samsvar med gjeldende retningslinjer for UPS, til kun å motta kontanter, samler UPS kun kontanter i valutaen til mottakerlandet. Når det samles inn penger skal det maksimale beløpet som samles inn på denne måten på vegne av en avsender være lokal valuta tilsvarende USD 5.000 per mottaker per dag. Uten forrige regel, kan beløpet som er innkreves kontant på vegne av en avsender fra mottakere som er lokalisert i følgende land for C.O.D.-forsendelser, ikke overstige de respektive beløp per mottaker per dag: Belgia: 3.000 EUR; Spania: EUR 2.499; Hellas: EUR 500; Portugal: EUR 1.000; Italia: EUR 2.999; Frankrike: EUR 1.000; Romania: RON 10.000 for enkeltpersoner, RON 5.000 for juridiske personer; Sverige: SEK 3.000, Polen: PLN 15.000. Hvis avsender angir et C.O.D.-beløp som overskrider disse grensene har UPS automatisk rett til å akseptere sjekker for hele eller deler av det beløpet.
Ytterligere begrensninger kan gjelde i enkelte land fra tid til annen; detaljer om slike begrensninger vil bli angitt enten i guidene eller på UPS’ nettside (www.ups.com).

Hvis avsenderen angir et C.O.D.-beløp som overskrider disse grensene, har UPS automatisk rett til å akseptere sjekker for hele eller deler av det beløpet.

8.2 Sjekk C.O.D. – Dersom fraktbrevet ikke klart og tydelig instruerer UPS til kun å akseptere kontant betaling, kan UPS akseptere betaling i form av alle typer sjekker utstedt til avsender som er gyldige i mottakerlandet eller kontanter (underlagt begrensningene i punkt 8.1). Dersom UPS aksepterer sjekker, skal det maksimale oppkravsbeløpet (C.O.D.) ikke overstige det som i lokal valuta tilsvarer USD 50 000 per pakke (eller annen aktuell verdi, dersom denne er lavere). Dersom UPS har tillatelse til å akseptere sjekk, kan UPS kreve inn betaling per sjekk utstedt i enten EUR eller i den lokale valuta i mottakerlandet, dersom denne er en annen enn EUR.

8.3 Betaling av innkrevde oppkravsbeløp (C.O.D.) – Dersom UPS krever inn kontant betaling, vil UPS betale avsender et tilsvarende beløp i den lokale valuta i det landet hvor forsendelsen ble levert til UPS for transport. UPS kan foreta slike betalinger av oppkravsbeløp enten ved overføring til bankkonto som avsender har oppgitt til UPS, eller ved å utstede en sjekk til avsender.

Alle sjekker som utstedes til avsender, enten sjekken er utstedt av UPS som beskrevet ovenfor eller utstedt av mottaker og innkrevd av UPS i overensstemmelse med punkt 8.2, kan enten sendes til avsender med vanlig post på dennes risiko eller overleveres avsender eller annen person som fremtrer som berettiget til å motta sjekker på vegne av avsender.

8.4 Dersom avsender ikke mottar C.O.D.-beløpet, må avsender gi skriftlig melding til UPS om dette innen 45 dager fra leveringsdatoen.

8.5 Avsender skal holde UPS skadesløs for alle tap, utgifter og ethvert krav som fremsettes mot UPS av en tredjepart dersom UPS ikke leverer en forsendelse fordi mottakeren nekter å betale C.O.D.-beløpet i korrekt form eller nekter å motta forsendelsen.

8.6 Ansvaret til UPS med hensyn til oppkravsbeløpet skal ikke overskride det laveste av følgende beløp: Gjeldende maksimale C.O.D.-beløp tillatt i henhold til disse vilkårene eller C.O.D.-beløpet angitt på fraktbrevet. C.O.D.-beløpet skal ikke i noe tilfelle overstige verdien på fraktgodset på mottaksstedet pluss fraktkostnader. For å unngå tvil, et C.O.D.-beløp er ikke å regne som en angivelse av verdien av fraktgodset som angitt i artikkel 9.4 eller på andre måter og har ingen innvirkning på UPS’ ansvar for tap, skade eller forsinkelse på fraktgodset

UPS påtar seg ikke ansvar for eventuelle uhederlige eller svikaktige handlinger foretatt på vegne av mottakeren, herunder inkludert fremvisning av en falsk sjekk, sjekk som avvises av andre grunner eller sjekker som ikke er korrekt utfylt av mottakeren.

9. Ansvar
9.1 Der Warszawa- eller CMR-konvensjonen eller nasjonale lover som implementerer eller slutter seg til disse konvensjonene gjelder (for enkelthets skyld kalt Konvensjonsregler), eller dersom (og i den utstrekning som) andre ufravikelige, nasjonale lover gjelder, er ansvaret til UPS regulert og begrenset i henhold til disse reglene.

9.2 Der Konvensjonsregler eller andre ufravikelige, nasjonale lover ikke gjelder, vil UPS bare ha ansvar for unnlatelse av å handle med rimelig forsiktighet og dyktighet, og UPS’ ansvar skal utelukkende reguleres av disse betingelsene og (bortsett fra ved personlig skade eller død) begrenses til beviselige skader som ikke overstiger det høyeste av:

(a) GBP 60 for fraktgods levert for frakt til UPS i Storbritannia (EUR 85 i Irland og Finland, DKK 635 i Danmark, NOK 655 i Norge, SEK 785 i Sverige) pr. forsendelse, eller

(b) 8,33 Special Drawing Rights (“SDR”) pr. kilo av de aktuelle varene
med mindre avsender har oppgitt en høyere verdi i henhold til 9.4 nedenfor. En SDR er en regnskapsenhet fastsatt av Det internasjonale pengefondet (IMF), og dens verdi blir jevnlig publisert i større finansaviser. Per dato for offentliggjøring av disse betingelsene var 8,33 SDR omtrent lik NOK 72.

9.3 Dersom skadelidte (eller enhver person som han utleder sitt krav fra) har forårsaket eller medvirket til tap, skade eller forsinkelse av en pakke eller pall, kan eventuelt ansvar som UPS pådrar seg i den forbindelse (begrenset i henhold til ovenstående) bli redusert eller falle bort i samsvar med den lov eller de regler som gjelder for slik medvirkning.

9.4 Under hensyn til bestemmelsene i artikkel 9.5, kan avsender øke erstatningsgrensen utover det som UPS påtar seg i henhold til artikkel 9.2 ovenfor eller det som følger av Konvensjonsreglene eller andre ufravikelige, nasjonale lover. Avsender kan gjøre dette ved å oppgi en høyere verdi på fraktbrevet og betale et tilleggsgebyr som fastsatt i Håndboken. Dersom avsenderen oppgir en høyere verdi på fraktbrevet og betaler det gjeldende tilleggsgebyret er UPS’ ansvar begrenset til dokumenterte tap opp til den verdi som er angitt på fraktbrevet. Verdien på de aktuelle varene skal ikke under noen omstendigheter overskride begrensningene fastsatt i artikkel 3.1(ii).

9.5 Med mindre noe annet følger av Konvensjonsregler eller andre ufravikelige, nasjonale lover, påtar ikke UPS seg ansvar for rene økonomiske tap, slik som kostnader til alternativt transportmiddel, tap av fortjeneste, tap av forretningsmuligheter eller inntektstap som skyldes tapt bruk som forårsakes av tap eller skade på eller forsinkelse av en forsendelse (eller del av denne), uten hensyn til om det er oppgitt en verdi med hensyn til den aktuelle forsendelsen i henhold til artikkel 9.4.
UPS er ikke ansvarlig for skader på eller tap av emballasje eller paller.

10. Levering
UPS kan levere en forsendelse til den mottakeren som er angitt på fraktbrevet eller til en annen person som fremstår som berettiget til å motta levering av forsendelsen på vegne av mottakeren (for eksempel personer i samme lokaler som mottakeren eller naboer av mottakeren). Dersom ingen slik person er tilgjengelig, kan pakken, hvis egnet, legges i mottakers postkasse eller leveres til en nabo, med mindre avsender har unntatt et slikt forsendelsesalternativ ved å bruke den aktuelle tilleggstjenesten. Mottaker skal informeres om enhver endring i levering ved beskjed lagt på deres bopel/eiendom.

Uavhengig av forrige avsnitt, og med mindre annet er avtalt med avsender, kan UPS anvende enhver alternativ leveringsmetode valgt av mottakeren i samsvar med UPS My Choice® Service Terms eller enhver annen avtale mellom UPS og mottakeren. Slik alternative leveringsmetoder inkluderer, men er ikke begrenset til: omdirigere levering av pakke til en alternativ adresse (inkludert et UPS Access Point), gi kjøreren tillatelse til å legge igjen pakken på mottakers bopel/eiendom, endre en tjeneste valgt av senderen eller endring av tidspunkt for leveringen. Avsenderen samtykker også til at mottakeren kan motta leverings informasjon i relasjon til pakken. Avsenderen frasier seg uttrykkelig ethvert krav den kan ha mot UPS som følge av at UPS følger slike instrukser gitt av mottakeren.

UPS kan bruke en elektronisk anordning til å skaffe leveringsbevis, og avsender godtar at han ikke vil motsette seg at UPS stoler på en utskrift av denne som bevis utelukkende basert på at den aktuelle informasjonen er fremskaffet og lagret i elektronisk form.

Bortsett fra hvor dette følger av konvensjonsregler eller annen ufravikelig nasjonal rett, påtar UPS seg ikke noe ansvar i noen sammenhenger til å utsette frakt, omdirigere levering (enten det er til en annen mottaker eller annen adresse enn det som er angitt i fraktbrevet) eller å returnere en forsendelse til avsenderen, og i tilfelle UPS forsøker å gjøre noe av dette men ikke lykkes, har UPS ikke noe ansvar for tap som er forårsaket i den forbindelse.

11. Datasikkerhet
11.1 UPS har rett til å behandle data som leveres av avsenderen eller mottakeren i forbindelse med transport av UPS, å overføre slike data til andre konsernselskap og leverandører til UPS, inkludert i andre land som kanskje ikke har samme datasikkerhetsnivå som landet hvor forsendelsen er levert til UPS, og å få den behandlet der dersom og i den grad overføringen og behandlingen av dataene i slike land er nødvendig for å utføre de avtalte forsendelsestjenestene.
Avsender garanterer at den (i) har innhentet personopplysninger senderen har levert til UPS for forsendelsen lovlig, (ii) er autorisert til å gi slike opplysninger til UPS, inkludert om og i den grad overføringen og behandlingen av dataene i slike land er nødvendig for å utføre de avtalte forsendelsestjenestene, og (iii) har fått informert og særskilt samtykke fra nevnte mottaker at UPS kan sende e-post og andre meldinger knyttet til avtalte forsendelsestjenester til mottakeren.
UPS bruker avsenderens personopplysninger som leveres av avsenderen i samsvar med UPS’ personvernerklæring som er publisert på UPS’ nettsted på http://www.ups.com/content/no/no/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Videre garanterer avsenderen at han behørig har informert mottakeren om at UPS kan bruke mottakerens personopplysninger i samsvar med ovennevnte tilknyttede UPS’ personvernerklæring som er gjeldende ved leveringstidspunktet med hensyn til andre bruksområder enn de som er spesifisert i punkt 11.1 ovenfor.

12. Fremgangsmåte ved fremsetting av erstatningskrav
Ved krav mot UPS skal UPS varsles skriftlig så raskt som praktisk mulig og i alle tilfeller innen 14 dager etter mottak i tilfelle skade (inklusive delvis tap av en forsendelse) og innen 60 dager etter at fraktgodset ble overlevert UPS for frakt i tilfelle tap. Dessuten vil alle krav mot UPS i forbindelse med forsendelser være ugyldige og utelukket pga. foreldelse med mindre søksmål er reist og skriftlig varsel om dette er oversendt UPS innen åtte måneder etter levering av de aktuelle varene, eller i tilfelle manglende levering, innen åtte måneder etter planlagt leveringsdato. Denne betingelsen har ikke betydning for eventuelle rettigheter avsenderen har i henhold til Konvensjonsregler eller andre ufravikelige, nasjonale lover.

13. Fullstendig avtale og delvis ugyldighet
Det er UPS’ intensjon at alle betingelsene i avtalen mellom UPS og avsenderen følger av dette dokumentet og Håndboken. Dersom avsender ønsker å fravike disse betingelsene, må han sørge for at dette blir fastsatt skriftlig, og at dokumentet undertegnes av avsenderen og på vegne av UPS før UPS mottar forsendelsen til transport. I den grad deler av disse betingelsene ikke kan håndheves, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten av de øvrige delene.

14. Lovvalg
Disse betingelsene reguleres av det lands rett hvor forsendelsen ble overlevert til UPS for forsendelse.

Frakt

UPS tilbyr et omfattende utvalg av tjenester innen logistikk, distribusjon, frakt og transport, integrert logistikk samt utforming og planlegging av leveringskjeder.

I avsnittet nedenfor finner du informasjon om UPS flyfrakt, UPS sjøfrakt og andre leveringskjedetjenester.

Hvis du ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby av leveringskjedetjenester eller for å få et pristilbud, kontakt din lokale salgsrepresentant eller UPS Supply Chain Solutions® på 22 91 94 00. Alternativt kan du besøke ups-scs.com/capabilities, eller www.ups.com.*

* UPS’ frakttjenester leveres av:
UPS Norway AS
Besøksadresse: Selma Ellefsens vei 8, 0581 Oslo. Foretaksnummer: NO 976 682 157 MVA – S.W.I.F.T.: DNBA NO KK. For alle ekspedisjoner gjelder Nordisk Speditørforbunds bestemmelser for transport, spedisjon og lagring – NSAB2000, samt våre Generelle Betingelser. Begge kan fåes hos oss på oppfordring.

Del B Frakttjenester

6. FRAKT

UPS Air Freight

Vi har gjort det lettere enn noensinne for deg å sende gods rundt om i verden, med vårt omfattende utvalg av globale flyfrakttjenester som imøtekommer dine krav til transittid.

Vi gir deg muligheten til å sende og spore fraktforsendelser fra dør til dør direkte fra din egen PC ved å bruke UPS’ teknologi og dra nytte av hele nettverket vårt.

UPS tilbyr flere praktiske alternativer for å planlegge flyfrakten
• WorldShip
• UPS Internet Freight Shipping og UPS CampusShip Freight Shipping på
   www.ups.com – Klikk på fanen ”Frakt” for å booke og spore forsendelsene
   dine.
• Kontakt din lokale salgsrepresentant eller UPS Supply Chain Solutions på
   22 91 94 00.