Se valgmuligheder >
Skift baggrund
A A A

2020 UPS service- og prisguide VAT
Danmark

Vores tarif- og servicevejledning for 2020 er nu tilgængelig. Naviger gennem de opdaterede online versioner eller download PDF'erne, og find de opdaterede priser og forbedrede UPS-tjenester og teknologi, der træder i kraft den 6. juli 2020.

Download vores UPS tarifvejledning for at finde forsendelsespriser og tilgængeligheden af service for dine UPS-forsendelser. Alternativt kan du finde yderligere information relateret til vores fundamentale leveringsmuligheder og omfattende yderligere tjenester i vores UPS-servicevejledning.

PART A Kerneserviceydelser

AFSNIT 1
VALG AF SERVICE
Find den service, der bedst opfylder dine behov, og find ud af, hvor du kan sende til og modtage fra
ved hjælp af zonetabellerne.

AFSNIT 2
FIND PRISEN – AFSENDELSE AF PAKKER
Slå prisen op på den servicemulighed, du foretrækker.

AFSNIT 3
FIND PRISEN – MODTAGELSE AF PAKKER
Slå prisen op på den servicemulighed, du foretrækker.

AFSNIT 4
EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER
Få flere oplysninger om de ekstra serviceydelser vi tilbyder, og udregn eventuelle ekstra forsendelsesomkostninger.

AFSNIT 5
REFERENCEOPLYSNINGER
Se vores betalingsmuligheder, hvilke varer der er forbud imod og andre servicebegrænsninger,
UPS pengene-tilbage-garanti, vores ansvarsbegrænsninger, samt UPS Transportvilkår og -betingelser.

PART B Fragtservice

AFSNIT 6
FRAGT
Få flere oplysninger om vores fragtservice, og find ud af hvilken service, der passer bedst til dine forsendelsesbehov. Du kan også få flere oplysninger om andre tilbudte ydelser indenfor forsyningskæde-tjeneste.

Dette er den aktuelle version af Serviceguiden fra og med publiceringsdatoen. Den seneste version, som til enhver tid vil være den gældende for nye forsendelser, findes på www.ups.com/priser/dk

Valg Af Service

UPS servicetilbud
UPS er en fuldt integreret transportudbyder med det bredeste udvalg af serviceydelser. Med UPS kan du sende dine varer både indenrigs og udenrigs ved brug af tre tids- og dagsbestemte typer ekspresservice, som sikrer, at dine varer når frem på den aftalte dag kl. 9.00, kl. 10.30, typisk inden kl. 12.00, eller ved dagens afslutning. UPS kan desuden tilbyde økonomiske alternativer til dine mindre tidskritiske forsendelser. Importservice tilbydes ligeledes. Se de vigtigste priser i Afsnit 3 i denne guide, eller klik på ’Zoner og priser’ under ’Beregn leveringstid og omkostninger’ på www.ups.com.

Når du sender med UPS kan du desuden forvente:
• Fremragende og pålidelig service
• Pengene-tilbage-garanti¹ for UPS Express service
• Afhentning på din adresse
• Op til tre leveringsforsøg²
• Mulighed for oprettelse af forsendelser på nettet
• Fuld synlighed på dine forsendelser
• Et transportselskab, der er respekteret og kendt af dine kunder overalt i verden.

Der henvises til Afsnit 4 i denne guide for detaljerede oplysninger om ekstra
UPS serviceydelser og gebyrer.

Hvis du ikke anfører en bestemt servicemulighed, sendes og faktureres forsendelsen automatisk som
UPS Express, såfremt denne service tilbydes for destinationen.

¹Pengene-tilbage-garanti
Der er dog visse begrænsninger. Pengene-tilbage-garantien dækker en tilbagebetaling af dine forsendelsesomkostninger, hvis vi ikke forsøger at levere inden for det tidsrum, vi har lovet dig. Se side 48 i denne guide for detaljerede oplysninger om vores pengene-tilbage-garanti, eller læs vores Transportvilkår og -betingelser.

²Gælder ikke UPS Worldwide Express for fragt.

Part A Kerneserviceydelser

1. VALG AF SERVICE

search Servicemuligheder

Zonetabellerne

De følgende tabeller giver overblik over hvilke servicemuligheder, der tilbydes til og fra en bestemt destination og bruges også til at finde zonenummeret for din forsendelse. Zonenumrene bruges til at beregne prisen for din forsendelse.

Afsendelse eller modtagelse
Sende-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i afsenderlandet.*

Modtage-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i modtagerlandet.*

Sådan bruges zonetabellen
1 Find den destination, du skal sende til eller modtage fra.

2 Se, om der står et zonenummer i sende- eller modtagekolonnen under
din foretrukne servicemulighed – hvis det er tilfældet, kan den
pågældende service generelt tilbydes.

3 Notér zonenummeret til senere brug, når du skal beregne prisen.

* Yderligere oplysninger om fakturering finder du på side 44.

+ ekstragebyr for levering i yder- eller fjernområder kan gælde
for visse områder.

Der findes tabeller over alle yder- eller fjernområder i afsnittet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på www.ups.com.

Bemærk venligst, at der kan ske ændringer i yder- og fjernområderne.

search Zonetabellerne

search
search

Zonetabellerne

De følgende tabeller giver overblik over hvilke servicemuligheder, der tilbydes til og fra en bestemt destination og bruges også til at finde zonenummeret for din forsendelse. Zonenumrene bruges til at beregne prisen for din forsendelse.

Afsendelse eller modtagelse
Sende-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i afsenderlandet.*

Modtage-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i modtagerlandet.*

Sådan bruges zonetabellen
1 Find den destination, du skal sende til eller modtage fra.

2 Se, om der står et zonenummer i sende- eller modtagekolonnen under
din foretrukne servicemulighed – hvis det er tilfældet, kan den
pågældende service generelt tilbydes.

3 Notér zonenummeret til senere brug, når du skal beregne prisen.

* Yderligere oplysninger om fakturering finder du på side 44.

+ ekstragebyr for levering i yder- eller fjernområder kan gælde
for visse områder.

Der findes tabeller over alle yder- eller fjernområder i afsnittet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på www.ups.com.

Bemærk venligst, at der kan ske ændringer i yder- og fjernområderne.

search

search
search

Priser For Afsendelse

Prisen på en UPS forsendelse afhænger af dens serviceniveau, destinationszone, vægt og
eventuelle ekstragebyrer.

Sådan beregnes transportomkostningerne:
1 Sørg for, at du ser i det korrekte afsnit. Afsenderpriserne i dette afsnit gælder for alle udgående,
   indenrigs, og internationale forsendelser, når transportomkostningerne faktureres til en part
   i afsenderlandet.
2 Find den fakturerbare vægt.
3 Gå til din valgte servicemulighed (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
eller Worldwide Express Freight).
4 Find din forsendelsestype i tabellen (UPS Express Envelope, dokumenter eller pakker).
UPS tilbyder separate priser for enkelt- og flerpakkeforsendelser for UPS Standard.
5 Slå den pris op, der gælder for forsendelsens vægt og zone.
6 Læg mærke til eventuelle ekstragebyrer, der måtte gælde, herunder gebyrer for ekstra serviceydelser.

Tidsbesparende tip
Du kan også finde prisen på forsendelsen ved hjælp af UPS værktøjet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på din lokale hjemmeside på www.ups.com.

Ændringer i takster og ekstragebyrer
For at kunne tage højde for løbende ændringer i omkostninger og afgifter, og for at kunne yde en konkurrencedygtig service, forbeholder UPS sig ret til at ændre eller indføre priser og gebyrer.
Der vil blive givet mindst 10 dages varsel.

Part A Kerneserviceydelser

2. FIND PRISEN – AFSENDELSE AF PAKKER

Sådan bruger du dette afsnit

Priserne i dette afsnit gælder, når forsendelsesomkostningerne faktureres en part i afsenderlandet.

Zone

Se side 8-11 for at finde zonen.

Fakturerbar vægt – for pakkeforsendelser*

Bestem den faktiske vægt: Du kan bruge en hvilken som helst standardvægt til at bestemme din pakkes faktiske vægt. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den volumetriske vægt: Divider din pakkes rumfang i cm med 5000. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den fakturerbare vægt: Sammenlign pakkens faktiske vægt med pakkens volumetriske vægt. Den største vægt af de to er den fakturerbare vægt, som skal bruges til at beregne prisen.

Ved forsendelser med flere pakker skal alle pakkernes fakturerbare vægt lægges sammen.

Ekstragebyrer

Disse priser er eksklusive eventuelle ekstragebyrer som f.eks. gebyrer for levering i yder- eller fjernområder eller ekstra serviceydelser. Se side  31 for at få flere oplysninger.

Moms

Disse priser inkluderer moms, men ikke brændstofgebyr eller eventuelle ekstra tilvalgte servicegebyrer samt moms, på sådanne gebyrer. Momsen er vist i overenstemmelse med lokal lovgivning. Disse priser vises kun som oplysning. Slutpriser kan ses ved anvendelse af UPS' forsendelsesværktøjer på
www.ups.com.

Bestil afhentning

Klik på ’Bestil en afhentning’ på din lokale hjemmeside på www.ups.com eller kontakt UPS på 35 25 80 80.

UPS Express Envelope

Kun for korrespondance og dokumenter og elektroniske medier.

Vægtgrænse for brev

Der gælder brevtakster for indenrigs- og udenrigsdokumenter, korrespondence og forsendelse af elektroniske medier, der ikke overstiger 0,5 kg og som sendes i en UPS Express® Envelope. Både indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 0,5 kg, men ikke overstiger eller er lig med 2,5 kg, vil blive faktureret efter dokumenttaksten. Indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 2,5 kg, vil blive faktureret som pakker.

Maksimalvægt

Den maksimale vægt for hver individuelle pakke er 70 kg. Hvis du har brug for at sende en enkelt pakke, der vejer mere end 70 kg, så bedes du se vores UPS Worldwide Express Freight service, gå til afsnittet om
Fragtservice i denne guide eller ringe til UPS på 43 71 33 33.

For at bestemme prisen på en flerpakkeforsendelse, som vejer mere end 70 kg, 100 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited), ganges den totale vægt (rundet op til næste hele kg) med den viste pris pr. kg.

Prisen vil være resultatet af denne udregning eller den angivne minimumspris, alt efter hvilken der er størst.

Fakturerbar vægt – for UPS Worldwide Express Freight forsendelser

Sammenhold fragtforsendelsens faktiske vægt med dens volumetriske vægt. Den største af disse er den fakturerbare vægt og anvendes til at beregne prisen. Det fakturerede beløb vil være resultatet af udregningen eller mindsteprisen, afhængigt af hvilket beløb, der er det største.

For forsendelser med flere enheder findes den fakturerbare vægt ved at sammenlægge hver palles faktiske eller volumetriske vægt, alt efter hvilken, der er den største.

1. Beregn den faktiske vægt, og rund enhver brøkdel af et kilo op til næste hele kg.

2. Find den volumetriske vægt ved at gange genstandens længde, bredde og højde. For hver dimension måles den største afstand, således at hvert mål afrundes til nærmeste hele tal. Resultatet er rumfanget. Divider rumfanget med 5000. Rund enhver brøkdel af et kg op til det næste hele kg.

search

UPS Express Plus

TIDLIG MORGENLEVERING FOR HASTEFORSENDELSER

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERING DEN FØLGENDE FORMIDDAG OVER HELE EUROPA OG TIDSSPECIFIK LEVERING I RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERING DEN FØLGENDE HVERDAG OVER HELE EUROPA OG HURTIG LEVERING I RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Express Saver

UPS Standard

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING INDEN FOR EUROPA

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Standard

UPS Expedited

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING TIL DESTINATIONER UDEN FOR EUROPA

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

HURTIG LEVERING AF PALLEFORSENDELSER OVER HELE VERDEN
Takster gælder: Dør-til-dør, Drop-off, Opbevaring til afhentning og Drop-off & Opbevaring til afhentning

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Priser For Modtagelse

Prisen for at modtage en UPS forsendelse afgøres af serviceniveau, oprindelseszone, vægt,
og eventuelle ekstragebyrer.

Vi opgiver taksterne i DKK og de fastsættes på forhånd, så du undgår virkningen af svingninger
i valutakurserne og får bedre mulighed for at styre dine importomkostninger.

Sådan beregnes transportomkostningerne:
1 Sørg for, at du ser i det korrekte afsnit. Modtagerpriserne i dette afsnit gælder kun for indgående
   indenrigs og internationale forsendelser, når transportomkostningerne faktureres til en part
   i modtagerlandet.
2 Find den fakturerbare vægt.
3 Gå til din valgte servicemulighed (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
eller Worldwide Express Freight).
4 Find din forsendelsestype i tabellen (UPS Express Envelope, dokumenter eller pakker). UPS tilbyder
separate priser for enkelt- og flerpakkeforsendelser for UPS Standard.
5 Find den pris, der gælder for forsendelsens vægt og zone.
6 Læg mærke til eventuelle ekstragebyrer der måtte gælde, herunder gebyrer for ekstra serviceydelser.

Vigtigt
Sørg for, at afsenderen noterer dit UPS kontonummer på UPS forsendelsesdokumenterne.

Fuldstændigt styr på importvarerne
UPS kan afhente dine forsendelser over hele verden. Få flere oplysninger om vores sikre
UPS Import Control service på side 38.

Tidsbesparende tip
Du kan også slå modtagerpriserne op i værktøjet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på din lokale side på www.ups.com.

Ændringer i takster og ekstragebyrer.
For at kunne tage højde for løbende ændringer i omkostninger og afgifter, og for at kunne yde en konkurrencedygtig service, forbeholder UPS sig ret til at ændre eller indføre priser og gebyrer.
Der vil blive givet mindst 10 dages varsel.

Part A Kerneserviceydelser

3. FIND PRISEN – MODTAGELSE AF PAKKER

Sådan bruger du dette afsnit

Priserne i dette afsnit gælder, når forsendelsesomkostningerne faktureres en part i modtagerlandet.

Zone

Se side 8-11 for at finde zonen.

Fakturerbar vægt – for pakkeforsendelser

Bestem den faktiske vægt: Du kan bruge en hvilken som helst standardvægt til at bestemme din pakkes faktiske vægt. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den volumetriske vægt: Divider din pakkes rumfang i cm med 5000. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den fakturerbare vægt: Sammenlign pakkens faktiske vægt med pakkens volumetriske vægt. Den største vægt af de to er den fakturerbare vægt, som skal bruges til at beregne prisen.

Ved forsendelser med flere pakker skal alle pakkernes fakturerbare vægt lægges sammen.

For at finde den volumetriske vægt på importforsendelser, skal du gå til UPS hjemmesiden for det land, du importerer fra.

Ekstragebyrer

Disse priser er eksklusive eventuelle ekstragebyrer som f.eks. gebyrer for levering i yder- eller fjernområder eller ekstra serviceydelser. Se side 31 for at få flere oplysninger.

Moms

Disse priser inkluderer moms, men ikke brændstofgebyr eller eventuelle ekstra tilvalgte servicegebyrer samt moms, på sådanne gebyrer. Momsen er vist i overenstemmelse med lokal lovgivning. Disse priser vises kun som oplysning. Slutpriser kan ses ved anvendelse af UPS' forsendelsesværktøjer på
www.ups.com.

UPS Express Envelope

Kun for korrespondance, dokumenter og elektroniske medier.

Vægtgrænse for brev

Der gælder brevtakster for indenrigs- og udenrigsdokumenter, korrespondence og forsendelse af elektroniske medier, der ikke overstiger 0,5 kg og som sendes i en UPS Express® Envelope. Både indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 0,5 kg, men ikke overstiger eller er lig med 2,5 kg, vil blive faktureret efter dokumenttaksten. Indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 2,5 kg, vil blive faktureret som pakker.

Maximalvægt

Maksimalvægt pr. pakke er 70 kg. Hvis du har brug for at sende en enkelt pakke, der vejer mere end 70 kg, så bedes du se vores UPS Worldwide Express Freight service, gå til afsnittet om Fragtservice i denne guide eller ringe til UPS på 43 71 33 33.

For at bestemme prisen på en flerpakkeforsendelse, som vejer mere end 70 kg, 100 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited), ganges den totale vægt (rundet op til næste hele kg) med den viste pris pr. kg.

Prisen vil være resultatet af denne udregning eller den angivne minimumspris, alt efter hvilken der er størst.

Fakturerbar vægt – for UPS Worldwide Express Freight forsendelser

Sammenhold fragtforsendelsens faktiske vægt med dens volumetriske vægt. Den største af disse er den fakturerbare vægt og anvendes til at beregne prisen. Det fakturerede beløb vil være resultatet af udregningen eller mindsteprisen, afhængigt af hvilket beløb, der er det største.

For forsendelser med flere enheder findes den fakturerbare vægt ved at sammenlægge hver palles faktiske eller volumetriske vægt, alt efter hvilken, der er den største.

1. Beregn den faktiske vægt, og rund enhver brøkdel af et kilo op til næste hele kg.

2. Find den volumetriske vægt ved at gange genstandens længde, bredde og højde.
For hver dimension måles den største afstand, således at hvert mål afrundes til nærmeste hele tal.
Resultatet er rumfanget. Divider rumfanget med 5000. Rund enhver brøkdel af et kg op til det næste hele kg.

search

UPS Express Plus

TIDLIG MORGENLEVERING FOR HASTEFORSENDELSER

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERING DEN FØLGENDE FORMIDDAG INDEN FOR EUROPA OG TIDSSPECIFIK LEVERING FRA RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR MODTAGELSE

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERING I LØBET AF NÆSTE ARBEJDSDAG INDEN FOR EUROPA OG HURTIG LEVERING FRA RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Express Saver

UPS Standard

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING INDEN FOR EUROPA

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Standard

UPS Expedited

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING FRA LANDE UDEN FOR EUROPA

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

HURTIG LEVERING AF PALLEFORSENDELSER OVER HELE VERDEN
Takster gælder: Dør-til-dør, Drop-off, Opbevaring til afhentning og Drop-off & Opbevaring til afhentning

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Ekstra Serviceydelser Og Gebyrer

I dette afsnit finder du oplysninger om de ekstra serviceydelser UPS tilbyder. Disse inkluderer:
UPS online forsendelsesløsninger
UPS Synlighedsservice
UPS Levering pr. efterkrav og Faktureringsservice
UPS Returns
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS TradeAbility
UPS Indfortoldningsservice
UPS Paperless Invoice

Sådan beregner du de samlede forsendelsesomkostninger:

1 Beregn prisen for at sende eller modtage en forsendelse (se side 11 og 29).
2 I dette afsnit kan du slå gebyrer op for eventuelle ekstra serviceydelser, som kan gælde for din
forsendelse. Bemærk venligst, at nogle gebyrer er pr. pakke og, nogle er pr. forsendelse.
Alle pakker, der er omfattet af ét fragtbrev, anses for en enkelt forsendelse.
3 Læg de to beløb sammen. Så finder du den samlede pris for din forsendelse (eksklusiv told
eller punktafgifter og skatter).

Med mindre andet er angivet faktureres gebyrer for ekstra serviceydelser til den,
der betaler fragten, og gælder i øvrigt for alle UPS servicemuligheder.


De ekstragebyrer og priser, der er anført i denne publikation, træder i kraft den 29. december 2019.

De seneste oplysninger vil være at finde på UPS´s hjemmeside www.ups.com, eller kan bekræftes ved at kontakte UPS kundeservice på, 35 25 80 80.

Ændringer i priser og ekstragebyrer.
For at kunne tage højde for løbende ændringer i omkostninger og afgifter, og for at kunne yde en konkurrencedygtig service, forbeholder UPS sig ret til at ændre eller indføre priser og gebyrer.
Der vil blive givet mindst 10 dages varsel.

Part A Kerneserviceydelser

4. EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER

Hvordan kan UPS hjælpe mig med at sende og spore mine forsendelser?

UPS online forsendelsesløsninger
Opret forsendelser, spor forsendelser, og send kundemeddelelser i alle døgnets 24 timer.

Benyt vores elektroniske serviceydelser til at oprette, sende og spore forsendelser, og til at reducere mængden af manuelt papirarbejde, omkostninger og tid.

Du kan også fremstille labels med stregkodeoplysninger, som sikrer pålidelig sortering og håndtering gennem vores netværk.

search UPS online forsendelsesløsninger

UPS fragtbrev – Hvis du ikke skulle være i stand til at anvende vore online forsendelsesløsninger, skal du manuelt udfylde et UPS fragtbrev for alle forsendelser. Bemærk venligst, at visse ekstra serviceydelser, som f.eks. Levering pr. efterkrav og UPS Returns, ikke vil kunne vælges på et manuelt UPS fragtbrev.

Enkle metoder til sporing af dine pakker online, også når du er på farten.

UPS har branchens mest omfattende udbud af serviceydelser til sporing, eftersporing og kvittering for modtagelse, der giver dig mulighed for at spore dine forsendelser på forskellig vis.

search UPS Synlighedsservice

Benyt dig af Quantum View® pakken for at spore og administrere dine småpakker og forsendelser.

search UPS Synlighedsservice

UPS e-commerce services

search UPS Synlighedsservice

Hvordan kan UPS hjælpe med at forbedre min likviditet?

UPS Levering pr. efterkrav (COD)
UPS tilbyder UPS Levering pr. efterkrav (COD) til indenlandske og europæiske destinationer.

search UPS Levering pr. efterkrav (COD) / Elektroniske faktureringsløsninger

Elektroniske faktureringsløsninger fra UPS
UPS hjælper dig med hurtig og nem kontrol, analyse og fordeling af forsendelsesudgifter.

search UPS Levering pr. efterkrav (COD) / Elektroniske faktureringsløsninger

Hvordan kan UPS hjælpe med at returnere mine varer?

UPS Returns® Dine varer kan komme retur, lige så let som de blev sendt. Hvad enten du skal returnere en forsendelse til en nærliggende by, et sted i Europa, eller den anden side af jorden, kan UPS Returns komme en hel række logistiske behov ved returneringen i møde og dermed forenkle processen.

search UPS Returns

Nem adgang – UPS Returns er direkte tilgængelig. Alle services kan benyttes med UPS’s gratis forsendelsessystemer: UPS Internet Shipping-, WorldShip-, UPS CampusShip- eller host-to-host EDI-systemer.

Hvilke ekstra serviceydelser tilbyder UPS?

search Hvilke ekstra serviceydelser tilbyder UPS?

Hvilke andre ekstragebyrer kan gælde for din forsendelse?

search Hvilke ekstra serviceydelser tilbyder UPS?

search

UPS My Choice®

Med UPS My Choice¹ kan dine kunder tilpasse deres leveringsoplevelse det sidste stykke vej.

UPS My Choice er en medlemstjeneste, som modtagere kan tilmelde sig til gennem en enkel tilmeldingsproces via e-mail. Dette giver dem mulighed for at oprette en personlig profil og administrere deres pakkeleveringer.

Efter tilmeldingen kan medlemmer:
angive præferencer én gang, der skal gælde for alle fremtidige
   indgående pakker

   - Leveringsmeldinger: Medlemmer kan angive, hvilke
     leveringsmeldinger de ønsker at modtage via SMS, e-mail eller
     UPS' mobilapp. Disse omfatter afsendelsesmeddelelse, dag før
     leveringsperiode, opdateringer af leveringsoversigt, dag for
     leveringsmelding og leveringsbekræftelse

   - Instrukser til chaufføren: Medlemmer kan angive, hvor de
     altid gerne vil have UPS-chaufføren til at stille pakken blandt
     13 forskellige muligheder (f.eks. på verandaen). Denne
     mulighed er kun tilgængelig med godkendt frigivelse af
     forsendelse.

   - Alternativt leveringssted: Medlemmer kan anmode om,
     at alle leveringer foretages til en UPS Access Point®-lokation
     for afhentning

Anmod UPS om at opbevare alle indgående pakker i en periode,
   f.eks. når de er på ferie
• Tilgå online-leveringsplanlæggeren for at hjælpe med at
   administrere og spore kommende hjemmeleveringer fra UPS
• Få 1 til 4 timers forventet leveringsperiode som del af
   leveringsmeldingerne

Mulighed for leveringsændringer

UPS My Choice-medlemmer har derudover den fordel at kunne omdirigere og ændre tidspunkt for berettigede UPS-hjemmeleveringer allerede før det første leveringsforsøg.

Ændring af leveringstidspunkt: Få pakker leveret en anden dag
Levering til en anden adresse: Omdirigér leveringen til en anden adresse
Omdirigering til en UPS Access Point-lokation: Omdirigér pakker til en
   nærliggende UPS Access Point-lokation i stedet for at få dem leveret
   derhjemme (besøg www.ups.com/accesspoint for flere oplysninger om
   UPS Access Point)
Genlevering til min adresse: Hvis UPS leverede pakker til en nærliggende
   UPS Access Point-lokation, fordi modtageren ikke var hjemme, kan
   modtageren anmode om at få berettigede pakker leveret til den originale
   adresse igen
Opbevaring på et UPS-kundecenter: Få pakker opbevaret på et
   kundecenter i en periode
Stilles hos nabo: Få pakker stillet hos nærmeste nabo
Stilles efter instruktioner: Angiv, hvor chaufføren skal stille pakken
   (f.eks. på verandaen). Denne mulighed er kun tilgængelig med godkendt
   frigivelse af forsendelse: Denne godkendelse kan gives online til UPS

UPS My Choice hjælper dermed afsendere med at:

• øge sandsynligheden for vellykkede førstegangsleveringer
• reducere serviceopkald i forbindelse med at spore pakker og
   tilbageforsendelser
• fokusere på at yde uovertruffen kundeservice
• forbedre kunders online-shoppingoplevelse

Besøg https://www.ups.com/dk/da/services/tracking/mychoice.page for yderligere oplysninger.

Download UPS Mobile App til at administrere alle dine UPS-leveringer ét sted.

Hvilke andre serviceydelser tilbyder UPS?

UPS Import Control®

Med denne service kan du administrere afhentning, planlægning og fakturering af dine importforsendelser fra mere end 120 lande. Ved hjælp af avanceret teknologi kan du styre vigtige importaspekter, herunder tolddokumentation, leveringshastighed og betalingsmuligheder.
Servicen inkluderer:

1 UPS afhentningsforsøg
Send forsendelseslabels og handelsfakturaer til UPS, som så vil gøre ét forsøg på at afhente varen. Hvis varen ikke kan afhentes, vil vores chauffør efterlade dokumenterne hos din eksportør.
DKK 43.50 pr. pakke (eller pr. palle for WW Express Freight) udover gældende forsendelsesomkostninger.

3 UPS afhentningsforsøg*
Send forsendelseslabels og handelsfakturaer til UPS, som så vil gøre tre forsøg på at afhente pakken. Hvis vores chauffør ikke har kunnet afhente pakken i løbet af de tre forsøg, vil dokumenterne blive returneret til UPS, og du vil være nødt til at gentage servicebestillingen.
DKK 57 pr. pakke udover gældende forsendelsesomkostninger.

Fjernelse af handelsfaktura
Send direkte til tredjemand uden at afsløre varernes værdi.
DKK 132 pr. forsendelse udover gældende forsendelsesomkostninger.

Print returlabel, Elektronisk returlabel, Print og send returlabel er mulig. Flere oplysninger om disse services finder du på siden for UPS Returns.

UPS Import Control fås som en ekstra serviceydelse til UPS forsendelsessystemer som f.eks. UPS Internet Shipping, UPS CampusShip, UPS Udviklingsløsninger og den nyeste version af WorldShip.

UPS Proactive Response®¹

UPS Proactive Response anvender avancerede interne systemer til at overvåge dine forsendelser døgnet rundt og opfange pakker, hvis de forventede scanninger ikke finder sted. Hvis milepæle ikke nås, vil vi proaktivt kontakte dig og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at indhente din forsendelse ud fra dine forhåndsbestemte instruktioner.

UPS Proactive Response™ Secure²
UPS Proactive Response Secure tilbyder økonomisk sikkerhed for dine forsendelser i tillæg til fordelene ved UPS Proactive Response. Hvis milepæle ikke nås, vil vi proaktivt kontakte dig og træffe alle nødvendige foranstaltninger (herunder kommunikation ombord med kureren). Vi vil godtgøre dig for dit produkttab eller skade op til den værdi, du har angivet i din kundeaftale for UPS Proactive Response Secure.

UPS Temperature True® Packaging
En transportplatform for kvalificeret temperaturkontrolleret emballage, der leverer fordelene ved UPS’ netværks leveringsydeevne i fuld overensstemmelse med EUs godsfordelingspraksis (GDP).

Få flere oplysninger på ww.ups.com/healthcarelogistics](http://www.ups.com/healthcarelogistics/)

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
Effektiv administration af luftfragtsdrift inden for de store handelskorridorer i Asien og Nordamerika. Med Trade Direct Air samles forsendelser, så de hurtigt og effektivt kan bevæge sig fra et enkelt oprindelsessted til mange forskellige detailbutikker eller slutkunder. Nye produkter og varer med høj værdi kommer hurtigere på markedet, mens håndteringsomkostningerne samtidig reduceres.

UPS Trade Direct Ocean
Send fragt effektivt gennem større handelskorridorer i Asien og Nordamerika. Trade Direct Ocean er en fuldstændigt integreret dør-til-dør-løsning, der kan spare op til 20 dages lagerstyring. Du reducerer omkostningerne, får mere kontrol, og vil opdage at tiden fra første forsendelse til ankomst på markedet afkortes.

World Ease®*

World Ease giver dig mulighed for at samle flere forsendelser, som uanset om de er på forskellige serviceniveauer skal til et og samme land, i en ‘master’ forsendelse, så de kan toldklareres samlet ved hjælp af en enkelt importørregistrering. Tilbydes på kontraktbasis for eksportvarer til over 65 lande i hele verden, for kunder der anvender WorldShip eller et host-til-host-system. World Ease tilbydes ikke for forsendelser imellem
EU-landene.

World Ease sikrer
• Forudbestemt importsted.
• Fastlagte transittider
• Ingen uventede gebyrer – præcis fakturering
• Bedre sporingsmuligheder under hele forsendelsen
• Fuld integration med dine interne systemer
• Enkel behandling af forsendelser – Med WorldShip
  eller med et host-to-host-system oprettes al den
  nødvendige dokumentation automatisk.
• Returservice

UPS Express Critical®

Tidskritiske, specialiserede løsninger

UPS Express Critical® er vores hurtigste tjeneste, der leverer en bred vifte af vigtige og sikre transportmuligheder for engangsforsendelser af enhver størrelse, globalt når-som-helst.

Når tiden er knap, vil vores team samarbejde med dig for at skabe brugertilpasset, højprioritets, dør-til-dør løsninger ved at bruge de bedste sælgere, estimater og logistik baseret på dine behov. Vi vil få din forsendelse på næste fly, give dig adgang til verdens største charterfly og levere en dedikeret kurer til at følge din forsendelse gennem transportruten.

Vi har endda et omkostningseffektivt vejalternativ til vigtige leveringer i Europa.

Du drager fordel af en enkelt kildeleverandør til slutbrugerlogistik med fuld synlighed online til sporings- og leveringsbekræftelse. Du kan være tryg ved, at dine forsendelser ankommer med den omsorg, de fortjener – til tiden og intakte.

Har du en levering, der haster? Kontakt vores ekspertteam 24/7/365 på +49 6966800900 eller send en email til os på: ec@ups.com.

UPS TradeAbility®

Vores udvalg af gratis informationsbaserede tjenester hjælper dig med effektivt at styre varestrømmen over internationale grænser. Find bl.a. toldtariffer, beregninger af kostpris og opdaterede oplysninger om regeloverholdelse, alt sammen fra en enkelt webgrænseflade. Eller brug vores webteknologi til at integrere TradeAbility tjenesterne på din hjemmeside eller i dine back-end systemer.

UPS TradeAbility Harmoniser - brug denne service til at identificere og benytte et produkts toldkode korrekt.

UPS TradeAbility Landed Cost - beregn de samlede udgifter for forsendelse af et produkt, inklusive alle tilknyttede former for told, afgifter, gebyrer og transportudgifter.

UPS TradeAbility Denied Party Screener - søg efter spærrede handelsparter.

UPS TradeAbility Export License Detector - bekræft overholdelsen af specifikke landes handelsbestemmelser, procedurer, tariffer og love i forbindelse med eksport.

UPS TradeAbility Forms - find, opret og automatisér nødvendig dokumentation for eksport og import baseret på forsendelsesegenskaber.

UPS TradeAbility Import Compliance - bekræft overholdelsen af specifikke landes handelsbestemmelser, procedurer, tariffer og love i forbindelse med import.

UPS Access Point™

UPS Access Point-lokationer er UPS handelssteder, der tilbyder bekvem pakkeaflevering eller -levering på et tidspunkt og et sted, der passer dine kunder bedst.

Ved at bruge storbyplaceringer som kiosker, cykelbutikker og benzintanke kan dine kunder drage fordel af lange åbningstider og forbedret bekvemmelighed.

For at se alle UPS Access Point-lokationer med deres individuelle åbningsdage og -tider, gå venligst til hjemmesiden www.ups.com.

Funktionerne inkluderer:
Send til en UPS Access Point™-lokation
Du har mulighed for at sende til en UPS Access Point-lokation som en leveringsmulighed. Når dine kunder bestiller varer, kan de vælge at få deres forsendelser leveret til en UPS Access Point-lokation. Dine kunder modtager opdateringer via e-mail eller SMS for at lade dem vide, at deres pakke er klar til afhentning fra deres valgte UPS Access Point-lokation.

Du kan bruge enhver UPS Forsendelsessystem til at sende pakker direkte til en bekvem UPS Access Point-lokation til afhentning af din kunde.

Levér kun til den adresserede
Du vil få mulighed for at kunne tilbyde din kunde at få en pakke afhentet på en UPS Access Point-lokation, hvor det kun er muligt for den afsender, som står på labelen (ingen tredjeparts afhentning tilladt).
DKK 24 per forsendelse vil blive opkrævet for denne ekstra service.

Pakkefrigivelseskode
Du har mulighed for at opgive en pinkode til dine kunder, hvilket tillader dem at vælge en tredjepart, som kan afhente pakker på deres vegne. Denne mulighed åbner også op for brug af UPS Access Point-netværk, når modtagerens identitet er ukendt (fx teknikere i marken).

Bemærk venligst:
• Specifik grænse for vægt og størrelse gælder for UPS-pakker, som er
   leveret til eller afleveret hos en UPS Access Point-lokation:
 - Maximum vægt (reel vægt) per pakke er 20 kg
 - Maximum længde per pakke er 97 cm
 - Maximum størrelse per pakke er 300 cm i længde og omkreds
    tilsammen
• Den deklarerede værdi for “Send til et UPS Access Point” skal være
   mindre end 5000 USD (eller tilsvarende i lokal valuta). Information om
   deklareret værdi per pakke for Forudbetalt aflevering kan findes i
   sektionen “Referenceinformation” under Servicebegrænsninger.
• UPS Access Point™-lokation vil opbevare pakker i en begrænset
   tidsperiode. Se venligst www.ups.com/accesspoint i
   destinationslandet for detaljer om, hvor længe pakkerne bliver
   opbevaret og vil blive tilgængelige for afhentning af dig eller en
   tredjepart udvalgt af dig. Uafhentede pakker vil blive returneret af
   UPS til afsender som uleverbar.
• Før frigivelse af nogen forsendelse til en UPS Access Point™-lokation
   til dig eller en anden person på dine vegne, kan
   UPS Access Point™-lokationen kræve, at tilstrækkelig verificering af
   identiteten kan fremvises. Se venligst www.ups.com/accesspoint i
   destinationslandet for relevante ID-krav.
• Priser vil blive leveret ved afsendingstidspunktet undtagen hvor priser
   er blevet kontraktmæssigt aftalt.
• International Dangerous Goods og International Special Commodities
   er ikke tilladt fra Send til en UPS Access Point™-lokations service.
   For andre begrænsninger se venligst hjemmesiden
   ups.com/accesspoint i destinationslandet.

UPS Access Point™

Notifikation til modtager og levering til UPS Access Point™-lokation.
UPS vil levere pakker med Send til en UPS Access Point™-lokation til den ønskede UPS Access Point™-lokation. På eller omkring leveringstidspunktet til UPS Access Point™-lokationen vil sporingsstatus for sådanne pakker leveret af UPS afspejle, at de er klar til afhentning (fx. “Leveret til en UPS Access Point™-lokation, afventer kundeafhentning”). Leveringsforsøg til den ønskede UPS Access Point™-lokation gælder som et leveringsforsøg i forhold til UPS tilbagebetalingsgarantien. Levering er fuldført i forhold til UPS tilbagebetalingsgarantien, når pakken er leveret til den ønskede UPS Access Point™-lokation.

Personlig data
UPS Betingelser og vilkår for transport og UPS Privatlivserklæring er gældende under behandling af personlig information i tilknytning til brug af UPS Access Point™-service. I tillæg må UPS, som en leverandør af service på dine eller din kundes vegne og hvor det er gældende, levere via e-mail, SMS eller telefonopkald oplyse om pakkestatus inklusiv men ikke begrænset til: (1) pakker i UPS-systemet og på vej til en UPS Access Point™-lokation, (2) pakker, som har oplevet en undtagelse eller er forsinkede, (3) pakker er tilgængelige for afhentning ved en UPS Access Point™-lokation og /eller (4) påmindelsesbeskeder, at pakken er tilgængelig for afhentning og vil blive returneret til kunden, hvis ikke indenfor en specificeret tidsramme (“Statusbesked”). Du eller du selv på vegne af din kunde, repræsenterer og hæfter for, at du har modtaget informeret og specifik samtykke fra den adresserede (og vil gemme sådan samtykke), som påkrævet under alle gyldige love, regler og reglementer (inklusiv, hvor gældende, i den adresseredes bopæls juridiske område) for, at UPS kan bruge den adresseredes personlige information for at give UPS Access Point™-service og sende e-mails og andre beskeder med relation til UPS Access Point™-service, inklusiv statusbeskeder uden begrænsning til den adresserede

Ikke hjemme UPS Access Point™ levering
Hvor det er tilgængeligt efter det første ikke-succesfulde private afleveringsforsøg, må UPS levere din kundes pakke til en UPS Access Point-lokation beliggende i deres nabolag. Hvis dette sker, vil en UPS InfoNotice blive efterladt, og din kunde blive informeret om, at de kan hente deres pakke på den UPS Access Point-lokation og hvornår den kan hentes.

Forudbetalt aflevering
Ved at bruge en UPS Access Point-lokation kan dine kunder sende eller returnere varer lettere. Forsendelser, hvor UPS’ forsendelseslabels allerede er påsat, kan blive afleveret på en UPS Access Point-lokation, som er bekvem for dine kunder.

Hvordan kan UPS hjælpe med international toldklarering?

UPS Export Brokerage-service
Sikrer, at dine forsendelser kommer hurtigt over grænserne og ankommer til tiden.

Hver dag håndterer UPS pålideligt millioner af toldklareringer over hele verden. Vores erfaring og globale viden kan hjælpe dig med at tilgodese lokale krav og undgå kunderelaterede forsinkelser.

Over hele Europa er UPS desuden blevet tildelt, eller er i færd med at ansøge om, Authorised Economic Operator-status som en regelret og pålidelig international forsyningskædepartner. Denne EU-akkreditering betyder, at UPS-forsendelser kan bevæge sig hurtigere igennem tolden, og dermed hurtigere igennem din forsyningskæde.

Rutinemæssig fortoldning ydes uden nogen ekstraudgifter. Ikke-rutinemæssige fortoldningsservices er opført herunder.

search Brokerage services

Hvordan kan UPS hjælpe med international toldklarering?

UPS Indfortoldningsservice
Sikrer, at dine forsendelser kommer hurtigt over grænserne og ankommer til tiden.

Hver dag håndterer UPS pålideligt millioner af toldklareringer over hele verden. Vores erfaring og globale viden kan hjælpe dig med at tilgodese lokale krav og undgå kunderelaterede forsinkelser.

Over hele Europa er UPS desuden blevet tildelt, eller er i færd med at ansøge om, Authorised Economic Operator status som en regelret og pålidelig international supply chain partner. Denne EU-akkreditering betyder, at UPS forsendelser kan bevæge sig hurtigere igennem tolden,
og dermed hurtigere igennem din supply chain.

Rutinemæssig fortoldning ydes uden nogen ekstraudgifter.
Ikke-rutinemæssige fortoldningsservices er opført herunder.

search UPS Indfortoldningsservice

search

Hvordan kan UPS hjælpe med international toldklarering?

UPS Paperless® Invoice

Med denne service kan du sende din handelsfaktura elektronisk,
når du sender internationalt.

UPS er det første transportselskab, der tilbyder elektroniske fakturaer til international forsendelse. Det er endnu en måde, hvorpå du kan udnytte teknologien til at integrere din ordrebehandling, klargøring af forsendelser, og nu handelsfakturaer, så din virksomhed kan blive mere effektiv. Der er altså ikke brug for at udskrive og vedlægge flere kopier af papirfakturaer i forsendelserne til de destinationer, hvor toldkontorerne har kapacitet til at modtage elektroniske blanketter.

Alle virksomheder uanset størrelse og branche kan anvende UPS Paperless Invoice. Det bedste af det hele er, at UPS Paperless Invoice er gratis. Det er let at tilmelde sig på www.ups.com, når du logger ind på din Min UPS konto. Alt hvad du skal bruge er et UPS kontonummer samt digitale billeder af din underskrift og din virksomheds brevhoved. Du kan også få brug for oplysninger fra din sidste faktura. Når du har gennemført tilmeldingen, kan du sende med Paperless Invoice i løbet af 24 timer.

UPS Paperless Invoice arbejder effektivt sammen med UPS forsendelsessystemerne – WorldShip, UPS CampusShip og UPS
Internet Shipping.

UPS Broker of Choice®

Med denne service kan importører vælge deres egen toldagent til klarering af deres internationale UPS forsendelser.

Denne service er til rådighed sammen med alle UPS servicemuligheder og sikrer fortsættelsen af en etableret forbindelse med en toldagent, samtidig med at importøren kan samarbejde med UPS for at spare tid og øge effektiviteten i forsendelses- og toldprocessen. Når du bruger UPS Broker of Choice, er du sikret fuld sporingssynlighed og samtidig kan du reducere de gebyrer og fejl, der opstår ved brug af flere indklareringsprocesser

Importørerne har to muligheder:
UPS Broker of Choice OnSite er til forsendelser der forbliver i
UPS’s besiddelse, mens importørens toldagent færdiggør indklareringsprocedurerne, inden UPS afslutter leveringen af forsendelsen.

UPS Broker of Choice OffSite er til forsendelser, der bringes direkte i “oplag” til et toldoplag, der styres af toldmyndighederne (efter anmodning fra importøren), hvor importørens toldagent gennemfører indklareringsprocedurerne. UPS transporten afsluttes ved levering af forsendelsen til lageret.

UPS Broker of Choice giver også din toldagent forhåndsadgang til forsendelsesdokumentation på UPS Import Clearance Alert webstedet (www.ups.com/import).

Se de nyeste oplysninger og gebyrer vedrørende UPS Broker of Choice
www.ups.com eller kontakt din lokale UPS-salgsrepræsentant.

UPS FTZ Facilitator®

UPS FTZ Facilitator giver importører og eksportører mulighed for at anvende UPS til transport af internationale forsendelser “på oplag” til og fra en global frihandelszone (FTZ).

Dette muliggør forsendelse af varer til og fra en FTZ uden brug af andre transportudbydere. Med én enkelt transportudbyder kan importører og eksportører øge synligheden og sporingen og reducere risikoen for fejl og omkostninger i forbindelse med brug af flere transportudbydere.

Processen er faktisk meget enkel. Importørerne vælger UPS FTZ Facilitator til forsendelser der skal leveres i transitoplag til en udpeget FTZ, frem for at lade dem indfortolde. Eksportørerne på den anden side vælger UPS FTZ Facilitator for at sende varer i toldoplag fra en FTZ til en international destination. Så uanset om du importerer eller eksporterer, kan denne serviceydelse hjælpe dig til at handle globalt med stor sikkerhed.

UPS FTZ Facilitator giver dig også forhåndsadgang til forsendelsesdokumenter på websiden UPS Import Clearance
Alert for din toldagent og FTZ-operatør (www.ups.com/import).

Hvordan kan UPS hjælpe med transport af emner klassificeret som farligt gods?

UPS kan fragte følgende kategorier af farligt gods via luft eller vej til godkendte destinationer. De fleste farligt gods-forsendelser kræver en kontrakt med UPS. I tillæg kræves godkendelse af forsendelsessystemet og UPS labels. For at gennemse klasser og varer accepteret af UPS samt godkendte afsender- og modtagerlande, besøg venligst ups.com.

search Farligt gods

Referenceoplysninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om:

• Betalingsmuligheder
• Forbudte varer og servicebegrænsninger
• Pengene-tilbage-garanti
• Ansvar
• Transportvilkår og -betingelser

Part A Kerneserviceydelser

5. REFERENCEOPLYSNINGER

Hvilke betalingsmuligheder findes der?

UPS har en række forskellige betalingsmuligheder, der imødekommer vore kunders behov.
Se venligst vores oversigtsguide herunder for at se, hvad der fungerer bedst for dig.

search Betalingsmuligheder

Generelle oplysninger

UPS forbeholder sig ret til at kræve betaling for forsendelsen
inden levering.

Indsigelsesfrist vedrørende fakturaer: Alle fakturaer vil blive anset
for accepterede, som de er udstedt, medmindre en anmodning om fakturaændringer modtages skriftligt af UPS inden for 90 dage
fra fakturadatoen.

  
  
Kontakt venligst UPS kundeservicecenter på 35 25 80 80 for at få oplyst de faktureringsmuligheder, der kan tilbydes for dit forsendelsessted.

Forbudte varer og servicebegrænsninger

Forbudte varer

Det er forbudt at sende følgende varer til alle de lande, der betjenes af UPS (undtagen med særlig kontrakt):

• Alkoholiske drikkevarer
• Artikler af ganske særlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter,
  ædelstene, guld og sølv)
• Dyreskind (som ikke stammer fra opdræt/dyrehold)
• Elfenben og elfenbensprodukter
• Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer)
• Fordærvelige varer
• Frø
• Levende dyr
• Pelse
• Penge, omsættelige genstande og betalingskort med værdi
• Personlige effekter (undtagen til udvalgte lande, når der sendes fra
 Mail Boxes Etc.)
• Planter
• Pornografisk materiale
• Smykker og ure (bortset fra bijouteri og bijouteri-ure), der overstiger
  USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke¹.
• Tobak og tobaksprodukter
• Uledsaget bagage
• Våben

Personlige effekter omfatter generelt genstande der ejes af afsenderen, er beregnet til dennes private brug, og har været i dennes besiddelse i mindst 6 måneder. Den nøjagtige definition af personlige effekter (der er baseret på gældende toldregler) varierer fra det ene land til det andet. Kontakt venligst din lokale UPS kundeservice for flere oplysninger.

Uledsaget bagage betyder kufferter, bæreposer, rygsække, mapper og andre lignende bagagegenstande uanset indhold (bortset fra, at de kan sendes tomme, ulåste og korrekt emballeret i henhold til UPS retningslinjer).

Ligeledes er følgende forbudt: Varer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende fejl som ifølge deres natur vil have tendens til at tilsmudse, svække eller beskadige personer, gods eller udstyr; varer hvis fragt er forbudt ved lov i oprindelses-, transit- eller destinationslandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter); varer, som pålægges punktafgifter (f.eks. spiritus), eller som kræver særlige faciliteter, sikkerhedsforholdsregler eller tilladelser. Under gældende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold, og visse varer må ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glasbeholdere).

Afsendelse af forbudte varer på en kontraktmæssig basis med UPS

Visse produkter, som vi regner for forbudte, accepteres af UPS på kontraktbasis for afsendere med regelmæssige forsendelsesmængder
og evnen til at overholde alle gældende bestemmelser.

UPS har iværksat International Special Commodities (ISC) programmet, hvilket giver kunder mulighed for at sende særlige varer (fx varer som kræver ekstra papirarbejde eller kontrol, eller som kan fordærve) til særlige destinationer.

Følgende varer kan falde under ISC programmet:
• Alkoholiske drikkevarer
• Biologiske stoffer, Kategori B, undtagen dyr og mennesker
• Planter
• Fordærvelige varer (Fisk og kød)
• Frø
• Tobak
• Særlige undtagelser

Ikke alle varer kan sendes til alle lande.

Få flere oplysninger ved at ringe til 35 25 80 80 eller kontakt
din UPS repræsentant.

Forbudte varer og servicebegrænsninger

Alkoholiske drikkevarer

UPS tilbyder et alkoholforsendelsesprogram, der tillader kunder at sende alkoholholdige drikke, der indeholder mindre end 70% alkohol i og mellem visse lande. En kontrakt er nødvendig for afsendere i alkoholindustrien. Kunder, der ikke er i alkoholindustrien, kan sende gaver indenfor EU uden en kontrakt.

Indenfor EU må alkoholiske drikkevarer sendes enten med punktafgift eller suspension af told. De skal, imidlertid, have et alkoholindhold på mindre end 70% og skal være i beholdere med en kapacitet på 5 liter eller mindre.

UPS kan varetage indenrigsforsendelser af alkohol i de følgende lande eller territorier: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien og Tyskland. Imellem landene kan der sendes indenfor hele EU med undtagelse af Finland og Sverige. Områder, som ikke hører ind under EU’s toldområde eller det fælleseuropæiske momssystem, omfattes ikke af dette forsendelsesprogram. Det er ikke muligt at sende alkoholiske drikke med afgiftsundtagelse inden for eller fra Letland og Malta.

På pakker med alkoholiske drikke skal det tydeligt angives, at de indeholder ”alkoholiske drikke/alcoholic beverages” på forsendelsesmærkaten, fragtbrevet eller på andre typer forsendelsesdokumenter. Der bør ikke indgå alkoholiske drikke i en forsendelse med ikke-alkoholiske produkter. Pakker, der indeholder alkoholiske drikke, skal desuden adskilles fysisk fra andre, når de klargøres til afhentning af UPS.

UPS vil kun levere alkoholiske drikke til en myndig person. Hvis du sender alkohol til en privatadresse, skal du derfor vælge muligheden ”Voksenunderskrift påkrævet” (se afsnit 1 i denne vejledning).

Alkoholprodukter er pålagt punktafgifter i alle EU-medlemslandene. Derfor kræves det, at der vedlægges særlig dokumentation eller mærkning for alle internationale og for nogle indenlandske forsendelser. Bemærk, at UPS ikke automatisk indhenter modtagerens underskrift på punktafgiftsdokumenterne, og at UPS ikke automatisk sender disse dokumenter retur til afsenderen.

Europa-Kommissionen har offentliggjort flere oplysninger om punktafgiftspolitikken, som kan findes på internettet².

Du kan også kontakte din salgsrepræsentant eller henvise til UPS Alkoholforsendelsesguide for mere information.

Generelle forpligtelser

Det er afsenderens ansvar at overholde hvert enkelt lands aktuelle bestemmelser og gældende love. Forsendelser kan blive udsat for inspektion, og der kan deraf følge forsinkelse hos toldvæsenet eller repræsentanter for andre myndigheder.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller udsætte transporten af enhver pakke, som ikke angiver kontaktoplysninger for afsender og modtager, samt varer som efter vores mening ikke egner sig til transport eller ikke er dækkende beskrevet, klassificeret eller emballeret og etiketteret på en måde, der egner sig til transport og ledsaget af den nødvendige dokumentation.

Vi vil ikke transportere varer, som er forbudt ved lov eller bekendtgørelse udstedt af føderale, nationale eller lokale myndigheder i oprindelses- eller destinationslandene, eller som kan udgøre et brud på gældende eksport-, import- eller andre love, eller som kan udsætte vore medarbejdere, agenter og underleverandører eller transportmidler for fare, eller som efter vores mening kan tilsmudse, fordærve eller på anden vis beskadige andre varer eller udstyr, eller som er økonomisk eller driftsmæssigt umulige at transportere.

UPS accepterer ikke, at forsendelser indeholder forbudte varer. Uden at dette berører nogen anden bestemmelse i disse vilkår eller UPS Transportvilkår og –betingelser, skal afsenderen, hvis det kommer til UPS’s kendskab, at en forsendelse indeholder en eller flere forbudte varer, betale et ekstra administrationsgebyr på minimum 987 DKK til UPS ud over eventuelle andre gældende gebyrer. Betaling af dette gebyr begrænser eller udelukker på ingen måde afsenderens ansvar over for UPS som følge af brud på UPS Transportvilkår og –betingelser, og det indebærer heller ikke, at UPS påtager sig noget ansvar eller frasiger sig nogen rettigheder i forbindelse med forsendelse af sådanne forbudte varer.

Farligt gods

UPS overholder de regler for lufttransport, der er opstillet af International Air Transport Association (IATA), og de regler for vejtransport, der er opstillet af UN ADR, og modtager ikke farligt gods i sit system – nationalt eller internationalt. Lokale, nationale regler gælder også for vejtransport.

Virksomheder, der sender farligt gods uden korrekt mærkning, dokumentation og emballage, kan idømmes betydelige økonomiske og juridiske straffe.

Det er også vigtigt at huske følgende, når du sender varer med UPS:

1 Hvis du genbruger emballage eller kasser, skal du sikre, at gamle labels er fjernet. Labels med betegnelsen Farligt gods/Dangerous Goods på en pakke vil medføre at forsendelsen bliver holdt tilbage og undersøgt, hvilket vil medføre forsinkelser og ulejlighed for dig og din kunde.

2 Hvis du sender varer der eventuelt – på grund af deres usædvanlige navn, udseende, eller andet – kunne forveksles med farligt gods, men ikke er det, vil det være en fordel klart at anføre i forsendelsesdokumenterne, at varerne ‘ikke er klassificeret som farligt gods’ (not classified as Dangerous Goods). Derved sikrer du, at forsendelsen ikke forsinkes unødigt. Eventuelle forkerte deklarationer vil medføre strenge straffe for afsenderen.

Servicebegrænsninger

UPS leverer ikke til og afhenter ikke fra postboksnumre.

Den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse pr. pakke er USD 50.000 eller tilsvarende i lokal valuta. Den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse pr. palle sendt med Worldwide Express Freight er USD 100.000 eller tilsvarende i lokal valuta.

Den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse pr. pakke med smykker og ure (bortset fra bijouteri og bijouteri-ure1) er USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta.

Efterkravsservice (COD) tilbydes inden for Danmark, EU, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Det maksimale efterkravsbeløb der kan opkræves er USD 50.000 eller tilsvarende i den lokale valuta pr. pakke, ved betaling med check. Efterkravsservice gælder ikke for paller.

Det maksimale beløb UPS vil modtage i kontanter fra en enkelt varemodtager for en enkelt afsender er USD 5.000 eller tilsvarende i den lokale valuta pr. dag (maksimum EUR 750 i Frankrig, og mindre end EUR 1.999,99 i Italien).

Den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse pr. pakke for en indenrigs UPS 1 Forsøg Returns Plus forsendelse er USD 999 og for en indenrigs UPS 3 Forsøg Returns Plus forsendelse USD 50.000 eller tilsvarende i lokal valuta.

Den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse pr. pakke for en indleveret pakke hos en tredjepartsudbyder eller en UPS Access Point er USD 1.000 eller tilsvarende i lokal valuta.

Den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse pr. pakke for en international UPS 1 Forsøg Returns Plus eller en international UPS 3 Forsøg Returns Plus forsendelse er USD 50.000 under forudsætning af, at afsender sørger for, at der for hver forsendelse med en faktisk eller deklareret værdi overstigende USD 999 udarbejdes en oversigt for forsendelser med høj værdi, som underskrives af UPS chaufføren på tidspunktet for overdragelsen af forsendelsen til UPS. Hvis en oversigt for forsendelser med høj værdi ikke indhentes og underskrives, vil den maksimale værdi eller deklarerede værdi til Tillægsbeskyttelse for hver sådan forsendelse være begrænset til USD 999.

Kontakt UPS kundeservice på 35 25 80 80 for at få oplyst de tilsvarende beløb i lokal valuta.

Vægt- og størrelsesbegrænsninger

UPS har fastlagt specifikke begrænsninger for vægt og størrelse for pakker, som gælder for alle UPS servicemuligheder. Begrænsningerne er kun relevante for individuelle pakker. Der er ingen grænser for den samlede vægt på din forsendelse eller det samlede antal pakker i din forsendelse.

Den maksimale vægt (faktisk vægt) pr. pakke er 70 kg².

Den maksimale længde pr. pakke er 274 cm.

Den maksimale størrelse pr. pakke er 400 cm for summen af længde og omkreds.

Pakker, som vejer mere end 25 kg, skal mærkes med en særlig mærkat til tunge pakker.

Den volumetriske vægt for pakker med et stort størrelse/vægt-forhold kan være højere end den faktiske vægt. Hvis dette er tilfældet, vil UPS basere prisen på den volumetriske vægt.

Pakker, som kræver ekstra håndtering, kan blive pålagt et ekstra håndteringsgebyr.

Pakker, som overstiger særlige størrelsesbegrænsninger, men som ikke overstiger UPS’s maksimumstørrelse pr. pakke, kan blive pålagt et ekstragebyr for stor pakke.

Pakker, der overstiger UPS’s begrænsninger for vægt og størrelser, accepteres ikke til transport. Hvis de findes i UPS systemet, kan de tillægges et gebyr for overstørrelse.

UPS pengene-tilbage-garanti

Pengene-tilbage-garanti

UPS tilbyder en gratis pengene-tilbage-garanti for visse servicemuligheder og udvalgte destinationer. For at finde ud af om den gælder for din forsendelse, skal du gå til ’Beregn leveringstid og omkostninger’ på den danske hjemmeside på www.ups.com og indtaste dine forsendelsesoplysninger. Du kan også kontakte din lokale UPS kundeservice på 35 25 80 80. Hvor der gælder en pengene-tilbage-garanti vil vi, hvis vi ikke har forsøgt at levere inden for den garanterede tidsperiode, efter anmodning refundere eller kreditere dig (eller enhver anden person, der har betalt for transporten) for forsendelsesgebyrerne (eller en forholdsmæssig del heraf, hvis kun en del af pakkerne i en forsendelse ikke overholder den gældende tidsfrist) minus eventuel moms, told, skatter, afgifter og ekstragebyrer og forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) forsendelsesdokumentationen (inkl. labels) skal være korrekt udfyldt, og den pågældende pakke skal være forsynet enten med papirlabels fremstillet af UPS online forsendelsesløsninger eller på anden måde i overensstemmelse med UPS emballeringsregler;

b) enhver anden dokumentation, der kræves i oprindelses- eller destinationslandet eller et eventuelt transitland, skal være fuldstændigt
og korrekt udfyldt og følge med forsendelsen;

c) hvis det er relevant, skal forsendelsen være forsynet med en lørdagsleverings-mærkat (gælder destinationer hvor denne
service tilbydes);

d) forsendelsen skal være udbudt til UPS senest på eller inden det af
UPS anførte afhentningstidspunkt for garanteret levering;

e) du skal have underrettet UPS om dit krav enten skriftligt eller pr. telefon inden for 15 kalenderdage fra den planlagte levering og skal have informeret os om modtagerens navn og adresse, datoen for afsendelse, pakkens vægt og UPS trackingnummeret;

f) forsendelsen må ikke kræve yderligere håndtering, være pålagt ekstragebyr for palle i overstørrelse eller inkludere en stor pakke, som beskrevet i afsnittet "Ekstra serviceydelser og gebyrer" i denne vejledning.

g) afsenderen skal sørge for rettidig upload af alle relevante oplysninger til UPS. Rettidig upload som anvendt i disse Vilkår refererer til den elektroniske overførsel af alle relevante oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, modtagers fulde navn, fuldstændig leveringsadresse, og forsendelsens dimensioner og vægt) til UPS 15 minutter før den seneste opsamlingstid angivet af os for garanteret levering.

  
  
Garantien gælder ikke, hvis den forsinkede levering skyldes at forsendelsen ikke opfylder de servicebegrænsninger og -betingelser der står anført i paragraf 3.1 i vores Transportvilkår og -betingelser; begivenheder vi ikke er herre over (som anført i paragraf 6 i vores Transportvilkår og -betingelser); midlertidig indstilling af transportdriften eller returnering af en pakke, som foreskrevet i paragraf 3.3 i vores Transportvilkår og -betingelser; eller udøvelse
af enhver tilbageholdelsesret tilskrevet UPS i henhold til vores Transportvilkår og -betingelser.


Det præciseres, at UPS’s hæftelse i henhold til pengene-tilbage-garantien er begrænset til ovenstående, og at garantien ikke på anden måde udgør nogen form for løfte om eller garanti for, at forsendelsen ankommer inden et bestemt tidspunkt.

Ansvar

Ansvar for tab, beskadigelse og forsinkelse

Det følgende er et resume af visse relevante bestemmelser fra UPS Transportvilkår og -betingelser. De fuldstændige betingelser og vilkår er vist på siderne 50 og har forrang i tilfælde af manglende overensstemmelse med dette resume.

International transport:
Der kan gælde internationale konventioner for international transport, specielt Warszawakonventionen eller Montrealkonventionen for lufttransport og CMR-konventionen for vejtransport. Nogle landes nationale lovgivning udvider tillige sådanne konventioner til at gælde
for indenlandsk transport.

Hvor Warszawakonventionen, Montrealkonventionen og CMR-konventionen gælder, regulerer og begrænser de i de fleste tilfælde
vores ansvar i forbindelse med tab, beskadigelse og forsinkelse af
en forsendelse.

– Warszawa- og Montreal-konventionens begrænsning er sædvanligvis
19 særlige trækningsrettigheder1 (SDR) pr. kg af de berørte varer.

– CMR-konventionens begrænsning er på 8,33 særlige
trækningsrettigheder (SDR) pr. kg. (men begrænset til
fragtudgifterne i tilfælde af forsinkelse).

Anden transport:
Hvor konventionernes regler (eller andre ufravigelige nationale regler) ikke gælder, betaler vi kun erstatning for tab, skade eller forsinkelse af en forsendelse som vi har forårsaget ved uagtsomhed, og kun op til en grænse på:

– DKK 635 pr. forsendelse eller

– hvis større, 8,33 SDR pr. kg. af forsendelsen,

under forudsætning af (som i alle sager) at tabet kan dokumenteres.

Du kan få fordel af en højere ansvarsgrænse ved at deklarere en højere værdi som tillægsbeskyttelse på forsendelsesdokumentationen og betale et tilsvarende ekstragebyr. Hvis du deklarerer en højere værdi og betaler det gældende gebyr, er UPS’s ansvar begrænset til en konstateret skadeserstatning der ikke overstiger det således deklarerede beløb
(se under ”Ekstra serviceydelser” på side 36).

Vareværdien må ikke i noget tilfælde overstige USD 50.000 (USD 500 i tilfælde af smykker eller ure bortset fra bijouteri og bijouteri-ure) eller tilsvarende beløb i den lokale valuta pr. pakke i en pakkeforsendelse, eller USD 100.000 eller tilsvarende i lokal valuta pr. palle i en Worldwide Express Freight forsendelse, da UPS ikke tilbyder transport af varer med en værdi, der er højere end disse beløb.

Vi betaler ikke erstatning for økonomiske tab (f.eks. tabt fortjeneste, mistede forretningsmuligheder eller tabt indtjening på grund af manglende brug), medmindre reglerne i konventionerne eller andre ufravigelige love gælder og kræver andet. Dette gælder også, selvom der for den pågældende forsendelse er opgivet en værdi til tillægsbeskyttelse. Vi er desuden ikke ansvarlige for skader på eller tab af emballage eller palleunderlag.

  
  
Ethvert krav mod UPS skal anmeldes skriftligt til os så hurtigt som muligt, og inden for den tidsfrist der måtte være anført i vores vilkår og betingelser. Under visse omstændigheder kan konventionsregler (hvis de er gældende) tillade, at der fremsættes et krav mod UPS uden for disse tidsfrister.

Ud over ovenstående skal eventuelle retssager vedrørende en forsendelse anlægges og forkyndes over for os inden for 8 måneder fra levering, eller (i tilfælde af manglende levering) fra den dato, hvor levering skulle have fundet sted. Hvis Warszawakonventionen, Montrealkonventionen eller CMR-konventionen er gældende, er der længere tidsfrister for anlæggelse af retssager: Kort sagt 2 år for Warszawakonventionens og Montrealkonventionens vedkommende, og 1 år (eller 3 år, hvis
der er tale om grov uagtsomhed fra UPS’s side) for
CMR-konventionens vedkommende.

UPS Transportvilkår og –betingelser

Dette er den aktuelle version på datoen for udgivelsen af denne guide. Den nyeste version, der altid vil være
den gældende for nye forsendelser, kan findes på www.ups.com eller fås på et UPS kontor.

1. Indledning
A. Disse vilkår og betingelser (“Betingelser”) udgør det grundlag, hvorpå “UPS” vil transportere pakker, dokumenter og kuverter (“pakker”) og varer på paller (“paller”), paller og pakker benævnes samlet (“forsendelser”). Disse Betingelser suppleres af den til enhver tid gældende UPS Service- og prisguide (“Serviceguiden”). Serviceguiden indeholder vigtige oplysninger om UPS’s services, som afsenderen bør læse, og udgør en del af aftalen mellem UPS og afsenderen.

B. Afhængig af i hvilket land forsendelsen afleveres til UPS til transport, vil “UPS” betyde, og afsenderens kontrakt vil være indgået med, den relevante af følgende virksomheder. Den pågældende virksomhed vil også være (første) transportør af varerne, hvad angår de konventioner, der er anført i paragraf C.
UK – UPS Limited; Eire – United Parcel Service of Ireland Limited; Danmark – UPS Danmark A/S; Finland – United Parcel Service Finland Oy; Norge – UPS Norway AS; Sverige – United Parcel Service Sweden AB, der alle kan kontaktes c/o Avenue Ariane 5, 1200 Bruxelles, Belgien (skønt dette ikke i sig selv skal fortolkes som henlæggelse af jurisdiktion til en bestemt domstol).

C. Hvor transport med lufttransport involverer en slutdestination eller et ophold uden for oprindelseslandet, kan Warszawa-konventionen være gældende. Warszawa-konventionen regulerer og begrænser i de fleste tilfælde transportørens ansvar i tilfælde af tab af, skade på eller forsinkelse af last. (I disse Betingelser betegner vendingen “Warszawa-konventionen” (i) Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring eller (ii) samme konvention som ændret eller suppleret med alle protokoller eller supplerende konventioner eller (iii) Montreal Convention 1999, afhængigt af hvad der måtte være relevant.) Uanset bestemmelser om andet kan international transport ad landevej være underlagt bestemmelserne i Den internationale Gèneve-konvention af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (“CMR-konventionen”).

D. En forsendelse kan transporteres via alle de mellemstationer, som UPS anser for hensigtsmæssige. UPS har lov til at anvende underleverandører til at udføre services og aftaler både på egne vegne og på vegne af sine medarbejdere, repræsentanter og underleverandører, som disse Betingelser kommer til gode.

E. I disse Betingelser betyder “fragtbrev” et enkelt UPS fragtbrev eller de poster, der er noteret ud for samme dato, adresse og servicemulighed på en afhentningsrapport. Alle forsendelser, der er omfattet af et fragtbrev, anses for en enkelt forsendelse.

2. Servicens omfang
Medmindre der er aftalt specielle services og med forbehold for vilkårene i disse Betingelser, er de services, der skal ydes af UPS, begrænset til afhentning, transport, toldklarering, hvor det er relevant, samt levering af forsendelsen. Afsenderen anerkender, at forsendelsen vil ske sammen med andre afsenderes forsendelser, og at UPS måske ikke kan overvåge indgående og udgående befordring af alle individuelle forsendelser på alle håndteringscentre.

UPS er ikke en befordringspligtig transportør i henhold til Postloven og forbeholder sig retten til, efter sit frie skøn, at nægte transport af en hvilken som helst pakke indleveret til UPS med henblik på transport.

3. Transportbetingelser
Denne paragraf indeholder forskellige begrænsninger og betingelser, der gælder for UPS’s transport af forsendelser. Den beskriver også konsekvenserne af, at afsenderen afleverer forsendelser, der ikke opfylder disse krav.

3.1 Servicebegrænsninger og -betingelser

Forsendelser skal opfylde begrænsningerne i nedenstående underpunkter (i) – (iv).

(i) Pakker må ikke veje mere end 70 kg eller være mere end 274 cm i længden eller i alt 400 cm i kombineret længde og omkreds. Pallers maximale størrelse og vægt varierer efter afsendelsessted og destination som beskrevet på www.ups.com.

(ii) Værdien af en pakke må ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 50.000. Desuden må værdien af smykker og ure, bortset fra uægte smykker og uægte ure, i en pakke ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 500. Værdien af enhver palle må ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 100.000.

(iii) Forsendelser må ikke indeholde nogen af de i Guiden anførte forbudte varer, herunder men ikke begrænset til, varer af usædvanlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, frimærker, unikke genstande, guld eller sølv), penge eller omsættelige værdipapirer (f.eks. checks, veksler, obligationer, bankbøger, forudbetalte kreditkort, aktiebreve eller andre værdipapirer), skydevåben og farligt gods.

(iv) Forsendelser må ikke indeholde varer, der kan udsætte mennesker, dyr eller transportmidler for fare, eller som på anden måde kan tilsmudse eller beskadige andre varer, der transporteres af UPS, eller varer, der i henhold til gældende lovgivning ikke må transporteres, eksporteres eller importeres.

Afsenderen er ansvarlig for, at oplysningerne i fragtbrevet er korrekte og fuldstændige, og for at sikre, at alle forsendelser indeholder tilstrækkelige oplysninger om afsenderen og modtageren af forsendelsen, samt at forsendelsen er emballeret, mærket og forsynet med label, at indholdet er beskrevet og klassificeret og ledsaget af den dokumentation, der (i hvert enkelt tilfælde) måtte være nødvendig for at gøre dem egnede til transport, og at de opfylder kravene i Guiden og den gældende lovgivning. Medmindre et andet serviceniveau er klart valgt på fragtbrevet eller anden gældende UPS forsendelsesdokumentation, vil forsendelser blive udført som Express (eller Express Freight) service (hvor denne er tilgængelig på den valgte destination), og alle gældende gebyrer vil blive beregnet i overensstemmelse hermed.

Afsenderen garanterer, at alle forsendelser, der afleveres til transport under disse “Betingelser”, opfylder begrænsningerne ovenfor i underpunkterne (i) – (v) og er klargjort i sikre lokaler af ham (i tilfælde af at afsender er en fysisk person) eller af pålideligt personale ansat af ham eller (i noget andet tilfælde) af den part, som tilbyder UPS at foretage forsendelsen og har været beskyttet mod uautoriseret påvirkning under deres klargøring, lagring og transport til UPS. UPS forlader sig på denne garanti ved modtagelse af enhver forsendelse til transport.

3.2 Let fordærvelige og temperaturfølsomme varer kan transporteres, dog på betingelse af, at afsenderen accepterer, at dette sker for afsenderens risiko. UPS sørger ikke for særlig håndtering af sådanne forsendelser.

3.3 Nægtelse og standsning af transport

(i) Hvis det kommer til UPS’s kendskab, at en forsendelse ikke opfylder en eller flere af ovennævnte begrænsninger eller betingelser, eller at et efterkravsbeløb på et efterkravsfragtbrev overstiger de grænser, der er anført i paragraf 8, kan UPS nægte at transportere den pågældende forsendelse (eller en relevant del heraf), og UPS kan – hvis transporten er påbegyndt – indstille transporten og opbevare forsendelsen til der foreligger nærmere instruks fra afsender.

(ii) UPS kan også standse transporten, hvis UPS ikke kan gennemføre levering, hvis modtageren nægter at modtage levering, hvis levering ikke kan gennemføres på grund af ukorrekt adresse (efter at alle rimelige forsøg er gjort for at finde den korrekte adresse), fordi den korrekte adresse viser sig at være i et andet land end det, der er anført på pakken eller fragtbrevet, eller hvis det er umuligt at opkræve skyldige beløb fra modtageren ved leveringen.

(iii) Hvor UPS har ret til at standse transporten af en forsendelse, har UPS også ret til efter eget skøn, at returnere den til afsenderen.

3.4 Afsenderen skal betale og holde UPS skadesløs i relation til enhver rimelig omkostning og udgift (herunder til opbevaring), som UPS måtte pådrage sig, samt i relation til sådanne tab, skatter og toldafgifter, som UPS måtte pådrage sig, og i relation til alle krav mod UPS, (i) der skyldes, at en forsendelse ikke opfylder de i paragraf 3.1 ovenfor angivne begrænsninger, betingelser eller erklæringer, (ii) på grund af nægtelse eller standsning af transport eller returnering af en forsendelse (eller del heraf) fra UPS’s side, der er tilladt i henhold til denne paragraf 3, eller (iii) på grund af afsenderens manglende overholdelse af disse Betingelser. I tilfælde af returnering af en forsendelse (eller del heraf), vil afsenderen også være ansvarlig for betaling af samtlige afgifter og omkostninger beregnet i overensstemmelse med UPS’s gældende handelstakster.

3.5 Hvis afsenderen overgiver en forsendelse til UPS, som ikke opfylder samtlige betingelser ovenfor i paragraf 3.1, og UPS ikke udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dette, er UPS ikke ansvarlig for nogen form for tab, som afsenderen måtte lide i forbindelse med UPS’s transport af sådanne forsendelser (uanset om den manglende opfyldelse er årsag til eller medvirkende til tabet og uanset om UPS, UPS’s ansatte, aftalepartnere eller repræsentanter har handlet uagtsomt) og hvis UPS standser transporten af en grund, der er tilladt i henhold til disse Betingelser, er afsenderen ikke berettiget til refundering af de transportgebyrer, denne har betalt. UPS er berettiget til at fremsætte krav som følge af, at disse betingelser ikke er opfyldt.

3.6 I tilfælde af, at UPS efter at have standset transporten af en forsendelse i henhold til disse bestemmelser, ikke er i stand til inden for en rimelig tid, at indhente afsenders instruks om ekspeditionen eller at identificere afsenderen eller nogen anden person, som er berettiget til forsendelsen (efter om nødvendigt at have åbnet pakken), er UPS berettiget til efter eget skøn, at destruere eller sælge forsendelsen. Provenuet af ethvert sådant salg skal først anvendes til dækning af eventuelle udestående gebyrer, omkostninger eller udgifter (incl. rente) vedrørende forsendelsen eller andet fra den pågældende afsender. Ethvert restbeløb opbevares, indtil der foreligger nærmere instruks fra afsender.

3.7 Medmindre det er forbudt ved lov, forbeholder UPS sig ret til, men er ikke forpligtet til, til enhver tid at åbne og inspicere, eller scanne med X-ray, alle forsendelser der overgives til transport.

4. Toldklarering
Hvor en forsendelse skal tolddeklareres, er det afsenderens forpligtelse at sørge for, at fuldstændig og nøjagtig dokumentation til formålet gives til UPS (eller at sørge for at modtageren sørger for, at fuldstændig og nøjagtig dokumentation til formålet gives til UPS), men UPS vil, medmindre UPS får besked om andet, fungere på vegne af og for afsenderens eller modtagerens regning og risiko ved toldklarering. Forudsat ovennævnte, når det drejer sig om forsendelser hvis afsendelses- og bestemmelsessted begge er inden for samme toldområde, foretager UPS kun toldklarering, hvis der er givet instrukser derom. Afsenderen accepterer også, at UPS kan anses for modtager af pakker eller forsendelsen med det ene formål, at udpege en toldklarerer til at udføre evt. toldklarering, for så vidt som det er tilladt i henhold til lovgivningen.

5. Betaling
5.1 Taksterne for transport og andre services er anført i Serviceguiden, og medmindre de betales før afsendelsen, skal alle transportgebyrer betales inden for 7 dage efter modtagelse af fakturaen eller inden for en sådan anden periode, som afsenderen måtte have aftalt skriftligt med UPS. UPS kan kontrollere den aktuelle vægt og/eller den volumetriske vægt af forsendelser, og hvis den er større end den deklarerede vægt fakturere på dette grundlag. Medmindre andet påvises, skal en faktura i denne henseende anses for at være modtaget tre arbejdsdage efter fakturadatoen.

5.2 Hvis (a) UPS pålægges at betale skatter, afgifter eller told på vegne af afsenderen, modtageren eller tredjepart; (b) den valgte faktureringsmulighed angiver, at modtageren eller tredjepart skal betale eventuelle afgifter; eller (c) eventuelle skatter, afgifter, bøder, omkostninger eller udgifter bliver pålagt UPS (berettiget eller uberettiget af myndighederne) på grund af omstændighederne, herunder på grund af afsenders eller modtagers manglende evne til at fremlægge den rette information og dokumentation eller nødvendige tilladelser eller licenser i forbindelse med fragt, er afsender, modtager og tredjepart solidarisk ansvarlige for sådanne beløb. I hvert tilfælde, hvor den valgte faktureringsmulighed angiver, at fakturering – først – skal ske til modtageren eller en tredjepart, afkræver UPS (uden præjudice for afsenderens kontraktlige forpligtelse i forbindelse med betaling) indledningsvist modtager og/eller tredjepart betaling af det relevante beløb. Såfremt hele det pågældende beløb ikke betales straks til UPS af nogen af de nævnte parter, skal beløbet betales af afsenderen ved fremsættelse af første skriftlige krav. I ethvert andet tilfælde påtager afsenderen sig at betale det angivne beløb til UPS ved første anmodning herom. UPS er ikke forpligtet til særskilt at fremsætte krav mod modtageren eller tredjepart om betaling. I tilfælde af tvivl påhviler det afsender at bevise, at beløbet er blevet betalt.

5.3 Ethvert beløb, der skal betales til UPS, og som er forfalden til betaling, tilskrives renter med den på fakturaen anførte sats fra forfaldsdatoen til den dato, hvor UPS modtager betaling, uanset om dette sker før eller efter dom. I tillæg hertil forbeholder UPS sig retten til ved forsinket betaling at opkræve et administrationsgebyr inden for et maksimum af GBP 40 (EUR 40 i Irland og Finland, DKK 100 i Danmark, NOK 59 i Norge og SEK 50 i Sverige) pr. faktura.

5.4 Hvis afsenderen, modtageren eller nogen anden part ikke betaler et beløb i henhold til disse Betingelser, kan UPS tilbageholde forsendelsen (eller en del heraf), som den transportere, indtil fuld betaling er modtaget, eller kan sælge sådanne forsendelser og anvende indtægten fra salget til at dække afsenderens gæld til UPS i henhold til gældende lokal lovgivning. Enhver ubetalt saldo skal stadig betales.

5.5 Taksterne for transport angivet i Serviceguiden er kun beregnet på transport af forsendelser, hvis værdi ikke overstiger de værdier der er angivet under paragraf 3.1 (ii) (eller anden aktuel værdi, dersom den måtte være lavere). Hvis UPS bliver klar over, at de har transporteret en forsendelse, som uden UPS’s udtrykkelige og skriftlige accept overstiger denne værdi, pålægges der, udover de i øvrigt gældende takster og afgifter og andre beføjelser efter disse Betingelser, et yderligere beløb svarende til 5 % af den del af forsendelsens værdi, der overstiger det pågældende relevante beløb i paragraf 3.1(ii).

6. Afbrydelse af service
Hvis UPS er ude af stand til at påbegynde eller fortsætte transporten af afsenderens forsendelse af grunde, som UPS ikke har kontrol over, er UPS ikke i misligholdelse af aftalen med afsenderen, men UPS vil tage alle skridt, der under de givne omstændigheder er praktisk mulige, for at påbegynde eller fortsætte transporten. Eksempler på begivenheder uden for UPS’ kontrol er afbrydelser i luft- eller landtransport på grund af dårligt vejr, brand, oversvømmelse, krig, fjendtligheder, oprør, regeringshandlinger eller handlinger foretaget af andre myndigheder (herunder toldmyndigheder uden begrænsninger), arbejdskonflikter eller forpligtelser, der påvirker UPS eller en anden part og forsinker toldklareringen.

7. Penge-tilbage-garanti
For visse services og destinationer tilbyder UPS en penge-tilbage-garanti på forsendelsesgebyret. Nærmere oplysninger om dennes omfang, betingelser og vilkår, og om de korresponderende leveringstider og seneste afhentningstider for den relevante service og destination er an