Se valgmuligheder >
Skift baggrund
A A A

2020 UPS service- og prisguide
Danmark

Vores tarif- og servicevejledning for 2020 er nu tilgængelig. Naviger gennem de opdaterede online versioner eller download PDF'erne, og find de opdaterede priser og forbedrede UPS-tjenester og teknologi, der træder i kraft den 6. juli 2020.

Download vores UPS tarifvejledning for at finde forsendelsespriser og tilgængeligheden af service for dine UPS-forsendelser. Alternativt kan du finde yderligere information relateret til vores fundamentale leveringsmuligheder og omfattende yderligere tjenester i vores UPS-servicevejledning.

2020 UPS tarifvejledning, DANMARK

AFSNIT 1
ZONETABELLERNE
Beslut hvor du kan sende til og modtage fra ved hjælp af vores zonetabeller.
SIDE 4

AFSNIT 2
FIND PRISEN – AFSENDELSE AF PAKKER
Slå prisen op på den servicemulighed, du foretrækker.
SIDE 10

AFSNIT 3
FIND PRISEN – MODTAGELSE AF PAKKER
Slå prisen op på den servicemulighed, du foretrækker.
SIDE 19

Dette er den aktuelle version af Serviceguiden fra og med publiceringsdatoen. Den seneste version, som til enhver tid vil være den gældende for nye forsendelser, findes på www.ups.com/priser/dk

Valg Af Service

I dette afsnit finder du information om, hvor du kan sende til og modtage fra ved hjælp af vores zonetabeller.

De følgende sider viser, hvilke servicemuligheder der er tilgængelige til og fra en bestemt destination og oprindelsessted og bruges også til at identificere en forsendelses zonenummer. Du har brug for zonenumrene ved beregning af omkostningerne for din forsendelse.

Du får brug for zonenumrene, når du beregner omkostningerne ved din forsendelse i afsnit 2 og afsnit 3.

Hvis du ikke anfører en bestemt servicemulighed, sendes og faktureres forsendelsen automatisk som
UPS Express, såfremt denne service tilbydes for destinationen.

1. ZONETABELLERNE

Zonetabellerne

 
 
 
 
 
 
Afsendelse eller modtagelse
Sende-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i afsenderlandet.*

Modtage-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i modtagerlandet.*

Sådan bruges zonetabellen
1 Find den destination, du skal sende til eller modtage fra.

2 Se, om der står et zonenummer i sende- eller modtagekolonnen under
din foretrukne servicemulighed – hvis det er tilfældet, kan den
pågældende service generelt tilbydes.

3 Notér zonenummeret til senere brug, når du skal beregne prisen.

* Se UPS serviceguiden for 2020 for at få flere oplysninger om faktureringsmuligheder.

+ Extended eller gebyrer for fjerntliggende områder kan være gældende for visse områder. Se UPS serviceguiden for 2020 for flere oplysninger.

Der findes tabeller over alle yder- eller fjernområder i afsnittet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på www.ups.com.

Bemærk venligst, at der kan ske ændringer i yder- og fjernområderne.

search Zonetabellerne

search
search

Zonetabellerne

 
 
 
 
 
 
Afsendelse eller modtagelse
Sende-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i afsenderlandet.*

Modtage-zonerne gælder, når transportomkostninger faktureres til
en part i modtagerlandet.*

Sådan bruges zonetabellen
1 Find den destination, du skal sende til eller modtage fra.

2 Se, om der står et zonenummer i sende- eller modtagekolonnen under
din foretrukne servicemulighed – hvis det er tilfældet, kan den
pågældende service generelt tilbydes.

3 Notér zonenummeret til senere brug, når du skal beregne prisen.

* Se UPS serviceguiden for 2020 for at få flere oplysninger om faktureringsmuligheder.

+ Extended eller gebyrer for fjerntliggende områder kan være gældende for visse områder. Se UPS serviceguiden for 2020 for flere oplysninger.

Der findes tabeller over alle yder- eller fjernområder i afsnittet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på www.ups.com.

Bemærk venligst, at der kan ske ændringer i yder- og fjernområderne.

search

search
search

Priser For Afsendelse

Prisen på en UPS forsendelse afhænger af dens serviceniveau, destinationszone, vægt og
eventuelle ekstragebyrer.

Sådan beregnes transportomkostningerne:
1 Sørg for, at du ser i det korrekte afsnit. Afsenderpriserne i dette afsnit gælder for alle udgående,
    indenrigs, og internationale forsendelser, når transportomkostningerne faktureres til en part
    i afsenderlandet.
2 Brug zonetabellerne i afsnit 1 til at afgøre det rigtige zonenummer for dine forsendelsers
    destination.
3 Find den fakturerbare vægt.
4 Gå til din valgte servicemulighed (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
 eller Worldwide Express Freight). For mere information om vores forsendelsesmuligheder og for
    at læse om vores yderligere tjenester henvises til UPS serviceguiden for 2020.
5 Find din forsendelsestype i tabellen (UPS Express Envelope, dokumenter eller pakker).
  UPS tilbyder separate priser for enkelt- og flerpakkeforsendelser for UPS Standard.
6 Slå den pris op, der gælder for forsendelsens vægt og zone.
7 Læg mærke til eventuelle ekstragebyrer, der måtte gælde, herunder gebyrer for ekstra
    serviceydelser. Se UPS serviceguiden for 2020 for flere oplysninger.

Tidsbesparende tip
Du kan også finde prisen på forsendelsen ved hjælp af UPS værktøjet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på din lokale hjemmeside på www.ups.com.

Ændringer i takster og ekstragebyrer
For at kunne tage højde for løbende ændringer i omkostninger og afgifter, og for at kunne yde en konkurrencedygtig service, forbeholder UPS sig ret til at ændre eller indføre priser og gebyrer.
Der vil blive givet mindst 10 dages varsel.

2. FIND PRISEN –

AFSENDELSE AF PAKKER

Sådan bruger du dette afsnit

Priserne i dette afsnit gælder, når forsendelsesomkostningerne faktureres en part i afsenderlandet.

Zone

Se side 5-8 for at finde zonen.

Fakturerbar vægt – for pakkeforsendelser*

Bestem den faktiske vægt: Du kan bruge en hvilken som helst standardvægt til at bestemme din pakkes faktiske vægt. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den volumetriske vægt: Divider din pakkes rumfang i cm med 5000. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den fakturerbare vægt: Sammenlign pakkens faktiske vægt med pakkens volumetriske vægt. Den største vægt af de to er den fakturerbare vægt, som skal bruges til at beregne prisen.

Ved forsendelser med flere pakker skal alle pakkernes fakturerbare vægt lægges sammen.

Ekstragebyrer

Disse priser er eksklusive eventuelle yderligere gebyrer, såsom gebyrer for levering i udvidet område og yderområder eller andre valgfri tjenester. Se UPS serviceguiden for 2020 for flere oplysninger.

Afgifter

Vore priser er eksklusive afgifter. Moms pålægges med standardsatsen, der hvor den er gældende.

Bestil afhentning

Klik på ’Bestil en afhentning’ på din lokale hjemmeside på www.ups.com eller kontakt UPS på 35 25 80 80.

UPS Express Envelope

Kun for korrespondance og dokumenter og elektroniske medier.

Vægtgrænse for brev

Der gælder brevtakster for indenrigs- og udenrigsdokumenter, korrespondence og forsendelse af elektroniske medier, der ikke overstiger 0,5 kg og som sendes i en UPS Express® Envelope. Både indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 0,5 kg, men ikke overstiger eller er lig med 2,5 kg, vil blive faktureret efter dokumenttaksten. Indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 2,5 kg, vil blive faktureret som pakker.

Maksimalvægt

Den maksimale vægt for hver individuelle pakke er 70 kg. Hvis du har brug for at sende en enkelt pakke, der vejer mere end 70 kg, se afsnittet Fragt i UPS serviceguiden for 2020 eller ring til UPS på 43 71 33 33.

For at bestemme prisen på en flerpakkeforsendelse, som vejer mere end 70 kg, 100 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited), ganges den totale vægt (rundet op til næste hele kg) med den viste pris pr. kg.

Prisen vil være resultatet af denne udregning eller den angivne minimumspris, alt efter hvilken der er størst.

Fakturerbar vægt – for UPS Worldwide Express Freight forsendelser

Sammenhold fragtforsendelsens faktiske vægt med dens volumetriske vægt. Den største af disse er den fakturerbare vægt og anvendes til at beregne prisen. Det fakturerede beløb vil være resultatet af udregningen eller mindsteprisen, afhængigt af hvilket beløb, der er det største.

For forsendelser med flere enheder findes den fakturerbare vægt ved at sammenlægge hver palles faktiske eller volumetriske vægt, alt efter hvilken, der er den største.

1. Beregn den faktiske vægt, og rund enhver brøkdel af et kilo op til næste hele kg.

2. Find den volumetriske vægt ved at gange genstandens længde, bredde og højde. For hver dimension måles den største afstand, således at hvert mål afrundes til nærmeste hele tal. Resultatet er rumfanget. Divider rumfanget med 5000. Rund enhver brøkdel af et kg op til det næste hele kg.

search

UPS Express Plus

TIDLIG MORGENLEVERING FOR HASTEFORSENDELSER

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERING DEN FØLGENDE FORMIDDAG OVER HELE EUROPA OG TIDSSPECIFIK LEVERING I RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERING DEN FØLGENDE HVERDAG OVER HELE EUROPA OG HURTIG LEVERING I RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Express Saver

UPS Standard

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING INDEN FOR EUROPA

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Standard

UPS Expedited

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING TIL DESTINATIONER UDEN FOR EUROPA

PRISER FOR AFSENDELSE

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

HURTIG LEVERING AF PALLEFORSENDELSER OVER HELE VERDEN
Takster gælder: Dør-til-dør, Drop-off, Opbevaring til afhentning og Drop-off & Opbevaring til afhentning

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Priser For Modtagelse

Prisen for at modtage en UPS forsendelse afgøres af serviceniveau, oprindelseszone, vægt,
og eventuelle ekstragebyrer.

Vi opgiver taksterne i DKK og de fastsættes på forhånd, så du undgår virkningen af svingninger
i valutakurserne og får bedre mulighed for at styre dine importomkostninger.

Sådan beregnes transportomkostningerne:
1 Sørg for, at du ser i det korrekte afsnit. Modtagerpriserne i dette afsnit gælder kun for indgående
    indenrigs og internationale forsendelser, når transportomkostningerne faktureres til en part
    i modtagerlandet.
2 Brug zonetabellerne i afsnit 1 til at afgøre det rigtige zonenummer for dine forsendelsers oprindelse.
3 Find den fakturerbare vægt.
4 Gå til din valgte servicemulighed (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
  eller Worldwide Express Freight). For mere information om vores forsendelsesmuligheder og for at
    læse om vores yderligere tjenester henvises til UPS serviceguiden for 2020.
5 Find din forsendelsestype i tabellen (UPS Express Envelope, dokumenter eller pakker). UPS tilbyder
  separate priser for enkelt- og flerpakkeforsendelser for UPS Standard.
6 Find den pris, der gælder for forsendelsens vægt og zone.
7 Læg mærke til eventuelle ekstragebyrer der måtte gælde, herunder gebyrer for ekstra
    serviceydelser. Se UPS serviceguiden for 2020 for flere oplysninger.

Vigtigt
Sørg for, at afsenderen noterer dit UPS kontonummer på UPS forsendelsesdokumenterne.

Fuldstændigt styr på importvarerne
UPS kan indsamle dine forsendelser fra hele verden. For at læse mere om vores sikre UPS Import Control service henvises til afsnittet Import Control & Trade Direct i UPS serviceguiden for 2020.

Tidsbesparende tip
Du kan også slå modtagerpriserne op i værktøjet
’Beregn leveringstid og omkostninger’ på din lokale side på www.ups.com.

Ændringer i takster og ekstragebyrer.
For at kunne tage højde for løbende ændringer i omkostninger og afgifter, og for at kunne yde en konkurrencedygtig service, forbeholder UPS sig ret til at ændre eller indføre priser og gebyrer.
Der vil blive givet mindst 10 dages varsel.

3. FIND PRISEN –

MODTAGELSE AF PAKKER

Sådan bruger du dette afsnit

Priserne i dette afsnit gælder, når forsendelsesomkostningerne faktureres en part i modtagerlandet.

Zone

Se side 5-8 for at finde zonen.

Fakturerbar vægt – for pakkeforsendelser

Bestem den faktiske vægt: Du kan bruge en hvilken som helst standardvægt til at bestemme din pakkes faktiske vægt. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den volumetriske vægt: Divider din pakkes rumfang i cm med 5000. Rund resultatet op til det nærmeste halve kilogram.
Bestem den fakturerbare vægt: Sammenlign pakkens faktiske vægt med pakkens volumetriske vægt. Den største vægt af de to er den fakturerbare vægt, som skal bruges til at beregne prisen.

Ved forsendelser med flere pakker skal alle pakkernes fakturerbare vægt lægges sammen.

For at finde den volumetriske vægt på importforsendelser, skal du gå til UPS hjemmesiden for det land, du importerer fra.

Ekstragebyrer

Disse priser er eksklusive eventuelle yderligere gebyrer, såsom gebyrer for levering i udvidet område og yderområder eller andre valgfri tjenester. Se UPS serviceguiden for 2020 for flere oplysninger.

Afgifter

Vore priser er eksklusive afgifter. Moms pålægges med standardsatsen der hvor den er gældende.

UPS Express Envelope

Kun for korrespondance, dokumenter og elektroniske medier.

Vægtgrænse for brev

Der gælder brevtakster for indenrigs- og udenrigsdokumenter, korrespondence og forsendelse af elektroniske medier, der ikke overstiger 0,5 kg og som sendes i en UPS Express® Envelope. Både indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 0,5 kg, men ikke overstiger eller er lig med 2,5 kg, vil blive faktureret efter dokumenttaksten. Indenrigs, import og eksport brevforsendelser, der overstiger 2,5 kg, vil blive faktureret som pakker.

Maximalvægt

Maksimalvægt pr. pakke er 70 kg. Hvis du har brug for at sende en enkelt pakke, der vejer mere end 70 kg, se afsnittet Fragt i UPS serviceguiden for 2020 eller ring til UPS på 43 71 33 33.

For at bestemme prisen på en flerpakkeforsendelse, som vejer mere end 70 kg, 100 kg (UPS Standard) eller 100 kg (UPS Expedited), ganges den totale vægt (rundet op til næste hele kg) med den viste pris pr. kg.

Prisen vil være resultatet af denne udregning eller den angivne minimumspris, alt efter hvilken der er størst.

Fakturerbar vægt – for UPS Worldwide Express Freight forsendelser

Sammenhold fragtforsendelsens faktiske vægt med dens volumetriske vægt. Den største af disse er den fakturerbare vægt og anvendes til at beregne prisen. Det fakturerede beløb vil være resultatet af udregningen eller mindsteprisen, afhængigt af hvilket beløb, der er det største.

For forsendelser med flere enheder findes den fakturerbare vægt ved at sammenlægge hver palles faktiske eller volumetriske vægt, alt efter hvilken, der er den største.

1. Beregn den faktiske vægt, og rund enhver brøkdel af et kilo op til næste hele kg.

2. Find den volumetriske vægt ved at gange genstandens længde, bredde og højde.
For hver dimension måles den største afstand, således at hvert mål afrundes til nærmeste hele tal.
Resultatet er rumfanget. Divider rumfanget med 5000. Rund enhver brøkdel af et kg op til det næste hele kg.

search

UPS Express Plus

TIDLIG MORGENLEVERING FOR HASTEFORSENDELSER

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Express Plus

UPS Express

LEVERING DEN FØLGENDE FORMIDDAG INDEN FOR EUROPA OG TIDSSPECIFIK LEVERING FRA RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR MODTAGELSE

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Express

UPS Express Saver

LEVERING I LØBET AF NÆSTE ARBEJDSDAG INDEN FOR EUROPA OG HURTIG LEVERING FRA RESTEN AF VERDEN

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Express Saver

UPS Standard

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING INDEN FOR EUROPA

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Standard

UPS Expedited

PLANMÆSSIG DAGSSPECIFIK LEVERING FRA LANDE UDEN FOR EUROPA

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

HURTIG LEVERING AF PALLEFORSENDELSER OVER HELE VERDEN
Takster gælder: Dør-til-dør, Drop-off, Opbevaring til afhentning og Drop-off & Opbevaring til afhentning

PRISER FOR MODTAGELSE

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Transportvilkår og –betingelser

Dette er den aktuelle version på datoen for udgivelsen af denne guide. Den nyeste version, der altid vil være
den gældende for nye forsendelser, kan findes på www.ups.com eller fås på et UPS kontor.

1. Indledning
A. Disse vilkår og betingelser (“Betingelser”) udgør det grundlag, hvorpå “UPS” vil transportere pakker, dokumenter og kuverter (“pakker”) og varer på paller (“paller”), paller og pakker benævnes samlet (“forsendelser”). Disse Betingelser suppleres af den til enhver tid gældende UPS Service- og prisguide (“Serviceguiden”). Serviceguiden indeholder vigtige oplysninger om UPS’s services, som afsenderen bør læse, og udgør en del af aftalen mellem UPS og afsenderen.

B. Afhængig af i hvilket land forsendelsen afleveres til UPS til transport, vil “UPS” betyde, og afsenderens kontrakt vil være indgået med, den relevante af følgende virksomheder. Den pågældende virksomhed vil også være (første) transportør af varerne, hvad angår de konventioner, der er anført i paragraf C.
UK – UPS Limited; Eire – United Parcel Service of Ireland Limited; Danmark – UPS Danmark A/S; Finland – United Parcel Service Finland Oy; Norge – UPS Norway AS; Sverige – United Parcel Service Sweden AB, der alle kan kontaktes c/o Avenue Ariane 5, 1200 Bruxelles, Belgien (skønt dette ikke i sig selv skal fortolkes som henlæggelse af jurisdiktion til en bestemt domstol).

C. Hvor transport med lufttransport involverer en slutdestination eller et ophold uden for oprindelseslandet, kan Warszawa-konventionen være gældende. Warszawa-konventionen regulerer og begrænser i de fleste tilfælde transportørens ansvar i tilfælde af tab af, skade på eller forsinkelse af last. (I disse Betingelser betegner vendingen “Warszawa-konventionen” (i) Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring eller (ii) samme konvention som ændret eller suppleret med alle protokoller eller supplerende konventioner eller (iii) Montreal Convention 1999, afhængigt af hvad der måtte være relevant.) Uanset bestemmelser om andet kan international transport ad landevej være underlagt bestemmelserne i Den internationale Gèneve-konvention af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (“CMR-konventionen”).

D. En forsendelse kan transporteres via alle de mellemstationer, som UPS anser for hensigtsmæssige. UPS har lov til at anvende underleverandører til at udføre services og aftaler både på egne vegne og på vegne af sine medarbejdere, repræsentanter og underleverandører, som disse Betingelser kommer til gode.

E. I disse Betingelser betyder “fragtbrev” et enkelt UPS fragtbrev eller de poster, der er noteret ud for samme dato, adresse og servicemulighed på en afhentningsrapport. Alle forsendelser, der er omfattet af et fragtbrev, anses for en enkelt forsendelse.

2. Servicens omfang
Medmindre der er aftalt specielle services og med forbehold for vilkårene i disse Betingelser, er de services, der skal ydes af UPS, begrænset til afhentning, transport, toldklarering, hvor det er relevant, samt levering af forsendelsen. Afsenderen anerkender, at forsendelsen vil ske sammen med andre afsenderes forsendelser, og at UPS måske ikke kan overvåge indgående og udgående befordring af alle individuelle forsendelser på alle håndteringscentre.

UPS er ikke en befordringspligtig transportør i henhold til Postloven og forbeholder sig retten til, efter sit frie skøn, at nægte transport af en hvilken som helst pakke indleveret til UPS med henblik på transport.

3. Transportbetingelser
Denne paragraf indeholder forskellige begrænsninger og betingelser, der gælder for UPS’s transport af forsendelser. Den beskriver også konsekvenserne af, at afsenderen afleverer forsendelser, der ikke opfylder disse krav.

3.1 Servicebegrænsninger og -betingelser

Forsendelser skal opfylde begrænsningerne i nedenstående underpunkter (i) – (iv).

(i) Pakker må ikke veje mere end 70 kg eller være mere end 274 cm i længden eller i alt 400 cm i kombineret længde og omkreds. Pallers maximale størrelse og vægt varierer efter afsendelsessted og destination som beskrevet på www.ups.com.

(ii) Værdien af en pakke må ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 50.000. Desuden må værdien af smykker og ure, bortset fra uægte smykker og uægte ure, i en pakke ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 500. Værdien af enhver palle må ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 100.000.

(iii) Forsendelser må ikke indeholde nogen af de i Guiden anførte forbudte varer, herunder men ikke begrænset til, varer af usædvanlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, frimærker, unikke genstande, guld eller sølv), penge eller omsættelige værdipapirer (f.eks. checks, veksler, obligationer, bankbøger, forudbetalte kreditkort, aktiebreve eller andre værdipapirer), skydevåben og farligt gods.

(iv) Forsendelser må ikke indeholde varer, der kan udsætte mennesker, dyr eller transportmidler for fare, eller som på anden måde kan tilsmudse eller beskadige andre varer, der transporteres af UPS, eller varer, der i henhold til gældende lovgivning ikke må transporteres, eksporteres eller importeres.

Afsenderen er ansvarlig for, at oplysningerne i fragtbrevet er korrekte og fuldstændige, og for at sikre, at alle forsendelser indeholder tilstrækkelige oplysninger om afsenderen og modtageren af forsendelsen, samt at forsendelsen er emballeret, mærket og forsynet med label, at indholdet er beskrevet og klassificeret og ledsaget af den dokumentation, der (i hvert enkelt tilfælde) måtte være nødvendig for at gøre dem egnede til transport, og at de opfylder kravene i Guiden og den gældende lovgivning. Medmindre et andet serviceniveau er klart valgt på fragtbrevet eller anden gældende UPS forsendelsesdokumentation, vil forsendelser blive udført som Express (eller Express Freight) service (hvor denne er tilgængelig på den valgte destination), og alle gældende gebyrer vil blive beregnet i overensstemmelse hermed.

Afsenderen garanterer, at alle forsendelser, der afleveres til transport under disse “Betingelser”, opfylder begrænsningerne ovenfor i underpunkterne (i) – (v) og er klargjort i sikre lokaler af ham (i tilfælde af at afsender er en fysisk person) eller af pålideligt personale ansat af ham eller (i noget andet tilfælde) af den part, som tilbyder UPS at foretage forsendelsen og har været beskyttet mod uautoriseret påvirkning under deres klargøring, lagring og transport til UPS. UPS forlader sig på denne garanti ved modtagelse af enhver forsendelse til transport.

3.2 Let fordærvelige og temperaturfølsomme varer kan transporteres, dog på betingelse af, at afsenderen accepterer, at dette sker for afsenderens risiko. UPS sørger ikke for særlig håndtering af sådanne forsendelser.

3.3 Nægtelse og standsning af transport

(i) Hvis det kommer til UPS’s kendskab, at en forsendelse ikke opfylder en eller flere af ovennævnte begrænsninger eller betingelser, eller at et efterkravsbeløb på et efterkravsfragtbrev overstiger de grænser, der er anført i paragraf 8, kan UPS nægte at transportere den pågældende forsendelse (eller en relevant del heraf), og UPS kan – hvis transporten er påbegyndt – indstille transporten og opbevare forsendelsen til der foreligger nærmere instruks fra afsender.

(ii) UPS kan også standse transporten, hvis UPS ikke kan gennemføre levering, hvis modtageren nægter at modtage levering, hvis levering ikke kan gennemføres på grund af ukorrekt adresse (efter at alle rimelige forsøg er gjort for at finde den korrekte adresse), fordi den korrekte adresse viser sig at være i et andet land end det, der er anført på pakken eller fragtbrevet, eller hvis det er umuligt at opkræve skyldige beløb fra modtageren ved leveringen.

(iii) Hvor UPS har ret til at standse transporten af en forsendelse, har UPS også ret til efter eget skøn, at returnere den til afsenderen.

3.4 Afsenderen skal betale og holde UPS skadesløs i relation til enhver rimelig omkostning og udgift (herunder til opbevaring), som UPS måtte pådrage sig, samt i relation til sådanne tab, skatter og toldafgifter, som UPS måtte pådrage sig, og i relation til alle krav mod UPS, (i) der skyldes, at en forsendelse ikke opfylder de i paragraf 3.1 ovenfor angivne begrænsninger, betingelser eller erklæringer, (ii) på grund af nægtelse eller standsning af transport eller returnering af en forsendelse (eller del heraf) fra UPS’s side, der er tilladt i henhold til denne paragraf 3, eller (iii) på grund af afsenderens manglende overholdelse af disse Betingelser. I tilfælde af returnering af en forsendelse (eller del heraf), vil afsenderen også være ansvarlig for betaling af samtlige afgifter og omkostninger beregnet i overensstemmelse med UPS’s gældende handelstakster.

3.5 Hvis afsenderen overgiver en forsendelse til UPS, som ikke opfylder samtlige betingelser ovenfor i paragraf 3.1, og UPS ikke udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dette, er UPS ikke ansvarlig for nogen form for tab, som afsenderen måtte lide i forbindelse med UPS’s transport af sådanne forsendelser (uanset om den manglende opfyldelse er årsag til eller medvirkende til tabet og uanset om UPS, UPS’s ansatte, aftalepartnere eller repræsentanter har handlet uagtsomt) og hvis UPS standser transporten af en grund, der er tilladt i henhold til disse Betingelser, er afsenderen ikke berettiget til refundering af de transportgebyrer, denne har betalt. UPS er berettiget til at fremsætte krav som følge af, at disse betingelser ikke er opfyldt.

3.6 I tilfælde af, at UPS efter at have standset transporten af en forsendelse i henhold til disse bestemmelser, ikke er i stand til inden for en rimelig tid, at indhente afsenders instruks om ekspeditionen eller at identificere afsenderen eller nogen anden person, som er berettiget til forsendelsen (efter om nødvendigt at have åbnet pakken), er UPS berettiget til efter eget skøn, at destruere eller sælge forsendelsen. Provenuet af ethvert sådant salg skal først anvendes til dækning af eventuelle udestående gebyrer, omkostninger eller udgifter (incl. rente) vedrørende forsendelsen eller andet fra den pågældende afsender. Ethvert restbeløb opbevares, indtil der foreligger nærmere instruks fra afsender.

3.7 Medmindre det er forbudt ved lov, forbeholder UPS sig ret til, men er ikke forpligtet til, til enhver tid at åbne og inspicere, eller scanne med X-ray, alle forsendelser der overgives til transport.

4. Toldklarering
Hvor en forsendelse skal tolddeklareres, er det afsenderens forpligtelse at sørge for, at fuldstændig og nøjagtig dokumentation til formålet gives til UPS (eller at sørge for at modtageren sørger for, at fuldstændig og nøjagtig dokumentation til formålet gives til UPS), men UPS vil, medmindre UPS får besked om andet, fungere på vegne af og for afsenderens eller modtagerens regning og risiko ved toldklarering. Forudsat ovennævnte, når det drejer sig om forsendelser hvis afsendelses- og bestemmelsessted begge er inden for samme toldområde, foretager UPS kun toldklarering, hvis der er givet instrukser derom. Afsenderen accepterer også, at UPS kan anses for modtager af pakker eller forsendelsen med det ene formål, at udpege en toldklarerer til at udføre evt. toldklarering, for så vidt som det er tilladt i henhold til lovgivningen.

5. Betaling
5.1 Taksterne for transport og andre services er anført i Serviceguiden, og medmindre de betales før afsendelsen, skal alle transportgebyrer betales inden for 7 dage efter modtagelse af fakturaen eller inden for en sådan anden periode, som afsenderen måtte have aftalt skriftligt med UPS. UPS kan kontrollere den aktuelle vægt og/eller den volumetriske vægt af forsendelser, og hvis den er større end den deklarerede vægt fakturere på dette grundlag. Medmindre andet påvises, skal en faktura i denne henseende anses for at være modtaget tre arbejdsdage efter fakturadatoen.

5.2 Hvis (a) UPS pålægges at betale skatter, afgifter eller told på vegne af afsenderen, modtageren eller tredjepart; (b) den valgte faktureringsmulighed angiver, at modtageren eller tredjepart skal betale eventuelle afgifter; eller (c) eventuelle skatter, afgifter, bøder, omkostninger eller udgifter bliver pålagt UPS (berettiget eller uberettiget af myndighederne) på grund af omstændighederne, herunder på grund af afsenders eller modtagers manglende evne til at fremlægge den rette information og dokumentation eller nødvendige tilladelser eller licenser i forbindelse med fragt, er afsender, modtager og tredjepart solidarisk ansvarlige for sådanne beløb. I hvert tilfælde, hvor den valgte faktureringsmulighed angiver, at fakturering – først – skal ske til modtageren eller en tredjepart, afkræver UPS (uden præjudice for afsenderens kontraktlige forpligtelse i forbindelse med betaling) indledningsvist modtager og/eller tredjepart betaling af det relevante beløb. Såfremt hele det pågældende beløb ikke betales straks til UPS af nogen af de nævnte parter, skal beløbet betales af afsenderen ved fremsættelse af første skriftlige krav. I ethvert andet tilfælde påtager afsenderen sig at betale det angivne beløb til UPS ved første anmodning herom. UPS er ikke forpligtet til særskilt at fremsætte krav mod modtageren eller tredjepart om betaling. I tilfælde af tvivl påhviler det afsender at bevise, at beløbet er blevet betalt.

5.3 Ethvert beløb, der skal betales til UPS, og som er forfalden til betaling, tilskrives renter med den på fakturaen anførte sats fra forfaldsdatoen til den dato, hvor UPS modtager betaling, uanset om dette sker før eller efter dom. I tillæg hertil forbeholder UPS sig retten til ved forsinket betaling at opkræve et administrationsgebyr inden for et maksimum af GBP 40 (EUR 40 i Irland og Finland, DKK 100 i Danmark, NOK 59 i Norge og SEK 50 i Sverige) pr. faktura.

5.4 Hvis afsenderen, modtageren eller nogen anden part ikke betaler et beløb i henhold til disse Betingelser, kan UPS tilbageholde forsendelsen (eller en del heraf), som den transportere, indtil fuld betaling er modtaget, eller kan sælge sådanne forsendelser og anvende indtægten fra salget til at dække afsenderens gæld til UPS i henhold til gældende lokal lovgivning. Enhver ubetalt saldo skal stadig betales.

5.5 Taksterne for transport angivet i Serviceguiden er kun beregnet på transport af forsendelser, hvis værdi ikke overstiger de værdier der er angivet under paragraf 3.1 (ii) (eller anden aktuel værdi, dersom den måtte være lavere). Hvis UPS bliver klar over, at de har transporteret en forsendelse, som uden UPS’s udtrykkelige og skriftlige accept overstiger denne værdi, pålægges der, udover de i øvrigt gældende takster og afgifter og andre beføjelser efter disse Betingelser, et yderligere beløb svarende til 5 % af den del af forsendelsens værdi, der overstiger det pågældende relevante beløb i paragraf 3.1(ii).

6. Afbrydelse af service
Hvis UPS er ude af stand til at påbegynde eller fortsætte transporten af afsenderens forsendelse af grunde, som UPS ikke har kontrol over, er UPS ikke i misligholdelse af aftalen med afsenderen, men UPS vil tage alle skridt, der under de givne omstændigheder er praktisk mulige, for at påbegynde eller fortsætte transporten. Eksempler på begivenheder uden for UPS’ kontrol er afbrydelser i luft- eller landtransport på grund af dårligt vejr, brand, oversvømmelse, krig, fjendtligheder, oprør, regeringshandlinger eller handlinger foretaget af andre myndigheder (herunder toldmyndigheder uden begrænsninger), arbejdskonflikter eller forpligtelser, der påvirker UPS eller en anden part og forsinker toldklareringen.

7. Penge-tilbage-garanti
For visse services og destinationer tilbyder UPS en penge-tilbage-garanti på forsendelsesgebyret. Nærmere oplysninger om dennes omfang, betingelser og vilkår, og om de korresponderende leveringstider og seneste afhentningstider for den relevante service og destination er anført i Serviceguiden og på UPS’s website (www.ups.com), for begges vedkommende i den udgave, der er gældende på det tidspunkt, hvor varerne accepteres til transport og kan også bekræftes ved at kontakte afsenderens lokale UPS kundeservice. For at undgå tvivlsspørgsmål er UPS’s hæftelse i henhold til penge-tilbage-garantien begrænset til ovennævnte, og garantien udgør ikke i øvrigt nogen form for løfte eller erklæring om, at forsendelsen vil ankomme inden et bestemt tidspunkt.

8. Levering pr. efterkrav (COD)
Til visse destinationer, hvorom oplysninger kan fås hos UPS kundeservice, tilbyder UPS en efterkravsservice mod betaling af et ekstragebyr som anført i Serviceguiden. Hvis afsenderen gør brug af denne service, i henhold til betemmelserne nedenfor (herunder bestemmelserne om valutaomregning) vil UPS opkræve betaling på vegne af afsenderen af det på fragtbrevet anførte efterkravsbeløb. Denne service er ikke gældende for palleforsendelser.

Efterkravsbeløb skal specificeres på fragtbrevet i Euro eller, hvis forskellig fra dette, i destinationslandets valuta. Hvis et eller flere af de efterkravsbeløb, der er anført på fragtbrevet, og som opkræves fra modtageren og/eller betales til afsenderen, er i forskellige valutaer, foretages konverteringen/konverteringerne til en valutakurs, som UPS med rimelighed måtte fastsætte.
UPS påtager sig ikke ansvar for nogen valutakursrisiko.

8.1 Kontant betaling ved levering (COD). I de tilfælde, hvor fragtbrevet instruerer UPS om – i henhold til gældende UPS-retningslinjer – kun at acceptere kontant betaling, vil UPS kun opkræve kontanter i destinationslandets valuta. I de tilfælde, hvor kontanter opkræves, vil det maksimale beløb opkrævet i kontanter på afsenders vegne svare til 5000 USD omregnet til lokal valuta pr. modtager pr. dag. Uanset ovennævnte må det opkrævede kontante beløb, der opkræves på afsenders vegne fra modtagere, der befinder sig i følgende lande, for afsendelser med betaling ved levering ikke overstige de respektive beløb pr. modtager pr. dag: Belgien: 3000 EUR; Spanien: 2499 EUR; Grækenland: 500 EUR; Portugal: 1000 EUR; Italien: 1.999,99 EUR; Frankrig: 1.000 EUR; Rumænien: 10.000 RON for individer, 5000 RON for juridiske personer; Sverige: 300 SEK; Polen: 15.000 PLN. I visse lande kan der til enhver tid gælde yderligere begrænsninger fra tid til anden. Sådanne begrænsninger anføres i Serviceguiden eller på UPS’ hjemmeside (www.ups.com).

Såfremt afsender specificerer et efterkravsbeløb, der overstiger disse grænser, er UPS automatisk berettiget til at acceptere checkbetaling for hele beløbet eller en del heraf.

8.2 Efterkrav med betaling pr. check – Hvis fragtbrevet ikke behørigt og klart (og i overenstemmelse med relevante UPS guidelines) instruerer UPS om kun at modtage kontant betaling, kan UPS acceptere betaling med enhver form for check, udstedt til afsenderen, der er anerkendt i destinationslandet, eller kontant betaling (med forbehold for de begrænsninger, der er fremgår af paragraf 8.1). Hvor UPS modtager checks, må det maksimale beløb, der opkræves, ikke overstige et beløb, der svarer til USD 50.000 pr. pakke (eller anden aktuel værdi, dersom den er lavere). Hvis UPS har lov til at modtage en check, må UPS modtage en check udstedt i enten Euro eller, hvis forskellig fra dette, i destinationslandets lokale valuta.

8.3 Betaling af opkrævede efterkravsbeløb – Hvor UPS modtager kontanter, vil UPS betale til afsenderen et tilsvarende beløb i den lokale valuta i det land, hvor forsendelsen blev præsenteret for UPS til transport. UPS kan foretage sådanne betalinger af efterkravsbeløb enten ved telegrafisk overførsel til en bankkonto, som afsenderen har meddelt UPS, eller ved at udstede en check til fordel for afsenderen.
En check til fordel for afsenderen, der enten er udstedt af UPS som anført i det foregående eller af modtageren og modtaget af UPS i henhold til paragraf 8.2, kan enten sendes til afsenderen med almindelig post for afsenderens risiko eller overrækkes til afsenderen eller en anden person, der synes at have beføjelse til at modtage checken på afsenderens vegne.

8.4 Hvis afsenderen ikke modtager efterkravsbeløb, skal denne underrette UPS herom skriftligt inden for 45 dage efter leveringsdatoen.

8.5 Afsenderen friholder UPS for alle tab, udgifter og ethvert krav rejst mod UPS fra modtageren eller tredjemand, forårsaget af at UPS ikke leverer en pakke, fordi modtageren nægter at betale efterkravsbeløbet i den relevante form eller nægter at modtage pakken.

8.6 UPS’s hæftelse med hensyn til det beløb, der skal opkræves, skal ikke overstige det relevante maksimale efterkravsbeløb, der er tilladt i henhold til disse Betingelser, eller det efterkravsbeløb, der er anført på fragtbrevet, alt efter hvilket beløb, der er det laveste. Herudover skal efterkravsbeløbet ikke under nogen omstændigheder overstige værdien af godset på destinationsstedet med tillæg af relevante transportudgifter. For at undgå enhver tvivl skal efterkravsbeløbet ikke anses for at være en deklaration af værdi i henhold til paragraf 9.4 eller på anden vis, og skal derfor ikke have indflydelse på UPS´s ansvar for noget tab, beskadigelse eller forsinkelse af selve godset.

UPS påtager sig intet ansvar for uhæderlige eller svigagtige handlinger fra modtagerens side, herunder, men ikke begrænset til, præsentation af falske checks eller checks, der senere ikke honoreres, eller for checks, der er udfyldt ukorrekt af modtageren.

9. Ansvar
9.1 Når Warszawa- eller CMR-konventionerne eller nationale love, der implementerer eller vedtager disse konventioner, er gældende (for nemheds skyld kaldet Konventionsreglerne), eller hvor (og i den udstrækning at) andre ufravigelige nationale love gælder, er UPS’s ansvar underlagt og vil være begrænset i henhold til sådanne regler.

9.2 Hvor Konventionsreglerne eller andre ufravigelige nationale love ikke er gældende, hæfter UPS kun for manglende udvisning af rimelig omhu og færdighed, og ansvaret er udelukkende underlagt nærværende Betingelser og (undtagen i tilfælde af personskade eller død) er begrænset til dokumenterede tab, der ikke kan overstige det højeste af enten:

(a) GBP 60 pr. forsendelse for forsendelser indleveret til forsendelse med UPS i UK (85 Euro i Irland og Finland, DKK 635 i Danmark, NOK 655 i Norge, SEK 785 i Sverige) eller

(b) 8,33 SDR (Special Drawing Rights) pr. kilo af de berørte varer, medmindre afsenderen har deklareret en højere værdi i henhold til paragraf 9.4 nedenfor. SDR er en regningsenhed, der anvendes af Verdensbanken og dens aktuelle værdi offentliggøres løbende i større finansielle aviser. På tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende Betingelser svarer 8,33 SDR til ca. DKK 73.

9.3 Hvis skadesanmelderen (eller en person, fra hvem dennes ret til at fremsætte krav stammer) har forårsaget eller bidraget til tab, skade eller forsinkelse vedrørende en forsendelse, kan det ansvar, som UPS kan pådrage sig med hensyn hertil (med ovennævnte begrænsninger) blive reduceret eller bortfalde i overensstemmelse med den lovgivning, der kan anvendes i forbindelse med en sådan egen skyld.

9.4 I henhold til bestemmelserne i paragraf 9.5 kan afsenderen opnå en højere ansvarsgrænse end den, UPS tilbyder i henhold til paragraf 9.2 ovenfor eller anden ufravigelig national lovgivning. Dette kan ske ved, at afsenderen deklarerer en højere værdi på fragtbrevet og betaler et ekstragebyr som anført i Serviceguiden. Hvis afsenderen deklarerer en højere værdi for transport og betaler det gældende gebyr, er UPS’s ansvar begrænset til dokumenterede skader, der ikke overstiger den således deklarerede højere værdi. Værdien af de pågældende varer må ikke i noget tilfælde overstige de i paragraf 3 (1) (ii) anførte grænser.

9.5 Medmindre Konventionsreglerne eller andre ufravigelige nationale love kræver det, påtager UPS sig intet ansvar for rent økonomiske tab, f.eks. omkostninger til alternative transportmåder, tabt fortjeneste, tab af forretningsmuligheder eller tabt indtjening på grund af manglende brug, der skyldes tab af eller skader på eller forsinkelse af en forsendelse (eller en del heraf), uanset om der er deklareret en værdi for den pågældende forsendelse i henhold til paragraf 9.4.
UPS er ikke ansvarlig for nogen form for skade på eller tab af nogen form for emballage herunder paller.

10. Levering
UPS kan levere en forsendelse til modtageren eller til enhver anden person, der tilsyneladende har beføjelse til at tage imod levering af forsendelsen på modtagerens vegne (f.eks. en person i samme bygning som modtageren.). Hvis ingen sådan person er til stede, kan pakken (hvis det findes formålstjenligt) afleveres i modtagerens postkasse eller afleveres til naboer, medmindre afsenderen har udelukket sådanne leveringsformer ved hjælp af den tilgængelige ekstraservice. Modtageren skal informeres om enhver ændring i leveringen (eller omdirigering til et UPS Access Point®) ved meddelelse lagt på deres bopæl/ejendom.

Uanset ovennævnte afsnit, og medmindre andet er aftalt med afsenderen, kan UPS anvende enhver alternativ leveringsform, som vælges af modtageren i overenstemmelse med betingelserne i UPS My Choice® eller enhver anden aftale mellem UPS og modtageren. Sådanne alternative leveringsformer inkluderer uden begrænsning omdirigering af leveringen af en pakke til en anden adresse (inklusive et UPS Access Point), bemyndigelse til chaufføren til at efterlade pakken på modtagerens bopæl, ændring af en ydelse valgt af afsenderen eller ændring af tidspunktet for levering. Afsenderen accepterer også, at modtageren kan modtage information om leveringen af en pakke. Afsenderen giver eksplicit afkald på ethvert krav, som denne måtte have mod UPS, og som opstår i forbindelse med, at UPS følger sådanne instruktioner fra modtageren.

UPS kan anvende elektronisk udstyr til at opnå kvittering for modtagelsen, og afsenderen accepterer ikke at kunne modsætte sig, at UPS påberåber sig en trykt kopi heraf som bevis, blot fordi de pågældende oplysninger er indhentet og lagret i elektronisk form.

Medmindre konventionsreglerne eller andre ufravigelige nationale love kræver det, accepterer UPS ikke noget ansvar under nogen omstændigheder i forbindelse med at udsætte en transport, omdirigere aflevering (hvad enten det er til en anden modtager eller til en anden adresse end angivet på fragtbrevet) eller at tilbagelevere en forsendelse til afsenderen og, i tilfælde af at UPS skulle forsøge men ikke lykkes med at gøre det, skal der ikke være noget ansvar for nogen form for tab forårsaget derved.

11. Databeskyttelse
11.1 UPS har ret til at behandle oplysninger modtaget fra afsenderen eller modtageren i forbindelse med forsendelser udført af UPS, ret til at overføre disse oplysninger til andre koncernforbundne selskaber og kontraktparter til UPS, herunder i andre lande, der muligvis ikke har det samme niveau af databeskyttelse, som det land, hvor forsendelsen afleveres til UPS, samt ret til at behandle oplysninger der, hvis og i det omfang overførslen og behandlingen af oplysninger i disse lande er nødvendig for at udføre de aftalte forsendelsesservices. Afsenderen garanterer, at denne (i) har indsamlet oplysninger, som afsenderen har leveret til UPS i relation til forsendelsen, på lovlig vis, (ii) er bemyndiget til at overføre sådanne oplysninger til UPS, hvis og i det omfang overførslen og behandlingen af oplysninger i disse lande er nødvendig for at udføre de aftalte forsendelsesservices, og (iii) har indhentet informeret og specifikt samtykke fra en sådan modtager til, at UPS kan sende e-mail og andre meddelelser i forbindelse med de aftalte forsendelsesservices til modtageren. UPS anvender afsenderens personoplysninger, som er modtaget fra afsenderen, i henhold til UPS' Meddelelse om databeskyttelse, der er offentliggjort på UPS' hjemmeside på https://www.ups.com/content/dk/da/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Endvidere garanterer afsenderen, at han har indhentet informeret og konkretiseret samtykke fra modtageren til, at UPS må anvende modtagerens personoplysninger i overensstemmelse med UPS' Meddelelse om databeskyttelse, der er henvist til ovenfor, og som er gældende på tidspunktet for forsendelsen, i relation til andre formål end dem, der er nævnt i paragraf 11.1 ovenfor.

12. Procedure ved fremsættelse af krav – forældelse
Alle krav mod UPS skal fremsættes skriftligt, så hurtigt som det med rimelighed er praktisk muligt, og under alle omstændigheder inden 14 dage efter modtagelse i tilfælde af beskadigelse (herunder delvist tab af en forsendelse) og i tilfælde af tab inden for 60 dage, efter at godset er blevet indleveret til forsendelse med UPS. Desuden vil alle krav mod UPS i forbindelse med en forsendelse være ugyldige og udelukket på grund af forældelse af tidsmæssige årsager, medmindre der anlægges retssag, og skriftlig underretning herom afgives til UPS inden for otte måneder efter levering af de pågældende varer eller i tilfælde af manglende levering, inden for otte måneder fra den planlagte dato for leveringen. Denne betingelse påvirker ikke eventuelle rettigheder, som afsenderen måtte have i henhold til Konventionsreglerne eller andre ufravigelige nationale love.

13. Hele aftalen og indbyrdes afhængighed
Det er UPS’s hensigt, at alle forhold i aftalen mellem UPS og afsenderen skal være indeholdt i dette dokument og i Serviceguiden. Hvis afsenderen ønsker at påberåbe sig variationer af disse Betingelser, skal denne sikre, at dette registreres skriftligt og underskrives af afsenderen og på vegne af UPS, før UPS modtager forsendelsen til transport. Hvis nogen del af nærværende Betingelser ikke kan håndhæves påvirker det ikke håndhævelsen/gyldigheden af nogen anden del af Betingelser.

14. Gældende lov
Disse Betingelser skal være underlagt lovgivningen i det land, hvor forsendelsen indleveres til UPS for transport.

UPS serviceguide for 2020, DANMARK

AFSNIT 1
KERNESERVICE
Vælg den service, der bedst opfylder dine behov.
SIDE 4

AFSNIT 2
EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER
Få flere oplysninger om de ekstra serviceydelser vi tilbyder, og udregn eventuelle ekstra forsendelsesomkostninger.
SIDE 7

AFSNIT 3
REFERENCEOPLYSNINGER
Se vores betalingsmuligheder, hvilke varer der er forbud imod og andre servicebegrænsninger,
UPS pengene-tilbage-garanti, vores ansvarsbegrænsninger, samt UPS Transportvilkår og -betingelser.
SIDE 25

AFSNIT 4
FRAGT
Få flere oplysninger om vores fragtservice, og find ud af hvilken service, der passer bedst til dine forsendelsesbehov. Du kan også få flere oplysninger om andre tilbudte ydelser indenfor forsyningskæde-tjeneste.
SIDE 35

Dette er den aktuelle version af Serviceguiden fra og med publiceringsdatoen. Den seneste version, som til enhver tid vil være den gældende for nye forsendelser, findes på www.ups.com/priser/dk

Kernservice

UPS servicetilbud
UPS er en fuldt integreret transportudbyder med det bredeste udvalg af serviceydelser. Med UPS kan du sende dine varer både indenrigs og udenrigs ved brug af tre tids- og dagsbestemte typer ekspresservice, som sikrer, at dine varer når frem på den aftalte dag kl. 9.00, kl. 10.30, typisk inden kl. 12.00, eller ved dagens afslutning. UPS kan desuden tilbyde økonomiske alternativer til dine mindre tidskritiske forsendelser. Tjek importsatserne i UPS-toldguiden for 2020, eller klik på "Zoner og takster" under afsnittet "Beregn tid og omkostninger" på www.ups.com.

Når du sender med UPS kan du desuden forvente:
• Fremragende og pålidelig service
• Pengene-tilbage-garanti¹ for UPS Express service
• Afhentning på din adresse
• Op til tre leveringsforsøg²
• Mulighed for oprettelse af forsendelser på nettet
• Fuld synlighed på dine forsendelser
• Et transportselskab, der er respekteret og kendt af dine kunder overalt i verden.

Detaljerede oplysninger om UPS's ekstra serviceydelser og gebyrer findes i afsnit 2 i denne vejledning.

Hvis du ikke anfører en bestemt servicemulighed, sendes og faktureres forsendelsen automatisk som
UPS Express, såfremt denne service tilbydes for destinationen.

¹Pengene-tilbage-garanti
Der er dog visse begrænsninger. Pengene-tilbage-garantien dækker en tilbagebetaling af dine forsendelsesomkostninger, hvis vi ikke forsøger at levere inden for det tidsrum, vi har lovet dig. Se side 30 i denne guide for detaljerede oplysninger om vores pengene-tilbage-garanti, eller læs vores Transportvilkår og -betingelser.

²Gælder ikke UPS Worldwide Express for fragt.

AFSNIT 1
KERNESERVICE
SIDE 4

AFSNIT 2
EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER
SIDE 7

AFSNIT 3
REFERENCEOPLYSNINGER
SIDE 25

AFSNIT 4
FRAGT
SIDE 35

1. KERNESERVICE

search Servicemuligheder

Ekstra Serviceydelser Og Gebyrer

I dette afsnit finder du oplysninger om de ekstra serviceydelser UPS tilbyder. Disse inkluderer:
UPS online forsendelsesløsninger
UPS Synlighedsservice
UPS Levering pr. efterkrav og Faktureringsservice
UPS Returns
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS TradeAbility
UPS Indfortoldningsservice
UPS Paperless Invoice

Sådan beregner du de samlede forsendelsesomkostninger:

1 Beregn forsendelsesgebyret for afsendelse eller modtagelse af en forsendelse (se UPS
   prisguide for 2020, afsnit 2 og 3).
2 I dette afsnit kan du slå gebyrer op for eventuelle ekstra serviceydelser, som kan gælde for din
forsendelse. Bemærk venligst, at nogle gebyrer er pr. pakke og, nogle er pr. forsendelse.
Alle pakker, der er omfattet af ét fragtbrev, anses for en enkelt forsendelse.
3 Læg de to beløb sammen. Så finder du den samlede pris for din forsendelse (eksklusiv told
eller punktafgifter og skatter).

Med mindre andet er angivet faktureres gebyrer for ekstra serviceydelser til den,
der betaler fragten, og gælder i øvrigt for alle UPS servicemuligheder.


De ekstragebyrer og priser, der er anført i denne publikation, træder i kraft den 6. juli 2020.

De seneste oplysninger vil være at finde på UPS´s hjemmeside www.ups.com, eller kan bekræftes ved at kontakte UPS kundeservice på, 35 25 80 80.

Ændringer i priser og ekstragebyrer.
For at kunne tage højde for løbende ændringer i omkostninger og afgifter, og for at kunne yde en konkurrencedygtig service, forbeholder UPS sig ret til at ændre eller indføre priser og gebyrer.
Der vil blive givet mindst 10 dages varsel.

AFSNIT 1
KERNESERVICE
SIDE 4

AFSNIT 2
EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER
SIDE 7

AFSNIT 3
REFERENCEOPLYSNINGER
SIDE 25

AFSNIT 4
FRAGT
SIDE 35

2. EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER

Hvordan kan UPS hjælpe mig med at sende og spore mine forsendelser?

UPS online forsendelsesløsninger
Opret forsendelser, spor forsendelser, og send kundemeddelelser i alle døgnets 24 timer.

Benyt vores elektroniske serviceydelser til at oprette, sende og spore forsendelser, og til at reducere mængden af manuelt papirarbejde, omkostninger og tid.

Du kan også fremstille labels med stregkodeoplysninger, som sikrer pålidelig sortering og håndtering gennem vores netværk.

search UPS online forsendelsesløsninger

UPS fragtbrev – Hvis du ikke skulle være i stand til at anvende vore online forsendelsesløsninger, skal du manuelt udfylde et UPS fragtbrev for alle forsendelser. Bemærk venligst, at visse ekstra serviceydelser, som f.eks. Levering pr. efterkrav og UPS Returns, ikke vil kunne vælges på et manuelt UPS fragtbrev.

Enkle metoder til sporing af dine pakker online, også når du er på farten.

UPS har branchens mest omfattende udbud af serviceydelser til sporing, eftersporing og kvittering for modtagelse, der giver dig mulighed for at spore dine forsendelser på forskellig vis.

search UPS Synlighedsservice

Benyt dig af Quantum View® pakken for at spore og administrere dine småpakker og forsendelser.

search UPS Synlighedsservice

UPS e-commerce services

search UPS Synlighedsservice

Hvordan kan UPS hjælpe med at forbedre min likviditet?

UPS Levering pr. efterkrav (COD)
UPS tilbyder UPS Levering pr. efterkrav (COD) til indenlandske og europæiske destinationer.

search UPS Levering pr. efterkrav (COD) / Elektroniske faktureringsløsninger

Elektroniske faktureringsløsninger fra UPS
UPS hjælper dig med hurtig og nem kontrol, analyse og fordeling af forsendelsesudgifter.

search UPS Levering pr. efterkrav (COD) / Elektroniske faktureringsløsninger

Hvordan kan UPS hjælpe med at returnere mine varer?

UPS Returns® Dine varer kan komme retur, lige så let som de blev sendt. Hvad enten du skal returnere en forsendelse til en nærliggende by, et sted i Europa, eller den anden side af jorden, kan UPS Returns komme en hel række logistiske behov ved returneringen i møde og dermed forenkle processen.

search UPS Returns

Nem adgang – UPS Returns er direkte tilgængelig. Alle services kan benyttes med UPS’s gratis forsendelsessystemer: UPS Internet Shipping-, WorldShip-, UPS CampusShip- eller host-to-host EDI-systemer.

Hvilke ekstra serviceydelser tilbyder UPS?

search Hvilke ekstra serviceydelser tilbyder UPS?

Hvilke andre ekstragebyrer kan gælde for din forsendelse?

search Hvilke ekstra serviceydelser tilbyder UPS?

search

UPS My Choice®

Med UPS My Choice¹ kan dine kunder tilpasse deres leveringsoplevelse det sidste stykke vej.

UPS My Choice er en medlemstjeneste, som modtagere kan tilmelde sig til gennem en enkel tilmeldingsproces via e-mail. Dette giver dem mulighed for at oprette en personlig profil og administrere deres pakkeleveringer.

Efter tilmeldingen kan medlemmer:
angive præferencer én gang, der skal gælde for alle fremtidige
   indgående pakker

   - Leveringsmeldinger: Medlemmer kan angive, hvilke
     leveringsmeldinger de ønsker at modtage via SMS, e-mail eller
     UPS' mobilapp. Disse omfatter afsendelsesmeddelelse, dag før
     leveringsperiode, opdateringer af leveringsoversigt, dag for
     leveringsmelding og leveringsbekræftelse

   - Instrukser til chaufføren: Medlemmer kan angive, hvor de
     altid gerne vil have UPS-chaufføren til at stille pakken blandt
     13 forskellige muligheder (f.eks. på verandaen). Denne
     mulighed er kun tilgængelig med godkendt frigivelse af
     forsendelse.

   - Alternativt leveringssted: Medlemmer kan anmode om,
     at alle leveringer foretages til en UPS Access Point®-lokation
     for afhentning

Anmod UPS om at opbevare alle indgående pakker i en periode,
   f.eks. når de er på ferie
• Tilgå online-leveringsplanlæggeren for at hjælpe med at
   administrere og spore kommende hjemmeleveringer fra UPS
• Få 1 til 4 timers forventet leveringsperiode som del af
   leveringsmeldingerne

Mulighed for leveringsændringer

UPS My Choice-medlemmer har derudover den fordel at kunne omdirigere og ændre tidspunkt for berettigede UPS-hjemmeleveringer allerede før det første leveringsforsøg.

Ændring af leveringstidspunkt: Få pakker leveret en anden dag
Levering til en anden adresse: Omdirigér leveringen til en anden adresse
Omdirigering til en UPS Access Point-lokation: Omdirigér pakker til en
   nærliggende UPS Access Point-lokation i stedet for at få dem leveret
   derhjemme (besøg www.ups.com/accesspoint for flere oplysninger om
   UPS Access Point)
Genlevering til min adresse: Hvis UPS leverede pakker til en nærliggende
   UPS Access Point-lokation, fordi modtageren ikke var hjemme, kan
   modtageren anmode om at få berettigede pakker leveret til den originale
   adresse igen
Opbevaring på et UPS-kundecenter: Få pakker opbevaret på et
   kundecenter i en periode
Stilles hos nabo: Få pakker stillet hos nærmeste nabo
Stilles efter instruktioner: Angiv, hvor chaufføren skal stille pakken
   (f.eks. på verandaen). Denne mulighed er kun tilgængelig med godkendt
   frigivelse af forsendelse: Denne godkendelse kan gives online til UPS

UPS My Choice hjælper dermed afsendere med at:

• øge sandsynligheden for vellykkede førstegangsleveringer
• reducere serviceopkald i forbindelse med at spore pakker og
   tilbageforsendelser
• fokusere på at yde uovertruffen kundeservice
• forbedre kunders online-shoppingoplevelse

Besøg https://www.ups.com/dk/da/services/tracking/mychoice.page for yderligere oplysninger.

Download UPS Mobile App til at administrere alle dine UPS-leveringer ét sted.

Hvilke andre serviceydelser tilbyder UPS?

UPS Import Control®

Med denne service kan du administrere afhentning, planlægning og fakturering af dine importforsendelser fra mere end 120 lande. Ved hjælp af avanceret teknologi kan du styre vigtige importaspekter, herunder tolddokumentation, leveringshastighed og betalingsmuligheder.
Servicen inkluderer:

1 UPS afhentningsforsøg
Send forsendelseslabels og handelsfakturaer til UPS, som så vil gøre ét forsøg på at afhente varen. Hvis varen ikke kan afhentes, vil vores chauffør efterlade dokumenterne hos din eksportør.
DKK 43.50 pr. pakke (eller pr. palle for WW Express Freight) udover gældende forsendelsesomkostninger.

3 UPS afhentningsforsøg*
Send forsendelseslabels og handelsfakturaer til UPS, som så vil gøre tre forsøg på at afhente pakken. Hvis vores chauffør ikke har kunnet afhente pakken i løbet af de tre forsøg, vil dokumenterne blive returneret til UPS, og du vil være nødt til at gentage servicebestillingen.
DKK 57 pr. pakke udover gældende forsendelsesomkostninger.

Fjernelse af handelsfaktura
Send direkte til tredjemand uden at afsløre varernes værdi.
DKK 132 pr. forsendelse udover gældende forsendelsesomkostninger.

Print returlabel, Elektronisk returlabel, Print og send returlabel er mulig. Flere oplysninger om disse services finder du på siden for UPS Returns.

UPS Import Control fås som en ekstra serviceydelse til UPS forsendelsessystemer som f.eks. UPS Internet Shipping, UPS CampusShip, UPS Udviklingsløsninger og den nyeste version af WorldShip.

UPS Proactive Response®¹

UPS Proactive Response anvender avancerede interne systemer til at overvåge dine forsendelser døgnet rundt og opfange pakker, hvis de forventede scanninger ikke finder sted. Hvis milepæle ikke nås, vil vi proaktivt kontakte dig og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at indhente din forsendelse ud fra dine forhåndsbestemte instruktioner.

UPS Proactive Response™ Secure²
UPS Proactive Response Secure tilbyder økonomisk sikkerhed for dine forsendelser i tillæg til fordelene ved UPS Proactive Response. Hvis milepæle ikke nås, vil vi proaktivt kontakte dig og træffe alle nødvendige foranstaltninger (herunder kommunikation ombord med kureren). Vi vil godtgøre dig for dit produkttab eller skade op til den værdi, du har angivet i din kundeaftale for UPS Proactive Response Secure.

UPS Temperature True® Packaging
En transportplatform for kvalificeret temperaturkontrolleret emballage, der leverer fordelene ved UPS’ netværks leveringsydeevne i fuld overensstemmelse med EUs godsfordelingspraksis (GDP).

Få flere oplysninger på ww.ups.com/healthcarelogistics](http://www.ups.com/healthcarelogistics/)

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
Effektiv administration af luftfragtsdrift inden for de store handelskorridorer i Asien og Nordamerika. Med Trade Direct Air samles forsendelser, så de hurtigt og effektivt kan bevæge sig fra et enkelt oprindelsessted til mange forskellige detailbutikker eller slutkunder. Nye produkter og varer med høj værdi kommer hurtigere på markedet, mens håndteringsomkostningerne samtidig reduceres.

UPS Trade Direct Ocean
Send fragt effektivt gennem større handelskorridorer i Asien og Nordamerika. Trade Direct Ocean er en fuldstændigt integreret dør-til-dør-løsning, der kan spare op til 20 dages lagerstyring. Du reducerer omkostningerne, får mere kontrol, og vil opdage at tiden fra første forsendelse til ankomst på markedet afkortes.

World Ease®*

World Ease giver dig mulighed for at samle flere forsendelser, som uanset om de er på forskellige serviceniveauer skal til et og samme land, i en ‘master’ forsendelse, så de kan toldklareres samlet ved hjælp af en enkelt importørregistrering. Tilbydes på kontraktbasis for eksportvarer til over 65 lande i hele verden, for kunder der anvender WorldShip eller et host-til-host-system. World Ease tilbydes ikke for forsendelser imellem
EU-landene.

World Ease sikrer
• Forudbestemt importsted.
• Fastlagte transittider
• Ingen uventede gebyrer – præcis fakturering
• Bedre sporingsmuligheder under hele forsendelsen
• Fuld integration med dine interne systemer
• Enkel behandling af forsendelser – Med WorldShip
  eller med et host-to-host-system oprettes al den
  nødvendige dokumentation automatisk.
• Returservice

UPS Express Critical®

Tidskritiske, specialiserede løsninger

UPS Express Critical® er vores hurtigste tjeneste, der leverer en bred vifte af vigtige og sikre transportmuligheder for engangsforsendelser af enhver størrelse, globalt når-som-helst.

Når tiden er knap, vil vores team samarbejde med dig for at skabe brugertilpasset, højprioritets, dør-til-dør løsninger ved at bruge de bedste sælgere, estimater og logistik baseret på dine behov. Vi vil få din forsendelse på næste fly, give dig adgang til verdens største charterfly og levere en dedikeret kurer til at følge din forsendelse gennem transportruten.

Vi har endda et omkostningseffektivt vejalternativ til vigtige leveringer i Europa.

Du drager fordel af en enkelt kildeleverandør til slutbrugerlogistik med fuld synlighed online til sporings- og leveringsbekræftelse. Du kan være tryg ved, at dine forsendelser ankommer med den omsorg, de fortjener – til tiden og intakte.

Har du en levering, der haster? Kontakt vores ekspertteam 24/7/365 på +49 6966800900 eller send en email til os på: ec@ups.com.

UPS TradeAbility®

Vores udvalg af gratis informationsbaserede tjenester hjælper dig med effektivt at styre varestrømmen over internationale grænser. Find bl.a. toldtariffer, beregninger af kostpris og opdaterede oplysninger om regeloverholdelse, alt sammen fra en enkelt webgrænseflade. Eller brug vores webteknologi til at integrere TradeAbility tjenesterne på din hjemmeside eller i dine back-end systemer.

UPS TradeAbility Harmoniser - brug denne service til at identificere og benytte et produkts toldkode korrekt.

UPS TradeAbility Landed Cost - beregn de samlede udgifter for forsendelse af et produkt, inklusive alle tilknyttede former for told, afgifter, gebyrer og transportudgifter.

UPS TradeAbility Denied Party Screener - søg efter spærrede handelsparter.

UPS TradeAbility Export License Detector - bekræft overholdelsen af specifikke landes handelsbestemmelser, procedurer, tariffer og love i forbindelse med eksport.

UPS TradeAbility Forms - find, opret og automatisér nødvendig dokumentation for eksport og import baseret på forsendelsesegenskaber.

UPS TradeAbility Import Compliance - bekræft overholdelsen af specifikke landes handelsbestemmelser, procedurer, tariffer og love i forbindelse med import.

UPS Access Point™

UPS Access Point-lokationer er UPS handelssteder, der tilbyder bekvem pakkeaflevering eller -levering på et tidspunkt og et sted, der passer dine kunder bedst.

Ved at bruge storbyplaceringer som kiosker, cykelbutikker og benzintanke kan dine kunder drage fordel af lange åbningstider og forbedret bekvemmelighed.

For at se alle UPS Access Point-lokationer med deres individuelle åbningsdage og -tider, gå venligst til hjemmesiden www.ups.com.

Funktionerne inkluderer:
Send til en UPS Access Point™-lokation
Du har mulighed for at sende til en UPS Access Point-lokation som en leveringsmulighed. Når dine kunder bestiller varer, kan de vælge at få deres forsendelser leveret til en UPS Access Point-lokation. Dine kunder modtager opdateringer via e-mail eller SMS for at lade dem vide, at deres pakke er klar til afhentning fra deres valgte UPS Access Point-lokation.

Du kan bruge enhver UPS Forsendelsessystem til at sende pakker direkte til en bekvem UPS Access Point-lokation til afhentning af din kunde.

Levér kun til den adresserede
Du vil få mulighed for at kunne tilbyde din kunde at få en pakke afhentet på en UPS Access Point-lokation, hvor det kun er muligt for den afsender, som står på labelen (ingen tredjeparts afhentning tilladt).
DKK 24 per forsendelse vil blive opkrævet for denne ekstra service.

Pakkefrigivelseskode
Du har mulighed for at opgive en pinkode til dine kunder, hvilket tillader dem at vælge en tredjepart, som kan afhente pakker på deres vegne. Denne mulighed åbner også op for brug af UPS Access Point-netværk, når modtagerens identitet er ukendt (fx teknikere i marken).

Bemærk venligst:
• Specifik grænse for vægt og størrelse gælder for UPS-pakker, som er
   leveret til eller afleveret hos en UPS Access Point-lokation:
 - Maximum vægt (reel vægt) per pakke er 20 kg
 - Maximum længde per pakke er 97 cm
 - Maximum størrelse per pakke er 300 cm i længde og omkreds
    tilsammen
• Den deklarerede værdi for “Send til et UPS Access Point” skal være
   mindre end 5000 USD (eller tilsvarende i lokal valuta). Information om
   deklareret værdi per pakke for Forudbetalt aflevering kan findes i
   sektionen “Referenceinformation” under Servicebegrænsninger.
• UPS Access Point™-lokation vil opbevare pakker i en begrænset
   tidsperiode. Se venligst www.ups.com/accesspoint i
   destinationslandet for detaljer om, hvor længe pakkerne bliver
   opbevaret og vil blive tilgængelige for afhentning af dig eller en
   tredjepart udvalgt af dig. Uafhentede pakker vil blive returneret af
   UPS til afsender som uleverbar.
• Før frigivelse af nogen forsendelse til en UPS Access Point™-lokation
   til dig eller en anden person på dine vegne, kan
   UPS Access Point™-lokationen kræve, at tilstrækkelig verificering af
   identiteten kan fremvises. Se venligst www.ups.com/accesspoint i
   destinationslandet for relevante ID-krav.
• Priser vil blive leveret ved afsendingstidspunktet undtagen hvor priser
   er blevet kontraktmæssigt aftalt.
• International Dangerous Goods og International Special Commodities
   er ikke tilladt fra Send til en UPS Access Point™-lokations service.
   For andre begrænsninger se venligst hjemmesiden
   ups.com/accesspoint i destinationslandet.

UPS Access Point™

Notifikation til modtager og levering til UPS Access Point™-lokation.
UPS vil levere pakker med Send til en UPS Access Point™-lokation til den ønskede UPS Access Point™-lokation. På eller omkring leveringstidspunktet til UPS Access Point™-lokationen vil sporingsstatus for sådanne pakker leveret af UPS afspejle, at de er klar til afhentning (fx. “Leveret til en UPS Access Point™-lokation, afventer kundeafhentning”). Leveringsforsøg til den ønskede UPS Access Point™-lokation gælder som et leveringsforsøg i forhold til UPS tilbagebetalingsgarantien. Levering er fuldført i forhold til UPS tilbagebetalingsgarantien, når pakken er leveret til den ønskede UPS Access Point™-lokation.

Personlig data
UPS Betingelser og vilkår for transport og UPS Privatlivserklæring er gældende under behandling af personlig information i tilknytning til brug af UPS Access Point™-service. I tillæg må UPS, som en leverandør af service på dine eller din kundes vegne og hvor det er gældende, levere via e-mail, SMS eller telefonopkald oplyse om pakkestatus inklusiv men ikke begrænset til: (1) pakker i UPS-systemet og på vej til en UPS Access Point™-lokation, (2) pakker, som har oplevet en undtagelse eller er forsinkede, (3) pakker er tilgængelige for afhentning ved en UPS Access Point™-lokation og /eller (4) påmindelsesbeskeder, at pakken er tilgængelig for afhentning og vil blive returneret til kunden, hvis ikke indenfor en specificeret tidsramme (“Statusbesked”). Du eller du selv på vegne af din kunde, repræsenterer og hæfter for, at du har modtaget informeret og specifik samtykke fra den adresserede (og vil gemme sådan samtykke), som påkrævet under alle gyldige love, regler og reglementer (inklusiv, hvor gældende, i den adresseredes bopæls juridiske område) for, at UPS kan bruge den adresseredes personlige information for at give UPS Access Point™-service og sende e-mails og andre beskeder med relation til UPS Access Point™-service, inklusiv statusbeskeder uden begrænsning til den adresserede

Ikke hjemme UPS Access Point™ levering
Hvor det er tilgængeligt efter det første ikke-succesfulde private afleveringsforsøg, må UPS levere din kundes pakke til en UPS Access Point-lokation beliggende i deres nabolag. Hvis dette sker, vil en UPS InfoNotice blive efterladt, og din kunde blive informeret om, at de kan hente deres pakke på den UPS Access Point-lokation og hvornår den kan hentes.

Forudbetalt aflevering
Ved at bruge en UPS Access Point-lokation kan dine kunder sende eller returnere varer lettere. Forsendelser, hvor UPS’ forsendelseslabels allerede er påsat, kan blive afleveret på en UPS Access Point-lokation, som er bekvem for dine kunder.

Hvordan kan UPS hjælpe med international toldklarering?

UPS Export Brokerage-service
Sikrer, at dine forsendelser kommer hurtigt over grænserne og ankommer til tiden.

Hver dag håndterer UPS pålideligt millioner af toldklareringer over hele verden. Vores erfaring og globale viden kan hjælpe dig med at tilgodese lokale krav og undgå kunderelaterede forsinkelser.

Over hele Europa er UPS desuden blevet tildelt, eller er i færd med at ansøge om, Authorised Economic Operator-status som en regelret og pålidelig international forsyningskædepartner. Denne EU-akkreditering betyder, at UPS-forsendelser kan bevæge sig hurtigere igennem tolden, og dermed hurtigere igennem din forsyningskæde.

Rutinemæssig fortoldning ydes uden nogen ekstraudgifter. Ikke-rutinemæssige fortoldningsservices er opført herunder.

search Brokerage services

Hvordan kan UPS hjælpe med international toldklarering?

UPS Indfortoldningsservice
Sikrer, at dine forsendelser kommer hurtigt over grænserne og ankommer til tiden.

Hver dag håndterer UPS pålideligt millioner af toldklareringer over hele verden. Vores erfaring og globale viden kan hjælpe dig med at tilgodese lokale krav og undgå kunderelaterede forsinkelser.

Over hele Europa er UPS desuden blevet tildelt, eller er i færd med at ansøge om, Authorised Economic Operator status som en regelret og pålidelig international supply chain partner. Denne EU-akkreditering betyder, at UPS forsendelser kan bevæge sig hurtigere igennem tolden,
og dermed hurtigere igennem din supply chain.

Rutinemæssig fortoldning ydes uden nogen ekstraudgifter.
Ikke-rutinemæssige fortoldningsservices er opført herunder.

search UPS Indfortoldningsservice

search

Hvordan kan UPS hjælpe med international toldklarering?

UPS Paperless® Invoice

Med denne service kan du sende din handelsfaktura elektronisk,
når du sender internationalt.

UPS er det første transportselskab, der tilbyder elektroniske fakturaer til international forsendelse. Det er endnu en måde, hvorpå du kan udnytte teknologien til at integrere din ordrebehandling, klargøring af forsendelser, og nu handelsfakturaer, så din virksomhed kan blive mere effektiv. Der er altså ikke brug for at udskrive og vedlægge flere kopier af papirfakturaer i forsendelserne til de destinationer, hvor toldkontorerne har kapacitet til at modtage elektroniske blanketter.

Alle virksomheder uanset størrelse og branche kan anvende UPS Paperless Invoice. Det bedste af det hele er, at UPS Paperless Invoice er gratis. Det er let at tilmelde sig på www.ups.com, når du logger ind på din Min UPS konto. Alt hvad du skal bruge er et UPS kontonummer samt digitale billeder af din underskrift og din virksomheds brevhoved. Du kan også få brug for oplysninger fra din sidste faktura. Når du har gennemført tilmeldingen, kan du sende med Paperless Invoice i løbet af 24 timer.

UPS Paperless Invoice arbejder effektivt sammen med UPS forsendelsessystemerne – WorldShip, UPS CampusShip og UPS
Internet Shipping.

UPS Broker of Choice®

Med denne service kan importører vælge deres egen toldagent til klarering af deres internationale UPS forsendelser.

Denne service er til rådighed sammen med alle UPS servicemuligheder og sikrer fortsættelsen af en etableret forbindelse med en toldagent, samtidig med at importøren kan samarbejde med UPS for at spare tid og øge effektiviteten i forsendelses- og toldprocessen. Når du bruger UPS Broker of Choice, er du sikret fuld sporingssynlighed og samtidig kan du reducere de gebyrer og fejl, der opstår ved brug af flere indklareringsprocesser

Importørerne har to muligheder:
UPS Broker of Choice OnSite er til forsendelser der forbliver i
UPS’s besiddelse, mens importørens toldagent færdiggør indklareringsprocedurerne, inden UPS afslutter leveringen af forsendelsen.

UPS Broker of Choice OffSite er til forsendelser, der bringes direkte i “oplag” til et toldoplag, der styres af toldmyndighederne (efter anmodning fra importøren), hvor importørens toldagent gennemfører indklareringsprocedurerne. UPS transporten afsluttes ved levering af forsendelsen til lageret.

UPS Broker of Choice giver også din toldagent forhåndsadgang til forsendelsesdokumentation på UPS Import Clearance Alert webstedet (www.ups.com/import).

Se de nyeste oplysninger og gebyrer vedrørende UPS Broker of Choice
www.ups.com eller kontakt din lokale UPS-salgsrepræsentant.

UPS FTZ Facilitator®

UPS FTZ Facilitator giver importører og eksportører mulighed for at anvende UPS til transport af internationale forsendelser “på oplag” til og fra en global frihandelszone (FTZ).

Dette muliggør forsendelse af varer til og fra en FTZ uden brug af andre transportudbydere. Med én enkelt transportudbyder kan importører og eksportører øge synligheden og sporingen og reducere risikoen for fejl og omkostninger i forbindelse med brug af flere transportudbydere.

Processen er faktisk meget enkel. Importørerne vælger UPS FTZ Facilitator til forsendelser der skal leveres i transitoplag til en udpeget FTZ, frem for at lade dem indfortolde. Eksportørerne på den anden side vælger UPS FTZ Facilitator for at sende varer i toldoplag fra en FTZ til en international destination. Så uanset om du importerer eller eksporterer, kan denne serviceydelse hjælpe dig til at handle globalt med stor sikkerhed.

UPS FTZ Facilitator giver dig også forhåndsadgang til forsendelsesdokumenter på websiden UPS Import Clearance
Alert for din toldagent og FTZ-operatør (www.ups.com/import).

Hvordan kan UPS hjælpe med transport af emner klassificeret som farligt gods?

UPS kan fragte følgende kategorier af farligt gods via luft eller vej til godkendte destinationer. De fleste farligt gods-forsendelser kræver en kontrakt med UPS. I tillæg kræves godkendelse af forsendelsessystemet og UPS labels. For at gennemse klasser og varer accepteret af UPS samt godkendte afsender- og modtagerlande, besøg venligst ups.com.

search Farligt gods

Referenceoplysninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om:

• Betalingsmuligheder
• Forbudte varer og servicebegrænsninger
• Pengene-tilbage-garanti
• Ansvar
• Transportvilkår og -betingelser

AFSNIT 1
KERNESERVICE
SIDE 4

AFSNIT 2
EKSTRA SERVICEYDELSER OG GEBYRER
SIDE 7

AFSNIT 3
REFERENCEOPLYSNINGER
SIDE 25

AFSNIT 4
FRAGT
SIDE 35

3. REFERENCEOPLYSNINGER

Hvilke betalingsmuligheder findes der?

UPS har en række forskellige betalingsmuligheder, der imødekommer vore kunders behov.
Se venligst vores oversigtsguide herunder for at se, hvad der fungerer bedst for dig.

search Betalingsmuligheder

Generelle oplysninger

UPS forbeholder sig ret til at kræve betaling for forsendelsen
inden levering.

Indsigelsesfrist vedrørende fakturaer: Alle fakturaer vil blive anset
for accepterede, som de er udstedt, medmindre en anmodning om fakturaændringer modtages skriftligt af UPS inden for 90 dage
fra fakturadatoen.

  
  
Kontakt venligst UPS kundeservicecenter på 35 25 80 80 for at få oplyst de faktureringsmuligheder, der kan tilbydes for dit forsendelsessted.

Forbudte varer og servicebegrænsninger

Forbudte varer

Det er forbudt at sende følgende varer til alle de lande, der betjenes af UPS (undtagen med særlig kontrakt):

• Alkoholiske drikkevarer
• Artikler af ganske særlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter,
  ædelstene, guld og sølv)
• Dyreskind (som ikke stammer fra opdræt/dyrehold)
• Elfenben og elfenbensprodukter
• Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer)
• Fordærvelige varer
• Frø
• Levende dyr
• Pelse
• Penge, omsættelige genstande og betalingskort med værdi
• Personlige effekter (undtagen til udvalgte lande, når der sendes fra
 Mail Boxes Etc.)
• Planter
• Pornografisk materiale
• Smykker og ure (bortset fra bijouteri og bijouteri-ure), der overstiger
  USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke¹.
• Tobak og tobaksprodukter
• Uledsaget bagage
• Våben

Personlige effekter omfatter generelt genstande der ejes af afsenderen, er beregnet til dennes private brug, og har været i dennes besiddelse i mindst 6 måneder. Den nøjagtige definition af personlige effekter (der er baseret på gældende toldregler) varierer fra det ene land til det andet. Kontakt venligst din lokale UPS kundeservice for flere oplysninger.

Uledsaget bagage betyder kufferter, bæreposer, rygsække, mapper og andre lignende bagagegenstande uanset indhold (bortset fra, at de kan sendes tomme, ulåste og korrekt emballeret i henhold til UPS retningslinjer).

Ligeledes er følgende forbudt: Varer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende fejl som ifølge deres natur vil have tendens til at tilsmudse, svække eller beskadige personer, gods eller udstyr; varer hvis fragt er forbudt ved lov i oprindelses-, transit- eller destinationslandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter); varer, som pålægges punktafgifter (f.eks. spiritus), eller som kræver særlige faciliteter, sikkerhedsforholdsregler eller tilladelser. Under gældende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold, og visse varer må ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glasbeholdere).