Možnosti zobrazení >
ZMĚNIT POZADÍ
A A A

2019 PRŮVODCE SLUŽBAMI A SAZEBNÍKEM UPS
Česká Republika

Přečtěte si naši nejnovější příručku Průvodce službami a tarify s platností od 30. prosince 2018. Prohlédněte si naše služby, technologická řešení a sazby/zóny, nebo si stáhněte PDF ke sdílení nebo k tisku.

Vyhledat témata

Zobrazit všechna témata

Skrýt témata

parcel collection

UPS United Problem Solvers™

Poslání společnosti UPS je jednoduché: spolupráce a pomoc dosáhnout Vašich obchodních cílů, a to díky přepravním řešením, které jsou sestaveny přesně na míru Vašim požadavkům.

Snažíme se o nalezení veškerých potenciálních cest a způsobů, abychom pro Vaši společnost přinášeli bezkonkurenční výhody a hodnoty.

Snažíme se co nejhlouběji porozumět Vašim potřebám a obchodování a rozvíjet tak s Vaší společností partnerskou spolupráci. Můžeme Vám pomoci zefektivnit Vaše podnikání a tím tak zvýšit Vaši konkurenceschopnost. Spoluprácí s námi také můžete zvýšit výnosy Vaší společnosti. Pokud si jako svého přepravního partnera zvolíte společnost UPS, bude Vám přes 400,000 jejích zaměstnanců připraveno pomoci dosáhnout všech Vašich cílů. Budete spolupracovat s těmi, kteří umí porozumět Vašim požadavkům a jejichž cílem je tyto požadavky plnit.

Společnost UPS neposkytuje pouze přepravní služby, ale pomáhá vyřešit veškeré obtíže a požadavky v obchodních procesech. Pojďme společně spolupracovat, abychom veškeré Vaše požadavky a případné obtíže proměnili v obchodní příležitosti.
Jsme zde, abychom Vám pomohli - od začátku až do konečného řešení.

Více informací o tom, co vše může Vám a Vašemu podnikání společnost UPS nabídnout, najdete na stránkách www.ups.com/solution.

ČÁST A Základní služby

ODDÍL 1
VÝBĚR SPRÁVNÉ SLUŽBY
Vyberte si službu, která nejlépe vyhovuje Vašim potřebám a v tabulkách zón si najděte, kam s její pomocí můžete zásilky posílat a kde je můžete přijímat.

ODDÍL 2
URČENÍ SAZBY – ODESÍLANÉ ZÁSILKY
Vyhledejte cenu za službu, kterou jste si zvolili.

ODDÍL 3,
URČENÍ SAZBY – PŘIJÍMANÉ ZÁSILKY
Vyhledejte cenu za službu, kterou jste si zvolili.

ODDÍL 4
DALŠÍ SLUŽBY A POPLATKY
Informujte se o dostupných službách s přidanou hodnotou a vyhledejte si dodatečné náklady účtované navíc k přepravním poplatkům.

ODDÍL 5
REFERENČNÍ INFORMACE -
Získejte přehled o možnostech fakturace, zakázaném zboží a dalších omezeních služeb, o záruce vrácení peněz, poskytovaných společností UPS, o naší odpovědnosti a přepravních podmínkách.

ČÁST B Nákladní přeprava

ODDÍL 6
NÁKLADNÍ PŘEPRAVA
Informujte se o našich službách nákladní přepravy a vyberte si službu, která nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům na nákladní přepravu. Dozvíte se také o dalších dostupných službách dodavatelského řetězce.

Poslední verzi tohoto průvodce si můžete stáhnout na stránkách www.ups.com/sazby/cz

Výběr Správné Služby

Hlavní služby UPS
UPS je plně integrovaná přepravní společnost, nabízející komplexní škálu služeb. UPS nabízí vnitrostátní i mezinárodní přepravu zásilek se třemi časy doručení v zadaný den. Příjemce tak obdrží zboží v požadovaný den do 9:00, 10.30, 12:00 nebo do konce dne. Kromě toho UPS nabízí cenově výhodné alternativy pro méně urgentní zásilky. V nabídce jsou též importní služby. Přehled importních sazeb najdete v Oddílu 3 tohoto průvodce. Případně klikněte na odkaz „Zóny a tarify“ v oddíle „Vypočítat čas a náklady“ na stránkách www.ups.com.

Odesíláte-li zásilky prostřednictvím UPS, můžete navíc očekávat:
• Vynikající spolehlivost služeb
• Záruku vrácení peněz¹ za služby UPS Express
• Vyzvednutí na Vaší adrese
• Až tři pokusy o doručení²
• Možnosti přípravy zásilek on-line
• Úplné sledování zásilek
• Výhodnou možnost odesílání z center měst.
• Přepravní společnost, která si získala respekt a uznání zákazníků na celém světě.

Úplné informace o dalších službách společnosti UPS a cenách najdete v Oddílu 4 tohoto průvodce.

Pokud neuvedete požadovaný typ přepravy, zásilka bude automaticky přepravena a účtována službou typu UPS Express, pokud je v dané destinaci dostupná.

¹ Záruka vrácení peněz
Platí určitá omezení. Záruka vrácení peněz se vztahuje na vrácení přepravného na požádání, v případě, že nedodržíme dodací lhůtu. Další informace o naší záruce vrácení peněz najdete na straně 46 tohoto průvodce a v našich Přepravních podmínkách.

² Nelze použít pro UPS leteckou nákladní přepravu.

Část A Základní Služby

1. VÝBĚR SPRÁVNÉ SLUŽBY

search Možnosti služby

Tabulky zón

Následující tabulky obsahují informace o službách, které jsou k dispozici v jednotlivých místech určení a odeslání. Tabulky rovněž obsahují informace o číslech zón. Zóny se využívají pro výpočet ceny přepravného.

Odesílání a příjem
Používejte sloupce odesílacích zón v případech, kdy platí přepravné za zásilku strana v zemi odeslání*.

Používejte sloupce přijímacích zón v případech, kdy platí přepravné za zásilku strana v zemi určení*.

Jak používat tabulky zón
1 Vyhledejte místo určení nebo odeslání zásilky.

2 Všeobecně řečeno, pokud je ve sloupci „příjem“ nebo „odeslání“ pod
   zvolenou zemí uvedeno číslo zóny, služba je k dispozici.

3 Poznamenejte si číslo zóny pro účely výpočtu ceny.

* Více informací o fakturaci naleznete na straně 47.

+ Na určité oblasti se může vztahovat příplatek za odlehlé oblasti a odlehlé oblasti se špatným přístupem

Přehledy všech odlehlých oblastí a odlehlých oblastí se špatným přístupem najdete v oddíle „Vypočítat čas a náklady“ na stránkách
www.ups.com.

Odlehlé oblasti a odlehlé oblasti se špatným přístupem se mohou měnit.

search Celosvětová tabulka zón

search
search

Tabulky zón

Následující tabulky obsahují informace o službách, které jsou k dispozici v jednotlivých místech určení a odeslání. Tabulky rovněž obsahují informace o číslech zón. Zóny se využívají pro výpočet ceny přepravného.

Odesílání a příjem
Používejte sloupce odesílacích zón v případech, kdy platí přepravné za zásilku strana v zemi odeslání*.

Používejte sloupce přijímacích zón v případech, kdy platí přepravné za zásilku strana v zemi určení*.

Jak používat tabulky zón

1 Vyhledejte místo určení nebo odeslání zásilky.

2 Všeobecně řečeno, pokud je ve sloupci „příjem“ nebo „odeslání“ pod
   zvolenou zemí uvedeno číslo zóny, služba je k dispozici.

3 Poznamenejte si číslo zóny pro účely výpočtu ceny.

* Více informací o fakturaci naleznete na straně 47.

+ Na určité oblasti se může vztahovat příplatek za odlehlé oblasti a
   odlehlé oblasti se špatným přístupem

Přehledy všech odlehlých oblastí a odlehlých oblastí se špatným přístupem najdete v oddíle „Vypočítat čas a náklady“ na stránkách
www.ups.com.

Odlehlé oblasti a odlehlé oblasti se špatným přístupem se mohou měnit.

search

search
search

Určeni sazby - Odesilané Zásilky

Cenu zásilky UPS určuje typ přepravy, zóna místa určení, hmotnost a případné příplatky.

Jak vypočítat sazbu za zásilku:
1 Zkontrolujte si, zda se nacházíte ve správném oddílu. Sazby v tomto oddílu se vztahují na veškeré
   odesílané vnitrostátní a mezinárodní zásilky v případě, že je přepravné fakturováno straně
   v zemi odeslání.
2 Zjistěte účtovatelnou hmotnost zásilky.
3 Vyhledejte si oddíl pro vybranou službu (UPS Express Plus, Express, Express Saver,
   Standard, Expedited nebo Worldwide Express Freight).
4 Vyhledejte si druh Vaší zásilky v tabulce (UPS Express Envelope, dokumenty nebo balíky). V rámci
   služby UPS Standard Service nabízí společnost UPS separátní sazby pro zásilky obsahující jeden
   balík a několik balíků.
5 Vyhledejte si sazbu odpovídající hmotnosti a zóně zásilky.
6 Poznamenejte si všechny případné příplatky včetně sazeb za volitelné služby.

Typ k ušetření času
Celkovou cenu zásilky můžete určit také pomocí nástroje UPS „Vypočítat čas a náklady“ na domovské stránce České republiky na adrese www.ups.com.

Změny sazeb a příplatky
UPS si vyhrazuje právo měnit a zavádět nové příplatky a sazby, aby mohla reagovat na vývoj nákladů a daní a poskytovat konkurenceschopné služby. Změny budou oznámeny nejméně 10 dní předem.

Část A Základní Služby

2. URČENÍ SAZBY – ODESÍLANÉ ZÁSILKY

Jak používat tuto část

Ceny v této části platí v případě, pokud jsou přepravní poplatky účtovány straně v zemi, ze které je zásilka odesílána.

Zóna

Číslo zóny určíte podle údajů na stranách 6-9.

Účtovatelná hmotnost – pro kusové zásilky malých rozměrů

Sazby vycházejí z celkové skutečné hmotnosti nebo celkové objemové hmotnosti balíku podle toho, která z nich je vyšší. Každý započatý kilogram nad uvedenou hmotnost znamená následující vyšší sazbu.

Pro vícenásobnou zásilku je účtovatelná hmotnost stanovena součtem účtovatelných hmotností všech balíků v zásilce.

Příplatky*

Tyto sazby nezahrnují žádné příplatky, např. příplatky za odlehlou oblast doručení, příplatky za odlehlou oblast s těžkým přístupem nebo za volitelné služby. Další informace najdete na straně 31.

Daně

Naše sazby jsou uváděny bez daně. Kde je to nutné, bude účtována DPH podle standardní sazby.

Určete dobu pro vyzvednutí zásilky

Klikněte na „Naplánovat osobní vyzvednutí“ na domovské stránce pro Českou republiku www.ups.com anebo zavolejte UPS na číslo +420 233 003 300.

UPS Express Envelope

Pouze pro korespondenci, dokumenty a elektronická média.

Maximální hmotnost obálky

Sazby, které jsou účtovány za přepravu obálek s dopisy, jsou platné v případě, že váha dokumentů, korespondence a elektronických médií, které jsou odeslány v rámci vnitrostátní a mezinárodní přepravy službou UPS Express® Envelope, nepřesahuje 0,5 kg. Dokumenty, které budou odeslány v rámci vnitrostátní, importní a exportní přepravy a budou mít více než 0.5 kg a méně než 2,5 kg, či přesně 2,5 kg, budou fakturovány za sazby, které jsou účtovány za přepravu dokumentů. Dokumenty, které budou odeslány v rámci vnitrostátní, importní a exportní přepravy a budou mít více než 2,5 kg, budou fakturovány za sazby, které jsou účtovány za přepravu balíků.

Maximální hmotnost

Maximální hmotnost jednoho balíku činí 70 kg. Pokud potřebujete odeslat samostatné balíky o hmotnostech nad 70 kg, veškeré informace získáte v sekci UPS letecká nákladní přeprava, v části Nákladní služby, nebo kontaktujte UPS na telefonním čísle +420 235 090 911

Ke stanovení sazby pro zásilku několika balíků o celkové hmotnosti nad 70 kg nebo 100 kg (u služeb UPS Standard a UPS Expedited), vynásobte celkovou hmotnost (zaokrouhlenou nahoru na další celý kilogram) příslušnou uvedenou cenou za 1 kg.

Fakturovaná částka bude buď výsledkem výpočtu nebo uvedená minimální sazba podle toho, která částka je vyšší.

Zúčtovatelná hmotnost - pro jednotlivě balené zásilky

Porovnejte minimální zúčtovatelnou hmotnost, skutečnou hmotnost a objemovou hmotnost zásilky. Nejvyšší ze tří hodnot je zúčtovatelná hmotnost, která se použije k výpočtu sazby.

Účtovaná částka bude výsledkem výpočtu nebo uvedené minimální cenové sazby podle toho, která částka je vyšší.

Pro vícenásobné zásilky je poplatek za hmotnost stanoven sečtením a zaokrouhlením každé palety nebo na základě objemové hmotnosti, podle toho která váha je vyšší.

1. Minimální zúčtovatelná hmotnost nákladních zásilek je 71 kg.

2. Zjistěte skutečnou hmotnost a každý započatý kilogram zaokrouhlete na následující celý kilogram.

3. Vypočtěte objemovou hmotnost tak, že nejprve vynásobíte délku, šířku a výšku balíku. Pro každý rozměr změřte největší vzdálenost a zaokrouhlete ji na nejbližší celé číslo. Výsledek je kubický objem. Kubický objem vydělte číslem 5000. Každý započatý kilogram zaokrouhlete na následující celý kilogram.

search

UPS Express Plus

RANNÍ DORUČENÍ VAŠICH NEJURGENTNĚJŠÍCH ZÁSILEK

SAZBY ZA ODESLÁNÍ

search UPS Express Plus

UPS Express

DORUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍ DEN DOPOLEDNE PO CELÉ EVROPĚ A V URČENÝ ČAS PO CELÉM SVĚTĚ

SAZBY ZA ODESLÁNÍ

search UPS Express

UPS Express Saver

DORUČENÍ BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE PO CELÉ EVROPĚ A RYCHLÉ DORUČENÍ PO CELÉM SVĚTĚ

SAZBY ZA ODESLÁNÍ

search UPS Express Saver

UPS Standard

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK V PŘEDEM STANOVENÝ DEN PO CELÉ EVROPĚ

SAZBY ZA ODESLÁNÍ

search UPS Standard

UPS Expedited

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK V PŘEDEM STANOVENÝ DEN MIMO ÚZEMÍ EVROPY

SAZBY ZA ODESLÁNÍ

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

RYCHLÉ DORUČENÍ PALETOVÝCH ZÁSILEK PO CELÉM SVĚTĚ
Sazby jsou platné pro: Doručení ode dveří ke dveřím, doručení bez osobního předání, předání zásilky na pobočce a pro doručení bez osobního vyzvednutí & držení zásilky na pobočce.

SAZBY ZA ODESLÁNÍ

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Přijímací Zásilky (určeni Sazby)

Sazby pro příjemce dodávek přepravovaných společností UPS závisí na typu služby, oblasti, kde je zásilka podána, její hmotnosti a dalších příplatcích.

Naše předem určené sazby jsou stanoveny ve vaší místní měně a tudíž nejsou vystaveny vlivu změn měnových kurzů. Pro vás to znamená, že máte kontrolu nad přepravními náklady.

Jak vypočítat sazbu za zásilku:
1 Ujistěte se prosím, že se díváte na správnou část. Sazby pro příjemce v této části platí pro příjem
   vnitrostátních a mezinárodních dodávek v případě, že přepravné je fakturováno straně v zemi určení.
2 Zjistěte účtovatelnou hmotnost zásilky.
3 Vyhledejte si oddíl pro vybranou službu (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard, Expedited
   nebo Worldwide Express Freight).
4 Vyhledejte si druh vaší zásilky v tabulce (UPS Express Envelope, dokumenty nebo balíky). V rámci služby
   UPS Standard Service nabízí společnost UPS separátní sazby pro zásilky obsahující jeden balík nebo
   několik balíků.
5 Vyhledejte si sazbu odpovídající hmotnosti a zóně zásilky.
6 Poznamenejte si všechny případné příplatky včetně sazeb za volitelné služby.

Důležité upozornění
Zajistěte prosím, aby odesilatel uvedl Vaše zákaznické číslo u UPS na odesílacím formuláři společnosti UPS.

Dovoz máte pod plnou kontrolou
Společnost UPS vyzvedne zásilku určenou pro Vás kdekoliv na světě. Více informací o naší bezpečné službě UPS Import Control, s níž máte import pod kontrolou, najdete na stránce 38.

Tip k ušetření času
Sazby pro příjemce si můžete rovněž najít na internetových stránkách UPS pro
Českou republiku www.ups.com, v části „Vypočítat čas a náklady“.

Změny sazeb a příplatky
UPS si vyhrazuje právo měnit a zavádět nové poplatky a sazby, aby mohla reagovat na vývoj nákladů a daní a poskytovat konkurenceschopné služby. Změny budou oznámeny nejméně 10 dní dopředu.

Část A Základní Služby

3. URČENÍ SAZBY – PŘIJÍMANÉ ZÁSILKY

Jak používat tuto část

Ceny v této části platí v případě, pokud jsou přepravní poplatky účtovány straně v zemi, do které je zásilka doručována.

Zóna

Číslo zóny určíte podle údajů na stranách 6-9.

Účtovatelná hmotnost – pro kusové zásilky malých rozměrů

Sazby vycházejí z celkové skutečné hmotnosti nebo celkové objemové hmotnosti balíku podle toho, která z nich je vyšší. Každý započatý kilogram nad uvedenou hmotnost znamená následující vyšší sazbu.

Pro vícenásobnou zásilku je účtovatelná hmotnost stanovena součtem účtovatelných hmotností všech balíků v zásilce.

Chcete-li zjistit objemovou hmotnost importních zásilek, navštivte domovskou stránku UPS pro zemi, ze které dovážíte.


Příplatky

Tyto sazby nezahrnují žádné příplatky, např. příplatky za odlehlou oblast doručení, příplatky za odlehlou oblast s těžkým přístupem nebo za volitelné služby. Další informace najdete na straně 31.

Daně

Naše sazby jsou uváděny bez daně. Kde je to nutné, bude účtována DPH podle standartní sazby.

UPS Express Envelope

Pouze pro korespondenci, dokumenty a elektronická média. Hmotnost ani počet stran, které můžete vložit do obálky UPS Express Envelope, není omezen. Na obálky pocházející z US se mohou vztahovat sazby Dokumentů nebo balíků.

Maximální hmotnost obálky

Sazby, které jsou účtovány za přepravu obálek s dopisy, jsou platné v případě, že váha dokumentů, korespondence a elektronických médií, které jsou odeslány v rámci vnitrostátní a mezinárodní přepravy službou UPS Express® Envelope, nepřesahuje 0,5 kg. Dokumenty, které budou odeslány v rámci vnitrostátní, importní a exportní přepravy a budou mít více než 0.5 kg a méně než 2,5 kg, či přesně 2,5 kg, budou fakturovány za sazby, které jsou účtovány za přepravu dokumentů. Dokumenty, které budou odeslány v rámci vnitrostátní, importní a exportní přepravy a budou mít více než 2,5 kg, budou fakturovány za sazby, které jsou účtovány za přepravu balíků.

Maximální hmotnost

Maximální hmotnost jednoho balíku činí 70 kg. Pokud potřebujete odeslat samostatné balíky o hmotnostech nad 70 kg, veškeré informace získáte v sekci UPS letecká nákladní přeprava, v části Nákladní služby, nebo kontaktujte UPS na telefonním čísle +420 235 090 911

Ke stanovení sazby pro zásilku několika balíků o celkové hmotnosti nad 70 kg nebo 100 kg (u služeb UPS Standard a UPS Expedited), vynásobte celkovou hmotnost (zaokrouhlenou nahoru na další celý kilogram) příslušnou uvedenou cenou za 1 kg.

Fakturovaná částka bude buď výsledkem výpočtu nebo uvedená minimální sazba podle toho, která částka je vyšší.

Zúčtovatelná hmotnost – pro zásilky letecké nákladní přepravy

Porovnejte minimální zúčtovatelnou hmotnost, skutečnou hmotnost a objemovou hmotnost zásilky. Nejvyšší ze tří hodnot je zúčtovatelná hmotnost, která se použije k výpočtu sazby.

1. Minimální zúčtovatelná hmotnost nákladních zásilek je 71 kg.

2. Zjistěte skutečnou hmotnost a každý započatý kilogram zaokrouhlete na následující celý kilogram.

3. Vypočtěte objemovou hmotnost tak, že nejprve vynásobíte délku, šířku a výšku balíku. Pro každý rozměr změřte největší vzdálenost a zaokrouhlete ji na nejbližší celé číslo. Výsledek je kubický objem. Kubický objem vydělte číslem 5000. Každý započatý kilogram zaokrouhlete na následující celý kilogram.

search

UPS Express Plus

RANNÍ DODÁVKY VAŠICH NEJURGENTNĚJŠÍCH ZÁSILEK

SAZBY PRO PŘÍJEMCE

search UPS Express Plus

UPS Express

DORUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍ DEN DOPOLEDNE PO CELÉ EVROPĚ A V URČENÝ ČAS PO CELÉM SVĚTĚ

SAZBY PRO PŘÍJEMCE

search UPS Express

UPS Express Saver

DORUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PO CELÉ EVROPĚ A RYCHLÉ DORUČENÍ PO CELÉM SVĚTĚ

SAZBY PRO PŘÍJEMCE

search UPS Express Saver

UPS Standard

DORUČENÍ V URČENÝ DEN PO CELÉ EVROPĚ

SAZBY PRO PŘÍJEMCE

search UPS Standard

UPS Expedited

DORUČENÍ V URČENÝ DEN Z MÍST MIMO EVROPU

SAZBY PRO PŘÍJEMCE

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

RYCHLÉ DORUČENÍ PALETOVÝCH ZÁSILEK PO CELÉM SVĚTĚ
Tyto sazby jsou platné pro: doručení ode dveří ke dveřím, doručení bez osobního předání, předání zásilky na pobočce a pro doručení bez osobního předání & předání zásilky na pobočce.

SAZBY PRO PŘÍJEMCE

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Další Služby A Poplatky

V tomto oddíle naleznete informace o dalších službách poskytovaných společností UPS. Tyto zahrnují:
UPS online přeprava
Služby UPS k zajištění transparentnosti
UPS Collect on Delivery (dobírka)
Služby UPS pro vracení zásilek
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
Brokerské služby UPS
UPS Paperless Invoice

Jak vypočítat celkové přepravní náklady:

1 Vypočtěte si náklady na odeslání nebo příjem zásilky (viz strana 12 - 30).
2 Vyhledejte v tomto oddíle poplatky za veškeré další služby, které se mohou vztahovat k vaší zásilce.
   Vezměte prosím na vědomí, že některé poplatky se vztahují na balík, některé na zásilku. Všechny balíky
   na jednom nákladním listu se považují za jednu zásilku.
3 Součtem těchto dvou částek získáte celkovou cenu zásilky (bez celních poplatků a daní).

Pokud není stanoveno jinak, budou poplatky za rozšířené služby fakturovány plátci a týkají se
veškerých služeb UPS.


Sazby a příplatky uvedené v této publikaci jsou platné od 30. prosince 2018.
Nejnovější informace naleznete na webových stránkách UPS na adrese www.ups.com nebo Vám je potvrdí UPS zákaznický servis na čísle +420 233 003 300.

Změny sazeb a příplatky
UPS si vyhrazuje právo měnit a zavádět nové poplatky a sazby, aby mohla reagovat na vývoj nákladů a daní a poskytovat konkurenceschopné služby. Změny budou oznámeny nejméně 10 dní předem.

Část A Základní Služby

4. DALŠÍ SLUŽBY A POPLATKY

Jak mi může UPS pomoci při odeslání a sledování zásilek?

UPS online přeprava
Nabízíme přípravu zásilky, sledování zásilky a oznámení o odeslání zásilky 24 hodin denně.

Využijte našich elektronických služeb pro přípravu, odeslání a sledování zásilek a snižte objem ruční administrativní práce, ušetřete náklady a čas.

Rovněž si můžete připravit štítky s čárovým kódem pro spolehlivé třídění a manipulaci zásilek pracovníky sítě společnosti UPS.

search Online přeprava

UPS WaybillPokud nemůžete využít náš online program, musíte pro každou zásilku ručně vyplnit nákladní list – UPS Waybill. Vezměte prosím na vědomí, že při použití ručně vyplněného nákladního listu není k dispozici několik určitých služeb, jako je například služba COD anebo UPS Returns.

Služby k zajištění transparentnosti UPS
Praktické způsoby sledování zásilek on-line nebo na cestách.

Společnost UPS nabízí širokou řadu nástrojů pro sledování zásilek a obdržení potvrzení o jejich převzetí, které Vám umožňují sledovat zásilky různými způsoby – a to zdarma.

search Viditelnost služby

Využijte služeb Viditelnosti, které poskytují možnost centrálního sledování a správy přepravy Vašich malých balíků a nákladních zásilek.

search Viditelnost služby

Jak může UPS zlepšit moje hotovostní toky?

Služba UPS Collect on Delivery (dobírka)
Pro vnitrostátní zásilky a zásilky určené pro Evropu nabízí UPS službu
UPS Collect on Delivery.

search UPS Collect on Delivery / Řešení pro elektronickou fakturaci

UPS řešení pro elektronickou fakturaci
UPS Vám pomůže kontrolovat, analyzovat a rychle a snadno určit náklady na přepravu.

search UPS Collect on Delivery / Řešení pro elektronickou fakturaci

Jak mi může UPS pomoci s vrácením zboží?

Služby UPS Returns® Vaše zboží se může vrátit stejně jednoduše, jako bylo odesláno. Je jedno, zda potřebujete vrátit zásilku z blízkého města někde v Evropě nebo přes celou zeměkouli, služba UPS Returns může celý proces výrazně zjednodušit a přispět k plnění celé řady reverzních logistických funkcí.

search Returns

Snadný přístupSlužba UPS Returns je dostupná okamžitě. Všechny služby lze využívat s bezplatnými systémy přepravy společnosti UPS: UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip nebo systémy EDI typu host-to-host.

Jaké další služby poskytuje společnost UPS?

search Volitelné služby / Dodatečné náklady

Jaké jiné příplatky se mohou vztahovat na Vaši zásilku?

search Volitelné služby / Dodatečné náklady

search

UPS My Choice®

UPS My Choice¹ umožňuje svým zákazníkům spravovat jejich doručení zásilek domů.

Služba UPS My Choice je služba založená na předplatném a její členové mohou využívat výhody jako:

• Proaktivní upozornění o doručení prostřednictvím SMS, e-mailu nebo
   mobilních aplikací², jako například: Oznámení o odeslání, den před
   doručením, aktualizace rozvrhu dodání, den doručení, potvrzení
   doručení.
• Čtyřhodinové okno pro většinu doručení.
• Online plánovač doručení, který vám pomůže spravovat a sledovat
   nadcházející doručení domů od společnosti UPS.

Navštivte www.ups.com/mychoice pro více informací.

Možnosti doručení

Členové UPS My Choice mají také další výhodu přesměrování a přeplánování doručení jejich UPS zásilek.

• Povolené vydání zásilky - můžete udělit online autorizaci pro UPS
   doručit zásilky bez podpisu.
   - "Nechte na" Pokyny - Určete, kde chcete, aby Vám řidič
      zanechal balíček (např. veranda). Tato možnost je k
      dispozici pouze u povoleného vydání zásilky.

UPS My Choice proto pomáhá odesílatelům:

• Zvýšit pravděpodobnost úspěšného prvního doručení zásilek.
• Snížit servisní hovory spojené se sledováním zásilek a jejich vrácením.
• Zaměřit se na poskytování špičkových služeb zákazníkům.
• Zlepšit zážitek z nakupování online.

Jaké další služby si mohu u společnosti UPS objednat?

UPS Import Control®

Tato služba umožňuje řídit vyzvednutí, časové plánování a fakturaci dovozních zásilek z více než 120 zemí. Díky pokrokové technologii můžete mít pod kontrolou klíčové aspekty dovozní činnosti včetně celní dokumentace, rychlosti doručení zásilek a možností účtování. Služby zahrnují:

1 UPS pokus o vyzvednutí
Poslat zasilatelské štítky a obchodní faktury UPS, která následně provede 1 pokus o vyzvednutí balíku. Pokud bude vyzvednutí neúspěšné, náš řidič zanechá dokumenty pro Vaše vývozce.
181,- CZK za balík (nebo za paletu poslatnou službou WW Express Freight)navíc k přepravním nákladům.

3 UPS pokusy o vyzvednutí*
Poslat zasilatelské štítky a obchodní faktury UPS, která následně provede 3 pokusy o vyzvednutí balíku. Pokud náš řidič nebude moci balík vyzvednout po 3 pokusech, dokumenty budou vráceny UPS a Vy budete muset znovu zpracovat žádost o službu.
246,- CZK za balík navíc k přepravním nákladům.

Odstranění obchodní faktury
Umožňuje Vám odesílat zásilky přímo třetím stranám bez uvedení hodnoty zboží.
429,- CZK za zásilku navíc k přepravním nákladům.

Informace o službách "UPS Print return label", "UPS electronic return label" a "UPS prints and post return label" naleznete na stránce "Jak mi může UPS pomoci s vrácením zboží".

UPS Import Control je k dispozici jako volitelná možnost v takových přepravních systémech UPS, jako jsou UPS Internet Shipping, UPS CampusShip, UPS Developer Kit a nejnovější verze aplikace WorldShip.

UPS Proactive Response®¹

tato služba využívá nejlepší interní systémy společnosti UPS, aby 24 hodin denně/7 dní v týdnu sledovala Vaše zásilky a vyhledala je v případě, že nedojde k jejich očekávanému naskenování. Pokud k naskenování zásilky nedojde, budeme s Vámi aktivně komunikovat a přijmeme veškerá nezbytná opatření k tomu, abychom ji co nejdříve dohledali a doručili na základě Vámi stanovených pokynů.

UPS Proactive Response™ Secure²

tato služba nabízí navíc kromě benefitů, jež jsou poskytovány službou UPS Proactive Response, také finanční záruku. Pokud nedojde k naskenování zásilky, budeme s Vámi aktivně komunikovat a přijmeme veškerá nezbytná opatření k tomu, abychom ji co nejdříve dohledali (včetně zapojení speciálního kurýra na palubě letadla). V případě ztráty zásilky, či jejího poškození, Vám ji uhradíme až do výše hodnoty, která bude uvedena v dohodě o poskytnutí služby UPS Proactive Response Secure.
Více informací naleznete na stránce www.ups.com/healthcarelogistics

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
Efektivní řešení urgentních zásilek prostřednictvím letecké nákladní přepravy do hlavních asijských a severoamerických obchodních oblastí. Zásilky Trade Direct Air se konsolidují a rychle a bez zastávky přepravují z jediného místa původu do několika různých prodejen nebo přímo ke koncovým zákazníkům. Nové výrobky a zboží vysoké hodnoty se dostanou na trh rychleji. Zároveň se sníží manipulační náklady.

UPS Trade Direct Ocean
Posílejte nákladní zásilky přímo do největších obchodních center v Asii a Severní Americe. Služba Trade Direct Ocean je kompletní integrované řešení pro přepravu od dveří ke dveřím, které ušetří až 20 dní zásob. Snížíte tak náklady, získáte větší kontrolu a zkrátíte dobu, za kterou se zboží z vaší první zásilky dostane na trh.

World Ease®*

World Ease Vám umožňuje seskupit několik zásilek přepravovaných v rámci služeb stejné anebo rozdílné úrovně a určených pro jeden stát do jediné „hlavní“ zásilky, a konsolidovat tak celní odbavení použitím jediného jmenovaného dovozce. Tuto možnost mohou na základě smlouvy využít pro vývoz do více než 65 zemí celého světa zákazníci, kteří využívají systém WorldShip či systém host-to-host. WorldEase nelze použít pro přepravu mezi členskými zeměmi EU.

World Ease nabízí
• Předem stanovený celní přístav
• Přesně stanovené tranzitní lhůty
• Žádné neočekávané poplatky – přesné vyúčtování
• Dokonalejší možnost sledování celého procesu přepravy
• Plné propojení s Vaším firemním systémem
• Zjednodušení zpracování zásilky – veškerou potřebnou dokumentaci
   automaticky vytváří systém WorldShip nebo systém host-to-host.
• Return Service

UPS Express Critical®

Časově kritická specializovaná řešení

UPS Express Critical® je naše nejrychlejší služba, která poskytuje širokou škálu naléhavých a bezpečných možností přepravy jednorázových zásilek libovolné velikosti po celém světě kdykoli.

Když je zásilka naléhavá, náš tým s vámi bude spolupracovat na vytvoření přizpůsobených řešení s vysokou prioritou ode dveří ke dveřím s využitím nejlepších dodavatelů, odhadů a logistiky na základě Vašich požadavků. Během dopravy Vaši zásilku dostaneme na příští let, poskytneme Vám přístup k největším světovým charterovým letadlům a zajistíme speciálního kurýra pro osobní přepravu zásilky.

Máme dokonce nákladově efektivní povrchovou alternativu pro naléhavé dodávky v rámci Evropy.

Vy máte výhodu dopravy jediným dodavatelem logistiky "end-to-end" s plnou online viditelností pro sledování a potvrzení doručení. Můžete si být jisti, že vaše zásilky dorazí s péčí, kterou si zaslouží - včas a neporušené.

Máte naléhavou zásilku? Kontaktujte náš tým odborníků 24/7/365 na čísle +420 239 014 038 nebo nám napište na adrese ec@ups.com

Služba UPS Access Point™

Lokalitami, kde je poskytována služba UPS Access Point, se rozumí maloobchodní místa, kde je nabízeno pohodlné vyzvednutí či doručení zásilek v takovém čase a místě, které nejvíce vyhovují potřebám Vašich zákazníků. Díky využití maloobchodních míst jakými jsou trafiky, potraviny a čerpací stanice, mohou zákazníci získat výhody a vice možností díky prodloužené otevírací době těchto lokalit.

Seznam veškerých lokalit s konkrétními otevíracími časy a dny najdete na webových stránkách www.ups.com.

Tato služba zahrnuje:
Doručení do lokality se službou UPS Access Point™
Nyní máte jako jednu z možností přepravy Vašich zásilek, jejich doručení do lokality, kde je poskytována služba UPS Access Point. V momentě, kdy si Vaši zákazníci budou objednávat zboží, mohou si jako jednu z možností přepravy zvolit právě doručení zásilek do lokality se službou UPS Access Point. V případě volby této služby pak Vaši zákazníci obdrží e-mailová, či SMS oznámení, která je budou informovat o tom, že jejich zásilka je ve vybrané lokalitě se službou UPS Access Point připravena k vyzvednutí.
Vy tak můžete přepravovat zásilky Vašim zákazníkům do jakékoliv vybrané lokality se službou UPS Access Point, kde si je pak zákazníci mohou pohodlně vyzvednout.

Doručit pouze příjemci-adresátovi
Vašim zákazníkům budete moci v lokalitě se službou UPS Access Point nabídnout možnost vyzvednutí zásilky pouze příjemcem, který bude uveden jako adresát na přepravním štíku (není zde povoleno vyzvednutí třetí stranou).
CZK 96,00 za tuto službu budou účtovány dodatečné příplatky.

Kód pro uvolnění a vydání zásilky
Díky této službě máte možnost poskytnout Vašim zákazníkům speciální PIN kód, který umožní vyzvednutí zásilek jimi zvolenou třetí stranou. Tato služba take umožňuje využití celé sítě lokalit se službou UPS Access Point a případné přeposlání zásilek v případě, že je příjemce neznámý (například servisní technici, pracující v terénu, atd.).
Bez poplatků.

• Na doručované a vyzvedávané zásilky v lokalitách se službou
   UPS Access Point se vztahují specifické limity na jejich maximální váhu a
   rozměry:
- Maximální hmotnost (skutečná hmotnost) jednoho balíku je 20 kg –
      maximální délka jednoho balíku je 97 cm.
- Maximální objem jednoho balíku (kombinace délky a obvodu)
      je 330 cm
• Deklarovaná hodnota zásilky posílané do lokality se službou
   UPS Access Point musí být menší než 5,000 USD (nebo její ekvivalent
   v místní měně). Inforamce o deklarované hodnotě zásilky, která je
   připravena na vyzvednutí, můžete nalézt v záložce “Ostatní referenční
   informace” , která je umístěna v sekci “Omezení služeb”.
• Zásilky v lokalitách se službou UPS Access Point™ zde budou pouze
   po omezenou dobu. Podívejte se prosím na webové stránky
   www.ups.com/accesspoint a na konkrétní zemi, do keré zásilky
   směřují. Naleznete zde info. po jak dlouhou dobu může být zásilka z
   lokality se službou UPS Access Point vyzvednuta příjemcem či
   jmenovanou třetí stranou.
  Nevyzvednuté zásilky budou vráceny společností UPS odesílateli jako
   nedoručitelné.
• Před vyzvednutím zásilky z lokality se službou UPS Access Point™,
   ať už Vámi, či jmenovanou třetí stranou, mohou v této lokalitě
   vyžadovat dodatečné ověření identity. Podívejte se prosím na
   webové stránky www.ups.com/accesspoint, na zemi určení a její
   lokální příslušné požadavky na identifikaci příjemců.
• Informace o ceně budou poskytnuty v průběhu přepravy s
   vyjímkou smluvně nastavených sazeb.
• Mezinárodní přeprava zásilek nebezpečného zboží a speciálních
   komodit do, či z lokalit se službou UPS Access Point™ je omezena.
   Seznam veškerých omezení pro jednotlivé země najdete na webových
   stránkách ups.com/accesspoint.

Služba UPS Access Point™

Oznámení příjemci o doručení zásilky do lokality se službou UPS Access Point™.
Společnost UPS doručí zásilky do požadované lokality se službou UPS Access Point™. V předpokládaném čase dodání zásilky do lokality se službou UPS Access Point™ se tato informace objeví v reportu sledování přepravy zásilek, kdy společnost UPS zákazníka informuje o tom, že je zásilka v lokalitě a je možné si ji vyzvednout(např., “zásilka byla doručena do lokality se službou UPS Access Point™ , nyní čeká na vyzvednutí zákazníkem”). Úspěšné dodání zásilky do požadované lokality se službou UPS Access Point™ je posuzováno stejně jako úspěšné doručení příjemcům u jakýchkoliv jiných přepravních služeb společnosti UPS se zárukou vrácení peněz. U přepravních služeb se zárukou vrácení peněz je dodání zásilky považováno za úspěšně dokončené a splněné ve chvíli, kdy je zásilka doručena do lokality se službou UPS Access Point™.

Osobní data
V souvislosti s využíváním služby UPS Access Point™ a se Zasilatelskými podmínkami společnosti UPS, se na tuto službu vztahuje zpracování osobních údajů a následná ochrana osobních dat. Společnost UPS tak jako poskytovatel přepravních služeb, kromě toho za Vás, či Vašeho zákazníka, může poskytovat e-mailem, SMS, či telefonicky informace o aktuálním stavu zásilek včetně: (1) zásilka je zadána v UPS systému a je na cestě do lokality se službou UPS Access Point™, (2) při přepravě zásilky došlo k vyjímce, nebo k jejímu zpoždění, (3) zásilka je přepravena k vyzvednutí v lokalitě se službou UPS Access Point™ a/nebo (4) upomínky a informace o tom, že je zásilka připravena k vyzvednutí a v případě, že si ji zákazník nevyzvedne ve vymezeném časovém období, bude vrácena zpět odesílateli (“Oznámení o aktuálním stavu zásilky”). Vy osobně, či jménem Vašeho zákazníka, prohlašujete a zaručujete, že jste získali veškeré informace a výslovný souhlas od příjemce (který máte uložený a k dispozici), tak jak je požadováno v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy (včetně případných dat o konkrétním bydlišti adresáta) tak, aby společnost UPS mohla zpracovávat osobní údaje příjemce v rámci poskytování služby UPS Access Point™ a aby mohla příjemci zasílat e-maily a další oznámení, týkající se aktuálního stavu zásilek, směřujících do lokality se službou UPS Access Point™ a to bez omezení.

Služba UPS Access Point™ - Příjemce nezastižen na rezidenční adrese
Společnost UPS může v případě, že příjemce není zastižen na rezidenční adrese a první pokus o doručení je tudíž neúspěšný, zanechat zásilku Vašeho zákazníka v nejbližší lokalitě se službou UPS Access Point, pakliže je to možné. Pokud se tak stane, příjemci bude na adrese zanecháno oznámení o tom, v jaké lokalitě se službou UPS Access Point se zásilka nachází a kdy si ji může vyzvednout.

Předplacené odeslání zásilek
Díky využívání lokalit se službou UPS Access Point mohou Vaši zákazníci snadněji vracet zboží, či jej odesílat dále. Zásilky, u nichž již bude přiložen přepravní štítek, mohou být dále automaticky odesílány/vyzvednuty Vašimi zákazníky tak, jak to vyhovuje jejich požadavkům.

UPS Access Point™ Label-Less Returns, where available, allows a person to drop off an unlabelled, sealed return package at a UPS Access Point™ location by providing the UPS Access Point location attendant with just the name of the shipper who the package should be returned to.

UPS Access Point™ Label-less Returns is available on a contractual basis only.

Jak může UPS pomoci při celním odbavování mezinárodních zásilek?

UPS Export Brokerage Services
Ujistěte se, že Vaše zásilky budou na hranicích rychle odbaveny a doručeny včas.

Společnost UPS denně vyřizuje miliony celních odbavení na celém světě. Naše zkušenosti a znalosti celosvětových podmínek Vám pomohou řídit se místními požadavky a tak zamezit zdržení při celním odbavování.

Navíc, společnosti UPS byl v evropském prostoru přidělen statut Autorizovaného ekonomického operátora (Authorised Economic Operator – AEO). Ten bývá přidělován společnostem, které jsou důvěryhodné

a splňují náročné požadavky dodavatelských řetězců. UPS může díky této EU akreditaci rychleji proclívat své zásilky a tak urychlit Vaše dodávky.

Běžné celní odbavení je poskytováno zdarma. Ostatní druhy odbavování jsou uvedeny níže.

search Brokerage services

Jak může UPS pomoci při celním odbavování mezinárodních zásilek?

Brokerské služby UPS - dovážet
Ujistěte se, že Vaše zásilky budou na hranicích rychle odbaveny a doručeny včas.

Společnost UPS denně vyřizuje miliony celních odbavení na celém světě. Naše zkušenosti a znalosti celosvětových podmínek Vám pomohou řídit se místními požadavky a tak zamezit zdržení při celním odbavování.

Navíc, společnosti UPS byl v evropském prostoru přidělen statut Autorizovaného ekonomického operátora (Authorised Economic Operator – AEO). Ten bývá přidělován společnostem, které jsou důvěryhodné

a splňují náročné požadavky dodavatelských řetězců. UPS může díky této EU akreditaci rychleji proclívat své zásilky a tak urychlit Vaše dodávky.

Běžné celní odbavení je poskytováno zdarma. Ostatní druhy odbavování jsou uvedeny níže.

search Brokerské služby

Podrobnější informace
Aktuální informace o celním odbavování a cenách naleznete na webové adrese www.ups.com nebo zavolejte na naši zákaznickou linku na čísle:
+420 233 003 300.

Jak může UPS pomoci při celním odbavování mezinárodních zásilek?

UPS Paperless® Invoice

Tato služba umožňuje u mezinárodních zásilek elektronické podání obchodní faktury.

UPS je první přepravce, který u mezinárodních zásilek nabízí elektronickou fakturaci. Umožňuje tak využití technologie k integraci zpracování objednávek, přípravy zásilek a nyní i obchodních faktur a přispívá k vyšší efektivitě Vašeho podnikání. Takže k zásilkám do destinací, kde celní úřady akceptují elektronické formuláře, již nemusíte tisknout a podávat několik kopií papírových faktur.

Službu UPS Paperless Invoice může využívat jakákoliv společnost bez ohledu na velikost a obor podnikání. A nejlepší je na ní to, že služba Paperless Invoice je bezplatná. Registrace je jednoduchá, stačí navštívit stránky www.ups.com a přihlásit se pod Vaším uživatelským jménem pro Moje UPS. Potřebujete pouze své zákaznické číslo UPS a digitální kopii Vašeho podpisu a hlavičkového papíru Vaší společnosti. Pro účely ověření možná budete potřebovat také fakturační údaje. Do 24 hodin po registraci budete moci přepravovat zásilky s využitím služby Paperless Invoice.

Služba UPS Paperless Invoice funguje bezproblémově se zasilatelskými systémy UPS – WorldShip, UPS CampusShip a UPS Internet Shipping.

UPS Broker of Choice®

Tato služba umožňuje dovozcům vybrat si zástupce pro vyřizování celního odbavení mezinárodních zásilek UPS.

Tato služba je dostupná v rámci celého portfolia zasilatelských služeb UPS a zaručuje, že celní odbavení bude vyřizovat osvědčený zástupce, zatímco dovozce spolupracuje pouze s UPS což šetří čas a zvyšuje efektivitu přepravy a celního odbavení. Služba UPS Broker of Choice poskytuje úplné sledování pohybu zásilky a umožňuje dovozcům snižovat poplatky a omezovat výskyt chyb, které mohou vzniknout při několika procesech celního odbavení.

Dovozci mají dvě možnosti:
Služba UPS Broker of Choice OnSite je určena pro zásilky, které zůstávají v držení UPS, dokud celní zástupce dovozce nedokončí celní odbavení. Poté UPS dokončí doručení zásilky.

Služba UPS Broker of Choice OffSite je určena pro zásilky přepravované „in-bond“ přímo do kontrolovaného (pod celní uzávěrou) skladu (dle instrukcí dovozce), kde dovozcův celní zástupce provede celní odbavení. Přeprava UPS je dokončena doručením zásilky do skladu.

Služba UPS Broker of Choice Vašemu zástupci poskytuje také přístup k dokumentaci zásilky na webových stránkách UPS Import Clearance Alert (www.ups.com/import).

Nejnovější informace o službě UPS Broker of Choice a příslušné poplatky najdete na internetových stránkách www.ups.com nebo kontaktujte Vašeho místního obchodního zástupce UPS, který Vám informace poskytne.

UPS FTZ Facilitator®

Tato služba umožňuje dovozcům a vývozcům využívat UPS k přepravě mezinárodních zásilek „in-bond“ do a z globální zóny volného obchodu (FTZ).

To umožňuje přepravu zboží do a ze zóny FTZ bez využití dalších přepravců. Možnost využití jediného přepravce umožňuje dovozcům a vývozcům zlepšit viditelnost a sledování zásilky a snížit pravděpodobnost chyb a náklady spojené s využitím více přepravců.

Proces je skutečně velmi jednoduchý. Dovozci mohou využívat službu UPS FTZ Facilitator pro přepravu zásilek, které budou doručeny pod celní uzávěrou do určené FTZ a vyhnou se tak celnímu odbavování. Na druhé straně vývozci mohou využívat služby UPS FTZ Facilitator k doručování zboží pod celní uzávěrou z FTZ do mezinárodních destinací. Tato služba Vám umožní vydat se s jistotou do světa, ať již dovážíte či vyvážíte.

Služba UPS FTZ Facilitator Vám, Vašemu zástupci a operátorovi FTZ umožňuje také přístup k přepravní dokumentaci na webových stránkách UPS Import Clearance Alert (www.ups.com/import).

Jak může UPS pomoci s přepravou zásilek označených jako Dangerous Goods (nebezpečné zboží)?

UPS může do schválených destinací převážet následující kategorie nebezpečného zboží letecky a pozemně. Většina zásilek s nebezpečným zbožím vyžaduje smlouvu s UPS. Navíc je vyžadován souhlas se systémem zasílání a UPS štítkem. Pro více informací o třídách a komoditách přijímaných spoplečností UPS a schválených zemích původu a cílových destinacích, prosím, navštivte ups.com.

search Nebezpečné zboží

Referenční Informace

Tento oddíl obsahuje následující informace:

• Možnosti fakturace
• Zakázané druhy zboží a omezení služeb
• Záruka vrácení peněz
• Odpovědnost
• Přepravní podmínky

Část A Základní Služby

5. REFERENČNÍ INFORMACE

Jaký způsob fakturace je možný?

Společnost UPS nabízí různé možnosti fakturace a umožňuje tak zákazníkovi vybrat si takový způsob, který mu nejvíce vyhovuje. Nejvhodnější způsob fakturace si můžete vybrat z následující tabulky.

search Možnosti fakturace

Obecné informace

Společnost UPS si vyhrazuje právo doručit za odpovídajících okolností zásilku pouze proti inkasu.

Doba platnosti faktury: Všechny faktury budou považovány za akceptované, pokud UPS neobdrží do 90 dnů od vystavení faktury písemnou žádost o úpravy faktury.

  
  
Informace o možnostech fakturace pro dané místo určení zásilky získáte u zákaznického servisu společnosti UPS na tel. čísle +420 233 003 300.

Zakázané druhy zboží a omezení služeb

Zakázané druhy zboží

Následující zboží je zakázáno přepravovat do všech zemí obsluhovaných společností UPS (s výjimkou zboží přepravovaného v rámci zvláštních kontraktů):

• Alkoholické nápoje
• Kožešiny
• Nebezpečné zboží/nebezpečné materiály (podle předpisů organizací
   IATA a ADR)
• Osobní majetek (s vyjímkou vybraných zemí, kdy je dodání uskutečněno
   pomocí mail box center).
• Peníze, obchodovatelné cenné papíry a předplacené karty
• Pornografické materiály
• Předměty mimořádné hodnoty (např. umělecká díla, starožitnosti,
   drahokamy, zlato a stříbro)
• Rostliny
• Ruční palné zbraně
• Semena
• Slonovina a produkty z ní
• Šperky a hodinky (vyjma bižuterie a běžných hodinek), jejichž hodnota
   přesahuje 500,- USD nebo ekvivalent této částky v místní měně za balík¹
• Tabák a tabákové výrobky
• Zavazadla bez doprovodu
• Zboží podléhající zkáze
• Zvířecí kůže (volně žijících zvířat)
• Živá zvířata

Všeobecně řečeno, osobní majetek zahrnuje předměty vlastněné odesilatelem, které jsou určeny pro jeho osobní potřebu a které odesilatel vlastnil minimálně 6 měsíců. Přesná definice osobního majetku (která se řídí příslušnými celními předpisy) je v každé zemi odlišná. Pro získání více informací prosím kontaktujte UPS zákaznický servis.

Zavazadlem bez doprovodu se myslí kufry, tašky, batohy, aktovky a další podobné předměty, bez ohledu na jejich obsah (s tím, že mohou být přepravovány prázdné, nezamčené a řádně zabalené podle instrukcí společnosti UPS).

Rovněž je zakázáno: zboží přepravované podle ATA karnetu a veškeré dočasně vyvážené nebo dovážené zboží; zboží přepravované podle FCR, FCT a CAD (platba proti dokumentům); zásilky s přirozenou vadou, které by ze své povahy mohly znečistit, znehodnotit nebo poškodit osoby, zboží nebo zařízení; zboží, jehož přepravu zakazují zákony země původu, tranzitní země nebo země určení (např. slonovina a výrobky z ní); zboží podléhající spotřební dani (např. lihoviny) nebo zboží, které potřebuje zvláštní zařízení, bezpečnostní opatření nebo povolení. Podle platných právních předpisů lze určité zboží přepravovat pouze za stanovených podmínek a určité zboží je vyloučeno z letecké přepravy (např. tekutiny ve skleněných nádobách).

Přeprava zakázaného zboží na základě smlouvy se společností UPS

Některé položky, které jsou uvedeny na seznamu zakázaného zboží, mohou být společností UPS přijaty na základě smluvní dohody s přepravci, kteří mají pravidelný objem a splňují veškeré platné předpisy.

Společnost UPS zavedla Program mezinárodních speciálních komodit (ISC), který zákazníkům umožňuje přepravovat zakázané zboží (např. položky, které vyžadují další administrativní práce či inspekční kontroly nebo zboží podléhající zkáze) do konkrétních destinací.

Tyto následující komodity mohou spadat do ISC programu:
- Alkoholické nápoje
- Biologické látky, kategorie B, osvobozeno od lidských a
  zvířecích vzorků
- Rostliny
- Zboží podléhající zkáze (ryby a maso)
- Semena
- Tabák
- Speciální vyjímky

Ne veškeré komodity však mohou být zaslány do všech zemí.

Tento program vyžaduje podepsanou speciální smlouvu. Více informací získáte na telefonní lince +420 233 003 300 nebo kontaktujte Vašeho UPS obchodního zástupce.

Zakázané druhy zboží a omezení služeb

Alkoholické nápoje

Společnost UPS nabízí program přepravy alkoholu, který umožňuje zákazníkům posílat alkoholické nápoje obsahující méně než 70% alkoholu v některých zemích a mezi nimi. Smlouva je nezbytná pro odesilatele v alkoholovém průmyslu. Zákazníci, kteří nejsou v odvětví alkoholu, mohou doručit dárky v rámci EU bez smlouvy.

V rámci EU mohou být alkoholické nápoje přepravovány buď se zaplacenou spotřební daní nebo s osvobozením od daně. Musí však mít obsah alkoholu nižší než 70% a musí být v nádobách o objemu 5 litrů nebo méně.

Společnost UPS nabízí vnitrostátní přepravu alkoholu, který splňuje výše uvedené podmínky, v následujících zemích nebo oblastech: Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie. Do zahraničí lze alkohol zasílat mezi členskými státy EU s výjimkou Finska a Švédska. Vyloučeny jsou země, které nenáleží do celního území EU nebo společného systému daně z přidané hodnoty (VAT). Alkoholické nápoje podmíněně osvobozené od spotřební daně se nesmějí přepravovat z nebo na území Lotyšska nebo Malty.

Zásilky obsahující alkoholické nápoje musí být na přepravním štítku, nákladním listu nebo další přepravní dokumentaci zřetelně označeny jako „alkoholické nápoje“. Alkoholické nápoje by neměly být zasílány ve společné zásilce s nealkoholickými výrobky. Kromě toho musí být balíky obsahující alkoholické nápoje fyzicky odděleny od ostatních balíků určených k vyzvednutí společností UPS.

Společnost UPS doručuje alkoholické nápoje pouze dospělým osobám. Proto při zasílání alkoholu na domovní adresu musíte zvolit možnost „Adult Signature Required“ (Podpis dospělého nutný) (viz str. 36 tohoto průvodce).

Výrobky jako alkohol podléhají režimu spotřební daně ve všech členských zemích EU. Proto musí být u všech mezinárodních a některých vnitrostátních zásilek přiložena příslušná dokumentace nebo daňové značení. Upozorňujeme, že společnost UPS nepožádá automaticky o podpis příjemce na dokumentech týkající se spotřební daně a tyto dokumenty nevrací automaticky odesílateli.

Podrobné informace týkající se režimu spotřební daně vydala Evropská komise a jsou k dispozici na Internetu². Můžete se také obrátit na svého obchodního zástupce, další informace naleznete také v průvodci UPS Alcohol Shipping Guide.

Obecné povinnosti

Za dodržení platných právních předpisů a zákonů každé země odpovídá odesilatel. Zásilky podléhají prohlídce a možnému zdržení u celních nebo jiných úředních orgánů.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo pozastavit přepravu jakéhokoliv balíku, na němž nejsou vyznačeny kontaktní údaje odesilatele a příjemce, a zboží, které podle našeho názoru není možné přepravovat nebo které není odpovídajícím způsobem popsáno, klasifikováno nebo zabaleno a označeno způsobem vhodným k přepravě a není doprovázeno potřebnou dokumentací.

Nepřepravíme žádné zboží, jehož přeprava je zakázána federálními, státními nebo místními zákony nebo předpisy platnými v zemi původu nebo v zemi určení nebo které by mohlo porušit příslušné vývozní, dovozní nebo jiné právní předpisy; nebo zboží, jež by mohlo ohrozit bezpečnost našich zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů nebo dopravních prostředků nebo by mohlo podle našeho názoru znečistit, poskvrnit nebo jinak poškodit jiné zboží nebo zařízení, či zboží nebo zařízení, jež se z obchodních nebo provozních důvodů nehodí k přepravě.

Nebezpečné zboží

UPS se řídí předpisy platnými pro leteckou dopravu, stanovenými Mezinárodní organizací pro leteckou dopravu (IATA), a pro silniční dopravu, stanovenými Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), a nepřijímá do svého vnitrostátního ani mezinárodního systému nebezpečné zboží. Silniční doprava se řídí rovněž vnitrostátními předpisy.

Společnosti, které přepravují nebezpečné zboží bez odpovídajícího označení, dokumentace a obalu, se vystavují nebezpečí značně vysoké pokuty a jiného právního postihu.

Při přepravě zásilek prostřednictvím společnosti UPS je rovněž důležité mít na paměti tyto zásady:

1 Při opětovném použití obalů a krabic zajistěte odstranění všech starých štítků. Jakékoliv označení balíku štítkem Nebezpečné zboží způsobí, že zásilka bude zadržena a prohledána a zpozdí se její doručení, což bude na újmu Vám i Vašemu zákazníkovi.

2 Pokud přepravujete zboží, které sice není nebezpečným zbožím, ale které lze s nebezpečným zbožím zaměnit, ať již vzhledem k nezvyklému názvu, vzhledu apod., je vhodné zřetelně vyznačit v přepravní dokumentaci, že zboží „není klasifikováno jako nebezpečné zboží“. Tím zajistíte, že se zásilka zbytečně nezdrží. Jakékoliv nepravdivé prohlášení může mít za následek udělení vysoké pokuty odesilateli.

Omezení služeb

UPS nedoručuje zásilky P.O.Boxů a ani je z P.O.Boxů nevyzvedává.

Nejvyšší hodnota nebo deklarovaná hodnota jednoho balíku je 50.000 USD nebo ekvivalent této částky v místní měně. Nejvyšší hodnota nebo deklarovaná hodnota za paletu u zásilek poslaných službou Worldwide Express Freight je 100,000 USD nebo ekvivalent této částky v místní měně.

Nejvyšší hodnota nebo deklarovaná hodnota jednoho balíku se šperky a hodinkami (vyjma bižuterie a běžných hodinek¹) je 500 USD nebo ekvivalent této částky v místní měně.

Služba COD je poskytována v rámci České republiky, EU, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Maximální částka, kterou lze vybrat v rámci služby COD u šekových transakcí, je 50.000 USD nebo ekvivalentní částka v místní měně na každý balík. Pro palety služba COD není k dispozici.

Maximální výše hotovosti, kterou může UPS přijmout od jednoho příjemce na jednoho odesilatele, je 5.000 USD nebo ekvivalentní částka v místní měně na den (ve Francii maximálně 750 EUR a v Itálii méně než 1,000 EUR ).

Maximální hodnota a deklarovaná hodnota jednoho balíku u služby Domestic UPS 1 Attempt Return Plus je 999 USD a u služby Domestic UPS 3 Attempts Returns Plus 50,000 USD nebo ekvivalent této hodnoty v místní měně. Maximální hodnota a deklarovaná hodnota jednoho balíku, který je určen prodejcům třetích stran, nebo směřuje do lokality UPS Access Point, je 1,000 USD nebo ekvivalent této hodnoty v místní měně.

Maximální hodnota a deklarovaná hodnota jednoho balíku, jež je doručován maloobchodům jako třetím stranám nebo je zanechán v lokalitě UPS Access Point, je 1,000 USD nebo její ekvivalent v místní měně.

Maximální hodnota a deklarovaná hodnota jednoho balíku, jež je doručován mezinárodní službou UPS 1 Attempt Returns Plus nebo mezinárodní službou UPS 3 Attempts Returns Plus je 50,000 USD. Pokud je skutečná či deklarovaná hodnota u každé takové zásilky vyšší než 999 USD, musí odesílatel zajistit dodání vygenerovaného a podepsaného přehledu o zásilce vysoké hodnoty, který je podepsaný řidičem společnosti UPS při nabídnutí zásilky k její přepravě společnosti UPS.

 
 
Pokud nebude tento přehled o zásilce vysoké hodnoty opatřen a podepsán, bude maximální hodnota či deklarovaná hodnota každé takovéto zásilky omezena na 999 USD. 

Pro informaci o ekvivalentu dané částky v místní měně kontaktujte UPS zákaznický servis na tel. čísle +420 233 003 300.

Mezní hmotnosti a rozměry

Společnost UPS stanovila specifické hmotnostní a rozměrové limity pro balíky, které pomocí služeb UPS přepravujete. Omezení uvedená níže platí pouze pro jednotlivé balíky. Neexistuje žádný limit na celkovou hmotnost zásilky nebo celkový počet balíků v zásilce.

Maximální hmotnost (vlastní hmotnost) jednoho balíku je 70 kg².

Maximální délka balíku je 274 cm.

Maximální rozměr jednoho balíku činí 419 cm společně pro součet jeho délky a obvodu.

Balíky o hmotnosti vyšší než 25 kg musí být označeny speciálním štítkem pro těžké balíky.

Balíky o velkém objemu a nízké hmotnosti mohou mít objemovou hmotnost vyšší než skutečnou hmotnost. V takovém případě bude společnost UPS účtovat sazbu podle objemové hmotnosti.

Za přepravu balíků vyžadujících zvláštní manipulaci může být účtován dodatečný manipulační poplatek.

U balíků, které přesahují určitá rozměrová omezení, avšak nepřekračují maximální velikost balíku pro přepravu společností UPS, může být účtován příplatek za velký balík.

Balíky, které překračují hmotnostní i rozměrová omezení UPS, nebudou přijaty k přepravě. Pokud je takový balík odhalen v systému malých balíků UPS, bude účtován příplatek za přesažení maximálních limitů.

Záruka vrácení peněz UPS

Záruka vrácení peněz

Pro určité služby a vybraná místa určení nabízí společnost UPS bezplatnou záruku vrácení peněz na poplatky za přepravu. Chcete-li zjistit, zda se tato záruka vztahuje na Vaši zásilku, zvolte možnost „Vypočítat čas a
náklady“ na webových stránkách www.ups.com
a zadejte údaje o zásilce. Tuto informaci si také můžete vyžádat od UPS zákaznického servisu na tel. čísle +420 233 003 300.
Pokud je poskytnuta záruka vrácení peněz a UPS nedoručí zásilku během stanovené lhůty, na požádání Vám (anebo jiné osobě, která zaplatila přepravné) vrátíme nebo připíšeme k dobru poplatky za přepravu (nebo jejich poměrnou část v případě, že příslušná lhůta pro doručení nebyla dodržena pouze u některých balíků v zásilce) po odečtení DPH, cla, daní či poplatků, a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a) přepravní dokumentace (včetně štítků) byla správně vyplněna a daný balík byl opatřen papírovými štítky poskytnutými programem UPS Online Shipping Solutions nebo jinak v souladu s „Průvodcem balení UPS“;

b) veškerá další dokumentace vyžadovaná v zemi původu nebo v zemi určení nebo v jakékoliv tranzitní zemi byla řádně a přesně vyplněna a přiložena k balíku;

c) balík byl v příslušných případech označen směrovacím štítkem pro doručení v sobotu (pro místa určení, kde je tato služba k dispozici);

d) zásilka byla předána společnosti UPS do nejzažší stanovené doby vyzvednutí, u které společnost UPS zaručuje doručení;

e) reklamace byla předložena UPS písemně nebo telefonicky do 15 kalendářních dnů od stanoveného data doručení a bylo sděleno jméno a adresa příjemce, datum odeslání, hmotnost balíku a sledovací číslo UPS;

f) zásilka nesmí vyžadovat žádnou zvláštní manipulaci, nesmí se na ni vztahovat příplatek za nadrozměrnou paletu, a nesmí též obsahovat žádný velký balík, jak je popsáno v oddíle Další služby a poplatky tohoto Průvodce.

  
  
Záruka se nevztahuje na situaci, kdy bylo pozdní doručení způsobeno nedodržením povinností a podmínek stanovených v odstavci 3.1 našich Zasilatelských podmínek, událostmi, které jsou mimo naši kontrolu (viz odstavec 6 našich Zasilatelských podmínek), pozastavením přepravy či vrácením balíku v souladu s odstavcem 3.3 našich Zasilatelských podmínek anebo uplatněním jakéhokoliv zástavního práva společnosti UPS v souladu s našimi Zasilatelskými podmínkami.

Aby se předešlo pochybnostem, odpovědnost společnosti UPS v rámci záruky vrácení peněz je omezena na výše uvedené a záruka jinak nezakládá žádný závazek nebo prohlášení, že zásilka dorazí v určitou dobu.

Odpovědnost

Odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zpoždění

Následující text představuje informativní přehled týkající se určitých relevantních ustanovení Zasílatelských podmínek UPS. Plné znění podmínek je uvedeno na stranách 53-54 a je rozhodující v případě rozporu s tímto přehledem.

Mezinárodní přeprava: tam, kde se jedná o mezinárodní přepravu, se mohou použít mezinárodní úmluvy: zejména Varšavská nebo Montrealská úmluva v případě letecké přepravy a Úmluva CMR v případě silniční přepravy. Národní právní předpisy některých zemí mohou také rozšířit pravidla těchto úmluv na čistě vnitrostátní přepravu.

Tam, kde se aplikují pravidla Varšavské úmluvy, Montrealské úmluvy a Úmluvy CMR, mají tato pravidla přednost a ve většině případů omezí naši odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zpoždění zásilky.

– Limit Varšavské a Montrealské úmluvy je obvykle 19 Zvláštních práv
   čerpání¹ (SDR-Special Drawing Rights) na kilogram dotčeného zboží.

– Limit Úmluvy CMR je 8,33 SDR na kilogram (avšak s omezením do výše
   přepravného v případě zpoždění).

Další přeprava: tam, kde se neaplikují normy Úmluv, zaplatíme pouze náhradu za ztrátu, poškození nebo zpoždění balíku zapříčiněnou naší nedbalostí a pouze do maximální výše:

– 2.386,- CZK za zásilku, nebo

– pokud je vyšší, 8,33 SDR na kilogram dotčeného zboží,

  s výhradou (ve všech případech) prokázání ztráty.

Můžete získat výhodu vyššího limitu odpovědnosti tím, že uvedete vyšší hodnotu balíku v přepravní dokumentaci UPS a zaplatíte odpovídající dodatečný poplatek. Pokud uvedete vyšší hodnotu balíku a zaplatíte odpovídající poplatek, pak bude odpovědnost UPS limitována prokázanou škodou nepřesahující takto deklarovanou sumu (viz „Další služby“ na straně 36).

Hodnota předmětného zboží v žádném případě nesmí přesáhnout hodnotu 50.000 USD (500 USD v případě šperků nebo hodinek kromě bižuterie či běžných hodinek) nebo její ekvivalent v místní měně za balík v zásilce pro přepravu malých balíků. U paletových zásilek, poslaných službou Worldwide Express Freight nesmí být hodnota vyšší než 100,000 USD nebo ekvivalent této částky v místní měně, jelikož UPS nenabízí přepravu zboží ve vyšší hodnotě než jsou uvedené částky.

Kromě případů, kdy se aplikují normy Úmluv nebo jiných kogentních právních norem, a které vyžadují něco jiného, nebudeme platit náhradu čistě ekonomických ztrát (jako je ztráta zisku, ztráta obchodních příležitostí nebo ztráta výnosu způsobená ztrátou využitelnosti), ani pokud byla deklarována hodnota za přepravu ve vztahu k dané zásilce. Nebudeme též odpovědni za škodu nebo ztrátu jakéhokoliv obalu, či paletových lyžin.

  
  
Jakýkoliv nárok proti UPS musí být vůči nám uplatněn písemně co možná nejdříve a též v určité lhůtě stanovené v našich Zasilatelských podmínkách. Za určitých okolností mohou normy Úmluv, pokud se aplikují, dovolit uplatnění nároků směřujících proti UPS mimo tyto lhůty.

Kromě toho jakékoliv soudní řízení týkající se zásilky musí být zahájeno a nám oznámeno ve lhůtě osmi měsíců po doručení nebo (v případě nedoručení) po datu, kdy k doručení mělo dojít. Pokud se aplikuje Varšavská úmluva, Montrealská úmluva nebo Úmluva CMR, lhůty pro zahájení soudních řízení jsou delší: ve zkratce: 2 roky v případě Varšavské a Montrealské úmluvy a 1 rok (3 roky, pokud jde o úmyslné nesprávné počínání na straně UPS) v případě Úmluvy CMR.

Zasilatelské podmínky UPS

Tato verze je aktuální k datu vydání tohoto Průvodce. Nejnovější verzi, v níž vždy najdete platné informace pro nové zásilky, naleznete na adrese www.ups.com nebo ji lze vyžádat u pobočky UPS.

1. Všeobecná ustanovení
A) Na základě těchto zasilatelských podmínek (dále jen „Podmínky“) UPS přepravuje balíky, dokumenty a obálky (dále jen „balíky“). Tyto Podmínky jsou doplněny v příslušném aktuálním průvodci službami UPS (dále jen „Průvodce“). Průvodce obsahuje důležité podrobnosti o službách UPS, se kterými by se měl příkazce seznámit a které tvoří součást dohody mezi UPS a příkazcem.

B) Pojem „UPS“ bude znamenat a smlouva o přepravě bude příkazcem uzavřena s poskytovatelem služeb, kterým je společnost UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem Praha 6 – Ruzyně, K letišti 57/1049, IČ: 25684094. Tato společnost bude také (prvním) dopravcem zboží pro účely Úmluv zmiňovaných v odstavci C.

C) Jestliže letecká přeprava zahrnuje konečné místo určení nebo zastávku v jiné zemi, než je země původu, může se použít Varšavská úmluva. Varšavská úmluva upravuje a ve většině případů omezuje odpovědnost dopravce za ztrátu, poškození nebo zpoždění nákladu. (Pro účely těchto Podmínek „Varšavská úmluva“ znamená (i.) Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsanou dne 12. října 1929 ve Varšavě, nebo (ii.) tuto úmluvu doplněnou nebo pozměněnou jakýmkoli protokolem nebo doplňující úmluvou, nebo (iii.) Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsanou dne 28. května 1999 v Montrealu, a to podle toho, která z nich bude použitelná.) Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, může silniční přeprava podléhat ustanovením Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, podepsané dne 19. května 1956 v Ženevě (dále jen „Úmluva CMR“)

D) Zásilka se může přepravovat cestou libovolných mezilehlých zastávek, které UPS považuje za vhodné. UPS si může za účelem poskytování služeb a plnění smluv najmout subdodavatele, a to vlastním jménem nebo jménem svých zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, z nichž každý bude požívat výhod těchto Podmínek.

E) V těchto Podmínkách „průvodka“ znamená jednotlivou průvodku/nákladní list UPS nebo všechny záznamy zapsané pod stejné datum, adresu a úroveň služby v záznamu o vyzvednutí zásilky. Všechny balíky zahrnuté do jednotlivé průvodky se budou považovat za jednu zásilku.

2. Rozsah služeb
Pokud nejsou dohodnuty zvláštní služby, budou služby poskytované UPS omezeny na vyzvednutí, přepravu, případně i celní odbavení a doručení zásilky, a to za podmínek stanovených těmito Podmínkami. Příkazce je srozuměn s tím, že zásilka bude spojena se zásilkami ostatních příkazců pro přepravu a že UPS nemusí monitorovat příchozí a odchozí pohyby jednotlivých zásilek ve všech obslužných centrech.

UPS není běžným přepravcem a vyhrazuje si právo v rámci vlastního absolutního uvážení odmítnout přepravu jakéhokoliv balíku nabídnutého k přepravě.

3. Podmínky přepravy
Tento článek stanoví různá omezení a podmínky, které se vztahují na přepravu balíků ze strany UPS. Rovněž popisuje jaké jsou následky v případě, když příkazce předá k přepravě balíky, které nesplňují tyto požadavky.

3.1 Omezení a podmínky poskytování služeb

Balíky musí odpovídat omezením stanoveným v následujících odstavcích (i) až (iv) níže:

(i) Balík nesmí vážit více než 31,5 kg (nebo 70 liber) nebo 70 kg (nebo 150 liber) (podle země, kde byla zásilka předána UPS k přepravě, a země určení zásilky, jak je stanoveno v Průvodci) ani přesahovat 274 cm (nebo 108 palců) na délku nebo celkově 419 cm (nebo 165 palců) v kombinaci délky a šířky.

(ii) Hodnota jakéhokoliv balíku nesmí přesáhnout ekvivalent 50.000 USD v místní měně. Kromě toho nesmí hodnota jakýchkoliv šperků a hodinek v balíku, odlišných od bižuterie nebo hodinek z bižuterie, přesáhnout ekvivalent 500 USD v místní měně.

(iii) Balíky nesmí obsahovat žádné zakázané zboží vyjmenované v Průvodci včetně (avšak nejenom) předmětů mimořádné hodnoty (například umělecká díla, starožitnosti, drahokamy, známky, unikátní předměty, zlato nebo stříbro), peněz nebo obchodovatelných finančních instrumentů (například šeky, směnky, dluhopisy, vkladní knížky, předplacené kreditní karty, akcie nebo jiné cenné papíry), střelných zbraní nebo nebezpečného zboží.

(iv) Balíky nesmí obsahovat zboží, které je způsobilé ohrozit lidský nebo zvířecí život nebo jakýkoli dopravní prostředek, nebo jinak poskvrnit nebo poškodit jiné zboží, které je přepravováno UPS, nebo jehož přeprava, dovoz nebo vývoz je zakázán příslušnými právními předpisy.

Příkazce odpovídá za správnost a úplnost údajů vyplněných v průvodci, jakož i za to, že všechny balíky obsahují příslušné kontaktní údaje příkazce a příjemce balíku a že jsou zabaleny, označeny a oštítkovány, jejich obsah je popsán a klasifikován, a že jsou doprovázeny takovou dokumentací (v každém jednotlivém případě), a to vše tak, jak je nezbytné pro to, aby byly vhodné pro přepravu a aby vyhovovaly požadavkům stanoveným v Průvodci a příslušných právních předpisech. Pokud nebude odlišná úroveň služby jasně zvolena v průvodce nebo v další příslušné přepravní dokumentaci UPS, přeprava bude provedena Expresní službou (tam, kde je to možné vzhledem ke zvolenému místu určení zásilky) a všechny příslušné poplatky budou vypočítány odpovídajícím způsobem.

Příkazce zaručuje, že všechny balíky předané k přepravě podle těchto Podmínek odpovídají omezením v odstavcích (i) až (iv) výše a byly připraveny v bezpečných prostorách příkazcem (v případě jednotlivého příkazce) nebo jeho spolehlivými zaměstnanci nebo (pokud zásilku nepředává příkazce) stranou předávající zásilku UPS a byly chráněny proti neoprávněným zásahům během jejich přípravy, skladování a přepravy k UPS. UPS spoléhá na tuto záruku při přijetí jakéhokoli balíku k přepravě podle těchto Podmínek. Jakékoli jiné balíky jsou z přepravy vyloučeny.

3.2 Zboží podléhající zkáze a zboží citlivé na kolísání teploty bude přepraveno na vlastní odpovědnost příkazce. UPS neposkytuje žádné speciální zacházení s těmito balíky.

  
3.3 Odmítnutí a pozastavení přepravy

(i) Jestliže UPS shledá, že jakýkoliv balík nesplňuje jakékoliv z výše stanovených omezení a podmínek nebo že hodnota uvedená v průvodce COD přesahuje limity stanovené v článku 8, může UPS přepravu příslušného balíku (nebo jakékoliv zásilky, která je jeho součástí) odmítnout a pokud přeprava již započala, může UPS pozastavit přepravu a zadržet balík nebo zásilku na řád příkazce.

(ii) UPS může rovněž pozastavit přepravu, jestliže nemůže doručit zásilku příjemci, jestliže příjemce odmítá přijmout zásilku, jestliže není schopna doručit zásilku z důvodu uvedení nesprávné adresy (po využití veškerých přiměřených prostředků pro vyhledání správné adresy), nebo pokud zjistí, že správná adresa se nachází v jiné zemi, než je uvedeno na balíku nebo v průvodci, nebo jestliže při doručení nemůže od příjemce vyinkasovat splatné částky.

(iii) pokud je UPS oprávněna přerušit přepravu balíku nebo zásilky, je rovněž podle vlastního uvážení oprávněna vrátit zásilku nebo balík příkazci.

3.4 V případě, že (i) zásilka nesplňuje jakékoliv omezení nebo podmínku stanovenou v odstavci 3.1 výše, (ii) dojde k odmítnutí nebo pozastavení přepravy nebo k vrácení zásilky (nebo její části) ze strany UPS v souladu s tímto odstavcem 3 nebo (iii) příkazce poruší tyto podmínky, je příkazce povinen uhradit UPS jakékoliv přiměřené náklady a výdaje vynaložené UPS (včetně nákladů na skladování), nahradit jakoukoliv újmu vzniklou UPS, uhradit daně a celní poplatky, k jejichž úhradě by byla UPS povinna, a zbavit UPS odpovědnosti za jakékoliv jiné nároky vznesené vůči UPS v souvislosti s výše uvedeným. V případě vrácení zásilky (nebo její části) příkazce rovněž odpovídá za zaplacení všech příslušných poplatků vypočítaných v souladu s příslušnými obchodními sazbami UPS.

3.5 Jestliže příkazce předá UPS bez jejího výslovného písemného souhlasu balík, který neodpovídá kterémukoli omezení a podmínkám uvedeným v odstavci 3.1 výše, UPS neuhradí žádnou jakkoli vzniklou ztrátu, kterou by příkazce mohl utrpět v souvislosti s přepravou takového balíku ze strany UPS (bez ohledu na skutečnost, zda ztráta vznikla v důsledku nebo s přispěním uvedeného nesouladu a bez ohledu na nedbalost, vyjma úmyslného jednání, UPS či nedbalost, včetně úmyslného jednání, jejích zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců), a pokud UPS pozastaví přepravu z důvodů dovolených těmito Podmínkami, příkazce nemá právo na vrácení žádného přepravného, které zaplatil. UPS je oprávněna uplatnit své nároky ve vztahu k uvedenému nesouladu.

3.6 V případě pozastavení přepravy balíku nebo zásilky v souladu s těmito ustanoveními, a nemůže‑li UPS v přiměřené lhůtě obdržet pokyn příkazce týkající se nakládání s balíkem nebo zásilkou nebo identifikovat příkazce nebo jakoukoliv jinou osobu s právem na zboží (po otevření balíku v případě, kdy je to nezbytné), bude mít UPS právo balík nebo zásilku zničit nebo prodat dle svého vlastního uvážení. Z výnosů takového prodeje budou nejprve uhrazeny jakékoli poplatky, náklady nebo výdaje (včetně úroků) dlužné v souvislosti s balíkem nebo zásilkou, nebo jiné částky dlužné příslušným příkazcem. Zůstatek bude vyplacen na řad příkazce.

3.7 Pokud to právní řád nezakazuje, UPS si vyhrazuje právo kdykoli otevřít a zkontrolovat nebo prověřit za pomoci rentgenového záření jakýkoliv balík svěřený jí k přepravě, avšak nezavazuje se k tomu.

4. Celní odbavení
Pokud balík vyžaduje celní odbavení, je příkazce povinen poskytnout UPS k tomuto účelu úplnou a přesnou dokumentaci, nebo zajistit, že tuto dokumentaci poskytne UPS příjemce. Pokud UPS neobdrží jiné pokyny, bude při celním odbavení jednat na náklady a riziko příkazce nebo příjemce v jejich zastoupení.

Pokud je místo odeslání a místo určení zásilky na stejném celním území, provede UPS celní odbavení pouze na základě výslovného pokynu. Příkazce rovněž souhlasí s tím, že v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy může být UPS považována za příjemce balíku nebo zásilky, avšak pouze pro účely jmenování celním deklarantem, jenž provede celní odbavení.

5. Platba
5.1 Poplatky za přepravu a další služby jsou vymezeny v Průvodci a pokud nejsou zaplaceny před odesláním, musí být všechny poplatky zaplaceny do 7 dnů od obdržení faktury nebo v takové jiné lhůtě, na níž se příkazce písemně dohodl s UPS. UPS může ověřit aktuální a/nebo objemovou hmotnost balíků, a pokud je tato větší než deklarovaná hmotnost, na této bázi fakturovat. Pokud není prokázáno něco jiného, má se pro tyto účely za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po datu vystavení faktury.

5.2 Pokud a) UPS má zaplatit jakékoli daně, cla nebo poplatky za příkazce, příjemce nebo jakoukoli třetí osobu, b) z vybraného způsobu fakturace/platby vyplývá, že příjemce nebo třetí osoba mají platit jakékoliv poplatky, nebo c) pokud povinnost UPS uhradit jakékoli daně, cla, pokuty, poplatky nebo povinnost poskytnout jiné plnění vznikne v důsledku rozhodnutí orgánu státní správy (bez ohledu na to zda oprávněného či nikoliv) nebo na základě jiného důvodu na straně příkazce, příjemce nebo třetí osoby (včetně nesplnění povinnosti příkazce nebo příjemce poskytnout řádné informace, dokumenty, povolení nebo licence vyžadované v souvislosti s přepravou), je příkazce povinen uhradit tyto částky UPS společně a nerozdílně spolu s příjemcem a případnými dotčenými třetími osobami.

V případech, kdy z vybraného způsobu fakturace/platby bude vyplývat, že platba má být nejprve účtována příjemci či třetí osobě, UPS (bez ohledu na smluvní odpovědnost příkazce za platbu) uplatní nárok na zaplacení předmětné částky nejprve vůči příjemci a/nebo vůči třetí osobě. Pokud žádná z těchto osob předmětnou částku UPS okamžitě neuhradí v plné výši, je příkazce povinen zaplatit UPS příslušnou částku na první písemnou výzvu UPS. V jakýchkoli dalších případech se příkazce zavazuje uhradit předmětné částky UPS na první výzvu. UPS není povinna příslušné částky od příjemce ani třetí osoby vymáhat odděleně. V případě pochybností nese příkazce důkazní břemeno, že příslušné částky byly řádně uhrazeny.

5.3 K jakékoli částce splatné ve prospěch UPS, která je po lhůtě splatnosti, budou účtovány úroky z prodlení ve výši o 2 % vyšší, než jsou mezibankovní úvěrové sazby aplikovatelné v den splatnosti v zemi, kde byl balík předán UPS k přepravě, a to od data splatnosti do data, kdy UPS obdrží platbu, bez ohledu na to, zda před nebo po vydání soudního rozhodnutí. Navíc si UPS vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek za pozdní platbu až do maximální výše odpovídající hodnotě 40 GBP na fakturu.

5.4 Pokud jakákoli částka není zaplacena příkazcem, příjemcem nebo jinou stranou podle těchto Podmínek, UPS může zadržet jakýkoliv přepravovaný balík, dokud neobdrží celou platbu, nebo může takový balík prodat a použít výnosů z prodeje k uspokojení své pohledávky v souladu s příslušnými místními právními předpisy. Případný nedoplatek zůstane i nadále splatný.

5.5 Poplatky za přepravu UPS uvedené v Průvodci platí pouze pro přepravu balíků, jejichž hodnota v místní měně nepřevyšuje ekvivalent 50.000 amerických dolarů (nebo jinou hodnotu, která se má v příslušném případě uplatnit, je‑li tato hodnota nižší). V případě, že UPS zjistí, že přepravovalo balík bez výslovného písemného souhlasu UPS převyšující tuto hodnotu, bude účtován dodatečný poplatek za přepravu v ekvivalentní částce 5 % z hodnoty balíku převyšující 50.000 amerických dolarů, a to navíc k ostatním poplatkům a sankčním prostředkům, které lze nárokovat podle těchto Podmínek.

6. Přerušení služeb
Pokud UPS nemůže začít nebo pokračovat s přepravou příkazcova balíku z důvodů, které jsou mimo její kontrolu, UPS tím neporuší smlouvu mezi UPS a příkazcem, avšak učiní všechny kroky, které lze za daných podmínek rozumně požadovat, aby přepravu zahájila nebo v ní pokračovala. Mezi události mimo kontrolu UPS patří například narušení vzdušných nebo pozemních přepravních sítí v důsledku nepříznivého počasí, požáru, povodně, války, povstání, občanských nepokojů, kroků učiněných vládou nebo jinými úřady (zahrnujícími, mimo jiné, celní úřady) a pracovní spory nebo závazky, které mají vliv na UPS nebo na některou jinou stranu.

7. Záruka vrácení peněz
Pro určité služby a místa určení UPS nabízí záruku vrácení peněz ohledně přepravních poplatků. Podrobnosti o podmínkách záruky a jejího uplatnění, časy doručení a doba, kdy lze zásilku nejpozději vyzvednout, jsou pro jednotlivé služby a země určení uvedeny v Průvodci a na internetových stránkách UPS (www.ups.com), vždy ve znění platném v okamžiku převzetí zboží k přepravě, a nebo mohou být rovněž potvrzeny na zákaznické lince UPS. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, je odpovědnost UPS na základě záruky vrácení peněz omezena výše stanoveným a tato záruka nezakládá žádný závazek nebo prohlášení UPS, že zásilka dorazí v určitou dobu.

8. Dobírka (C.O.D.)
Pro určitá místa doručení, o nichž je možné se informovat na zákaznické lince UPS, nabízí UPS službu dobírka, a to za příplatek k ceně přepravy stanovený v Průvodci. Pokud příkazce využije této služby, pak za podmínek stanovených níže (včetně podmínek vztahujících se na přepočet měn) UPS vyinkasuje jménem příkazce částku uvedenou na průvodce.

Částky na dobírku musí být uvedeny na průvodce v EUR a jinak v měně země určení. Pokud jsou jakékoli částky na dobírku uvedené v průvodce a vybrané od příjemce a/nebo zaplacené příkazci v různých měnách, přepočet (přepočty) bude(ou) učiněn(y) podle směnného kurzu nebo kurzů určených UPS, v rámci obvyklých pravidel.

UPS nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s přepočtem na určitou měnu.

8.1 Hotovost COD - Pokud je služba UPS pověřena na nákladním listu v souladu s příslušnými pokyny UPS, aby přijímala pouze hotovost, UPS vybírá pouze hotovost v měně země určení. Pokud probíhá platba v hotovosti, maximální částka, kterou lze v této podobě inkasovat v zastoupení odesílatele, je ekvivalent 5 000 USD v místní měně na příjemce na den. Bez ohledu na předchozí pravidlo nesmí částka přijímatelná v hotovosti jménem odesílatele od příjemců v následujících zemích pro zásilky COD překročit příslušné částky na příjemce na den: Belgie: 3 000 EUR; Španělsko: 2,499 EUR; Řecko: 500 EUR; Portugalsko: 1 000 EUR; Itálie: 2 999 EUR; Francie: 1 000 EUR; Rumunsko: 10 000 RON pro jednotlivce, 5 000 pro právnické osoby; Švédsko: 3 000 SEK, Polsko: 15 000 PLN. Pokud odesílatel specifikuje částku COD, která překračuje tyto limity, společnost UPS bude automaticky oprávněna přijímat šeky na celou nebo na část této částky. V určitých zemích se mohou čas od času uplatňovat další omezení; podrobnosti o těchto omezeních budou uvedeny buď v příručkách nebo na webové stránce UPS (www.ups.com).

8.2 Šeková zásilka na dobírku – pokud průvodka evidentně (a v souladu s příslušnými směrnicemi UPS) neobsahuje pokyn, aby UPS přijímala pouze hotovost, UPS může přijmout platbu buď v hotovosti (v souladu s omezeními stanovenými v odstavci 8.1) nebo v jakékoliv formě šeku vystaveného na příkazce a platného v zemi určení zásilky. Jestliže UPS přijme šek, nesmí maximální hodnota, kterou lze vybrat, přesáhnout ekvivalent 50.000 USD za jeden balík (nebo jinou hodnotu, která se má v příslušném případě uplatnit, je‑li tato hodnota nižší). Pokud je UPS oprávněna přijmout šek, může vybrat šek vyplněný na částku EUR nebo v místní měně země určení.

8.3 Platba vybraných částek na dobírku – pokud UPS vybere hotovost, pak UPS zaplatí příkazci její ekvivalent v místní měně země, kde byla zásilka předána UPS k přepravě. UPS může zaplatit tyto částky vybrané na dobírku buď převodem na jakýkoliv bankovní účet oznámený příkazcem nebo vystavením šeku ve prospěch příkazce.

Jakékoliv šeky ve prospěch příkazce, vystavené buď UPS podle výše uvedených pravidel nebo vystavené příjemcem a vyinkasované UPS podle odstavce 8.2, mohou být buď zaslány příkazci běžnou poštou na vlastní nebezpečí příkazce nebo předány příkazci nebo jakékoliv jiné osobě, o níž lze předpokládat, že je oprávněna přijmout šek jménem příkazce.

8.4 V případě, že příkazce neobdrží částky vybrané za dobírku, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit UPS do 45 dnů od data doručení příslušné zásilky.

8.5 Příkazce odškodní UPS za jakékoliv ztráty, náklady a nároky uplatněné vůči UPS příjemcem nebo třetí osobou, vzniklé v souvislosti s tím, že UPS nedoručila balík, protože příjemce nezaplatil částku za dobírku potřebným způsobem nebo odmítl přijmout balík.

8.6 Odpovědnost UPS v souvislosti s částkami k vybrání nepřekročí buď příslušnou maximální hodnotu, kterou lze vybrat podle těchto Podmínek, nebo částku za dobírku uvedenou na průvodce, a to podle toho, která z těchto částek je nižší. Dále částka za dobírku nikdy nepřekročí hodnotu zboží v místě určení včetně příslušných poplatků za přepravu. Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností částka za dobírku nezakládá prohlášení o hodnotě pro účely odstavce 9.4 nebo pro jiné účely, a proto sama o sobě nemá vliv na odpovědnost UPS za ztrátu, poškození nebo opožděné dodání zboží.

UPS nepřebírá žádnou odpovědnost za nepoctivé a podvodné jednání jménem příjemce, včetně mj. předložení podvodného šeku nebo šeku, který není později proplacen nebo za šeky, které jsou nesprávně vyplněny příjemcem.

9. Odpovědnost
9.1 Kde platí Varšavská úmluva nebo Úmluva CMR či jakékoli vnitrostátní právní předpisy provádějící tyto úmluvy (pro přehlednost nazývané Pravidla úmluv) nebo kde (a v rozsahu, v němž) se uplatní jiné kogentní vnitrostátní právní předpisy, se odpovědnost UPS řídí a bude omezena podle příslušných pravidel.

9.2 Kde neplatí Pravidla úmluv nebo jiné kogentní vnitrostátní právní předpisy, bude UPS odpovídat pouze za to, že nejednala s přiměřenou péčí a zkušeností a její odpovědnost se bude řídit výhradně těmito Podmínkami a (s výjimkou případu zranění nebo smrti) bude omezena na prokázané škody ve výši nepřekračující vyšší z těchto částek:

(a) 2.386,00 CZK v místní měně za jednu zásilku, nebo

(b) 8,33 SDR za kilogram dotčeného zboží,

pokud příkazce neuvedl vyšší hodnotu podle odstavce 9.4 níže. SDR je účtovací jednotka zavedená Mezinárodním měnovým fondem a její aktuální hodnota se pravidelně uveřejňuje v hlavním finančním periodickém tisku. Ke dni publikace těchto Podmínek 8,33 SDR přibližně odpovídalo částce 12. USD.

9.3 Jestliže osoba uplatňující reklamaci (nebo jakákoli osoba, od níž osoba uplatňující reklamaci odvozuje své právo reklamace) způsobila nebo přispěla ke ztrátě, poškození nebo zpoždění zásilky či balíku, jakákoli odpovědnost, která může vzniknout UPS v této souvislosti (s omezeními stanovenými výše), může být snížena nebo vyloučena v souladu s příslušnými právními předpisy použitelnými na takové nedbalostní spoluzavinění.

9.4 Za podmínek ustanovení odstavce 9.5 může příkazce získat výhodu vyššího odpovědnostního limitu než je limit poskytovaný UPS podle odstavce 9.2 výše nebo stanovený Pravidly úmluv nebo jinými kogentními vnitrostátními právními předpisy. Příkazce tak může učinit tím, že uvede vyšší hodnotu v průvodce a zaplatí příplatek stanovený v Průvodci. Pokud příkazce uvede vyšší hodnotu pro přepravu a zaplatí příslušný poplatek, pak je odpovědnost UPS omezena na prokázané škody nepřesahující částku takto uvedenou. Hodnota příslušného zboží v žádném případě nepřekročí limity stanovené v odstavci 3.1 (ii).

9.5 Pokud Pravidla úmluv nebo jiné kogentní vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, UPS nepřebírá odpovědnost za čistě obchodní ztráty, jako například náklady na náhradní dopravní prostředky, ušlý zisk, ztrátu podnikatelských příležitostí nebo ztráty výnosu, vyplývající ze ztráty možnosti užívání, vzniklé v důsledku ztráty nebo poškození nebo zpoždění zásilky nebo balíku, a to bez ohledu na to, zda došlo k uvedení hodnoty příslušné zásilky podle odstavce 9.4.

UPS nenese odpovědnost za žádnou škodu způsobenou na obalovém materiálu ani za ztrátu obalového materiálu zásilek.

10. Doručení
UPS může doručit zásilku příjemci nebo jakékoli jiné osobě, o které lze předpokládat, že je oprávněna k přijetí zásilky jménem příjemce (například osoba nacházející se ve společných prostorách s příjemcem). Jestliže není možné balík doručit žádné z osob uvedených v předchozí větě, může být balík vložen do poštovní schránky příjemce nebo doručen jeho sousedům, avšak pouze v případě, že příkazce nevyloučil možnost doručení těmito způsoby volbou příslušných doplňujících služeb. Příjemce bude informován o jakémkoliv náhradním doručení (nebo přesměrování balíku na UPS Access Point®) oznámením zanechaným v jeho prostorách. UPS smí používat elektronické zařízení, aby získala důkaz o doručení, a příkazce souhlasí, že nebude nic namítat ani zpochybňovat platnost vytištěného otisku podpisu, jenž představuje důkaz o doručení zásilky, pouze kvůli tomu, že tento vytištěný otisk byl získán a uložen prostřednictvím elektronického zařízení.

Bez ohledu na předchozí odstavec může UPS použít jakýkoliv náhradní způsob doručení zvolený příjemcem v souladu s podmínkami služby UPS My Choice® nebo jinou dohodou mezi příjemcem a UPS, pokud nebylo mezi UPS a příkazcem ujednáno jinak. Náhradní způsoby doručení zahrnují mimo jiné přesměrování zásilky na jinou adresu (včetně přesměrování na UPS Access Point), pověření řidiče zanechat balík v prostorách příjemce, přizpůsobení služby zvolené příkazcem nebo volbu jiné doby doručení. Příkazce souhlasí s tím, že příjemce může být informován o doručení balíku. Příkazce se výslovně vzdává veškerých nároků vůči UPS souvisejících s jednáním UPS dle pokynů příjemce.

Pokud Pravidla úmluv nebo jiné kogentní vnitrostátní předpisy nestanoví jinak, UPS nepřebírá za žádných okolností na sebe závazek pozastavení přepravy, přesměrování doručení (buď na jiného příjemce nebo na jinou adresu od té uvedené na průvodce) nebo vrácení balíku příkazci, a v případě, že by se o to pokusila, ale neuspěla, nebude odpovědná za žádné ztráty tím vzniklé.

11. Ochrana údajů
11.1 Společnost UPS má právo zpracovávat údaje poskytnuté odesílatelem nebo příjemcem v souvislosti s přepravou společností UPS, předávat tyto údaje jiným společnostem skupiny a dodavatelům společnosti UPS, a to i v jiných zemích, které nemusí mít stejnou úroveň ochrany údajů jako zemi, kde je zásilka předložena společnosti UPS, a aby tam byla zpracována, pokud je provedení a zpracování dat v těchto zemích potřebné pro provedení dohodnutých přepravních služeb.

Odesílatel garantuje, že (i) získal osobní údaje, které odesílatel poskytl společnosti UPS na přepravu v souladu s právními předpisy, (ii) je oprávněn poskytovat takové údaje společnosti UPS, včetně případu a v rozsahu, v jakém je přenos a zpracování dat v těchto zemích je potřebné pro provádění dohodnutých přepravních služeb a že iii) od tohoto příjemce získal informovaný a konkrétní souhlas, že společnost UPS může příjemci zaslat e-mail a další oznámení týkající se dohodnutých přepravních služeb.

Společnost UPS používá osobní údaje odesílatele poskytnuté odesílatelem v souladu s Ujednáním o ochraně soukromí společnosti UPS zveřejněným na internetových stránkách společnosti UPS na adrese https://www.ups.com/cz/cs/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page.

11.2 Odesílatel dále zaručuje, že řádně informoval příjemce, že společnost UPS může používat osobní údaje příjemce v souladu s výše uvedeným Ujednáním o ochraně osobních údajů společnosti UPS platným v době přepravy s ohledem na jiná využití než ta, která jsou uvedená v odstavci 11.1.

12. Uplatnění reklamace – promlčení
Veškeré reklamace vůči UPS musí být uplatněny písemně v co nejkratší rozumné lhůtě a v každém případě nejpozději do 14 dnů od obdržení v případě poškození (včetně částečné ztráty zásilky), do 21 dnů ode dne předání zboží do dispozice osoby oprávněné k převzetí v případě zpoždění a do 60 dnů ode dne předání zboží UPS k přepravě v případě ztráty. Kromě toho, veškeré nároky vznesené vůči UPS v souvislosti s jakoukoliv zásilkou zaniknou a promlčí se, není‑li zahájeno řízení a neobdrží‑li UPS písemné oznámení o tomto řízení do 8 měsíců následujících po doručení příslušného zboží nebo v případě nedoručení do 8 měsíců od plánovaného data doručení. Touto podmínkou nejsou dotčena práva příkazce, která může mít podle Pravidel úmluv nebo jiných kogentních vnitrostátních právních předpisů.

13. Celá smlouva a oddělitelnost
Je úmyslem UPS, aby všechny smluvní podmínky mezi příkazcem a UPS byly obsaženy v tomto dokumentu a v Průvodci. Pakliže si příkazce přeje dojednat jakékoli odlišnosti od těchto Podmínek, musí zajistit, že je toto zaznamenáno písemně a podepsáno příkazcem a osobou jednající jménem UPS před tím, než je zásilka přijata UPS k přepravě. Pokud bude některé z ustanovení těchto Podmínek nevynutitelné, není tím dotčena vynutitelnost jakékoli jejich jiné části.

14. Rozhodné právo
Tyto Podmínky se budou ve všech ohledech řídit právem země, kde byla zásilka předána UPS k přepravě.

Nákladní Přeprava

Společnost UPS nabízí široké portfolio služeb, které zahrnují logistiku, distribuci, přepravu a nákladní přepravu, integrovanou logistiku a navrhování a plánování dodavatelského řetězce.

Následující část je věnována UPS letecké nákladní přepravě, UPS námořní nákladní přepravě a ostatním dostupným službám dodavatelského řetězce.

Pokud potřebujete jakékoliv další informace o našich službách pro dodavatelské řetězce nebo chcete zjistit, zda jsou k dispozici, a vyžádat si cenovou nabídku, obraťte se na Vašeho místního obchodního zástupce nebo na kancelář služby UPS Supply Chain Solutions® na čísle +420 235 090 911. Můžete také navštívit ups-scs.com/capabilities nebo ups.com*.

* Služby nákladní přepravy UPS poskytuje:
  UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.
  Společnost se sídlem Praha 6, Stochovská 1057/80,
  PSČ 161 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
  oddíl C, vložka 47974, IČ: 25082078, DIČ: CZ25082078

Část B Nákladní Přeprava

6. NÁKLADNÍ PŘEPRAVA

Letecká nákladní přeprava UPS

Nákladní přeprava po celém světě nikdy nebyla snadnější díky kompletnímu portfoliu globálních služeb letecké nákladní přepravy poskytovaných společností UPS, které uspokojí Vaše požadavky na dobu tranzitu.

Poskytujeme možnost přepravy a sledování zásilek ode dveří ke dveřím přímo z Vašeho pracovního stolu díky UPS technologiím s využitím kapacity celé naší přepravní sítě.

Společnost UPS nabízí několik praktických možností pro plánování letecké nákladní přepravy
• WorldShip
• UPS Internet Freight Shipping a UPS CampusShip Freight Shipping na
stránkách www.ups.com – Klikněte na záložku "Nákladní přeprava",
kde si můžete zajistit přepravu a sledování zásilek
• Obraťte se na obchodního zástupce nebo na pobočku společnosti
UPS Supply Chain Solutions na telefonním čísle: +420 235 090 911.

search Letecká nákladní přeprava UPS, Námořní nákladní přeprava UPS, Multimodální přeprava UPS

Námořní nákladní přeprava UPS

Divize UPS Supply Chain Solutions působí jako zasílatel (Freight Forwarder) i jako přepravce bez plavidel (Non-Vessel Operating Common Carrier, NVOCC). Tato divize má všechny předpoklady k tomu, aby vystupovala jako jediný dodavatel služeb námořní nákladní přepravy pro Vaše zásilky.

Z našich služeb si můžete vybírat na základě požadované doby přepravy, velikosti nákladu a trasy.

search Letecká nákladní přeprava UPS, Námořní nákladní přeprava UPS, Multimodální přeprava UPS