Opcije pregleda >
Change background
A A A

2020 UPS Vodič Kroz Usluge i Cijene
Hrvatska

Naš Vodič za usluge i cijene 2020 je od sada dostupan. Provjerite ažurirane online verzije ili spremite PDF-ove za otkrivanje novih cijena i poboljšanih UPS usluga i tehnologija, važećih od 06.07.2020.

Preuzmite naš Vodič kroz cijene kako bi provjerili cijene prijevoza te dostupnost usluga za Vaše UPS pošiljke. Također, pronađite više informacija vezanih uz naše osnovne dostavne mogućnosti i opsežne dodatne usluge u našem Vodiču kroz usluge.

UPS vodič kroz cijene za 2020, HRVATSKA

Sadržaj

ODJELJAK 1
TABLICE ZONA
Pomoću naših tablica sa zonama odredite gdje možete slati i odakle možete primati vaše pošiljke.

ODJELJAK 2
ODREĐIVANJE CIJENE - SLANJE POŠILJAKA
Potražite cijenu za odabranu uslugu.

ODJELJAK 3
ODREĐIVANJE CIJENE - PRIMANJE POŠILJAKA
Potražite cijenu za odabranu uslugu.

Ovo je važeća verzija na dan objave ovog Vodiča. Posljednja verzija i ona koja će se uvijek primjenjivati na nove pošiljke može se pronaći na www.ups.com

Odabir Odgovarajuće Usluge

U ovom odjeljku pomoću naše tablice zona možete pronaći informacije o tome odakle možete slati i primati vaše pošiljke.

Na sljedećim stranicama možete pronaći usluge koje su vam dostupne prema određenom odredištu odnosno od određenog polazišta, a upotrebljavaju se i za određivanje broja zone pošiljke. Brojevi zona biti će vam potrebni kod izračuna cijene vaše pošiljke.

Brojevi zona biti će vam potrebni kod izračuna cijene vaše pošiljke u odjeljku 2 i odjeljku 3.

Ukoliko ne označite željenu uslugu, pošiljka će biti poslana i naplaćena kao UPS Express Saver gdje je podržano.

1. TABLICE ZONA

Tablice zona

 
 
 
 
 
 
U sljedećim tablicama navedeno je koja je usluga dostupna sa ili za određenu lokaciju te se također koriste za određivanje zone. Broj zone trebat će vam prilikom računanja cijene prijevoza vaše pošiljke.

Slanje ili primanje
Upotrijebite stupce zone slanja kada se troškovi prijevoza zaračunavaju stranci u državi iz koje se šalje*.

Upotrijebite stupce zone primanja kada stranka u državi primatelja plaća troškove prijevoza.

Korištenje tablica zona
1 Pronađite lokaciju u koju šaljete ili iz koje primate pošiljku.

2 Usluga je uglavnom dostupna kada se broj zone nalazi u stupcu za
slanje ili primanje za odabranu zemlju.

3 Zabilježite broj zone radi kasnijeg izračuna troška.

* Za više informacija o vrstama naplate pogledajte UPS vodič kroz usluge za 2020.

+ UPS će primijeniti doplatu za bilo kakva prikupljanja ili dostave na lokacije koje se odnose na proširenje normalne UPS uslužne lokacije. Ovisno o lakoći pristupačnosti, te lokacije su klasificirane bilo kao proširene lokacije ili udaljene lokacije. Više informacija potražite u UPS vodiču kroz usluge za 2020.

V Provjerite retke ispod za odgovarajući broj zone.

Tablicu s prikazom svih proširenih i udaljenih lokacija možete pronaći u izborniku ‘Calculate Time and Cost’ na www.ups.com.

Molimo uzmite u obzir kako su proširene i udaljene lokacije podložne promjenama.

search Tablica zona

search
search

Tablice zona

 
 
 
 
 
 
U sljedećim tablicama navedeno je koja je usluga dostupna sa ili za određenu lokaciju te se također koriste za određivanje zone. Broj zone trebat će vam prilikom računanja cijene prijevoza vaše pošiljke.

Slanje ili primanje
Upotrijebite stupce zone slanja kada se troškovi prijevoza zaračunavaju stranci u državi iz koje se šalje*.

Upotrijebite stupce zone primanja kada stranka u državi primatelja plaća troškove prijevoza.

Korištenje tablica zona
1 Pronađite lokaciju u koju šaljete ili iz koje primate pošiljku.

2 Usluga je uglavnom dostupna kada se broj zone nalazi u stupcu za
slanje ili primanje za odabranu zemlju.

3 Zabilježite broj zone radi kasnijeg izračuna troška.

* Za više informacija o vrstama naplate pogledajte UPS vodič kroz usluge za 2020.

+ UPS će primijeniti doplatu za bilo kakva prikupljanja ili dostave na lokacije koje se odnose na proširenje normalne UPS uslužne lokacije. Ovisno o lakoći pristupačnosti, te lokacije su klasificirane bilo kao proširene lokacije ili udaljene lokacije. Više informacija potražite u UPS vodiču kroz usluge za 2020.

V Provjerite retke ispod za odgovarajući broj zone.

Tablicu s prikazom svih proširenih i udaljenih lokacija možete pronaći u izborniku ‘Calculate Time and Cost’ na www.ups.com.

Molimo uzmite u obzir kako su proširene i udaljene lokacije podložne promjenama.

search

search
search

Cijene Za Slanje Pošiljaka

Cijena slanja UPS pošiljke određuje se na osnovi vrste usluge, broja zone slanja, težine i dodatnih troškova, doplata.

Kako izračunati cijenu za vašu pošiljku:
1 Provjerite jeste li na ispravnom odjeljku. Cijene slanja pošiljaka u ovom odjeljku primjenjuju se na
   poslane domaće i međunarodne pošiljke kada se troškovi prijevoza naplaćuju stranci u
   državi pošiljatelja.
2 Upotrijebite tablicu zona u odjeljku 1 kako biste odredili točan broj zone odredišta vaše pošiljke.
3 Odredite naplativu težinu.
4 Potražite tablicu sa željenom vrstom usluge (UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver,
UPS Standard, UPS Expedited). Kakao biste saznali više o mogućnostima otpreme pošiljaka kao i o
   našim dodatnim uslugama pogledajte UPS vodič kroz usluge za 2020.
5 Pronađite vašu vrstu pošiljke u tablici (UPS Express Envelope, dokumenti ili paketi). UPS nudi različite
cijene unutar UPS Standard usluge u ovisnosti radi li se o pošiljci od jednog ili više paketa.
6 Potražite cijenu koja se odnosi na naplativu težinu i zonu vaše pošiljke.
7 Provjerite sve eventualne dodatne troškove, uključujući troškove dodatnih usluga i doplata. Za više
   informacija pogledajte UPS vodič kroz usluge za 2020.

Savjet za uštedu vremena
Ukupnu cijenu troška prijevoza možete doznati i putem UPS ‘Calculate Time and Cost'
alata na www.ups.com

2. ODREĐIVANJE CIJENE –

SLANJE POŠILJAKA

Kako koristiti ovaj odjeljak

Cijene u ovom odjeljku primjenjuju se kada se troškovi prijevoza zaračunavaju stranci u državi pošiljatelja.

Zona
Kako biste odredili broj zone, pogledajte tablice zona.

Naplativa težina
Naplativa težina jest težina koja se koristi za izračun cijene. Za domaće i međunarodne pošiljke, naplativa težina jest ona koja je veća, uspoređujući stvarnu i mjernu težinu svih paketa u pošiljci.

Kako izračunati naplativu težinu*
Odredite stvarnu težinu: upotrijebite standardnu vagu za mjerenje stvarne težine vašeg paketa. I najmanji dio kilograma koji premašuje težinu razreda iz cjenika znači da će se primjenjivati sljedeća viša cijena.

Odredite mjernu težinu: Podijelite kubičnu vrijednost veličine vašeg paketa (duljina x širina x visina, zaokruživajući svaku mjeru na najbliži cijeli centimetar) u centimetrima sa 5.000. Pogledajte sliku na dnu stranice. I najmanji dio dobivene vrijednosti koji premašuje težinu razreda iz cjenika znači da će se primjenjivati sljedeća viša cijena.

Odredite naplativu težinu: Usporedite stvarnu težinu svakog paketa sa njegovom mjernom težinom. Veća od te dvije vrijednosti jest naplativa težina i treba se uzeti u obzir prilikom računanja cijene.

Za pošiljke koje se sastoje od više paketa, zbrojite naplative težine svih paketa u pošiljci.

Porez
Ove cijene ne uključuju bilo kakve dodatne troškove, poput doplata za isporuku na proširena ili udaljena područja ili bilo koje druge dodatne usluge. Više pojedinosti potražite u UPS vodiču kroz usluge za 2020.

Dodatne doplate
Ove cijene ne uključuju nikakve dodatne doplate, kao što su doplate za proširenu ili udaljenu lokaciju ili kakvu drugu posebnu ili dodatnu uslugu. Molimo pogledajte Dodatne usluge i doplate za više detalja.

Dogovor o preuzimanju
Kako biste dogovorili preuzimanje, molimo nazovite vaš lokalni UPS ured putem telefona 01 4444-777.

UPS Express Envelope
Samo za pisma, dokumente i elektroničke medije.

Ograničenje težine pisma
Cijene za pisma primjenjuju se u domaćem i međunarodnom prometu za dokumente, korespodenciju te elektroničke medije čija težina ne prelazi 0,5 kg te zapakirane u UPS Express® Envelope. Poslana pisma u domaćem i međunarodnom prometu, težine preko 0,5 kg, ali do 2,5 kg bit će naplaćena sukladno cijeni za dokumente. Poslana pisma u domaćem i međunarodnom prometu, težine preko 2,5 kg bit će naplaćena sukladno cijeni za pakete.

UPS Express Boxes
Kutije UPS 10 kg Express Box i UPS 25 kg Express Box možete dobiti ako nazovete svoj lokalni UPS ured. Naš agent može vam pomoći ispuniti UPS tovarni list i drugu potrebnu izvoznu dokumentaciju.

Maksimalna težina
Maksimalna težina pojedinačnog paketa iznosi 70 kg.

Kako biste odredili cijenu prijevoza pošiljke s više paketa za koje zajednička težina iznosi više od 70 kg ili 100 kg (UPS Standard i UPS Expedited), pomnožite ukupnu težinu (zaokruženu na prvu sljedeću vrijednost u kilogramima) odgovarajućom prikazanom cijenom usluge po kilogramu.

Naplativa vrijednost rezultat je izračuna ili najmanje prikazane cijene usluge – koji god iznos je veći.

UPS Express Plus

DOSTAVA POŠILJAKA RANO UJUTRO ZA VAŠE IZNIMNO HITNE POŠILJKE

search UPS Express Plus

UPS Express

DOSTAVA POŠILJAKA NAREDNO JUTRO DILJEM EUROPE I VREMENSKI DEFINIRANA DOSTAVA DILJEM SVIJETA

search UPS Express

UPS Express Saver

DOSTAVA TIJEKOM NAREDNOG RADNOG DANA DILJEM EUROPE I BRZA DOSTAVA DILJEM SVIJETA

search UPS Express Saver

UPS Standard

ZAKAZANA NA DAN ODREĐENA DOSTAVA DILJEM EUROPE

search UPS Standard

UPS Expedited

ZAKAZANA NA DAN ODREĐENA DOSTAVA VAN EUROPE

search UPS Expedited

Cijene Za Primanje Pošiljaka

Cijena primanja UPS pošiljke određuje se na osnovi vrste usluge, broja zone slanja, težine, i dodatnih troškova, doplata.

Kako izračunati cijenu za vašu pošiljku:
1 Provjerite jeste li na ispravnom odjeljku. Cijene primanja pošiljaka u ovom odjeljku primjenjuju se na
primljene domaće i međunarodne pošiljke kada se troškovi prijevoza naplaćuju stranci u državi
primatelja
.
2 Upotrijebite tablicu zona u odjeljku 1 kako biste odredili točan broj zone polazišta vaše pošiljke.
3 Odredite naplativu težinu.
4 Potražite tablicu sa željenom vrstom usluge (UPS Express, UPS Express Saver, UPS Standard,
UPS Expedited). Kakao biste saznali više o mogućnostima otpreme pošiljaka kao i o našim
   dodatnim uslugama pogledajte UPS vodič kroz usluge za 2020.
5 Pronađite vašu vrstu pošiljke u tablici (UPS Express Envelope, dokumenti ili paketi). UPS nudi različite
cijene unutar UPS Standard usluge u ovisnosti radi li se o pošiljci od jednog ili više paketa.
6 Potražite cijenu koja se odnosi na naplativu težinu i zonu vaše pošiljke.
7 Provjerite sve eventualne dodatne troškove, uključujući troškove dodatnih usluga i doplata. Za više
   informacija pogledajte UPS vodič kroz usluge za 2020.

Važno
Molimo osigurajte da pošiljatelj upiše vaš UPS account broj na UPS prijevoznoj dokumentaciji.

Kontrola uvoza
UPS može prikupljati vaše pošiljke diljem svijeta. Više detalja o našoj sigurnoj UPS Import Control usluzi potražite u odjeljku Import Control & Trade Direct u UPS vodiču kroz usluge za 2020.

Savjet za uštedu vremena
Cijenu troška za primanje pošiljke možete doznati i putem UPS
‘Calculate Time and Cost' alata na www.ups.com

3. ODREĐIVANJE CIJENE –

PRIMANJE POŠILJKA

Kako koristiti ovaj odjeljak

Cijene u ovom odjeljku primjenjuju se kada se troškovi prijevoza zaračunavaju stranci u državi primatelja.

Zona
Kako biste odredili broj zone, pogledajte tablice zona.

Naplativa težina
Naplativa težina jest težina koja se koristi za izračun cijene. Za domaće i međunarodne pošiljke, naplativa težina jest ona koja je veća, uspoređujući stvarnu i mjernu težinu svih paketa u pošiljci.

Kako izračunati naplativu težinu
Odredite stvarnu težinu: upotrijebite standardnu vagu za mjerenje stvarne težine vašeg paketa. I najmanji dio kilograma koji premašuje težinu razreda iz cjenika znači da će se primjenjivati sljedeća viša cijena.

Odredite mjernu težinu: Podijelite kubičnu vrijednost veličine vašeg paketa (duljina x širina x visina, zaokruživajući svaku mjeru na najbliži cijeli centimetar) u centimetrima sa 5.000. Pogledajte sliku na dnu stranice. I najmanji dio dobivene vrijednosti koji premašuje težinu razreda iz cjenika znači da će se primjenjivati sljedeća viša cijena.

Odredite naplativu težinu: Usporedite stvarnu težinu svakog paketa sa njegovom mjernom težinom. Veća od te dvije vrijednosti jest naplativa težina i treba se uzeti u obzir prilikom računanja cijene.

Za pošiljke koje se sastoje od više paketa, zbrojite naplative težine svih paketa u pošiljci.

Dodatne doplate
Ove cijene ne uključuju nikakve dodatne doplate, kao što su doplate za proširenu ili udaljenu lokaciju ili kakvu drugu posebnu ili dodatnu uslugu. Molimo pogledajte Dodatne usluge i doplate za više detalja.

Porez
Ove cijene ne uključuju bilo kakve dodatne troškove, poput doplata za isporuku na proširena ili udaljena područja ili bilo koje druge dodatne usluge. Više pojedinosti potražite u UPS vodiču kroz usluge za 2020.

UPS Express Envelope
Samo za pisma, dokumente i elektroničke medije. Ako se radi o kovertama koje potječu iz SAD-a, možda će se primijeniti cijena za dokumente ili pakete.

Ograničenje težine pisma
Cijene za pisma primjenjuju se u domaćem i međunarodnom prometu za dokumente, korespodenciju te elektroničke medije čija težina ne prelazi 0,5 kg te zapakirane u UPS Express® Envelope. Pisma u domaćem i međunarodnom prometu, težine preko 0,5 kg, ali do 2,5 kg bit će naplaćena sukladno cijeni za dokumente. Pisma u domaćem i međunarodnom prometu, težine preko 2,5 kg bit će naplaćena sukladno cijeni za pakete.

Maksimalna težina
Maksimalna težina pojedinačnog paketa iznosi 70 kg.

Kako biste odredili cijenu prijevoza pošiljke s više paketa za koje zajednička težina iznosi više od 70 kg ili 100 kg (UPS Standard i UPS Expedited), pomnožite ukupnu težinu (zaokruženu na prvu sljedeću vrijednost u kilogramima) odgovarajućom prikazanom cijenom usluge po kilogramu.

Naplativa vrijednost rezultat je izračuna ili najmanje prikazane cijene usluge – koji god iznos je veći.

UPS Express

DOSTAVA POŠILJAKA NAREDNO JUTRO DILJEM EUROPE I VREMENSKI DEFINIRANA DOSTAVA DILJEM SVIJETA

search UPS Express

UPS Express Saver

DOSTAVA TIJEKOM NAREDNOG RADNOG DANA DILJEM EUROPE I BRZA DOSTAVA DILJEM SVIJETA

search UPS Express Saver

UPS Standard

ZAKAZANA NA DAN ODREĐENA DOSTAVA DILJEM EUROPE

search UPS Standard

UPS Expedited

ZAKAZANA NA DAN ODREĐENA DOSTAVA VAN EUROPE

search UPS Expedited

UPS Opći uvjeti za dostavu pošiljaka

Ovo je važeća verzija na dan objave Općih uvjeta za dostavu pošiljaka. Posljednja verzija i ona koja će se uvijek primjenjivati na nove pošiljke može se pronaći na www.ups.com ili dobiti u UPS uredu.

1. Uvod
A. Ovi Opći uvjeti („Opći uvjeti“) određuju osnovu temeljem koje će UPS prevoziti pakete, dokumente i omotnice („paketi“). Trenutno važeći UPS vodič kroz usluge i cijene („Vodič“) sadrži važne detalje o UPS uslugama (uključujući popis i opis dostupnih usluga i proizvoda) koje bi pošiljatelj trebao pročitati i koje predstavljaju sastavni dio ugovora između UPS-a i pošiljatelja.

B. Pod terminom „UPS“ podrazumijeva se kao ugovorna strana s kojom pošiljatelj sklapa ugovor, UPS-ov ovlašteni ugovorni zastupnik u Republici Hrvatskoj ili UPS subjekt, ukoliko takav subjekt postoji, u zemlji u kojoj je pošiljka predana na prijevoz, s koijm se može kontaktirati na adresi 5 Avenue Ariane, 1200 Brussels, Belgija (iako se ti podaci neće uzeti u obzir prilikom odabira mjesne ili stvarne nadležnost bilo kojeg suda). Navedeno društvo će se smatrati (prvim) prijevoznikom dobara za potrebe Konvencija navedenih u odredbi C ovih Općih uvjeta.

C. Kada prijevoz zračnim prometom uključuje krajnje odredište ili neko zaustavno mjesto izvan zemlje iz koje se paket šalje, može se primijeniti Varšavska Konvencija. Varšavska konvencija primjenjuje se i u većini slučajeva ograničava odgovornost prijevoznika u pogledu gubitka ili oštećenja ili zakašnjenja u dostavi tereta. (Za potrebe ovih Općih uvjeta pod terminom „Varšavska Konvencija“ podrazumijeva se (i) Konvencija za izjednačavanje određenih pravila u međunarodnom prijevozu zrakom, potpisana u Varšavi 12. listopada 1929. godine ili (ii) dopune i izmjene navedene Konvencije protokolima ili dopunskom konvencijom ili (iii) Montrealska konvencija iz 1999. godine, ovisno o tome koja je primjenjiva.) Bez obzira na bilo koju odredbu koja bi propisivala drugačije, međunarodni prijevoz cestom može se podvrgnuti odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom potpisane u Ženevi 19. svibnja 1956. godine („CMR Konvencija“).

D. Pošiljka se može prevoziti preko bilo kojeg posrednog/prijelaznog mjesta koje UPS smatra odgovarajućim. UPS može angažirati podugovarače/kooperante za izvršenje usluga kako u svoje tako i u ime svojih službenika, posrednika i podugovarača, te se ovi Opći uvjeti primjenjuju na svakoga od njih.

E. U ovim Općim uvjetima, pod „Tovarnim listom“ podrazumijeva se pojedinačni UPS-ov Tovarni list ili unosi/upisi zabilježeni s istim datumom, te s istom adresom i vrstom usluge kao i na potvrdi o preuzimanju. Svi paketi na jednom Tovarnim listu smatraju se jednom pošiljkom.

2. Opseg usluge
Ukoliko dopunske usluge nisu dogovorene ili dio ovih općih uvjeta, usluga koju pruža UPS ograničena je na preuzimanje, prijevoz/prijenos, carinjenje (kad je to potrebno) i dostavu pošiljke. Pošiljatelj prima na znanje da će se pošiljke prevoziti zajedno s pošiljkama drugih pošiljatelja te da UPS nije u mogućnosti pratiti ulazno i izlazno kretanje svake pojedine pošiljke u svim centrima za postupanje s pošiljkama.

UPS nije javni prijevoznik te ima diskrecijsko pravo odbiti prijevoz i dostavu bilo koje pošiljke koja mu je povjerena.

3. Uvjeti prijevoza
Ovaj odjeljak određuje različita ograničenja i uvjete koji se primjenjuju na prijevoz paketa od strane UPS-a. Ovime se također objašnjavaju posljedice u slučaju da pošiljatelj šalje na prijevoz pakete koji ne ispunjavaju navedene uvjete.

3.1 Ograničenja i uvjeti pružanja usluga

Paketi moraju odgovarati ograničenjima navedenim u stavcima (i) do (iv) kako slijedi:

(i) Paketi ne smiju težiti više od 31,5 kilograma (ili 70 lbs) ili 70 kilograma (ili 150 lbs) (ovisno o zemlji gdje je pošiljka predana UPS-u na prijevoz te ovisno o zemlji odredišta kao što je to određeno u Vodiču) ili prelaziti 274 centimetara u duljini ili ukupno 400 centimetara u duljini i opsegu.

(ii) Vrijednost bilo kojeg paketa ne smije prelaziti iznos od 50.000,00 USD u protuvrijednosti u domaćoj valuti. Nadalje, vrijednost bilo kakvog nakita i satova koji nisu bižuterija u paketu ne smije prelaziti iznos od 500,00 USD u protuvrijednosti u domaćoj valuti.

(iii) Paketi ne smiju sadržavati nijednu od zabranjenih roba nabrojanih u Vodiču uključujući (ali ne ograničavajući se na) robu posebne vrijednosti (poput umjetnina, antikviteta, dragog kamenja, poštanskih markica, unikatnih predmeta, zlata ili srebra), novac ili druga prenosiva sredstva plaćanja (kao što su čekovi, mjenice, obveznice, štedne knjižice, kreditne kartice, potvrde o dionicama ili drugi vrijednosni papiri), oružja i opasne stvari.

(iv) Paketi ne smiju sadržavati dobra koja bi mogla ugroziti ljudski ili životinjski život ili bilo koje prijevozno sredstvo ili koja bi mogla na drugačiji način pokvariti ili oštetiti drugu robu koja se prevozi UPS-om ili čiji je prijevoz, uvoz ili izvoz zabranjen mjerodavnim zakonom/pravom.

Pošiljatelj odgovara za točnost i potpunost podataka unesenih u Tovarnom listu te da svaki paket sadrži adekvatne kontakt podatke pošiljatelja i primatelja paketa te da su paketi propisno pakirani, označeni i obilježeni, njihov sadržaj propisno opisan i klasificiran te da su im priloženi odgovarajući dokumenti kako bi (s obzirom na svaki pojedini slučaj) bili prikladni za prijevoz i u skladu sa zahtjevima navedenim u Vodiču i s mjerodavnim zakonima. Ukoliko na Tovarnom listu ili drugoj odgovarajućoj UPS dokumentaciji nije jasno odabrana drugačija vrsta usluge, pošiljke se dostavljaju kao Ekspresna usluga (kada je to moguće s obzirom na odabrano odredište) te se sukladno tome obračunavaju sve odgovarajuće cijene i naknade.

Pošiljatelj jamči da svi paketi predani na prijevoz sukladno ovim Općim uvjetima odgovaraju ograničenjima navedenim u stavcima (i) do (iv) i da su pripremljeni u osiguranim prostorijama od strane pošiljatelja (u slučaju individualnog pošiljatelja) ili od strane njegovih odgovornih radnika ili (ukoliko drugačije) od strane osobe koja je povjerila pošiljku UPS-u te da je takva pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog ometanja tijekom pripreme, skladištenja i prijevoza do UPS-a. UPS se oslanja na gore navedeno jamstvo prilikom prihvaćanja paketa na prijevoz. Bilo koji drugi paketi su isključeni iz prijevoza.

3.2 Lako kvarljiva i temperaturno osjetljiva roba prevozi se pod uvjetom da sam pošiljatelj prihvati na sebe rizik takvog prijevoza. UPS ne pruža uslugu posebnog rukovanja takvim paketima.

3.3 Odbijanje i obustava prijevoza

(i) Ukoliko UPS dođe do saznanja da paket ne odgovara bilo kojem od gore navedenih ograničenja ili uvjeta ili da bilo koji Otkupni iznos naznačen na Tovarnom listu za uslugu naplate po isporuci, prelazi iznos ograničenja naveden u odredbi 8. ovih Općih uvjeta, UPS može odbiti prijevoz takvog paketa (ili bilo koje druge pošiljke čiji je on sastavni dio) te ukoliko je prijevoz u tijeku, UPS može obustaviti prijevoz te zadržati paket ili pošiljku.

(ii) UPS može obustaviti prijevoz ukoliko ne može izvršiti dostavu, ukoliko primatelj odbije primiti paket, ukoliko nije u mogućnosti izvršiti dostavu zbog neispravne adrese (nakon što je svim razumnim sredstvima pokušao pronaći ispravnu adresu) ili zbog toga što je utvrđeno da se ispravna adresa nalazi u drugoj zemlji od one naznačene na samom paketu ili na Tovarnom listu ili ukoliko prilikom dostave ne može naplatiti iznos koji se potražuje od primatelja.

(iii) Kada je UPS ovlašten obustaviti prijevoz, odnosno odustati od dostave paketa ili pošiljke, također ju je ovlašten, na temelju svoje diskrecijske odluke, vratiti natrag pošiljatelju.

3.4 Pošiljatelj je dužan platiti i obeštetiti UPS za razumne izdatke i troškove (uključujući troškove skladištenja) koje bi UPS mogao pretpjeti, gubitke, poreze, carine koje bi UPS mogao snositi i sve tražbine/zahtjeve upravljene protiv UPS-a zbog (i) toga što paket ne zadovoljava ograničenja, uvjete ili jamstva navedena u odredbi 3.1 gore (ii) odbijanja ili obustave prijevoza ili povrata pošiljke (ili njenog dijela) od strane UPS-a koje je dozvoljeno odredbom 3 ovih Općih uvjeta ili (iii) propusta pošiljatelja da se pridržava ovih uvjeta. U slučaju povrata pošiljke (ili njenog dijela), pošiljatelj je također obvezan platiti sve odgovarajuće troškove i naknade izračunate u skladu s prevladavajućim tržišnim cijenama UPS-a.

3.5 Ukoliko pošiljatelj, bez UPS-ove izričite pisane suglasnosti, povjeri UPS-u paket koji nije u skladu s ograničenjima ili uvjetima gore navedenim u odredbi 3.1, UPS nije dužan nadoknaditi nikakav gubitak, bez obzira na način njegova nastanka, koji pošiljatelj može trpjeti vezano uz UPS-ov prijevoz takvog paketa (neovisno o tome je li takav propust utjecao ili pridonio gubitku te bez obzira na bilo kakvu nepažnju, izuzev za slučaj namjere UPS-a ili bilo kakve nepažnje, uključujući i namjere UPS-ovih radnika, izvođača ili zastupnika), te ukoliko UPS obustavi dostavu na temelju razloga koji su dopušteni prema ovim uvjetima, pošiljatelj neće biti ovlašten na povrat uplaćenih prijevoznih naknada. UPS može pokrenuti odgovarajući postupak u slučaju nepostupanja u skladu s gore navedenim.

3.6 Ukoliko po obustavi prijevoza paketa ili pošiljke u skladu s ovim odredbama UPS nije u mogućnosti u razumnom roku pribaviti uputu pošiljatelja u pogledu raspolaganja paketom ili pošiljkom ili ne može identificirati pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu (ako je potrebno, i otvaranjem samog paketa), UPS je ovlašten uništiti ili prodati paket ili pošiljku, prema svojoj diskrecijskoj odluci. Prihodima ostvarenim takvom prodajom prvo se namiruju nepodmirene naknade, izdaci i troškovi (uključujući i kamate) vezani uz paket ili pošiljku ili na drugi način nepodmireni od strane pošiljatelja. Bilo kakav nepodmireni ostatak ostat će naplativ od pošiljatelja.

3.7 Ukoliko nije zabranjeno zakonom, UPS zadržava pravo, ali nije obvezan, u bilo koje doba otvoriti i pregledati ili skenirati pomoću X-zraka bilo koji paket koji mu je povjeren na prijevoz.

4. Carinjenje
Kada se za paket zahtijeva provođenje carinskog postupka, pošiljateljeva je obveza u tu svrhu dostaviti ili osigurati da će primatelj dostaviti, UPS-u potpunu i ispravnu dokumentaciju, ali će UPS, osim ukoliko drugačije nije naloženo, u ime, na trošak i na rizik pošiljatelja ili primatelja, za potrebe postupka nastupiti kao zastupnik pošiljatelja. U slučajevima kada se radi o pošiljkama kojih su i mjesto preuzimanja i odredište unutar istog carinskog područja, UPS provodi carinjenje samo ukoliko mu je naložena takva uputa. Pošiljatelj je također suglasan da se UPS može, isključivo u svrhu imenovanja carinskog zastupnika radi provođenja carinskog postupka, smatrati primateljem paketa ili pošiljke, u mjeri koja je dopuštena zakonom.

5. Plaćanje
5.1 Cijene prijevoza i ostalih usluga naznačene su u Vodiču. Ukoliko nisu plaćene prije otpreme, sve naknade moraju se podmiriti u roku od 7 dana od primitka računa ili u drugom roku koji je pošiljatelj ugovorio pisanim putem s UPS-om. UPS može provjeriti stvarnu i/ili mjernu težinu paketa, i, ukoliko je ona veća od prijavljene težine, ispostaviti račun na toj osnovi. Osim ukoliko se drugačije ne dokaže, račun se smatra zaprimljenim u roku od tri radna dana od dana izdavanja računa.

5.2 Ukoliko (a) je UPS dužan snositi poreze, pristojbe ili naknade u ime i za račun pošiljatelja, primatelja ili treće osobe, b) izabrana opcija naplate upućuje da su primatelj ili treća osoba obvezne snositi određene troškove, ili c) porezi, pristojbe, kazne, naknade ili troškovi se stavljaju na teret, s pravom ili pogrešno od strane državnih tijela ili koje bi UPS mogao pretpjeti uslijed bilo koje okolnosti, uključujući propust pošiljatelja ili primatelja da dostavi ispravnu informaciju i dokumentaciju ili dozvole ili licence koje su potrebne za dostavu, pošiljatelj će solidarno odgovarati UPS-u sa primateljem i takvim trećim stranama za takve iznose. U svakom slučaju gdje odabrana opcija plaćanja ukazuje da se za plaćanje treba teretiti, isprva, primatelj ili bilo koja treća strana, UPS će (bez dovođenja u pitanje pošiljateljeve ugovorne obveze na plaćanje) prvo zahtjevati plaćanje navedenog iznosa od primatelja i/ili, gdje je primjenjivo, od treće strane. Ukoliko te osobe odmah u cijelosti ne uplate UPS-u navedeni iznos, za isti će se teretiti pošiljatelj odmah po prvom pisanom pozivu. U bilo kojem drugom slučaju, pošiljatelj se ovime obvezuje platiti spomenute iznose UPS-u na prvi zahtjev. UPS nije obvezan zasebno zahtijevati podmirenje tražbine prema primatelju ili trećoj osobi. U slučaju sumnje, pošiljatelj je dužan dokazati da je plaćanje izvršeno.

5.3 Svaki iznos koji UPS potražuje, a nije plaćen po dospijeću podložan je plaćanju kamata prema međubankarskoj stopi za prekonoćne pozajmice primjenjivoj na dan dospijeća u zemlji u kojoj je paket predan UPS-u na dostavu uvećanoj za 2%, od dana dospijeća do dana kad UPS primi uplatu, bilo prije ili poslije presude. Nadalje, UPS zadržava pravo naplate naknade za administraciju zakašnjelih plaćanja u maksimalnom iznosu od 40 EUR po računu, u protuvrijednosti u domaćoj valuti.

5.4 Ukoliko bilo koji iznos nije plaćen od strane pošiljatelja, primatelja ili treće osobe pod ovim Općim uvjetima, UPS može zadržati pakete koje prevozi dok ne primi uplatu u cijelosti ili može prodati pakete sukladno zakonu te upotrijebiti sredstva ostvarena prodajom kako bi naplatio svoje potraživanje. Neplaćeni dio potraživanja ostaje i dalje naplativ.

5.5 UPS-ove cijene za prijevoz izračunate su samo za prijevoz paketa koji ne prelaze vrijednost od 50.000 USD u protuvrijednosti u domaćoj valuti (ili drugu mjerodavnu vrijednost ukoliko je niža). U slučaju da UPS utvrdi da je prevezao paket, bez UPS-ovog izričitog pisanog pristanka, koji premašuje navedenu vrijednost, tada se, uz inače primjenjive cijene i naknade te ostala prava prema ovim uvjetima, primjenjuje dodatna naknada za prijevoz koja je jednaka 5% vrijednosti paketa koja premašuje vrijednost od 50.000 USD.

6. Prekid pružanja usluga
Ako UPS nije u mogućnosti započeti ili nastaviti započetu dostavu pošiljateljevog paketa iz razloga koji su izvan njegove kontrole, to se neće smatrati UPS-ovom povredom ugovora sklopljenog s pošiljateljem, već će UPS poduzeti sve u datim okolnostima razumne korake kako bi se moglo započeti ili nastaviti dostavu. Primjeri događaja koji su izvan UPS-ove kontrole su prekid zračnog ili kopnenog prometa zbog lošeg vremena, požara, poplava, rata, neprijateljstva, građanskih nemira, propisa vlade ili drugih nadležnih tijela (uključujući, ali ne ograničavajući se na carinu) te radnih sporova ili obveza koje utječu na UPS ili treću osobu.

7. Jamstvo povrata novca
Za određene usluge i odredišta, UPS nudi jamstvo povrata prijevozničkih naknada. Detalji o primjenjivosti i uvjetima jamstva i odgovarajuće dostave te o najkasnijem trenutku preuzimanja pošiljke za odgovarajuću uslugu i odredište objavljeni su u Vodiču i na UPS internetskim stranicama (www.ups.com) koji su važeći u vrijeme kada je roba prihvaćena za prijevoz te ujedno mogu biti potvrđeni kontaktiranjem pošiljateljevog lokalnog UPS pozivnog centra. Radi izbjegavanja sumnje, odgovornost UPS-a prema jamstvu za povrat novca ograničena je na gore navedeno te preuzimanje jamstva ne znači na bilo koji način preuzimanje obveze ili potvrdu da će pošiljka stići u određeno vrijeme.

8. Naplata po isporuci – Otkupni iznos (COD iznos)
Za pojedina odredišta ovisno o informaciji koja se dobije od strane lokalne UPS-ove službe za korisnike, UPS nudi uslugu naplate Otkupnog iznosa (COD usluga) uz plaćanje dodatne naknade kako je to navedeno u Vodiču. Ukoliko pošiljatelj iskoristi ovu uslugu, prema dolje navedenim odredbama (uključujući i odredbe o pretvorbi valute) UPS će preuzeti u ime i za račun pošiljatelja Otkupni iznos naznačen na Tovarnom listu.

Otkupni iznosi moraju biti naznačeni na Tovarnom listu u eurima ili, ukoliko je valuta različita, u valuti zemlje odredišta. Ukoliko je koji od Otkupnih iznosa naznačenih na Tovarnom listu naplaćenih od primatelja i/ili plaćen pošiljatelju u različitoj valuti, promjena valute bit će izvršena prema onom tečaju kojeg UPS odredi na razuman način.

UPS ne preuzima odgovornost za rizik promjene tečaja.

8.1 U slučajevima u kojima je UPS sukladno uputama na tovarnom listu dužan prihvatiti isključivo gotovinsko plaćanje, UPS će primiti isključivo gotovinsku uplatu u valuti države u koju se pošiljka dostavlja. U slučajevima u kojima se primaju gotovinske uplate, najviši primljeni iznos gotovinske uplate u ime pošiljatelja može iznositi USD 5,000 dnevno po primatelju u lokalnoj valuti. Neovisno o prethodno navedenom pravilu, najviši primljeni iznos gotovinske uplate u ime pošiljatelja po primatelju dnevno razlikuje se ovisno o tome u kojoj se državi pošiljka dostavlja i iznosi, kako slijedi: Belgija EUR 3,000; Španjolska EUR 2,499; Grčka EUR 500; Portugal EUR 1,000; Italija EUR 1.999,99; Francuska EUR 1.000; Rumunjska RON 10,000 za private osobe, RON 5,000 za pravne subjekte; Švedska SEK 3,000, Poljska PLN 15,000. U slučaju da pošiljatelj kao otkupnu vrijednost pošiljke naznači gotovinski iznos koji premašuje iznose utvrđene u prethodna dva stavka, UPS će automatski biti ovlašten na primitak čekova za cjelokupni ili za dio iznosa naznačene otkupne vrijednosti. U pojedinim državama mogu se primjenjivati i određena daljnja i dodatna ograničenja; informacije o takvim ograničenjima bit će dostupne u Vodiču kroz usluge ili na UPS Internet stranici (www.ups.com).

8.2 Otkupni iznos u čekovima – Ako na Tovarnom listu nije jasno (i u skladu s UPS smjernicama) navedena uputa da primi samo novac u gotovini, UPS će prihvatiti plaćanje ili u gotovini (podložno ograničenjima iz odredbe 8.1) ili u čekovima bilo koje vrste koji glase na pošiljatelja i koji su priznati u zemlji odredišta pošiljke. Kada UPS prima čekove, najviši iznos koji se može preuzeti u bilo kojem obliku ne smije prelaziti vrijednost od 50.000 USD u valuti države odredišta po paketu (ili drugu primjenjivu vrijednosti, ako je niža). Kada je UPS ovlašten primiti ček, isti može preuzeti ček u eurima, ili u valuti zemlje odredišta ako ona nije euro.

8.3 Plaćanje prikupljenih Otkupnih iznosa – Kada UPS primi novac u gotovini, UPS će isplatiti pošiljatelju istovrijedan iznos u domaćoj valuti države u kojoj je pošiljka predana UPS-u na prijevoz. UPS može izvršiti navedena plaćanja Otkupnih iznosa elektroničkim prijenosom na bankovni račun kojeg je pošiljatelj naznačio UPS-u, ili izdavanjem čeka na ime pošiljatelja.

Čekovi izdani na ime pošiljatelja, bilo od strane UPS-a kako je gore navedeno, ili od strane primatelja koji su potom zaprimljeni od strane UPS-a sukladno odredbi 8.2, mogu se proslijediti pošiljatelju običnom poštom na pošiljateljev rizik ili se predati pošiljatelju ili osobi za koju se razumno smatra da je ovlaštena primati čekove u ime i za račun pošiljatelja.

8.4 U slučaju da pošiljatelj ne primi Otkupni iznos obvezan je o tome obavijestiti UPS u pisanom obliku u roku od 45 dana, računajući od dana kada je predmetni paket dostavljen.

8.5 Pošiljatelj će obeštetiti UPS za sve gubitke, troškove ili tražbine protiv UPS-a od strane primatelja ili koje treće osobe, do kojih bi moglo doći ako UPS nije dostavio paket iz razloga što primatelj nije platio Otkupni iznos u odgovarajućem obliku ili je odbio primiti paket.

8.6 Odgovornost UPS-a za iznos koji se treba naplatiti ne može prijeći najviši iznos naplativ prema ovim odredbama ili Otkupni iznos naznačen na Tovarnom listu, ovisno o tome koji je niži. Nadalje, Otkupni iznos ni u kojem slučaju ne može prijeći vrijednost robe na njenom odredištu zajedno s prijevozničkim naknadama. Radi izbjegavanja sumnje, Otkupni iznos ne predstavlja oznaku vrijednosti u svrhu odredbe 9.4 ili u kojem drugom smislu te iz tog razloga neće utjecati na odgovornost UPS-a za gubitak, štetu ili zakašnjenje same robe.

UPS ne prihvaća nikakvu odgovornost za nepoštene ili prijevarne radnje na strani primatelja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podnošenje nevaljanog čeka ili čeka čiju uputu kasnije trasant nije ispoštovao ili za nepravilno ispunjene čekove od strane primatelja.

9. Odgovornost
9.1 Na područjima primjene Varšavske ili CMR Konvencije ili bilo kojeg zakona koji je implementirao ili usvojio navedene konvencije (radi jednostavnosti nadalje naznačeno kao: Pravila Konvencije) ili na područjima primjene ostalih obvezujućih propisa (u mjeri u kojoj se oni primjenjuju), odgovornost UPS-a je uređena i bit će ograničena prema tako primjenjivim pravilima.

9.2 Na područjima gdje se ne primjenjuju Pravila Konvencije ili ostali obvezujući propisi UPS će biti odgovoran isključivo za nepostupanje u skladu s razumnom pažnjom te će njegova odgovornost biti uređena isključivo ovim odredbama te će (osim u slučaju tjelesne ozljede ili smrti) biti ograničena na dokazanu štetu u iznosu od 100 USD po pošiljci ili protuvrijednost u domaćoj valuti, osim u slučaju da je pošiljatelj prijavio veću vrijednost sukladno odredbi 9.4 kako je niže navedeno.

9.3 U slučaju da je potraživatelj (ili osoba od koje potraživatelj izvodi svoje pravo na potraživanje) odgovoran ili je doprinio gubitku, oštećenju ili zakašnjenju dostave pošiljke ili paketa, odgovornost UPS-a koja je mogla nastati s tim u vezi (ograničena kao što je gore navedeno) moći će se smanjiti ili ukinuti u skladu sa zakonom primjenjivim na takav propust.

9.4 Sukladno odredbama iz stavka 9.5, pošiljatelj može ostvariti pravo na veće ograničenje odgovornosti nego što ga omogućuju UPS u stavku 9.2 ili Pravila Konvencije ili drugi obvezujući propisi. Pošiljatelj to može učiniti na način da navede veću vrijednost na Tovarnom listu i plati dodatnu naknadu kao što je to navedeno u Vodiču. Ukoliko pošiljatelj navede veću vrijednost za dostavu i plati primjenjivu naknadu, tada će se UPS-ova odgovornost ograničiti na dokazanu štetu koja ne premašuje tako navedeni iznos. Navedena vrijednost ne smije ni u kojem slučaju prijeći ograničenja određena u odredbi 3.1 (ii).

9.5 Osim gdje Pravila Konvencije ili drugi obvezujući propisi drugačije propisuju, UPS ne prihvaća odgovornost za gubitke isključivo ekonomske prirode kao što su troškovi drugih oblika prijevoza, gubitak dobiti, gubitak poslovnih prilika ili gubitak prihoda zbog nemogućnosti uporabe (određene stvari), a koji proizlaze iz gubitaka ili nastanka štete ili zakašnjenja pošiljke ili paketa, bez obzira na to je li vrijednost navedena u pogledu određene pošiljke u skladu s odredbom 9.4.

UPS neće snositi odgovornost za štetu ili gubitak ambalaže.

10. Dostava
UPS može dostaviti pošiljku primatelju ili bilo kojoj drugoj osobi za koju se razumno smatra da je ovlaštena primiti pošiljku u ime primatelja (poput osoba u istim prostorijama kao i primatelj). Ako takva osoba nije dostupna, paket može biti ostavljen u primateljevom sandučiću, ako je prikladno, ili isporučen susjedu, osim ako je pošiljatelj isključio takvu mogućnost dostave, koristeći primjenjivu dodatnu uslugu. Primatelj će biti obaviješten o svakom drugom načinu dostave (ili preusmjerenja u UPS Access Point®) porukom ostavljenom u njegovim prostorijama.

Bez obzira na prethodni stavak, i ukoliko nije drugačije dogovoreno s pošiljateljem, UPS može primijeniti alternativne metode dostave odabrane od strane primatelja sukladno UPS My Choice uvjetima ili drugim dogovorom između UPS-a i primatelja. Alternativne metode dostave uključuju bez ograničenja, preusmjerenje paketa na alternativnu adresu (uključujući UPS Access Point), odobrenje vozaču da ostavi paket u prostorijama primatelja, izmjenu vrste usluge koju je odabrao pošiljatelj. Pošiljatelj je također suglasan da primatelj može dobivati obavijesti o dostavi paketa. Pošiljatelj se izričito odriče ulaganja prigovora i potraživanja protiv UPS-a jer je slijedio upute dobivene od primatelja.

UPS može pribaviti dokaz o dostavi koristeći elektroničke uređaje, a pošiljatelj je suglasan da se neće protiviti UPS-ovoj upotrebi ispisane potvrde kao dokaza o dostavi samo zato što je informacija dobivena i pohranjena u elektroničkom obliku.

Osim u slučaju kada Pravila Konvencije ili ostali obvezujući propisi propisuju drugačije, UPS ne prihvaća odgovornost da u bilo kojim okolnostima zaustavi dostavu pošiljke, preusmjeri dostavu (bilo drugom primatelju ili na drugu adresu od one naznačene na Tovarnom listu) ili da vrati paket njegovom pošiljatelju te neće odgovarati za bilo kakve time nastale gubitke u slučaju da pokuša pa ne uspije s navedenim radnjama.

11. Zaštita podataka
11.1 UPS je ovlašten na uporabu i korištenje podataka i informacija dobivenih od strane pošiljatelja ili primatelja vezano uz prijevoz pošiljke UPS-om, na dostavu takvih podataka i informacija svojim povezanim društvima i ugovornim partnerima, uključujući i povezana društva i ugovorne partnere i u onim državama koje možda nema propisani isti stupanj zaštite osobnih podataka kao država u kojoj je pošiljka preuzeta na prijevoz, te na obradu podataka u opsegu u kojoj je dostava i obrada podataka u pojedinim državama potrebna za uredno izvršenje ugovorenih usluga prijevoza pošiljke. Pošiljatelj jamči (i) da je sve podatke i informacije koje je dostavio UPS-u pribavio na zakonit način, (ii) da je navedene podatke i informacije ovlašten dostaviti UPS-u, čak i pod pretpostavkom da je u svrhu urednog izvršenja ugovorenih usluga u pojedinim državama potrebna daljnja obrada i prijenos dostavljenih podataka I informacija te (iii) da je od strane primatelja pribavio izričitu suglasnost i pristanak da mu UPS može slati e-mail ili druge obavijesti vezane uz izvršenje ugovorene usluge prijevoza pošiljke. UPS koristi i obrađuje osobne podatke i informacije dobivene od strane pošiljatelja sukladno Izjavi o privatnosti objavljenoj na UPS Internet stranici http://www.ups.com/content/hr/hr/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Pošiljatelj također jamči da je obavijestio primatelja da UPS može koristiti i obrađivati njegove osobne podatke i u odnosu na druge namjene osim onih navedenih u stavku 11.1., a u skladu s prethodno navedenom Izjavom o privatnosti UPS-a koja je na snazi u vrijeme isporuke.

12. Podnošenje pritužbe - Upute
Sve pritužbe upućene UPS-u moraju se podnijeti pismenim putem u najkraćem razumnom roku, ali ne kasnije od 14 dana od datuma primitka pošiljke u slučaju oštećenja (uključujući djelomični gubitak pošiljke), a u slučaju zakašnjenja dostave u roku od 21 dan od dana dostave robe osobi koja je ovlaštena primiti pošiljku te u slučaju gubitka u roku od 60 dana od dana kada je roba predana UPS-u na prijevoz. Nadalje, sve pritužbe protiv UPS-a vezano uz pošiljke podliježu zastari, osim u slučaju ukoliko se pokrene pravni postupak te UPS primi pisanu obavijest o istom u roku od osam mjeseci računajući od datuma dostave predmetne robe, a u slučaju nedostavljanja paketa u roku od osam mjeseci od predviđenog datuma dostave. Ovi uvjeti ne utječu na prava pošiljatelja koja proizlaze iz Pravila Konvencije ili ostalih nacionalnih obvezujućih zakona.

Kada UPS obavlja poštanske usluge detaljna pravila o postupku podnošenja pritužbe koja podliježu domaćem Zakonu o poštanskim uslugama navedena su u Postupku za podnošenje pritužbi koji je sastavni dio ugovora i dostupan je na stranicama www.ups.com relevantnim za određenu državu.

13. Cjelovitost ugovora i djelomična ništavost
Namjera je UPS da se svi uvjeti ugovora između UPS-a i pošiljatelja nalaze u ovim Općim uvjetima i Vodiču. U slučaju da se pošiljatelj želi osloniti na bilo koju izmjenu u odnosu na ove Opće uvjete, obvezan je pobrinuti se da se to zabilježi u pisanom obliku i potpiše od strane pošiljatelja i od strane UPS-a prije nego što se pošiljka prihvati za uslugu prijevoza od strane UPS-a. Ukoliko neka od odredbi ovih Općih uvjeta nije provediva to neće utjecati na valjanost/primjenu ostalih odredbi.

14. Mjerodavno pravo
Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo države u kojoj je pošiljka predana na prijevoz.

UPS vodič kroz usluge za 2020. godinu, HRVATSKA

Sadržaj

ODJELJAK 1
OSNOVNE USLUGE
Odredite uslugu koja najbolje odgovara vašim potrebama.
page 4

ODJELJAK 2
DODATNE USLUGE I DOPLATE
Saznajte više o dodatnim uslugama koje nudimo i doznajte troškove povrh cijene dostave.
page 6

ODJELJAK 3
REFERENTNE INFORMACIJE
Pogledajte naše opcije plaćanja, zabranjenu robu i druga ograničenja, UPS Jamstvo povrata novca, našu odgovornost i Opće uvjete za dostavu pošiljaka.
page 17

INDEKS

Ovo je važeća verzija na dan objave ovog Vodiča. Posljednja verzija i ona koja će se uvijek primjenjivati na nove pošiljke može se pronaći na www.ups.com

Odabir Odgovarajuće Usluge

Osnovne UPS usluge dostave
UPS je u potpunosti integrirana usluga dostave koja nudi najobuhvatniju paletu usluga. UPS vam može pomoći pri slanju robe u zemlji ili inozemstvu, koristeći tri opcije ekspresne dostave u dogovoreno vrijeme i datum kako bi vaša roba stigla na odredište na zakazani dan do 9:00h, 10:30h, uobičajeno do 12:00h ili do kraja dana. Dodatno, UPS nudi ekonomičnu alternativu za vaše manje hitne pošiljke. Uvozne usluge su također podržane. Provjerite cijene uvoza u UPS vodičukroz cijene za 2020. ili kliknite na ‘Zones and Tariffs' u odjeljku ‘Calculate Time and Cost’ na www.ups.com.

Kada šaljete UPS-om, možete očekivati:
• Izvrsnu pouzdanost usluge
• Jamstvo povrata novca¹ za UPS Express usluge
• Do tri pokušaja dostave
• Opciju online pripreme pošiljaka
• Potpuni pregled vaših pošiljaka
• Dostavnu službu koja je cijenjenja i prepoznata od strane vaših kupaca diljem svijeta.

Sve detalje o dodatnim uslugama i naplatama UPS-a možete pronaći u odjeljku 2 ovog vodiča.

Ukoliko ne označite željenu uslugu, pošiljka će biti poslana i naplaćena kao UPS Express Saver gdje je podržano.

¹Jamstvo povrata novca
Podliježe ograničenjima. Jamstvo povrata novca pokrit će povrat vaših troškova prijevoza na zahtjev, ukoliko ne pokušamo dostavu do primjenjivog vremena. Detalje potražite u odjeljku Jamstvo povrata novca te u Općim uvjetima za dostavu pošiljaka

ODJELJAK 1
Odabir odgovarajuće usluge
PAGE 4

ODJELJAK 2
Dodatne usluge i doplate
PAGE 7

ODJELJAK 3
Referentne informacije
PAGE 17

1. OSNOVNE USLUGE

search Vrste usluge

Dodatne Usluge I Doplate

U ovom odjeljku pronaći ćete informacije o dodatnim uslugama koje nudi UPS.
One uključuju:

UPS online rješenja za slanje pošiljaka
UPS Usluge praćenja pošiljaka
UPS Naplata po isporuci – Otkupni iznos (COD iznos)
UPS Povrati
UPS Kontrola uvoza
UPS World Ease

Kako izračunati ukupnu cijenu prijevoza:

1 Izračunajte troškak slanja ili primanja pošiljke (pogledajte UPS vodič kroz cijene za 2020. godinu, odjeljci 2 i 3).
2 U ovom odjeljku, pronađite trošak za doplatu koja se može odnositi na vašu pošiljku. Molimo uzmite u
obzir da se neke doplate obračunavaju po pošiljici, a neke po paketu. Svi paketi poslani po jednom
tovarnom listu (AWB), smatraju se jednom pošiljkom.
3 Zbrojite dva iznosa i doznajte ukupni trošak prijevoza vaše pošiljke (izuzev carininskih davanja i poreza)

Osim ukoliko je drukčije naznačeno, troškovi doplata će se naplatiti platitelju te će se obračunati na sve UPS vrste usluga.

Cijene i doplate navedene u ovom vodiču vrijede od 6. srpnja 2020.

Ažurirane informacije možete pronaći na UPS internetskoj stranici www.ups.com ili ih možete zatražiti u našoj Službi za korisnike putem telefona 01 4444-777.

ODJELJAK 1
Odabir odgovarajuće usluge
PAGE 4

ODJELJAK 2
Dodatne usluge i doplate
PAGE 7

ODJELJAK 3
Referentne informacije
PAGE 17

2. DODATNE USLUGE I DOPLATE

Kako mi UPS može pomoći poslati i pratiti pošiljke?

UPS online rješenja za slanje pošiljaka
Pripremajte pošiljke, pratite isporuke i šaljite notifikacije kupcima 24 sata u danu.

Koristite naše elektroničke servise za pripremu, slanje i praćenje pošiljaka te reducirajte manualni unos podataka, trošak i uštedite vrijeme.

Također možete izraditi naljepnice sa bar kodom koji sadržava detalje za pouzdano sortiranje i rukovanje u UPS mreži.

search Online rješenja za slanje pošiljaka

UPS Tovarni list – Ukoliko niste u mogućnosti koristiti neko od naših online rješenja, trebat ćete ručno ispuniti UPS Tovarni list (Waybill, prijevoznicu, AWB) za svaku pošiljku. Molimo uzmite u obzir kako neke dodatne usluge, poput Naplata po isporuci (COD, Pouzeće) ili UPS Povrati nisu podržane ukoliko koristite ručno ispunjen UPS Tovarni list.

UPS Usluge praćenja pošiljaka
Prikladni načini za praćenje vaših paketa online ili dok ste u pokretu.

UPS ima najopsežniji besplatni set Track&Trace servisa i usluga Potvrde dostave (POD) koji vam omogućavaju praćenje pošiljaka na različite načine.

search Usluge praćenja pošiljaka

Iskoristite prednosti naših usluga praćenja pošiljaka za centraliziranu pretragu i upravljanje vašim pošiljkama.

search Usluge praćenja pošiljaka

Kako mi UPS može pomoći pospiješiti novčani tok?

UPS Naplata po isporuci – Otkupni iznos (COD iznos)
UPS nudi UPS Naplatu po isporuci za domaće i Europske destinacije.

search Naplata po isporuci

search Naplata po isporuci

Kako mi UPS može pomoći vratiti moju robu?

UPS Returns® - UPS Povrati Vaša roba može se vratiti jednako jednostavno kao i poslati. Neovisno trebate li povrat robe iz obližnjeg grada u Europi ili s drugog kraja svijeta, UPS Returns može pojednostaviti proces.

search UPS Povrati

Jednostavan pristup – UPS Returns su odmah dostupni. Sve usluge mogu se koristiti putem UPS besplatnih sustava slanja: UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip.

Koje se još dodatne usluge mogu dobiti od UPS-a?

search Optional services / Additional costs

UPS Carinsko posredovanje

search Optional services / Additional costs

Koje doplate se mogu odnositi na vašu pošiljku?

search

UPS My Choice®

Koristeći se značajkom UPS My Choice¹ vaši klijenti mogu personalizirati svoje iskustvo u posljednjem koraku dostave.

UPS My Choice usluga je članstva na koju se primatelji mogu prijaviti jednostavnim postupkom prijave putem e-pošte. Ona omogućuje postavljanje osobnog profila i upravljanje dostavom pošiljke.

Nakon registracije članovi mogu:

Jednokratno postaviti osobne postavke koje će se primjenjivati na sve
   buduće dolazne pošiljke.

   - Upozorenja o dostavi: članovi mogu postaviti upozorenja o dostavio
     koja žele primati putem SMS-a, e-pošte ili mobilne aplikacije
     UPS Mobile. Ta upozorenja uključuju obavijest o otpremi, raspon
     vremena dostave na dan prije dostave, ažuriranja rasporeda dostave,
     upozorenje na dan dostave i potvrdu o dostavi.

   - Upute za vozača: članovi mogu birati mjesto na kojemu će UPS vozač
     uvijek ostavljati pošiljke između 13 dostupnih lokacija. (npr. na trijemu).
     Ova opcija dostupna je samo uz odobrenu otpremu pošiljke.

   - Alternativna lokacija za dostavu: članovi mogu zatražiti da se sve
     pošiljke preusmjere na lokaciju UPS Access Point® za preuzimanje.

Zatražiti da UPS zadrži sve dolazne pošiljke određeno razdoblje, npr. za
   vrijeme godišnjeg odmora.

• Pristupiti mrežnom planeru dostave kao pomoći u upravljanju i praćenju
   dolaznih pošiljki iz UPS-a na kućnu adresu.

• Primati procijenjeni vremenski raspon dostave u razmaku od 1 do 4 sata
   koji je dio upozorenja o dostavi.

Opcije za promjenu dostave

Članovi usluge UPS My Choice mogu preusmjeriti i promijeniti raspored UPS-ove dostave na kućnu adresu za dostave za koje je to moguće.

• Promjena rasporeda dostave: promijenite dostavu pošiljke na drugi dan.
• Dostava na drugu adresu: preusmjerite dostavu na drugu adresu.
• Preusmjeravanje na lokaciju UPS Access Point: preusmjerite dostavu
   pošiljku sa svoje kućne adrese na obližnju lokaciju UPS Access Point
   (posjetite www.ups.com/accesspoint za više informacija u vezi s
   lokacijama UPS Access Point).
• Ponovna dostava na svoju adresu: ako je UPS dostavio pošiljku na
   obližnju lokaciju UPS Access Point jer primatelj nije bio kod kuće, isti
   može zatražiti ponovnu dostavu pošiljke na izvornu adresu za dostave
   za koje je to moguće.
• Zadržavanje pošiljke u UPS centru za korisnike: zadržavanje pošiljke
   na određeno vrijeme u centru za korisnike.
• Ostavljanje kod susjeda: pošiljku je moguće ostaviti kod najbližeg susjeda.
• Dostava uz upute: odredite gdje želite da vozač ostavi pošiljku (npr. na
   trijemu). Ova opcija dostupna je samo uz odobrenu otpremu pošiljke: to
   se odobrenje UPS-u može dati mrežnim putem.

UPS My Choice dostavljačima pomaže u:

• povećanju vjerojatnosti uspješne dostave u prvom pokušaju
• smanjenju uslužnih poziva povezanih s praćenjem pošiljki i povratima
• fokusiranju na pružanje vrhunske usluge korisnicima
• poboljšanje korisničkog iskustva u mrežnoj kupovini

Za više informacija posjetite https://www.ups.com/gb/en/services/tracking/mychoice.page för mer information.

Preuzmite aplikaciju UPS Mobile i na jednom mjestu upravljajte svim svojim dostavama uslugom UPS.

Koje su još UPS usluge dostupne?

UPS Kontrola uvoza (Import Control®)

Ova usluga omogućuje vam upravljanje preuzimanjima, rasporedima i naplati uvoznih pošiljaka iz više od 120 zemalja. Koristeći naprednu tehnologiju, možete imati kontrolu nad ključnim aspektima uključujući carinske deklaracije, brzinu dostave i opcije plaćanja. Usluge uključuju:

1 pokušaj preuzimanja UPS-a
Pošaljite naljepnice za slanje (Tovarne listove, prijevoznice) i komercijalne fakture UPS-u te ćemo nakon toga jedan put pokušati preuzeti paket. Ako ne uspijemo preuzeti paket, naš vozač će ostaviti dokumente za vašeg izvoznika.
4,65 EUR po paketu povrh odgovarajućih troškova prijevoza.

3 pokušaja preuzimanja UPS-a
Pošaljite naljepnice za slanje (Tovarne listove, prijevoznice) i komercijalne fakture UPS-u te ćemo nakon toga tri puta pokušati preuzeti paket. Ako naš vozač ne uspije preuzeti paket nakon trećeg pokušaja, dokumenti će biti vraćeni u UPS i ponovno ćete trebati predati zahtjev.
6,20 EUR po paketu povrh odgovarajućih troškova prijevoza.

Uklanjanje komercijalnog računa
Ova usluga omogućuje vam slanje izravno trećoj strani bez otkrivanja vrijednosti robe.
14,05 EUR po pošiljci povrh odgovarajućih troškova prijevoza.

Ispisana naljepnica za povrat, Elektronska naljepnica za povrat, Ispis i slanje naljepnice za povrat su podržane. Više informacija možete pronaći na stranici UPS Povrati.

UPS Kontrola uvoza dostupna je unutar UPS sustava za slanje poput, UPS Internet Shipping-a, UPS CampusShip-a ili zadnje verzije WorldShip-a.

World Ease®

Koristeći World Ease možete grupirati nekoliko pošiljaka iste ili različite vrste usluge koje šaljete u istu zemlju u jednu 'master' pošiljku za grupno carinjenje. Ova usluga dostupna je za ugovorne korisnike koji koriste WorldShip i to za izvoz u preko 65 zemalja diljem svijeta. World Ease usluga nije dostupna za pošiljke između zemalja članica Europske Unije.

World Ease vam omogućuje:
• Unaprijed definiranu ulaznu luku
• Određeno tranzitno vrijeme
• Definiranu naplatu bez neočekivanih troškova
• Potpuni pregled tijeka pošiljke
• Potpunu integraciju s vašim internim sustavom
• Pojednostavljeni proces otpreme pošiljaka - svi neophodni dokumenti
  automatski se generiraju putem World Ship-a.
• Uslugu povrata

UPS TradeAbility

Naš paket informacijskih usluga omogućuje vam da učinkovito upravljate robom u međunarodnom prometu. Doznajte usklađene tarifne kodove, procjenu ukupnih troškova slanja, podatke o sukladnosti i drugo, putem jednog web sučelja ili integracijom TradeAbility usluga u vašu web stranicu ili poslovni sustav.

UPS TradeAbility Harmoniser
Za pravilan odabir i primjenu tarifnog koda proizvoda.

UPS TradeAbility Landed Cost
Za izračun ukupnih troškova slanja, uključujući pripadajuće troškove carine, poreza, pristojbi i troškova slanja.

UPS TradeAbility Denied Party Screener
Za pretraživanje subjekata s kojima je zabranjena trgovina.

UPS TradeAbility Export License Detector
Za provjeru sukladnosti s trgovinskim odredbama, postupcima, tarifama i zakonima pojedinih zemalja prilikom izvoza robe.

UPS TradeAbility Forms
Za utvrđivanje, izradu i automatizaciju izvozne i uvozne dokumentacije ovisno o značajkama pošiljke.

UPS TradeAbility Import Compliance
Za provjeru sukladnosti s trgovinskim odredbama, postupcima, tarifama i zakonima pojedinih zemalja vezano uz uvoz robe.

UPS Mail Logic®*

UPS Mail Logic je usluga koja nudi alternativni način globalne distribucije tiskanih materijala i medija za prijenos podataka težine do 2kg po komadu i niske (novčane) vrijednosti. Ograničenje težine za knjige i časopise je 5kg po komadu.

Tipični primjeri su:
Pisma prihvaćanja / Godišnji izvještaji / Paketi aplikacija / Knjige / Skupna pisma odjela / Interna korespodencija tvrtke /
Oglašavanje / Manuskript / Newsletter

UPS Mail Logic povećava produktivnost vašeg urudžbenog ureda jer više nema potrebe za sortiranjem, mjerenjem (vaganjem/brojanjem) i pečatiranjem i omogućava kraće vrijeme prijevoza. Korištenje UPS Mail Logic usluge omogućava direktne uštede bez plaćanja poštarine unaprijed i uz niže troškove slanja.

Dostupne su dvije vrste usluga:
UPS Mail Logic: dostava diljem svijeta u roku od 3-7 dana u prosjeku.
UPS Mail Logic Saver: dostava diljem svijeta u roku od 7-21 dan u prosjeku.

Ova usluga dostupna je isključivo uz sklapanje ugovora.

UPS Access Point™


UPS Access Point lokacije su UPS-ova maloprodajna mjesta koja nude uslugu preuzimanja paketa ili dostavu izvoznih paketa u vrijeme i na mjestu koje najviše odgovara Vašem kupcu, u zemljama gdje su UPS Access Point lokacije dostupne. Koristeći frekventne lokacije kao što su kiosci, trgovine mješovitom robom i benzinske crpke, Vaši kupci mogu imati koristi zbog duljeg radnog vremena i još veće prikladnosti.

Značajke uključuju:

Slanje na UPS Access Point™ lokaciju
UPS Access Point možete integrirati kao opciju dostave za izvozne pošiljke u zemlje gdje su UPS Access Point lokacije dostupne.

Prilikom naručivanja robe, Vaši kupci mogu odabrati dostavu pošiljke na UPS Access Point lokaciju. Kako bi doznali da je njihov paket spreman za preuzimanje na odabranoj UPS Access Point lokaciji, Vaši kupci će zaprimiti obavijest putem email-a ili SMS-a. Slanje na UPS Access Point lokaciju moguće je isključivo uz potpisivanje ugovora.

Ukoliko UPS Access Point nije integriran u Vašu opciju dostave, pakete možete poslati izravno na UPS Access Point lokaciju putem UPS Internet Shipping-a.

Dostava isključivo naslovljenom primatelju
Moći ćete ponuditi kupcu opciju da na UPS Access Point lokaciji paket može preuzeti samo naslovljeni primatelj (bez mogućnosti preuzimanja od strane treće osobe).
Doplata iznosi 2,60 EUR po pošiljci.

Kod za preuzimanje paketa
Imate mogućnost osigurati PIN kod Vašim kupcima, koji im omogućuje da paket preuzme treća osoba umjesto njih. Ova opcija također omogućuje korištenje UPS Access Point mreže u slučaju kada je primateljev identitet nepoznat (na primjer terenski tehničar).

Unaprijed plaćeno slanje s UPS Access Point lokacije
Koristeći UPS Access Point lokaciju, Vaši kupci, koji se nalaze u zemljama u kojima su UPS Access Point lokacije dostupne, mogu jednostavnije poslati ili vratiti robu. Pošiljke s priloženim UPS tovarnim listom mogu se poslati s UPS Access Point lokacije, koja je pogodna za Vašeg kupca.

Primatelj odsutan UPS Access Point™ dostava
Gdje je moguće, nakon prvog neuspješnog pokušaja dostave na rezidencijalnu (kućnu) adresu, u zemljama gdje postoje UPS Access Point lokacije, UPS može dostaviti paket na UPS Access Point lokaciju koja se nalazi u neposrednoj blizini Vašeg primatelja. U tom slučaju, ostavit ćemo UPS obavijest Vašem kupcu da paket može preuzeti na UPS Access Point lokaciji i kada ga može preuzeti.

 
 
 
Molimo pripazite:
• Radna vremena (dani i sati) variraju ovisno o lokaciji.
• Posebna ograničenja težine i dimenzija vrijede za UPS pakete koji se
   šalju ili daju na prijevoz na UPS Access Point lokaciji:
  - Maksimalna težina (stvarna težina) po paketu je 20 kg
  - Maksimalna duljina po paketu je 80 cm
  - Maksimalna veličina po paketu je 300 cm u duljini i opsegu zajedno
• Prijavljena vrijednost za “Slanje na UPS Access Point” mora biti manja
   od 5.000 USD (ili od protuvrijednosti u domaćoj valuti). Informacije o
   prijavljenoj vrijednosti po paketu za Unaprijed plaćeno slanje s
   UPS Access Point lokacije možete pronaći u “Referentnim
   informacijama” u dijelu Ograničenja usluge.

Referentne Informacije

Ovaj odjeljak sadrži informacije o:

• Opcijama plaćanja
• Zabranjenoj robi i ograničenjima usluge
• Jamstvu povrata novca
• Odgovornosti
• Općim uvjetima za dostavu pošiljaka

ODJELJAK 1
Odabir odgovarajuće usluge
PAGE 4

ODJELJAK 2
Dodatne usluge i doplate
PAGE 7

ODJELJAK 3
Referentne informacije
PAGE 17

3. REFERENTNE INFORMACIJE

Koje su moguće opcije plaćanja?

UPS ima nekolicinu različitih opcija plaćanja kako bi udovoljio vašim potrebama. Molimo proučite sljedeću tablicu kako biste pronašli opciju koja vam najviše odgovara.

search Opcije plaćanja

Osnovne informacije

UPS zadržava pravo obustaviti dostavu uslijed neplaćanja u odgovarajućim uvjetima.

Rok valjanosti računa: Svi se računi smatraju prihvaćenima po izdavanju, osim u slučaju prispijeća pisanog zahtjeva za prilagodom računa u roku od 30 dana od datuma računa.

  
  
Molimo kontaktirajte Službu za korisnike putem 01 4444-777
za više informacija o dostupnim opcijama plaćanja na vašoj lokaciji.

Zabranjena roba i ograničenja usluge

Zabranjena roba

Sljedeća roba zabranjena je za prijevoz u svim zemljama u kojima UPS nudi usluge (osim ako je drukčije definirano ugovorom):

• Alkoholna pića
• Životinjska koža (divlje životinje)
• Roba posebne (iznimne) vrijednosti (na primjer umjetnine, antikviteti,
 drago kamenje, zlato i srebro)
• Opasna roba i tvari (sukladno IATA i ADR propisima)
• Vatreno oružje
• Krzno
• Slonovača i proizvodi od slonovače
• Nakit i satovi (osim bižuterije) vrijednosti preko 500 USD ili
 protuvrijednosti u domaćoj valuti po paketu¹
• Žive životinje
• Novac, sredstva plaćanja i pre-paid kartice
• Lako kvarljiva roba
• Osobne stvari (osim u odabranim zemljama)
• Biljke
• Pornogrfski materijal
• Sjemenje
• Duhan i duhanski proizvodi
• Prtljaga bez pratnje (osim u odabranim zemljama)

Osobne stvari općenito su stvari u vlasništvu pošiljatelja namijenjene za njegovu osobnu uporabu i u njegovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci. Precizna definicija osobnih stvari varira od zemlje do zemlje. Molimo kontaktirajte lokalni UPS ured putem telefona 01 4444-777 za više informacija.

Prtljaga bez pratnje uključuje kofere, torbe, naprtnjače, aktovke i druge slične oblike prtljage neovisno o sadržaju (osim ako se šalju prazni, nezaključani i ispravno zapakirani u skladu s UPS uputama.

Također, zabranjena je: roba koja se šalje putem ATA Carnet-a i svi privremeni izvozi i uvozi, roba koja se šalje pod FCR, FCT ili CAD-om (konsignacijska roba); roba koja je takvog svojstva da bi mogla pokvariti, oslabiti, ugroziti ili oštetiti ljude, robu ili opremu; roba čiji je prijevoz zabranjen u zemlji pošiljatelja, kroz koju prolazi ili primatelja (na primjer slonovača i proizvodi od slonovače), roba koja podliježe trošarini (na primjer alkoholna pića) ili koja zahtijeva posebno opremljena skladišta ili tovarni prostor, sigurnosne mjere ili dozvole. U skladu sa zakonom, određena roba može se prevoziti isključivo po propisanim uvjetima, dok je određena roba zabranjena u zračnom prijevozu (na primjer tekućine u staklenim posudama).

Prijevoz zabranjene robe sukladno ugovoru s UPS-om

Određena roba koja je navedena kao zabranjena, može se prevoziti putem UPS-a, ukoliko za istu postoji ugovor s pošiljateljem koji redovno šalje robu i koji je u mogućnosti pridržavati se svih primjenjivih propisa.

UPS je počeo s primjenom International Special Commodities (ISC) programa koji korisnicima omogućuje prijevoz robe pod posebnim ograničenjima (na primjer roba koja zahtijeva dodatnu dokumentaciju ili pregled ili kvarljiva roba) na određene destinacije.

Niže navedena robe može biti predmetom ISC programa:

• Alkoholna pića
• Biološke supstance, Kategorija B, izuzev životinjskih uzoraka i
   izuzev ljudskih uzoraka
• Biljke
• Lako kvarljiva roba (riba i meso)
• Sjemenje
• Duhan
• Posebni izuzeci

Nije sva roba dozvoljena za prijevoz u svim zemljama.

Ovaj program zahtijeva sklapanje ugovora. Za više informacija molimo kontaktirajte UPS lokalni ured putem telefona 01 4444-777 ili vašeg prodajnog predstavnika.

Zabranjena roba i ograničenja usluge

Alkoholna pića

UPS u ponudi ima program za slanje alkoholnih pića, što omogućuje korisnicima slanje pošiljaka alkoholnih pića sa udjelom alkohola do 70% prema i iz određenih zemalja. Ugovor je obvezan za pošiljatelje u industriji alkoholnih pića. Korisnici koji nisu u navedenoj industriji mogu slati darovne pošiljke unutar EU bez ugovora.

Unutar EU, alkoholna pića mogu se slati ili bez plaćanja trošarina sa odobrenjem carine za slanje bez trošarina. Ipak, pošiljke moraju imati udjel alkohola manji od 70% te moraju biti pakirani i spremnike kapaciteta 5 litara ili manje.

UPS prihvaća pošiljke koje sadržavaju alkohol, po uvjetima kako je gore navedeno, u domaćem prijevozu u sljedećim države ili teritoriji: Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U međunarodnom prijevozu, alkoholna pića mogu se slati unutar članica EU, osim Finske i Švedske. Područja koja nisu dio EU carinske zone ili koja nisu dio EU zajedničkog sustava Poreza na dodanu vrijednost (PDV) su isključena.
Alkoholna pića koja su oslobođena od plaćanja carine ne mogu se slati između niti iz Latvije i Malte.

Paketi koji sadržavaju alkohol moraju imati jasnu oznaku "alkoholna pića" na tovarnom listu, prijevoznici (AWBu) ili drugoj prijevozničkoj dokumentaciji. Alkoholna pića ne smiju biti unutar iste pošiljke koja sadržava bezalkoholne proizvode. Također, paketi koji sadržavaju alkoholna pića moraju biti fizički odvojena od ostalih kada ih predajete UPS-u.

UPS će dostaviti alkoholna pića isključivo punoljetnoj osobi. Stoga, ukoliko šaljete alkohol na rezidencijalnu adresu, obavezno označite opciju “Adult Signature Required” (molimo pogledajte odjeljak 1. ovog vodiča)

Proizvodi poput alkohola podliježu trošarinama u svim zemljama članica EU. Stoga, sve takve međunarodne i neke domaće pošiljke mora pratiti posebna Dokumentacija ili porezne markice. Molimo uzmite u obzir da UPS neće automatski zatražiti primateljev potpis na trošarinskim dokumentima niti će automatski vratiti iste dokumente pošiljatelju.

Detaljne informacije o trošarinama objavljene su od strane Europske Komisije i dostupne su online¹.

Također, možete kontaktirati svoje prodajne predstavnike ili provjeriti 'UPS Alcohol Shipping Guide' online za dodatne informacije

Opće obveze

Pošiljatelj je dužan pridržavati se važećih propisa i zakona koji se primjenjuju u svakoj zemlji. Pošiljke mogu biti predmetom inspekcije te su moguća kašnjenja uzrokovana od strane carine ili drugih državnih tijela.

Zadržavamo pravo odbiti ili obustaviti prijevoz bilo kojeg paketa koji nema podatke o pošiljatelju i primatelju te robe, ukoliko po našem mišljenju, nije prikladna za prijevoz, nije adekvatno opisana, klasificirana ili zapakirana i prikladno označena te popraćena odgovarajućom dokumentacijom.

UPS neće prevoziti robu koja je zabranjena zakonom ili drugim propisom zemlje ili lokalne vlade u zemlji pošiljatelja ili primatelja ili koja može biti uzrokom kršenja bilo kojeg važećeg izvoznog, uvoznog ili drugog zakona ili koja može ugroziti sigurnost naših zaposlenika, agenata i kooperanata ili prijevoznih sredstava ili koja po našem mišljenju može pokvariti, uprljati ili oštetiti drugu robu ili opremu ili koja je ekonomski ili operativno nepogodna za prijevoz.

UPS ne pristaje prevoziti zabranjenu robu. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovih uvjeta ili UPS-ovih Općih uvjeta za dostavu pošiljaka, u slučaju da UPS utvrdi da paket sadrži zabranjenu robu, UPS će dodatno (uz cijenu i svih ostalih troškova i izdataka) pošiljatelju naplatiti administrativnu naknadu u iznosu od najmanje 130 EUR. Plaćanje ovih administrativnih troškova ne utječe na pravo UPS-a da zahtijeva naknadu štete prouzročene kršenjem UPS-ovih Općih uvjeta za dostavu pošiljaka, niti podrazumijeva da UPS preuzima odgovornost za prijevoz takve zabranjene robe ili se odriče bilo kojeg drugog prava u vezi sa zabranjenom robom.

Opasna roba

UPS se pridržava regulative o zračnom prijevozu propisane od strane Međunarodne udruge za zračni prijevoz (International Air Transport Association - IATA) i cestovnom prijevozu propisane od strane UN ADR-a i ne preuzima na prijevoz opasnu robu niti u domaćem niti u međunarodnom prijevozu. Lokalni domaći propisi također se primjenjuju na cestovni prijevoz.

Tvrtke koje šalju opasnu robu bez odgovarajućih oznaka, dokumentacije i adekvantog pakiranja mogu pretrpjeti financijske i pravne sankcije.

Kada šaljete UPS-om, važno je znati sljedeće:

1 Ukoliko pakirate u već korištenoj ambalaži ili kutiji, molimo uklonite
staru oznaku (naljepnicu). Bilo koja stara naljepnica koja označava
opasnu robu uzrokovat će zaustavljanje i pregled robe što će uzrokovati
kašnjenje i neugodnosti za vas i vašeg kupca.

2 Ukoliko šaljete robu koja bi potencijalno mogla biti smatrana
opasnom robom, ali to u stvari nije, uslijed neobičnog imena, izgleda
i slično, preporučamo da na prijevozničkoj dokumentaciji jasno
naznačite kako 'roba nije klasificirana kao opasna roba'. To će
prevenirati nepotrebno kašnjenje pošiljke. Bilo koje neispravno
deklariranje robe može značiti kaznu za pošiljatelja.

Ograničenja usluge

UPS ne dostavlja niti preuzima iz poštanskih pretinaca (P.O. Box numbers).

Maksimalna vrijednost prijavljene vrijednosti po paketu iznosi 50.000 USD ili protuvrijednost u domaćoj valuti.

Maksimalna vrijednost prijavljene vrijednosti po paketu koji sadržava nakit i satove (osim bižuterije¹) iznosi 500 USD ili protuvrijednost u domaćoj valuti.

Usluga prikupljanja otkupne (pouzeća) - UPS naplata po isporuci - pruža se unutar EU, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske. Maksimalni iznos pouzeća, otkupnine koja može biti prikupljena jest 50.000 USD ili protuvrijednost u domaćoj valuti po paketu u slučaju prikupljanja čeka.

Maksimalni iznos gotovine koji UPS može primiti od jednog primatelja za jednog pošiljatelja iznosi 5.000 USD ili protuvrijednost u domaćoj valuti po danu (maksimum 750 EUR u Franckuskoj, 3.000 EUR u Belgiji, 2.500 EUR u Španjolskoj te do 1.999,99 EUR u Italiji).

Maksimalna vrijednost i prijavljena vrijednost po paketu u domaćem prometu za UPS 1 Attempt Returns Plus (1 pokušaj s povratnom naljepnicom) iznosi 999 USD, a za UPS 3 Attempts Returns Plus (3 pokušaja s povratnom naljepnicom) u iznosi 50.000 USD ili protuvrijednost u domaćoj valuti.

Maksimalna vrijednost i prijavljena vrijednost po paketu koji se preuzima u UPS uredu ili poslovnici iznosi 1.000 USD ili protuvrijednost u domaćoj valuti.

Maksimalna vrijednost i prijavljena vrijednost po paketu u međunarodnom prometu za UPS 1 Attempt Returns Plus (1 pokušaj s povratnom naljepnicom) ili za UPS 3 Attempts Returns Plus (3 pokušaja s povratnom naljepnicom) iznosi 50.000 USD, uzimajući u obzir da za svaku takvu pošiljku stvarne ili prijavljene vrijednosti preko 999 USD, pošiljatelj mora osigurati da je sačinjen popis visoko vrijedne robe te da ga je UPS vozač ovjerio potpisom pri predaji iste na prijevoz. Ukoliko takav popis visoko vrijedne robe ne postoji ili nije potpisan, maksimalna vrijednost ili prijavljena vrijednost ograničena je na 999 USD.

Kontaktirajte UPS Službu za korisnike putem 01 4444-777 za provjeru protuvrijednost u domaćoj valuti.

Ograničenja težine i dimenzija

UPS je odredio određene granice težine i dimenzija paketa. Niža ograničenja odnose se na pojedinačne pakete. Ne postoji ograničenje ukupne težine pošiljke ili ukupnog broja paketa unutar vaše pošiljke.

Maksimalna težina (stvarna težina) po paketu jest 70kg².

Maksimalna duljina paketa iznosi 274 cm.

Maksimalna veličina paketa iznosi 400 cm u duljini i obujmu zajedno.

Paketi koji su teži od 25kg zahtijevaju posebnu naljepnicu heavy-package (težak paket).

Za pakete kojima je mjerna težina veća od stvarne, UPS će obračunati prijevoz sukladno mjernoj težini.

Za pakete koji zahtijevaju dodatnu manipulaciju, može biti obračunata doplata za Dodatnu manipulaciju.

Za pakete koji prelaze određeno ograničenje dimenzije (veličine), ali ne prelaze UPS ograničenje maksimalne veličine paketa, može biti obračunata doplata za Velike pakete.

Paketi koji prelaze UPS ograničenja težine i dimenzija neće biti prihvaćeni na prijevoz. Ukoliko se ipak nađu u UPS sustavu paketa, obračunat će se doplata za Prekoračivanje maksimalnih ograničenja.

UPS Jamstvo povrata novca

Jamstvo povrata novca

Za određene usluge i odredišta, UPS nudi jamstvo povrata prijevozničkih naknada. Kako biste saznali primjenjuje li se Jamstvo povrata novaca na vašu pošiljku koristite alat ‘Calculate Time and Cost’ na www.ups.com te unesite detalje o pošiljci. Također, možete kontaktirati lokalnu UPS Službu za korisnike putem telefona 01 4444-777. U slučaju kada je Jamstvo povrata novca primjenjivo, a ukoliko ne dostavimo pošiljku do primjenjivog vremena, na vaš zahtjev, izvršit ćemo povrat novca ili ćemo vas odobriti (ili drugu osobu koja je platila prijevoz) za trošak prijevoza (ili, u slučaju da dio pošiljke nije dostavljen u primjenjivom vremenskom okviru, za odgovarajući dio troška prijevoza u odnosu na navedene pakete), umanjen za vrijednost bilo koje doplate, PDVa, carine, poreza ili nameta, i to ukoliko su zadovoljni svi niže navedeni uvjeti:

a) prijevoznička dokumentacija (uključujući i Tovarni list, naljepnice, prijevoznice) mora biti ispravno popunjena i svi paketi moraju imati papirnatu naljepnicu kreiranu putem UPS online rješenja za slanje pošiljaka ili na drugi način, a u skladu s UPS uputama za pakiranje;

b) bilo koja druga dokumentacija potrebna u zemlji pošiljatelja, primatelja ili tranzitnoj zemlji mora biti potpuna i točna i priložena uz pošiljku;

c) ukoliko je primjenjivo, paket mora imati naljepnicu Saturday Delivery (dostava subotom) (za odredišta na kojima je ova usluga dostupna);

d) pošiljka mora bit predana UPS-u na prijevoz do najkasnijeg vremena za preuzimanje kojeg je UPS odredio za zajamčenu isporuku;

e) morate uputiti prigovor UPS-u pismenim putem ili putem telefona unutar 15 kalendarskih dana od dana kada je pošiljka trebala biti dostavljena te nam pružiti podatke o nazivu i adresi primatelja, datumu pošiljke, težini paketa i UPS broju pošiljke;

f) Pošiljka ne smije zahtijevati dodatno rukovanje, podlijegati nadoknadi za velike pakete ili uključivati veliki paket, kako je opisano u odjeljku o dodatnim uslugama i naknadama u ovom vodiču.

g) Pošiljatelj mora UPS-u osigurati Pravovremeno Učitavanje svih relevantnih informacija. Pravovremeno Učitavanje iz ovih Uvjeta odnosi se na elektronički prijenos svih relevantnih informacija (uključujući, ali ne ograničeno na, primateljev puni naziv, primateljeva potpuna adresa te dimenzije i težina pošiljke) prema UPS-u 15 minuta prije krajnjeg roka za prikup definirano s naše strane za garantiranu dostavu.

  
 
Ovo jamstvo nije primjenjivo kada je razlog kašnjenja dostave paket koji nije u skladu s ograničenjima i uvjetima iz odredbe 3.1 naših Općih uvjeta za dostavu pošiljaka, uslijed događaja izvan naše kontrole (kao što je opisano u odredbi 6 naših Općih uvjeta za dostavu pošiljaka) ili uslijed zaustavljanja prijevoza ili povrata paketa iz razloga opisanih u odredbi 3.3 naših Općih uvjeta za dostavu pošiljaka ili u slučaju bilo kakvog zadržavanja paketa od strane UPS-a, a u skladu s našim Općim uvjetima za dostavu pošiljaka.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, odgovornost UPS-a prema jamstvu za povrat novca ograničena je na gore navedeno te preuzimanje jamstva ne znači na bilo koji način preuzimanje obveze ili potvrdu da će pošiljka stići u određeno vrijeme.

Odgovornost

Odgovornost za gubitak, štetu ili kašnjenje

Niže navedeno jest sažetak u svrhu informiranja glede određenih relevantnih odredbi navednih u UPS-ovim Općim uvjetima za dostavu pošiljaka. Cjeloviti uvjeti navedeni su u dijelu UPS Opći uvjeti za dostavu pošiljaka i prevladavaju u slučaju nedosljednosti s ovim sažetkom.

Međunarodni prijevoz:
U slučaju međunarodnog prijevoza, mogu se primijeniti međunarodne konvencije: posebice Varšavska ili Montrealska konvencija u slučaju zračnog prijevoza i CMR konvencija u slučaju prijevoza cestom. Nacionalni zakoni nekih zemalja također se mogu primijeniti i proširiti pravila takvih konvencija isključivo domaćeg prijevoza.

Gdje su primjenjiva, pravila Varšavske, Montrealske i CMR konvencije određuju i u većini slučajeva ograničavaju našu odgovornost za gubitak, štetu ili kašnjenje dostave pošiljke.

– Ograničenje Varšavske i Montealske konvencije obično je 19 SDR-a (Special Drawing Rights - Posebna prava vučenja¹) po kilogramu izgubljene, oštećene ili robe koja kasni.

– Ograničenje CMR konvencije je 8,33 SDR-a po kilogramu (ali ograničeno na iznos prijevoza u slučaju kašnjenja)

Ostali prijevoz:
Gdje pravila konvencije nisu primjenjiva, isplatit ćemo naknadu za dokazani gubitak, štetu ili kašnjenje paketa uzrokovano našim nemarom, a najviše do 100 USD po pošiljci.

Prijavljivanjem veće vrijednosti na UPS prijevozničkoj dokumentaciji, možete povećati odgovornost UPS-a, uz plaćanje odgovarajuće doplate. Ukoliko prijavite veću vrijednost za prijevoz i platite odgovarajuću naknadu, tada će UPS-ova odgovornost biti ograničena do vrijednosti dokazane štete, a koja ne prelazi tako prijavljenu vrijednost (pogledajte ‘Dodatne usluge i doplate’)

Vrijednost takve robe ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 50.000 USD (500 USD u slučaju nakita i satova, osim bižuterije) ili protuvrijednost u domaćoj valuti po paketu, obzirom da UPS ne pruža uslugu prijevoza robe veće vrijednosti od navedenih.

Osim kada pravila konvencije ili drugi prisilni zakoni propisuju drukčije, nećemo nadoknaditi gubitak isključivo ekonomske prirode (kao što su gubitak dobiti, gubitak poslovnih prilika ili gubitak prihoda zbog nemogućnosti uporabe određene stvari), čak i u slučaju kada je vrijednost prijavljena u pogledu određene pošiljke. Također, ne snosimo odgovornost za oštećenje ili gubitak ambalaže.

 
 
Bilo kakav prigovor protiv UPS-a mora nam biti prijavljen pismenim putem čim je prije moguće te također unutar određenog vremenskog okvira kako je navedeno u našim općim uvjetima. U određenim okolnostima, pravila konvencije (koliko su primjenjiva) mogu dozvoliti podnošenje prigovora i van ovih rokova.

Dodatno na gore navedeno, bilo koji pravni postupak vezan uz pošiljku mora biti započet i dostavljen nam u roku od šest mjeseci od dostave ili (u slučaju nedostavljanja) zastara počinje teći nakon 30 dana od isteka roka za uručenje pošiljke. Ukoliko se primjenjuje Varšavska, Montrealska ili CMR konvencija postoje dulji rokovi za početak sudskog postupka: sažeto, 2 godine u slučaju Varšavske i Montrealske konvencije i 1 godina (3 godine u slučaju namjerne prijevare od strane UPS-a) u slučaju CMR konvencije.

UPS Opći uvjeti za dostavu pošiljaka

Ovo je važeća verzija na dan objave Općih uvjeta za dostavu pošiljaka. Posljednja verzija i ona koja će se uvijek primjenjivati na nove pošiljke može se pronaći na www.ups.com ili dobiti u UPS uredu.

1. Uvod
A. Ovi Opći uvjeti („Opći uvjeti“) određuju osnovu temeljem koje će UPS prevoziti pakete, dokumente i omotnice („paketi“). Trenutno važeći UPS vodič kroz usluge i cijene („Vodič“) sadrži važne detalje o UPS uslugama (uključujući popis i opis dostupnih usluga i proizvoda) koje bi pošiljatelj trebao pročitati i koje predstavljaju sastavni dio ugovora između UPS-a i pošiljatelja.

B. Pod terminom „UPS“ podrazumijeva se kao ugovorna strana s kojom pošiljatelj sklapa ugovor, UPS-ov ovlašteni ugovorni zastupnik u Republici Hrvatskoj ili UPS subjekt, ukoliko takav subjekt postoji, u zemlji u kojoj je pošiljka predana na prijevoz, s koijm se može kontaktirati na adresi 5 Avenue Ariane, 1200 Brussels, Belgija (iako se ti podaci neće uzeti u obzir prilikom odabira mjesne ili stvarne nadležnost bilo kojeg suda). Navedeno društvo će se smatrati (prvim) prijevoznikom dobara za potrebe Konvencija navedenih u odredbi C ovih Općih uvjeta.

C. Kada prijevoz zračnim prometom uključuje krajnje odredište ili neko zaustavno mjesto izvan zemlje iz koje se paket šalje, može se primijeniti Varšavska Konvencija. Varšavska konvencija primjenjuje se i u većini slučajeva ograničava odgovornost prijevoznika u pogledu gubitka ili oštećenja ili zakašnjenja u dostavi tereta. (Za potrebe ovih Općih uvjeta pod terminom „Varšavska Konvencija“ podrazumijeva se (i) Konvencija za izjednačavanje određenih pravila u međunarodnom prijevozu zrakom, potpisana u Varšavi 12. listopada 1929. godine ili (ii) dopune i izmjene navedene Konvencije protokolima ili dopunskom konvencijom ili (iii) Montrealska konvencija iz 1999. godine, ovisno o tome koja je primjenjiva.) Bez obzira na bilo koju odredbu koja bi propisivala drugačije, međunarodni prijevoz cestom može se podvrgnuti odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom potpisane u Ženevi 19. svibnja 1956. godine („CMR Konvencija“).

D. Pošiljka se može prevoziti preko bilo kojeg posrednog/prijelaznog mjesta koje UPS smatra odgovarajućim. UPS može angažirati podugovarače/kooperante za izvršenje usluga kako u svoje tako i u ime svojih službenika, posrednika i podugovarača, te se ovi Opći uvjeti primjenjuju na svakoga od njih.

E. U ovim Općim uvjetima, pod „Tovarnim listom“ podrazumijeva se pojedinačni UPS-ov Tovarni list ili unosi/upisi zabilježeni s istim datumom, te s istom adresom i vrstom usluge kao i na potvrdi o preuzimanju. Svi paketi na jednom Tovarnim listu smatraju se jednom pošiljkom.

2. Opseg usluge
Ukoliko dopunske usluge nisu dogovorene ili dio ovih općih uvjeta, usluga koju pruža UPS ograničena je na preuzimanje, prijevoz/prijenos, carinjenje (kad je to potrebno) i dostavu pošiljke. Pošiljatelj prima na znanje da će se pošiljke prevoziti zajedno s pošiljkama drugih pošiljatelja te da UPS nije u mogućnosti pratiti ulazno i izlazno kretanje svake pojedine pošiljke u svim centrima za postupanje s pošiljkama.

UPS nije javni prijevoznik te ima diskrecijsko pravo odbiti prijevoz i dostavu bilo koje pošiljke koja mu je povjerena.

3. Uvjeti prijevoza
Ovaj odjeljak određuje različita ograničenja i uvjete koji se primjenjuju na prijevoz paketa od strane UPS-a. Ovime se također objašnjavaju posljedice u slučaju da pošiljatelj šalje na prijevoz pakete koji ne ispunjavaju navedene uvjete.

3.1 Ograničenja i uvjeti pružanja usluga

Paketi moraju odgovarati ograničenjima navedenim u stavcima (i) do (iv) kako slijedi:

(i) Paketi ne smiju težiti više od 31,5 kilograma (ili 70 lbs) ili 70 kilograma (ili 150 lbs) (ovisno o zemlji gdje je pošiljka predana UPS-u na prijevoz te ovisno o zemlji odredišta kao što je to određeno u Vodiču) ili prelaziti 274 centimetara u duljini ili ukupno 400 centimetara u duljini i opsegu.

(ii) Vrijednost bilo kojeg paketa ne smije prelaziti iznos od 50.000,00 USD u protuvrijednosti u domaćoj valuti. Nadalje, vrijednost bilo kakvog nakita i satova koji nisu bižuterija u paketu ne smije prelaziti iznos od 500,00 USD u protuvrijednosti u domaćoj valuti.

(iii) Paketi ne smiju sadržavati nijednu od zabranjenih roba nabrojanih u Vodiču uključujući (ali ne ograničavajući se na) robu posebne vrijednosti (poput umjetnina, antikviteta, dragog kamenja, poštanskih markica, unikatnih predmeta, zlata ili srebra), novac ili druga prenosiva sredstva plaćanja (kao što su čekovi, mjenice, obveznice, štedne knjižice, kreditne kartice, potvrde o dionicama ili drugi vrijednosni papiri), oružja i opasne stvari.

(iv) Paketi ne smiju sadržavati dobra koja bi mogla ugroziti ljudski ili životinjski život ili bilo koje prijevozno sredstvo ili koja bi mogla na drugačiji način pokvariti ili oštetiti drugu robu koja se prevozi UPS-om ili čiji je prijevoz, uvoz ili izvoz zabranjen mjerodavnim zakonom/pravom.

Pošiljatelj odgovara za točnost i potpunost podataka unesenih u Tovarnom listu te da svaki paket sadrži adekvatne kontakt podatke pošiljatelja i primatelja paketa te da su paketi propisno pakirani, označeni i obilježeni, njihov sadržaj propisno opisan i klasificiran te da su im priloženi odgovarajući dokumenti kako bi (s obzirom na svaki pojedini slučaj) bili prikladni za prijevoz i u skladu sa zahtjevima navedenim u Vodiču i s mjerodavnim zakonima. Ukoliko na Tovarnom listu ili drugoj odgovarajućoj UPS dokumentaciji nije jasno odabrana drugačija vrsta usluge, pošiljke se dostavljaju kao Ekspresna usluga (kada je to moguće s obzirom na odabrano odredište) te se sukladno tome obračunavaju sve odgovarajuće cijene i naknade.

Pošiljatelj jamči da svi paketi predani na prijevoz sukladno ovim Općim uvjetima odgovaraju ograničenjima navedenim u stavcima (i) do (iv) i da su pripremljeni u osiguranim prostorijama od strane pošiljatelja (u slučaju individualnog pošiljatelja) ili od strane njegovih odgovornih radnika ili (ukoliko drugačije) od strane osobe koja je povjerila pošiljku UPS-u te da je takva pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog ometanja tijekom pripreme, skladištenja i prijevoza do UPS-a. UPS se oslanja na gore navedeno jamstvo prilikom prihvaćanja paketa na prijevoz. Bilo koji drugi paketi su isključeni iz prijevoza.

3.2 Lako kvarljiva i temperaturno osjetljiva roba prevozi se pod uvjetom da sam pošiljatelj prihvati na sebe rizik takvog prijevoza. UPS ne pruža uslugu posebnog rukovanja takvim paketima.

3.3 Odbijanje i obustava prijevoza

(i) Ukoliko UPS dođe do saznanja da paket ne odgovara bilo kojem od gore navedenih ograničenja ili uvjeta ili da bilo koji Otkupni iznos naznačen na Tovarnom listu za uslugu naplate po isporuci, prelazi iznos ograničenja naveden u odredbi 8. ovih Općih uvjeta, UPS može odbiti prijevoz takvog paketa (ili bilo koje druge pošiljke čiji je on sastavni dio) te ukoliko je prijevoz u tijeku, UPS može obustaviti prijevoz te zadržati paket ili pošiljku.

(ii) UPS može obustaviti prijevoz ukoliko ne može izvršiti dostavu, ukoliko primatelj odbije primiti paket, ukoliko nije u mogućnosti izvršiti dostavu zbog neispravne adrese (nakon što je svim razumnim sredstvima pokušao pronaći ispravnu adresu) ili zbog toga što je utvrđeno da se ispravna adresa nalazi u drugoj zemlji od one naznačene na samom paketu ili na Tovarnom listu ili ukoliko prilikom dostave ne može naplatiti iznos koji se potražuje od primatelja.

(iii) Kada je UPS ovlašten obustaviti prijevoz, odnosno odustati od dostave paketa ili pošiljke, također ju je ovlašten, na temelju svoje diskrecijske odluke, vratiti natrag pošiljatelju.

3.4 Pošiljatelj je dužan platiti i obeštetiti UPS za razumne izdatke i troškove (uključujući troškove skladištenja) koje bi UPS mogao pretpjeti, gubitke, poreze, carine koje bi UPS mogao snositi i sve tražbine/zahtjeve upravljene protiv UPS-a zbog (i) toga što paket ne zadovoljava ograničenja, uvjete ili jamstva navedena u odredbi 3.1 gore (ii) odbijanja ili obustave prijevoza ili povrata pošiljke (ili njenog dijela) od strane UPS-a koje je dozvoljeno odredbom 3 ovih Općih uvjeta ili (iii) propusta pošiljatelja da se pridržava ovih uvjeta. U slučaju povrata pošiljke (ili njenog dijela), pošiljatelj je također obvezan platiti sve odgovarajuće troškove i naknade izračunate u skladu s prevladavajućim tržišnim cijenama UPS-a.

3.5 Ukoliko pošiljatelj, bez UPS-ove izričite pisane suglasnosti, povjeri UPS-u paket koji nije u skladu s ograničenjima ili uvjetima gore navedenim u odredbi 3.1, UPS nije dužan nadoknaditi nikakav gubitak, bez obzira na način njegova nastanka, koji pošiljatelj može trpjeti vezano uz UPS-ov prijevoz takvog paketa (neovisno o tome je li takav propust utjecao ili pridonio gubitku te bez obzira na bilo kakvu nepažnju, izuzev za slučaj namjere UPS-a ili bilo kakve nepažnje, uključujući i namjere UPS-ovih radnika, izvođača ili zastupnika), te ukoliko UPS obustavi dostavu na temelju razloga koji su dopušteni prema ovim uvjetima, pošiljatelj neće biti ovlašten na povrat uplaćenih prijevoznih naknada. UPS može pokrenuti odgovarajući postupak u slučaju nepostupanja u skladu s gore navedenim.

3.6 Ukoliko po obustavi prijevoza paketa ili pošiljke u skladu s ovim odredbama UPS nije u mogućnosti u razumnom roku pribaviti uputu pošiljatelja u pogledu raspolaganja paketom ili pošiljkom ili ne može identificirati pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu (ako je potrebno, i otvaranjem samog paketa), UPS je ovlašten uništiti ili prodati paket ili pošiljku, prema svojoj diskrecijskoj odluci. Prihodima ostvarenim takvom prodajom prvo se namiruju nepodmirene naknade, izdaci i troškovi (uključujući i kamate) vezani uz paket ili pošiljku ili na drugi način nepodmireni od strane pošiljatelja. Bilo kakav nepodmireni ostatak ostat će naplativ od pošiljatelja.

3.7 Ukoliko nije zabranjeno zakonom, UPS zadržava pravo, ali nije obvezan, u bilo koje doba otvoriti i pregledati ili skenirati pomoću X-zraka bilo koji paket koji mu je povjeren na prijevoz.

4. Carinjenje
Kada se za paket zahtijeva provođenje carinskog postupka, pošiljateljeva je obveza u tu svrhu dostaviti ili osigurati da će primatelj dostaviti, UPS-u potpunu i ispravnu dokumentaciju, ali će UPS, osim ukoliko drugačije nije naloženo, u ime, na trošak i na rizik pošiljatelja ili primatelja, za potrebe postupka nastupiti kao zastupnik pošiljatelja. U slučajevima kada se radi o pošiljkama kojih su i mjesto preuzimanja i odredište unutar istog carinskog područja, UPS provodi carinjenje samo ukoliko mu je naložena takva uputa. Pošiljatelj je također suglasan da se UPS može, isključivo u svrhu imenovanja carinskog zastupnika radi provođenja carinskog postupka, smatrati primateljem paketa ili pošiljke, u mjeri koja je dopuštena zakonom.

5. Plaćanje
5.1 Cijene prijevoza i ostalih usluga naznačene su u Vodiču. Ukoliko nisu plaćene prije otpreme, sve naknade moraju se podmiriti u roku od 7 dana od primitka računa ili u drugom roku koji je pošiljatelj ugovorio pisanim putem s UPS-om. UPS može provjeriti stvarnu i/ili mjernu težinu paketa, i, ukoliko je ona veća od prijavljene težine, ispostaviti račun na toj osnovi. Osim ukoliko se drugačije ne dokaže, račun se smatra zaprimljenim u roku od tri radna dana od dana izdavanja računa.

5.2 Ukoliko (a) je UPS dužan snositi poreze, pristojbe ili naknade u ime i za račun pošiljatelja, primatelja ili treće osobe, b) izabrana opcija naplate upućuje da su primatelj ili treća osoba obvezne snositi određene troškove, ili c) porezi, pristojbe, kazne, naknade ili troškovi se stavljaju na teret, s pravom ili pogrešno od strane državnih tijela ili koje bi UPS mogao pretpjeti uslijed bilo koje okolnosti, uključujući propust pošiljatelja ili primatelja da dostavi ispravnu informaciju i dokumentaciju ili dozvole ili licence koje su potrebne za dostavu, pošiljatelj će solidarno odgovarati UPS-u sa primateljem i takvim trećim stranama za takve iznose. U svakom slučaju gdje odabrana opcija plaćanja ukazuje da se za plaćanje treba teretiti, isprva, primatelj ili bilo koja treća strana, UPS će (bez dovođenja u pitanje pošiljateljeve ugovorne obveze na plaćanje) prvo zahtjevati plaćanje navedenog iznosa od primatelja i/ili, gdje je primjenjivo, od treće strane. Ukoliko te osobe odmah u cijelosti ne uplate UPS-u navedeni iznos, za isti će se teretiti pošiljatelj odmah po prvom pisanom pozivu. U bilo kojem drugom slučaju, pošiljatelj se ovime obvezuje platiti spomenute iznose UPS-u na prvi zahtjev. UPS nije obvezan zasebno zahtijevati podmirenje tražbine prema primatelju ili trećoj osobi. U slučaju sumnje, pošiljatelj je dužan dokazati da je plaćanje izvršeno.

5.3 Svaki iznos koji UPS potražuje, a nije plaćen po dospijeću podložan je plaćanju kamata prema međubankarskoj stopi za prekonoćne pozajmice primjenjivoj na dan dospijeća u zemlji u kojoj je paket predan UPS-u na dostavu uvećanoj za 2%, od dana dospijeća do dana kad UPS primi uplatu, bilo prije ili poslije presude. Nadalje, UPS zadržava pravo naplate naknade za administraciju zakašnjelih plaćanja u maksimalnom iznosu od 40 EUR po računu, u protuvrijednosti u domaćoj valuti.

5.4 Ukoliko bilo koji iznos nije plaćen od strane pošiljatelja, primatelja ili treće osobe pod ovim Općim uvjetima, UPS može zadržati pakete koje prevozi dok ne primi uplatu u cijelosti ili može prodati pakete sukladno zakonu te upotrijebiti sredstva ostvarena prodajom kako bi naplatio svoje potraživanje. Neplaćeni dio potraživanja ostaje i dalje naplativ.

5.5 UPS-ove cijene za prijevoz izračunate su samo za prijevoz paketa koji ne prelaze vrijednost od 50.000 USD u protuvrijednosti u domaćoj valuti (ili drugu mjerodavnu vrijednost ukoliko je niža). U slučaju da UPS utvrdi da je prevezao paket, bez UPS-ovog izričitog pisanog pristanka, koji premašuje navedenu vrijednost, tada se, uz inače primjenjive cijene i naknade te ostala prava prema ovim uvjetima, primjenjuje dodatna naknada za prijevoz koja je jednaka 5% vrijednosti paketa koja premašuje vrijednost od 50.000 USD.

6. Prekid pružanja usluga
Ako UPS nije u mogućnosti započeti ili nastaviti započetu dostavu pošiljateljevog paketa iz razloga koji su izvan njegove kontrole, to se neće smatrati UPS-ovom povredom ugovora sklopljenog s pošiljateljem, već će UPS poduzeti sve u datim okolnostima razumne korake kako bi se moglo započeti ili nastaviti dostavu. Primjeri događaja koji su izvan UPS-ove kontrole su prekid zračnog ili kopnenog prometa zbog lošeg vremena, požara, poplava, rata, neprijateljstva, građanskih nemira, propisa vlade ili drugih nadležnih tijela (uključujući, ali ne ograničavajući se na carinu) te radnih sporova ili obveza koje utječu na UPS ili treću osobu.

7. Jamstvo povrata novca
Za određene usluge i odredišta, UPS nudi jamstvo povrata prijevozničkih naknada. Detalji o primjenjivosti i uvjetima jamstva i odgovarajuće dostave te o najkasnijem trenutku preuzimanja pošiljke za odgovarajuću uslugu i odredište objavljeni su u Vodiču i na UPS internetskim stranicama (www.ups.com) koji su važeći u vrijeme kada je roba prihvaćena za prijevoz te ujedno mogu biti potvrđeni kontaktiranjem pošiljateljevog lokalnog UPS pozivnog centra. Radi izbjegavanja sumnje, odgovornost UPS-a prema jamstvu za povrat novca ograničena je na gore navedeno te preuzimanje jamstva ne znači na bilo koji način preuzimanje obveze ili potvrdu da će pošiljka stići u određeno vrijeme.

8. Naplata po isporuci – Otkupni iznos (COD iznos)
Za pojedina odredišta ovisno o informaciji koja se dobije od strane lokalne UPS-ove službe za korisnike, UPS nudi uslugu naplate Otkupnog iznosa (COD usluga) uz plaćanje dodatne naknade kako je to navedeno u Vodiču. Ukoliko pošiljatelj iskoristi ovu uslugu, prema dolje navedenim odredbama (uključujući i odredbe o pretvorbi valute) UPS će preuzeti u ime i za račun pošiljatelja Otkupni iznos naznačen na Tovarnom listu.

Otkupni iznosi moraju biti naznačeni na Tovarnom listu u eurima ili, ukoliko je valuta različita, u valuti zemlje odredišta. Ukoliko je koji od Otkupnih iznosa naznačenih na Tovarnom listu naplaćenih od primatelja i/ili plaćen pošiljatelju u različitoj valuti, promjena valute bit će izvršena prema onom tečaju kojeg UPS odredi na razuman način.

UPS ne preuzima odgovornost za rizik promjene tečaja.

8.1 U slučajevima u kojima je UPS sukladno uputama na tovarnom listu dužan prihvatiti isključivo gotovinsko plaćanje, UPS će primiti isključivo gotovinsku uplatu u valuti države u koju se pošiljka dostavlja. U slučajevima u kojima se primaju gotovinske uplate, najviši primljeni iznos gotovinske uplate u ime pošiljatelja može iznositi USD 5,000 dnevno po primatelju u lokalnoj valuti. Neovisno o prethodno navedenom pravilu, najviši primljeni iznos gotovinske uplate u ime pošiljatelja po primatelju dnevno razlikuje se ovisno o tome u kojoj se državi pošiljka dostavlja i iznosi, kako slijedi: Belgija EUR 3,000; Španjolska EUR 2,499; Grčka EUR 500; Portugal EUR 1,000; Italija EUR 1.999,99; Francuska EUR 1.000; Rumunjska RON 10,000 za private osobe, RON 5,000 za pravne subjekte; Švedska SEK 3,000, Poljska PLN 15,000. U slučaju da pošiljatelj kao otkupnu vrijednost pošiljke naznači gotovinski iznos koji premašuje iznose utvrđene u prethodna dva stavka, UPS će automatski biti ovlašten na primitak čekova za cjelokupni ili za dio iznosa naznačene otkupne vrijednosti. U pojedinim državama mogu se primjenjivati i određena daljnja i dodatna ograničenja; informacije o takvim ograničenjima bit će dostupne u Vodiču kroz usluge ili na UPS Internet stranici (www.ups.com).

8.2 Otkupni iznos u čekovima – Ako na Tovarnom listu nije jasno (i u skladu s UPS smjernicama) navedena uputa da primi samo novac u gotovini, UPS će prihvatiti plaćanje ili u gotovini (podložno ograničenjima iz odredbe 8.1) ili u čekovima bilo koje vrste koji glase na pošiljatelja i koji su priznati u zemlji odredišta pošiljke. Kada UPS prima čekove, najviši iznos koji se može preuzeti u bilo kojem obliku ne smije prelaziti vrijednost od 50.000 USD u valuti države odredišta po paketu (ili drugu primjenjivu vrijednosti, ako je niža). Kada je UPS ovlašten primiti ček, isti može preuzeti ček u eurima, ili u valuti zemlje odredišta ako ona nije euro.

8.3 Plaćanje prikupljenih Otkupnih iznosa – Kada UPS primi novac u gotovini, UPS će isplatiti pošiljatelju istovrijedan iznos u domaćoj valuti države u kojoj je pošiljka predana UPS-u na prijevoz. UPS može izvršiti navedena plaćanja Otkupnih iznosa elektroničkim prijenosom na bankovni račun kojeg je pošiljatelj naznačio UPS-u, ili izdavanjem čeka na ime pošiljatelja.

Čekovi izdani na ime pošiljatelja, bilo od strane UPS-a kako je gore navedeno, ili od strane primatelja koji su potom zaprimljeni od strane UPS-a sukladno odredbi 8.2, mogu se proslijediti pošiljatelju običnom poštom na pošiljateljev rizik ili se predati pošiljatelju ili osobi za koju se razumno smatra da je ovlaštena primati čekove u ime i za račun pošiljatelja.

8.4 U slučaju da pošiljatelj ne primi Otkupni iznos obvezan je o tome obavijestiti UPS u pisanom obliku u roku od 45 dana, računajući od dana kada je predmetni paket dostavljen.

8.5 Pošiljatelj će obeštetiti UPS za sve gubitke, troškove ili tražbine protiv UPS-a od strane primatelja ili koje treće osobe, do kojih bi moglo doći ako UPS nije dostavio paket iz razloga što primatelj nije platio Otkupni iznos u odgovarajućem obliku ili je odbio primiti paket.

8.6 Odgovornost UPS-a za iznos koji se treba naplatiti ne može prijeći najviši iznos naplativ prema ovim odredbama ili Otkupni iznos naznačen na Tovarnom listu, ovisno o tome koji je niži. Nadalje, Otkupni iznos ni u kojem slučaju ne može prijeći vrijednost robe na njenom odredištu zajedno s prijevozničkim naknadama. Radi izbjegavanja sumnje, Otkupni iznos ne predstavlja oznaku vrijednosti u svrhu odredbe 9.4 ili u kojem drugom smislu te iz tog razloga neće utjecati na odgovornost UPS-a za gubitak, štetu ili zakašnjenje same robe.

UPS ne prihvaća nikakvu odgovornost za nepoštene ili prijevarne radnje na strani primatelja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podnošenje nevaljanog čeka ili čeka čiju uputu kasnije trasant nije ispoštovao ili za nepravilno ispunjene čekove od strane primatelja.

9. Odgovornost
9.1 Na područjima primjene Varšavske ili CMR Konvencije ili bilo kojeg zakona koji je implementirao ili usvojio navedene konvencije (radi jednostavnosti nadalje naznačeno kao: Pravila Konvencije) ili na područjima primjene ostalih obvezujućih propisa (u mjeri u kojoj se oni primjenjuju), odgovornost UPS-a je uređena i bit će ograničena prema tako primjenjivim pravilima.

9.2 Na područjima gdje se ne primjenjuju Pravila Konvencije ili ostali obvezujući propisi UPS će biti odgovoran isključivo za nepostupanje u skladu s razumnom pažnjom te će njegova odgovornost biti uređena isključivo ovim odredbama te će (osim u slučaju tjelesne ozljede ili smrti) biti ograničena na dokazanu štetu u iznosu od 100 USD po pošiljci ili protuvrijednost u domaćoj valuti, osim u slučaju da je pošiljatelj prijavio veću vrijednost sukladno odredbi 9.4 kako je niže navedeno.

9.3 U slučaju da je potraživatelj (ili osoba od koje potraživatelj izvodi svoje pravo na potraživanje) odgovoran ili je doprinio gubitku, oštećenju ili zakašnjenju dostave pošiljke ili paketa, odgovornost UPS-a koja je mogla nastati s tim u vezi (ograničena kao što je gore navedeno) moći će se smanjiti ili ukinuti u skladu sa zakonom primjenjivim na takav propust.

9.4 Sukladno odredbama iz stavka 9.5, pošiljatelj može ostvariti pravo na veće ograničenje odgovornosti nego što ga omogućuju UPS u stavku 9.2 ili Pravila Konvencije ili drugi obvezujući propisi. Pošiljatelj to može učiniti na način da navede veću vrijednost na Tovarnom listu i plati dodatnu naknadu kao što je to navedeno u Vodiču. Ukoliko pošiljatelj navede veću vrijednost za dostavu i plati primjenjivu naknadu, tada će se UPS-ova odgovornost ograničiti na dokazanu štetu koja ne premašuje tako navedeni iznos. Navedena vrijednost ne smije ni u kojem slučaju prijeći ograničenja određena u odredbi 3.1 (ii).

9.5 Osim gdje Pravila Konvencije ili drugi obvezujući propisi drugačije propisuju, UPS ne prihvaća odgovornost za gubitke isključivo ekonomske prirode kao što su troškovi drugih oblika prijevoza, gubitak dobiti, gubitak poslovnih prilika ili gubitak prihoda zbog nemogućnosti uporabe (određene stvari), a koji proizlaze iz gubitaka ili nastanka štete ili zakašnjenja pošiljke ili paketa, bez obzira na to je li vrijednost navedena u pogledu određene pošiljke u skladu s odredbom 9.4.

UPS neće snositi odgovornost za štetu ili gubitak ambalaže.

10. Dostava
UPS može dostaviti pošiljku primatelju ili bilo kojoj drugoj osobi za koju se razumno smatra da je ovlaštena primiti pošiljku u ime primatelja (poput osoba u istim prostorijama kao i primatelj). Ako takva osoba nije dostupna, paket može biti ostavljen u primateljevom sandučiću, ako je prikladno, ili isporučen susjedu, osim ako je pošiljatelj isključio takvu mogućnost dostave, koristeći primjenjivu dodatnu uslugu. Primatelj će biti obaviješten o svakom drugom načinu dostave (ili preusmjerenja u UPS Access Point®) porukom ostavljenom u njegovim prostorijama.

Bez obzira na prethodni stavak, i ukoliko nije drugačije dogovoreno s pošiljateljem, UPS može primijeniti alternativne metode dostave odabrane od strane primatelja sukladno UPS My Choice uvjetima ili drugim dogovorom između UPS-a i primatelja. Alternativne metode dostave uključuju bez ograničenja, preusmjerenje paketa na alternativnu adresu (uključujući UPS Access Point), odobrenje vozaču da ostavi paket u prostorijama primatelja, izmjenu vrste usluge koju je odabrao pošiljatelj. Pošiljatelj je također suglasan da primatelj može dobivati obavijesti o dostavi paketa. Pošiljatelj se izričito odriče ulaganja prigovora i potraživanja protiv UPS-a jer je slijedio upute dobivene od primatelja.

UPS može pribaviti dokaz o dostavi koristeći elektroničke uređaje, a pošiljatelj je suglasan da se neće protiviti UPS-ovoj upotrebi ispisane potvrde kao dokaza o dostavi samo zato što je informacija dobivena i pohranjena u elektroničkom obliku.

Osim u slučaju kada Pravila Konvencije ili ostali obvezujući propisi propisuju drugačije, UPS ne prihvaća odgovornost da u bilo kojim okolnostima zaustavi dostavu pošiljke, preusmjeri dostavu (bilo drugom primatelju ili na drugu adresu od one naznačene na Tovarnom listu) ili da vrati paket njegovom pošiljatelju te neće odgovarati za bilo kakve time nastale gubitke u slučaju da pokuša pa ne uspije s navedenim radnjama.

11. Zaštita podataka
11.1 UPS je ovlašten na uporabu i korištenje podataka i informacija dobivenih od strane pošiljatelja ili primatelja vezano uz prijevoz pošiljke UPS-om, na dostavu takvih podataka i informacija svojim povezanim društvima i ugovornim partnerima, uključujući i povezana društva i ugovorne partnere i u onim državama koje možda nema propisani isti stupanj zaštite osobnih podataka kao država u kojoj je pošiljka preuzeta na prijevoz, te na obradu podataka u opsegu u kojoj je dostava i obrada podataka u pojedinim državama potrebna za uredno izvršenje ugovorenih usluga prijevoza pošiljke. Pošiljatelj jamči (i) da je sve podatke i informacije koje je dostavio UPS-u pribavio na zakonit način, (ii) da je navedene podatke i informacije ovlašten dostaviti UPS-u, čak i pod pretpostavkom da je u svrhu urednog izvršenja ugovorenih usluga u pojedinim državama potrebna daljnja obrada i prijenos dostavljenih podataka I informacija te (iii) da je od strane primatelja pribavio izričitu suglasnost i pristanak da mu UPS može slati e-mail ili druge obavijesti vezane uz izvršenje ugovorene usluge prijevoza pošiljke. UPS koristi i obrađuje osobne podatke i informacije dobivene od strane pošiljatelja sukladno Izjavi o privatnosti objavljenoj na UPS Internet stranici http://www.ups.com/content/hr/hr/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Pošiljatelj također jamči da je obavijestio primatelja da UPS može koristiti i obrađivati njegove osobne podatke i u odnosu na druge namjene osim onih navedenih u stavku 11.1., a u skladu s prethodno navedenom Izjavom o privatnosti UPS-a koja je na snazi u vrijeme isporuke.

12. Podnošenje pritužbe - Upute
Sve pritužbe upućene UPS-u moraju se podnijeti pismenim putem u najkraćem razumnom roku, ali ne kasnije od 14 dana od datuma primitka pošiljke u slučaju oštećenja (uključujući djelomični gubitak pošiljke), a u slučaju zakašnjenja dostave u roku od 21 dan od dana dostave robe osobi koja je ovlaštena primiti pošiljku te u slučaju gubitka u roku od 60 dana od dana kada je roba predana UPS-u na prijevoz. Nadalje, sve pritužbe protiv UPS-a vezano uz pošiljke podliježu zastari, osim u slučaju ukoliko se pokrene pravni postupak te UPS primi pisanu obavijest o istom u roku od osam mjeseci računajući od datuma dostave predmetne robe, a u slučaju nedostavljanja paketa u roku od osam mjeseci od predviđenog datuma dostave. Ovi uvjeti ne utječu na prava pošiljatelja koja proizlaze iz Pravila Konvencije ili ostalih nacionalnih obvezujućih zakona.

Kada UPS obavlja poštanske usluge detaljna pravila o postupku podnošenja pritužbe koja podliježu domaćem Zakonu o poštanskim uslugama navedena su u Postupku za podnošenje pritužbi koji je sastavni dio ugovora i dostupan je na stranicama www.ups.com relevantnim za određenu državu.

13. Cjelovitost ugovora i djelomična ništavost
Namjera je UPS da se svi uvjeti ugovora između UPS-a i pošiljatelja nalaze u ovim Općim uvjetima i Vodiču. U slučaju da se pošiljatelj želi osloniti na bilo koju izmjenu u odnosu na ove Opće uvjete, obvezan je pobrinuti se da se to zabilježi u pisanom obliku i potpiše od strane pošiljatelja i od strane UPS-a prije nego što se pošiljka prihvati za uslugu prijevoza od strane UPS-a. Ukoliko neka od odredbi ovih Općih uvjeta nije provediva to neće utjecati na valjanost/primjenu ostalih odredbi.

14. Mjerodavno pravo
Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo države u kojoj je pošiljka predana na prijevoz.