Преглед на опции >
Промяна на фон
A A A

Изтегляне UPS СПРАВОЧНИК ЗА УСЛУГИТЕ И ТАРИФИТЕ 2019
България

Прегледайте нашия последен Справочник за услугите и тарифите, валиден от 8 юли 2019г. Разгледайте нашите услуги, технологични решения и таблиците с цените/зоните или изтеглете PDF файл, за да ги споделяте или отпечатвате.

Търсене на теми

Преглед на всички теми

Скриване на теми

UPS United Problem Solvers™

В UPS нашата мисия е проста: да помогнем в постигането на бизнес целите Ви като работим с Вас за решаването на Вашите логистични проблеми.

Ние полагаме още по-големи усилия,за да открием възможни начини за добавяне на стойност без аналог към Вашата компания.

Това означва да разбираме детайлно Вашите нужди и бизнес предизвикателства и да развием значимо партньорство с Вас и Вашата компания. Можем да Ви помогнем да отличите Вашия бизнес от другите на пазара и да станете по-конкурентноспособни. Ние ще работим с Вас за подобряване на бизнес ефективността Ви.
Когато избирате UPS за Ваш логистичен партньор, 40 000 наши служители обединяват усилия за постигане на Вашите цели. Вие ще работите с хора, които разпознават предизвикателствата преди да бъдат наречени проблеми и чиито ентусиазъм и цели се пресичат.

UPS не се занимава само с превоз на стоки, ние се занимаване с разширяване границите на възможното, с разрешаването на проблеми. Нека работим заедно, за да превърнем проблемите Ви във възможности.
От момента на дефиниране на проблема, до разрешаването му, ние сме тук, за да помогнем.

За да научите повече за многото начини, по които можем да подсилим Вашата верига за доставки, посетете www.ups.com

ЧАСТ А Основни Услуги

РАЗДЕЛ 1
ИЗБОР НА ТОЧНАТА УСЛУГА
Изберете услугата, която най-добре отговаря на Вашите потребности, а от таблиците със зоните ще научите докъде може да изпращате и откъде може да получавате пратки.

РАЗДЕЛ 2
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФИТЕ – ТАРИФИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКИ
Вижте каква е тарифата за избрания от Вас вид услуга.

РАЗДЕЛ 3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФИТЕ – ТАРИФИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКИ
Вижте каква е тарифата за избрания от Вас вид услуга.

РАЗДЕЛ 4
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТАКСИ
Научете повече за предлаганите услуги с добавена стойност и определете какви допълнителни такси ще бъдат добавени към Вашите транспортни разходи.

РАЗДЕЛ 5
СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Запознайте се с начините за плащане, забранените артикули и други ограничения в предлаганите услуги, гаранцията на UPS за връщане на парите, нашата отговорност и Правилата и условията за превоз на UPS.

ЧАСТ Б Карго Услуги

РАЗДЕЛ 6
КАРГО УСЛУГИ
Разберете повече за нашите карго услуги и определете услугата, която най-добре отговаря на Вашите потребности. Научете също и за други налични услуги от веригата на доставки.

Това е актуалната версия към датата на публикуване на справочника. Най-актуалната версия, която винаги ще бъде приложима за нови пратки може да бъде намерена на www.ups.com/tarifi/bg

Избор На Точната Услуга

Основни видове доставки на UPS
UPS представлява напълно интегрирана фирма за доставка на пратки, която предлага най-всеобхватна гама от услуги. UPS може да Ви помогне да изпратите стоките си в страната и в чужбина чрез три експресни услуги за доставка в точно определен час и точно определен ден, за да гарантира, че те ще пристигнат до 9:00 ч., до 10:30 ч., обикновено до 12:00 ч. на обяд или до края на насрочения ден. В допълнение UPS предлага и по-икономични възможности за доставка на Вашите не толкова спешни пратки. Предлагат се и услуги за внос на стоки. Прегледайте тарифите за внос в Раздел 3 на настоящия справочник или кликнете върху “Зони и Тарифи”, в раздела “Изчисляване на времето и цената” на сайта www.ups.com.

Когато изпращате пратка чрез UPS, Вие получавате :
• Отлично качество на услугите
• Гаранция за връщане на парите* за услугите “UPS Express”
• Вземане на пратката от Вашия адрес
• До три опита за доставка
• Възможности за подготвяне на пратката по електронен път
• Пълна видимост за пратките Ви
• Фирма за доставки, която Вашите клиенти по света познават и уважават.

Подробна информация за допълнителните услуги и такси на UPS ще намерите в Раздел 4 на настоящия справочник.

Ако не посочите конкретна услуга, пратката ще бъде автоматично изпратена и таксувана като UPS Express, където тази услуга се предлага.

*Гаранция за връщане на парите
Съществуват ограничения. Гаранцията за връщане на парите означава, че при поискване ще възстановим разходите Ви по изпращане на пратката, ако не сме направили опит да я доставим в срок. Пълна информация за нашата гаранция за връщане на парите ще намерите на страница 42 в настоящия справочник и в раздел “Правила и условия за превоз”.

ЧАСТ А ОСНОВНИ УСЛУГИ

1. ИЗБОР НА ТОЧНАТА УСЛУГА

search опции услуги

Таблици със зоните

В следните таблици са дадени предлаганите услуги за и от определена дестинация и място на изпращане, те се използват и за определяне на номера на зоната за дадена пратка. Номерът на зоната ще Ви е нужен, за да изчислите разходите по Вашата пратка.

Изпращане или получаване
Използвайте колонките за зоните на изпращане, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната на изпращане*.

Използвайте колонките за зоните на получаване, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната на получаване*.

Използване на таблицата със зоните
1 Намерете мястото, до което изпращате или откъдето получавате пратка.

2 По принцип услугата се предлага, ако в колоната за изпращане или получаване за
   избраната от Вас страна има номер на зона.

3 Отбележете номера на зоната – той ще Ви трябва по-късно, когато изчислявате
   цената.

* За повече информация относно плащането вижте страница 38.

+ За някои райони може да се изисква такса за разширена или отдалечена зона.

Таблици с всички разширени или отдалечени зони можете да намерите в раздела “Изчисляване на времето и цената” на сайта www.ups.com.

Моля, отбележете, че са възможни промени в обхвата на разширените или отдалечените зони.

search зони в света

search
search

Таблици със зоните

В следните таблици са дадени предлаганите услуги за и от определена дестинация и място на изпращане, те се използват и за определяне на номера на зоната за дадена пратка. Номерът на зоната ще Ви е нужен, за да изчислите разходите по Вашата пратка.

Изпращане или получаване
Използвайте колонките за зоните на изпращане, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната на изпращане*.

Използвайте колонките за зоните на получаване, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната на получаване*.

Използване на таблицата със зоните
1 Намерете мястото, до което изпращате или откъдето получавате пратка.

2 По принцип услугата се предлага, ако в колоната за изпращане или получаване за
   избраната от Вас страна има номер на зона.

3 Отбележете номера на зоната – той ще Ви трябва по-късно, когато изчислявате
   цената.

* За повече информация относно плащането вижте страница 38.

+ За някои райони може да се изисква такса за разширена или отдалечена зона.

Таблици с всички разширени или отдалечени зони можете да намерите в раздела “Изчисляване на времето и цената” на сайта www.ups.com.

Моля, отбележете, че са възможни промени в обхвата на разширените или отдалечените зони.

search

search
search

Тарифи За Изпращане

Тарифата за изпращане на пратка чрез UPS зависи от вида на услугата, зоната на получаване, теглото и допълнителните такси, ако има такива.

Как да изчислите тарифата за доставка на пратката си:
1 Уверете се, че сте в правилния раздел. Посочените в този раздел тарифи за изпращане важат за всички
   изходящи вътрешни и международни пратки, когато транспортните такси се поемат от лице в страната
   на изпращане
.
2 Определете теглото за таксуване.
3 Намерете услугата, която желаете да ползвате (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard или Expedited).
4 Намерете вида на Вашата пратка в таблицата (UPS Express Envelopes, документи или пакети).
5 Намерете тарифата за съответното тегло за таксуване и зоната на Вашата пратка.
6 Проверете дали няма някакви допълнителни разходи, в това число и допълнителни такси за услуги по избор.

Как да спестите време
Можете да проверите тарифите за изпращане и в раздел “Изчисляване на времето и цената” на българската страница на www.ups.com.

Промени в тарифите и допълнителни такси
За да посрещне увеличаващите се разходи и данъци и да осигури конкурентноспособна услуга, UPS си запазва правото да изменя съществуващите тарифи и такси или да въвежда нови. Това ще става с предизвестие от минимум 10 дни.

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФИТЕ –

ТАРИФИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКИ

Как да използвате този раздел

Тарифите в този раздел се прилагат, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната на изпращане.

Зона

За да определите номера на зоната, вижте страници 6-9.

Тегло за фактуриране - за пратки от малки пакети

Теглото за фактуриране е теглото, което се използва за изчисляване на тарифата. За вътрешни и международни услуги теглото за фактуриране ще бъде по-голямото от обемното тегло или действителното тегло.

Как се изчислява теглото за фактуриране*

Определяне на действително тегло: Използвайте стандартна везна за определяне на действителното тегло на Вашия пакет. Закръглете всяка дроб до следващия половин килограм.

Определяне на обемното тегло: Разделете кубичния размер на Вашия пакет (дължина х ширина х височина, като всяка стойност се закръглява до най-близкия цял сантиметър) в сантиметри на числото 5 000. Вижте илюстрацията по-долу на страницата. Закръглете всяка дроб до следващия половин килограм.

Определяне на теглото за фактуриране: Сравнете действителното тегло на пакетите с обемното им такова. По-голямото от двете тегла е теглото за фактуриране и трябва да бъде използвано за изчисляване на тарифата. За многопакетни пратки съберете теглото за фактуриране на всички пакети в пратката.

Допълнителни такси

Тези тарифи не включват никакви допълнителни такси като такси за доставка в разширена или отдалечена зона или услуги по избор. За повече информация вижте страница 25.

Данък

Нашите тарифи не включват данъци. При облагане с ДДС се използва стандартната тарифа за този данък.

Заявете пратката за приемане

Моля, обадете се в UPS на телефон: 070018877, за да заявите пратката за приемане.

UPS Express Envelope

Само за кореспонденция, документи и електронни носители.

Тарифите за писма са валидни за вътрешни и международни пратки, включващи документи, кореспонденция и електронна медиа, които не превишават 0.5 кг и са изпратени в плик UPS Express® Envelope. Вътрешни, импортни и експортни писма, надвишаващи 0.5 кг, които не тежат повече или са равни на 2.5 кг. ще бъдат таксувани според тарифата за документи. Вътрешни, импортни и експортни писма, надвишаващи 2.5 кг ще бъдат таксувани според тарифата за пакети.

Максимално тегло

Максималното тегло за отделен пакет е 70 кг. Ако Ви се налага да изпратите пакети с единично тегло над 70 кг, моля, направете справка с раздел Карго Услуги на този справочник или се свържете с UPS на 070018877.

За да определите тарифата за многопакетна пратка с общо тегло над 70 кг или 100кг (UPS Standard и UPS Expedited), умножете общото тегло (закръглено нагоре към следващия цял килограм) по посочената съответна цена за един килограм.

Сумата за заплащане е резултатът от това изчисление или минималната посочена цена, в зависимост от това коя величина е по-голяма.

UPS Express Plus

РАННА СУТРЕШНА ДОСТАВКА ЗА ВАШИТЕ НАЙ-СПЕШНИ ПРАТКИ

search UPS Express Plus

UPS Express

ЗА ДОСТАВКА НА СЛЕДВАЩАТА СУТРИН В ЦЯЛА ЕВРОПА И ДОСТАВКА В ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ В ЦЯЛ СВЯТ

search UPS Express

UPS Express Saver

ДОСТАВКА НА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА И БЪРЗА ДОСТАВКА В ЦЯЛ СВЯТ

search UPS Express Saver

UPS Standard

ДОСТАВКА В ОПРЕДЕЛЕН ДЕН В ЦЯЛА ЕВРОПА

search UPS Standard

UPS Expedited

ДОСТАВКА В ОПРЕДЕЛЕН ДЕН ДО ДЕСТИНАЦИИ ИЗВЪН ЕВРОПА

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

БЪРЗА ДОСТАВКА НА ПАЛЕТИЗИРАНИ ПРАТКИ В ЦЯЛ СВЯТ

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Определяне На Тарифите – Тарифи За Получаване На Пратки

Тарифата за получаване на пратка чрез UPS зависи от вида на услугата, отправната зона, теглото и допълнителните такси, ако има такива.

Нашите тарифи в EUR са фиксирани предварително, за да се избегне влиянието на промяната на валутните курсове и да имате възможност да управлявате Вашите разходи за внос на пратки.

Как да изчислите тарифата за доставка на пратката си:
1 Уверете се, че сте в правилния раздел. Посочените в този раздел тарифи за получаване се отнасят за всички
   входящи вътрешни и международни пратки, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната
   на получаване
.
2 Определете теглото за таксуване.
3 Намерете услугата, която желаете да ползвате (UPS Express, Express Saver, Standard или Expedited).
4 Намерете в таблицата вида на Вашата пратка (UPS Express Envelopes, документи или пакети).
5 Намерете тарифата за съответното тегло за таксуване и зона на Вашата пратка.
6 Проверете дали няма някакви допълнителни разходи, в това число и такси за услуги по избор.

Важно!
Моля, погрижете се изпращачът да запише Вашия UPS клиентски номер в транспортните документи на UPS.

Пълен контрол на вноса
UPS може да приема предназначени за Вас пратки от цял свят. За повече информация за нашата надеждна услуга UPS Import Control (UPS Контрол на вноса) вижте страница 32.

Как да спестите време
Можете да проверите тарифите за получаване и в раздел “Изчисляване на времето и цената” на българската страница на www.ups.com.

Промени в тарифите и допълнителни такси
За да посрещне увеличаващите се разходи и данъци и да осигури конкурентноспособна услуга, UPS си запазва правото да изменя съществуващите тарифи и такси или да въвежда нови. Това ще става с предизвестие от минимум 10 дни.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФИТЕ –

ТАРИФИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКИ

Как да използвате този раздел

Тарифите в този раздел се прилагат, когато транспортните разходи се поемат от лице в страната на получаване.

Зона

За да определите номера на зоната, вижте страници 6-9.

Тегло за фактуриране - за пратки от малки пакети

Теглото за фактуриране е теглото, което се използва за изчисляване на тарифата. За вътрешни и международни услуги теглото за фактуриране ще бъде по-голямото от обемното тегло или действителното тегло.

Как се изчислява теглото за фактуриране

Определяне на действително тегло: Използвайте стандартна везна за определяне на действителното тегло на Вашия пакет. Закръглете всяка дроб до следващия половин килограм.

Определяне на обемното тегло: Разделете кубичния размер на Вашия пакет (дължина х ширина х височина, като всяка стойност се закръглява до най-близкия цял сантиметър) в сантиметри на числото 5 000. Закръглете всяка дроб до следващия половин килограм.

Определяне на теглото за фактуриране: Сравнете действителното тегло на пакетите с обемното им такова. По-голямото от двете тегла е теглото за фактуриране и трябва да бъде използвано за изчисляване на тарифата. За многопакетни пратки съберете теглото за фактуриране на всички пакети в пратката.

Допълнителни такси

Тези тарифи не включват никакви допълнителни такси като такси за доставка в разширена или отдалечена зона или услуги по избор. За повече информация вижте страница 25.

Данък

Нашите тарифи не включват данъци. При облагане с ДДС се използва стандартната тарифа за този данък.

UPS Express Envelope

Само за кореспонденция, документи и електронни носители.
Няма ограничение за теглото или броя на страниците, изпращани с UPS Express Envelope (Пликове UPS Експрес). За пликове с произход САЩ е възможно да се прилагат тарифите за документи или пакети.

Ограничения в теглото на писмата

Тарифите за писма са валидни за вътрешни и международни пратки, включващи документи, кореспонденция и електронна медиа, които не превишават 0.5 кг и са изпратени в плик UPS Express® Envelope. Вътрешни, импортни и експортни писма, надвишаващи 0.5 кг, които не тежат повече или са равни на 2.5 кг. ще бъдат таксувани според тарифата за документи. Вътрешни, импортни и експортни писма, надвишаващи 2.5 кг ще бъдат таксувани според тарифата за пакети.

Максимално тегло

Максималното тегло за отделен пакет е 70 кг. Ако Ви се налага да изпратите пакети с единично тегло над 70 кг, моля, направете справка с раздел Карго Услуги на този справочник или се свържете се с UPS на 070018877.

За да определите тарифата за многопакетна пратка с общо тегло над 70 кг или 100кг (UPS Standard и UPS Expedited), умножете общото тегло (закръглено нагоре към следващия цял килограм) по посочената съответна цена за един килограм.

Сумата за заплащане е резултатът от това изчисление или минималната посочена цена, в зависимост от това коя величина е по-голяма.

UPS Express Plus

РАННА СУТРЕШНА ДОСТАВКА ЗА ВАШИТЕ НАЙ-СПЕШНИ ПРАТКИ

search UPS Express Plus

UPS Express

ДОСТАВКА НА СЛЕДВАЩАТА СУТРИН ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА И В ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

search UPS Express

UPS Express Saver

ДОСТАВКА НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА И БЪРЗА ДОСТАВКА ОТ ЦЯЛ СВЯТ

search UPS Express Saver

UPS Standard

ДОСТАВКА В ОПРЕДЕЛЕН ДЕН ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА

search UPS Standard

UPS Expedited

ДОСТАВКА В ОПРЕДЕЛЕН ДЕН ОТ ДЕСТИНАЦИИ ИЗВЪН ЕВРОПА

search UPS Expedited

Допълнителни Услуги И Такси

В този раздел ще намерите информация за допълнителните услуги, които предлага UPS. Те включват:

UPS онлайн електронни приложения
UPS услуги “Видимост”
Услуга UPS наложен платеж
UPS Returns (услуги “UPS Връщане”)
UPS Import Control (UPS Контрол на вноса)
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS услуги за митническо посредничество

Как да изчислите общите разходи за пратката:

1 Изчислете транспортната такса за изпращане или получаване на пратка (вижте страници 11 до 24).
2 В този раздел вижте какви са таксите за евентуалните допълнителни услуги, които може да се отнасят за Вашата
    пратка. Моля, обърнете внимание, че някои такси са за един пакет, а други – за цялата пратка. Всички пакети,
    включени в една товарителница, се смятат за една пратка.
3 Съберете двете суми и ще получите сумата на общите разходи за пратката (без митата или акцизите и
    данъците).

Освен когато е посочено друго, разходите за допълнителните услуги са за сметка на платеца и важат за всички видове услуги на UPS.

Тарифите и допълнителните такси, публикувани в настоящия справочник, влизат в сила от 8 юли 2019г.

Най-актуална информация може да намерите в сайта на UPS www.ups.com, а потвърждение за валидността й може да получите от Центъра за обслужване на клиенти на UPS на телефон: 070018877.

Промени в тарифите и допълнителни такси
За да посрещне увеличаващите се разходи и данъци и да осигури конкурентноспособна услуга, UPS си запазва правото да изменя съществуващите тарифи и такси или да въвежда нови. Това ще става с предизвестие от минимум 10 дни.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТАКСИ

Как може UPS да ми помогне да изпратя и проследя пратките си?

UPS онлайн електронни приложения
Подготовка на пратките, проследяване на доставките и изпращане на известия до клиентите 24 часа в денонощието.

Използвайте електронните ни услуги за подготовка, изпращане и проследяване на пратките и намалете ръчната работа, разходите и изразходваното време.

Можете също да създадете етикети с баркод, позволяващи надеждно сортиране и обработка в цялата мрежа на UPS.

search онлайн електронни приложения

Товарителница UPS Waybill – Ако не можете да използвате нашите онлайн електронни приложения, трябва на ръка да попълните товарителница UPS Waybill за всяка пратка. Обърнете внимание, че при ръчно попълнена товарителница не може да използвате някои услуги по избор като COD или UPS Returns.

Услуги UPS Видимост
Удобни начини за виртуално или реално проследяване на пакетите Ви.

UPS предлага най-пълния набор от услуги за безплатно проследяване на пратки, установяване на местонахождението им и потвърждаване на доставката, които Ви позволяват да проследите Вашите пратки по различни начини.

search Услуги UPS Видимост

Възползвайте се от серията услуги Quantum View® за централно проследяване и за управление на Вашите малки пакети.

search Услуги UPS Видимост

Как може UPS да ми помогне да подобря финансите си?

Услуга UPS Наложен платеж
UPS предлага услугата UPS Наложен платеж за вътрешни и европейски дестинации

search UPS Плащане при доставка / Електронни решения за фактуриране

search UPS Плащане при доставка / Електронни решения за фактуриране

Как може UPS да ми помогне да си върна стоките?

UPS Returns® (услуги “UPS Връщане”) Връщането на Вашите стоки може да бъде също толкова лесно, колкото и изпращането им. Независимо дали връщате пратка от съседен град, в Европа или от другаде по света, услугите UPS Returns могат съществено да опростят процеса, отговаряйки на пълната гама от потребности на възвратната логистика.

search UPS Returns

Лесен достъп – Моментален достъп до услугата UPS Връщане. Можете да използвате всички услуги чрез безплатните системи на UPS за подготовка и изпращане на пратки: UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip.

Какви услуги по избор предлага UPS?

search Допълнителни услуги / Допълнителни разходи

Какви допълнителни такси може да се наложи да платите?

search

UPS My Choice®

UPS My Choice¹ позволява на Вашите клиенти да управляват своите доставки до дома.

UPS My Choice е абонаментна услуга и веднъж записали се, членовете могат да се възползват от:

• Проактивни известия за доставка чрез SMS, имейл или Мобилни приложения²  като: Известие за изпращане, Ден преди доставката, Актуализации на графика за доставка, Ден на доставка, Потвърждаване на доставката.
• Четири-часов прозорец за доставка за повечето доставки.
• Онлайн планиране на доставки, за да Ви помогне да управлявате и проследявате предстоящите доставки до дома от UPS.

За повече информация посетете www.ups.com/mychoice.

Опции за доставка

Членовете на UPS My Choice също имат допълнителна полза от възможността да пренасочват и пренасрочват допустимите от UPS доставки до дома.

• Упълномощено оставяне на пратка - Вие можете да дадете онлайн оторизация на UPS да доставя пакети без подпис.
   - Инструкции "Оставете в" - Посочете къде бихте искали нашия шофьор да остави пакета Ви (напр. на верандата).
Тази опция е налична само с упълномощено оставяне на пратка.

По този начин UPS My Choice помага на изпращачите да:

• Увеличат вероятността за успешни доставки от първи опит.
• Намалят обажданията от клиенти, свързани с проследяването на пакети и връщанията.
• Да се съсредоточат върху предоставянето на отлично обслужване на клиентите.
• Подобрят онлайн пазаруването на клиентите.

Какви други услуги предлага UPS?

UPS Import Control®*

Тази услуга Ви позволява да управлявате вземането, планирането и фактурирането на Вашите вносни пратки от повече от 120 страни. Използвайки модерни технологии, Вие можете да контролирате важни елементи от вноса като митническата документация, скоростта на доставката и начините за плащане. Услугата включва:

1 UPS Опит за взимане
Изпратете транспортните етикети и търговски фактури до UPS, който след това ще направи един опит да вземе пакета. Ако не успее да вземе пакета, нашият шофьор ще остави документите за Вашия износител.
EUR 4,90 на пакет, плюс съответните транспортни разходи.

3 UPS Опита за взимане
Изпратете транспортните етикети и търговски фактури до UPS, който след това ще направи три опита да вземе пакета. Ако нашият шофьор не успее да вземе пакета и след третия опит, документите ще бъдат върнати на UPS и Вие ще трябва да заявите услугата отново.
EUR 6,50 на пакет, плюс съответните транспортни разходи.

Отпечатан етикет за връщане, Електронен етикет за връщане, Отпечатва и изпраща етикет за връщане са включени. Можете да намерите допълнителна информация за тези услуги на страницата UPS Returns

UPS Import Control се предлага като избор в системите на UPS за изпращане на пратки, като например UPS Internet Shipping, UPS CampusShip и в най-новата версия на WorldShip.

UPS Trade Direct*

UPS Trade Direct Air
За ефективно управление на бързи операции за транспортиране на товари по въздуха по основни търговски направления в Азия и Северна Америка. Чрез Trade Direct Air пратки от една и съща отправна точка до различни търговски обекти или крайни клиенти се обединяват и се транспортират бързо и безпроблемно. Така новите продукти и изделията на висока стойност по-бързо стигат до пазара, а разходите за обработка на пратките намаляват.

UPS Trade Direct Ocean
За ефективно транспортиране на товари по основни търговски направления в Азия и Северна Америка. Trade Direct Ocean представлява комплексна услуга “от врата до врата”, която може да спести до 20 дни от времето за складиране. Чрез нея ще намалите разходите си, ще придобиете по-добър контрол и ще започнете да пласирате стоките си по-бързо още от първата пратка.

World Ease®*

World Ease Ви позволява да обедините няколко пратки, които са с еднакви или различни видове услуги, предназначени за една и съща страна, в една обща пратка с цел едновременно преминаване през митницата, като се посочва само един вносител. Тази услуга се предоставя на договорна основа при износ за над 65 страни в цял свят за клиенти, ползващи WorldShip. World Ease не се предлага за пратки между държавите-членки на ЕС.

World Ease осигурява
• Предварително определяне на входната точка
• Точно определени срокове за доставка
• Никакви непредвидени разходи – размерът на плащанията е окончателен
• По-добри възможности за проследяване на пратката през цялото време на
  транспортиране
• Пълно интегриране с Вашите локални системи
• Опростена обработка на пратките – цялата необходима документация се създава
  автоматично от WorldShip.
• Return Service

UPS TradeAbility

Нашият пакет от информационно базирани услуги Ви помага в ефективното управление на движението на стоки през граница. Открийте хармонизирани тарифни кодове, изчисляване на разходи до разтоварване, информация за съотвестствие и други, всичко в единен уеб интерфейс или можете да използвате нашите уеб услуги за интергриране на услугите на TradeAbility във вашата уеб страница или поддържащи системи.

UPS TradeAbility хармонизатор
Използвайте го за правилна идентификация и прилагане на тарифния код на определен продукт.

UPS TradeAbility разходи до разтоварване
Изчислете общия разход за изпращане на продукт, включително всички необходими мита, данъци и такси.

UPS TradeAbility проверка на страни със забрани
Търсете страни със забрана за търговия.

UPS TradeAbility детектор на експортни лицензи
Проверете за спазването на всички приложими за конкретна държава търговски споразумения, процедури, тарифи и закони.

UPS TradeAbility бланки
Установявайте, създавайте и автоматизирайте необходимата документация за експорт и импорт на база характеристиките на пратката.

UPS TradeAbility импортно съотвествие
Проверете дали импортната Ви пратка отговаря на изискванията на търговските споразумения, регулации, процедури, тарифи и закони на съответната държава.

UPS Express Critical®

Време-критични, специализирани решения

UPS Express Critical® е нашата най-бърза услуга, осигуряваща широк диапазон от спешни и сигурни транспортни възможности за еднократни пратки с всякакъв размер, за целия свят по всяко време.

Когато времето е недостатъчо, нашият екип ще работи с Вас, за да създаде персонализирани решения от врата до врата, с висока степен на приоритет, като използва най-добрите доставчици, оценка и логистика, на база на Вашите изисквания. Ще изпратим пратката Ви на следващия полет, ще Ви осигурим достъп до най-големите чартърни самолети в света и ще Ви предоставим специален куриер, който да пренесе Вашата пратка през транспортния цикъл. Ние дори имаме рентабилна наземна алтернатива за спешна доставка в Европа

Можете да се възползвате от един доставчик на цялостна логистика с пълна онлайн възможност за проследяване и потвърждение на доставката. Можете да сте сигурни, че Вашите пратки ще пристигнат с грижата, която заслужават - навреме и непокътнати.

Нуждаете се от спешна доставка? Свържете се с нашия екип от експерти 24/7/365 на +49 6966 800 900 или по електронната поща на: ec@ups.com

UPS Mail Logic®*

UPS Mail Logic е услуга, която предоставя алтернативен начин за разпространение на информация на хартиен или електронен носител, тежащ под 2 кг на бройка с ниска парична стойност. Ограничението на теглото за книги и списания е 5кг на бройка..

Типични примери са:
писма за приемане / годишни отчети / пакет заявления по образец / книги / ведомствени писма / рецензии / вътрешнофирмени документи
комуникация / рекламни материали / ръкописи / бюлетини

UPS Mail Logic Ви позволява да рационализирате организацията на Вашата поща, тъй като няма необходимост от сортиране, измерване или поставяне на марки и Ви предлага подобрено транзитно време. UPS Mail Logic води до спестяване на разходи: няма предварително плащане за пощенски услуги, а разходите за тях са намалени.

Налични са две услуги:
UPS Mail Logic: 3-7 дни средно транзитно време в целия свят.
UPS Mail Logic Saver: 7-21 дни средно транзитно време в цял свят.

Тази услуга е налична само на договорна основа.

UPS Access Point™

UPS Access Point локациите са UPS обекти за продажба на дребно, предлагащи удобно пускане или доставка на пратки във време и на място, отговарящи най-добре на нуждите на Вашите клиенти. Използвайки улични обекти, като будки за вестници, бакалии и бензиностанции, Вашите клиенти могат да се възползват от удълженото работно време и подобреното удобство.

За да видите всички локации на UPS Access Point с техните индивидуални работни дни и часове, моля, отидете на интернет страницатаwww.ups.com.

Услугите включват:
Изпращане до локация на UPS Access Point™
Вие имате възможността да изпратите до локация на UPS Access Point като опция за доставка. Когато Вашите клиенти поръчват артикули, те могат да избират техните пратки да се доставят до локация на UPS Access Point. Вашите клиенти ще получат известия по имейл или SMS, уведомяващи ги, че тяхната пратка е готова за взимане от избрана UPS Access Point локация.
Можете да използвате която и да е система за изпращане на UPS, за да изпращате пратки директно до удобна за вземане от Вашия клиент локация на UPS Access Point.

Достави само на получателя
Вие ще сте в състояние да предложите на Вашите клиенти възможността пратката да се вземе от локацията на UPS Access Point само от получателя, посочен на етикета (не се разрешава взимане от трето лице).
2,70 EUR на пратка се таксуват за тази допълнителна услуга.

Код за освобождаване на пакет
Вие имате възможността да предоставите на Вашите клиенти PIN код, позволяващ им да посочат трето лице, което да взима пакети вместо тях. Тази опция също така дава възможност за ползване на UPS Access Point мрежата, когато самоличността на получателя е неизвестна (напр. пътуващи сервизни техници).
Безплатно.**

Моля обърнете внимание:
• За UPS пратките, доставени или оставени в UPS Access Point локация, се прилагат
  специфични ограничения по отношение на размера и теглото:
   - Максималното тегло (действително тегло) за пакет е 20 kg - Максималната
      дължина на пакет е 97 cm
   - Максималният размер на пакет е 300 cm дължина и обиколка събрани
• Декларираната стойност за “Изпращане до локация на UPS Access Point” трябва да
  е по-малка от 5,000 USD (или еквивалента им в местна валута). Информация за
  декларирана стойност на пратка за Предплатено оставяне може да се намери в
  Ограничения в услугите в раздел "Справочна информация".
• UPS Access Point™ локацията ще задържа пакети за ограничен период от време.
  Моля, направете справка в www.ups.com/accesspoint в страната на получаване за
  подробности колко дълго пакетите са задържани и ще бъдат на разположение за
  вземане от Вас или трето лице, определено от Вас.
  Невзетите пакети ще бъдат върнати от UPS на изпращача като недоставляеми.
• Преди предаване на всяка пратка в локация на UPS Access Point™ на Вас или
  друго лице вместо Вас, UPS Access Point™ локацията може да изиска
  извършване на достатъчна проверка на самоличността. Моля, направете справка
  в  www.ups.com/accesspoint в страната на получаване за съответните изисквания
  за лични документи.
• Цените ще бъдат предоставени в момента на изпращане, освен когато са били
  съгласувани с договор.
• Международни опасни стоки (International Dangerous Goods) и Международни
  специални стоки (International Special Commodities) са ограничени от услугата
  Изпращане до локация на UPS Access Point™. За други ограничения, моля,
  консултирайте се с интернет страницата ups.com/accesspoint в страната
  на получаване.

Уведомяване на получателя и доставка до локация на UPS Access Point™.
UPS ще достави пакетите с услуга Изпращане до локация на UPS Access Point™ до посочената UPS Access Point™ локация. В или около часа на доставката до локацията на UPS Access Point™, статусът на проследяване на такъв пакет, предоставен от UPS ще отрази, че той е наличен за взимане (напр. “Доставен до UPS Access Point™ локация, В очакване на взимане от клиента”). Опитите за доставка до посочена UPS Access Point™ локация представляват опит за доставка за целите на Гаранцията за връщане на парите на UPS. Доставката се смята за приключила за целите на Гаранцията за връщане на парите на UPS, когато пакетът е доставен до посочената локация на UPS Access Point™.

Лични данни
Правилата и условията на UPS за превоз на пратки и UPS Декларацията за поверителност се прилагат при обработката на лична информация в контекста на използване на услугите UPS Access Point™. В допълнение UPS може, като доставчик на услуги, от Ваше име или от името на Ваш клиент, където е налично, да предостави по имейл, текстово съобщение или телефонно обаждане, известие за статуса на пакета, включително, но не ограничено до: (1) пакетът е в системата на UPS и е на път за локация на UPS Access Point™, (2) с пакета се е случило излючение или е забавен, (3) пакетът е наличен за вземане от локация на UPS Access Point™ и/или (4) известия за напомняне, че пакетът е наличен за взимане и ще бъде върнат на Клиента, ако не е взет в определен времеви интервал (“известие за статус”). Вие лично, или Вие от името на клиента си, представлявате и гарантирате, че сте получили информирано и конкретно съгласие от адресата (и ще съхранявате такова съгласие), както се изисква от всички приложими закони, правила и регулации (включително, където се прилага, от компетентността по местоживеене на адресата), за да може UPS да използва личната информация на адресата с цел да осигури услугите UPS Access Point™ и да изпраща до адресата имейли и други известия, отнасящи се до услугите UPS Access Point™ , включително без ограничения известия за статус.

Не у дома UPS Access Point™ доставка
Където е налична, след първия неуспешен опит за доставка до дома, UPS може да достави пратката на Вашия клиент до UPS Access Point локация, разположена в близост до тях. Ако това се случи ще бъде оставена бележка UPS InfoNotice, информираща клиента, че може да вземе пратката си от локация на UPS Access Point и кога тя може да се изтегли.

Предплатено оставяне
Чрез ползване на UPS Access Point локация, Вашите клиенти могат да изпращат или връщат артикули много по-лесно. Пратки с вече прикрепени UPS етикети за изпращане, могат да бъдат оставени в удобна за Вашите клиенти локация на UPS Access Point.

Как UPS може да помогне за митническо освобождаване в международен мащаб?

UPS услуги за митническо посредничество
Вашите пратки преминават през границите бързо и пристигат навреме.

Всеки ден UPS надеждно освобождава от митница милиони пратки в цял свят. Нашият опит и познанията ни в световен мащаб могат да Ви помогнат да спазите местните изисквания и да избегнете забавяне, причинено от митниците.

Освен това в цяла Европа UPS са получили или активно се стремят да получат статут на Одобрен икономически оператор като надежден и доверен партньор в международната верига за доставки. Тази акредитация на ЕС означава, че пратките на UPS се освобождават бързо от митницата, което ни помага да ускорим Вашата верига за доставки.

Рутинните услуги за освобождаване от митница се извършват безплатно; нерутинните услуги за освобождаване от митница са изброени по-долу.

search услуги за митническо посредничество

Как UPS може да помогне за митническо освобождаване в международен мащаб?

search

UPS Broker of Choice®

Тази услуга дава възможност на вносителите сами да избират митнически посредник за освобождаване на техните международни UPS пратки.

Услугата се предлага с пълния набор от UPS услуги за транспортиране и гарантира, че докато вносителят работи с UPS, установената връзка с митнически посредник се запазва с цел спестяване на време и увеличаване на ефикасността на транспортирането и митническите процедури. Услугата UPS Broker of Choice осигурява пълно проследяване и дава възможност на вносителя да намали таксите и възможните проблеми, които могат да възникнат при едновременното извършване на много процедури по освобождаване от митница.

Вносителите имат две възможности:
Услугата UPS Broker of Choice OnSite е предназначена за пратки, които остават в UPS, докато митническият посредник на вносителя извършва процедурите по освобождаване от митница, преди UPS да достави пратката.

Услугата UPS Broker of Choice OffSite е предназначена за пратки, транспортирани директно към складове под митнически контрол (по указание на вносителя), където митническият посредник на вносителя извършва процедурите по освобождаване от митница. Транспортирането от страна на UPS приключва при доставка на пратката в склада.

С UPS Broker of Choice Вашият митнически посредник има по-бърз достъп до документацията на пратката чрез интернет страницата на UPS за освобождаване на вносни пратки от митница (www.ups.com/import).

За актуални данни и такси за услугата UPS Broker of Choice (Митнически посредник по избор), моля, вижте www.ups.com или се свържете с Вашия местен търговски представител на UPS.

UPS FTZ Facilitator®

Тази услуга дава възможност на вносителите и износителите да използват услугите на UPS, за да транспортират международни пратки под митнически контрол за и от Свободна безмитна зона (Free/Foreign Trade Zone, FTZ) в световен мащаб.

Това позволява транспортирането на стоки към и от СБЗ без използване на други превозвачи. Използването на един превозвач дава възможност на вносителите и износителите да следят пратките си по-лесно и намалява вероятността от грешки и разходи, свързани с използването на различни превозвачи.

Процесът е наистина прост. Вносителите избират UPS FTZ Facilitator, с което насочват доставянето на пратката под митнически контрол до определена СБЗ вместо освобождаване през митница. От друга страна износителите избират UPS FTZ Facilitator, за да изпращат стоки под митнически контрол от СБЗ до дадена международна дестинация. По този начин, без значение дали внасяте или изнасяте, тази услуга Ви помага с увереност да обхванете целия свят.

UPS FTZ Facilitator Ви дава и по-бърз достъп до документацията на пратката чрез интернет страницата на UPS за освобождаване на импортни пратки от митница (www.ups.com/import).

Справочна Информация

Този раздел съдържа информация за:

• Видове плащане
• Забранени артикули и ограничения в услугите
• Гаранция за връщане на парите
• Отговорност
• Правила и условия за превоз.

5. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Какви видове плащания са възможни?

UPS предоставя различни възможности за плащане с оглед потребностите на клиентите ни. От таблицата по-долу може да научите кое е най-доброто за Вас.

search Видове плащане

Обща информация

UPS си запазва правото да откаже доставка срещу заплащане при определени обстоятелства.

Период на валидност на фактурите: Всички фактури се смятат за приети във вида, в който са издадени, освен когато в рамките на 90 дни от датата на фактурата UPS получи писмена молба за коригиране на фактурата.

  
  
За да научите какви видове плащане се предлагат за местоназначението на Вашата пратка, се обадете в Центъра за обслужване на клиенти на UPS на телефон: 070018877.

Забранени артикули и ограничения в предоставянето на услуги

Забранени артикули

Следните артикули са забранени за изпращане до всички страни, обслужвани от UPS (освен въз основа на конкретен договор):

• Алкохолни напитки
• Бижута и часовници (с изключение на нескъпоценни бижута и часовници), чиято
  цена на пакет надвишава USD 500 или еквивалентната парична сума в местна
  валута¹.
• Живи животни
• Животински кожи (от диви животни)
• Изделия с изключителна стойност (напр. произведения на изкуството, антики,
  скъпоценни камъни, злато и сребро)
• Кожи с косъм
• Лични движими вещи (с изключение на определени дестинации, когато са
  изпратени с участието на центрове на Mail Boxes и др..)
• Несъпроводен багаж
• Огнестрелно оръжие
• Опасни стоки/материали (съобразно правилата на
  IATA и ADR)
• Пари, ценни книжа и предплатени карти
• Порнографски материали
• Растения
• Семена
• Слонова кост и изделия от нея
• Стоки, подлежащи на разваляне
• Тютюн и тютюневи изделия

Личните движими вещи като цяло включват предмети, собственост на изпращача, предназначени за негова/нейна лична употреба и притежавани за период от над 6 месеца. Точното определение на понятието “лични движими вещи” (въз основа на приложимите митнически правила) има различен обхват и съдържание в различните страни. За повече информация, моля, свържете се с Вашия местен UPS център за обслужване на клиенти.

“Несъпроводен багаж” означава куфари, ръчни чанти, раници, чанти за документи и други подобни багажни принадлежности, независимо от съдържанието им (по изключение те могат да бъдат транспортирани, при условие че са празни, отключени, и надлежно опаковани в съответствие с указанията на UPS).

Други забранени артикули са: стоки, чийто превоз се осъществява с АТА-карнет и всякакъв временен износ и внос; стоки, превозвани по режим FCR, FCT и CAD (Cash Against Document -Плащане в брой срещу документ); пратки с присъщ недостатък, които по своята същност биха могли да замърсят, накърнят или увредят хора, стоки или оборудване; стоки, чийто превоз е забранен със закон в страната на произход, транзитна страна или страната на получаване (напр. слонова кост и продукти от нея); стоки, подлежащи на облагане с акциз (напр. спиртни напитки) или изискващи специални приспособления, мерки за безопасност или разрешителни. Съгласно приложимото право определени стоки може да се транспортират само при регламентирани условия, а за други стоки е забранено превозването по въздух (напр. течности в стъклени съдове).

Превозване на забранени артикули по договор, сключен с UPS

Някои артикули, които сме изброили като заабранени, могат да се приемат за превозване от UPS на база сключен договор при условие, че изпращачите имат редовни обеми и са в състояние да спазват всички приложими нормативни уредби.

UPS създаде програмата за Стоки със специален статут при изпращане ( International Special Commodities - ISC), която позволява на клиентите да изпращат забранени артикули (например артикули, които изискват допълнителни документи или инспекции, както и такива, които подлежат на разваляне) до определени дестинации.

Следните стоки могат да бъдат включени в програмата за Стоки със специален статут при изпращане:
• Алкохолни напитки
• Биологични вещества, категория B
• Растения
• Стоки, подлежащи на разваляне (риба и месо)
• Семена
• Тютюн
• Специални изключения

Не всички стоки могат да бъдат изпращани във всички държави.
За повече информация се обадете на телефон 070018877 или се свържете със своя представител на UPS.

Забранени артикули и ограничения в предоставянето на услуги

Алкохолни напитки

UPS предлага програма за изпращане на алкохол, която позволява на клиентите да изпращат алкохолни напитки, съдържащи по-малко от 70% алкохол, в и между определени държави. За изпращачите от алкохолната индустрия е необходим договор. Клиентите, които не са в алкохолната индустрия, могат да изпращат подаръци в рамките на ЕС без договор.

Вътре в ЕС алкохолните напитки могат да се транспортират или с платен акциз, или под режим с отложено плащане на акциз. Те трябва обаче да имат алкохолно съдържание по-ниско от 70% и трябва да са в контейнери с обем от 5 литра или по-малко.
UPS приема вътрешни пратки с така подготвени алкохолни напитки в следните страни или територии: Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Франция и Холандия. Трансгранично транспортиране на алкохол може да се извършва между държавите-членки на ЕС с изключение на Финландия и Швеция. Тази възможност не се предлага за райони, които не са част от митническото пространство на ЕС или от общата система за облагане с данък върху добавената стойност (ДДС). Алкохолни напитки с отложено плащане на акциз не могат да бъдат транспортирани в границите на или от Латвия или Малта.

Пакетите, съдържащи алкохолни напитки, трябва да носят ясно обозначение “алкохолни напитки” върху етикета, товарителницата или другата документация за транспортирането. Алкохолни напитки не трябва да се пакетират в пратка, съдържаща неалкохолни продукти. Освен това пакетите с алкохолни напитки трябва да бъдат физически отделени от останалите при подготвянето им за приемане от UPS.

UPS приема да доставя пратки с алкохолни напитки само на пълнолетни лица. По тази причина, ако изпращате алкохол до жилищен адрес, трябва да поставите отметка на опцията “Adult Signature Required” - Изискване за подпис на пълнолетен (моля, вижте Раздел 4 от този справочник).

Алкохолът и подобните му продукти са обект на акцизен режим във всички държави-членки на ЕС. По тази причина всички международни и някои вътрешни пратки трябва да бъдат придружени от специфични документи или фискални знаци (бандероли). Моля, имайте предвид, че UPS не получава автоматично подписа на получателя върху документите за акциза и не ги връща автоматично на изпращача.

Европейската комисия публикува подробна информация за акцизния режим, която можете да намерите онлайн².

За повече информация можете също така да се свържете с Вашия търговски представител или да направите справка в Ръководството за изпращане на алкохол на UPS.

Задължения от общ характер

Изпращачът е отговорен за спазването на приложимите в съответната държава правителствени разпоредби или закони. Пратките подлежат на проверка и може да бъдат забавени на митницата или от други представители на държавната власт.

Запазваме си правото да откажем или да преустановим транспортирането на всеки пакет, за който не са указани данни за контакт с изпращача и получателя, както и стоки, които според нашата преценка не са годни да бъдат транспортирани или не са адекватно описани, класифицирани или опаковани и не са етикетирани по подходящ за транспортиране начин и съпроводени с необходимата документация.

Не извършваме превоз на стоки, забранени със закон или друга нормативна разпоредба на орган на федерално, държавно или местно управление в изпращащата държава или държавата-местоназначение; стоки, чийто превоз нарушава приложимите разпоредби по внос, износ или други закони; стоки, които застрашават безопасността на нашите служители, представители и подизпълнители и сигурността на транспортните средства; стоки, които по наше мнение замърсяват, развалят или по друг начин увреждат други стоки или оборудване; стоки, чието транспортиране е икономически или технически неосъществимо.

Опасни стоки

UPS се придържа към правилата за въздушен транспорт, установени от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), както и към правилата за автомобилен транспорт, формулирани в Спогодбата на ООН за превоз на опасни товари по шосе (UN ADR), и не приема Опасни стоки в системата си – нито на национално, нито на международно ниво. За автомобилния транспорт също така се прилага и нормативната база в съответната държава.

Фирми, които превозват Опасни стоки без подходящи етикети, документи и опаковка, може да понесат значителни финансови и правни санкции.

Когато използвате куриерските услуги на UPS, е важно също да помните следното:

1 Ако повторно използвате стари опаковки или кашони, трябва да махнете от тях всички стари етикети. Всички етикети за Опасни стоки водят до задържане и проверка на пратката, а това забавя доставката и създава неудобство на Вас и на Вашия клиент.

2 Ако изпращате стоки, които потенциално могат да бъдат сметнати за Опасни стоки, макар да не са такива – заради необичайното им название, външен вид и т.н. – би било добре в транспортните документи изрично да декларирате, че стоките “не са класифицирани като Опасни стоки” (the goods are not classified as Dangerous Goods). По този начин ще избегнете излишно забавяне на пратката. Всяко неправилно (измамно) деклариране може да доведе до значителни санкции за изпращача.

Ограничения в услугите

UPS не извършва доставки до и не приема пратки от адрес пощенски кутии.

Стойността или декларираната стойност на един пакет не може да надвишава USD 50 000 или равностойността в местна валута. Стойността или декларираната стойност на палет за пратки Worldwide Express Freight е USD 100 000 или равностойността в местна валута.

Стойността или декларираната стойност за един пакет бижута и часовници (различни от нескъпоценни1) не може да надвишава USD 500 или равностойността в местна валута.

Услугата Плащане при доставка (COD) се предоставя в рамките на България, ЕС, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Когато плащането е с чек, максималната сума за плащане при доставка е USD 50 000 или равностойността в местна валута, за един пакет. Услугата Плащане при доставка (COD) не е налична за палети.

Максималната сума в брой, която UPS може да приеме от един получател от името на един изпращач на ден, е USD 5 000 или равностойността в местна валута (максимум EUR 750 във Франция и не повече от EUR 1 000 в Италия).

Стойността и декларираната стойност на пакет за вътрешна пратка по услуга UPS 1 Опит Връщане Плюс не може да надвишава 999 USD, а за вътрешна пратка по UPS 3 Опита Връщане Плюс – USD 50 000 или равностойността в местна валута.
Стойността или декларираната стойност на пакет за оставяне на търговец – трета страна или UPS Access Point локация не може да надвишава USD 1 000 или равностойността в местна валута.
Стойността или декларираната стойност на пакет за международна пратка по услуга UPS 1 Опит Връщане Плюс или UPS 3 Опит Връщане Плюс не може да надвишава USD 50 000; като задължително условие е за всяка пратка със стойност или декларирана стойност, надвишаваща USD 999, изпращачът да осигури подготвянето на UPS извлечение за пратка на висока стойност и подписването му от шофьора на UPS при предаване на пратката на пратката на UPS. Ако не е получено и подписано UPS извлечение за пратка на висока стойност, максималната или декларирана стойност на всяка такава пратка е ограничена до USD 999.

За да научите каква е равностойността в местна валута, обадете се в Центъра за обслужване на клиенти на UPS на телефон: 070018877.

Ограничения за теглото и размера

UPS има установени конкретни лимити на теглото и размерите за пакетите, които изпращате с всички услуги на UPS. Дадените по-долу ограничения се отнасят само за отделни пакети. Няма ограничения за общото тегло на пратката или за броя на пакетите в многопакетна пратка.

Максималното тегло (действителното тегло) на пакет е 70 кг².

Максималната дължина на пакет е 274 см.

Максималният размер на един пакет като сбор от дължината и обиколката е 400 см.

Пакети с тегло над 25 кг изискват поставяне на специален етикет за тежка пратка.

Обемното тегло на пакети с голямо съотношение размер-тегло може да е по-голямо от действителното. В такъв случай UPS ще определи таксата въз основа на обемното тегло.

За пакети, които изискват допълнителна обработка, може да се приложи такса за Допълнителна обработка.

За пакети, които превишават определени ограничения за размер, но не и максималния размер, определен от UPS за един пакет, може да се приложи Допълнителна такса за големи пакети.

Пакети, които превишават определените от UPS ограничения за тегло и размери, не се приемат за транспортиране. Ако бъдат открити в системата за малки пакети на UPS, ще им бъде наложена такса “Над максималните граници”.

Гаранция за връщане на парите на UPS

Гаранция за връщане на парите

За определени услуги и избрани дестинации UPS предлага безплатна гаранция за връщане на заплатените транспортни такси. За да разберете дали тази възможност е приложима за Вашата пратка, посетете раздела “Изчисляване на времето и цената” на www.ups.com и въведете данните за Вашата пратка. Другият начин е да се свържете с Вашия местен Център за обслужване на клиенти на UPS на телефон: 070018877. Когато гаранцията за връщане на парите е приложима, ако не направим опит за доставка до съответния срок, по Ваша молба ще възстановим или преведем на Вас (или на друго лице, платило превоза) сумата по транспортните такси (или, ако само някои от пакетите от многопакетна пратка не бъдат доставени в съответния срок, пропорционална част от транспортните такси, отнасяща се за тези пакети), след приспадане на възможни допълнителни разноски, ДДС, мита, данъци или такси, ако са изпълнени следните условия:

a) транспортните документи (включително етикетите) трябва да са правилно попълнени и върху съответния пакет трябва да са поставени хартиените етикети, издадени по електронен път от онлайн програмите на UPS или по друг начин в съответствие с указанията за опаковане на UPS;

б) документацията, която се изисква в отправната държава, държавата по местоназначение или държавата на транзитно преминаване, трябва да бъде изцяло и точно попълнена и приложена към пакета;

в) тогава, когато това е приложимо, върху пакета трябва да има етикет, указващ съботната доставка (за дестинации, за които се предлага такава услуга);

г) пратката трябва да е била предадена на UPS до крайния срок за приемане, който UPS посочва за гарантирана доставка;

д) трябва да предявите своите претенции пред UPS в писмен вид или по телефона в рамките на 15 календарни дни, считано от насрочената дата за доставка, и да ни уведомите за името и адреса на получателя, датата на изпращане, теглото на пакета и UPS номера за проследяване (номера на UPS товарителницата);

е) пратката не трябва да изисква допълнителна обработка, да подлежи на такса Извънгабаритен палет или да включва Голям пакет, както е описано в раздела “Допълнителни услуги и такси” на настоящия справочник.

ж) изпращачът трябва да предостави своевременно качване на цялата приложима информация към UPS. Своевременното качване, използвано в настоящите Условия, се отнася до електронното предаване на цялата приложима информация (включително, но не само, пълното име на получателя, пълния адрес за доставка и размерите и теглото на пратката) към UPS 15 минути преди последното време за събиране, определено от нас за гарантирана доставка.

  
  
Гаранцията не важи, когато доставката е забавена поради несъответствие на пакета с ограниченията и условията, изложени в точка 3.1 на нашите “Правила и условия за превоз”, поради събития, независещи от нас (както е посочено в точка 6 на нашите “Правила и условия за превоз”), поради преустановяване на превоза или връщане на пакета, както е описано в точка 3.3 на нашите “Правила и условия за превоз”, или поради упражняване правото на UPS на задържане в съответствие с нашите “Правила и условия за превоз”.

За да няма съмнения, ще отбележим, че отговорността на UPS по гаранцията за връщане на парите е ограничена в рамките на гореизложеното и тази гаранция по никакъв друг начин не представлява поемане от наша страна на ангажимент или уверение, че пратката ще пристигне в точно определен момент.

Отговорност

Отговорност при загуба, повреда или забавяне

Изложеното по-долу представлява кратко информативно извлечение на някои важни разпоредби от Правилата и условията за превоз на UPS. Пълният текст се намира на страници 44-45 и има по-голяма тежест от настоящото извлечение в случай на несъответствие.

Международни превози: Когато превозите са международни, спрямо тях може да се приложат международни конвенции, по-специално Варшавската или Монреалската конвенция в случаите на превоз по въздух и Конвенцията CMR за международен автомобилен превоз. Националните закони на някои страни може да предвиждат прилагането на конвенции и спрямо вътрешни превози.

Тогава, когато са приложими, правилата на Варшавската и Монреалската конвенции и Конвенцията CMR регулират и в повечето случаи ограничават нашата отговорност при загуба, повреда или забавяне на пратка.

– предвиденото от Варшавската и Монреалската конвенции ограничение обикновено е 19 Special Drawing Rights¹ (SDR) – Специални права на тираж¹ (СПТ) – на килограм от засегнатите стоки

– предвиденото от Конвенцията CMR, ограничение е 8,33 СПТ за килограм (но не повече от сумата на таксите за превоз в случай на забавяне).

Други превози: Когато конвенциите не се прилагат, изплащаме компенсации само за загуба, повреда или забавяне, причинени от проявена от нас небрежност, и то не повече от равностойността в местна валута на USD 100 на пратка, само (както във всички останали случаи) при доказана щета. За повече информация вижте нашите Правила и условия.

Вие можете да повишите границата на нашата отговорност, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност на заявените за превоз стоки и платите съответната такса. Ако декларирате по-висока стойност за превоз и платите необходимата такса, отговорността на UPS ще бъде ограничена до размера на доказаните щети, в рамките на декларираната сума (вижте в “Услуги по избор” на страница 30).

Стойността на заявените за превоз стоки никога не трябва да надвишава USD 50 000 (USD 500 за бижута или часовници, различни от нескъпоценни) или равностойността в местна валута на пакет в пратка, състояща се от малки пакети, или USD 100 000 или равностойността в в местна валута на палет за пратка Worldwide Express Freight, защото UPS не предлага превоз на стоки, чиято стойност надвишава тези суми.

Освен ако не са приложими разпоредби на Конвенциите или други императивни норми, които предвиждат обратното, ние не дължим обезщетение за чисто икономически загуби (като пропуснати ползи, загуба на търговски възможности или загуба на приходи в резултат от невъзможността за ползване), дори когато по отношение на въпросната пратка е декларирана стойност за превоз. Не носим отговорност и за повреда или загуба на опаковки или палетни скари.

  
  
Претенции към UPS трябва да ни бъдат заявени писмено колкото може по-скоро и в рамките на конкретните срокове, посочени в нашите Правила и условия. При определени обстоятелства разпоредбите на Конвенциите (ако са приложими) може да предвиждат предявяването на претенции и след тези срокове.

В допълнение към гореизложеното, всяко съдебно дело по отношение на дадена пратка трябва да бъде започнато и ние да бъдем призовани в 8 месечен срок от момента на доставката или (в случай на неизпълнена доставка) от насрочената дата на доставка. Ако е приложима Варшавската или Монреалската конвенция или Конвенцията CMR, сроковете за предявяване на искове са по-дълги: най-общо казано, според Варшавската и Монреалската срокът е 2 години, а според Конвенцията CMR – 1 година (при умишлени неправомерни действия от страна на UPS – 3 години).

Правила и условия на UPS за превоз на пратки

Това е актуалната версия към датата на публикуване на настоящия Справочник. Последната версия, която винаги се прилага по отношение на нови пратки, може да се намери в сайта [www.ups.com] или да се получи от офис на UPS.

1. Увод
A. Настоящите правила и условия (“условията”) определят базата, на която UPS извършва превоза на пакети, документи и пликове (“пакети”) и палетизирани стоки („палети“; палети и пакети заедно са наричани „пратки“). Тези условия се допълват от сега приложимите “Справочници за услугите и тарифите на UPS” (“Справочниците”). Справочниците съдържат важни данни за услугите на UPS, които следва да бъдат прочетени от изпращача и които представляват част от договора между UPS и изпращача.

B. Изразът „UPS” ще означава и договорът на изпращача ще се сключва с оторизиран изпълнител на услугите на UPS или структура на UPS, ако такава съществува в страната, където се предава пратката за превоз, като адресът за контакти е следният: c/o 5 Avenue Ariane, 1200 Brussels, Belgium, (макар че това, само по себе си, не бива да се приема като избор на седалище или установяване на юрисдикция на даден съд). Тази фирма е също (първият) превозвач на стоки за целите на конвенциите, упоменати в т. С.

C. Когато превозът по въздушен път включва крайна дестинация или спирка извън отправната страна, може да бъде приложима Варшавската конвенция. Варшавската конвенция определя и в повечето случаи ограничава отговорността на превозвачите при загуба, нанесени щети или забавяне на товара. (За целите на настоящите условия, изразът “Варшавска конвенция” означава: (i) Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, ”, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г. или (ii) тази Конвенция, съответно изменена и допълнена с протокол или допълнителна конвенция, или (iii) Монреалската конвенция от 1999 г. – онази от тях, която е приложима). Независимо от всякаква клауза в обратен смисъл, международният автомобилен превоз може да се регламентира от разпоредбите на “Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки”, подписана в Женева на 19 май 1956 г. (Конвенцията “CMR”).

D. Пратки могат да бъдат превозвани през междинни спирки, считани от UPS за подходящи. UPS може да наема подизпълнители за извършване на услугите и да сключва договори както от свое име, така и от името на свои служители, агенти и подизпълнители, всеки от които може да се възползва от правата по тези условия.

E. В настоящите условия “товарителница” означава единична товарителница/коносамент на UPS или вписванията, направени за същата дата, адрес и ниво на услугите в регистър за взети пратки. Всички пакети или палети, включени в дадена товарителница, се считат за една пратка.

2. Обхват на услугата
Освен ако не са договорени някакви специални услуги, предоставяните от UPS услуги се ограничават до вземане, транспортиране, освобождаване от митница, когато това е приложимо, и доставяне на пратката. Изпращачът приема, че пратките му се събират с пратките на други изпращачи за транспортиране и че UPS може да не наблюдава входящото и изходящо движение на индивидуалните пратки във всички центрове за обработването им.

UPS не е общ превозвач и си запазва правото да откаже, изцяло по свое усмотрение, да превози пратка, представена му за транспортиране.

3. Условия за превоз
В настоящия раздел се излагат различни ограничения и условия, които се прилагат относно превоза на пратки от UPS. В него се обяснява също така какви са последиците за изпращача, предлагащ за превоз пратки, които не отговарят на изискванията.

3.1 Ограничения и условия за предоставяне на услугите

Пратките трябва да са съобразени с ограниченията в т. (i) до т. (v) по-долу.

(i) Пакетите не бива да тежат повече от 70 килограма (или 150 либри) или да превишават 274 сантиметра по дължина или общо 400 сантиметра по дължина и обиколка, взети заедно. Палетите са предмет на ограничения за максимален размер и тегло, които варират в зависимост от страната на произход и на получаване и които са посочени на www.ups.com.

(ii) Стойността на пакета не може да надвишава равностойността в местна валута на 50 000 USD. Освен това, стойността на бижута и часовници, които не са нескъпоценни бижута или нескъпоценни часовници, в един пакет не може да надхвърля равностойността в местна валута на 500 USD. Стойността на отделен палет не може да надвишава равностойността на 100 000 USD.

(iii) Пратките не трябва да съдържат никакви забранени предмети, посочени в Справочниците, включително, но не само, предмети с необичайна стойност (като произведения на изкуството, антики, скъпоценни камъни, марки, уникални предмети, злато или сребро), пари или прехвърляеми финансови инструменти (като чекове, менителници, облигации, спестовни книжки, предплатени кредитни карти, удостоверения за акции и други ценни книжа), огнестрелни оръжия и опасни стоки.

(iv) Пратките не трябва да съдържат стоки, които биха могли да застрашат живота на хора или животни или транспортни средства, или биха могли по друг начин да замърсят или повредят други стоки, превозвани от UPS, или превозът, износът или вносът на които е забранен от приложимите закони.

Изпращачът отговаря за точността и пълнотата на данните, вписани в товарителницата, както и за това всички пратки да носят съответна информация за връзка с изпращача и получателя на пратката, да са опаковани, маркирани и етикетирани, съдържанието им да е описано и класифицирано и да са придружени от необходимите документи (според конкретния случай), които да осигурят пригодността им за транспортиране и спазване на изискванията на Справочниците и приложимия закон. Ако в товарителницата или в други съответни транспортни документи на UPS не е ясно посочено различно ниво на услуга, пратките се превозват с услугата Express (или Express Freight) (в случаите, където съществува такава услуга за избраната дестинация) и всички приложими такси се изчисляват съобразно с това.

Изпращачът гарантира, че всички пратки, предадени за превоз при тези условия, съответстват на ограниченията, изложени в т. (i) до т. (iv) по-горе, и са били подготвени в обезопасени помещения, лично от него (когато става дума за индивидуален изпращач) или от негов надежден персонал, или (когато е различна) от страната, предоставяща пратката на UPS, и са били защитени от неоторизирана намеса по време на тяхната подготовка, съхранение и транспортиране до UPS. UPS разчита на тази гаранция при приемане на всяка пратка за превоз съгласно настоящите условия.

3.2 Стоки, подлежащи на разваляне или чувствителни към температура, се транспортират при условие, че изпращачът приема това да се извърши на негов риск. UPS не осигурява специална обработка за такива пратки.

3.3 Отказ и прекратяване на превоз

(i) Ако UPS установи, че дадена пратка не отговаря на горепосочените ограничения или условия или, че сумата на плащане при доставка с наложен платеж (COD), посочена в товарителницата, превишава размерите, посочени в т. 8, UPS може да откаже да транспортира въпросната пратка (или съответната част от нея) и, ако превозът е вече в ход, да го прекрати и задържи пратката (или съответната част от нея) до получаване на разпореждане от изпращача.

(ii) UPS може също така да прекрати превозването, ако получателят откаже да приеме доставката, ако UPS не е в състояние да извърши доставката поради погрешно посочен адрес (след като са били използвани всички разумни средства за установяване на верния адрес) или защото верният адрес се е оказал в друга страна, а не в страната, посочена върху пратката или товарителницата, или ако не може да събере дължимите суми от получателя при доставката.

(iii) В случаите, когато UPS има право да преустанови превоза на пратка (или съответна част от нея), UPS има също така право да ги върне на изпращача по своя преценка.

3.4 Изпращачът трябва да заплати на и обезщети UPS за всички разумни разходи и разноски (включително при съхраняване), понесени от UPS, всякакви загуби, налози и мита, които би понесъл UPS както и за искове срещу UPS поради това, че: (i) дадена пратка не съответства на някакви ограничения, условия или формулировки в т. 3.1 по-горе или (ii) поради отказ или прекратяване на превоз, или връщане на пратка (или на част от пратка) от UPS, което е допустимо по тази точка 3, или (iii) изпращачът е в неизпълнение на настоящите правила и условия. В случай на връщане на пратка (или на част от пратка) изпращачът е задължен да заплати всички изискващи се разходи, изчислени съгласно действащите търговски тарифи на UPS.

3.5 Ако изпращачът предостави на UPS пратка, която не съответства на което и да е от ограниченията или условията, изложени в т. 3.1. по-горе, без изричното писмено съгласие на UPS, UPS няма да поеме каквито и да е произтичащи загуби, които изпращачът може да понесе във връзка с превоза на такава пратка от UPS (независимо дали това несъответствие е станало причина или е спомогнало за загубата и въпреки небрежност, изключая умишлено неправомерно поведение на UPS или небрежност, в това число умишлено неправомерно поведение на неговите служители, контрагенти или представители) и, ако UPS прекрати превоз на основание, разрешено от настоящите условия, изпращачът няма да има право на каквото и да е възстановяване на заплатени от него разноски за превоза. UPS може да предяви иск във
връзка с такова несъответствие.

3.6 Ако след временно спиране на превоза на пратка (или съответна част от нея) в съответствие с настоящите разпоредби UPS не е в състояние да получи в разумен срок указания от изпращача как да постъпи с пратката или да идентифицира изпращача или друго оправомощено лице по отношение на стоките (и след като отвори пратката, ако това се окаже необходимо), UPS има право да унищожи или продаде пратката (или съответната част от нея) изцяло по свое усмотрение. От приходите от такава продажба най-напред се удържат всички неуредени от засегнатия изпращач такси, разходи или разноски (включително лихви), които са свързани с пратката, или се дължат по друг повод от изпращача. Остатъкът се съхранява до получаване на разпореждане от изпращача.

3.7 Освен ако това е забранено от закона, UPS си запазва правото, но няма задължението, по всяко време да отваря и да преглежда или сканира с рентген пратката, предадена за транспортиране.

4. Освобождаване от митница
Когато за дадена пратка се изисква митническо освобождаване, задължение на изпращача е да предостави, или да осигури получателя да предостави на UPS пълна и точна документация за целта, но освен ако няма други указания, UPS действа от името, за сметка и на риск на изпращача или получателя при освобождаването от митница. По отношение на пратка, чиято отправна точка и местоназначение са в рамките на един и същ митнически район, UPS извършва митническото освобождаване само, ако има указания да направи това. Изпращачът се съгласява също UPS да може да се счита за получател на пакета или пратката с единствената цел да се определи митнически посредник, който да извърши освобождаването от митницата (доколкото законът позволява).

5. Плащане
5.1 Тарифите за превоза и другите услуги са изложени в Справочниците и всички такси, ако не са внесени преди транспортирането, трябва да бъдат заплатени в срок от седем дни след получаване на фактурата или в рамките на друг период, писмено договорен между изпращача и UPS. UPS може да провери действителното и/или обемното тегло на пратките и в случай че е по-голямо от декларираното, да издаде фактура на тази основа. Ако не е доказано нещо друго, фактура, издадена за тази цел, се счита за получена три работни дни след датата на (издаване на) фактурата.

5.2 Ако a) се налага UPS да заплаща данъци, мита или вземания от името на изпращача, получателя или трето лице, b) избраният начин на плащане указва, че получателят или трето лице трябва да заплати някакви разноски или c) данъци, мита, глоби, такси или разходи бъдат наложени основателно, или не, от държавните органи, или претърпени от UPS поради някакви обстоятелства, включително възникнали в резултат на неспособността на изпращача или получателя да осигури правилната информация и документация, разрешения или лицензи, необходими във връзка с превоза, изпращачът ще бъде солидарно отговорен към UPS заедно с получателя и трето лице за тези суми. Във всеки случай, когато избраният начин на плащане посочва, че плащане следва да се получи, на първо място, от получателя или трето лице, UPS първо ще изисква плащането на съответната сума от получателя и/или от третото лице, където е приложимо (без с това да се ограничава договорната отговорност за плащане на изпращача). Ако въпросната сума не се изплати незабавно и изцяло на UPS от някоя от гореспоменатите страни, тази сума е платима от изпращача при първо писмено искане. Във всички останали случаи изпращачът се задължава да заплати споменатите суми на UPS при първо поискване. UPS не е задължен да подаде отделен иск срещу получателя или третото лице за плащането. В случай на съмнение, тежестта на доказване, че плащането е извършено, пада върху изпращача.

5.3 Върху всяка просрочена сума, платима на UPS, се начислява лихва, в размера, посочен във фактурата, от датата на падежа до датата, на която UPS получи плащането, независимо дали преди или след съдебно решение. Освен това, UPS си запазва правото да поиска административна такса за закъсняло плащане, възлизаща най-много на еквивалента в местна валута на 40 EUR на фактура.

5.4 Ако дадена сума не бъде заплатена от изпращача, получателя или друга страна при тези условия, UPS може да задържи пратката (или част от нея), която транспортира, докато не получи изцяло дължимото плащане, или може да ги продаде и да използва приходите за погасяване на задължението в съответствие с приложимото местно право. Всеки неизплатен остатък остава дължим.

5.5 Тарифите на UPS за превоз, изложени в Справочниците, са изчислени единствено за превоз на пратки, чиято стойност не надвишава сумите, посочени в параграф 3.1.(ii) (или друга приложима стойност, ако е по-ниска). В случай че UPS узнае, че без изричното писмено съгласие на UPS, е пренасяло пратка надвишаваща тази стойност, то тогава в допълнение на другите иначе приложими тарифи и такси и всякакви други обезщетения съгласно настоящите условия, ще се прилага допълнителна превозна такса в размер на 5% от стойността на пакета, надхвърляща съответната сума, посочена в параграф 3.1.(ii).

6. Прекъсване на услугата
Ако UPS не е в състояние да започне или да продължи превоза на пратката на изпращача по независеща от него причина, няма да се счита, че UPS е в нарушение на договора си с изпращача, но UPS ще предприеме всички стъпки, осъществими в разумни граници при дадените обстоятелства, за да започне или да продължи превоза. Примери за събития, независещи от UPS, са нарушаване на транспорта по въздух или суша поради лошо време, пожар, наводнение, война, сражения, граждански размирици, действия на правителството или други органи (включително, но не само, митниците) и трудови спорове или задължения, засягащи UPS или друга страна.

7. Гаранция за връщане на парите
За някои услуги и дестинации UPS предлага гаранция за връщане на пари при таксите за превоза. Подробни данни относно нейната приложимост, относно правилата и условията, както и съответното време на доставка и най-късно вземане на място на пратката за съответната услуга и дестинация се съдържат в Справочниците и сайта на UPS (www.ups.com) към момента на приемане на стоките за превоз и могат да бъдат потвърдени при контакт на изпращача с местния център на UPS. За да се избегнат всякакви съмнения, отговорността на UPS във връзка с гаранцията за връщане на парите се ограничава с горепосоченото и гаранцията не представлява форма на ангажимент или декларация за пристигане на пратката в определен срок.

8. Доставка с наложен платеж (COD)
За някои дестинации и услуги, по информация на местния център на UPS, фирмата предлага услугата “доставка с наложен платеж” при заплащане на допълнителна такса, посочена в Справочниците. Ако изпращачът се възползва от тази услуга при усл