Weergaveopties >
Achtergrond veranderen
A A A

2020 UPS Service- en Tarievengids
België

Onze 2020-tarievengids en servicegids zijn nu beschikbaar. Navigeer door de bijgewerkte online versies of download de PDF's ontdek de bijgewerkte tarieven en verbeterde UPS-services en technologie, die van kracht gaan vanaf 6 juli 2020.

Download onze UPS-tarievengids voor verzendtarieven en beschikbaarheid van services voor uw UPS-zendingen. Wilt u meer informatie over onze belangrijkste bezorgopties en optionele services? Deze kunt u vinden in onze UPS-servicegids.

Zoekthema’s

Alle onderwerpen weergeven

Onderwerpen verbergen

hjemme my choice privat privatlevering tidspunkt

2020 UPS® Tarievengids, BELGIË

ONDERDEEL 1
Zonetabellen
Bepaal met behulp van onze zonetabellen waar u pakketten naartoe kunt verzenden en vanuit waar u pakketten kunt ontvangen.
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN VERSTUREN
Zoek de tarieven van uw service naar keuze.
PAGINA 10

ONDERDEEL 3
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN ONTVANGEN
Zoek de tarieven van uw service naar keuze.
PAGINA 19

Deze Gids is de actuele versie op de datum van publicatie. De meest recente versie, die altijd van toepassing zal zijn voor nieuwe zendingen, kunt u raadplegen op www.ups.com/tarieven/be

De Juiste Service Kiezen

In dit gedeelte vindt u, aan de hand van onze zonetabellen, informatie over waar u pakketten naartoe kunt verzenden en vanuit waar u pakketten kun ontvangen.

Op de volgende pagina's wordt aangegeven welke services beschikbaar zijn naar en vanuit een bepaalde bestemming en herkomst aan de hand van zonetabellen. Ook worden ze gebruikt voor het vaststellen van het zonenummer van een zending. U hebt de zonenummers nodig bij de berekening van de verzendkosten.

U hebt de zonenummers nodig bij de berekening van de verzendkosten in onderdeel 2 en 3.

Als u geen specifieke service aangeeft, worden zendingen verstuurd en gefactureerd als UPS Express, indien beschikbaar.

ONDERDEEL 1
ZONETABELLEN
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN VERSTUREN
PAGINA 10

ONDERDEEL 3
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN ONTVANGEN
PAGINA 19

1. ZONETABELLEN

Zonetabellen

 
 
 
 
 
 
In de volgende tabellen wordt aangegeven welke services beschikbaar zijn naar en vanuit een bepaalde bestemming en herkomst. Ook worden ze gebruikt voor het vaststellen van het zonenummer van een zending. U hebt de zonenummers nodig bij de berekening van de verzendkosten.

Verzenden of ontvangen
Gebruik de kolommen onder verzendzones wanneer de verzendkosten worden gefactureerd aan een partij in het land van waaruit het pakket wordt verzonden*.

Gebruik de kolommen onder ontvangstzones wanneer de verzendkosten worden gefactureerd aan een partij in het land van bestemming*.

De zonetabel gebruiken
1 Zoek de locatie op waarheen u verzendt of waarvandaan u ontvangt.

2 Een service is doorgaans beschikbaar wanneer er een zonenummer staat
aangegeven in de kolom met verzendzones of ontvangstzones van
het door u gekozen land.

3 Noteer het zonenummer voor later, wanneer u de kosten berekent.

* Raadpleeg de 2020 UPS® Servicegids voor meer informatie over facturering.

+ Er kan een toeslag voor afgelegen of verafgelegen gebieden van
   toepassing zijn voor bepaalde locaties. Raadpleeg de
   2020 UPS® Servicegids voor meer informatie.

De tabellen waarin alle afgelegen of verafgelegen gebieden zijn vermeld, staan aangegeven onder ‘Tijd en kosten berekenen’ op www.ups.com.

Welke locaties als afgelegen of verafgelegen gebieden worden beschouwd, is aan veranderingen onderhevig.

search Zonetabellen

search
search

Zonetabellen

 
 
 
 
 
 
In de volgende tabellen wordt aangegeven welke services beschikbaar zijn naar en vanuit een bepaalde bestemming en herkomst. Ook worden ze gebruikt voor het vaststellen van het zonenummer van een zending. U hebt de zonenummers nodig bij de berekening van de verzendkosten.

Verzenden of ontvangen
Gebruik de kolommen onder verzendzones wanneer de verzendkosten worden gefactureerd aan een partij in het land van waaruit het pakket wordt verzonden*.

Gebruik de kolommen onder ontvangstzones wanneer de verzendkosten worden gefactureerd aan een partij in het land van bestemming*.

De zonetabel gebruiken
1 Zoek de locatie op waarheen u verzendt of waarvandaan u ontvangt.

2 Een service is doorgaans beschikbaar wanneer er een zonenummer staat
aangegeven in de kolom met verzendzones of ontvangstzones van
het door u gekozen land.

3 Noteer het zonenummer voor later, wanneer u de kosten berekent.

* Raadpleeg de 2020 UPS® Servicegids voor meer informatie over facturering.

+ Er kan een toeslag voor afgelegen of verafgelegen gebieden van
   toepassing zijn voor bepaalde locaties. Raadpleeg de
   2020 UPS® Servicegids voor meer informatie.

De tabellen waarin alle afgelegen of verafgelegen gebieden zijn vermeld, staan aangegeven onder ‘Tijd en kosten berekenen’ op www.ups.com.

Welke locaties als afgelegen of verafgelegen gebieden worden beschouwd, is aan veranderingen onderhevig.

search

search
search

Tariefbepaling – Zendingen Versturen

De prijs van een UPS-zending wordt bepaald door serviceniveau, bestemmingszone,
gewicht en eventuele bijkomende kosten.

Het verzendtarief berekenen:
1 Ga naar het juiste onderdeel. De verzendtarieven in dit onderdeel zijn van toepassing op uitgaande
binnenlandse en internationale zendingen wanneer de verzendkosten worden gefactureerd aan een
partij in het land van verzending.
2 Gebruik de zonetabellen in onderdeel 1 om het correcte zonenummer voor de bestemming van
   uw zendingen te bepalen.
3 Bepaal het gewicht van de zending.
4 Ga naar de pagina met informatie over de door u gewenste service-optie (UPS Express Plus,
Express, Express Saver, Standard, Expedited of Worldwide Express Freight). Bekijk onze
   2020 UPS® Servicegids voor meer informatie over onze verzendmogelijkheden en om onze
   optionele services te ontdekken.
5 Ga naar het juiste verzendtype in de tabel (UPS Express Envelopes, documenten of pakketten).
UPS hanteert bij de UPS Standard-service verschillende tarieven voor het versturen van
één-pakketzendingen en multi-pakketzendingen.
6 Zoek het geldende tarief voor het gewicht en de zone van uw zending op.
7 Ga na of er eventuele bijkomende kosten zijn, zoals kosten voor optionele services. Raadpleeg
   de 2020 UPS® Servicegids voor meer informatie.

Tijdbesparende tip
Gebruik de optie ‘Tijd en kosten berekenen’ op de plaatselijke homepage via www.ups.com
om de kosten van uw zending te berekenen.

Wijzigingen van tarieven en bijkomende kosten
Om te kunnen reageren op veranderende kosten en belastingen en om een concurrerende service te kunnen garanderen, behoudt UPS zich het recht voor om kosten en tarieven te wijzigen of in te voeren. Deze wijzigingen worden minstens 10 dagen van tevoren aangekondigd.

ONDERDEEL 1
ZONETABELLEN
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN VERSTUREN
PAGINA 10

ONDERDEEL 3
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN ONTVANGEN
PAGINA 19

2. TARIEFBEPALING –

ZENDINGEN VERSTUREN

Hoe deze sectie te gebruiken

De tarieven in deze sectie zijn van toepassing wanneer de verzendkosten worden gefactureerd
aan een partij in het land van verzending.

Zone

Zie Onderdeel 1 om het zonenummer te bepalen.

Factureerbaar gewicht van de zending – voor verzenden van kleine pakketten

Factureerbaar gewicht is het gewicht dat gebruikt wordt om het tarief te berekenen. Voor binnenlandse en internationale services zal het factureerbaar gewicht het grootste zijn van het volumegewicht vergeleken met het werkelijke gewicht.

Het factureerbaar gewicht berekenen

Werkelijk gewicht bepalen: gebruik een gewone weegschaal om het werkelijke gewicht van uw pakket te bepalen. Rond elke fractie naar boven af tot de volgende halve kilogram.

Volumegewicht bepalen: deel de kubieke inhoud van uw pakket (lengte x breedte x hoogte, rond elke afmeting af naar de dichtstbijzijnde hele centimeter) in centimeters door 5000.
Zie ook de tekening onderaan deze pagina. Vermeerder elke fractie tot de volgende halve kilogram.

Factureerbaar gewicht bepalen: Vergelijk het werkelijke gewicht van het pakket met het volumegewicht. Het grootste gewicht van de twee is het factureerbaar gewicht en dient gebruikt worden om het tarief te berekenen. Voor multipakketzendingen dient u het totale factureerbaar gewicht van alle pakketten in de zending op te tellen.

Bijkomende kosten

Deze tarieven zijn exclusief bijkomende kosten, zoals toeslagen voor aflevering in afgelegen of verafgelegen gebieden of eventuele optionele services. Voor meer informatie, zie de 2020 UPS® Servicegids.

BTW

De tarieven zijn exclusief BTW. Indien van toepassing, zal BTW worden berekend tegen het standaardtarief.

Afhaling plannen

Selecteer ‘Afhaling plannen’ op de plaatselijke homepage via
www.ups.com
of neem contact op met UPS op 078/250 877 (kosten van een lokale oproep + extra kosten variërend per operator).

UPS Express Envelope

Alleen voor correspondentie en documenten.

Gewichtsbeperking brieven

Tarieven voor brieven zijn van toepassing op verzendingen met binnenlandse en internationale documenten, correspondentie en elektronische media, die niet zwaarder zijn dan 0,5 kg en verstuurd worden in een UPS Express® Envelope. Brieven voor het binnenland, import en export, zwaarder dan 0,5 kg en lichter of gelijk aan 2,5 kg zullen worden aangerekend volgens het tarief voor documenten. Brieven voor het binnenland, import en export zwaarder dan 2,5 kg zullen worden aangerekend volgens het tarief voor pakketten.

Maximumgewicht

Het maximumgewicht per pakket is 70 kg. Als u individuele pakketten van meer dan 70 kg wil versturen, raadpleeg het gedeelte over vracht in de 2020 UPS® Servicegids of neem contact met ons op via 03/223 82 00.

Om het tarief te bepalen voor een zending met meerdere pakketten, die in totaal meer weegt dan 70 kg, 200kg (UPS Standard) of 100kg (UPS Expedited), vermenigvuldigt u het totaalgewicht (afgerond naar de volgende hele kilo) met de overeenstemmende, vermelde prijs per kg.

Het gefactureerde bedrag is de uitkomst van deze berekening of het aangegeven minimumtarief, indien dat hoger is.

Gewicht van de zending – voor UPS Worldwide Express Freight zendingen

Vergelijk het werkelijke gewicht en het volumegewicht van de vrachtzending. De grootste waarde is het factureerbare gewicht en moet worden gebruikt om het tarief te berekenen. Het gefactureerde bedrag zal het resultaat van de berekening zijn, of het getoonde minimumtarief, afhankelijk van welk groter is.

Voor multi-pakketzendingen wordt het belastbare gewicht bepaald door de som van het afgeronde werkelijke gewicht of het volumegewicht van elke pallet, afhankelijk van welk groter is.

1. Bepaal het werkelijke gewicht en rond fracties van een kilogram af op de volgende hele kilogram.

2. Bepaal het volumegewicht door de lengte van het artikel te vermenigvuldigen met de breedte en de hoogte. Voor iedere afmeting moet de grootste lengte worden genomen, waarbij iedere afmeting op het volgende hele cijfer moet worden afgerond. De uitkomst is de kubieke inhoud. Deel de kubieke inhoud door 5000. Verhoog fracties van een kilogram boven het aangegeven gewicht tot de volgende hele kilogram.

search

UPS Express Plus

AFLEVERING IN DE VROEGE OCHTEND VOOR UW MEEST DRINGENDE ZENDINGEN

search UPS Express Plus

UPS Express

AFLEVERING DE VOLGENDE OCHTEND BINNEN EUROPA EN TIJDGEBONDEN AFLEVERING WERELDWIJD
Ontvang € 1,50 korting op de onderstaande tarieven bij verzending naar een UPS Access Point-locatie. *

search UPS Express

UPS Express Saver

AFLEVERING DE VOLGENDE WERKDAG IN EUROPA EN SNELLE AFLEVERING WERELDWIJD
Ontvang € 1,50 korting op de onderstaande tarieven bij verzending naar een UPS Access Point-locatie. *

search UPS Express Saver

UPS Standard

GEPLANDE AFLEVERING OP EEN SPECIFIEKE DAG IN HEEL EUROPA
Ontvang € 1,50 korting op de onderstaande tarieven bij verzending naar een UPS Access Point-locatie. *

search UPS Standard

UPS Expedited

GEPLANDE AFLEVERING OP EEN SPECIFIEKE DAG BUITEN EUROPA

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SNELLE LEVERING VAN ZENDINGEN OP PALLETS WERELDWIJD
Tarieven van toepassing op: deur-tot-deur, aanleveren, vasthouden op locatie, en aanleveren & vasthouden op locatie

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

Tariefbepaling – Zendingen Ontvangen

De prijs van het ontvangen van een UPS-zending wordt bepaald door het serviceniveau, de zone van herkomst, het gewicht en eventuele bijkomende kosten.

We bieden u vooraf vastgestelde tarieven in euro, om de gevolgen van valutaschommelingen te vermijden. Op deze manier kunt u de verzendkosten van uw importzendingen onder controle houden.

Het ontvangsttarief berekenen:
1 Ga naar het juiste onderdeel. De ontvangsttarieven in dit onderdeel zijn van toepassing op
binnenkomende binnenlandse en internationale zendingen wanneer de vervoerskosten in rekening
worden gebracht bij een partij in het land van ontvangst.
2 Gebruik de Zonetabellen in Onderdeel 1 om het correcte zonenummer van de zone van oorsprong
    te bepalen.
3 Bepaal het gewicht van de zending.
4 Ga naar de pagina met informatie over de door u gewenste service-optie (UPS Express Plus,
Express, Express Saver, Standard, Expedited of Worldwide Express Freight). Bekijk onze
   2020 UPS® Servicegids voor meer informatie over onze verzendmogelijkheden en om onze
   optionele services te ontdekken.
5 Zoek het type zending op in de tabel (UPS Express Envelopes, documenten of pakketten).
UPS hanteert bij de UPS Standard-service verschillende tarieven voor het ontvangen van
één-pakketzendingen en multi-pakketzendingen.
6 Zoek het geldende tarief voor het gewicht en de zone van uw zending op.
7 Ga na of er eventuele bijkomende kosten zijn, zoals kosten voor optionele services.
   Raadpleeg de 2020 UPS® Servicegids voor meer informatie.

Belangrijke opmerking:
Zorg ervoor dat de verzender uw UPS-klantennummer op de UPS-verzenddocumenten vermeldt.

Volledige controle over importzendingen
UPS kan uw zendingen overal ter wereld ophalen. Raadpleeg het gedeelte over Import Control & Trade Direct in de 2020 UPS® Servicegids om meer te weten te komen over onze veilige UPS Import Control®-service.

Tijdbesparende tip
Een overzicht van ontvangsttarieven staat ook in
‘Tijd en kosten berekenen’ op de plaatselijke homepage via www.ups.com.

Wijzigingen van tarieven en bijkomende kosten
Om te kunnen reageren op veranderende kosten en belastingen en om een concurrerende service te kunnen garanderen, behoudt UPS zich het recht voor om kosten en tarieven te wijzigen of in te voeren. Deze wijzigingen worden minstens 10 dagen van tevoren aangekondigd.

ONDERDEEL 1
ZONETABELLEN
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN VERSTUREN
PAGINA 10

ONDERDEEL 3
TARIEFBEPALING – ZENDINGEN ONTVANGEN
PAGINA 19

3. TARIEFBEPALING –

ZENDINGEN ONTVANGEN

Hoe deze sectie te gebruiken

De tarieven in deze sectie zijn van toepassing wanneer de verzendkosten worden gefactureerd
aan een partij in het land van ontvangst.

Zone

Zie Onderdeel 1 om het zonenummer te bepalen.

Factureerbaar gewicht van de zending – voor verzenden van kleine pakketten

Factureerbaar gewicht is het gewicht dat gebruikt wordt om het tarief te berekenen. Voor binnenlandse en internationale services zal het factureerbaar gewicht het grootste zijn van het volumegewicht vergeleken met het werkelijke gewicht.

Het factureerbaar gewicht berekenen

Werkelijk gewicht bepalen: gebruik een gewone weegschaal om het werkelijke gewicht van uw pakket te bepalen. Rond elke fractie naar boven af tot de volgende halve kilogram.

Volumegewicht bepalen: deel de kubieke inhoud van uw pakket (lengte x breedte x hoogte, rond elke afmeting af naar de dichtstbijzijnde hele centimeter) in centimeters door 5000.
Zie ook de tekening onderaan deze pagina. Vermeerder elke fractie tot de volgende halve kilogram.

Factureerbaar gewicht bepalen: Vergelijk het werkelijke gewicht van het pakket met het volumegewicht. Het grootste gewicht van de twee is het factureerbaar gewicht en dient gebruikt worden om het tarief te berekenen. Voor multipakketzendingen dient u het totale factureerbaar gewicht van alle pakketten in de zending op te tellen.

Op de UPS-homepage van het land waaruit u importeert kunt u het volumegewicht van importzendingen bepalen.

Bijkomende kosten

Deze tarieven zijn exclusief bijkomende kosten, zoals toeslagen voor aflevering in afgelegen of verafgelegen gebieden of eventuele optionele services. Voor meer informatie, zie de 2020 UPS® Servicegids.

BTW

De tarieven zijn exclusief BTW. Indien van toepassing, zal BTW worden berekend tegen het standaardtarief.

UPS Express Envelope

Alleen voor correspondentie en documenten.

Gewichtsbeperking brieven

Tarieven voor brieven zijn van toepassing op verzendingen met binnenlandse en internationale documenten, correspondentie en elektronische media, die niet zwaarder zijn dan 0,5 kg en verstuurd worden in een UPS Express® Envelope. Brieven voor het binnenland, import en export, zwaarder dan 0,5 kg en lichter of gelijk aan 2,5 kg
zullen worden aangerekend volgens het tarief voor documenten. Brieven voor het binnenland, import en export zwaarder dan 2,5 kg zullen worden aangerekend volgens het tarief voor pakketten.

Maximumgewicht

Het maximumgewicht per pakket is 70 kg. Als u individuele pakketten van meer dan 70 kg wil versturen, raadpleeg het gedeelte over vracht in de 2020 UPS® Servicegids of neem contact met ons op via 03/223 82 00.

Om het tarief te bepalen voor een zending met meerdere pakketten, die in totaal meer weegt dan 70 kg, 200kg (UPS Standard) of 100kg (UPS Expedited), vermenigvuldigt u het totaalgewicht (afgerond naar de volgende hele kilo) met de overeenstemmende, vermelde prijs per kg.

Het gefactureerde bedrag is de uitkomst van deze berekening of het aangegeven minimumtarief, indien dat hoger is.

Gewicht van de zending – voor UPS Worldwide Express Freight zendingen

Vergelijk het werkelijke gewicht en het volumegewicht van de vrachtzending. De grootste waarde is het factureerbare gewicht en moet worden gebruikt om het tarief te berekenen. Het gefactureerde bedrag zal het resultaat van de berekening zijn, of het getoonde minimumtarief, afhankelijk van welk groter is.

Voor multi-pakketzendingen wordt het belastbare gewicht bepaald door de som van het afgeronde werkelijke gewicht of het volumegewicht van elke pallet, afhankelijk van welk groter is.

1. Bepaal het werkelijke gewicht en rond fracties van een kilogram af op de volgende hele kilogram.

2. Bepaal het volumegewicht door de lengte van het artikel te vermenigvuldigen met de breedte en de hoogte. Voor iedere afmeting moet de grootste lengte worden genomen, waarbij iedere afmeting op het volgende hele cijfer moet worden afgerond. De uitkomst is de kubieke inhoud. Deel de kubieke inhoud door 5000. Verhoog fracties van een kilogram boven het aangegeven gewicht tot de volgende hele kilogram.

search

UPS Express Plus

AFLEVERING IN DE VROEGE OCHTEND VAN UW MEEST DRINGENDE ZENDINGEN

search UPS Express Plus

UPS Express

AFLEVERING DE VOLGENDE OCHTEND BINNEN EUROPA EN TIJDGEBONDEN AFLEVERING WERELDWIJD
Ontvang € 1,50 korting op de onderstaande tarieven bij verzending naar een UPS Access Point-locatie. *

search UPS Express

UPS Express Saver

AFLEVERING DE VOLGENDE WERKDAG BINNEN EUROPA EN SNELLE LEVERING WERELDWIJD
Ontvang € 1,50 korting op de onderstaande tarieven bij verzending naar een UPS Access Point-locatie. *

search UPS Express Saver

UPS Standard

GEPLANDE AFLEVERING OP EEN SPECIFIEKE DAG BINNEN EUROPA
Ontvang € 1,50 korting op de onderstaande tarieven bij verzending naar een UPS Access Point-locatie. *

search UPS Standard

UPS Expedited

GEPLANDE AFLEVERING OP EEN SPECIFIEKE DAG VANUIT BESTEMMINGEN BUITEN EUROPA

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

SNELLE LEVERING VAN ZENDINGEN OP PALLETS WERELDWIJD
Tarieven van toepassing op: deur-tot-deur, aanleveren, vasthouden op locatie, en aanleveren & vasthouden op locatie

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Vervoersvoorwaarden

Dit is de huidige versie op de datum van publicatie van deze gids. De meest recente versie, die altijd van toepassing is op nieuwe zendingen, kunt u vinden op www.ups.com of kan worden aangevraagd bij een kantoor van UPS.

1. Inleiding
A. Deze voorwaarden ("de voorwaarden") vormen de basis waarop UPS pakketten, documenten en omslagen ("pakketten") en op pallets gestapelde goederen (“pallets”; pallets en pakketten worden samen aangeduid als "zendingen") vervoert. Deze voorwaarden worden aangevuld door de huidige toepasselijke UPS Service- en Tarievengids ("de Gids"). De Gids bevat belangrijke informatie over de diensten van UPS die de verzender moet lezen en die deel uitmaakt van de overeenkomst tussen UPS en de verzender.

B. Afhankelijk van het land waar de zending ten vervoer aan UPS wordt aangeboden, zal de term "UPS" één van de volgende vennootschappen betekenen en zal de overeenkomst met de verzender zijn gesloten met één van de volgende betrokken vennootschappen. Die vennootschap zal ook de (eerste) vervoerder van de zending zijn in het kader van de Verdragen waarnaar in C wordt verwezen.
België – United Parcel Service Belgium N.V.; Nederland – United Parcel Service Nederland B.V., met al wie kan contact worden opgenomen via het adres: p/a Arianelaan 5, 1200 Brussel, België (hoewel dit geen woonplaatskeuze of toekenning van bevoegdheid aan eender welke rechter inhoudt).

C. Indien luchtvervoer een laatste bestemming of een stop inhoudt buiten het land van vertrek, kan het Verdrag van Warschau van toepassing zijn. Het Verdrag van Warschau bepaalt, en in de meeste gevallen beperkt de aansprakelijkheid van vervoerders in geval van schade aan of verlies of vertraging van lading. (In deze voorwaarden wordt onder “het Verdrag van Warschau" verstaan (i) het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer ondertekend in Warschau op 12 oktober 1929 dan wel (ii) dit Verdrag zoals gewijzigd of aangevuld door een protocol of aanvullend verdrag of (iii) het Verdrag van Montreal van 28 juni 1999, naar gelang welk van deze van toepassing is). Het internationaal wegvervoer kan, ongeacht andere bepalingen, onderworpen zijn aan het ÒVerdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)' ondertekend te Genève op 19 mei 1956 ("het CMR-Verdrag").

D. Een zending mag worden vervoerd via tussenliggende stopplaatsen die UPS geschikt acht. UPS mag onderaannemers aanstellen voor het uitvoeren van diensten. UPS contracteert zowel namens zichzelf als namens haar werknemers, agenten en onderaannemers, die allen een beroep kunnen doen op deze voorwaarden.

E. In deze voorwaarden wordt onder "vrachtbrief" verstaan één enkele UPS-vrachtbrief of de informatie die op een UPS-verzendlijst is geregistreerd met dezelfde datum, hetzelfde adres en serviceniveau. Alle pakketten of pallets die onder een vrachtbrief vallen worden als één zending beschouwd. Uitsluitend UPS bepaalt de keuze van passende vervoermiddelen.

F. In geval van vervoer binnen Nederland anders dan door de lucht zijn tevens de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) van toepassing, voor zover daarvan hierin niet wordt afgeweken.

2. Omvang van de dienstverlening
Tenzij een speciale dienst is overeengekomen, en in overeenstemming met deze voorwaarden, zijn de door UPS te leveren diensten beperkt tot het afhalen, vervoer, indien van toepassing de douane-inklaring en het afleveren van de zending. De verzender aanvaardt dat zendingen met die van andere verzenders zullen worden samengevoegd voor transport en dat UPS niet altijd in alle afhandelingscentra toezicht kan houden op de binnenkomende en uitgaande beweging van afzonderlijke zendingen.

UPS is geen algemene vervoerder en behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht het vervoer te weigeren van enige verzending aangeboden voor verzending.

3. Vervoersvoorwaarden
In dit artikel zijn de verschillende beperkingen en voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op het vervoer van zendingen door UPS. Er wordt tevens uitgelegd wat de gevolgen zijn indien de verzender zendingen voor vervoer aanbiedt die niet aan die eisen voldoen.

3.1 Beperkingen van de dienstverlening en voorwaarden

Zendingen dienen te voldoen aan de beperkingen die hieronder onder (i) tot en met (v) worden genoemd.

(i) Pakketten mogen niet meer dan 70 kilogram wegen, niet langer zijn dan 274 centimeter, en de som van de lengte en de omtrek mag niet groter zijn dan 400 centimeter. Op pallets zijn beperkingen inzake maximumafmetingen en maximumgewicht van toepassing, afhankelijk van de herkomst en de bestemming, deze kunnen geraadpleegd worden op www.ups.com.

(ii) De waarde van een pakket mag niet hoger zijn dan het equivalent van USD 50.000 in plaatselijke valuta. De waarde van juwelen of uurwerken anders dan fantasiejuwelen of fantasie-uurwerken in een pakket mag niet meer bedragen dan het equivalent van USD 500 in plaatselijke valuta. De waarde van een pallet mag het lokale equivalent van USD 100.000 niet overschrijden.

(iii) Zendingen mogen geen van de verboden artikelen bevatten die zijn opgenomen in de Gids, waaronder (maar niet beperkt tot) artikelen met een uitzonderlijke waarde (zoals kunstwerken, antiek, edelstenen, postzegels, unieke voorwerpen, goud of zilver), geld of verhandelbare documenten (zoals cheques, wissels, obligaties, spaarbankboekjes, voorafbetaalde kredietkaarten, aandelencertificaten en andere waardepapieren), vuurwapens en gevaarlijke zaken.

(iv) Zendingen mogen geen zaken bevatten die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor mensen of dieren of vervoermiddelen of die anderszins andere zaken die door UPS vervoerd worden, zouden kunnen aantasten of beschadigen, of waarvan het vervoer, de export of import door toepasselijk recht is verboden.

(v) Pallets moeten gestapeld worden als pallets en moeten stapelbaar zijn. Het moet mogelijk zijn om de pallets op te heffen met een vorkheftruck, ze moeten met shrinkwrap ingepakt zijn of vastgemaakt zijn aan een laadbord.

De verzender is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die zijn ingevuld op de vrachtbrief en dient te zorgen dat op alle zendingen de juiste contactinformatie wordt aangegeven van de verzender en de ontvanger van de zending, alsmede dat deze zodanig worden ingepakt, gemerkt en gelabeld, dat hun inhoud zodanig wordt beschreven en geclassificeerd en dat ze vergezeld gaan van zodanige informatie als (van geval tot geval) nodig is om ze geschikt te maken voor vervoer en te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Gids en het toepasselijk recht. Behalve wanneer een ander serviceniveau uitdrukkelijk werd gekozen op de vrachtbrief of andere toepasselijke UPS verzendingsdocumenten, zullen zendingen worden vervoerd onder de Express (of Express Freight) service (indien beschikbaar voor de gekozen bestemming) en zullen alle toepasselijke kosten overeenkomstig worden berekend.

De verzender garandeert dat alle zendingen die door hem onder deze voorwaarden aangeboden worden voldoen aan de beperkingen die hierboven onder (i) tot en met (v) zijn genoemd, en in beveiligde ruimten voorbereid werden, ofwel door hemzelf (ingeval van een fysieke persoon), ofwel door betrouwbare personeelsleden die door hem of, indien verschillend, de persoon die de zending aan UPS aanbiedt worden tewerkgesteld en dat ze beschermd werden tegen niet-geautoriseerde tussenkomst gedurende de voorbereiding, opslag en vervoer naar UPS. UPS baseert het aannemen van een zending voor vervoer op deze garantie.

3.2 Aan bederf onderhevige en temperatuurgevoelige zaken worden vervoerd mits de verzender accepteert dat dit voor zijn risico geschiedt. UPS levert geen speciale behandeling voor dergelijke zendingen.

3.3 Weigering en opschorting van vervoer

(i) Als het onder de aandacht van UPS komt dat een zending niet voldoet aan een van de bovengenoemde beperkingen of voorwaarden of dat een COD-bedrag dat op de COD-vrachtbrief is aangegeven hoger is dan de in Artikel 8 aangegeven grenzen, kan UPS weigeren dedesbetreffende zending (of relevant deel ervan) te vervoeren en, als het vervoer gaande is, kan UPS het vervoer opschorten en de zending (of relevant deel ervan) vasthouden, ter beschikking van de verzender.

(ii) UPS kan het vervoer ook opschorten als zij er niet in slaagt om af te leveren, als de ontvanger de zending weigert aan te nemen, als UPS niet kan afleveren omdat het adres niet juist is (nadat zij alle redelijke middelen heeft gebruikt om het juiste adres te achterhalen) of omdat het juiste adres zich in een ander land bevindt dan door de verzender op de betrokken zending of op de vrachtbrief is aangegeven of als zij geen betaling ontvangt van enig bedrag dat door de ontvanger bij aflevering dient te worden voldaan.

(iii) Indien UPS gerechtigd is het vervoer van een zending (of relevant deel ervan) op te schorten, is het tevens gerechtigd deze naar eigen keuze aan de verzender te retourneren.

3.4 De verzender moet alle redelijke kosten en uitgaven (met inbegrip van opslag) gemaakt door UPS, alle verliezen, belastingen en douanerechten die kunnen worden opgelegd aan UPS en alle aanspraken gemaakt t.a.v. UPS vanwege (i) het feit dat een zending niet voldoet aan de beperkingen, voorwaarden of garanties die zijn aangegeven in het bovenstaande Artikel 3.1 of vanwege een weigering of opschorting van vervoer of de retourzending van een zending (of een deel ervan) door UPS die door dit Artikel 3 wordt toegestaan, of (ii) indien de verzender nalaat deze voorwaarden na te leven. In het geval van retourzending van een zending (of een deel ervan) is de verzender ook verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de retourzending zoals berekend in overeenstemming met de geldende commerci‘le tarieven van UPS.

3.5 Als de verzender UPS een zending aanbiedt die niet voldoet aan enige van de in Artikel 3.1 opgenomen beperkingen en voorwaarden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van UPS, vergoedt UPS geen schade, op welke wijze ook ontstaan, die de verzender zou kunnen lijden in verband met het vervoer van zulke zending(ongeacht of die niet-naleving van de beperkingen of voorwaarden het verlies heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen, en ondanks enige vorm van schuld, uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid, van UPS, of enige vorm van schuld, opzet of bewuste roekeloosheid daaronder begrepen, van haar ondergeschikten of hulppersonen) en, als UPS het vervoer opschort om een reden die door deze voorwaarden wordt toegestaan, heeft de verzender geen recht op terugbetaling van de vervoerskosten die hij betaald heeft. UPS kan in verband met dergelijke niet-naleving een vordering instellen.

3.6 Indien UPS er, na het vervoer van een zending (of enig deel ervan) overeenkomstig deze bepalingen te hebben opgeschort, niet binnen redelijke termijn in slaagt instructies van de verzender te verkrijgen, of de verzender of eender welke persoon die belang heeft in de goederen te identificeren (na, indien vereist, de zending te hebben geopend), is UPS gerechtigd, geheel naar eigen keuze, de zending te vernietigen of te verkopen. De opbrengst van een verkoop zal allereerst worden aangewend ter dekking van vrachtkosten, overige kosten of uitgaven (inclusief rente) die met betrekking tot de zending openstaan, dan wel anderszins door de betreffende verzender verschuldigd zijn. Het eventueel batig saldo zal ter beschikking van de verzender worden gehouden.

3.7 Tenzij bij wet verboden behoudt UPS zich het recht voor, maar is niet verplicht, elke zending die ten vervoer is aangeboden op elk door UPS gewenst moment te openen, te controleren of te scannen met x-stralen.

4. Douane-aangifte
Wanneer een zending door de douane moet worden ingeklaard of uitgeklaard, is het de verplichting van de verzender om aan UPS volledige en nauwkeurige documentatie te leveren, of te verzekeren dat de ontvanger dit doet, maar UPS zal, tenzij zij anders wordt ge•nstrueerd, optreden in naam van, voor rekening van en voor risico van de verzender of ontvanger bij het doen van aangifte bij de douane. Zulks met dien verstande dat indien de plaats van verzending en die van aflevering zich in hetzelfde douanegebied bevinden, UPS alleen douane-inklaring verzorgt indien zij daartoe is geïnstrueerd. De verzender stemt er tevens mee in dat UPS als de ontvanger van de zending mag worden beschouwd, met als enig doel het aanwijzen van een douane-declarant om enige inklaring door de douane uit te voeren, voor zover toegestaan bij wet.

5. Betaling
5.1 De tarieven voor vervoer en andere diensten zijn opgenomen in de Gids en tenzij zij vóór verzending zijn voldaan, moeten alle kosten binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur of binnen zodanige andere periode als de verzender schriftelijk met UPS is overeengekomen, worden voldaan. UPS mag het totale re‘le gewicht en/of volumegewicht van zendingen verifi‘ren en, indien groter dan het opgegeven gewicht, factureren op die basis. Behoudens tegenbewijs, wordt een factuur geacht drie werkdagen na de factuurdatum te zijn ontvangen.

5.2 Als (a) UPS namens de verzender, de ontvanger of een andere partij belastingen, invoerrechten of heffingen moet betalen, of (b) de ontvanger of een andere partij ingevolge de gekozen factureringsoptie kosten verschuldigd is, of (c) invoerrechten, belastingen, boetes, kosten of uitgaven, die correct of incorrect worden opgelegd door overheidsinstanties of door elke omstandigheid gemaakt zijn door UPS, inclusief door het feit dat de verzender of de ontvanger niet de juiste documentatie heeft verstrekt of niet over de juiste vergunning of licenties beschikt die vereist zijn met betrekking tot het vervoer, zal de verzender hoofdelijk en in solidum samen met de ontvanger en dergelijke derden aansprakelijk zijn t.a.v. UPS voor deze bedragen. In elke geval waaring de gekozen factureringsoptie aangeeft dat betaling in eerste instantie moet worden gevraagd aan de ontvanger of aan een andere partij, zal UPS (niettegenstaande de aansprakelijkheid van de verzender voor die bedragen) in eerste instantie betaling van deze bedragen vragen aan de ontvanger en/of aan de andere partij. Indien UPS niet onmiddelijk een volledige vergoeding van dit bedrag ontvangt van enige van de bovenstaande partijen , is dat bedrag op eerste verzoek door de verzender verschuldigd. In alle andere gevallen verbindt de verzender zich ertoe de vermelde bedragen op eerste verzoek te betalen aan UPS. UPS is niet gehouden een vordering in te stellen tegen de ontvanger of de andere partij. In geval van twijfel rust de bewijslast dat de bedragen betaald zijn op de verzender.

5.3 Over elk bedrag dat aan UPS verschuldigd is en niet op tijd betaald wordt, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd vanaf de vervaldatum tot de dag waarop de betaling door UPS wordt ontvangen. Het rentepercentage bedraagt 12% in België en 7% in Nederland. Bovendien heeft UPS het recht om een toeslag bij te late betaling aan te rekenen van maximaal EUR 40 per factuur voor de bijkomende administratieve kosten, het toezicht op schuldenaars en handelsverstoringen.

In België, wordt bovendien, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 75 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke en andere relevante invorderingskosten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten.

In Nederland, indien UPS genoodzaakt is de vordering ter incasso te geven aan derden, dan is debiteur aansprakelijk voor de incassokosten welke max. 15 % van de uit handen gegeven vordering bedragen

5.4 Indien de verzender of ontvanger enig bedrag verschuldigd is aan UPS, ongeacht of dat betrekking heeft op een eerdere overeenkomst, heeft UPS het recht afgifte van (alle of een deel van de) zendingen die zij ten vervoer in ontvangst heeft genomen aan eenieder te weigeren en deze vast te houden tot zij volledige betaling ontvangt of deze te verkopen en de opbrengst van de verkoop te gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren. Enig onbetaald saldo zal verschuldigd blijven.

5.5 De tarieven voor vervoer als weergegeven in de Gids zijn alleen berekend voor het vervoer van zendingen waarvan de waarde niet hoger is dan het equivalent van het bedrag dat uiteengezet wordt in artikel 3.1 (ii) (of een andere toepasselijke waarde, indien lager). Indien UPS bemerkt dat het een zending vervoert of heeft vervoerd waarvan de waarde, zonder UPS’ uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, hoger ligt, is in aanvulling op de anderszins toepasselijke tarieven en kosten en de overige gevolgen daarvan een aanvullende vervoersvergoeding verschuldigd gelijk aan 5% van het bedrag dat uiteengezet wordt in artikel 3.1 (ii).

6. Onderbreking van de dienstverlening
Als UPS niet in staat is het vervoer van de zending van de verzender aan te vangen of voort te zetten om een reden die buiten haar macht ligt, zal UPS geen inbreuk maken op de overeenkomst met de verzender, maar zal alle stappen nemen die in redelijkheid mogelijk zijn om het vervoer aan te vangen of voort te zetten. Voorbeelden van gebeurtenissen buiten controle van UPS zijn verstoring van lucht- of wegtransport door slecht weer, brand, overstroming, oorlog, vijandelijkheden, burgeroorlog, overheidsoptreden en optreden van andere autoriteiten (inbegrepen, zonder beperking, douane) en arbeidsgeschillen of verplichtingen die van invloed zijn op UPS of een andere partij.

7. Geld-teruggarantie
Voor bepaalde diensten en bestemmingen biedt UPS een geld-teruggarantie voor vrachtkosten. Informatie over de toepasbaarheid daarvan, over de voorwaarden en over de aflevering en de laatste afhaaltijden voor het betreffende serviceniveau en de betreffende bestemming is opgenomen in de Gids en op de UPS-website (www.ups.com) elk zoals geldig op het moment van inontvangstneming van de zending voor vervoer en kan bevestigd worden door contact op te nemen met de plaatselijke UPS-klantendienst. Om twijfel te voorkomen wordt benadrukt dat onder de geld-teruggarantie uitsluitend vergoeding wordt geboden van de verzendkosten zoals hiervoor aangegeven en dat zij geen garantie of verbintenis is dat de zending voor een bepaald uur zal aankomen; er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding anders dan in deze voorwaarden geregeld.

8. Contante betaling bij aflevering (COD)
Voor bepaalde bestemmingen, waaromtrent nadere informatie verkregen kan worden bij de plaatselijke UPS-klantendienst, biedt UPS een COD-service aan tegen betaling van een toeslag zoals aangegeven in de Gids. Indien de verzender gebruik maakt van deze service, overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald hieronder (inbegrepen deze inzake de wisselkoersomzetting) zal UPS het COD-bedrag vermeld op de vrachtbrief namens de verzender incasseren. Deze dienst is niet beschikbaar voor pallets.

COD-bedragen mogen op de vrachtbrief uitsluitend worden vermeld in EUR of, indien verschillend, in de valuta van het land waar de zending dient te worden afgeleverd. Indien het COD-bedrag op de vrachtbrief in EUR is vermeld, en het land waar de zending wordt afgeleverd een andere munteenheid dan EUR heeft, zal UPS contant geld of een cheque mogen accepteren – zoals hierna te bepalen – in de munteenheid van het land waar de zending wordt afgeleverd, omgerekend tegen een door haar in redelijkheid te bepalen wisselkoers.

In geen geval zal het COD-bedrag hoger mogen zijn dan de waarde van de vervoerde zaken, vermeerderd met de vrachtkosten van het betreffende vervoer.

8.1 Contant Rembours - Wanneer UPS op de vrachtbrief wordt geïnstrueerd in overeenstemming met de geldende UPS-richtlijnen om alleen contant geld te accepteren, verzamelt UPS alleen contant geld, in de valuta van het land van bestemming. Wanneer contanten worden verzameld, is het maximale bedrag dat in naam van een afzender worden geïnd, het equivalent van USD 5.000 per ontvanger per dag in lokale valuta. Niettegenstaande de vorige regel, mag het contant bedrag dat in naam van een afzender wordt geïnd van ontvangers in de volgende landen voor rembourszendingen, niet meer bedragen dan de volgende bedragen per ontvanger per dag: België: EUR 3.000; Spanje: EUR 2.499; Griekenland: EUR 500; Portugal: EUR 1.000; Italië: EUR 1.999,99; Frankrijk: EUR 750; Roemenië: RON 10.000 voor particulieren, RON 5.000 voor rechtspersonen; Zweden: SEK 3.000, Polen: 15.000 PLN. Als de verzender een remboursbedrag specificeert dat deze limieten overschrijdt, heeft UPS automatisch het recht om cheques voor het geheel of een deel van dat bedrag te accepteren.

In bepaalde landen kunnen van tijd tot tijd verdere beperkingen gelden; details over dergelijke beperkingen worden uiteengezet in de handleidingen of op de UPS-website (www.ups.com).

8.2 COD per cheque – Indien UPS op de vrachtbrief niet naar behoren is geïnstrueerd om uitsluitend contant geld te accepteren, mag UPS een cheque accepteren, die op naam van de verzender is uitgeschreven en in het land waar de zending wordt afgeleverd wordt gebruikt, of contant geld (met inachtneming van de beperkingen en limieten genoemd in Artikel 8.1). Indien UPS een cheque accepteert, zal het COD-bedrag niet meer mogen bedragen dan het equivalent van USD 50.000 per pakket (of een andere toepasselijke waarde, indien lager). Een door UPS te accepteren cheque mag zijn uitgeschreven in EUR of, indien verschillend, in de plaatselijke munteenheid van het land van aflevering.

8.3 Betaling van geïnde COD-bedragen en doorzending van cheques – Indien UPS contant geld int, zal betaling aan de verzender plaatsvinden in de munteenheid van het land waar de zending ten vervoer aan UPS is aangeboden. Indien die munteenheid verschilt van die van het geïnde bedrag, zal UPS het geïnde bedrag mogen omrekenen tegen een door haar in redelijkheid te bepalen wisselkoers. UPS mag zulke betalingen verrichten door het bedrag over te maken op enige door de verzender aan UPS opgegeven bankrekening of door een cheque ten gunste van de verzender uit te schrijven.

Alle cheques, ten gunste van de verzender uitgeschreven door UPS zoals hierboven aangegeven, dan wel door de ontvanger en geaccepteerd door UPS ingevolge paragraaf 8.2, mogen via gewone post voor risico van de verzender naar de verzender worden verstuurd of mogen worden overhandigd aan de verzender of enig ander persoon die de bevoegdheid lijkt te hebben om de cheque namens de verzender te accepteren.

8.4 Als de verzender COD-bedragen niet ontvangt, moet hij UPS daarvan schriftelijk op de hoogte stellen binnen 45 dagen na de afleverdatum van de desbetreffende zending.

8.5 De verzender zal UPS schadeloosstellen voor alle schade, kosten en elke aanspraak van de ontvanger of derden tegen UPS als gevolg van het feit dat UPS een zending niet aflevert omdat de ontvanger weigert op de betreffende manier het COD-bedrag te betalen of weigert de zending te accepteren.

8.6 De aansprakelijkheid van UPS in verband met enig COD-bedrag zal nimmer meer belopen dan het laagste van de navolgende bedragen: het betreffende maximum COD-bedrag dat onder deze voorwaarden is toegestaan, het COD-bedrag dat is aangegeven op de vrachtbrief of de waarde van de zaken die aan UPS zijn aangeboden ter aflevering tegen inning van het COD-bedrag vermeerderd met de vrachtkosten van het betreffende vervoer. UPS is niet aansprakelijk voor het eventueel niet kunnen verzilveren van een bij aflevering geaccepteerde cheque, al dan niet als gevolg van het niet juist invullen van een cheque aan de zijde van de ontvanger, noch voor enige oneerlijke of frauduleuze handeling aan de zijde van de ontvanger, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het aanbieden van een valse cheque. Een COD-bedrag zal nimmer gelden als aangegeven waarde zoals bedoeld in paragraaf 9.4 of anders, en leidt niet tot verruiming van de aansprakelijkheid van UPS in geval van verlies, beschadiging of vertraging van een pakket.

UPS is niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering als gevolg van koersdaling van munteenheden.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien het Verdrag van Warschau of het CMR-Verdrag of enige nationale wetten die deze verdragen implementeren of goedkeuren van toepassing zijn (gemakshalve vernoemd als Verdragsregels) of wanneer en voor zover dat ander dwingend nationaal recht van toepassing is, wordt de aansprakelijkheid van UPS bepaald en beperkt overeenkomstig de toepasselijke regels.

9.2 Indien de Verdragsregels of ander dwingend nationaal recht niet van toepassing zijn, dan is UPS jegens de verzender noch de ontvanger noch enige derde aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vertraging veroorzaakt door of verband houdend met de door UPS verrichte diensten, tenzij dit verlies of deze beschadiging of vertraging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van UPS. Partijen komen overeen dat de aansprakelijkheid van UPS beperkt is tot de bewezen directe schade, met uitsluiting van elke gevolg- of indirecte schade, en geplafonneerd is tot een bedrag dat niet hoger is dan het hoogste van:

(a) EUR 85 per zending ten vervoer aan UPS aangeboden in België of Nederland; of

(b) 8,33 STR per kilogram verloren of beschadigd gewicht van de betrokken goederen,

tenzij op de hierna in Artikel 9.4 beschreven wijze de vergoedingslimiet is verhoogd. Een STR is een rekeneenheid aanvaard door het Internationaal Monetair Fonds en waarvan de actuele waarde regelmatig verschijnt in de voornaamste financiële kranten. Op datum van publicatie van deze voorwaarden kwam 8,33 STR overeen met ongeveer EUR 8.

9.3 Indien de verzender, de ontvanger of enige derde met enig vorderingsrecht de oorzaak is geweest van of heeft bijgedragen tot een verlies, beschadiging of vertraging van een pakket of pallet, zal de vergoedingsplicht van UPS overeenkomstig worden verminderd of vervallen.

9.4 Onverminderd het bepaalde in art. 9.5, kan de verzender de vergoedingslimiet die op grond van deze voorwaarden, enig Verdrag of ander dwingend recht van toepassing is, verhogen. Daartoe dient de verzender de gewenste hogere waarde op de vrachtbrief aan te geven en de overeenkomstige toeslag te betalen zoals aangegeven in de Gids. Indien de verzender voor een transport een hogere waarde aangeeft en de bijbehorende toeslag betaalt, is de aansprakelijkheid van UPS beperkt tot bewezen schade zonder het bedrag van de aangegeven waarde te overschrijden. De aangegeven waarde mag niet meer bedragen dan de waarde van de te vervoeren zaken en mag nooit de grenzen te boven gaan die zijn aangegeven in Artikel 3.1 (ii).

9.5 Behalve waar dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving anders vereisen, UPS is niet aansprakelijk voor gederfde winst (lucrum cessans) en indirect of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot zuiver economische verliezen, verlies van zakelijke mogelijkheden of verlies van opbrengst of van goodwill.

UPS is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies van enige verpakking.

10. Aflevering
UPS mag een zending afleveren aan de ontvanger of aan een ander persoon die de bevoegdheid lijkt te hebben om de zending namens de ontvanger in ontvangst te nemen (zoals bijvoorbeeld personen op hetzelfde adres als de ontvanger). Indien dergelijke persoon niet beschikbaar is, mag de zending (indien gepast) in de brievenbus van de ontvanger gelaten worden of worden geleverd aan een buur, tenzij de verzender deze leveringsoptie heeft uitgesloten door gebruik van de toepasselijke bijkomende dienst. De ontvanger wordt in kennis gesteld van alternatieve leveringsregelingen (of doorverzending naar een UPS Access Point®) door middel van een bericht dat ter plaatse wordt achtergelaten.

Niettegenstaande de vorige alinea, en tenzij anders overeengekomen met de verzender, mag UPS een alternatieve leveringsmethode toepassen zoals gekozen door de ontvanger in overeenstemming met de UPS My Choice ® Service Terms of elke andere overeenkomst tussen UPS en de ontvanger. Zulke alternatieve leveringsmethodes zijn, zonder beperking, doorverzending van een zending naar een alternatief adres (inclusief een UPS Access Point), het machtigen van de chauffeur om de zending achter te laten aan de lokalen van de ontvanger, het wijzigen van een dienst geselecteerd door de verzender of het herplannen van de levering. De verzender stemt er ook mee in dat de ontvanger leveringsinformatie mag ontvangen m.b.t. de zending. De verzender doet uitdrukkelijk afstand van elke aanspraak t.a.v. UPS met betrekking tot het volgen van UPS van einige instructie gegeven door de ontvanger.

UPS mag een elektronisch apparaat gebruiken om bewijs van aflevering te verkrijgen en de verzender zegt toe dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat UPS vertrouwt op een geprinte kopie daarvan als bewijs, enkel op de grond dat de informatie is ontvangen en opgeslaan in elektronische vorm.

Behalve wanneer Verdragsbepalingen of andere dwingende regels van nationaal recht anders bepalen, is UPS niet gehouden, wat de omstandigheden ook mogen zijn, om het vervoer op te schorten, om bij een andere bestemmeling af te leveren (hetzij een andere ontvanger, hetzij een ander adres dan hetgeen op de vrachtbrief vermeld is) of om het pakket naar de verzender terug te bezorgen en, indien UPS dit zou proberen te doen doch niet tot een goed einde brengt, zal UPS niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat hierbij ontstaat.

11. Bescherming van gegevens
11.1 UPS heeft het recht om gegevens aangeboden door de verzender of ontvanger in verband met vervoer door UPS te verwerken, om dergelijke gegevens over te dragen aan andere groepsmaatschappijen en aannemers van UPS, inclusief andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het land waar de zending aan UPS wordt aangeboden, en om deze daar te laten verwerken als en voor zover de overdracht en verwerking van de gegevens in dergelijke landen vereist is voor het uitvoeren van de overeengekomen verzendservices.

De verzender garandeert dat hij/zij (i) persoonlijke gegevens heeft verkregen en de verzender deze legaal aan UPS voor de verzending heeft verstrekt, (ii) gemachtigd is om dergelijke gegevens aan UPS te verstrekken, inclusief als en voor zover de overdracht en verwerking van de gegevens in dergelijke landen is vereist voor het uitvoeren van de overeengekomen verzendservices en (iii) geïnformeerde en specifieke toestemming van de ontvanger heeft gekregen dat UPS e-mail en andere kennisgevingen met betrekking tot de overeengekomen verzendservices naar de ontvanger kan verzenden.

UPS gebruikt de persoonlijke gegevens van de verzender die door de verzender zijn verstrekt in overeenstemming met de UPS-privacyverklaring die is gepubliceerd op de website van UPS op http://www.ups.com/content/be/nl/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Bovendien garandeert de afzender dat hij/zij de ontvanger naar behoren heeft geïnformeerd dat UPS de persoonlijke gegevens van de ontvanger mag gebruiken in overeenstemming met de hierboven vermelde UP-privacyverklaring, die van kracht is op het moment van verzending met betrekking tot ander gebruik dan vermeld in subsectie 11.1 hierboven.

12. Claimprocedure – Verval
Iedere vordering op UPS moet schriftelijk worden ingediend zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering in geval van schade (met inbegrip van gedeeltelijk verlies van een zending), in geval van vertraging binnen 21 dagen nadat de zending ter beschikking is gesteld van degene die recht heeft op de aflevering en in geval van verlies binnen 60 dagen nadat de goederen voor verzending aan UPS toevertrouwd werden. Elke vordering op UPS in verband met een zending vervalt indien deze niet in rechte is ingesteld binnen acht maanden nadat het betrokken pakket of de betrokken zending geheel of gedeeltelijk is afgeleverd of in geval van niet-aflevering binnen acht maanden na de voorgenomen afleverdatum. Deze bepaling laat de rechten van de verzender onder het Verdrag van Warschau, het CMR-Verdrag of andere dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

13. Gehele overeenkomst en Ondeelbaarheid
De voorliggende bepalingen en de Gids vormen het contract dat tussen de verzender en UPS wordt gesloten. Afwijkingen van de bepalingen van dit contract dienen schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door de verzender en namens UPS voordat de zending door UPS ten vervoer in ontvangst is genomen. Indien en voor zover de rechter zou oordelen dat een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

14. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door het recht van het land waar de zending ten vervoer aan UPS is aangeboden.

15. Klachtenafhandeling
Voor zendingen ten vervoer aan UPS aangeboden in België kan de verzender die niet tevreden is met de behandeling van een klacht door UPS zich, zoals voorzien door artikel 43 ter van de wet van 21 maart 1991 betreffende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, richten tot de Ombudsdienst voor de Postsector.

2020 UPS Servicegids, BELGIË

ONDERDEEL 1
BASISDIENSTEN
Bepaal de service die het beste aan uw behoeften voldoet.
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
OPTIONELE SERVICES EN BIJKOMENDE KOSTEN
Hier leest u meer over de beschikbare services met toegevoegde waarde en bepaalt u of u behalve de verzendkosten nog bijkomende kosten hebt.
PAGINA 8

ONDERDEEL 3
REFERENTIE INFORMATIE
Dit deel bevat informatie over factureringsopties, verboden artikelen en andere servicebeperkingen, en over de UPS geld-teruggarantie, de aansprakelijkheid van UPS en de vervoersvoorwaarden.
PAGINA 27

ONDERDEEL 4
VRACHT
Hier vindt u informatie over onze vrachtservices en bepaalt u welke service het best voorziet in uw verzendbehoeften voor vracht. Ook komt u meer te weten over onze andere supply chain-services.
PAGINA 37

Deze Gids is de actuele versie op de datum van publicatie. De meest recente versie, die altijd van toepassing zal zijn voor nieuwe zendingen, kunt u raadplegen op www.ups.com

De juiste service kiezen

Belangrijkste UPS service-opties
UPS is een volledig geïntegreerde verzendservice en biedt het meest uitgebreide assortiment services. UPS kan u helpen bij het verzenden van goederen naar binnen- of buitenland, want UPS maakt gebruik van drie Express-services met levering op de juiste tijd en dag. Daardoor arriveren uw goederen op de vastgestelde dag vóór 9.00 uur ’s ochtends, vóór 10.30 uur ’s ochtends, gewoonlijk vóór 12.00 uur ’s middags of vóór het einde van de dag. Bovendien biedt UPS voordelige alternatieven voor uw minder dringende zendingen. UPS biedt ook importservices. Controleer importtarieven in de 2020 UPS Tarievengids of op www.ups.com door onder het gedeelte 'Tijd en kosten berekenen' te klikken op 'Zones en tarieven'.

Wanneer u verzendt met UPS kunt u rekenen op:
• Uitstekende betrouwbaarheid van services
• Geld-teruggarantie¹ voor UPS Express-services
• Afhaling op uw adres
• Tot drie afleverpogingen²
• Verschillende opties om uw zendingen online voor te bereiden
• Volledige zichtbaarheid van uw zendingen
• Gunstige, centraal gelegen verzendlocaties
• Een vervoersbedrijf dat door uw klanten wereldwijd wordt erkend en gerespecteerd.

Volledige details over de aanvullende services en kosten van UPS zijn te vinden in onderdeel 2 van deze gids.

Als u geen specifieke service aangeeft, worden zendingen verstuurd en gefactureerd als UPS Express,
indien beschikbaar.

¹Geld-teruggarantie
Beperkingen zijn van toepassing. De geld-teruggarantie biedt op aanvraag een terugbetaling van de verzendkosten indien we binnen de afgesproken tijdsperiode geen poging tot aflevering ondernemen. Zie pagina 52 van deze gids of raadpleeg onze vervoersvoorwaarden voor meer informatie over onze geld-teruggarantie.

² Niet van toepassing voor UPS Worldwide Express Freight

ONDERDEEL 1
BASISDIENSTEN
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
OPTIONELE SERVICES EN BIJKOMENDE KOSTEN
PAGINA 8

ONDERDEEL 3
REFERENTIE-INFORMATIE
PAGINA 27

ONDERDEEL 4
VRACHT
PAGINA 37

1. BASISDIENSTEN

search Services

Verzendopties naar Noord-Amerika

UPS biedt een uitgebreid scala aan services naar Noord-Amerika die u laten kiezen tussen snelheid en lagere kosten.

Als uw bedrijf zich op een van de vele locaties bevindt waar vroeg afgehaald kan worden (zie volgende pagina), dan is een aflevering de volgende dag naar de meeste zakenadressen in de VS mogelijk. Kies UPS Express Plus voor een aflevering vóór 9.00 uur of kies UPS Express (NA1) voor een aflevering om uiterlijk 10.30 uur of 12.00 uur. Beide services bieden een geld-teruggarantie*.

Onze verbeterde transittijden met UPS Express (NA1) gelden ook voor veel steden in Canada, Mexico, Midden-Amerika en Zuid-Amerika.

De UPS Express (NA1) service is alleen beschikbaar op contractuele basis.

search Verzendopties naar Noord-Amerika

Postcodes met toegang tot UPS Express Plus en UPS Express (NA1)

Zoek uw postcode op in de linkerkolom om de uiterste afhaaltijd te bepalen en na
te gaan vóór welk tijdstip u ons dient te bellen om de afhaling te regelen.

search UPS Express (NA1)

Belangrijke opmerking:
Voor de meest recente lijst van de gebieden waar vroege afhaalservices beschikbaar zijn, kunt u terecht op de plaatselijke homepage via www.ups.com of neemt u telefonisch contact op met UPS.

Optionele services en bijkomende kosten

In dit onderdeel vindt u informatie over de optionele UPS-services. Deze zijn:
UPS online verzendoplossingen
UPS Visibility Services
UPS Contante betaling bij aflevering en factureringsservices
UPS Returns
UPS Import Control
UPS Trade Direct
UPS World Ease
UPS TradeAbility
UPS Mail Logic
UPS Access Point™
UPS Douaneservices
UPS Paperless Invoice

De totale verzendkosten berekenen:

1 Bereken de verzendkosten voor het verzenden of ontvangen van een zending (zie 2020
   UPS Tarievengids, onderdeel 2 en 3).
2 Zoek in dit onderdeel de kosten op van de optionele service die van toepassing kan zijn op uw
zending. Sommige kosten worden per pakket en andere per zending in rekening gebracht. Alle
   pakketten die op één vrachtbrief staan vermeld, maken deel uit van één zending.
3 Tel de twee bedragen bij elkaar op voor de totale kosten van uw zending (exclusief invoerrechten,
accijnzen en belastingen).

Tenzij anders is aangegeven, worden kosten voor optionele services gefactureerd aan de betaler en zijn ze van toepassing op alle UPS service-opties.

De in deze publicatie vermelde tarieven en bijkomende kosten zijn geldig vanaf 6 juli 2020.

De meest recente informatie kunt u vinden op de website www.ups.com en/of kan worden bevestigd door contact op te nemen met de UPS-klantenservice op 020 50 40 500.

Wijzigingen van tarieven en bijkomende kosten
Om te kunnen reageren op veranderende kosten en belastingen en om een concurrerende service te kunnen garanderen, behoudt UPS zich het recht voor om kosten en tarieven te wijzigen of in te voeren. Deze wijzigingen worden minstens 10 dagen van tevoren aangekondigd.

ONDERDEEL 1
BASISDIENSTEN
PAGINA 4

ONDERDEEL 2
OPTIONELE SERVICES EN BIJKOMENDE KOSTEN
PAGINA 8

ONDERDEEL 3
REFERENTIE-INFORMATIE
PAGINA 27

ONDERDEEL 4
VRACHT
PAGINA 37

2. OPTIONELE SERVICES EN BIJKOMENDE KOSTEN

Hoe kan UPS me helpen mijn zendingen te versturen en te traceren?

UPS online verzendoplossingen
U kunt 24 uur per dag zendingen voorbereiden, afleveringen traceren en berichten aan klanten verzenden.

Gebruik onze elektronische services om zendingen voor te bereiden, te versturen en te traceren met minder papierwerk, lagere kosten en in minder tijd.

U kunt ook labels met streepjescodes maken, zodat de zendingen op betrouwbare wijze door ons kunnen worden verwerkt.

search Online verzendoplossingen

UPS-vrachtbrief – indien u geen gebruik kunt maken van onze online verzendoplossingen, moet u voor elke zending met de hand een UPS-vrachtbrief invullen. Sommige optionele services, zoals Contante betaling bij aflevering (COD) en UPS Returns, kunnen niet worden gebruikt bij een handmatig ingevulde UPS-vrachtbrief.

Handige manieren om uw pakketten online of onderweg te traceren.

UPS biedt het meest uitgebreide, gratis servicepakket voor tracking, tracing en bewijs van aflevering, waarmee u uw zendingen op verschillende manieren in het oog kunt houden.

search Visibility services

Profiteer van de Quantum View® -services, waarmee u de kleine pakketten en vrachtzendingen van uw bedrijf centraal kunt traceren en beheren.

search Visibility services

UPS e-commerce services

search Visibility services

Hoe kan UPS me helpen mijn cashflow te verbeteren?

UPS Contante betaling bij aflevering (COD)-service
UPS biedt UPS Contante betaling bij aflevering (COD) voor binnenlandse zendingen en bestemmingen binnen Europa.

search UPS Contante betaling bij aflevering (COD) / Elektronische factureringsoplossingen

Elektronische factureringsoplossingen van UPS
UPS kan u op een snelle en eenvoudige manier helpen bij het herzien, analyseren en toewijzen van verzendkosten.

search UPS Contante betaling bij aflevering (COD) / Elektronische factureringsoplossingen

Hoe kan UPS me helpen mijn goederen terug te sturen?

UPS Returns® Uw goederen kunnen net zo gemakkelijk teruggestuurd als verzonden worden. Het maakt niet uit of u vanuit een nabijgelegen Europese stad of uit de rest van de wereld moet retourneren. UPS Returns kan helpen door in een hele reeks logistieke behoeften voor retourzendingen te voorzien en het proces te vereenvoudigen.

search UPS Returns

Eenvoudige toegang – u kunt snel toegang krijgen tot UPS Returns. Alle services kunnen worden gebruikt met de gratis verzendsystemen van UPS:
UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip of host-to-host EDI-systemen.

Welke optionele services zijn er bij UPS beschikbaar?

search Welke optionele services zijn er bij UPS beschikbaar?

Welke bijkomende kosten kunnen van toepassing zijn?

search Welke optionele services zijn er bij UPS beschikbaar?

search

search